Program umożliwia generowania plików tekstowych Elektronicznego Polecenia Przelewu. Pliki generowane są na podstawie wystawionych w WAPRO Mag dokumentów finansowych. Plik może być potem wczytany do systemu bankowości elektronicznej.
Modyfikacja umożliwia wydruk świadectwa jakości paliw stałych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Wydruk zintegrowany jest z fakturą vat więc nie ma potrzeby drukowania dwóch osobnych dokumentów dla klienta.
Dedykowana aplikacja współpracująca z programem WAPRO GANG, pozwalająca na rozliczenie deklaracji podatkowych oraz dostarczenie ich pracownikowi w sposób całkowicie elektroniczny.
Dedykowany modułe dodatkowy dla programu WAPRO MAG działający w oparciu o bezprzewodowe kolektory danych, pomagający w zarządzaniu stanami magazynowymi, lokalizacjami, weryfikacji dokumentów przychodu oraz rozchodu.
Moduł dla programu WAPRO Mag umożliwiający automatyczną wysyłkę faktur elektronicznych (PDF) na adres email kontrahenta.
Czy zależy Ci, by Twoi kontrahenci regulowali swoje zobowiązania w terminie? Czy chcesz upomnieć się o niezrealizowane zobowiązania? Czy chciałbyś, aby proces ten był automatyczny i odbywał się z pomocą e-mail / SMS?
Aplikacja importująca płatności z pliku wyciągu bankowego.
Aplikacja automatyzuje proces wprowadzania dokumentów zakupowyh wczytując poszczególne pozycje i dane nagłówkowe dokumentu z pliku xml (inne wersje w przygotowaniu).
Generator ten pozwala dla zaznaczonych dokumentów zamówień o statusie – niezrealizowane- wygenerować automatycznie faktury. Dla jednego zamówienia generowane jest jedna faktura VAT.
Moduł kopiowania definicji wariantu pomiędzy magazynami w ramach wybranego produktu oraz proponowania go w zależności od magazynu.
Moduł ten pozwala skojarzyć kontrahentów na podstawie województwa ze zdefiniowanym handlowcem. Funkcjonalność ta działa podczas oddawania nowego kontrahenta lub podczas jego edycji.
Aplikacja usprawniająca zarzadzanie gospodarką opakowaniami. Rozliczane opakowań za dowolny okres, pełna integracja z systemem WAPRO Mag. Możliwość fakturowania niezwróconych opakowań po umownym ustalonym terminie.