Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu wapro mag o obsługę półproduktów, planowanie i zarządzanie produkcją, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi zasobami dla produkcji w kontekście maszyn, urządzeń i pracowników. Obsługa w całości realizowana z poziomu programu wapro mag erp. System umożliwia indywidualne dostosowanie do profilu firmy za pomocą rozbudowanej konfiguracji i wykorzystania tzw. gniazd rozszerzeń i dodatkowych raportów.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

Produkcja, planowanie, etapy produkcji, gniazda produkcyjne

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Główne funkcjonalności

 • Pełna integracja z programem WAPRO Mag. Jednolity interfejs aplikacyjny.
 • Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO Mag.
 • Jedna baza danych dla programów WAPRO Mag i systemu produkcyjnego.
 • Obsługa półproduktów.
 • Definiowalna technologia produkcji. Definiowalne normy produkcyjne, etapy z powiązanymi: gniazdami produkcyjnymi (gniazda agregujące urządzenia), dokumentacją techniczną, szablonami etykiet, ewidencją półproduktów i odpadów.
 • Generowanie kartotek produktów na podstawie definiowanych formularzy.
 • Możliwość weryfikacji historii surowców i półproduktów w procesie produkcyjnym (Traceability – zdolność wyśledzenia, weryfikowalność).
 • Generator zleceń produkcyjnych dla produktów i półproduktów powiązanych. Jeden produkt składający się z wielu zleceń produkcyjnych.
 • Planowanie i zarządzanie produkcją w ramach możliwości materiałowych oraz terminowych. harmonogramowanie zleceń w ramach mocy produkcyjnych i dostępnych zasobów.
 • Obsługa gniazd produkcyjnych. Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji.
 • Obsługa wieloetapowości produkcji i zależności między etapowych. Start kolejnego etapu uzależniony od zakończenia poprzedniego lub nie, etap opcjonalny, etap warunkowy.
 • Obsługa zmianowości i kalendarzy pracowników (urlopy, nieobecności, praca po godzinach).
 • Analiza wydajności pracowników i utrzymania norm czasowych produkcji dla poszczególnych zleceń.
 • Analiza możliwości produkcyjnych w zakresie terminu i możliwych ilości do wyprodukowania.
 • Powiązanie etapu z generowaniem dokumentów magazynowych.
 • Obsługa partii produkcyjnych dla zleceń i cykli produkcyjnych.
 • Rejestracja poszczególnych prac w ramach zlecenia, etapu, ilość wytworzonych produktów przez pracowników.
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce i półprodukty.
 • Rezerwowanie materiałów dla zleceń produkcyjnych (tzw. miękka rezerwacja).
 • Rozliczanie produkcji w tzw. modelu "produkcja od tyłu", rozliczenie dokumentów po zakończeniu produkcji.
 • Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej, bilansowej oraz bilansowej z powrotem surowców.
 • Ponowna wycena powiązanych zleceń produkcyjnych algorytmem RW1+RW2 = PW1+PW2+PW3.
 • Obsługa przyjęcia półproduktów, odpadów z produkcji oraz zwrotów surowców.
 • Obsługa gniazd rozszerzeń – indywidualne algorytmy generowania zleceń i realizacji zadań,
 • Obsługa raportowania produkcji i możliwość dołączania dodatkowych indywidualnych raportów.
 • Zapotrzebowanie surowców dla zlecenia - generowanie dokumentów zamówień i magazynowych.
 • Integracja z systemem WMS (wydania i przyjęcia z produkcji). Domyślnie PW z produkcji z odłożonym czasem oraz gotowe do przyjęcia.
 • Graficzna prezentacja aktualnych zleceń - planowanie możliwości produkcyjnych (symulacja).
 • Aplikacja POS dla rejestracji zadań przez operatorów i pracowników.
 • Widok Gantta dla zleceń produkcyjnych i poszczególnych etapów z możliwością dynamicznej zmiany dat produkcji (drag and drop).
 • Zgłaszania awarii i problemów dla maszyn i urządzeń wraz z powiadomieniem osób nadzorujących park maszynowy.
 • Automatyczne generowanie zleceń serwisowych dla zgłoszonych awarii urządzeń.
 • Zarządzanie nad zasobami maszyn i personelu, powiązanie zasobów z etapami zleceń produkcyjnych.

Dedykowana strona modułu:

Wymagania

 • WAPRO Mag w wariancie Prestiż Plus