Aktualizacja programów

Sprawdź zasady aktualizacji oprogramowania WAPRO ERP i pobierz najnowszą wersję programu

Aktualne
wersje
Zamów
online
Aktywuj
program
Korzystaj
online

Jak zaktualizować oprogramowanie wapro erp?

Dla użytkowników wersji wcześniejszych niż 8.70.0 zainstalowanie wersji bieżącej związane jest z zakupem aktualizacji. Użytkownicy kilku programów WAPRO ERP pracujący na wspólnej (tej samej) bazie danych, powinni jednocześnie zaopatrzyć się w wersje tych programów o zgodnym numerze (zgodność do trzeciego miejsca w numeracji wersji czyli np. 8.7x.x). Zapoznaj się z zasadami aktualizacji.

W ciągu maksimum 30 dni od momentu zainstalowania programu dostępna jest pełna funkcjonalność programu. W tym okresie należy dokonać formalności zakupu tzn.:

 1. Wypełnić zamówienie z programu
 2. Wysłać zamówienie do Oddziału w Warszawie firmy Asseco Business Solutions za pomocą Internetowego Systemu Zamówień lub za pomocą e-mail.
 3. Nasz Dział Sprzedaży uzgodni sposób zapłaty
 4. Prześlemy pocztą dokumenty licencyjne i kod aktywacyjny
 5. Otrzymanym kodem należy aktywować oprogramowanie

Wprowadzenie kodu aktywacyjnego przedłuża bezterminowo dostęp do pełnej funkcjonalności programu.

Zachęcamy do korzystania z tego sposobu pozyskiwania naszego oprogramowania. Jednocześnie prosimy o nie odkładanie formalności na ostatnią chwilę.

Wypróbuj za darmo

Osoby, które chcą poznać możliwości najnowszych wersji aplikacji zapraszamy do pobrania wersji próbnej lub skorzystania z aplikacji demo dostępnych online.

Pobierz Aktualizacje

Użytkownicy posiadający ważną aktualizację (zgodnie z zasadami aktualizacji) mogą aktualizować posiadaną wersję programu.

Przed wykonaniem aktualizacji obejrzyj film

Jeżeli masz wątpliwości w jaki sposób prosto i bezpiecznie wykonać aktualizację Twojej aplikacji, skorzystaj z przygotowanej instrukcji video.

Dostępne są aktualizacje poniższych aplikacji:

Sprzedaż i magazyn

Sprzedaż i magazyn

Finanse i księgowość

Finanse i księgowość

Księga przychodów i rozchodów

Księga podatkowa

Środki trwałe

Środki trwałe

Kadry i płace

Kadry i płace

Fakturowanie

Fakturowanie

Mobilna firma

Firma mobilna

Aukcje internetowe

Aukcje internetowe

Obowiązują od 1 października 2022 roku

1. Przedłużenie abonamentu WAPRO 365

W ramach abonamentu WAPRO 365 (licencje terminowe) obowiązują dwa warianty ceny przedłużenia abonamentu – cena specjalna oraz cena podstawowa.
Cena specjalna jest dla użytkowników, których abonament znajduje się w tzw. okresie odnowienia – czyli +/- 90 dni od daty wygaśnięcia abonamentu. W tym czasie można zastosować cenę specjalną. W każdym innym przypadku obowiązuje cena podstawowa.
W czasie trwania abonamentu, wszystkie wersje danej aplikacji są bezpłatne (niezależnie od ich numeracji).

Przedłużenia dokonuje się o 365 dni.

2. Aktualizacja ze zmianą (przejściem) z licencji bezterminowej do terminowej (WAPRO 365)

Użytkownicy licencji bezterminowych 8.7x.x oraz 8.8x.x, w okresie od 1.10.2022 do 30.09.2023 mają prawo do aktualizacji swojego oprogramowania z licencji bezterminowej na terminową w cenie specjalnej. Wersje 8.6x.x i starsze również można aktualizować z przejściem do abonamentu WAPRO 365, ale ceną obowiązującą będzie cena podstawowa.

3. Aktualizacja licencji bezterminowej (WAPRO Standard)

UWAGA!
Od 1.10.2021 warianty START oraz BIZNES są dostępne TYLKO  w abonamencie WAPRO 365 (licencja czasowa) jako warianty odpowiednio 365 START oraz 365 BIZNES.

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) lub odpłatnie w zależności od numeru wersji, który aktualnie posiada.

Aktualizacja płatna powoduje modyfikację oznaczenia liczbowego wersji w postaci zmiany na wyższą pierwszej lub drugiej cyfry zapisu (np.: 8.6 0.0, 8.70.0, 8.80.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego z produktów. Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji nastąpi zmiana pierwszej lub drugiej liczby w numerze wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 8.70.0 programu i zechce przejść na wersję 8.80.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 8.79.0.

Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów WAPRO Standard (licencje bezterminowe) a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu. Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 40% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 175 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 60% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 80% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 175 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości

Przykład:

1 października 2022 roku do sprzedaży trafiły wersje płatne programów, oznaczone numerem 8.80.0
Użytkownik posiadający wersję 8.7x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 40% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 175 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.6x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 175 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.5x.x lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 80% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 175 zł netto).

Jak aktywować program?

Jedną z pierwszych czynności jakie należy wykonać aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem WAPRO ERP jest utworzenie licencji.
Aby utworzyć licencję dla danego programu, muszą Państwo wybrać opcję „Administracja licencją i bazami danych”, która dostępna jest w lewym dolnym rogu w oknie logowania się do programu.

Pojawi się okno logowania do Administratora*, w którym należy wskazać parametry logowania do serwera SQL, czyli nazwę serwera SQL (powinna pojawić się z automatu), login „sa” oraz hasło do serwera, które domyślnie zakładane jest wraz z instalacją naszego oprogramowania „Wapro3000”.

Po wpisaniu parametrów połączenia, klikamy na opcję „Połącz z serwerem”. Jeśli licencja nie była jeszcze tworzona na dany program to od razu pojawi się komunikat o wyborze rodzaju tworzonej licencji.

* Opcja logowania do „Administracja Licencją i Bazami Danych” oraz logowanie do serwera SQL nie dotyczy programu WAPRO Fakturka.

A dla programu WAPRO Fakturka okno będzie wyglądać jak poniżej.

Występują dwa rodzaje licencji:

 • Demonstracyjna, która nie jest ograniczona czasowo lecz ma dwa ograniczenia, na ilość wprowadzonych dokumentów (30 dla programu WAPRO Fakturka, 100 pozostałe programy) oraz każdy wydruk jest opatrzony nagłówkiem „Wydruk z wersji DEMO nie do użytku komercyjnego”

 • Utworzenie licencji – komercyjna, jest ograniczona czasowo do czasu wprowadzenia kodu aktywacyjnego:

  • 30 dni dla nowo utworzonej bazy danych (licencja wstępna)
  • 10 dni dla bazy odtwarzanej z archiwum (licencja weekendowa) – opcja niedostępna dla programu WAPRO Fakturka

Po kliknięciu „Utworzenie licencji” pojawi się zapytanie o rodzaj posiadanego certyfikatu autentyczności programu.

Należy wybrać opcje zgodną ze stanem posiadania certyfikatu.

Po zatwierdzeniu wypisujemy dane dotyczące licencji. Pierwszy ekran może się różnić ilością danych potrzebnych do wpisania.

 • Jeśli zaznaczą Państwo pierwszą opcje tzn. że posiadają Państwo certyfikat ze zdrapką będzie konieczne wypełnienie danych certyfikatu.

Aby dodać certyfikat, klikamy na opcję „Dodaj” i wypełniamy numer seryjny, 2 razy numer tajny oraz liczbę stanowisk.

Zatwierdzamy klawiszem OK.

 • Jeśli zaznaczą Państwo drugą opcję tzn. mają Państwo już certyfikat, lecz bez zdrapki, pojawi się ekran poniżej.

 • W ostatnim przypadku ekran wygląda jak powyżej lecz nie ma numeru licencji.

Po wpisaniu wszystkich danych na pierwszej zakładce, klikamy na opcje „Dalej”, dzięki czemu przejdziemy na drugą zakładkę „Dane firmy”. Należy tu wypełnić dane firmy, na którą zostało zakupione oprogramowanie.

Pola podkreślone są wymagane.

Po wypełnieniu danych przechodzimy poprzez „Dalej” do następnej zakładki, czyli „Dane Sprzedawcy”, od którego zostało zakupione oprogramowanie.

Przechodzimy następnie „Dalej” na ostatnią zakładkę „Korespondencja”, w której to zaznaczamy:

 • w jaki sposób chcą Państwo otrzymać kod aktywacyjny z naszej firmy, można wybrać cztery metody: e-mail, sms, fax, poczta. W zależności jaką opcję Państwo wybiorą będzie możliwe poniżej wpisanie odpowiednich adresów czy też numerów telefonów

 • w zależności w jaki sposób będą Państwo wysyłać do nas zamówienie na kody, proszę zaznaczyć odpowiednią opcję:

 • zapisz do pliku – jeśli zamówienie będzie wysyłane za pomocą e-maila lecz nie mają Państwo skonfigurowanego programu pocztowego, czyli wysyłają Państwo e-maile poprzez stronę www. Należy na przesłać na adres aktywacja.wapro@assecobs.pl

 • drukuj – poczta lub fax. Należy przesłać na adres naszej firmy lub na numer fax. 22 702 89 01

 • wyślij pocztą e-mail – wysyłka e-mail jeśli jest skonfigurowany jest program pocztowy. Zostanie z automatycznie utworzona wiadomość w skrzynce nadawczej programu pocztowego, wystarczy kliknąć na opcję Wyślij.

Po wypełnieniu wszystkich danych licencję należy zapisać poprzez opcję „Zapisz licencję”. Spowoduje to w zależności od wybranych opcji zapisanie licencji do pliku, wydrukowania bądź utworzenie wiadomości w skrzynce nadawczej programu pocztowego.
Zostanie również wydrukowana umowa licencyjna, którą należy wydrukować i przesłać na adres:

Asseco Business Solutions SA
Oddział w Warszawie
Adama Branickiego 13
‎ 02-972 Warszawa
Z dopiskiem Dział Handlowy Asseco WAPRO”

W odpowiedzi otrzymają Państwo kod aktywacyjny, który należy wprowadzić w module „Administracji licencją i bazami danych”, na zakładce „Licencja”
W programie WAPRO Fakturka moduł ten znajduje się w programie w menu Program - > Rejestracja

Należy wybrać opcję „Wprowadzenie kodu aktywacyjnego” i w nowo otwartym oknie wpisać kod aktywacyjny i zatwierdzić opcją „Aktywuj”

Pojawią się parametry aktywowanego programu i po zatwierdzeniu program przejdzie w aktywność pełną.
Każde przeinstalowanie serwera SQL, systemu operacyjnego wiąże się z powtórną aktywacją programu.
Aktywować można również za pomocą sms lub strony internetowej https://wapro24.assecobs.pl/asystent/Kody.htm

Jak zmienić parametry licencji, na przykład zwiększyć liczbę obsługiwanych osób.

Aby zmienić parametry licencji, na przykład z powodu przekroczenia dozwolonej liczby pracowników w kartotece osobowej, należy:

1. Uruchomić program ADMINISTRATOR WAPRO GANG:

a) Klikamy Start systemu Windows.
b) Wybieramy: Programy -> WAPRO -> WAPRO Gang -> Administrator WAPRO Gang.

2. Zalogować się wpisując login i hasło do serwera SQL:

4. Po zalogowaniu przejść na zakładkę LICENCJA.

5. Z prawej strony wybrać przycisk ZMIANA PARAMETRÓW LICENCJI.

6. Ustawić odpowiednie wartości, w tym przypadku liczbę pracowników, jaka będzie obsługiwana:

7. Kliknąć przycisk DALEJ i zweryfikować dane firmy.

8. Kliknąć przycisk DALEJ i zweryfikować wyrażone zgody.

9. Kliknąć przycisk DALEJ, a następnie wpisać dane sprzedawcy, od którego zamówiony był program. W przypadku zakupu w Asseco Business Solutions można zaznaczyć na dole ZAKUP W ASSECO BS.

10. Kliknąć przycisk DALEJ. W ostatnim oknie należy wybierać, w jaki sposób chcemy przesłać zamówienie z nowymi parametrami licencji i w jaki sposób chcemy otrzymać kod aktywacyjny:

11. Kliknąć przycisk ZAPISZ i zapisujemy plik z zamówieniem kodu aktywacyjnego w dowolnym miejscu na dysku. Następnie plik ten załączamy do maila i przesyłamy na adres: aktywacja.wapro@assecobs.pl

Już teraz możemy korzystać z programu ze zmienionymi parametrami licencji. Kod aktywacyjny, który zostanie przesłany (po uregulowaniu należności), należy wprowadzić w ciągu 30 dni.

Może się też tak zdarzyć, że przekroczyliśmy liczbę osób w kartotece, jednakże kilka osób zakończyło już pracę w naszej firmie. Wtedy należy przesłać te osoby do tzw. Archiwum, a po przesłaniu nie będą one wliczane do puli liczby osób, na którą wykupiliśmy licencję. 

Powyżej opisano jeden ze sposobów aktywacji programu.

Jak korzystać z aplikacji Moje konto WAPRO ERP

Aplikacja Moje konto WAPRO ERP to moduł umożliwiający zamawianie nowych wersji, kupowanie nowych produktów i usług oraz zarządzanie licencjami.
Aplikacja wykorzystuje ten sam login i hasło, którego używasz do systemu Asystent WAPRO dostępnego cały czas pod adresem https://wapro24.assecobs.pl/asystent.
Program może być uruchamiany z aplikacji ERP (np. WAPRO Mag, WAPRO Kaper oraz inne) lub bezpośrednio z pulpitu systemu Windows.
Dla ułatwienia użytkowników jeśli program jest uruchamiany bezpośrednio z programu (Opcja dostępna w pulpicie informacyjnym lub menu Pomoc) a system był przynajmniej raz w pełni zaktywowany to użytkownik nie będzie proszony o login i hasło.
Zalety wykorzystania aplikacji Moje konto WAPRO ERP:

 • Bezproblemowe logowanie w przypadku wykorzystania przez aplikację WAPRO

 • Ten same dane do logowania co w portalu Asystent WAPRO

 • Wgląd w pełną historię i stan posiadania swoich licencji

 • Bezproblemowa szybka aktualizacja wszystkich licencji w jednym miejscu

 • Podgląd kiedy kończą się licencje czasowe

 • Możliwość pobierania certyfikatów do poszczególnych licencji

 • Szybka możliwość kalkulacji kosztów aktualizacji licencji

Jeśli program uruchamiany jest przez Partnera WAPRO to każdorazowo użytkownik musi dokonać uwierzytelnienia poprzez podanie loginu i hasła.

MkW_logowanie-a

Po zalogowaniu użytkownik widzi ofertę produktów oraz usług WAPRO ERP. Po najechaniu na produkt dostępny jest opis danego produktu oraz pokazana jest aktualna wersja produktu i data jej publikacji.

MkW_oferta-aa

Jeśli użytkownik posiada wykupiony dany produkt lub usługę to opcje nawigacyjne nazwane są Modyfikuj jeśli nie posiada to przycisk zawiera napis Kup program.
Proces zamawiania nowego produktu czy też modyfikacji istniejącego nie różni się znacząco poza faktem, że dla modyfikacji widoczne są parametry posiadanej już wersji takie jak wariant, pakiet oraz liczba produktów.
Przed dojściem do samego ekranu modyfikowania danej licencji należy wybrać najpierw jaka licencja ma być modyfikowana

MkW_StanPosiadaniaProduktu-a

Z tego miejsca użytkownik może także podejrzeć historię danej licencji czyli jak zmieniały się jej parametry na przestrzeni czasu. Dodatkowo klikając na ikonę pobierania w kolumnie Certyfikat można pobrać certyfikat dla danej licencji. Ważne jest, że jeśli użytkownik pobiera certyfikat z poziomu listy licencji to pobiera się certyfikat do ostatniej wersji w jakiej ta licencja była aktywowana. Jeśli jednak użytkownik wejdzie w szczegółową historię danej licencji, może pobrać certyfikat do wersji archiwalnych.

Pamiętaj, że certyfikat do wersji archiwalnych może być użyty tylko do aktywacji programu w tamtej wersji i jeśli posiadasz nowszą wersję programu to opcja pobierania może się głównie przydać np. do archiwizacji certyfikatów autentyczności oprogramowania w kopiach dokumentów firmy.

Z poziomu tego ekranu użytkownik może zamówić także nową licencję na dany program np. licencja typu filia na program WAPRO Mag. Jeśli użytkownik chce zakupić aktualizację to z tego miejsca może bardzo szybko zamówić także aktualizację wszystkich swoich licencji na wybrany produkt.

W przypadku posiadania licencji, które nie są już używane i braku chęci ich aktualizacji można je usunąć następnie w koszyku.

Po wybraniu opcji Modyfikuj pojawi się ekran parametrów danej licencji. Po prawej stronie widać stan licencji a po lewej dostępne są opcje zmiany parametrów. Użytkownik przed dodaniem do koszyka może wybrać opcję Oblicz, która sprawdzi koszt aktualizacji w cenach detalicznych. Po wybraniu opcji Dodaj pozycja zostanie dodana do koszyka a na ikonie koszyka w prawym górnym rogu zaktualizuje się ilość pozycji w koszyku. Tą samą metodą można dodawać kolejne pozycje do koszyka.

MkW_ModyfikacjaLic-a

Tą samą metodą można dodawać kolejne pozycje do koszyka.

MkW_Koszyk-a

Będąc na oknie koszyka użytkownik może wrócić do edycji jakiejś pozycji lub ją usunąć. Jeśli zachodzi potrzeba dodania kolejnej pozycji to można to zrobić ponownie z poziomu ekranu Moje produkty lub Oferta.
Jeśli zamówienie ma być przekazane do realizacji to wystarczy wybrać opcję Złóż zamówienie, spowoduje to przejście do podsumowania gdzie użytkownik może zmienić dane adresowe do Faktury oraz wysyłki. Dane mogą być pobrane z rejestru REGON po podaniu numeru NIP.
Na tym ekranie użytkownik może także wskazać Partnera, który ma realizować zamówienie.

MkW_PodsumowanieZamowienia

Po wybraniu Złóż zamówienie, gdy zamówienie jest realizowane bezpośrednio przez Asseco Business Solutions S.A, pojawi się dodatkowa możliwość opłaty przez PayU. Jeśli jednak zamówienie realizowane jest przez Partnera lub Partner WAPRO zamawia aktualizację lub nowe licencje własne, opcja PayU nie jest proponowana. W przypadku kiedy firma zmieni partnera realizującego, dział handlowy kontaktuje się z klientem celem otrzymania deklaracji zmiany Partnera.

Pobieranie wersji archiwalnej programu

Na podany adres e-mail otrzymasz link pozwalający na pobranie wybranej wersji archiwalnej programu WAPRO ERP.

  * dane niezbędne, aby otrzymać link do pobrania archiwalnej wersji programu.

  ** Twój adres e-mail zostanie użyty jedynie do wysłania wiadomości zawierającej link do pobrania programu i nie będzie przez nas przechowywany ani przetwarzany.