Aktualizacja programów

Sprawdź zasady aktualizacji oprogramowania WAPRO ERP i pobierz najnowszą wersję programu

Aktualne
wersje
Zamów
online
Aktywuj
program
Korzystaj
online

Jak zaktualizować oprogramowanie wapro erp?

Dla użytkowników wersji wcześniejszych niż 8.80.0 zainstalowanie wersji bieżącej związane jest z zakupem aktualizacji. Użytkownicy kilku programów WAPRO ERP pracujący na wspólnej (tej samej) bazie danych, powinni jednocześnie zaopatrzyć się w wersje tych programów o zgodnym numerze (zgodność do trzeciego miejsca w numeracji wersji czyli np. 8.8x.x). Zapoznaj się z zasadami aktualizacji.

Wypróbuj za darmo

Osoby, które chcą poznać możliwości najnowszych wersji aplikacji zapraszamy do pobrania wersji próbnej lub skorzystania z aplikacji demo dostępnych online.

Pobierz Aktualizacje

Użytkownicy posiadający ważną aktualizację (zgodnie z zasadami aktualizacji) mogą aktualizować posiadaną wersję programu.

W ciągu maksimum 30 dni od momentu zainstalowania programu dostępna jest pełna funkcjonalność programu. W tym okresie należy dokonać formalności zakupu tzn.:

  1. Wypełnić zamówienie z programu
  2. Wysłać zamówienie do Oddziału w Warszawie firmy Asseco Business Solutions za pomocą Internetowego Systemu Zamówień lub za pomocą e-mail.
  3. Nasz Dział Sprzedaży uzgodni sposób zapłaty
  4. Prześlemy pocztą dokumenty licencyjne i kod aktywacyjny
  5. Otrzymanym kodem należy aktywować oprogramowanie

Wprowadzenie kodu aktywacyjnego przedłuża bezterminowo dostęp do pełnej funkcjonalności programu.

Zachęcamy do korzystania z tego sposobu pozyskiwania naszego oprogramowania. Jednocześnie prosimy o nie odkładanie formalności na ostatnią chwilę.

Przed wykonaniem aktualizacji
obejrzyj film

Jeżeli masz wątpliwości w jaki sposób prosto i bezpiecznie wykonać aktualizację
Twojej aplikacji, skorzystaj z przygotowanej instrukcji video.
Instrukcja aktualizacji →

Obowiązują od 2 października 2023 roku

1. Przedłużenie abonamentu WAPRO 365

W ramach abonamentu WAPRO 365 (licencje terminowe) obowiązują dwa warianty ceny przedłużenia abonamentu – cena specjalna oraz cena podstawowa.
Cena specjalna jest dla użytkowników, których abonament znajduje się w tzw. okresie odnowienia – czyli +/- 90 dni od daty wygaśnięcia abonamentu. W tym czasie można zastosować cenę specjalną. W każdym innym przypadku obowiązuje cena podstawowa.
W czasie trwania abonamentu, wszystkie wersje danej aplikacji są bezpłatne (niezależnie od ich numeracji).

Przedłużenia dokonuje się o 365 dni.

2. Aktualizacja ze zmianą (przejściem) z licencji bezterminowej do terminowej (WAPRO 365)

Użytkownicy licencji bezterminowych 8.8x.x oraz 8.9x.x, w okresie od 2.10.2023 do 30.09.2024 mają prawo do aktualizacji swojego oprogramowania z licencji bezterminowej na terminową w cenie specjalnej. Wersje 8.7x.x i starsze również można aktualizować z przejściem do abonamentu WAPRO 365, ale ceną obowiązującą będzie cena podstawowa.

3. Aktualizacja licencji bezterminowej (WAPRO Standard)

UWAGA!
Od 1.10.2021 warianty START oraz BIZNES są dostępne TYLKO  w abonamencie WAPRO 365 (licencja czasowa) jako warianty odpowiednio 365 START oraz 365 BIZNES.

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) lub odpłatnie w zależności od numeru wersji, który aktualnie posiada.

Aktualizacja płatna powoduje modyfikację oznaczenia liczbowego wersji w postaci zmiany na wyższą pierwszej lub drugiej cyfry zapisu (np.: 8.7 0.0, 8.80.0, 8.90.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego z produktów. Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji nastąpi zmiana pierwszej lub drugiej liczby w numerze wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 8.80.0 programu i zechce przejść na wersję 8.90.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 8.89.0.

Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów WAPRO Standard (licencje bezterminowe) a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu. Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 40% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 175 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 60% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 80% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 175 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości

Przykład:

2 października 2023 roku do sprzedaży trafiły wersje płatne programów, oznaczone numerem 8.90.0
Użytkownik posiadający wersję 8.8x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 40% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 175 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.7x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 175 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.6x.x lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 80% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 175 zł netto).

Pobieranie wersji archiwalnej programu

Na podany adres e-mail otrzymasz link pozwalający na pobranie wybranej wersji archiwalnej programu WAPRO ERP.

    * dane niezbędne, aby otrzymać link do pobrania archiwalnej wersji programu.

    ** Twój adres e-mail zostanie użyty jedynie do wysłania wiadomości zawierającej link do pobrania programu i nie będzie przez nas przechowywany ani przetwarzany.