Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

eDD, elektroniczne dokumenty dostawy, EMCS PL2

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Informacje podstawowe

Od dnia 01 lutego 2022 r. pośredniczące podmioty węglowe, które w uprzednim roku  sprzedały min. 30 mln kilogramów węgla maja obowiązek, wystawiania elektronicznych dokumentów dostawy eDD i przesyłania ich do administracji skarbowej za pomocą platformy EMCS PL2.

Kto musi przygotować się do tych zmian?
Wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie towarem akcyzowym, który ze względu na przeznaczenia podlegają zerowej stawce akcyzy. Podmioty te w celu korzystania z systemu EMCS PL2 muszą dokonać niezbędnych rejestracji w systemach informatycznych PUESC oraz w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, ale przede wszystkim wybrać odpowiednie narzędzie do generowania elektronicznych dokumentów dostawy.

Opis
rozwiązania

Rozwiązaniem dla tych podmiotów jest moduł generatora eDD dla WAPRO Mag. Jest to program, który  w pełni integruje się z systemem sprzedaży WAPRO Mag i dzięki temu umożliwia tworzenie komunikatów eDD na podstawie wystawionych w programie WAPRO Mag faktur sprzedażowych.

Na etapie pierwszej instalacji oraz łączenia generatora z systemem WAPRO Mag zostają dodane wszystkie dodatkowe dane przedsiębiorstwa jako wystawcy deklaracji niezbędne do jej prawidłowego wypełnienia.

Dzięki dodanym do systemu WAPRO Mag rozszerzeniom wszystkie dane, które muszą zostać przekazane do komunikatów eDD są wprowadzane samoczynnie w momencie wystawiania każdej z faktur sprzedaży. Przekłada się to na znaczącą redukcję czasu niezbędnego do obsługi całego procesu związanego z obsługą komunikatów eDD. Użytkownik systemu  WAPRO Mag wystawia faktury VAT tak jak dotychczas a cały proces zbierania danych niezbędnych do tworzenia komunikatów eDD dzieje się automatycznie w tle.

Moduł dodatkowo dodaje do systemu WAPRO Mag mechanizmy weryfikujące każdą nową fakturę pod kątem zgodności z warunkami zwolnienia z akcyzy. Dzięki czemu wszystkie dane przekazywane finalnie do każdego z wygenerowanych komunikatów eDD są zgodne z wymogami zwolnienia z akcyzy.

Sam proces tworzenia komunikatów eDD jest prosty i działa intuicyjnie, aby stworzyć komunikaty eDD wystarczy podać okres za jaki chcemy je wygenerować a wszystkie niezbędne dane zostaną samoczynnie pobrane z WAPRO Mag do wstępnej weryfikacji już w samym module. Wszystkie pobrane dane prezentowane są całościowo w jednym miejscu w formie tabeli co ułatwia końcową weryfikację. Jeśli pobrane dane nie zawierają żadnych błędów to jednym kliknięciem generujemy pliki komunikatów eDD do wysyłki.

Po podpisaniu podpisem kwalifikowanym komunikaty zostają wysłane automatycznie do EMCS PL2. Odpowiedzi zwrotne  przesłane przez system PUESC również przetwarzane są przez moduł dzięki temu  dostajemy jasny i czytelny komunikat, które z wysłanych eDD są już zatwierdzone, które są jeszcze w trakcie przetwarzania a które wymagają uzupełnienia przesłanych danych do pełnej akceptacji.

Korzyści

  • unikamy wielokrotnego wpisywania ręcznego tych samych danych ograniczając a właściwie eliminując ryzyko wystąpienia błędu,
  • moduł jeszcze przed wysyłką sprawdza wszystkie pobrane z WAPRO Maga dane czy są zgodne z schematami dostarczonymi przez PUESC; w przypadku braku istotnych danych czy niezgodności, program nas o tym informuje,
  • tylko sprawdzone i zgodne ze schematem dane, zostają podpisane i przesłane do PUESC,
  • po uzyskaniu odpowiedzi moduł pobiera oraz przetwarza pliki nadesłane zwrotnie przez PUESC informując, czy dokonane już wysyłki zostały w pełni zaakceptowane,
  • program dzięki prostej obsłudze pozwala na usprawnienie pracy podmiotu przede wszystkim  oszczędzając jego czas.

Wymagania

  • WAPRO Mag wariant Prestiż Plus.