Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.

Przykład:
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2022 r (wersja 8.8X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2023 r..
W październiku 2023 r. ukaże się wersja 8.9X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.8X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

WAPRO MagWAPRO FakirWAPRO KaperWAPRO GangWAPRO Best
Businesslink     
WAPRO RODO     
WAPRO PPK     
Obsługa sprawdzenia podatnika w wykazie VAT     
Wysyłka wiadomości SMS z wykorzystaniem integracji z SMSApi (www.smsapi.pl)     
Obsługa paczek kurierskich     
Integracja z płatnościami online Przelewy 24     
e-Sprawozdania finansowe     
Tworzenie e-sprawozdań na podstawie danych pobieranych automatyczne z programu     
Ręczne wypełnianie e-sprawozdania finansowego     
Zaawansowane dekretowania dokumentów w module importu, w oparciu o informacje dostarczane w pliku WAPRO XML