Modyfikacja umożliwia wydruk oświadczenia nabywcy zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2019/1148 w sprawie udostępniania prekursorów materiałów wybuchowych . Wydruk zintegrowany jest z fakturą VAT więc nie ma potrzeby drukowania dwóch osobnych dokumentów dla klienta.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

materiały wybuchowe, wydruk faktury VAT

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

W związku z obowiązującym od 01.02.2021r. Rozporządzeniem UE nr 2019/1148 w sprawie udostępniania prekursorów materiałów wybuchowych każdy podmiot, który chce nabyć nawozy azotowe o zawartości powyżej 16% azotu – jest zobligowany przy zakupie okazać dowód osobisty oraz podpisać oświadczenie o ich przeznaczeniu. Modyfikacja automatyzuje proces wydruku oświadczeń dla odbiorcy.

Wszystkie dane o odbiorcy i prekursorze zapisane są w bazie programu. Wystarczy tylko wystawić fakturę sprzedaży. Przed zatwierdzaniem faktury moduł sprawdza czy w bazie na pewno są wszystkie niezbędne dane. Jeśli walidacja danych przejdzie pomyślnie wystarczy wydrukować fakturę sprzedaży z zintegrowanym oświadczeniem o prekursorach wszystko znajduje się na jednej stronie. Jeśli w danych klienta zostanie znaleziony jakiś błąd na przykład niepoprawny numer dowodu moduł zablokuje możliwość wystawienia faktury do czasu wprowadzenia poprawnych danych do eliminuje możliwość popełnienia błędów.

Modyfikacja składa się z trzech komponentów:

  • Pierwszy wykorzystuje funkcjonalność tabel dodatkowych dostępnych w WAPRO Mag. Dla każdego artykułu będącego prekursorem należy przypisać parametry wymagane w rozporządzeniu.
  • Drugi komponent odpowiada za sprawdzenie poprawności wystawianej faktury jeśli zawiera ona prekursory. Jeśli cokolwiek nie będzie się zgadzać faktura nie zostanie zapisana a użytkownik dostanie stosowny komunikat informujący co należy poprawić.
  • Trzecim składnikiem jest wydruk Crystal Reports który zawiera standardowy wzór faktury VAT i oświadczenie o prekursorach materiałów wybuchowych zgodne z wzorem do rozporządzenia.

Korzyści

  • Skrócenie czasu potrzebnego na wystawienie dokumentów dla klienta. Wszystko drukowane razem z fakturą VAT
  • Mniejsza liczba dokumentów papierowych przekazywanych klientowi
  • Minimalizacja popełnienia błędu
  • Poprawa obsługi klienta

Wymagania

WAPRO Mag wariant Prestiż Plus