Dedykowana aplikacja współpracująca z programem kadrowo płacowym Wapro Gang, pozwalająca na rozliczenie deklaracji podatkowych oraz dostarczenie ich pracownikowi w sposób całkowicie elektroniczny.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

Wapro Gang, PIT, Płatnik

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

e-pity Płatnika dla WAPRO Gang

Program e-pity Płatnika dla WAPRO GANG jest specjalną wersją aplikacji e-pity Płatnika, dedykowaną użytkownikom programu kadrowo-płacowego WAPRO Gang. Jest to rozwiązanie mające na celu wsparcie płatnika w zakresie emisji i rozliczeń deklaracji podatkowych. Współpraca między programami opiera się na zbiorze procedur, które pozwalają wygenerować z programu WAPRO Gang deklaracje podatkowe w postaci elektronicznej XML. Deklaracje wraz z danymi podatnika importowane są do aplikacji e-pity Płatnika dla WAPRO Gang, skąd można je wysłać do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem platformy Odbierz PIT, do podatnika.

Rozwiązanie jest odpowiedzią na nieustannie zmieniający się rynek pracy, digitalizację procesu obiegu dokumentów oraz rosnącą pro-ekologiczną świadomość.

Opis
rozwiązania

Zaimplementowane w programie WAPRO Gang procedury eksportu najpopularniejszych deklaracji podatkowych wykorzystują mechanizmy obliczeniowe deklaracji opracowanych przez producenta aplikacji. Oznacza to, że deklaracja wydrukowana w programie WAPRO Gang będzie miała taką samą postać, jak deklaracja elektroniczna wygenerowana dla aplikacji e-pity Płatnika dla WAPRO Gang.

W celu wygenerowania pliku XML dla programu e-pity Płatnika dla WAPRO Gang, wybieramy z menu Raporty – Deklaracje podatkowe jedną z interesujących nas deklaracji e-pity.

Po wybraniu parametrów deklaracji oraz interesujących nas osób, Gang wygeneruje w wybranej lokalizacji odpowiedni plik XML.

Aby móc dostarczyć pracownikowi deklarację podatkową w sposób elektroniczny, w kartotece Adresy zamieszkania pracownika programu WAPRO Gang, konieczne jest zarejestrowanie numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.

Wygenerowany plik XML importujemy w aplikacji e-pity Płatnika dla WAPRO Gang, wybierając z menu Narzędzia – Import z WAPRO GANG.

Zaimportowaną deklarację możemy edytować, uzupełnić wybrane kolumny oraz zweryfikować poprawność przekazywanych informacji. Obok samej deklaracji, do aktówki programu importowane są również dane rozliczanego pracownika. Dzięki temu, możemy w przyszłości za pomocą kreatora utworzyć dla pracownika dowolną inną deklarację.

Przygotowane deklaracje możemy dostarczyć pracownikowi za pośrednictwem platformy Odbierz PIT (przycisk Dostarcz) lub do urzędu skarbowego (przycisk Wyślij e-Deklarację).

Wysyłkę deklaracji do pracownika lub urzędu skarbowego możemy przeprowadzić zbiorczo lub dla pojedynczych deklaracji.

Dostarczenie deklaracji za pośrednictwem platformy Odbierz PIT sygnalizowane jest pracownikowi za pomocą unikalnych parametrów dostępu, przesłanych na jego telefon komórkowy lub adres e-mail. Szczegółowy opis całego procesu można znaleźć na stronie https://odbierz-pit.pl/.

Po odbiorze deklaracji przez pracownika, w aplikacji e-pity Płatnika dla WAPRO Gang zarejestrowane zostanie automatycznie elektroniczne potwierdzenie odbioru, o czym informowany jest użytkownik stosownym komunikatem.

Program e-pity Płatnika dla WAPRO Gang posiada szereg udogodnień, które w znaczący sposób wpływają na komfort pracy oraz ułatwiają płatnikowi rozliczenie roczne podatku.

Korzyści

  • dostarczenie deklaracji podatkowej pracownikowi bez wydruku jednej kartki papieru,
  • elektroniczne potwierdzenie odebrania deklaracji przez pracownika,
  • łatwa edycja deklaracji podatkowej w polach, których program GANG nie uzupełnia automatycznie,
  • możliwość wysłania zmodyfikowanej deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego,
  • możliwość rozliczenia deklaracji rocznych
  • ułatwienie pracownikowi złożenia deklaracji rocznej do urzędu skarbowego
  • możliwość rozliczenia deklaracji PIT-R
  • oszczędności w porównaniu z tradycyjną formą (list polecony) dostarczenia deklaracji

Producentem programu e-pity Płatnika dla WAPRO Gang oraz administratorem platformy Odbierz PIT jest firma e-file sp. z o.o. sp. k..
Wyłącznym dystrybutorem programu e-pity Płatnika dla WAPRO Gang oraz modułu integracji jest firma KOMPUTERPARTNER.
Aplikacja i moduł integracji dystrybuowane są bezpłatnie.
Opłacie podlegają pakiety wysyłanych e-pitów, które można zamówić z poziomu aplikacji lub za pośrednictwem firmy KOMPUTERPARTNER.