Program umożliwia generowania plików tekstowych Elektronicznego Polecenia Przelewu. Pliki generowane są na podstawie wystawionych w wapro mag dokumentów finansowych. Plik może być potem wczytany do systemu bankowości elektronicznej.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

Wapro Mag, Elektronicznego Polecenia Przelewu, EPP

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Generowania plików EPP

Program umożliwia generowania plików tekstowych Elektronicznego Polecenia Przelewu. Pliki generowane są na podstawie wystawionych w WAPRO Mag dokumentów finansowych. Plik może być potem wczytany do systemu bankowości elektronicznej.

Opis
rozwiązania

Pliki generowane są na podstawie wystawionych w WAPRO Mag dokumentów finansowych. Plik może być potem wczytany do systemu bankowości elektronicznej.

Po zaznaczeniu przelewów, które mają zostać wyeksportowane w oknie Lista operacji finansowych wybieramy przycisk „Operacje” i  okna dostępnych operacji wybieramy „Generator EPP” lub zaraz po zaznaczeniu przelewów okno generatora wywołujemy przypisanym skrótem klawiaturowym Ctrl + Shift + L

Po uruchomieniu pojawi się główne okno programu. Okno ma charakter głównie informacyjny. Pokazuje ile przelewów zostało zaznaczonych w rozbiciu na:

  • rachunki bankowe, z których przelew zostanie wysłany
  • na typ przelewów, zwykły i z podzielną płatnością.

Po wybraniu przycisku Wykonaj program sam wygeneruje odpowiednie pliki, osobne dla każdego z zaznaczonych banków w podanej lokalizacji. Dodatkowo program może połączyć się z serwerami ministerstwa finansów i zweryfikować czy rachunki bankowe dla przelewów gdzie kwota przekracza wymagane 15 000 zł brutto znajdują się w białej księdze. Informacja zwrotna o przebiegu kontroli zapisywana jest do programu WAPRO Mag. Jeśli któryś rachunek nie figuruje jako zweryfikowany program może pominąć generowanie przelewu dla takiego kontrahenta.  Po  zakończeniu  program może oznaczyć etykietą dokumenty finansowe, które zostały wyeksportowane. Cała konfiguracja programu nie jest widoczna dla użytkownika, który wykonuje jedynie eksport. Rodzaj definicji pliku eksportu oraz kodowanie znaków są na stałe przypisane do każdego rachunku bankowego.

Definicja formatu eksportu odbywa się tylko raz przy instalacji programu. Struktura pliku eksportu opisana jest za pomocą funkcji w języku SQL, dzięki temu możliwe jest oprogramowanie dowolnego formatu eksportu. Każde pole z programu WAPRO Mag może zostać przesłane do pliku eksportu nie ma żadnych ograniczeń.

Dla programu są przygotowane i przetestowane definicje eksportów dla zwykłych przelewów oraz przelewów Split Payment dla mBanku  oraz banku Citi Handlowy.  W mBanku wykorzystywany jest najbardziej popularny format Elixir 0, który powinien bez problemów współpracować z większością systemów bankowych.