Moduł dla programu Wapro Mag umożliwiający automatyczną wysyłkę faktur elektronicznych (PDF) na adres email kontrahenta.

Moduł dla programu Wapro Mag umożliwiający automatyczną wysyłkę faktur elektronicznych (PDF) na adres email kontrahenta. W zależności od konfiguracji po zapisaniu faktury w programie Wapro Mag aplikacja zapyta lub wyśle automatycznie (wariant Wapro Mag Prestiż Plus) fakturę w formacie PDF na zdefiniowany adres kontrahenta. Treść wiadomości z załączoną fakturą jest w pełni konfigurowalna. Aplikacja umożliwia zdefiniowanie różnych wzorców faktur dla różnych odbiorców. Faktury w wersji elektronicznej są wysyłane dla klientów z ustawioną zgodą na odbiór faktur w wersji elektronicznej (kartoteka kontrahenta). Aplikacja umożliwia wysyłkę faktur w wiadomości podpisanej certyfikatem.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

faktury pdf, automatyczne wysyłanie faktur

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Funkcjonalność

 • Pełna integracja z programem WAPRO Mag,
 • Dostosowanie wzorca faktury dla różnych kontrahentów wraz z obsługą duplikatu faktury (wzór definiowany w formacie Crystal Reports),
 • Możliwość blokowania dokumentu handlowego po wysyłce (status jak po wydrukowani faktury),
 • Konfiguracja treści, tematu i stopki wiadomości,
 • Możliwość podpisywanie wysyłanych wiadomości certyfikatem,
 • Grupowa wysyłka faktur dla zaznaczonych dokumentów (podgląd w dodatkowym oknie statusu wysyłki),
 • Dołączanie do wysyłanych wiadomości dodatkowych załączników i specyfikacji znajdujących się w module e-Dokumenty w kontekście faktury,
 • Możliwość wymagania potwierdzenia odczytania,
 • Kopia wysłanej faktury wraz z informacją o dacie, godzinie wysyłki oraz adresie email odbiorcy jest zapisywana w module e-Dokumenty,
 • Pełna zgodność z rozporządzeniem o fakturach elektronicznych,

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0., Crystal Reports

Wymagania

 • .NET Framework 4.0
 • WAPRO Mag Biznes/Prestiż dla Windows od wersji 8.00.x
 • WAPRO Mag Prestiż Plus dla Windows od wersji 8.00.x - wysyłka automatyczna
 • Windows Windows 7/ Windows 8/ Windows 10