Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Kaper. Wybierz wariant programu.

 • Integracja z platformą KSeF - dodana została możliwość zintegrowania każdego wariantu programu z platformą KSeF Ministerstwa Finansów za pośrednictwem usługi Businesslink;
 • Zreorganizowana została obsługa deklaracji firmy, udziałowca oraz pracowników w oknach przeglądarek:
  • Zmodernizowano w celu poprawienia ergonomii obsługi listę operacji dostępnych po przyciśnięciu przycisku "Operacje deklaracji"
  • Zamieniono dotychczasowy komunikat zbiorczy pojawiający się w przypadku pojawienia się jakichś braków w przetwarzanych deklaracjach na okna informacyjne, w których widoczna jest lista zgrupowanych deklaracji zaznaczonych do przetworzenia z informacją o znalezionym braku oraz informacją jak go usunąć
  • Ujednolicony został sposób wybierania deklaracji do przetwarzania. Uruchamiane funkcje będą przetwarzać zaznaczone na liście przeglądarek deklaracje;
 • Przelewy do US - dodano automatyczne podpowiadanie mikrorachunku;
 • Powielanie deklaracji - dodana została możliwość powielania deklaracji w celu ułatwienia wykonywania korekt deklaracji;
 • Import listy banków - dodana została możliwość importu listy banków;
 • Import danych z Białej listy - dodana została możliwość importu danych kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych z "Białej listy";
 • Dodana została możliwość wykazywania świadczeń z kodami 311, 315 oraz 327 na liście płac w polu zasiłek macierzyński; 
 • Dodany został zwiększony limit najmu w formie ryczałtu dla małżonków wg stawki 8,5%;
 • Na wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodane zostało podsumowanie składek ZUS;
 • Dodana została możliwość drukowania numeru PESEL na umowach cywilnoprawnych;
 • Zestawienie dla ubezpieczonego - zmieniono wykazywanie świadczeń chorobowych na zestawieniu. Obecnie prezentowane jest na liście świadczeń;
 • Zmodernizowano procedury obliczające kwoty przychodów oraz kosztów w deklaracjach rocznych, w celu poprawienia dokładności obliczeń, w sytuacjach kiedy z ulg korzysta wielu udziałowców w firmie;
 • Na potrzeby automatycznego wypełniania sekcji D (aktualnie pola numer 28) deklaracji PIT-11 w kartotece pracownika dodany został odpowiedni parametr dotyczący kosztów uzyskania przychodów
 • Naliczanie składki PPK, poprawione zostało naliczanie składki gdy:
  • data zawarcia umowy i data wypłaty listy płac jest z tego samego dnia;
  • gdy pracownik korzysta z obniżonej składki;
 • Integracja z platformą KSeF - dodana została możliwość zintegrowania każdego wariantu programu z platformą KSeF Ministerstwa Finansów za pośrednictwem usługi Businesslink;
 • Zreorganizowana została obsługa deklaracji firmy, udziałowca oraz pracowników w oknach przeglądarek:
  • Zmodernizowano w celu poprawienia ergonomii obsługi listę operacji dostępnych po przyciśnięciu przycisku "Operacje deklaracji"
  • Zamieniono dotychczasowy komunikat zbiorczy pojawiający się w przypadku pojawienia się jakichś braków w przetwarzanych deklaracjach na okna informacyjne, w których widoczna jest lista zgrupowanych deklaracji zaznaczonych do przetworzenia z informacją o znalezionym braku oraz informacją jak go usunąć
  • Ujednolicony został sposób wybierania deklaracji do przetwarzania. Uruchamiane funkcje będą przetwarzać zaznaczone na liście przeglądarek deklaracje;
 • Przelewy do US - dodano automatyczne podpowiadanie mikrorachunku;
 • Powielanie deklaracji - dodana została możliwość powielania deklaracji w celu ułatwienia wykonywania korekt deklaracji;
 • Import listy banków - dodana została możliwość importu listy banków;
 • Import danych z Białej listy - dodana została możliwość importu danych kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych z "Białej listy";
 • Dodana została możliwość wykazywania świadczeń z kodami 311, 315 oraz 327 na liście płac w polu zasiłek macierzyński; 
 • Dodany został zwiększony limit najmu w formie ryczałtu dla małżonków wg stawki 8,5%;
 • Na wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodane zostało podsumowanie składek ZUS;
 • Dodana została możliwość drukowania numeru PESEL na umowach cywilnoprawnych;
 • Zestawienie dla ubezpieczonego - zmieniono wykazywanie świadczeń chorobowych na zestawieniu. Obecnie prezentowane jest na liście świadczeń;
 • Zmodernizowano procedury obliczające kwoty przychodów oraz kosztów w deklaracjach rocznych, w celu poprawienia dokładności obliczeń, w sytuacjach kiedy z ulg korzysta wielu udziałowców w firmie;
 • Na potrzeby automatycznego wypełniania sekcji D (aktualnie pola numer 28) deklaracji PIT-11 w kartotece pracownika dodany został odpowiedni parametr dotyczący kosztów uzyskania przychodów
 • Naliczanie składki PPK, poprawione zostało naliczanie składki gdy:
  • data zawarcia umowy i data wypłaty listy płac jest z tego samego dnia;
  • gdy pracownik korzysta z obniżonej składki;
 • Integracja z platformą KSeF - dodana została możliwość zintegrowania każdego wariantu programu z platformą KSeF Ministerstwa Finansów za pośrednictwem usługi Businesslink;
 • Zreorganizowana została obsługa deklaracji firmy, udziałowca oraz pracowników w oknach przeglądarek:
  • Zmodernizowano w celu poprawienia ergonomii obsługi listę operacji dostępnych po przyciśnięciu przycisku "Operacje deklaracji"
  • Zamieniono dotychczasowy komunikat zbiorczy pojawiający się w przypadku pojawienia się jakichś braków w przetwarzanych deklaracjach na okna informacyjne, w których widoczna jest lista zgrupowanych deklaracji zaznaczonych do przetworzenia z informacją o znalezionym braku oraz informacją jak go usunąć
  • Ujednolicony został sposób wybierania deklaracji do przetwarzania. Uruchamiane funkcje będą przetwarzać zaznaczone na liście przeglądarek deklaracje;
 • Przelewy do US - dodano automatyczne podpowiadanie mikrorachunku;
 • Powielanie deklaracji - dodana została możliwość powielania deklaracji w celu ułatwienia wykonywania korekt deklaracji;
 • Import listy banków - dodana została możliwość importu listy banków;
 • Import danych z Białej listy - dodana została możliwość importu danych kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych z "Białej listy";
 • Dodana została możliwość wykazywania świadczeń z kodami 311, 315 oraz 327 na liście płac w polu zasiłek macierzyński; 
 • Dodany został zwiększony limit najmu w formie ryczałtu dla małżonków wg stawki 8,5%;
 • Na wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodane zostało podsumowanie składek ZUS;
 • Dodana została możliwość drukowania numeru PESEL na umowach cywilnoprawnych;
 • Zestawienie dla ubezpieczonego - zmieniono wykazywanie świadczeń chorobowych na zestawieniu. Obecnie prezentowane jest na liście świadczeń;
 • Zmodernizowano procedury obliczające kwoty przychodów oraz kosztów w deklaracjach rocznych, w celu poprawienia dokładności obliczeń, w sytuacjach kiedy z ulg korzysta wielu udziałowców w firmie;
 • Na potrzeby automatycznego wypełniania sekcji D (aktualnie pola numer 28) deklaracji PIT-11 w kartotece pracownika dodany został odpowiedni parametr dotyczący kosztów uzyskania przychodów
 • Naliczanie składki PPK, poprawione zostało naliczanie składki gdy:
  • data zawarcia umowy i data wypłaty listy płac jest z tego samego dnia;
  • gdy pracownik korzysta z obniżonej składki;
 • Integracja z platformą KSeF - dodana została możliwość zintegrowania każdego wariantu programu z platformą KSeF Ministerstwa Finansów za pośrednictwem usługi Businesslink;
 • Zreorganizowana została obsługa deklaracji firmy, udziałowca oraz pracowników w oknach przeglądarek:
  • Zmodernizowano w celu poprawienia ergonomii obsługi listę operacji dostępnych po przyciśnięciu przycisku "Operacje deklaracji"
  • Zamieniono dotychczasowy komunikat zbiorczy pojawiający się w przypadku pojawienia się jakichś braków w przetwarzanych deklaracjach na okna informacyjne, w których widoczna jest lista zgrupowanych deklaracji zaznaczonych do przetworzenia z informacją o znalezionym braku oraz informacją jak go usunąć
  • Ujednolicony został sposób wybierania deklaracji do przetwarzania. Uruchamiane funkcje będą przetwarzać zaznaczone na liście przeglądarek deklaracje;
 • Przelewy do US - dodano automatyczne podpowiadanie mikrorachunku;
 • Powielanie deklaracji - dodana została możliwość powielania deklaracji w celu ułatwienia wykonywania korekt deklaracji;
 • Import listy banków - dodana została możliwość importu listy banków;
 • Import danych z Białej listy - dodana została możliwość importu danych kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych z "Białej listy";
 • Dodana została możliwość wykazywania świadczeń z kodami 311, 315 oraz 327 na liście płac w polu zasiłek macierzyński; 
 • Dodany został zwiększony limit najmu w formie ryczałtu dla małżonków wg stawki 8,5%;
 • Na wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodane zostało podsumowanie składek ZUS;
 • Dodana została możliwość drukowania numeru PESEL na umowach cywilnoprawnych;
 • Zestawienie dla ubezpieczonego - zmieniono wykazywanie świadczeń chorobowych na zestawieniu. Obecnie prezentowane jest na liście świadczeń;
 • Zmodernizowano procedury obliczające kwoty przychodów oraz kosztów w deklaracjach rocznych, w celu poprawienia dokładności obliczeń, w sytuacjach kiedy z ulg korzysta wielu udziałowców w firmie;
 • Na potrzeby automatycznego wypełniania sekcji D (aktualnie pola numer 28) deklaracji PIT-11 w kartotece pracownika dodany został odpowiedni parametr dotyczący kosztów uzyskania przychodów
 • Naliczanie składki PPK, poprawione zostało naliczanie składki gdy:
  • data zawarcia umowy i data wypłaty listy płac jest z tego samego dnia;
  • gdy pracownik korzysta z obniżonej składki;