Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Kaper. Wybierz wariant programu.

Zmiany w wersji 8.51.2 w wariancie PRESTIŻ (02.07.2020)
 • Wersja 8.51.2 funkcjonalnie stanowi połączenie wersji 8.51.0 z opublikowanymi do niej aktualizacjami.
 • Update wersji 8.51.2 (21.07.2020)
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) - opublikowano formularze VAT-UE wzór 5 oraz VAT-UEK wzór 5
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie PRESTIŻ (15.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019.
 • Mały ZUS Plus - w programie dodano możliwość obsługi "Małego ZUS Plus" i naliczania na tej podstawie składek ZUS. Równocześnie zaktualizowano schematy plików formularzy eksportowanych do programu Płatnik
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K:
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML
 • Update wersji 8.51.0 (6.05.2020)
  • VAT-R - dodano wzór nr 14
  • VAT-Z - dodano wzór nr 6
 • Update wersji 8.51.0 (15.06.2020)
  • Moduł importu dokumentów / schemat pliku WAPRO XML

   do schematu pliku WAPRO XML dodane zostały nowe, opcjonalne sekcje pozycji dokumentu umożliwiające zautomatyzowanie importu dokumentów dotyczących np. kosztów pojazdów. Funkcjonalność dedykowana jest dla zewnętrznych systemów wspierających pracę księgowych, które przygotowują dokumenty do zaimportowania do programu WAPRO Fakir w plikach WAPRO XML.

   Sekcja:

   • oraz - umożliwiają one dodanie w pozycji dokumentu informacji o rodzaju kosztu związanego z użytkowaniem pojazdów, numerów rejestracyjnych pojazdów. Jeżeli pojazdy o tych numerach rejestracyjnych znajdują się w kartotece Samochody, taki dokument zostanie automatycznie zadekretowany i opisany, tak jak podczas ręcznego księgowania przy użyciu kalkulatora naliczania kosztów pojazdów;
   • - umożliwia dodanie do pozycji dokumentu informacji o typie odliczenia VAT jaki ma być zastosowany dla tej pozycji dokumentu;

   Nowe sekcje są opcjonalne, w związku z tym pliki nie zawierające ich, będą obsługiwane tak jak do tej pory.

Zmiany w wersji 8.50.4 w wariancie PRESTIŻ (02.03.2020)
 • Dodano nowy moduł przeznaczony do przygotowywania deklaracji podatkowych o nazwie e-Formularze
 • PIT-36 - dodano wzór 27. Nowy wzór można uruchomić zarówno w nowym module e-Formularze jak i poprzednio stosowanym
 • Update wersji 8.50.4 (09.03.2020)
 • Aktualizacja dodaje w programie deklarację PIT-36L 16.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie PRESTIŻ (10.12.2019)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu $$MPP$$.
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego $$MPP$$ (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT)
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019
 • Update wersji 8.50.2 (16.01.2020)
  Opublikowane trzy nowe wzory deklaracji: PIT-11 wzór 25, PIT-4R wzór 9 oraz PIT-8AR wzór 8.
 • Update wersji 8.50.2 (27.01.2020)>
  Aktualizacja uruchamia w programie obsługę mikrorachunków.
 • Update wersji 8.50.2 (28.01.2020)
 • Aktualizacja dodaje w programie deklarację IFT-1 wzór 15.
  Aktualizacja dodaje w programie deklarację IFT-1R wzór 15.
 • Update wersji 8.50.2 (6.02.2020)
  Aktualizacja dodaje w programie deklarację PIT-28 wzór 22.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
 • Nowy wykaz podatników VAT (usługa subskrypcyjna) - w programie dodano możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących.
 • Obniżony PIT - od 1 października 2019 obowiązuje nowa skala podatkowa. W okresie przejściowym od 1 października do grudnia 2019 występują dwie stawki podatku co zmienia sposób naliczania list płac oraz umów zleceń,w tym przede wszystkim zaliczki na podatek dochodowy. Program został dostosowany tak, aby umożliwić stosowanie nowych stawek podatku.
 • Ryczałt - w rejestrach VAT dodana została możliwość automatycznego rejestrowania zapisów w VAT dla kosztów związanych z samochodami, zgodnie z definicją pojazdu znajdującą w kartotece "Samochody".
Zmiany w wersji 8.41.8 w wariancie PRESTIŻ (06.09.2019)
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi.
  Moje konto WAPRO ERP umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.6 w wariancie PRESTIŻ (07.08.2019)
 • Zerowy PIT dla młodych - w programie zaimplementowano, obowiązujące od 1 sierpnia 2019, zwolnienie przychodów od zaliczki na podatek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w wersji 8.41.4 w wariancie PRESTIŻ (10.07.2019)
 • Wariant PRESTIŻ - od wersji 8.41.4 do programu WAPRO Kaper dodany został wariant PRESTIŻ
 • Kartoteka Płace minimalne - w programie dodana została kartoteka rejestrująca zmiany płac minimalnych
 • WAPRO PPK - w programie dodany został moduł WAPRO PPK przeznaczony do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Moduł uruchamiany jest z głównego menu programu: Zakładka: Inne | Polecenie: WAPRO PPK

 • Naliczanie składek PPK - w programie dodana została funkcjonalność automatycznego naliczania składek PPK uczestników programu $$PPK$$. Składki naliczane są w trakcie naliczania list płac oraz rachunków do umów cywilno - prawnych. WAPRO Kaper nalicza automatycznie składki PPK, na podstawie informacji otrzymanych z modułu WAPRO PPK
Zmiany w wersji 8.51.2 w wariancie BIURO (02.07.2020)
 • Wersja 8.51.2 funkcjonalnie stanowi połączenie wersji 8.51.0 z opublikowanymi do niej aktualizacjami.
 • Update wersji 8.51.2 (21.07.2020)
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) - opublikowano formularze VAT-UE wzór 5 oraz VAT-UEK wzór 5
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIURO (15.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019.
 • Mały ZUS Plus - w programie dodano możliwość obsługi "Małego ZUS Plus" i naliczania na tej podstawie składek ZUS. Równocześnie zaktualizowano schematy plików formularzy eksportowanych do programu Płatnik
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K:
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML
 • Update wersji 8.51.0 (6.05.2020)
  • VAT-R - dodano wzór nr 14
  • VAT-Z - dodano wzór nr 6
 • Update wersji 8.51.0 (15.06.2020)
  • Moduł importu dokumentów / schemat pliku WAPRO XML

   do schematu pliku WAPRO XML dodane zostały nowe, opcjonalne sekcje pozycji dokumentu umożliwiające zautomatyzowanie importu dokumentów dotyczących np. kosztów pojazdów. Funkcjonalność dedykowana jest dla zewnętrznych systemów wspierających pracę księgowych, które przygotowują dokumenty do zaimportowania do programu WAPRO Fakir w plikach WAPRO XML.

   Sekcja:

   • oraz - umożliwiają one dodanie w pozycji dokumentu informacji o rodzaju kosztu związanego z użytkowaniem pojazdów, numerów rejestracyjnych pojazdów. Jeżeli pojazdy o tych numerach rejestracyjnych znajdują się w kartotece Samochody, taki dokument zostanie automatycznie zadekretowany i opisany, tak jak podczas ręcznego księgowania przy użyciu kalkulatora naliczania kosztów pojazdów;
   • - umożliwia dodanie do pozycji dokumentu informacji o typie odliczenia VAT jaki ma być zastosowany dla tej pozycji dokumentu;

   Nowe sekcje są opcjonalne, w związku z tym pliki nie zawierające ich, będą obsługiwane tak jak do tej pory.

Zmiany w wersji 8.50.4 w wariancie BIURO (02.03.2020)
 • Dodano nowy moduł przeznaczony do przygotowywania deklaracji podatkowych o nazwie e-Formularze
 • PIT-36 - dodano wzór 27. Nowy wzór można uruchomić zarówno w nowym module e-Formularze jak i poprzednio stosowanym
 • Update wersji 8.50.4 (09.03.2020)
 • Aktualizacja dodaje w programie deklarację PIT-36L 16.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BIURO (10.12.2019)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu $$MPP$$.
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego $$MPP$$ (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT)
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019
 • Update wersji 8.50.2 (16.01.2020)
  Opublikowane trzy nowe wzory deklaracji: PIT-11 wzór 25, PIT-4R wzór 9 oraz PIT-8AR wzór 8.
 • Update wersji 8.50.2 (27.01.2020)>
  Aktualizacja uruchamia w programie obsługę mikrorachunków.
 • Update wersji 8.50.2 (28.01.2020)
 • Aktualizacja dodaje w programie deklarację IFT-1 wzór 15.
  Aktualizacja dodaje w programie deklarację IFT-1R wzór 15.
 • Update wersji 8.50.2 (6.02.2020)
  Aktualizacja dodaje w programie deklarację PIT-28 wzór 22.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIURO (01.10.2019)
 • Nowy wykaz podatników VAT (usługa subskrypcyjna) - w programie dodano możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących.
 • Obniżony PIT - od 1 października 2019 obowiązuje nowa skala podatkowa. W okresie przejściowym od 1 października do grudnia 2019 występują dwie stawki podatku co zmienia sposób naliczania list płac oraz umów zleceń,w tym przede wszystkim zaliczki na podatek dochodowy. Program został dostosowany tak, aby umożliwić stosowanie nowych stawek podatku.
 • Ryczałt - w rejestrach VAT dodana została możliwość automatycznego rejestrowania zapisów w VAT dla kosztów związanych z samochodami, zgodnie z definicją pojazdu znajdującą w kartotece "Samochody";
Zmiany w wersji 8.41.8 w wariancie BIURO (06.09.2019)
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi.
  Moje konto WAPRO ERP umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.6 w wariancie BIURO (07.08.2019)
 • Zerowy PIT dla młodych - w programie zaimplementowano, obowiązujące od 1 sierpnia 2019, zwolnienie przychodów od zaliczki na podatek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w wersji 8.41.4 w wariancie BIURO (10.07.2019)
 • Wariant PRESTIŻ - od wersji 8.41.4 do programu WAPRO Kaper dodany został wariant PRESTIŻ
 • Kartoteka Płace minimalne - w programie dodana została kartoteka rejestrująca zmiany płac minimalnych
 • WAPRO PPK - w programie dodany został moduł WAPRO PPK przeznaczony do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Moduł uruchamiany jest z głównego menu programu: Zakładka: Inne | Polecenie: WAPRO PPK

 • Naliczanie składek PPK - w programie dodana została funkcjonalność automatycznego naliczania składek PPK uczestników programu $$PPK$$. Składki naliczane są w trakcie naliczania list płac oraz rachunków do umów cywilno - prawnych. WAPRO Kaper nalicza automatycznie składki PPK, na podstawie informacji otrzymanych z modułu WAPRO PPK
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie BIURO (16.05.2019)
 • Naliczanie kosztów samochodów osobowych przez podatników VAT - zostało rozbudowane o możliwość naliczania kosztów podatkowych:
 • Ubezpieczeń oraz rat leasingowych.
 • Eksploatacji dla wszystkich rodzajów samochodów zarejestrowanych w kartotece „Samochody”. Również tych ze 100% odliczeniem VAT.
Środki trwałe
 • Dodano możliwość definiowania dla środka trwałego będącego samochodem osobowym (tj. środka trwałego powiązanego z pozycją kartoteki „Samochody” będąca samochodem osobowym), limitów dla kwot kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów. Limity mogą być definiowane dla różnych okresów rozliczeniowych i mają wpływ na ograniczenie wysokości podatkowych odpisów amortyzacyjnych.
 • Dla operacji sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, przeprowadzanej z datą po 1 stycznia 2019 zmieniony został sposób naliczania kosztów podatkowych w tej operacji.
  Dostosowano go do obowiązujących przepisów Art. 24 ust.2 pkt. 2a ustawy o pdof;
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BIURO (11.03.2018)
 • Deklaracja PIT-36 wzór 26
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie BIURO (15.02.2018)
 • Deklaracja PIT-36L wzór 15
 • Naliczanie kosztów eksploatacji samochodów - W programie dodany został mechanizm automatycznego naliczania kosztów eksploatacji samochodów. W związku z tym, zmodernizowane zostały:
 • Kartoteka samochodów - dodana została historia zmian oraz rozszerzony został zakres przechowywanych danych
 • Formatka "Opcje zaawansowane" (uruchamiana z okna dodawania nowego zapisu do księgi) – dodana została funkcjonalność naliczania podatkowych kosztów eksploatacji samochodów osobowych, zależnie od wybranego z kartoteki Samochody pojazdu
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie BIURO (21.12.2018)
 • Nowe wzory deklaracji PIT wraz z załącznikami. Deklaracje za rok 2018, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019:
  • PIT-11 wzór 24
  • PIT-28/PIT-28S wzór 21
  • PIT-8AR wzór 7
  • PIT-4R wzór 8
  • IFT-1 / IFT-1R wzór 14
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIURO (28.11.2018)
 • Import dokumentów (nowy moduł):
  Dodano odświeżanie, po imporcie danych okien przeglądarek
  Konfiguracja importu dokumentów:

  • Rozbudowano możliwość konfiguracji typu importowanego dokumentu o:
   • Wybór rejestru VAT
   • Włączanie / wyłączanie opcji Nie podlega rozliczeniu
  • Dodano opcję blokowania importu dokumentów wcześniej zaksięgowanych
  • Możliwość nie wyświetlania diagnostyki kontrahentów w przypadku, jeżeli wszyscy kontrahenci są uzgodnieni
 • Zmodernizowana została operacja weryfikacji kontrahentów
 • Faktura końcowa na zero złotych - dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIURO (01.10.2018)
 • Export danych do programu Płatnik - w programie wymieniony sposób eksportu danych do programu Płatnik. Format pliku wymiany danych został zmieniony na XML
 • Import danych - wyłączony został import danych z plików "kpm"
 • Powielanie dokumentów - W konfiguracji działania programu dodano dwa nowe parametry odpowiedzialne za powielanie numeru dokumentu:
  • Kopiuj numer dokumentu gdy jest to sprzedaż (dotyczy księgi) - domyślnie zaznaczony
  • Kopiuj numer dokumentu gdy jest to zakup (dotyczy księgi) - domyślnie nie zaznaczony
 • Bufor dokumentów - dodano weryfikację unikalności numeru wprowadzanego do bufora dokumentu
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
 • Import dokumentów z plików w formacie WAPRO XML - uszczelniono proces importu i zablokowano import dokumentów z nieobsługiwanymi kodami dokumentów
 • Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT
Zmiany w wersji 8.51.2 w wariancie BIZNES (02.07.2020)
 • Wersja 8.51.2 funkcjonalnie stanowi połączenie wersji 8.51.0 z opublikowanymi do niej aktualizacjami.
 • Update wersji 8.51.2 (21.07.2020)
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) - opublikowano formularze VAT-UE wzór 5 oraz VAT-UEK wzór 5
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIZNES (15.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019.
 • Mały ZUS Plus - w programie dodano możliwość obsługi "Małego ZUS Plus" i naliczania na tej podstawie składek ZUS. Równocześnie zaktualizowano schematy plików formularzy eksportowanych do programu Płatnik
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K:
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML
 • Update wersji 8.51.0 (6.05.2020)
  • VAT-R - dodano wzór nr 14
  • VAT-Z - dodano wzór nr 6
Zmiany w wersji 8.50.4 w wariancie BIZNES (02.03.2020)
 • Dodano nowy moduł przeznaczony do przygotowywania deklaracji podatkowych o nazwie e-Formularze
 • PIT-36 - dodano wzór 27. Nowy wzór można uruchomić zarówno w nowym module e-Formularze jak i poprzednio stosowanym
 • Update wersji 8.50.4 (09.03.2020)
 • Aktualizacja dodaje w programie deklarację PIT-36L 16.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BIZNES (10.12.2019)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu $$MPP$$.
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego $$MPP$$ (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT)
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019
 • Update wersji 8.50.2 (16.01.2020)
  Opublikowane trzy nowe wzory deklaracji: PIT-11 wzór 25, PIT-4R wzór 9 oraz PIT-8AR wzór 8.
 • Update wersji 8.50.2 (27.01.2020)>
  Aktualizacja uruchamia w programie obsługę mikrorachunków.
 • Update wersji 8.50.2 (28.01.2020)
 • Aktualizacja dodaje w programie deklarację IFT-1 wzór 15.
  Aktualizacja dodaje w programie deklarację IFT-1R wzór 15.
 • Update wersji 8.50.2 (6.02.2020)
  Aktualizacja dodaje w programie deklarację PIT-28 wzór 22.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
 • Nowy wykaz podatników VAT (usługa subskrypcyjna) - w programie dodano możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących.
 • Obniżony PIT - od 1 października 2019 obowiązuje nowa skala podatkowa. W okresie przejściowym od 1 października do grudnia 2019 występują dwie stawki podatku co zmienia sposób naliczania list płac oraz umów zleceń,w tym przede wszystkim zaliczki na podatek dochodowy. Program został dostosowany tak, aby umożliwić stosowanie nowych stawek podatku.
 • Ryczałt - w rejestrach VAT dodana została możliwość automatycznego rejestrowania zapisów w VAT dla kosztów związanych z samochodami, zgodnie z definicją pojazdu znajdującą w kartotece "Samochody";
Zmiany w wersji 8.41.8 w wariancie BIZNES (06.09.2019)
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi.
  Moje konto WAPRO ERP umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.6 w wariancie BIZNES (07.08.2019)
 • Zerowy PIT dla młodych - w programie zaimplementowano, obowiązujące od 1 sierpnia 2019, zwolnienie przychodów od zaliczki na podatek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w wersji 8.41.4 w wariancie BIZNES (10.07.2019)
 • Wariant PRESTIŻ - od wersji 8.41.4 do programu WAPRO Kaper dodany został wariant PRESTIŻ
 • Kartoteka Płace minimalne - w programie dodana została kartoteka rejestrująca zmiany płac minimalnych
Zmiany w wersji 8.41.2 w wariancie BIZNES (03.06.2019)
 • Zaktualizowany został format pliku wymiany danych (XML) z programem Płatnik.
  Uwaga - wymagana jest aktualna wersja programu Płatnik. Co najmniej 10.02
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie BIZNES (16.05.2019)
 • Naliczanie kosztów samochodów osobowych przez podatników VAT - zostało rozbudowane o możliwość naliczania kosztów podatkowych:
 • Ubezpieczeń oraz rat leasingowych.
 • Eksploatacji dla wszystkich rodzajów samochodów zarejestrowanych w kartotece „Samochody”. Również tych ze 100% odliczeniem VAT.
Środki trwałe
 • Dodano możliwość definiowania dla środka trwałego będącego samochodem osobowym (tj. środka trwałego powiązanego z pozycją kartoteki „Samochody” będąca samochodem osobowym), limitów dla kwot kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów. Limity mogą być definiowane dla różnych okresów rozliczeniowych i mają wpływ na ograniczenie wysokości podatkowych odpisów amortyzacyjnych.
 • Dla operacji sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, przeprowadzanej z datą po 1 stycznia 2019 zmieniony został sposób naliczania kosztów podatkowych w tej operacji.
  Dostosowano go do obowiązujących przepisów Art. 24 ust.2 pkt. 2a ustawy o pdof.
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BIZNES (11.03.2018)
 • Deklaracja PIT-36 wzór 26
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie BIZNES (15.02.2018)
 • Deklaracja PIT-36L wzór 15
 • Naliczanie kosztów eksploatacji samochodów - W programie dodany został mechanizm automatycznego naliczania kosztów eksploatacji samochodów. W związku z tym, zmodernizowane zostały:
 • Kartoteka samochodów - dodana została historia zmian oraz rozszerzony został zakres przechowywanych danych
 • Formatka "Opcje zaawansowane" (uruchamiana z okna dodawania nowego zapisu do księgi) – dodana została funkcjonalność naliczania podatkowych kosztów eksploatacji samochodów osobowych, zależnie od wybranego z kartoteki Samochody pojazdu
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie BIZNES (21.12.2018)
 • Nowe wzory deklaracji PIT wraz z załącznikami. Deklaracje za rok 2018, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019:
  • PIT-11 wzór 24
  • PIT-28/PIT-28S wzór 21
  • PIT-8AR wzór 7
  • PIT-4R wzór 8
  • IFT-1 / IFT-1R wzór 14
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIZNES (28.11.2018)
 • Import dokumentów (nowy moduł):
  Dodano odświeżanie, po imporcie danych okien przeglądarek
  Konfiguracja importu dokumentów:
  • Rozbudowano możliwość konfiguracji typu importowanego dokumentu o:
   • Wybór rejestru VAT
   • Włączanie / wyłączanie opcji Nie podlega rozliczeniu
  • Dodano opcję blokowania importu dokumentów wcześniej zaksięgowanych
  • Możliwość nie wyświetlania diagnostyki kontrahentów w przypadku, jeżeli wszyscy kontrahenci są uzgodnieni
 • Zmodernizowana została operacja weryfikacji kontrahentów
 • Faktura końcowa na zero złotych - dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIZNES (01.10.2018)
 • Export danych do programu Płatnik - w programie wymieniony sposób eksportu danych do programu Płatnik. Format pliku wymiany danych został zmieniony na XML
 • Import danych - wyłączony został import danych z plików "kpm"
 • Powielanie dokumentów - W konfiguracji działania programu dodano dwa nowe parametry odpowiedzialne za powielanie numeru dokumentu:
  • Kopiuj numer dokumentu gdy jest to sprzedaż (dotyczy księgi) - domyślnie zaznaczony
  • Kopiuj numer dokumentu gdy jest to zakup (dotyczy księgi) - domyślnie nie zaznaczony
 • Bufor dokumentów - dodano weryfikację unikalności numeru wprowadzanego do bufora dokumentu
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
 • Import dokumentów z plików w formacie WAPRO XML - uszczelniono proces importu i zablokowano import dokumentów z nieobsługiwanymi kodami dokumentów
 • Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT
Zmiany w wersji 8.51.2 w wariancie START (02.07.2020)
 • Wersja 8.51.2 funkcjonalnie stanowi połączenie wersji 8.51.0 z opublikowanymi do niej aktualizacjami.
 • Update wersji 8.51.2 (21.07.2020)
  • VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) - opublikowano formularze VAT-UE wzór 5 oraz VAT-UEK wzór 5
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie START (15.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019.
 • Mały ZUS Plus - w programie dodano możliwość obsługi "Małego ZUS Plus" i naliczania na tej podstawie składek ZUS. Równocześnie zaktualizowano schematy plików formularzy eksportowanych do programu Płatnik
 • Klasyfikacja JPK w programie zaimplementowano możliwość dodawania kodów klasyfikacji JPK wymaganej przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K:
  • Dokumentów rejestrowanych ręcznie
  • Dokumentów importowanych za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML
 • Update wersji 8.51.0 (6.05.2020)
  • VAT-R - dodano wzór nr 14
  • VAT-Z - dodano wzór nr 6
Zmiany w wersji 8.50.4 w wariancie START (02.03.2020)
 • Dodano nowy moduł przeznaczony do przygotowywania deklaracji podatkowych o nazwie e-Formularze
 • PIT-36 - dodano wzór 27. Nowy wzór można uruchomić zarówno w nowym module e-Formularze jak i poprzednio stosowanym
 • Update wersji 8.50.4 (09.03.2020)
 • Aktualizacja dodaje w programie deklarację PIT-36L 16.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie START (10.12.2019)
 • Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT):
  • Wprowadzanie / Edycja dokumentów - na formatce, w nagłówku dokumentu dodana została opcja umożliwiająca oznaczenie dokumentów, jako wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT, czyli podlegających obowiązkowemu $$MPP$$.
  • Import dokumentów - zaktualizowano procedury importu dokumentów w WAPRO Mag za pośrednictwem pliku wymiany danych WAPRO XML. Procedury zostały rozbudowane o import oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży znacznikiem obowiązkowego $$MPP$$ (wystawionych zgodnie z art. 106e ust.1 pkt. 18a ustawy o VAT)
 • Deklaracja VAT-7(20) oraz VAT-7K(14) - dodane zostały nowe wzory deklaracji obowiązujące od rozliczenia za listopad 2019
 • Update wersji 8.50.2 (16.01.2020)
  Opublikowane trzy nowe wzory deklaracji: PIT-11 wzór 25, PIT-4R wzór 9 oraz PIT-8AR wzór 8.
 • Update wersji 8.50.2 (27.01.2020)>
  Aktualizacja uruchamia w programie obsługę mikrorachunków.

 • Update wersji 8.50.2 (28.01.2020)
 • Aktualizacja dodaje w programie deklarację IFT-1 wzór 15.
  Aktualizacja dodaje w programie deklarację IFT-1R wzór 15.

 • Update wersji 8.50.2 (6.02.2020)
  Aktualizacja dodaje w programie deklarację PIT-28 wzór 22.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie START (01.10.2019)
 • Nowy wykaz podatników VAT (usługa subskrypcyjna) - w programie dodano możliwość automatycznego sprawdzenia numeru rachunku bankowego na wykazie podatników VAT podczas przygotowywania przelewów wychodzących.
 • Obniżony PIT - od 1 października 2019 obowiązuje nowa skala podatkowa. W okresie przejściowym od 1 października do grudnia 2019 występują dwie stawki podatku co zmienia sposób naliczania list płac oraz umów zleceń,w tym przede wszystkim zaliczki na podatek dochodowy. Program został dostosowany tak, aby umożliwić stosowanie nowych stawek podatku.
 • Ryczałt - w rejestrach VAT dodana została możliwość automatycznego rejestrowania zapisów w VAT dla kosztów związanych z samochodami, zgodnie z definicją pojazdu znajdującą w kartotece "Samochody".
Zmiany w wersji 8.41.8 w wariancie START (06.09.2019)
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi.
  Moje konto WAPRO ERP umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.6 w wariancie START (07.08.2019)
 • Zerowy PIT dla młodych - w programie zaimplementowano, obowiązujące od 1 sierpnia 2019, zwolnienie przychodów od zaliczki na podatek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w wersji 8.41.4 w wariancie START (10.07.2019)
 • Wariant PRESTIŻ - od wersji 8.41.4 do programu WAPRO Kaper dodany został wariant PRESTIŻ
 • Kartoteka Płace minimalne - w programie dodana została kartoteka rejestrująca zmiany płac minimalnych
Zmiany w wersji 8.41.2 w wariancie START (03.06.2019)
 • Zaktualizowany został format pliku wymiany danych (XML) z programem Płatnik.
  Uwaga - wymagana jest aktualna wersja programu Płatnik. Co najmniej 10.02
Zmiany w wersji 8.41.0 w wariancie START (16.05.2019)
 • Naliczanie kosztów samochodów osobowych przez podatników VAT - zostało rozbudowane o możliwość naliczania kosztów podatkowych:
 • Ubezpieczeń oraz rat leasingowych.
 • Eksploatacji dla wszystkich rodzajów samochodów zarejestrowanych w kartotece „Samochody”. Również tych ze 100% odliczeniem VAT.
Środki trwałe
 • Dodano możliwość definiowania dla środka trwałego będącego samochodem osobowym (tj. środka trwałego powiązanego z pozycją kartoteki „Samochody” będąca samochodem osobowym), limitów dla kwot kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów. Limity mogą być definiowane dla różnych okresów rozliczeniowych i mają wpływ na ograniczenie wysokości podatkowych odpisów amortyzacyjnych.
 • Dla operacji sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, przeprowadzanej z datą po 1 stycznia 2019 zmieniony został sposób naliczania kosztów podatkowych w tej operacji.
  Dostosowano go do obowiązujących przepisów Art. 24 ust.2 pkt. 2a ustawy o pdof;
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie START (11.03.2018)
 • Deklaracja PIT-36 wzór 26
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie START (15.02.2018)
 • Deklaracja PIT-36L wzór 15
 • Naliczanie kosztów eksploatacji samochodów - W programie dodany został mechanizm automatycznego naliczania kosztów eksploatacji samochodów. W związku z tym, zmodernizowane zostały:
 • Kartoteka samochodów - dodana została historia zmian oraz rozszerzony został zakres przechowywanych danych
 • Formatka "Opcje zaawansowane" (uruchamiana z okna dodawania nowego zapisu do księgi) – dodana została funkcjonalność naliczania podatkowych kosztów eksploatacji samochodów osobowych, zależnie od wybranego z kartoteki Samochody pojazdu
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie START (21.12.2018)
 • Nowe wzory deklaracji PIT wraz z załącznikami. Deklaracje za rok 2018, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019:
  • PIT-11 wzór 24
  • PIT-28/PIT-28S wzór 21
  • PIT-8AR wzór 7
  • PIT-4R wzór 8
  • IFT-1 / IFT-1R wzór 14
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie START (28.11.2018)
 • Import dokumentów (nowy moduł):
  Dodano odświeżanie, po imporcie danych okien przeglądarek
  Konfiguracja importu dokumentów:
  • Rozbudowano możliwość konfiguracji typu importowanego dokumentu o:
   • Wybór rejestru VAT
   • Włączanie / wyłączanie opcji Nie podlega rozliczeniu
  • Dodano opcję blokowania importu dokumentów wcześniej zaksięgowanych
  • Możliwość nie wyświetlania diagnostyki kontrahentów w przypadku, jeżeli wszyscy kontrahenci są uzgodnieni
 • Zmodernizowana została operacja weryfikacji kontrahentów
 • Faktura końcowa na zero złotych - dodana została procedura importu z programu WAPRO Mag faktur końcowych do wcześniej wystawionych faktury lub faktur zaliczkowych, których suma wartości jest równa całości zamówienia
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie START (01.10.2018)
 • Export danych do programu Płatnik - w programie wymieniony sposób eksportu danych do programu Płatnik. Format pliku wymiany danych został zmieniony na XML
 • Import danych - wyłączony został import danych z plików "kpm"
 • Powielanie dokumentów - W konfiguracji działania programu dodano dwa nowe parametry odpowiedzialne za powielanie numeru dokumentu:
  • Kopiuj numer dokumentu gdy jest to sprzedaż (dotyczy księgi) - domyślnie zaznaczony
  • Kopiuj numer dokumentu gdy jest to zakup (dotyczy księgi) - domyślnie nie zaznaczony
 • Bufor dokumentów - dodano weryfikację unikalności numeru wprowadzanego do bufora dokumentu
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
 • Import dokumentów z plików w formacie WAPRO XML - uszczelniono proces importu i zablokowano import dokumentów z nieobsługiwanymi kodami dokumentów
 • Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT