Prezentacja WAPRO Kaper

Filmy instruktażowe

Rozpoczęcie pracy z programem WAPRO Kaper

W filmie opisano proces dodawania nowej firmy oraz udziałowca w programie WAPRO Kaper. Omówione zostało drzewo edycji firmy oraz podstawowe zakładki. Pokazano również w jaki sposób przeprowadzić remanent w firmie.

Księga Przychodów i Rozchodów

Film prezentuje w jaki sposób można wprowadzić dane kontrahenta do kartoteki oraz jak pobrać dane nt. klienta z GUS. Omówione zostało okno przeglądania zapisów w KPiR. W filmie przedstawiono kilka przypadków, jakie mogą wystąpić podczas wprowadzania dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Rejestry VAT

Z filmu można się dowiedzieć jak tworzyć i konfigurować rejestry VAT. Omówione zostało okno rejestrów VAT. Ponadto film prezentuje w jaki sposób można wprowadzać dokumenty do rejestrów VAT w różnych konfiguracjach. Przy okazji pokazane zostało ustawianie zdarzeń gospodarczych.

Deklaracje podatkowe

W filmie poświęconym deklaracjom VAT omówiono funkcjonalność zwaną Ewidencja VAT oraz proces sporządzania deklaracji VAT-7.

Ewidencja Środków Trwałych

W filmie omówiono 3 podstawowe procesy wykonywane podczas prowadzenia ewidencji środków trwałych. Mianowicie wprowadzanie nowego Środka Trwałego, dodawanie odpisu amortyzacyjnego oraz wprowadzanie używanego Środka Trwałego.

Płace

W filmie zaprezentowano proces wprowadzania nowego pracownika do systemu, wprowadzanie listy płac oraz umów cywilno-prawnych. Ponadto pokazano jak wykonać rozliczenie ZUS oraz wprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy pracowników.