Zakres funkcjonalny

System kadrowo-płacowy WAPRO Gang jest dostępny w czterech wariantach przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw oraz dla biur rachunkowych:  BIZNES, PRESTIŻ BIURO oraz BIURO PLUS.

Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.

Rozwiń wszystkie grupy →

Usługi subskrypcyjne
  BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
WAPRO RODO        
WAPRO PPK        

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.

Przykład
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2019 r (wersja 8.5X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2020 r.. W październiku 2020 r. ukaże się wersja 8.6X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.5X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

Ogólne
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie 3 (każda firma musi nabyć odrębną licencję) nieograniczona nieograniczona nieograniczona(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP        
Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP        
Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych        
Mechanizm rejestracji operacji użytkowników        
Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji          
Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących)          
Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak "xls", "doc", "pdf", "jpg", "bmp" i innych        
Moduł kadrowo-płacowy
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy        
Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych        
Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy        
Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego)        
Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą        
Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą        
Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych        
Zbiorcze i indywidualne listy płac        
Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe        
Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 40, 8AR, 8C, IFT-1/1R)        
Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7        
Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06        
Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1        
Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.        
Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP        
Moduł umów cywilno prawnych
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa        
Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych        
Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką        
Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów”        
Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy        
Współpraca z programem Płatnik
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych i członków ich rodzin        
Miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych        
Imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych        
Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA        
Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS – ZSWA        
e-Deklaracje
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz odbieranie i drukowanie UPO        
Eksport danych do systemów PFRON
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Eksport wniosku WN-D i miesięcznych informacje INF-D- P do systemu SODiR        
Eksport przelewów do banków
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Gotowe szablony plików transferowych do większości banków        
Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie        
e-Archiwum dokumentów
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: pracowników i firmy        
Współpraca z rejestratorami czasu pracy
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Import danych z rejestratorów, Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A        
Możliwość współpracy z innymi rejestratorami        
Raporty historii rejestracji i bilansu czasu pracy        
Konfiguracja i modyfikacja
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących        
Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących        
Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu        
Pełna dowolność konstruowania algorytmów        
Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów)        
Możliwość definiowania i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie        
Współpraca z systemem WAPRO Analizy
BIZNES BIURO BIURO PLUS PRESTIŻ
Wykaz umów o pracę w okresach        
Wykaz umów zlecenia        
Wykaz umów o dzieło        
Analiza rozpoczętych angaży w okresach        

Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!

Poznaj możliwości systemu Kadry i płace WAPRO Gang w praktyce.

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.

W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.