Prezentacja WAPRO Gang

Filmy instruktażowe

Rozpoczęcie pracy z programem WAPRO Gang

W filmie opisano czynności, jakie należy wykonać w trakcie rozpoczęcia pracy z programem WAPRO Gang. Zwizualizowano proces wprowadzania danych firmy oraz sposób przeprowadzenia konfiguracji parametrów firmy. Pokazano również w jaki sposób uzupełnić kartoteki firmy i kartoteki systemu.

Kadry

Film prezentuje w jaki sposób należy wykonywać podstawowe czynności kadrowe w programie WAPRO Gang. Pokazano w nim tworzenie harmonogramu pracy i przypisanie go do pracownika, wprowadzanie nowego pracownika. W filmie można zobaczyć jak poprawnie przeprowadzić operację wprowadzania umowy pracownika (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) oraz podstawowych danych podatkowych i ubezpieczeń obowiązkowych.

Płace

W filmie pokazano w jaki sposób można uzupełnić dane o zarobkach pracowników dotyczące minionych miesięcy, jak naliczać płacę oraz jak zamknąć listy płac.

Deklaracje podatkowe

Film jest poświęcony deklaracjom podatkowym, jakie można wygenerować w programie WAPRO Gang. Pokazano w nim sporządzanie deklaracji PIT-11, deklaracji PIT-4R oraz deklaracji pomocniczej PIT-4R, a następnie przesłanie ich do modułu e-Deklaracje. W filmie przedstawiono również eksport deklaracji miesięcznej do programu Płatnik.

Urlopy, nieobecności, nadgodziny

W filmie omówiono sposób obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego, metodę wprowadzanie nieobecności pracownika oraz liczby godzin nadliczbowych. Pokazano również jak można wykonywać te operacje grupowo.

Raporty i wydruki

Film prezentuje wybrane wydruki i raporty dostępne w programie WAPRO Gang. Mianowicie wydruk listy płac, wydruk zbiorczego zestawienia list płac, wydruk kartoteki zarobkowej oraz wydruk skierowania na badania.