Zakres funkcjonalny

System finansowo-księgowy WAPRO Fakir jest dostępny w pięciu wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości i o różnym profilu działalności:  BIZNES, PRESTIŻ, BUDŻET, BIURO oraz BIURO PLUS.

Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.

Rozwiń wszystkie grupy →

Usługi subskrypcyjne
  BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
WAPRO RODO          
e-Sprawozdania finansowe          
Tworzenie e-sprawozdań na podstawie danych pobieranych automatyczne z programu          
Ręczne wypełnianie e-sprawozdania finansowego          

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu. Ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.

Przykład:
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2019 r (wersja 8.5X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2020 r.. W październiku 2020 r. ukaże się wersja 8.6X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.5X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

Ogólne
  BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
Możliwość pracy w sieci          
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie 3
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
nieograniczona
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
nieograniczona
(każda firma musi nabyć odrębną licencję)
nieograniczona nieograniczona
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP          
Wymiana danych z aplikacjami systemu WAPRO ERP          
Optymalizacja do pracy terminalowej (wyłączenie grafik)          
Moduł finansowo - księgowy
BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
Powiązana dekretacja dokumentów z ewidencją VAT          
Rozrachunki z kontrahentami          
Moduł obsługi miejsc powstawania kosztów , Moduł MPK            
Raporty kasowe, wyciągi bankowe, inne          
Automatyczna kontrola wyceny zaksięgowanych rozchodów walutowych środków pieniężnych wg. metody FIFO          
Rozliczanie podatku VAT "Małego Podatnika" metodą kasową          
Zapamiętywane, domyślne ustawienia startowe dokumentu w kontekście kontrahenta          
Wystawianie i ewidencja dokumentów handlowych              
Moduły i funkcje pomocnicze
BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
e-deklaracje (VAT-7, VAT-7K,VAT-7D, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-26, VAT-27, UPL-1, OPL-1, CIT-8 z załącznikami)          
e-przelewy          
Obsługa wirtualnych rachunków bankowych            
Moduł analizy wskaźnikowej firmy           
Planowanie i kontrola wydatków firmy           
Automaty dekretujące - automatyczne dekretowanie dokumentów, przeksięgowania okresowe, zg. z planami          
Dynamicznie tworzone opisy dokumentu i pozycji dokumentu          
Księgowanie kosztów samochodów
BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
Automatyczne księgowanie kosztów samochodów          
Obsługa kosztów eksploatacji          
Obsługa rat leasingowych / najmu          
Obsługa ubezpieczenia          
Automatyczna kalkulacja KUP i nKUP w automatach dekretujących VAT          
Automatyczna kalkulacja KUP i nKUP w trakcie ręcznego księgowania dokumentów          
Automatyczne naliczanie KUP, nKUP oraz VAT dla pozycji faktury          
Automatyczne rejestrowanie udziału poszczególnych samochodów w rozksięgowywanej kwocie przy użyciu kalkulatora w automacie dekretującym VAT          
e-Archiwum dokumentów
BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów          
Podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu          
e-Korespondencja
BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
WAPRO e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy WAPRO ERP umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu.          
Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków          
Usługi Platformy dla Biur Rachunkowych *
BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
Biuro Rachunkowe Online - usługa transferu dokumentów wraz z załącznikami z systemów zarządzania sprzedażą WAPRO ERP bezpośrednio do bazy danych programu WAPRO Fakir w biurze rachunkowym.            
Biuro Rachunkowe Online - Portal klienta - usługa umożliwiająca klientom biur rachunkowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej podgląd podstawowych wskaźników i danych finansowych oraz innych informacji zarejestrowanych w programie WAPRO Fakir w biurze.            
Analityka budżetowa
BIZNES PRESTIŻ BUDŻET BIURO BIURO PLUS
Tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji              
Obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika              
Obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie)              
Sprawozdawczość budżetowa              

Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!

Poznaj możliwości systemu finasowo-księgowego WAPRO Fakir w praktyce.

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.

W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.