Prezentacja WAPRO Fakir

Filmy instruktażowe

Ogólne zasady pracy z programem WAPRO Fakir

Film prezentuje w jaki sposób zmienić wygląd menu głównego oraz z jakich elementów się ono składa. Ponadto przybliżono obsługę okien programu, tj. sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie zawartości arkuszy oraz eksport danych do Excela.

Rozpoczęcie pracy z programem

W filmie został opisany proces pierwszego uruchomienia programu WAPRO Fakir. Pokazano w nim jak zalogować się do programu oraz założyć pierwszą firmę. Ponadto przedstawiono w nim sposób przeprowadzenia wstępnej konfiguracji programu.

Słowniki, definicje, automaty księgujące

W filmie omówiono zastosowania poszczególnych słowników programu takich jak dzienniki, typy dokumentów, plan kont, słowniki użytkownika i grupy kont. Zwizualizowano również proces tworzenia własnych raportów użytkownika. Szczegółowo omówione zostały automaty księgujące, z których użytkownik może korzystać w celu usprawnienia pracy z programem. Na przykładzie kartoteki Kontrahenci omówiona została obsługa kartotek.

Dokumenty

W filmie przedstawiono w jaki sposób wprowadzić bilans otwarcia w pierwszym roku. Szczegółowo została omówiona procedura wprowadzania nowych dokumentów. Pokazano jak w trakcie tego procesu korzystać z automatów dekretujących. Film prezentuje również jak zatwierdzić utworzone dokumenty.

Rozrachunki

W filmie przedstawiono w jaki sposób wprowadzić bilans otwarcia w pierwszym roku. Szczegółowo została omówiona procedura wprowadzania nowych dokumentów. Pokazano jak w trakcie tego procesu korzystać z automatów dekretujących. Film prezentuje również jak zatwierdzić utworzone dokumenty.

Księga główna

W filmie przybliżono najważniejsze informacje dotyczące księgi głównej. Pokazane zostało jak można przeglądać zapisy i obroty na kontach, tj. wg okresów lub wg kont. Omówiono również dostępne zestawienia z księgi głównej, czyli dzienniki księgowań, zestawienie obrotów i sald oraz wydruki bilansowe. Na koniec pokazano, w jaki sposób wypełnić deklarację podatku dochodowego CIT-8.

Ewidencja VAT

W filmie omówiono podstawową obsługę rejestrów VAT. Pokazano w nim jak przeglądać dane w rejestrach VAT, jak wydrukować zestawienie z rejestrów VAT oraz jak zamknąć rejestry VAT w konkretnym miesiącu. Ponadto pokazano, w jaki sposób wypełnić deklarację VAT-7 w programie WAPRO Fakir.

Okresy obrotowe

Ostatni film z serii pokazuje w jaki sposób należy zamykać okresy obrachunkowe, jak wygenerować bilans otwarcia w kolejnym roku obrotowym oraz jak zamknąć rok obrotowy.