Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Fakir. Wybierz wariant programu.

 • e-formularze - dodane zostały nowe wzory e-formularzy:
   
  • PIT-36 - wzór 31;
  • PIT-36L - wzór 20;
  • VAT-R - wzór 17;
  • NIP-8 - wzór 4.
    
 • Bufor dokumentów importowanych - dodano predefiniowany schemat importu danych z KSeF;
   
 • Firma / Kontrahent - dodano identyfikator wewnętrzny KSeF dla oddziału, w wariancie Budżet również dla jednostek podrzędnych JST;
   
 • Wyszukiwarka w oknach tworzenia i rozliczania rozrachunków - funkcjonalność jest dostępna:
   
  • w oknie tworzenia / rozliczania rozrachunku w trakcie modyfikacji dokumentu księgowego;
  • w oknie rozrachunków w trakcie rozliczania rozrachunku;
 • Dodano możliwość wyszukiwana [Ctrl+F] oraz wyszukiwania ograniczającego listę [Ctrl+F6].
 • e-formularze - dodane zostały nowe wzory e-formularzy:
   
  • PIT-36 - wzór 31;
  • PIT-36L - wzór 20;
  • VAT-R - wzór 17;
  • NIP-8 - wzór 4.
    
 • Bufor dokumentów importowanych - dodano predefiniowany schemat importu danych z KSeF;
   
 • Firma / Kontrahent - dodano identyfikator wewnętrzny KSeF dla oddziału, w wariancie Budżet również dla jednostek podrzędnych JST;
   
 • Wyszukiwarka w oknach tworzenia i rozliczania rozrachunków - funkcjonalność jest dostępna:
   
  • w oknie tworzenia / rozliczania rozrachunku w trakcie modyfikacji dokumentu księgowego;
  • w oknie rozrachunków w trakcie rozliczania rozrachunku;
 • Dodano możliwość wyszukiwana [Ctrl+F] oraz wyszukiwania ograniczającego listę [Ctrl+F6].
 • e-formularze - dodane zostały nowe wzory e-formularzy:
   
  • PIT-36 - wzór 31;
  • PIT-36L - wzór 20;
  • VAT-R - wzór 17;
  • NIP-8 - wzór 4.
    
 • Bufor dokumentów importowanych - dodano predefiniowany schemat importu danych z KSeF;
   
 • Firma / Kontrahent - dodano identyfikator wewnętrzny KSeF dla oddziału, w wariancie Budżet również dla jednostek podrzędnych JST;
   
 • Wyszukiwarka w oknach tworzenia i rozliczania rozrachunków - funkcjonalność jest dostępna:
   
  • w oknie tworzenia / rozliczania rozrachunku w trakcie modyfikacji dokumentu księgowego;
  • w oknie rozrachunków w trakcie rozliczania rozrachunku;
 • Dodano możliwość wyszukiwana [Ctrl+F] oraz wyszukiwania ograniczającego listę [Ctrl+F6].
 • e-formularze - dodane zostały nowe wzory e-formularzy:
   
  • PIT-36 - wzór 31;
  • PIT-36L - wzór 20;
  • VAT-R - wzór 17;
  • NIP-8 - wzór 4.
    
 • Bufor dokumentów importowanych - dodano predefiniowany schemat importu danych z KSeF;
   
 • Firma / Kontrahent - dodano identyfikator wewnętrzny KSeF dla oddziału, w wariancie Budżet również dla jednostek podrzędnych JST;
   
 • Wyszukiwarka w oknach tworzenia i rozliczania rozrachunków - funkcjonalność jest dostępna:
   
  • w oknie tworzenia / rozliczania rozrachunku w trakcie modyfikacji dokumentu księgowego;
  • w oknie rozrachunków w trakcie rozliczania rozrachunku;
 • Dodano możliwość wyszukiwana [Ctrl+F] oraz wyszukiwania ograniczającego listę [Ctrl+F6].