Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Fakir. Wybierz wariant programu.

 • Program został dostosowany do zmian przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 roku:
  • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;
  • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;
  • Dostosowano interfejs programu do zmian schematu JPK_V7(2). Dotyczy to przede wszystkim formatki rejestrowania korekt podatku VAT wynikających z "Ulgi na złe długi" (art. 89a ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2022 w przypadku korekt zmniejszających wymagane będzie podanie w pliku "terminów płatności", natomiast w przypadku korekt zwiększających "dat zapłat".
  • Zaktualizowano naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • Ze względu na to, że do dnia publikacji nie zostały opublikowane wersje produkcyjne schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) zostaną one dodane w programie  w terminie późniejszym za pośrednictwem aktualizacji WAPRO Update.
 •  
 • Program został dostosowany do zmian przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 roku:
  • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;
  • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;
  • Dostosowano interfejs programu do zmian schematu JPK_V7(2). Dotyczy to przede wszystkim formatki rejestrowania korekt podatku VAT wynikających z "Ulgi na złe długi" (art. 89a ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2022 w przypadku korekt zmniejszających wymagane będzie podanie w pliku "terminów płatności", natomiast w przypadku korekt zwiększających "dat zapłat".
  • Zaktualizowano naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • Ze względu na to, że do dnia publikacji nie zostały opublikowane wersje produkcyjne schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) zostaną one dodane w programie  w terminie późniejszym za pośrednictwem aktualizacji WAPRO Update.
 • Program został dostosowany do zmian przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 roku:
  • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;
  • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;
  • Dostosowano interfejs programu do zmian schematu JPK_V7(2). Dotyczy to przede wszystkim formatki rejestrowania korekt podatku VAT wynikających z "Ulgi na złe długi" (art. 89a ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2022 w przypadku korekt zmniejszających wymagane będzie podanie w pliku "terminów płatności", natomiast w przypadku korekt zwiększających "dat zapłat".
  • Zaktualizowano naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • Ze względu na to, że do dnia publikacji nie zostały opublikowane wersje produkcyjne schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) zostaną one dodane w programie  w terminie późniejszym za pośrednictwem aktualizacji WAPRO Update.
 •  
 • Program został dostosowany do zmian przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 roku:
  • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;
  • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;
  • Dostosowano interfejs programu do zmian schematu JPK_V7(2). Dotyczy to przede wszystkim formatki rejestrowania korekt podatku VAT wynikających z "Ulgi na złe długi" (art. 89a ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2022 w przypadku korekt zmniejszających wymagane będzie podanie w pliku "terminów płatności", natomiast w przypadku korekt zwiększających "dat zapłat".
  • Zaktualizowano naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • Ze względu na to, że do dnia publikacji nie zostały opublikowane wersje produkcyjne schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) zostaną one dodane w programie  w terminie późniejszym za pośrednictwem aktualizacji WAPRO Update.
 •