Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Fakir. Wybierz wariant programu.

 • Zaktualizowano moduł wspólny e-Formularze, dzięki czemu proces instalacji przebiega znacznie szybciej.

Rozrachunki

 • Dodano mechanizm automatycznego tworzenia dokumentów uzupełniających różnic kursowych (dotyczy rozrachunków rozliczonych w walucie z istniejącym saldem w PLN):
  • dodano parametr Dokument różnic kursowych uzupełniający,
  • mechanizm dotyczy operacji:
  • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rejestrowania dokumentów księgowych,
  • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
  • rozliczania dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
  • kompensaty dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
  • kompensaty dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
  • importu rozrachunków wraz z ich rozliczeniem,
  • importów dokumentów Wapro Mag przy wspólnych rozrachunkach.
 • Dodano możliwość usuwania różnic kursowych, które powstały z ich uzupełnienia (np. z funkcji Automat różnic kursowych) w oknie usuwania pozycji dokumentów różnic kursowych w procesie rozłączania rozrachunków, usuwania dokumentów, pozycji dokumentów.
 • Dodano predefiniowany filtr Rozliczone rozrachunki walutowe wykazujące saldo w PLN w oknie rozrachunków.

Kartoteki osobowe i kartoteki firm

 • Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
  • pracownika,
  • udziałowca firmy,
  • oddziału firmy.
 • Dodano weryfikację numeru PESEL w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
  • kontrahenta,
  • pracownika,
  • udziałowca firmy.
 • Dodano opcję uzupełnienia daty urodzenia z numeru PESEL podczas dodawania udziałowca firmy.
 • Zaktualizowano kody pocztowe gmin.

Dokumenty

 • Dodano możliwość tworzenia dokumentu wynikowego procedury VAT Marża, gdy ceny sprzedaży i zakupu są takie same.
 • Dodano stawkę 8% w dokumentach wynikowych.

Formularze

 • Zaktualizowano formularze CIT-8ST(1), IFT-2R(10), IFT-2(10) do nowych wersji struktur dokumentów opublikowanych przez MF.
 • Zaktualizowano moduł wspólny e-Formularze, dzięki czemu proces instalacji przebiega znacznie szybciej.

Rozrachunki

 • Dodano mechanizm automatycznego tworzenia dokumentów uzupełniających różnic kursowych (dotyczy rozrachunków rozliczonych w walucie z istniejącym saldem w PLN):
  • dodano parametr Dokument różnic kursowych uzupełniający,
  • mechanizm dotyczy operacji:
  • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rejestrowania dokumentów księgowych,
  • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
  • rozliczania dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
  • kompensaty dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
  • kompensaty dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
  • importu rozrachunków wraz z ich rozliczeniem,
  • importów dokumentów Wapro Mag przy wspólnych rozrachunkach.
 • Dodano możliwość usuwania różnic kursowych, które powstały z ich uzupełnienia (np. z funkcji Automat różnic kursowych) w oknie usuwania pozycji dokumentów różnic kursowych w procesie rozłączania rozrachunków, usuwania dokumentów, pozycji dokumentów.
 • Dodano predefiniowany filtr Rozliczone rozrachunki walutowe wykazujące saldo w PLN w oknie rozrachunków.

Kartoteki osobowe i kartoteki firm

 • Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
  • pracownika,
  • udziałowca firmy,
  • oddziału firmy.
 • Dodano weryfikację numeru PESEL w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
  • kontrahenta,
  • pracownika,
  • udziałowca firmy.
 • Dodano opcję uzupełnienia daty urodzenia z numeru PESEL podczas dodawania udziałowca firmy.
 • Zaktualizowano kody pocztowe gmin.

Dokumenty

 • Dodano możliwość tworzenia dokumentu wynikowego procedury VAT Marża, gdy ceny sprzedaży i zakupu są takie same.
 • Dodano stawkę 8% w dokumentach wynikowych.

Formularze

 • Zaktualizowano formularze CIT-8ST(1), IFT-2R(10), IFT-2(10) do nowych wersji struktur dokumentów opublikowanych przez MF.
 • Zaktualizowano moduł wspólny e-Formularze, dzięki czemu proces instalacji przebiega znacznie szybciej.

Rozrachunki

 • Dodano mechanizm automatycznego tworzenia dokumentów uzupełniających różnic kursowych (dotyczy rozrachunków rozliczonych w walucie z istniejącym saldem w PLN):
  • dodano parametr Dokument różnic kursowych uzupełniający,
  • mechanizm dotyczy operacji:
  • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rejestrowania dokumentów księgowych,
  • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
  • rozliczania dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
  • kompensaty dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
  • kompensaty dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
  • importu rozrachunków wraz z ich rozliczeniem,
  • importów dokumentów Wapro Mag przy wspólnych rozrachunkach.
 • Dodano możliwość usuwania różnic kursowych, które powstały z ich uzupełnienia (np. z funkcji Automat różnic kursowych) w oknie usuwania pozycji dokumentów różnic kursowych w procesie rozłączania rozrachunków, usuwania dokumentów, pozycji dokumentów.
 • Dodano predefiniowany filtr Rozliczone rozrachunki walutowe wykazujące saldo w PLN w oknie rozrachunków.

Kartoteki osobowe i kartoteki firm

 • Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
  • pracownika,
  • udziałowca firmy,
  • oddziału firmy.
 • Dodano weryfikację numeru PESEL w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
  • kontrahenta,
  • pracownika,
  • udziałowca firmy.
 • Dodano opcję uzupełnienia daty urodzenia z numeru PESEL podczas dodawania udziałowca firmy.
 • Zaktualizowano kody pocztowe gmin.

Dokumenty

 • Dodano możliwość tworzenia dokumentu wynikowego procedury VAT Marża, gdy ceny sprzedaży i zakupu są takie same.
 • Dodano stawkę 8% w dokumentach wynikowych.

Formularze

 • Zaktualizowano formularze CIT-8ST(1), IFT-2R(10), IFT-2(10) do nowych wersji struktur dokumentów opublikowanych przez MF.
 • Zaktualizowano moduł wspólny e-Formularze, dzięki czemu proces instalacji przebiega znacznie szybciej.

Rozrachunki

 • Dodano mechanizm automatycznego tworzenia dokumentów uzupełniających różnic kursowych (dotyczy rozrachunków rozliczonych w walucie z istniejącym saldem w PLN):
  • dodano parametr Dokument różnic kursowych uzupełniający,
  • mechanizm dotyczy operacji:
  • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rejestrowania dokumentów księgowych,
  • rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
  • rozliczania dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
  • kompensaty dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
  • kompensaty dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
  • importu rozrachunków wraz z ich rozliczeniem,
  • importów dokumentów Wapro Mag przy wspólnych rozrachunkach.
 • Dodano możliwość usuwania różnic kursowych, które powstały z ich uzupełnienia (np. z funkcji Automat różnic kursowych) w oknie usuwania pozycji dokumentów różnic kursowych w procesie rozłączania rozrachunków, usuwania dokumentów, pozycji dokumentów.
 • Dodano predefiniowany filtr Rozliczone rozrachunki walutowe wykazujące saldo w PLN w oknie rozrachunków.

Kartoteki osobowe i kartoteki firm

 • Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
  • pracownika,
  • udziałowca firmy,
  • oddziału firmy.
 • Dodano weryfikację numeru PESEL w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
  • kontrahenta,
  • pracownika,
  • udziałowca firmy.
 • Dodano opcję uzupełnienia daty urodzenia z numeru PESEL podczas dodawania udziałowca firmy.
 • Zaktualizowano kody pocztowe gmin.

Dokumenty

 • Dodano możliwość tworzenia dokumentu wynikowego procedury VAT Marża, gdy ceny sprzedaży i zakupu są takie same.
 • Dodano stawkę 8% w dokumentach wynikowych.

Formularze

 • Zaktualizowano formularze CIT-8ST(1), IFT-2R(10), IFT-2(10) do nowych wersji struktur dokumentów opublikowanych przez MF.