Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO B2C.

Zmiany w wersji 3.24.0 (23.04.2021)
Poczta Polska PACZKA 24 i PACZKA 48 — obsługa rozmiarów paczek

W nowej wersji wprowadzona została obsługa rozmiarów paczek dla automatów pocztowych i odbioru w punkcie w systemowych sposobach dostawy Odbiór w punkcie 24 i Odbiór w punkcie 48 (Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy → wybrana dostawa → zakładka Koszty dostawy). Po wybraniu w polu Typ kosztów dostawy wartości Rozmiarowe można wprowadzić rodzaje paczek wraz z ich rozmiarami i ceną.
W zależności od rozmiaru paczki użytkownik zobaczy w sklepie inne proponowane punkty odbioru paczki oraz inny koszt przesyłki.

Uzupełnianie zamówienia klienta poprzez import z pliku

W Panelu administracyjnym (Sklep → Zamówienia) umożliwiono importowanie pozycji zamówień z pliku XLSX/CSV na karcie zamówienia.
Plik przeznaczony do importu powinien zawierać następujące kolumny: identyfikator produktu, ilość oraz jednostka sprzedaży (opcjonalnie). Identyfikator produktu jest zgodny z wyznacznikiem produktu skonfigurowanym na potrzeby importu koszyka w sklepie (Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia → Import/eksport koszyka). Domyślnie jest to ID produktu.

Zarządzanie cennikami (B2B)

W nowej wersji dodaliśmy możliwość ręcznego zarządzania cennikami (grupowymi i indywidualnymi). Funkcja ta jest dostępna w Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Cenniki). Dostępne operacje to:

 • dodawanie cennika indywidualnego lub grupowego,
 • pojedyncze lub grupowe usuwanie cenników,
 • dodawanie produktów do cennika (analogicznie jak w ofertach),
 • ustawianie/modyfikowanie ceny albo upustu na pozycjach listy,
 • wprowadzenie ceny i zapisanie jej jako upustu.
Lista ofert — dedykowany link do ofert umożliwiający wyświetlenie ofert z konkretnymi tagami

Dodano obsługę linku specjalnego do listy ofert dostępnych w sklepie, który umożliwia przefiltrowanie ich po tagach. Dzięki temu można tworzyć linkowanie do określonych grup ofert np. z poziomu menu, bannerów promocyjnych, wstawek własnych etc.
Można tu wpisać jeden lub więcej tagów, według których mają być filtrowane oferty. Każdy tag należy oddzielić znakiem |.

Ulepszenia SEO - uzupełnienie mapy strony (sitemap)

W nowej wersji mapa strony, która ułatwia robotom wyszukiwarek indeksowanie witryny, uzupełniona została o wpisy dotyczące:

 • stron prezentujących produkty z wybranych wartości atrybutów słownikowych (dotyczy atrybutów z włączoną widocznością 'Filtr w wyszukiwarce głównej'),
 • stron prezentujących artykuły wprowadzane w ramach modułu Aktualności.
Dodanie parametru umożliwiającego wyłączenie tworzenia linków z atrybutów)

W ustawieniach sklepu (Ustawienia sklepu → Prezentacja oferty) dodane zostało ustawienie Aktywne linki dla wartości atrybutów o domyślnej wartości TAK. Za pomocą tego ustawienia można sterować aktywnością linków dla wartości atrybutów przy prezentacji produktów z oferty.

Dodanie trybu sumowania zamówienia dla kontrahenta (B2B)

Dodano możliwość nadpisania w Panelu administracyjnym globalnego ustawienia dotyczącego sumowania cen w wartości netto lub brutto na poziomie poszczególnych oddziałów kontrahenta. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, kiedy firma ma zarówno klientów, dla których ceny powinny być sumowane w wartości brutto, jak i takich, dla których ceny są sumowane w wartościach netto.
Ustawienie to można zmienić na karcie oddziału kontrahenta (Sklep → Sprzedaż → Oddziały kontrahentów → karta oddziału → zakładka Dane oddziału kontrahenta). Po wejściu w edycję sekcji Dane oddziału kontrahenta w polu Podsumowanie wartości zamówienia na podstawie należy wybrać: wartości brutto lub wartości netto.

Zmiany w wersji 3.23.0 (03.03.2021)
Wyskakujące okienka — dostosowywanie rozmiaru okna do zawartości

Wprowadzono zmianę, dzięki której rozmiar wyskakującego okienka (pop-upu) dostosowuje się automatycznie do jego zawartości.

Dotychczas pop-upy miały ustaloną domyślną szerokość minimalną, co powodowało, że nawet przy dość wąskiej wstawce (np. wąski baner graficzny) pop-up wyświetlał się jako szerszy, z białymi pasami po bokach. Aktualnie rozmiar okienka dopasowuje się do zawartości, nawet w przypadku wąskich obrazów będących treścią pop-upu. Wprowadzenie zmiany oznacza też, że w przypadku popupów, których zawartością jest nie obrazek, lecz treść, należy zadbać o samodzielne ustawienie minimalnej szerokości kontenera za pomocą CSS.

Szablon zapisu do newslettera

W Panelu Administracyjnym w oknie dodawania/edycji wstawek własnych (CMS → Edycja treści → Wstawki własne) dodano rozwijany panel z przykładową treścią szablonu formularza zapisu do newslettera. Szablon można skopiować i wkleić w oknie
Treść. W sklepie zostanie wówczas utworzony formularz umożliwiający wprowadzenie adresu e-mail oraz przycisk
Zapisz umożliwiający klientom zapis do newslettera. Formualarz ten uwzględnia także zgody ze słownika zgód, które są przypisane do akcji związanej z zapisem do newslettera. Dzięki tej metodzie można zaimplementować funkcję zapisu do newslettera w dowolnym miejscu strony sklepu.

Przekazywanie atrybutów aktualnego oddziału do sklepu w postaci zmiennej JS (B2B)

W nowej wersji rozszerzyliśmy informacje upublicznianie dla skryptów własnych JS, dotyczące aktualnie zalogowanego użytkownika, jego oddziału i firmy, z uwzględnieniem atrybutów własnych danego oddziału. Dane te dostępne są pod zmienną
contractorDetails, do której można odwoływać się bezpośrednio z własnych skryptów JS. Pod zmienną tą dostępny jest obiekt JS wypełniony ww. danymi.

Punkty odbioru osobistego w sklepie — poprawa użyteczności

W nowej wersji wprowadziliśmy ulepszoną obsługę punktów odbioru osobistego, szczególnie istotną w sytuacji, gdy punktów takich jest dużo. Inicjalnie, liczba wyświetlanych w sklepie punktów odbioru osobistego ograniczona jest do określonej w konfiguracji w
Panelu Administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Punkty odbioru osobistego - parametr Maksymalna liczba znalezionych punktów odbioru osobistego). Klient ma możliwość rozwinięcia listy pozostałych punktów. W przypadku gdy jest ich więcej niż 10, pojawia się pole wyszukiwarki, która pomaga odnaleźć właściwy adres. Oczywiście nadal działa tu wprowadzony wcześniej mechanizm lokalizacji użytkownika, który - jeśli zezwoli na sprawdzenie jego położenia - otrzyma listę punktów odbioru ułożoną w kolejności od najbliższego, ze wskazaniem odległości wyrażonej w kilometrach. Aby to było jednak możliwe, punkty odbioru muszą mieć określone parametry długości i szerokości geograficznej.

Dodatkowym ułatwieniem jest mechanizm zapisujący w cookies wybrany przez użytkownika punkt odbioru osobistego. Podczas ponownego wejścia na stronę sklepu użytkownik zobaczy punkt, który wybrał podczas poprzedniej wizyty i nie będzie musiał go ponownie wybierać.

Jeżeli natomiast dla danej metody dostawy dostępny będzie wyłącznie jeden punkt odbioru osobistego, zostanie on automatycznie wybrany, bez konieczności zaznaczania go przez klienta.

Eksport listy użytkowników (B2B) / klientów (B2C)

W Panelu Administracyjnym umożliwiono wyeksportowanie listy użytkowników (w modelu B2B) / klientów (w modelu B2C) do pliku CSV lub XLSX.

Lista klientów - informacja o subskrypcji biuletynu (B2C)

W Panelu Administracyjnym na liście klientów (Sklep → Klienci) dodano kolumnę
Biuletyn informacyjny. Znajduje się w niej informacja o tym, czy dany klient jest odbiorcą biuletynu informacyjnego, czy też nie. Możliwe jest filtrowanie i sortowanie na podstawie danych z tej kolumny.

Ukryte oferty dedykowane

W konfiguracji ofert dedykowanych (Sklep → Oferty → Oferty dedykowane → karta oferty) dodano nowy parametr
Widoczna w sklepie. Oferta z wyłączoną widocznością będzie ukryta w sklepie dla użytkowników, ale jednocześnie będzie widoczna i dostępna dla operatora Panelu Administracyjnego, który z tego poziomu będzie mógł dodawać produkty z takich ofert do utworzonego wcześniej w sklepie zamówienia (na karcie utworzonego zamówienia).

Edytowanie ceny produktu po rabacie

W Panelu Administracyjnym na karcie produktu (Sklep → Asortyment → Produkty → karta produktu) w zakładce
Ceny dodano możliwość edycji ceny produktu po rabacie. Dotychczas możliwe było edytowanie tylko ceny produktu przed rabatem. Dokonywanie zmian jest tu możliwe po uprzednim odłączeniu ceny produktu od integracji z systemem WAPRO Mag.

Filtry zakresowe w postaci suwaków

FFiltry zakresowe dla atrybutów numerycznych niesłownikowych zostały przebudowane do postaci suwaków, których obsługa jest bardzo przyjazna - także na urządzeniach mobilnych. Za pomocą suwaka można ograniczyć poszukiwane produkty według parametrów liczbowych, tj. wymiary, waga itp. Jest to szczególnie użyteczne wtedy, kiedy produkty nieznacznie różnią się od siebie pod względem danego atrybutu, np. są to różnice rzędu jednego grama lub milimetra.

Ulepszenia SEO: strony prezentujące wartości określonego atrybutu

Strona, na której prezentowane są wartości wybranego atrybutu, została ulepszona pod kątem optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO). Zmiany obejmują:

 • adres URL — został przebudowany w kierunku bardziej przyjaznym wyszukiwarkom oraz zawiera nazwę wartości atrybutu, którego dotyczy strona, np.: https://demo.abstore.pl/search/1523/pl/czarny
 • tytuł strony (title) i nagłówek pierwszego stopnia (H1) — zawierają nazwę i wartość atrybutu,
 • dla stron pochodnych (z innym sortowaniem i paginacją) dodany jest link canonical, by treści były poprawnie indeksowane przez wyszukiwarki

Zmiany te zostały wprowadzone także dla stron atrybutów typu kolor.

Ulepszenia SEO: ulepszenie tagów SEO dla Aktualności i strony Kontaktu

W module Aktualności (CMS → Edycja treści → Aktualności) umożliwiono zdefiniowanie pola Meta opis (można tu wprowadzić opis, jaki zostanie wstawiony w znacznik meta description wykorzystywany przez wyszukiwarki internetowe). Nowością jest też wyświetlanie adresu URL dla aktualności aktywnych w sklepie.

Ponadto dodano nowe strony systemowe: Aktualności i Kontakt (CMS → Edycja treści → Strony systemowe), dla których można zdefiniować odrębny tytuł (w polu Tytuł) oraz meta opis (w polu Meta opis).

Oprócz powyższych zmian w sklepie poprawiono też sposób wyświetlania tytułu strony dla stron z aktualnościami. Teraz składa się on z tytułu danej aktualności oraz, po myślniku, nazwy sklepu.

Rozwój układu strony kategorii

Dla stron kategorii i podkategorii dodana została konfiguracja umożliwiająca włączenie prezentacji opisu krótkiego kategorii (dotąd nieużywanego) oraz ustawianie kolejności wyświetlania elementów strony kategorii:

 • opis krótki,
 • opis,
 • lista podkategorii,
 • lista produktów.

Opis krótki kategorii można definiować poprzez edycję kategorii (Sklep → Asortyment → Kategorie)
Ustawienia widoczności opisu krótkiego oraz kolejność elementów strony kategorii można definiować w ustawieniach sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Prezentacja oferty)

Prezentowanie atrybutów wielowartościowych w sklepie w formie listy punktowanej

W nowej wersji zmieniliśmy strukturę HTML dla wyświetlanych atrybutów wielowartościowych w kierunku listy. Dotychczas wartości takich atrybutów były wyświetlane w jednym wierszu i rozdzielane przecinkami. Zmiana struktury HTML pozwala na modyfikację tego wyświetlania, w kierunku, np. listy punktowanej. Zmiany takiej należy dokonać za pomocą CSS, np. w skórce własnej.

Ceneo — możliwość eksportu listy zawierającej tylko produkty dostępne

W Panelu Administracyjnym, w konfiguracji porównywarki Ceneo (Sklep → Integracje zewnętrzne → Porównywarki → Ceneo) oraz przy eksporcie XML (Sklep → Integracje zewnętrzne → Eksport) dodano nowy parametr umożliwiający ograniczenie listy eksportowanych produktów ze względu na ich dostępność.

Uwzględnienie domyślnych czasów realizacji podczas eksportu oferty

Umożliwiono wykorzystanie domyślnych czasów realizacji w plikach eksportowych XML (Sklep → Integracje zewnętrzna → Eksport). Jeżeli dla danego produktu z eksportowanej oferty nie został określony czas realizacji, pobrany zostanie dla niego domyślny czas realizacji zdefiniowany w module
Czasy realizacji (Sklep → Konfiguracja → Czasy realizacji).

Eksport produktów niedostępnych ze statusem Na zamówienie

W pliku eksportowym XML (Sklep → Integracje zewnętrzna → Eksport) wprowadzono zmianę polegającą na tym, że jeżeli dany produkt jest niedostępny w magazynie, a opcja
Sprzedaż poniżej stanu jest włączona, to produkty zostaną wyeksportowane ze statusem
Na zamówienie. Dotychczas były eksportowane jako Dostępne.

Kolumna NIP firmy w raporcie grup oddziałów

W raporcie grup oddziałów (Administracja → Narzędzia → Raporty → Raport grup oddziałów) dodano nową kolumnę
NIP Firmy.

Ulepszenie losowego wyświetlania produktów w panelach

W nowej wersji ulepszyliśmy obsługę trybu "Kolejność losowa" dla paneli produktów i pokazów slajdów z produktami. Zawartość i kolejność produktów w tych komponentach ulega zmianie przy każdym wczytaniu strony, a nie jak dotychczas - co godzinę.

Zmiany w wersji 3.22.0 (03.12.2020)
Geolokalizacja — współrzędne geograficzne dla punktów odbioru osobistego

W Panelu administracyjnym (Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy → Metody i koszty dostawy → karta metody dostawy → zakładka Punkty odbioru osobistego) umożliwiono konfigurowanie współrzędnych geograficznych dla adresu punktu odbioru osobistego. Informacje geolokalizacyjne można wprowadzić w oknie edycji punktu odbioru osobistego, w polach Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Mogą być one wykorzystywane w celu określenia najbliższego punktu odbioru towaru dla użytkowników, którzy zezwolą na udostępnienie ich lokalizacji.

Punkty odbioru osobistego — dopasowanie najbliższych punktów odbioru

Dodano możliwość pobrania położenia geograficznego klienta sklepu oraz skonfigurowania sposobu, w jaki mają pokazywać się najbliższe względem lokalizacji klienta punkty odbioru osobistego. W ustawieniach punktów odbioru osobistego (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Punkty odbioru osobistego) można zdefiniować kryteria, które zawężą liczbę pokazywanych punktów:

 • maksymalną liczbę pokazywanych punktów,
 • maksymalną dopuszczalną odległość między lokalizacją klienta a punktem odbioru osobistego, określaną w kilometrach.

Klient, który podczas składania zamówienia wybierze odbiór osobisty, zobaczy sekcję
Punkty odbioru osobistego oraz opcję Pokaż na podstawie lokalizacji. Jeśli wybierze tę opcję i wyrazi zgodę na udostępnienie informacji o swoim położeniu, liczba punktów odbioru osobistego zostanie zawężona według określonych kryteriów.

Możliwość wymuszania wyboru punktu odbioru przy wejściu na stronę (B2C)

W sklepach B2C możliwe jest wymuszenie wyboru preferowanego punktu odbioru od razu po wejściu przez klienta na stronę sklepu. Punkty do wyboru pojawią się na liście w oknie modalnym. Wymuszenie wyboru konfigurowane jest w Panelu Administracyjnym w ustawieniach sprzedaży za pomocą opcji
Akcja wywoływana przy wejściu do sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż).

Wyłączenie integracji stawki VAT dla produktu

Na karcie produktu (Sklep → Asortyment → Produkty → karta produktu) została dodana możliwość wyłączenia integracji stawki VAT (domyślnie integracja jest włączona). Żeby dla danego produktu wyłączyć integrację stawki VAT z systemem ERP, na zakładce
Dane produktu w sekcji Integracja z systemem ERP należy zaznaczyć opcję
Włącz/wyłącz integrację VAT. Podczas integracji z systemem dane dotyczące stawki VAT dla tego produktu nie będą wtedy nadpisywane.

Strategia naliczania rabatów z cenników w ramach oferty

W ofertach (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty standardowe / Oferty dedykowane) dodano możliwość zdefiniowania strategii naliczania rabatów z cennika. Podobnie jak w przypadku naliczania rabatów dla produktów i zamówień do wyboru są tu trzy strategie:

 • Ignorowanie rabatów –- rabaty z cenników będą ignorowane w ofercie,
 • Rabatowanie wszystkich pozycji –- rabat z cennika naliczy się dla wszystkich produktów z oferty,
 • Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych –- rabat z cennika naliczy się tylko dla produktów, dla których w ofercie nie został zdefiniowany upust cenowy.

Domyślnie podstawą naliczania upustów z cennika jest cena bazowa produktu zaimportowana z ERP (Sklep → Asortyment → Produkty → Karta produktu → Dane produktu, pole Cena). Można jednak zmienić ustawienia tak, aby rabat cennikowy był naliczany od ceny finalnej produktu (również zaimportowanej z ERP). Należy w tym celu zmienić domyślną konfigurację i w ustawieniach sprzedaży (Administracja → Ustawienia sklepu → zakładka Sprzedaż) usunąć zaznaczenie pola
Naliczaj rabaty z cennika na podstawie ceny bazowej (przed upustem).

Prezentacja wartości atrybutów słownikowych w postaci dedykowanej strony lub panela bocznego

Nowa wersja wnosi możliwość prezentacji wartości wybranego atrybutu słownikowego w postaci listy na dedykowanej stronie lub w panelu bocznym. W połączeniu z możliwością dodawania grafiki do poszczególnych wartości atrybutu, stwarza to możliwość dostarczenia klientom atrakcyjnej formy dodatkowego sposobu na dotarcie do interesujących produktów. Biznesowym przykładem wykorzystania może być tu np. słownik producentów, w którym każda pozycja reprezentowana jest poprzez odpowiednie logo producenta, a kliknięcie w określone logo powoduje przejście do wyników wyszukiwania z założonym odpowiednim filtrem, pozwalającym zobaczyć wszystkie produkty danego producenta.

Ulepszenie wyświetlania filtrów w układzie mobilnym

Zmodyfikowany został sposób wyświetlania filtrów w widoku mobilnym. Filtry w widoku mobilnym są domyślnie zwinięte — wyświetlana jest jedynie liczba włączonych filtrów, która mówi użytkownikowi o tym, że jakieś filtry są zaaplikowane. Po kliknięciu w panel Sortowanie i filtry otwiera się okno, które ma rozmiar całego ekranu. Z jego poziomu można zobaczyć aktywne filtry i je usunąć, dodać nowe filtrowanie, ustawić sortowanie, stronicowanie oraz zmienić sposób prezentacji oferty. Okno to można zamknąć w prosty sposób, krzyżykiem w prawym górnym rogu lub guzikiem wyświetlanym u dołu ekranu Pokaż wyniki. Takie samo zachowanie zostało zaimplementowane w wyszukiwarce zaawansowanej.

Wyświetlanie filtrów w panelu bocznym

W nowej wersji dodaliśmy możliwość wyświetlania filtrów produktowych w panelu bocznym strony sklepu. Dotychczas widoczne one były zawsze nad listą produktów. Filtry w panelu bocznym można włączyć w Panelu Administracyjnym, w module zarządzania panelami bocznymi (CMS → Konfiguracja układu RWD → Panele boczne → Rozkład paneli). Należy tam przejść do zakładki właściwej dla strony z listą produktów:
Strona kategorii nadrzędnej lub Strona kategorii podrzędnej i umieścić bloczek Panel filtrów w odpowiedniej kolumnie: prawej albo lewej. Po zapisaniu zmian filtry produktowe będą wyświetlane na stronie sklepu w tej właśnie kolumnie.

Ukrycie panela z innymi ofertami, jeśli lista innych ofert jest pusta

Całkowicie ukryta została sekcja zawierająca alternatywne oferty, jeżeli żadna taka oferta nie została znaleziona. Do tej pory, jeżeli włączona była prezentacja produktów z innych ofert w postaci panelu na karcie produktu, a żadna alternatywna oferta nie została znaleziona, wyświetlana była informacja
Brak ofert do wyświetlenia. Zmiana ta nie dotyczy prezentacji innych ofert w formie zakładki — ta nadal wyświetla się z informacją o braku ofert do wyświetlenia.

Import zamówień z pliku — ustawienie jednostki produktu innej niż bazowa

W sklepach B2B w koszyku klienta umożliwiono import zamówień z produktami, które w sklepie mają widoczną jednostkę dodatkową (przy braku widoczności jednostki bazowej) bez jawnego wskazania jednostki w importowym pliku (wskazane są tam tylko identyfikator produktu i ilość).

Nowa reguła programu lojalnościowego — wartość zamówienia

Wprowadzono możliwość definiowania reguł, które będą uwzględniane podczas wyliczania liczby punktów zarabianych za zamówienie w programie lojalnościowym. Punkty według tych reguł są liczone od wartości zamówienia netto po rabatach i dotyczą tylko punktów zarabianych. Sumaryczna liczba punktów zarobiona za wartość zamówienia według reguł zamówieniowych zostanie doliczona do punktów zarobionych za zamówienie według innych reguł. W konfiguracji programu lojalnościowego (Sklep → Konfiguracja → Program lojalnościowy) dodano zakładkę
Reguły zamówieniowe. Można w niej określić kryteria kontekstu i dostępności oraz sposoby naliczania punktów za wartość zamówienia.

Widoczność dowolnego atrybutu produktu na pozycji zamówienia

Dodano możliwość prezentowania wartości dowolnych atrybutów produktu na pozycjach zamówienia znajdujących się w koszyku. W celu uwidocznienia atrybutu w koszyku należy w Panelu administracyjnym w zakładce
Widoczność atrybutów (Sklep → Asortyment → Atrybuty → zakładka Widoczność atrybutów) zaznaczyć odpowiednie pole w kolumnie
Pozycja zamówienia. Widoczność można też ustawić na karcie konkretnego parametru w analogicznej zakładce. Kolejność, w jakiej atrybuty będą widoczne na karcie produktu oraz na pozycjach zamówienia, ustawia się w grupach atrybutów (Sklep → Asortyment → Atrybuty → zakładka Grupy atrybutów) za pomocą akcji
Zmień kolejność.

Prezentacja dostępności produktu w koszyku

W nowej wersji umożliwiono prezentowanie stanu magazynowego produktu w koszyku. Informacja o dostępności produktu jest widoczna na pozycji zamówienia pod polem z liczbą zamawianych jednostek. Dzięki temu użytkownik przed złożeniem zamówienia może zwiększyć ilość danego produktu bez przekroczenia ilości dostępnej w magazynie. Aby informacja ta była widoczna w sklepie, w ustawieniach sklepu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu), w zakładce
Proces składania zamówienia należy zaznaczyć pole Pokazuj stan magazynowy produktu. Domyślnie prezentacja stanu magazynowego w koszyku jest wyłączona.

Nowy atrybut produktu: kolor

Umożliwiono definiowanie nowego typu atrybutu produktu: koloru. Atrybut ten może mieć postać hierarchiczną, do dwóch poziomów. Oznacza to, że można zdefiniować kolor nadrzędny, np. niebieski, oraz przypisać do niego odcienie, np. cyjan, granatowy, szafirowy itp. W sklepie atrybut tego typu jest prezentowany jako pole w adekwatnym kolorze widoczne na karcie produktu.

Aktywne linki wartości atrybutów słownikowych przy produktach

Dla atrybutów produktu dodano linkowanie. Poprzez kliknięcie w taki link można łatwo wyszukać w sklepie wszystkie towary, które mają przypisany atrybut słownikowy z określoną wartością. Będą one wyświetlane jako wyniki wyszukiwania dla fitra, którym jest wybrany atrybut. Podlinkowane atrybuty są widoczne:

 • na karcie produktu w zakładce z atrybutami,
 • na karcie produktu w nagłówku,
 • na liście produktów w widoku pełnym.
Cenniki — dodanie filtrowania i sortowania w kolumnie "Powiązana grupa"

Dla sklepów B2B dodano możliwość filtrowania i sortowania cenników według wartości z kolumny Powiązana grupa. Filtrowanie możliwe jest po wybraniu ikony filtra na kolumnie. Aby natomiast posortować wartości rosnąco lub malejąco, należy wybrać strzałkę znajdującą się po prawej stronie nazwy kolumny.

Raport grup oddziałów — kolumny z ID firmy oraz oddziału

Dla sklepów B2B w raportach grup oddziałów (Administracja → Narzędzia → Raporty → Raport grup oddziałów) dodano dwie nowe kolumny:
ID firmy oraz ID oddziału.

Raport wykorzystania kodów rabatowych — dodanie informacji o walucie

Dla sklepów B2B w raportach wykorzystania kodów rabatowych (Administracja → Narzędzia → Raporty → Raport wykorzystania kodów rabatowych) dodano nową kolumnę
Waluta. Zawiera ona informację, w jakie walucie bazowej zostały podane wartości netto/brutto zamówienia oraz rabatu.

Przekierowania 301 — ustawienie przekierowania na podstawie początku frazy

W ustawieniach przekierowań (Administracja → Ustawienie sklepu → Przekierowania 301) dodano możliwość konfigurowania przekierowań poprzez podanie tylko początkowej frazy adresu. Na tej podstawie zostanie dopasowany właściwy adres URL. Po kliknięciu w każdy odnośnik, który będzie zawierał frazę początkową, użytkownik zostanie przeniesiony na adres przekierowania. Dzięki temu można obsłużyć przekierowania zawierające na końcu adresu parametry dodane przez inne serwisy, np. Facebook.

Wyświetlanie pełnej listy zamówień z informacją o magazynach, do których zostały złożone

Na liście zamówień w sklepie możliwe jest wyświetlanie wszystkich zamówień wraz z informacją, do którego magazynu zostały złożone poszczególne zamówienia. Żeby zamówienia były w ten sposób prezentowane, w ustawieniach sklepu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu) w sekcji
Sprzedaż należy zaznaczyć opcję Pokazuj magazyn na liście zamówień klienta. Po wybraniu widoku
Moje zamówienia użytkownik zobaczy wtedy pełną listę swoich zamówień niezależnie od tego, do którego magazynu jest aktualnie zalogowany. Na liście zamówień będzie widoczna także dodatkowa kolumna
Magazyn zamówienia — znajdą się w niej informacje o magazynie, do którego zostało złożone dane zamówienie.

Powiadomienie mailowe o zmianie ilości zamówionego produktu

Dodano mailowe powiadomienie o zmianie ilości zamówionego produktu. Powiadomienie takie jest przesyłane w sytuacji, kiedy użytkownik zamówił określoną ilość danego towaru, ale po integracji okazuje się, że produkt ten nie jest dostępny w sklepie w takiej ilości. W celu aktywacji takiego powiadomienia należy w ustawieniach sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż) włączyć flagę
Wysyłka powiadomień o integracyjnych zmianach ilości na zamówieniu.

Powiadomienie mailowe opiekuna klienta o przypisaniu nowego klienta

Dla sklepów B2B, w konfiguracji opiekunów klienta dodano nowe powiadomienie: Informuj o przypisaniu nowego oddziału. Dzięki temu po przypisaniu nowego oddziału opiekun zostanie o tym poinformowany mailowo.

Możliwość przejścia do strony produktu za pomocą linka zawierającego zewnętrzny ID

Umożliwiono przechodzenie do strony produktu za pomocą linka zawierającego identyfikator zewnętrzny produktu oraz identyfikator zewnętrzny magazynu. Mechanizm ten może być wykorzystany przy budowaniu dedykowanych rozwiązań i rozszerzeń, które wymagają prostego przejścia do strony z określonym produktem.

Oferty dedykowane — ostrzeżenie o niedostępności oferty

W ofertach dedykowanych (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty dedykowane) dodano informację o przyczynie niedostępności oferty. Ostrzeżenie to pojawia się w kolumnie
Dostępna dla ofert niedostępnych — jako okienko z komunikatem. Tę samą informację można też zobaczyć w panelu widocznym u góry strony na karcie oferty.

Metody płatności — dodanie operatora płatności BlueMedia

Do rodzajów płatności dostępnych dla poszczególnych metod dostawy (Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy → Metody i koszty dostawy → Płatności) dodano operatora internetowych transakcji płatniczych — BlueMedia.

Cena minimalna produktu

Dodana została obsługa minimalnej ceny produktu. Wartość ta przekazywana jest integracyjnie. Cena minimalna jest uwzględniana przy przeliczeniach związanych z ceną produktu, a wynikających np. z cenników, rabatów, upustów w ofertach dedykowanych. Wartość ta jest minimalnym progiem cenowym, który zabezpiecza sprzedaż towarów poniżej progu opłacalności. Parametr jest prezentowany w Panelu administracyjnym w
Danych podstawowych w karcie produktu oraz w zakładce Podsumowanie rabatów w karcie zamówienia wraz z informacją, czy osiągnięto cenę minimalną produktu. W przypadku, gdy cena minimalna nie została zdefiniowana per produkt, obowiązuje minimalna cena zakupu definiowana wdrożeniowo per konto sklepu (domyślnie wynosi 0,01). Cena minimalna nie jest brana pod uwagę w przypadku produktów z Programu lojalnościowego (nagrody za cenę niższą niż minimalna na produkcie lub gratisy) oraz synchronizacji zamówień (zmiana ceny produktu na zamówieniu otrzymana integracyjnie z systemu zewnętrznego).

Przycisk powiadomienia o dostępności produktu na liście produktów

W sklepie dodano przycisk powiadomienia o dostępności produktu na liście produktów. Dotychczas przycisk Powiadom o dostępności widoczny był tylko na karcie produktu. Jeżeli na liście produktów użytkownik zobaczy produkt, który aktualnie jest niedostępny, po kliknięciu przycisku może zarejestrować swój adres e-mail. Kiedy produkt stanie się dostępny w sprzedaży, użytkownik zostanie o tym poinformowany.

Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.
Zmiany w wersji 3.21.0 (23.09.2020)
Szyfrowanie domeny własnej darmowym certyfikatem Let’s Encrypt

W nowej wersji dodaliśmy możliwość szyfrowania własnej domeny za pomocą darmowego certyfikatu Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org). W przypadku braku własnego certyfikatu, zakupionego dla swojej domeny, dzięki nowej usłudze, można skorzystać z automatycznego uruchomienia szyfrowania ruchu dla swojego sklepu. Aby włączyć szyfrowanie za pomocą certyfikatu Let’s Encrypt należy w konfiguracji domen (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Domeny) przy wybranej domenie własnej, w polu "Rodzaj certyfikatu dla domeny" wybrać opcję "Automatyczny (Let’s Encrypt)".
Uwaga! Efekt zmiany tej konfiguracji będzie widoczny w ciągu maksymalnie 1 godziny.

Uwaga! Wraz z uruchomieniem ww. funkcjonalności, jednocześnie wyłączamy możliwość działania sklepu w kanale nieszyfrowanym.
Dotychczasowe sklepy działające na domenach własnych, a nieposiadające certyfikatu i szyfrowania TLS, zostaną automatycznie objęte działaniem certyfikatu Let’s Encrypt i szyfrowaniem ruchu w obrębie całej witryny.

Możliwość samodzielnej rejestracji zewnętrznego certyfikatu dla domeny własnej

Dotychczas instalacja własnego certyfikatu dla domeny własnej wymagała odpowiedniego zgłoszenia do serwisu Asseco BS. Wraz z nową wersją platformy wprowadzamy możliwość samodzielnej instalacji własnego certyfikatu. Instalacji dokonuje się w module konfiguracji domen (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Domeny), gdzie przy wybranej metodzie własnej, w polu "Rodzaj certyfikatu dla domeny" należy wybrać opcję "Zewnętrzny (instalacja ręczna)", a po zapisaniu zmian, w menu ustawień domeny należy wybrać opcję "Edytuj certyfikat". W oknie, które się wówczas otworzy należy wprowadzić kolejno niezaszyfrowaną treść certyfikatu oraz klucza prywatnego.

Oferta dedykowana, a data dostawy

W ofertach dedykowanych (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty dedykowane) dodana została funkcjonalność definiowania strategii ważności oferty w kontekście dat dostawy. Działanie tej konfiguracji jest związane z kalendarzami dostaw. Aby uzależnić dostępność oferty dedykowanej od dat dostawy, należy najpierw skonfigurować kalendarz dostaw (Sklep → Konfiguracja → Kalendarze → Kalendarze dostaw) i powiązać go z metodą(ami) dostawy. Następnie, w ofercie dedykowanej należy określić parametry:
Data ważności dostawy od oraz Data ważności dostawy do. Jeżeli data dostawy wykracza poza datę zakończenia oferty, złożenie zamówienia z oferty z terminem dostawy przypadającym po jej zakończeniu jest możliwe. Ważna w tym przypadku jest data złożenia zamówienia, mieszcząca się w zakresie dat obowiązywania oferty. Jeżeli warunek dot. dat dostawy w ofercie nie zostanie spełniony, w koszyku przy nazwie oferty pojawi się informacja o braku spełnienia warunku.

Strategia konsumpcji warunku kwotowego dla produktów spoza danej oferty dedykowanej

W ofertach dedykowanych (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty dedykowane → Warunki ofertowe) dodana została nowa strategia liczenia kwoty z warunku kwotowego ustanowionego dla produktów spoza danej oferty. Po dodaniu warunku kwotowego dotyczącego produktów spoza danej oferty, pojawi się nowe pole
Strategia konsumpcji kwoty spoza danej oferty z domyślną wartością Indywidualny, oraz nową -
Współdzielony. Więcej informacji na temat nowej strategii znajduje się w wersji PDF wykazu zmian.

Oferty dedykowane dla jednego produktu z różnymi cenami

W ofertach dedykowanych (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty dedykowane → Pozycje ofertowe) w zakładce
Pozycje ofertowe umożliwione zostało kilkukrotne dodawanie tego samego produktu (indeksu), dzięki czemu na obydwu pozycjach można ustanowić inne ceny produktu. Mechanizm ten można wykorzystać w każdym rodzaju ofert. Biznesowym przykładem wykorzystania tej opcji jest promocja "3+1", w założeniach której 3 sztuki produktu w ofercie sprzedawane są po cenach regularnych, a czwarta sztuka w cenie promocyjnej lub jako gratis.

Dodawanie grafiki do wartości atrybutu produktowego

W definicji atrybutów produktowych (Sklep → Asortyment → Atrybuty) o typie
Tekstowy tłumaczony i rodzaju Przyjmuje zdefiniowane wartości oraz
Jednowartościowy wprowadzona została możliwość dodania graficznej wartości atrybutu. W celu dodania grafiki dla wartości atrybutu należy na liście przyjmowanych wartości, w wierszu wybranej wartości wybrać opcję
Edytuj zdjęcie (zębate koło Operacji) i w nowo otwartym oknie wybrać plik, a następnie zapisać zmiany. Biznesowym przykładem użycia tej funkcjonalności jest np. prezentacja logotypu producenta danego towaru.

Powiadomienie mailowe dla klienta o dostępności produktu

W sklepie dodana została funkcjonalność powiadomienia mailowego klienta o dostępności produktu. Funkcjonalność należy włączyć w
Panelu administracyjnym w Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż — opcja
Włącz powiadamianie o dostępności produktu. Użytkownicy sklepu będą mieli możliwość zapisania się na powiadomienie mailowe o dostępności produktu. Przycisk Powiadom o dostępności jest widoczny w karcie produktu.

Dodawanie danych do faktury podczas rejestracji użytkownika

W sklepie dodana została funkcjonalność wprowadzenia adresu do faktury podczas rejestracji użytkownika. Funkcjonalność należy aktywować w Ustawieniach sklepu:
Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia → Umożliwiaj podawanie adresu do faktury podczas rejestracji. Aktywowanie funkcjonalności skutkuje pojawieniem się w formularzu rejestracji checkboxu
Chcę podać dane do faktury, po zaznaczeniu którego pokażą się dodatkowe pola na dane do faktury. Opcja jest dostępna w formularzu rejestracji oraz przy rejestracji podczas składania zamówienia.

Prezentacja dostępności produktu w koszyku

W nowej wersji umożliwiono prezentowanie stanu magazynowego produktu w koszyku. Informacja o dostępności produktu jest widoczna na pozycji zamówienia pod polem z liczbą zamawianych jednostek. Dzięki temu użytkownik przed złożeniem zamówienia może zwiększyć ilość danego produktu bez przekroczenia ilości dostępnej w magazynie. Aby informacja ta była widoczna w sklepie, w ustawieniach sklepu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu) w zakładce
Proces składania zamówienia należy zaznaczyć pole Pokazuj stan magazynowy produktu. Domyślnie prezentowanie stanu magazynowego w koszyku jest wyłączone.

Proces zakupowy — możliwość ignorowania zmiany statusu zamówienia dla komunikatu synchronizacji zamówienia

Umożliwiono wyłączenie powiadamiania o zmianie statusu zamówienia w sytuacji, kiedy pojawia się ono podczas synchronizacji zamówienia. Dotychczas, kiedy status zamówienia najpierw zmieniał się po stronie sklepu, a następnie w WAPRO Mag, użytkownik widział dwa powiadomienia o zmianie statusu, mimo że sam status zamówienia nie ulegał zmianie. W historii zamówień odnotowywane były wówczas obydwa powiadomienia. Obecnie w module
Proces zakupowy (Sklep → Konfiguracja → Proces zakupowy) można wyłączyć te powiadomienia, aktywując opcję
Ignoruj zmianę statusu zamówienia w ramach komunikatu synchronizacji zamówienia, jeśli status pozostaje bez zmian.

Przekierowania 301 — możliwość ustawienia przekierowania do strony głównej i ze strony głównej

Od nowej wersji możliwe będzie ustawienie przekierowania ze strony głównej lub do strony głównej sklepu. Przekierowanie można skonfigurować w ustawieniach sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Przekierowania 301 → Dodaj przekierowanie). Wystarczy, że operator zaznaczy pole
Strona główna pod paskiem do wpisania adresu URL, żeby przekierowanie zostało zdefiniowane.

Atrybuty zamówień — możliwość dodania atrybutu słownikowego

Umożliwiono dodanie do zamówienia atrybutu słownikowego. Ma on postać listy, na której znajdują się zdefiniowane wartości. Lista taka będzie widoczna podczas składania zamówienia. Spośród wartości znajdujących się na liście użytkownik będzie mógł wybrać dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, np. preferowaną porę dostawy. Atrybut słownikowy oraz jego wartości można zdefiniować na liście atrybutów zamówienia (Sklep → Konfiguracja → Atrybuty zamówienia → Dodaj atrybut zamówienia). W oknie edycyjnym należy określić, czy dany atrybut ma być wymagany. Można tam również zdefiniować miejsce, w którym ma on być widoczny.

Oferty dedykowane — możliwość zwiększenia limitu pozycji ofert promocyjnych

Dodano nową strategię podzielności oferty: ofertę podzielną prostą. Dzięki temu można tworzyć oferty zawierające do 1000 pozycji. Ofertę taką definiuje się w ofertach dedykowanych (Sklep → Asortyment → Oferty → Oferty dedykowane). Podczas dodawania oferty w polu
Strategia podzielności oferty należy wybrać wartość Oferta podzielna prosta. W sklepie użytkownik będzie widział pozycje tej oferty w podziale na strony. W przypadku tej strategii nie tworzy się warunków ofertowych.

Integracja kodu CN jako atrybutu produktu

W nowej wersji pojawiła się możliwość dodawania pola kodu CN jako atrybutu produktu. Wartości kodu CN są przekazywane podczas integracji z WAPRO Mag. Mogą one być widoczne w sklepie jako atrybut produktu.

Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.
Zmiany w wersji 3.20.0 (15.07.2020)
Zwrot płatności elektronicznej PayU

Dla płatności elektronicznych realizowanych przez operatora PayU dodana została opcja zwrotu płatności (częściowego lub całkowitego). Zwrot jest realizowany na podstawie potwierdzonych płatności z referencją do płatności odebranej przez PayU. Możliwe jest wykonanie kilku zwrotów płatności z referencją do tej samej płatności odebranej, ale całkowita kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty odebranej płatności. Kwota do zwrotu wyliczana jest jako różnica między sumą potwierdzonych płatności oraz wartością Kwoty do zapłaty (patrz punkt 2). Zwrot płatności jest inicjowany przez operatora z poziomu Panelu administracyjnego. Po zainicjowaniu zwrotu do PayU, system czeka na potwierdzenie ze strony operatora płatności o wykonaniu dyspozycji zwrotu. Po otrzymaniu potwierdzenia od PayU, system wysyła do użytkownika email/SMS z informacją o zwrocie płatności (szablon wiadomości: Dyspozycja zwrotu płatności).

Wartość zamówienia a kwota do zapłaty — nowy parametr na zamówieniu

W zamówieniu pojawiła się nowa wartość kwotowa Kwota do zapłaty. Wartość tę można wprowadzić do zamówienia z poziomu Panelu administracyjnego. Wprowadzenie Kwoty do zapłaty zmienia ostateczną wartość zamówienia, która wynikała z zawartości zamówienia. Zmiana ta powoduje również, w przypadku płatności elektronicznych, realizację zwrotu częściowego (PayU) lub dopłaty do zamówienia. Opcja Kwoty do zapłaty może być wykorzystana w przypadkach, gdy między wystawionym paragonem, a złożonym zamówieniem występują różnice w wartościach, które należy wprowadzić do zamówienia, a nie ma możliwości zrobienia tego poprzez zmianę na pozycjach zamówienia.

Program lojalnościowy — odroczenie aktywacji zarobionych punktów

W Konfiguracji ogólnej Programu lojalnościowego dodany został nowy parametr konfiguracyjny: Odroczenie aktywacji zarobionych punktów. Pozwala on na zdefiniowanie liczby dni, po których punkty za zrealizowane zamówienie zostaną naliczone. Konfiguracja ta blokuje możliwość wykorzystania przez użytkownika naliczonych za zamówienie punktów, a następnie dokonanie zwrotu zamówionego towaru, na który przysługuje określony czas.

Nowa metoda płatności — Przedpłata

Dodana została nowa metoda płatności — Przedpłata, płacona w formie przelewu tradycyjnego (Sklep → Konfiguracja → Metody płatności). Nową formę płatności można, tak samo jak pozostałe metody, powiązać z metodami dostawy oraz zdefiniowanymi grupami zakupowymi.

Rabat dla zamówień — nowa strategia obliczania kwoty progowej do aktywowania rabatu

W Panelu administracyjnym (Sklep → Konfiguracja → Rabaty i kupony → Rabaty dla zamówień) w konfiguracji rabatów dla zamówień dodana została Strategia obliczania kwoty progowej do aktywowania rabatu: Wszystkie. Opcja umożliwia skonfigurowanie rabatu w taki sposób, aby go aktywować na podstawie wartości wszystkich produktów w koszyku, natomiast wyliczyć na podstawie produktów, które podlegają rabatowaniu.

Możliwość dodawania pozycji do koszyka z poziomu URL

W sklepie dodana została możliwość importu listy asortymentowej z oferty standardowej do koszyka z wykorzystaniem URL. Mechanizm ten może być wykorzystany do implementacji własnych skryptowych rozwiązań, które skutkować mają dodawaniem określonych produktów do koszyka klienta.

Opcja alertowania w przypadku niepodania numeru NIP w danych do faktury (B2C)

W Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia) dodane zostało ustawienie Wymuszaj potwierdzanie, gdy do faktury nie podano numeru NIP. Włączenie tej opcji w ustawieniach powoduje pojawienie się w sklepie alertu w sytuacji, gdy użytkownik podaje dane do faktury, ale nie wprowadził numeru NIP. Komunikat ostrzegawczy z potwierdzeniem, że użytkownik chce otrzymać fakturę imienną eliminuje sytuacje, w których wprowadzone zostają błędne dane.

Koszyk — wyświetlanie przy pozycji zakupowej nazwy dodatkowej produktu

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia dodana została nowa sekcja Ustawienia wyświetlania pozycji koszyka. W skecji tej dodana została opcja Pokazuj dodatkową nazwę produktu, która domyślnie jest wyłączona. Po włączeniu tej opcji, przy pozycjach koszyka wyświetlana będzie nazwa dodatkowa produktu.

Walidacja polskiego numeru identyfikacji podatkowej NIP

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż → Ustawienia sprzedaży w polu Sposób walidacji numeru NIP dodana została opcja Polski z weryfikacją sumy kontrolnej. Walidacja, oparta o sprawdzanie cyfry kontrolnej, uniemożliwia wprowadzenie błędnego numeru NIP.

Google Shopping — ograniczenie produktów ze względu na dostępność (B2C)

W Sklep → Integracje zewnętrzne → Google → Google Shopping dodany został nowy parametr umożliwiający ograniczenie listy eksportowanych produktów ze względu na ich dostępność (domyślnie bez ograniczeń).

Zaawansowane ustawienia preferencji klientów dotyczących plików cookie

W module Słownik zgód (Sklep → Konfiguracja → Słownik zgód) w oknie edycji zgody, w sekcji Widoczność zgody dodana została kolejna opcja: Ustawienia plików cookie. Zgoda z zaznaczoną widocznością w zakresie plików cookie wyświetli się w oknie Ustawienia plików cookie w sklepie. Użytkownik sklepu będzie miał możliwość zdefiniowania stanu zgody. Stan zgody systemowej Analityka i wydajność został obsłużony w skrypcie odpowiadającym za przekazywanie zdarzeń do Google Analytics. Stan zgody można wykorzystać w skryptach JavaScript, zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w Panelu administracyjnym dotyczącymi konkretnej zgody.

Rozszerzenie raportowania do Google Analytics

Obsługa Google Analytics została rozszerzona o trzy zdarzenia, które będą przekazywane do Google Analytics:
1) wysłanie formularza kontaktowego przez użytkownika sklepu:
ga('send', 'event', 'Contact', 'FormSubmitted')
2) zapisanie do newslettera (zarejestrowanie adresu e-mail):
ga('send', 'event', 'Newsletter', 'NewSubscriberRegistered')
3) poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zapytania o produkt:
ga('send', 'event', 'Product', 'AskAboutProductFormSubmitted')

Zwiększenie liczby znaków w polu Nazwa firmy w adresach do wysyłki i faktury

W danych adresowych oraz danych do faktury została zwiększona liczba znaków w polu Nazwa firmy z 55 do 200, dzięki czemu można wprowadzić pełną, bardziej rozbudowaną nazwę firmy.

Kupony rabatowe — filtrowanie i sortowanie w kolumnach Wykorzystany i Ilość użyć

W Panelu administracyjnym w module Rabaty i kupony w rabatch dla zamówień i dla produktów w zakładce Kupony rabatowe dodane zostało sortowanie i filtrowanie w dwóch kolumnach tabeli: Wykorzystany (domyślna wartość filtra ustawiona na NIE) oraz Ilość użyć.

Prezentacja informacji o przekroczeniu limitu kupieckiego — ulepszenie (B2B)

W Strefie klienta w sekcji Rozrachunki prezentowane są informacje o wykorzystaniu, w tym przekroczeniu, limitu kupieckiego. Dotychczas informacja o tym, czy limit został przekroczony czy nie była związana ze startegią blokowania, tzn. jeśli strategia zakładała brak blokady zamówień pomimo przekroczenia limitu kupieckiego, w Strefie klienta widniała informacja o "nieprzekroczonym" limicie. Obecnie informacja ta jest powiązana nie ze strategią blokowania, a z wartością limitu, tzn. niezależnie od strategii blokowania, jeśli wartość limitu jest przekroczona, taka informacja jest prezentowana w Strefie klienta.

Nowe parametry w Raporcie wykorzystania kodów rabatowych (B2B)

W Raporcie wykorzystania kodów rabatowych dodane zostały dwie nowe kolumny: Wartość rabatu netto i Wartość rabatu brutto. Dodatkowo w nagłówku raportu prezentowana jest informacja o parametrach wprowadzonych w filtrach: dacie oraz nazwie promocji.

Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.
Zmiany w wersji 3.19.0 (27.05.2020)
Zmiana domyślnej szerokości maksymalnej kontenera sklepu (B2C/B2B)

Wraz z nową wersją zmianie uległa domyślna maksymalna szerokość kontenera sklepów z dotychczasowych 1160px do 1350px. Zmiana ta jest podyktowana coraz większym udziałem wyższych rozdzielczości monitorów wśród osób korzystających z Internetu. Dzięki tej zmianie Państwa sklepy zyskają więcej miejsca poziomego na prezentację Państwa oferty i treści.

Nowy proces składania zamówienia (B2C/B2B)

Nowa wersja wnosi istotne zmiany do procesu zakupowego. Celem zmian jest wyjście naprzeciw najnowszym trendom w obszarze e-commerce i procesów zakupowych, które powinny być dla klientów coraz łatwiejsze, przyjemniejsze oraz pozwalały im na szybką i bezproblemową finalizację zakupów. Wprowadzone zmiany, to m.in.:
• Opcja „Lekki” koszyk, która powoduje na stronach procesu zakupowego „odchudzenie” nagłówka i stopki strony
• Możliwość wyłączenia strony z „podsumowaniem zamówienia”
• Zmiana w układzie widoku koszyka – prezentacja podsumowania w pływającej kolumnie po prawej stronie widoku zamówienia
• Dla kont B2C - uproszczenie sposobu wyboru opcji zakupów z kontem lub bez konta
• Dla kont B2B - jedno lub dwukrokowy proces składania zamówienia (konfiguracja)
• Rozdzielone zostały opłaty za dostawę i za płatność
• Uproszczenie podawania adresu do faktury
• Pobieranie tylko koniecznych danych od klientów w przypadku dostaw do punktu.

Zmiany w opcji "Szybki koszyk" (B2C/B2B)

W aplikacji usunięty został moduł "Szybki koszyk". Funkcjonalnosć została przeniesiona na stronę koszyka. Obecnie wyszukiwarka funkcjonuje jako element koszyka umiejscowiony pod listą pozycji zamówienia. Zaznaczenie opcji "Szybki koszyk" w Panelu administracyjnym: Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia → Szybki koszyk włącza wyszukiwarkę, z poziomu której można od razu dodawać produkty do koszyka.

Konfiguracja domyślnej metody dostawy (B2C/B2B)

W Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy w danych podstawowych dodana została opcja zdefiniowania domyślnej metody dostawy. Metoda ta będzie domyślnie skonfigurowana dla obecnych i nowych użytkowników sklepu.

Darmowa dostawa od kwoty zamówienia — konfiguracja zależności z rabatami (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym dodana została możliwość skonfigurowania zależności darmowej dostawy od kwoty zamówienia uzależnionej od rabatów. Dostępne opcje konfiguracji: 1) Po wszystkich rabatach, 2) Przed rabatami na zamówienie, 3) Przed wszystkimi rabatami. Mechanizm sprawdza wartość zamówienia zgodnie z konfiguracją i w sekcji podpowiedzi darmowej dostawy w koszyku na stronie sklepu prezentuje brakującą kwotę zamówienia do skorzystania z darmowej dostawy. W przypadku opcji 2) i 3) dodatkowo zostanie zaprezentowana informacja dot. konfiguracji.

Program lojalnościowy — nowe funkcjonalności (B2C/B2B)

Funkcjonalność Programu lojalnościowego została poszerzona o nowe funkcje:
• reguły zdarzeniowe, które umożliwiają skonfigurowanie zasady otrzymywania punktów jako wynik określonych akcji (np. voucher kodów),
• możliwość odroczenia aktywacji zarobionych punktów, dzięki czemu można "zamrozić" możliwość wykorzystania punktów przez klienta, dopóki np. nie minie termin przewidziany na zwrot towaru,
• dodaliśmy także nowy raport — raport stanu punktów programu lojalnościowego.

Limitowanie ofert dedykowanych (B2C/B2B)

Dodano nową opcję w ofertach dedykowanych: Ilościowy limit zamówień, która umożliwia ograniczenie ilościowe zamówień z danej oferty dla oddziału kontrahenta.

Limitowanie ofert dedykowanych w określonym czasie (B2C/B2B)

Strategia ograniczania ofert dedykowanych została poszerzona o możliwość limitowania w określonym czasie — Liczba wykorzystań w określonym okresie czasu. W konfiguracji limitów można ustalić: 1) limit ilościowy, 2) liczbę dni do odnowienia ograniczenia od ostatniego zamówienia (licznik godzinowy, tzn. 1 dzień = od 12:00 w poniedziałek do 12:00 we wtorek). Wykorzystana oferta nie znika z listy ofert w sklepie. Nie można jej jednak zakupić po raz kolejny w przedziale czasowym, w którym obowiązuje limit. W sklepie został wprowadzony mechanizm walidacyjny, który zweryfikuje użytkownika pod kątem przekroczenia limitu.

Oferty dedykowane — warunek kwotowy na produkty z danej oferty (B2C/B2B)

W ofertach dedykowanych dodana została możliwość ustawienia minimalnej kwoty zamówienia na produkty z danej oferty. Aby spełnić warunek, należy wybrać taką ilość produktów z danej oferty, aby przekroczyć kwotę warunku. Jednocześnie nadal można ustawić warunek kwotowy dla całego zamówienia (wszystkie oferty dedykowane oraz oferta standardowa poza ofertą, w której taki warunek został ustanowiony). Konfiguracja obydwu opcji jest dostępna w karcie oferty dedykowanej w zakładce Warunki ofertowe pod przyciskiem Dodaj warunek kwotowy. Warunek dotyczy: 1) Produktów z danej oferty, 2) Produktów spoza danej oferty.

Oferty dedykowane — prezentacja tagu w formie etykiety na ofercie (B2C/B2B)

W sklepie na liście ofert oraz w szczegółach oferty została dodana prezentacja tagu w formie etykiety obok/pod nazwą oferty. Prezentacja tagów w sklepie jest domyślnie ukryta na poziomie skórki. Element ten można odkryć.

Dodatkowe media w karcie produktu (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym dodana została możliwość zamieszczania w karcie produktu filmów z serwisów You Tube oraz Vimeo, a także plików video z zasobów własnych.

Możliwość zmiany ustawień integracji dla ceny bazowej produktu w operacjach grupowych w Panelu administracyjnym (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Produkty) dodana została możliwość grupowej edycji ustawień integracji dla ceny bazowej produktu. Aby wykonać zmianę, należy zaznaczyć kilka produktów na liście, rozwinąć Operacje i wybrać Zmień ustawienia integracji z systemem ERP, a następnie wybrać preferowaną opcję dla Integracja ceny bazowej.

Możliwość grupowego usuwania: przypisanych produktów podobnych, akcesoriów, etykiet lub zdjęć (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Produkty) dodana została możliwość grupowego usunięcia powiązania wybranych na liście produktów z produktami podobnymi oraz akcesoriami, a także usunięcia zdjęć lub przypisania do etykiety. W tym celu, po zaznaczeniu produktów do edycji, należy rozwinąć Operacje i wybrać z listy odpowiednią akcję.

Rozszerzenie etykiet o funkcję ograniczania sprzedaży (B2C/B2B)

W module Etykiety w Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Etykiety) dodana została sekcja Konfiguracja sprzedaży produktów. W miejscu tym można wprowadzić ograniczenia dotyczące sprzedaży produktów z wybranej etykiety: 1) Sprzedaż bez ograniczeń, 2) Sprzedaż ograniczona do wybranych grup oddziałów kontrahentów, 3) Sprzedaż zablokowana. W opcji drugiej należy przypisać grupy oddziałów kontrahentów, które będą mogły kupować produkty z danej etykiety. Dodatkowo w polu Komunikat ograniczenia sprzedaży produktów można wpisać informację dla użytkowników, którzy nie będą mogli zakupić produktów z tej etykiety. Pole komunikatu jest dostępne również w opcji Sprzedaż zablokowana. Ograniczenia sprzedaży działają tylko wtedy, gdy etykieta jest widoczna w sklepie, o czym przypomina specjalny komunikat dla operatorów. Treść komunikatu jest widoczna w sklepie na liście produktów, w karcie produktu, przechowalni w miejscu przycisku dodawania produktu do koszyka. Zastosowanie biznesowe: np. ograniczenia w przypadku sprzedaży produktów koncesjonowanych, blokady w przypadku asortymentu typu: Produkt do nabycia tylko stacjonarnie,
Zapowiedź.

Domyślny adres dostawy dla oddziału na podstawie ostatnio wybranego adresu (B2B)

Wybór w koszyku adresu dostawy dla oddziału przez użytkownika skutkuje zapisaniem tego wyboru w preferencjach użytkownika. Po ponownym wejściu do koszyka lub przy ponownym składaniu zamówienia, adres dostawy będzie domyślnie zaznaczony zgodnie z ostatnim wyborem.

Ograniczenie zakresu wyboru daty dostawy (B2B)

W Panelu administracyjnym w module Kalendarze w zakładce Kalendarze dostaw (Sklep → Konfiguracja → Kalendarze → Kalendarze dostaw) dodane zostało nowe pole Ograniczenie zakresu wyboru daty dostawy w dniach, w którym można wprowadzić wartość liczbową. Aby wprowadzić/zmienić dane, należy przejść w tryb edycji kalendarza dostaw.

Konfiguracja wymagalności numeru telefonu użytkownika (B2B)

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Dostep można obecnie zarządzać wymagalnością numeru telefonu użytkownika na etapie rejestracji oraz podczas edycji danych w Strefie klienta.

Weryfikacja limitu kupieckiego w pierwszym kroku w koszyku (B2B)

Dodana została obsługa weryfikacji limitu kupieckiego podczas każdej zmiany w zawartości koszyka. Blokada zamawiania wynikająca z przekroczenia limitu kupieckiego będzie obecnie widoczna już w pierwszym kroku procesu zakupowego.

Obsługa dynamicznego działania filtrów (B2C/B2B)

W sklepie zmieniona została prezentacja filtrów, które obecnie będą działać jako przyciski a nie checkboxy. Atrybuty dostępne do kontynuacji filtrowania będą dynamicznie przewężane na podstawie uprzednio zaznaczonych wartości. Zaznaczenie wartości atrybutu lub etykiety w panelu filtrów będą w sposób dynamiczny zmieniać prezentację listy produktów spełniających wprowadzone kryteria. Dodatkowo, w panelu filtrów można usunąć zarówno wszystkie filtry, jak i pojedyncze, wybrane filtry na atrybutach. Kolejność prezentacji atrybutów w wyszukiwarce można zdefiniować w Panelu administracyjnym w Sklep → Asortyment → Atrybuty → Grupy atrybutów.

Zmiana w nagłówkach dla strony wyszukiwania w sklepie (B2C/B2B)

Nagłówek dla strony wyszukiwania w sklepie w przypadku zafiltrowania wyników wyłącznie po jednej etykiecie przyjmuje nazwę tej etykiety. Jeśli w filtrze użyto kilku parametrów wyszukiwania, nagłówek przyjmuje nazwę Wyniki wyszukiwania.

Statystyki zamówień — nowy moduł w ustawieniach sklepu (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu) dodany został moduł Statystyki zamówień, w którym można skonfigurować ilość produktów wyświetlanych w sklepie w sekcji Najczęściej zamawiane produkty oraz zakres czasowy, z jakiego będą pobierane dane do tej sekcji.

Zachowanie WAPRO B2C/B2B przy braku połączenia z Internetem (B2C/B2B)

W przypadku, gdy użytkownik straci połączenie z Internetem i wykona akcję na stronie sklepu, zostanie ona zawieszona. Użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie miał możliwość próby ponowienia akcji. Ma to szczególne znaczenie dla klientów korzystających z urządzeń mobilnych.

Komunikat o przestarzałej przeglądarce (Internet Explorer) (B2C/B2B)

Na stronie sklepu dodany został komunikat informujący o korzystaniu z przestarzałej przeglądarki, zachęcający do zmiany na najnowsze wersje najpopularniejszych przeglądarek.

Raport zgód użytkowników (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym dodany został nowy raport — Raport zgód użytkowników. Raport zawiera imię i nazwisko, telefon, e-mail użytkownika, nazwę zgody, jej status oraz datę ostatniej zmiany statusu.

Ulepszenia w zakresie polityki haseł skrzynki pocztowej (B2C/B2B)

Wprowadzona została lepsza polityka haseł dla skrzynki pocztowej założonej w domenie abStore.

Wstawki systemowe — opcja dezaktywacji (B2C/B2B)

We wstawkach systemowych (CMS → Edycja treści → Wstawki systemowe) dodana została możliwość dezaktywacji, co umożliwia wyłączenie prezentacji treści wstawki bez konieczności jej usuwania.

Tłumaczenia interfejsu — ulepszenia (B2C/B2B)

W CMS → Edycja treści → Tłumaczenia interfejsu → Komunikaty dodana została możliwość wyszukiwania oraz wprowadzona została opcja edycji pojedynczych komunikatów, co przyspieszy odnajdywanie oraz zapisywanie wprowadzonych zmian.

Ujednolicenie sposobu przypisywania grup (B2C/B2B)

Ujednolicony został sposób przypisywania grup kontrahentów oraz oddziałów kontrahentów w Panelu administracyjnym.

Nowy parametr konfiguracyjny w szablonach wiadomości (B2B)

W Szablonach wiadomości (CMS → Edycja treści → Szablony wiadomości) dotyczących zamówień został dodany nowy parametr konfiguracyjny ${order_division_phone}. Parametr powoduje dodanie do wysyłanego maila numeru telefonu oddziału, w ramach którego zostało złożone zamówienie.

Import zamówienia z pliku — zamówienie powyżej stanów magazynowych (B2B)

W koszyku na stronie sklepu w sekcji Import/eksport zamówienia w oknie importu dodana została opcja W przypadku braków importuj w maksymalnych dostępnych ilościach. Opcja ta pozwala na import maksymalnych dostępnych ilości produktu w przypadku braku dostępności ilości podanych w importowanym pliku.

Poprawki w widoku Tabela (B2B)

Wprowadzone zostały ulepszenia w zakresie prezentacji danych produktów w widoku Tabeli na liście produktów w sklepie. Nowa wersja umożliwia prezentację większej ilości informacji w widoku tabelarycznym bez konieczności uruchamiania przewijania poziomego. Pasek przewijania poziomego oraz "przyklejenie" kolumny z ilością produktów (Dodawanie do koszyka) wystąpi tylko w skrajnych sytuacjach — w przypadku dużej liczby kolumn z atrybutami oraz wąskiego kontenera (np. włączone obydwa panele boczne lub wąskie urządzenie mobilne). W takiej sytuacji kolumna Dodawanie do koszyka zostanie oddzielona od pozostałych szarym paskiem, aby zasygnalizować, że część danych jest ukrytych i należy przewinąć, aby zobaczyć pozostałe kolumny.

Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.
Zmiany w wersji 3.13.0 (22.05.2019)
Targety okresowe dla klientów (B2B)
 • Nowa wersja wnosi możliwość definiowania kwotowych targetów okresowych (roczne / kwartalne / miesięczne) dla Państwa kontrahentów (na poziomie firm lub oddziałów). Targety mogą być weryfikowane na podstawie zamówień lub faktur. Określone targety mogą być przypisywane do poszczególnych grup kontrahentów. Klienci mogą weryfikować poziom realizacji swoich targetów dzięki nowej sekcji w "Strefie klienta". Targety dla klientów można definiować w module Sklep > Sprzedaż > Targety kontrahentów.
Opiekun klienta spoza listy operatorów (B2B)
 • W Panelu Administracyjnym dodany został moduł Opiekunowie klienta (Administracja > Konfiguracja > Opiekunowie klienta). Rola opiekuna nie jest ściśle powiązana z operatorem Panelu Administracyjnego, ale operator taki również może ją pełnić. Podczas konfiguracji można dodać zdjęcie opiekuna oraz powiązać go z oddziałem kontrahenta. Opiekunowie mogą otrzymywać informacje o zamówieniach i/lub o zapytaniach kontaktowych (np. zapytania o produkt). Informacje o opiekunie/ach klienta znajdują się w sklepie w Strefie klienta (Moje konto) oraz w danych kontaktowych (Kontakt).
Obsługa stron własnych dla niezalogowanych użytkowników przy włączonej kontroli uprawnień (B2B)
 • W sklepach zamkniętych z włączoną kontrolą uprawnień, strony własne były niewidoczne dla niezalogowanych użytkowników. Do konfiguracji stron własnych został dodany checkbox "Widoczna dla niezalogowanych", dzięki któremu operator może sterować zachowaniem wyświetlania stron własnych dla niezalogowanych użytkowników sklepu.
Obsługa kont pocztowych z obsługą StartTLS
 • Nowa wersja wnosi możliwość konfiguracji skrzynki pocztowej do wysyłki maila poprzez protokół StartTLS i port 587 (Administracja > Ustawienia sklepu > Skrzynka pocztowa).
Możliwość określenia warunku oferty promocyjnej na "wartość zamówienia"
 • W ofertach dedykowanych, w warunkach ofertowych został dodany parametr "Warunek kwotowy zamówienia". Określa on dostępność danej oferty promocyjnej po zamówieniu produktów z innych ofert (standardowych, dedykowanych) na kwotę określoną w warunku kwotowym. Kwota spełniająca warunek to kwota po odliczeniu rabatów dla produktów i zamówień.
Wizualizacja "postępu" spełnienia warunku w warunkowych ofertach promocyjnych
 • Przy prezentacji warunku oferty dodaliśmy licznik i "pasek postępu", dzięki któremu użytkownik ma możliwość weryfikacji w jakim stopniu spełnia już warunek ofertowy.
Ustawienie waluty na podstawie domyślnej dla klienta (oddziału) (B2B)
 • W danych oddziału kontrahenta (Sklep > Sprzedaż > Odziały kontrahenta > karta oddziału) można ustawić walutę bazową dla każdego z oddziałów (* najpierw należy wyłączyć integrację danych bazowych). W sklepie, po przełączeniu się między oddziałami z innymi walutami bazowymi, ceny produktów będą prezentowane w walucie bazowej danego oddziału.
Wyświetlanie opisu ceny dla sposobu prezentacji "Tylko BRUTTO" lub "Tylko NETTO"
 • W nowej wersji, dla sklepów, które wyświetlają ceny "tylko brutto" lub "tylko netto", można dodatkowo skonfigurować, czy pokazywać przy cenach w sklepie dopisek o rodzaju ceny (Administracja > Ustawienia sklepu > Sprzedaż > Pokazuj nazwę sposobu wyświetlania cen). Domyślnie opcja jest wyłączona.
Eksport rozrachunków klienta do pliku (XLSX)
 • W nowej wersji klienci mają możliwość eksportu rozrachunków do pliku XLSX. Eksport możliwy jest jako nowy raport, dostępny z modułu "Raporty", a także z poziomu strony z listą rozrachunków klienta. W przypadku generowania zestawienia z poziomu listy rozrachunków, eksportowane są takie wyniki, jakie wynikają z założonych kryteriów filtrowania i sortowania.
Poprawa wydajności w definiowaniu przekierowań 301
 • Nowa wersja Panelu Administracyjnego wprowadza w konfiguracji przekierowań 301 stronicowanie, dzięki czemu konfiguracja dużej liczby takich reguł nie będzie wiązała się z długim oczekiwaniem na wczytanie strony.
Zmiany w wersji 3.12.0 (01.02.2019)
Wyłączenie wsparcia dla skórek starego typu
 • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nowa wersja (3.12) kończy wsparcie dla starych skórek, czyli niedziałających w trybie RWD. W Panelu Administracyjnym można zatem wybierać już tylko skórki typu RWD. Jednocześnie przypominamy o możliwości tworzenia własnych skórek na bazie tych, które są dostępne publicznie. Instrukcja tworzenia własnej skórki dostępna jest pod adresem http://www.wapro.pl/wapro/b2c-wsparcie - sekcja "Konfiguracja wyglądu > Tworzenie własnej skórki RWD".
Wyskakujące okienka (popupy)
 • Nowa wersja wnosi możliwość łatwego tworzenia wyskakujących okienek, tzw. popupów, które mogą być pokazywane klientom, by zakomunikować im ważne informacje, zachęcić do udziału w promocji, zapisu na newsletter, itp. Treści popupów tworzone są na podstawie wstawek własnych, a konfiguracja umożliwia określenie na jakich stronach okienka mają się wyświetlać, ile razy dla danego użytkownika, w jakim zakresie czasowym i dla jakich grup klientów. Wyskakujące okienka można tworzyć w module CMS > Edycja treści > Wyskakujące okienka.
Wyłączenie konieczności potwierdzenia zamówienia dla Klienta niezarejestrowanego (B2C)
 • Dotychczas, w sklepach B2C klienci, którzy składali zamówienie bez zakładania konta, musieli potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie w link zawarty w powiadomieniu mailowym, zanim zamówienie to mogło być wyeksportowane do WAPRO Mag. W nowej wersji dodaliśmy możliwość wyłączenia tego ograniczenia, dzięki czemu zamówienie może od razu trafić do systemu WAPRO Mag. W celu uzyskania takiej konfiguracji, w module Sklep > Konfiguracja > Proces zakupowy, należy aktywować funkcję Ignoruj potwierdzenia zamówień dla anonimowych użytkowników.
Ułatwienie ustawienia kolejności promocji
 • W nowej wersji wprowadzone zostało ulepszone zarządzanie priorytetami rabatów wewnętrznych (bez kuponów). Priorytet rabatu można teraz określać podczas jego tworzenia i edycji (także już po złożeniu zamówienia z wykorzystaniem rabatu) poprzez określenie stopnia: 1. Najwyższy priorytet, 2. Najniższy priorytet, 3. Po konkretnym rabacie - tu wprowadzona została możliwość wyszukiwania rabatów w polu zmiany priorytetu rabatu. Aplikacja podpowiada pasujące rekordy już po jednym znaku wprowadzonym w okno wyszukiwania.
Usuwanie faktur i rozrachunków (B2B)
 • W nowej wersji dodaliśmy możliwość samodzielnego, ręcznego usuwania faktur i rozrachunków. Można tego dokonać w Panelu Administracyjnym z poziomu list zawierających te dokumenty.
Przesuwanie oddziałów pomiędzy grupami (B2B)
 • W module Sklep > Grupy oddziałów kontrahentów dodaliśmy możliwość przenoszenia oddziałów między grupami oddziałów - akcja Przenieś oddziały kontrahentów. Przeniesienie oddziału skutkuje jego usunięciem z grupy oddziałów, do której dotychczas należał. Lista grup została posortowana alfabetycznie.
Numer własny zamówienia klienta (B2B)
 • W nowej wersji sklepów typu B2B, dodaliśmy możliwość włączenia pola, w którym klienci mogą podawać własne numery zamówień, dzięki czemu łatwiej mogą identyfikować je w późniejszej pracy. Pole to pojawia się w drugim kroku zamówienia, nad polem Komentarz. Włączenie tego pola możemy uzyskać przestawiając flagę Umożliwiaj dodawanie numeru klienta w module Administracja > Ustawienia sklepu > Sprzedaż > Proces Składania Zamówienia.
Zmiany w wersji 3.11.0 (30.10.2018)
Uwaga! Zbliża się zakończenie wsparcia dla starych skórek!
 • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotowujemy się do zakończenia wsparcia dla starych skórek, niedziałających w trybie RWD. Stare skórki będziemy wspierać jeszcze tylko do końca roku 2018. Pierwsza nowa wersja platformy WAPRO B2C/B2B uruchomiona w roku 2019 (wersja 3.13) będzie już pozbawiona możliwości wyboru skórki starego typu. Wszystkie sklepy, które w dniu wdrożenia nowej wersji (3.13) nie będą miały włączonej skórki typu RWD, zostaną automatycznie przestawione na skórkę domyślną typu RWD. Tych z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze przełączenia skórki na skórkę RWD, zachęcamy do jak najszybszej migracji.
Zmiany dotyczące ofert i zarządzania polityką cenową
  Nowe możliwości w ofertach w B2C i B2B – sterowanie polityką cenową

 • Wprowadzona została funkcjonalność pozwalająca na sterowanie naliczaniem rabatów wewnętrznych w kontekście ofert, aby uniknąć sytuacji niezamierzonego sumowania wszystkich aktywnych upustów cenowych. W karcie oferty, w Danych podstawowych, dodane zostały parametry konfiguracyjne:
  • Strategia naliczania rabatu dla produktów,
  • Strategia naliczania rabatu dla zamówień.
  • Operator ma możliwość ustawienia trzech rodzajów zależności ofert i rabatów:
  • Ignorowanie rabatów,
  • Rabatowanie wszystkich pozycji,
  • Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych.
Usprawnienie w duplikowaniu ofert dedykowanych
 • W funkcjonalności duplikowania ofert dedykowanych został wprowadzony szereg zmian, dzięki którym tworzenie duplikatów ofert jest sprawniejsze i dogodniejsze dla operatorów.
Dezaktywacja oferty
 • W nowej wersji wprowadzono możliwość sterowania aktywnością ofert promocyjnych.
Dodanie informacji o dacie dodania oferty na liście ofert w Panelu Administracyjnym
  Konfiguracja wyświetlania rabatów procentowych
   Dodano możliwość skonfigurowania wyświetlania zaokrąglenia wartości procentowej rabatu do 2 miejsc po przecinku (domyślenie 0) w sklepie. Miejsce konfiguracji: Cockpit > Ustawienia sklepu > Sprzedaż > Ustawienia sprzedaży.
  Panel Administracyjny - prezentacja rabatów cząstkowych na pozycjach zamówienia
  • W kokpicie, przy karcie zamówienia dodano zakładkę "Podsumowanie rabatów" z prezentacją wartości sumarycznych rabatów dla całego zamówienia oraz prezentację wartości udzielonych rabatów w rozbiciu na poszczególne pozycje zamówienia.
  Inne, nowe funkcjonalności
   Słownik zgód klienta - ulepszenia

  • W module została dodana funkcjonalność ustalania widoczności danej zgody podczas trzech procesów:
   1. Rejestracja nowego konta użytkownika,
   2. Rejestracja nowego zamówienia,
   3. Zapis do biuletynu informacyjnego,
  • Dodatkowo informacja o zgodach udzielonych / wycofanych jest teraz integracyjnie przesyłana do systemu ERP.
  Integracja indeksu producenta
  • Dodano atrybut systemowy Indeks producenta oraz dodano w transformacie dla Ceneo mapowanie nazw atrybutów na nazwy zgodne z instrukcją z Ceneo (Kod EAN na EAN, Indeks producenta na Kod_producenta).
  Atrybut produktu "Kraj pochodzenia"
  • W aplikacji dodany został nowy atrybut produktu – kraj pochodzenia, który może być całkowicie lub częściowo zasilany integracyjnie. Jest to systemowy atrybut tekstowy. Jest on widoczny na liście atrybutów w Sklep > Asortyment > Atrybuty > zakładka Atrybuty. W zakładce Widoczność atrybutów można skonfigurować, w których miejscach w sklepie atrybut będzie widoczny. Można również przypisać go do wybranego produktu w jego karcie (Sklep > Produkty > karta produktu > zakładka Atrybuty > sekcja Wszystkie atrybuty).
  Odłączanie od integracji i możliwość ręcznego ustawienia limitów kredytowych i waluty limitów (B2B)
  • W nowej wersji można korygować ustawienia dotyczące limitów danego klienta z poziomu Panelu Administracyjnego. Dotyczy to zarówno wartości limitów jak i waluty, w jakiej limit jest wyrażony oraz w jakiej ma być prezentowany danemu klientowi.
  Dodanie opcji zmiany języka na stronie logowania / rejestracji użytkownika sklepu
  • Jeśli konto obsługuje więcej niż jeden język, na stronie logowania użytkownik ma możliwość zmiany języka. Dodatkowo, uwzględniany jest język dla maila powitalnego, dzięki czemu użytkownik dostanie maila powitalnego we właściwym dla siebie języku.
  Konfiguracja dostaw wg etykiet produktów
  • Wybrany rodzaj usługi dostawy można obecnie zdefiniować, uwzględniając etykiety produktowe (systemowe i własne).
  Poprawa zachowania w sytuacji włączenia obsługi uprawnień w sklepie
  • Dotychczas, włączenie obsługi uprawnień w sklepie powodowało, że inicjalnie wszyscy użytkownicy sklepu tracili uprawnienia. W nowej wersji w momencie włączenia obsługi uprawnień wszyscy użytkownicy dostają komplet uprawnień, które dopiero następnie mogą być skorygowane (zmniejszone), dzięki czemu ich praca jest niezakłócona.
  Możliwość wyłączenia w konfiguracji widoku dostępności produktu dla niezalogowanych (B2B)
  • W Panelu Administracyjnym wprowadzono możliwość skonfigurowania widoczności dostępności produktów "Dla wszystkich" lub "Tylko dla zalogowanych".
  Widok modułu "Raporty" w sklepie (B2B)
  • Raporty, dotychczas dostępne tylko z poziomu Panelu Administracyjnego, można udostępnić już także klientom. Oczywiście zakres danych w tych raportach odnosi się jedynie do danych danego klienta. Moduł "Raporty" można udostępnić w sklepie jako link, np. w menu głównym, odnośnik w stopce strony, etc. Użytkownicy sklepu otrzymają dostęp do Raportu historii zamówień klienta.
  Konfiguracja menu/stopka - Pełna edycja elementów linków zewnętrznych
  • W nowej wersji dodano możliwość edycji wprowadzonych wcześniej linków zewnętrznych. Dotychczasowa funkcjonalność wymuszała ich ponowne dodawanie w przypadku potrzeby korekty.
  Indeks katalogowy / handlowy na widoku produktów o typie „Lista”
  • W nowej wersji systemu na widoku produktów w trybie "Lista" dodaliśmy informację o indeksie katalogowym i handlowym produktu.
  Dodanie pola z wagą produktu do pliku eksportowego Ceneo
  • W transformacie dla Ceneo dodano opcjonalne pole "weight", jeżeli ustawiona jest wartość atrybutu systemowego "Waga opakowania".
  Przegląd zamówień wszystkich magazynów na liście zamówień w Panelu Administracyjnym
  • W nowej wersji na liście zamówień można przeglądać zamówienia ze wszystkich magazynów, a nie tylko zawężone do wybranego magazynu.
  Dodanie do pliku eksportu XML pola Dodatkowa nazwa
  • Usunięcie dopisku „Oszczędzasz” z szablonów mailowych dotyczących zamówień
  • Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.