Poznaj rozwiązania branżowe współpracujące z systemami WAPRO ERP

Rynek informatyczny rozwija się. Powstają kolejne dodatkowe moduły systemów WAPRO ERP, bazujące na nich dedykowane rozwiązania branżowe oraz aplikacje współpracujące. Mamy nadzieję, że będą one służyć klientom pragnącym rozszerzyć możliwości wykorzystania programów WAPRO ERP.

Poniżej prezentujemy wybrane moduły dodatkowe oraz wyróżniające się na rynku rozwiązania stworzone przez partnerów WAPRO ERP, które uzyskały pozytywną opinię WAPRO ERP.

Generator ten pozwala dla zaznaczonych dokumentów zamówień o statusie – niezrealizowane- wygenerować automatycznie faktury. Dla jednego zamówienia generowane jest jedna faktura VAT.
Moduł kopiowania definicji wariantu pomiędzy magazynami w ramach wybranego produktu oraz proponowania go w zależności od magazynu.
Moduł ten pozwala skojarzyć kontrahentów na podstawie województwa ze zdefiniowanym handlowcem. Funkcjonalność ta działa podczas oddawania nowego kontrahenta lub podczas jego edycji.
Aplikacja usprawniająca zarzadzanie gospodarką opakowaniami. Rozliczane opakowań za dowolny okres, pełna integracja z systemem WAPRO Mag. Możliwość fakturowania niezwróconych opakowań po umownym ustalonym terminie.
Moduł ten pozwala na rozliczenie rozrachunków na podstawie danych z pliku tekstowego. Program rozpoznaje kontrahentów na podstawie konta bankowego.
Moduł ten pozwala podczas wstawiania kartoteki asortymentowej na dokument zamówienia rozbicia wprowadzanej pozycji na pozycje surowcowe. Pozwala on na poziomie wydania z magazynu wydać np.: elementy paczki zaś zafakturowanie odbywać się ma na sam produkt gotowy.
Moduł ten pozwala na wygenerowanie faktury w formacie XML Kamsoft. Operacja generująca plik jest wykonywana na poziomie listy dokumentów handlowych i generuje plik z podświetlonego dokumentu.
Dodatkowy moduł umożliwiający eksport faktur z programu WAPRO Mag w standardzie XML Kamsoft OSOZ-EDI. Faktury eksportowane są zapisywane w wybranej lokalizacji na dysku. Nazwą pliku jest numer eksportowanej faktury.
Moduł ten pozwala na poziomie asortymentu zdefiniować w zależności od ilości ceny asortymentu w złotówkach lub w walucie. Moduł sprawdza walutę dokumentu ilość wpisaną i na tej podstawie proponuje na formatce pozycji cenę.
Pobierz
wersję próbną
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online

Dlaczego wapro erp?

Obejrzyj nagranie i dowiedz się, dlaczego warto wybrać oprogramowanie WAPRO ERP.

Poznaj nas lepiej i wybierz rozwiązanie klasy ERP dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.