Poznaj rozwiązania branżowe współpracujące z systemami Wapro ERP

Rynek informatyczny rozwija się. Powstają kolejne dodatkowe moduły systemów Wapro ERP, bazujące na nich dedykowane rozwiązania branżowe oraz aplikacje współpracujące. Mamy nadzieję, że będą one służyć klientom pragnącym rozszerzyć możliwości wykorzystania programów Wapro ERP.

Rozwiązania branżowe tworzone przez partnerów Wapro ERP to kluczowy element ekosystemu, który umożliwia firmom nie tylko dostosowanie oprogramowania do swoich unikalnych potrzeb, ale także ciągłe rozwijanie i ulepszanie swoich procesów biznesowych.

Dzięki elastyczności systemów Wapro ERP, partnerzy mogą tworzyć dedykowane moduły, które integrują się z istniejącymi aplikacjami, zapewniając tym samym spersonalizowane i skalowalne rozwiązania. Firmy mogą stopniowo wprowadzać nowe moduły, które rosną wraz z ich potrzebami, bez konieczności inwestowania w całkowicie nowe systemy.


Poniżej prezentujemy wybrane moduły dodatkowe oraz wyróżniające się na rynku rozwiązania stworzone przez partnerów Wapro ERP, które uzyskały pozytywną opinię Wapro ERP.

Moduł ten pozwala na rozliczenie rozrachunków na podstawie danych z pliku tekstowego. Program rozpoznaje kontrahentów na podstawie konta bankowego.
Moduł ten pozwala podczas wstawiania kartoteki asortymentowej na dokument zamówienia rozbicia wprowadzanej pozycji na pozycje surowcowe. Pozwala on na poziomie wydania z magazynu wydać np.: elementy paczki zaś zafakturowanie odbywać się ma na sam produkt gotowy.
Moduł ten pozwala na wygenerowanie faktury w formacie XML Kamsoft. Operacja generująca plik jest wykonywana na poziomie listy dokumentów handlowych i generuje plik z podświetlonego dokumentu.
Dodatkowy moduł umożliwiający eksport faktur z programu WAPRO Mag w standardzie XML Kamsoft OSOZ-EDI. Faktury eksportowane są zapisywane w wybranej lokalizacji na dysku. Nazwą pliku jest numer eksportowanej faktury.
Moduł ten pozwala na poziomie asortymentu zdefiniować w zależności od ilości ceny asortymentu w złotówkach lub w walucie. Moduł sprawdza walutę dokumentu ilość wpisaną i na tej podstawie proponuje na formatce pozycji cenę.
Moduł ten pozwala dla pozycji zwracanych podczas tworzenia korekty przenieść z automatu na dokument RW.
Moduł ten pozwala dla pozycji zwracanych podczas tworzenia korekty przenieść z automatu na dokument RW.
Moduł ten pozwala na wygenerowanie zamówienia na surowce do zlecenia produkcyjnego.
Operacja ta pozwoli zaznaczone zamówienia połączyć w nowe jedno zamówienie.
Pobierz
wersję próbną
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online

Dlaczego wapro erp?

Obejrzyj nagranie i dowiedz się, dlaczego warto wybrać oprogramowanie WAPRO ERP.

Poznaj nas lepiej i wybierz rozwiązanie klasy ERP dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.