Poznaj rozwiązania branżowe współpracujące z systemami WAPRO ERP

Rynek informatyczny rozwija się. Powstają kolejne dodatkowe moduły systemów WAPRO ERP, bazujące na nich dedykowane rozwiązania branżowe oraz aplikacje współpracujące. Mamy nadzieję, że będą one służyć klientom pragnącym rozszerzyć możliwości wykorzystania programów WAPRO ERP.

Poniżej prezentujemy wybrane moduły dodatkowe oraz wyróżniające się na rynku rozwiązania stworzone przez partnerów WAPRO ERP, które uzyskały pozytywną opinię WAPRO ERP.

Moduł ten pozwala na wygenerowanie faktury w formacie XML Kamsoft. Operacja generująca plik jest wykonywana na poziomie listy dokumentów handlowych i generuje plik z podświetlonego dokumentu.
Dodatkowy moduł umożliwiający eksport faktur z programu WAPRO Mag w standardzie XML Kamsoft OSOZ-EDI. Faktury eksportowane są zapisywane w wybranej lokalizacji na dysku. Nazwą pliku jest numer eksportowanej faktury.
Moduł ten pozwala na poziomie asortymentu zdefiniować w zależności od ilości ceny asortymentu w złotówkach lub w walucie. Moduł sprawdza walutę dokumentu ilość wpisaną i na tej podstawie proponuje na formatce pozycji cenę.
Moduł ten pozwala dla pozycji zwracanych podczas tworzenia korekty przenieść z automatu na dokument RW.
Moduł ten pozwala dla pozycji zwracanych podczas tworzenia korekty przenieść z automatu na dokument RW.
Moduł ten pozwala na wygenerowanie zamówienia na surowce do zlecenia produkcyjnego.
Operacja ta pozwoli zaznaczone zamówienia połączyć w nowe jedno zamówienie.
StartStop Internetowy System Rejestracji i Ewidencji Czynności Służbowych Online jest prostym w użyciu ale jednocześnie zaawansowanym funkcjonalnie narzędziem służącym do ewidencjonowania dowolnych czynności wykonywanych przez jego użytkowników w trakcie swojej pracy.
Aplikacja importująca płatności z pliku wyciągu bankowego pozwalająca na zautomatyzowanie rozliczania rozrachunków, powiązanie płatności z zamówieniami i dodawanie kontrahentów w WAPRO Mag.
Pobierz
wersję próbną
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online

Dlaczego wapro erp?

Obejrzyj nagranie i dowiedz się, dlaczego warto wybrać oprogramowanie WAPRO ERP.

Poznaj nas lepiej i wybierz rozwiązanie klasy ERP dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.