Moduł kopiowania definicji wariantu pomiędzy magazynami w ramach wybranego produktu oraz proponowania go w zależności od magazynu.

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

produkcja

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Opis rozwiązania

Moduł ten pozwala w ramach danego produktu na skopiowanie wybranego wariantu produktu jako definicja do każdego z magazynów. Mechanizm ten umożliwia prowadzenie wielu wariantów produktów które są proponowane na zlecenie produkcyjne w zależności od magazynu użytkownika. W przypadku braku takiej definicji aplikacja proponuje wariant wg standardowych zasad w programie.

Użytkownik będąc na liście asortymentów ma dostępna operację dodatkową „Powiel definicję produktu” która uruchamia formularz:

Na formularzu wybieramy wariant źródłowy oraz magazyn dla którego ma być utworzona definicja. Po jego zatwierdzeniu w asortymencie powstaje kolejny wariant produktu. W jego nazwie pojawia się symbol magazynu pozwalający na szybką identyfikacje wariant <-> magazyn.

Po zatwierdzeniu pozycji na zleceniu produkcyjnym program proponuje wariant na podstawie magazynu do którego użytkownik jest zalogowany np.: jesteśmy zalogowania do „Magazynu Siedlce”

Wymagania

Wymagania minimalnie to aktualna wersja WAPRO Mag w wariancie Prestiż Plus. Dodatkowo w konfiguracji firmy musi być uruchomiona synchronizacja asortymentów o tym samym indeksie katalogowym.

Korzyści biznesowe

  • Automatyczne przepisywanie listy surowców do nowego wariantu – równa się z brakiem pomyłek podczas tworzenia definicji
  • Użytkownik nie musi pamiętać o wybraniu odpowiedniej definicji w zależności od magazynu
  • Szybsze zatwierdzenia zlecenia produkcyjnego.