Wdrożenie Wapro Mag w firmie z branży tekstylnej

Branżaodzieżowa, obuwnicza
PartnerX-COM
ObszarSprzedaż i magazyn
Wdrożone produkty: Sprzedaż i magazyn - wapro mag
Wdrożenie Wapro Mag w firmie z branży tekstylnej

Polecamy firme X-COM oraz oprogramowanie Wapro ERP jako solidnego partnera w biznesie.

YORK
YORK

Profil działalności

Firma od początku działalności stawia na jakość i profesjonalną obsługę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu stara się natychmiast reagować na pojawiające się potrzeby rynku i tym samym dostosowywać ofertę do potrzeb klientów. Jej klientami są producenci odzieży z Polski i Europy, którym służy miłą i profesjonalną obsługą, oraz fachową pomocą przy doborze tkanin.

Oferuje m.in. tkaniny na odzież roboczą, zawodowa i medyczną, tkaniny specjalistyczne (trudnopalne, antystatyczne, fluorescencyjne), ręczniki frote i hotelowe.

Informacje o partnerze

Od 1996 roku firma X-COM wdraża i integruje oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o produkty firmy Asseco WA-PRO jako Złoty Partner, Autoryzowane Centrum Serwisowe, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe, Autoryzowany Serwis Abstore oraz Microsoft Partner. Przeszło 20 letnie doświadczenie pozwala zaoferować kompleksową ofertę oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi, szkoleniowymi, serwisowymi oraz szybkiej usługi hotline. Dodatkowym atutem jest zespół programistów X-COM, który w oparciu o nowoczesne języki programowania tworzy moduły dodatkowe pod specjalne potrzeby klientów.

Dlaczego Wapro ERP?

W trakcie wyboru oprogramowania firma York przeprowadziła wnikliwą analizę oferowanych na naszym rynku rozwiązań czołowych producentów oprogramowania. Systemy Wapro ERP, spełniają wszystkie wymogi klienta do zarządzania przedsiębiorstwa oraz wspiera pracę kluczowych działów: sprzedaży i obsługi magazynu wysokiego składowania. Dostępne aktualizacje oprogramowania oraz możliwość jego rozbudowy o dodatkowe funkcje usprawniające, pomogły w wyborze i wdrożeniu oprogramowania.

Opis wdrożenia

W firmie York wdrożono:

 • Wapro Mag PRESTIŻ PLUS – jako dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki dostaw.
 • Moduły dodatkowe opracowane i wdrożone przez firmę X-COM:
  • WMS – obsługa magazynu wysokiego składowania.
  • Import wyciągów bankowych
  • System windykacji oparty o alerty email i SMS
 • Obsługę magazynu wysokiego składowania za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych.

Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Wapro ERP wraz z platformą systemową Microsoft Windows Server oraz Microsoft SQL serwer zostały rozbudowane do dodatkowe moduły funkcjonalne opracowane przez firmę X-COM. Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania Wapro ERP opracowano szereg raportów i dodatkowych modułów wykorzystując elastyczność programów Wapro ERP. Dla potrzeb kontroli i analiz uruchomiono moduł Microsoft Reporting Services – umożliwiający bardzo zaawansowane analizy i raportowanie automatycznie rozsyłane drogą e-mail. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy. Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami, aplikacjami i systemami dodatkowymi:

 • Importer wyciągów bankowych z automatycznym rozliczaniem rozrachunków,
 • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów,
 • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców,
 • System weryfikacji dokumentów magazynowych przychodu i rozchodu oparty o kolektory danych,
 • System generowania zamówień dla odbiorców oparty o kolektor danych,
 • Kompleksowy system do obsługi listów przewozowych integrujący z firmami kurierskimi,
 • Aplikacja generująca numery serii dostaw, oraz obsługująca kompleksowy wydruk etykiet towarowych

Korzyści

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów,
 • Łatwy dostęp do analiz biznesowych za bieżący okres,
 • Wdrożenie identyfikacji towarów poprzez kody kreskowe,
 • Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej,
 • Przyspieszenie procesu przygotowywania wysyłki zamawianych towarów,
 • Przyspieszenie procesu realizacji zamówień,
 • Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw,
 • Wprowadzenie analiz chodliwości i rotacji towarów,
 • Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności,
 • Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system

Partner wdrażający: X-COM