Jak wdrożenie systemu ERP pomaga firmie Ekomax w walce o ochronę środowiska?

Branżainna
PartnerX-COM
ObszarSprzedaż i magazyn, Finanse i księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace
Jak wdrożenie systemu ERP pomaga firmie Ekomax sp. z o.o. w walce o ochronę środowiska?

Programy te pozwalają realizować nasze cele, a ich otwartość pozwala podpinać dodatkowe moduły, które są projektowane z uwzględnieniem naszej specyfiki pracy. Polecamy systemy Wapro ERP jako oprogramowanie dla nowoczesnych firm nastawionych stale na swój rozwój.

Ekomax sp. z o.o.
Stanisław Guszta, Prezes Zarządu

Profil działalności

Firma EKOMAX SP. z o.o. zajmuje się ochroną środowiska i gospodarką odpadami, a w szczególności odbiorem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych. EKOMAX jest Spółką zorientowaną na rozwój i otwartą na potrzeby klienta, a nawet wyprzedzającą ich oczekiwania. EKOMAX jest także aktywnym partnerem lokalnego środowiska naukowo-technicznego – jest członkiem Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii, uczestniczy w konferencjach naukowych (np. konferencje organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oraz szkoleniach, a także aktywnie współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach.

Dlaczego Wapro ERP?

Ciągły rozwój firmy musiał również znaleźć oparcie w nowoczesnym oprogramowaniu, które nadąży za potrzebami i ustandaryzuje obieg dokumentów w firmie Ekomax.

Dlatego wybraliśmy rodzinę programów Wapro ERP. Programy te pozwalają realizować nasze cele, a ich otwartość pozwala podpinać dodatkowe moduły, które są projektowane z uwzględnieniem naszej specyfiki pracy.

Po gruntownej analizie spośród wielu producentów dostępnych na rynku oprogramowania wybór padł na programy firmy Wapro ERP. Przyczyną takiego wyboru był m.in. przyjazny interfejs oraz duża funkcjonalność aplikacji, a także wsparcie, jakie oferuje producent wraz ze swoimi partnerami. Oprogramowanie jest proste w obsłudze i przejrzyste w swojej konstrukcji. Na uwagę zasługuje także fakty szybkiego i sprawnego dostosowania programów do potrzeb firmy wspierając pracę kluczowych działów.

Opis wdrożenia

Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco zostały zainstalowane na naszych serwerach i wdrożony przez firmę X-COM, która świadczy nam wsparcie techniczne do dzisiaj. Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych naszego klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania opracowano wiele raportów i dodatkowych modułów (ochrona środowiska, logistyka odbioru odpadów) wykorzystując elastyczność programów Wapro ERP. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić nie zakłócając codziennej pracy firmy.

Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami dodatkowymi:

  • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów
  • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców.

Korzyści

  • Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów,
  • Automatyzacja obsługi ewidencji czasu pracy pracowników i kierowców,
  • Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej,
  • Przyspieszenie procesu realizacji zamówień,
  • Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw,
  • Pełna integracja z wymogami ochrony środowiska,
  • Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności,
  • Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system.

Partner wdrażający: X-COM