Przykładowa kalkulacja

Produkty przyjęte w wycenie:

  • Microsoft® Windows Server Standard 2019 CAL
  • Microsoft® Windows Remote Desktop Services CAL 2019 User CAL
  • Microsoft® SQL Server Standard Edition RUNTIME 2019 CAL + Upgrade

Założenia:

  • Produkty Windows i RDS zostały wycenione z umowy OPEN, SQL Server z Umowy Royalty
  • Do wyliczeń przyjęto, że liczba nazwanych użytkowników Windows Server, SQL Svr i RDS CAL to 5
  • Do wyliczeń przyjęto, że licencjonowany serwer posiada jeden fizyczny procesor
  • Do wyliczeń przyjęto, że ceny są przeliczne po kursie 3,75
  • Wyliczenia zawierają ceny netto

Do kalkulacji przyjęto wariant Prestiż ale w tej samej cenie można w abonamencie korzystać z wariantu Prestiż Plus!