Przykładowa kalkulacja

Produkty przyjęte w wycenie:

  • Microsoft® Windows Server Standard 2022 CAL
  • Microsoft® Windows Remote Desktop Services CAL 2022 User CAL
  • Microsoft® SQL Server Standard Edition RUNTIME 2022 CAL + Upgrade

Założenia:

  • Produkty Windows i RDS zostały wycenione z umowy OPEN, SQL Server z Umowy Royalty
  • Do wyliczeń przyjęto, że liczba nazwanych użytkowników Windows Server, SQL Svr i RDS CAL to 5
  • Do wyliczeń przyjęto, że licencjonowany serwer posiada jeden fizyczny procesor
  • Do wyliczeń przyjęto, że ceny są przeliczne po kursach: ($: 4,13, €: 4,47)
  • Wyliczenia zawierają ceny netto

Do kalkulacji przyjęto wariant Prestiż Plus.