Dokumentacja użytkownika

Uruchomienie bazy danych dostarczonej przez Klienta

  • Administrator, Partner lub Operator Dedykowanej Maszyny Wirtualnej może w ramach osobnego zlecenia przekazać Usługodawcy archiwum (plik backupu) bazy danych Aplikacji Wapro ERP, uruchomionej wcześniej poza Usługą.
  • Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty za dostosowanie bazy danych dostarczonej przez Klienta do uruchomienia w Usłudze Wapro Anywhere Online. W tym za aktualizację struktur i  naprawę błędów.
  • Warunki realizacji tej usługi są ustalane indywidualnie.

Backup danych

  • W ramach Usługi Usługodawca zapewnia wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup’ów) danych zgromadzonych w  bazach danych Usługi; kopie danych wykonywane będą w cyklu jednodniowym (tj. na koniec każdego dnia).
  • Ww. kopie danych wykonywane będą  codziennie w godzinach pomiędzy 22:00 a 7:00. Usługodawca zapewnia, w okresie świadczenia Usługi, przechowanie  co najmniej 7 ostatnich kopii dziennych
  • Na wniosek Klienta, złożony za pośrednictwem serwisu IHD, Usługodawca bez dodatkowych opłat udostępni Klientowi (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) ostatnią przechowywaną przez siebie kopię danych zgromadzonych w  bazach danych Usługi.
  • Po zakończeniu świadczenia Usługi, Usługodawca nie usuwa kopi zapasowych wykonanych podczas świadczenia Usługi. Są one automatycznie usuwane najpóźniej po upływie jednego miesiąca, licząc od daty ich wykonania.

Obsługa JPK w linii Anywhere

Aplikacja Wapro JPK za pomocą, której można wygenerować Jednolity Plik Kontrolny dostępna jest tylko w linii desktop. Ze względu na powyższe warunki techniczne można ją obsługiwać w usłudze tylko jako aplikację RemoteApp (za pomocą pulpitu zadanego), a taka funkcjonalność nie jest dostępna w wariancie prestiż plus anywhere programu Wapro Sprzedaż i Magazyn. W linii Anywhere można na dzień dzisiejszy eksportować dane w wewnętrznym formacie Wapro XML do programów Wapro Kaper lub Wapro Fakir używane przez księgowość lub biuro rachunkowe. Samodzielna i zautomatyzowana obsługa JPK w ramach funkcjonalności platformy Wapro Anywhere Online w linii Anywhere wymaga na chwilę obecną wykorzystania wariantu DUO oraz programu JPK dostępnego w linii desktop.