Program magazynowy WAPRO Mag - zakres funkcjonalny

Program magazynowy WAPRO Mag jest dostępny w czterech liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw:

 • START - przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów w małym sklepie czy kiosku,
 • BIZNES - przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej,
 • BIURO - posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla biur rachunkowych, które fakturują klientów w ramach posiadanej własnej licencji w wariancie BIURO,
 • PRESTIŻ - przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju,
 • PRESTIŻ PLUS - posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach i umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.

Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.

Rozwiń wszystkie grupy →

Usługi subskrypcyjne
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Wysyłka wiadomości SMS z wykorzystaniem integracji z SMSApi (www.smsapi.pl)          
Obsługa paczek kurierskich          
Integracja z płatnościami online Przelewy 24          
WAPRO RODO          

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu. Ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.

Przykład:
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2019 r (wersja 8.5X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2020 r.. W październiku 2020 r. ukaże się wersja 8.6X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.5X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

WAPRO JPK
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość generowania deklaracji JPK z danych WAPRO Mag poprzez bezpłatny moduł WAPRO JPK          
Integracja z Coface
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pośrednictwem firmy Coface          
Sklep internetowy
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Integracja z platformą e-commerce          
Ilość sklepów 1 sklep bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
iBusiness WAPRO
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Integracja z platformą iBusiness WAPRO          
Usługa SMS
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Integracja z InfoBIP SMS API          
Integracja z SMSAPI          
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów          
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych rozrachunków          
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych zamówień          
Automatyczne wysyłanie SMS przy zmianie statusu zamówienia          
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów przypisanych do zadania CRM          
Wysyłanie SMS ze śledzeniem adresu URL oraz sprawdzeniem konwersji kliknięć          
e-Poczta
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email za pomocą wbudowanego klienta poczty          
e-Dokumenty
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej we wbudowanym module e-Dokumenty          
Ogólne
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość pracy w sieci tylko na lokalnym serwerze jedna baza danych        
Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online          
Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie          
Możliwość zapisywania filtrów użytkownika          
Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP          
Automatyczne pobieranie kursów walut z ECB          
Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach          
Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania          
Zapisywanie logo do wydruków w bazie programu          
Magazyny
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Liczba magazynów i oddziałów 1 bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (każda firma musi nabyć odrębną licencję)           
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu           
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty          
Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu           
Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu           
Przesunięcie międzymagazynowe           
Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie           
Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach           
Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach          
Dokumenty handlowe
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)          
Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej          
Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)            
Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów          
Możliwość blokowania dokumentów przed edycją          
Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy            
Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów           
Faktury uproszczone           
Faktury RR          
Faktury zaliczkowe          
Faktura zaliczkowa krajowa w walucie          
Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie            
Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej          
Faktury krajowe w walucie          
Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie          
Faktury marża          
Faktura nieobrotowa          
Faktura ProForma          
Faktury MP – Metoda kasowa          
Faktura - MP          
Obsługa wielu momentów podatkowych VAT          
Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD            
Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat            
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML            
Oferty
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Możliwość dodawania dokumentów ofert dla kontrahentów            
Możliwość tworzenie wielu wersji tej samej oferty z zachowaniem poprzedniej            
Możliwość realizacji wielu ofert na jedno zamówienie            
Możliwość tworzenia grupowo jednego zamówienia do jednej oferty dla zaznaczonych ofert            
Możliwość konfiguracji statusów i numeracji dokumentów dla ofert            
Możliwość automatycznej wysyłki powiadomień            
Dokumenty
  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych            
Dokumenty dostawy na wyroby węglowe            
Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW            
Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych            
Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych            
Zestawienie zużytych wyrobów węglowych            
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy            
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży            
Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych             
Dokumenty SAD i praca w innych walutach            
Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie            
Dokumenty PZ odłożone w czasie            
Eksport/ import dokumentów między oddziałami     
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
Definiowalne klasyfikacje dokumentów            
Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE)            
Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów            
Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie            
Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia            
Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie)            
Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku            
Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej            
Powielanie wystawionych dokumentów            
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów            
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania            
Asortyment
  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych          
Powielanie asortymentu          
Obsługa numerów serii i dat ważności          
Obsługa metod rozchodu FIFO,LIFO,FEFO          
Obsługa metody rozchodu wg nr serii, daty ważności, FIFO oraz wg nr serii, daty ważności, LIFO            
Obsługa kodów egzemplarzowych          
Import artykułów z pliku CSV          
Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT           
Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)          
Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów          
Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów          
Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel          
Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa          
Definiowanie cen promocyjnych          
Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru          
Możliwość blokowania rabatowania pozycji          
Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment          
Eksport do MS Excel          
Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach          
Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat            
Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych          
Protokoły przecen          
Analiza historii przychodów i rozchodów towarów          
Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów          
Analiza płynności towarów          
Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy          
Definiowanie zamienników           
Definiowanie sprzedaży wiązanej          
Obrót opakowań zwrotnych          
Okno szybkiego podglądu szczegółów          
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności          
Personalizacja konfiguracji kolumn          
Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej          
Opcja planowane dostawy i planowane odbiory           
Wydruk etykiet towarowych           
Kontrahenci
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Sprawdzanie zaznaczonych w kartotece kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT          
Automatyczne sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT podczas wystawiania dokumentu handlowego          
Pobieranie danych o kontrahencie z GUS          
Sprawdzanie poprawności nipu UE kontrahenta w systemie EU Vies          
Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje          
Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów            
Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych          
Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów          
Możliwość stosowania cenników indywidualnych          
Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT          
Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów          
Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów          
Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami          
Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów            
Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie          
Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych           
Program lojalnościowy          
Okno szybkiego podglądu szczegółów          
Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów          
Personalizacja konfiguracji kolumn          
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży          
Wydruk etykiet adresowych           
CRM
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
CRM (moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)          
Wykorzystanie wbudowanego programu pocztowego – e-Poczta          
Funkcja kalendarza prezentująca zadania          
Kalendarze zadań w stylu Outlook Office          
Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu          
Powielanie zadań          
Tabele dodatkowe dla zadań CRM              
Pola dodatkowe do zadań CRM            
Moduł Serwisu
  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Moduł Serwisu pozwalający realizować obsługę serwisową towarów           
Tworzenie grup urządzeń           
Tworzenie urządzeń serwisowanych - mogą one pobierać dane z wybranej kartoteki towarowej lub być wprowadzone ręcznie           
Możliwość definiowania typów zleceń serwisowych           
Dodawanie zleceń serwisowych           
Obsługa pól dodatkowych na zleceniach serwisowych           
Pola dodatkowe Urządzeń serwisowych           
Pola dodatkowe Kosztorysu zlecenia           
Pola dodatkowe zlecenia serwisowego           
Tabele dodatkowe pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego              
Tabele dodatkowe urządzenia serwisowego              
Tabele dodatkowe zlecenia serwisowego              
Obsługę kosztorysu zlecenia           
Możliwość generowania faktur           
Obsługa e-Dokumentów dla zleceń serwisowych           
Generowania zadań CrM dla pracowników realizujących zlecenie wraz z opcją automatycznej synchronizacji stanu realizacji zlecenia           
Automatyczne wysyłanie SMS do klienta po zmianie statusu zlecenia           
Rozrachunki
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza          
Dokumenty finansowe
  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych          
Definiowanie własnych form płatności          
Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów          
Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu          
Paczki kurierskie
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Integracja z DHL          
Integracja z Pocztą Polską          
Integracja z Paczkomaty Inpost          
Integracja z Paczka w RUCHu          
Integracja z aPaczka.pl          
Integracja z DPD          
Integracja z GLS          
Integracja z FEDEX          
Integracja z UPS          
Nadawanie paczek          
Pobieranie etykiet (pojedyncze/grupowe)          
Anulowanie paczek          
Pobieranie statusu paczki          
Zamawianie kuriera          
Współpraca z innymi programami WAPRO ERP
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Współpraca z systemem WAPRO Aukcje          
Współpraca z systemami finansowo-księgowymi WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
Współpraca z systemem WAPRO Analizy           
Możliwość publikacji analiz jako natywne raporty programów w WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir          
Zamówienia
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Zamówienia          
Możliwość zmiany statusów zamówień          
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania          
Możliwość definiowania własnych statusów zamówień          
Historia zmian statusów zamówienia          
Analiza zamówień i rezerwacji           
Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców           
Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy          
Zamówienia walutowe          
Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy           
Oferta imienna          
Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy          
Grupowe realizowanie zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta.           
Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji           
Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)           
Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty            
Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD            
Eksport/import zamówień do pliku TXT           
Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT           
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów          
Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami          
Schowek pozycji zamówień.          
Kompletacja produktów
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Moduł kompletacji produktów            
Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki            
Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu            
Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie            
Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami            
Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw            
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych            
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników            
Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne)            
Zestawienie występowanie składnika w produktach            
Raporty i zestawienia
  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystal Reports            
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Reporting Services              
Kreator zestawień     
(z możliwością zapisu do 3 zestawień)
     
Elastyczne metody filtrowania do generowania zestawień          
Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF          
Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT i wielu innych formatów            
Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników            
Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione          
Dodatkowa konfiguracja raportów wbudowanych          
Możliwość wskazania pliku z logo firmy do umieszczenia na wydrukach          

 

Użytkownicy i uprawnienia
  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Liczba użytkowników 1 dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
Możliwość nadawania uprawnień dla grup           
Definiowanie uprawnień warunkowych dla poszczególnych magazynów lub operacji           
Blokowanie oglądania cen zakupu           
Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi           
Analiza aktywności użytkowników           
Urządzenia zewnętrzne
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Współpraca z terminalami płatniczymi          
Współpraca z centralą telefoniczną VOIP SLICAN (protokół XML)          
Współpraca z kolektorami danych            
Współpraca z wagami elektronicznymi           
Współpraca z kasami fiskalnymi           
Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych          
Współpraca z drukarkami etykietującymi           
Dodatkowe rozszerzenia
  START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe)           
Tabele dodatkowe - tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports              
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów              
Gniazda rozszerzeń - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonalności (również wykorzystujących tabele dodatkowe)              
Definiowanie pól dodatkowych (10) w różnych miejscach w programie            
Definiowanie słowników dodatkowych dla pól dodatkowych            
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów              
Inne
START BIZNES BIURO PRESTIŻ PRESTIŻ PLUS
Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu          
Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym          
Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem          
Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych          

Urządzenia współpracujące z WAPRO Mag

Lista urządzeń współpracujących różni się w zależności od wybranego warianty programu.

Kasy fiskalne

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Drukarki fiskalne

CompArt

 • CompArt TP-LINE
 • CompArt TP-MINI

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS GIGA
 • FAREX Flex DF-01

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB CUBE Online
 • ELZAB D10
 • ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
 • ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
 • ELZAB MERA
 • ELZAB MERA E
 • ELZAB MERA EFV
 • ELZAB MERA+ TE,FE FV
 • ELZAB MERA Online
 • ELZAB ZETA

EMAR - Samoraj i spółka - Sp. J

 • EMAR Duo
 • EMAR Duo Pro
 • EMAR PRINTO 57T
 • EMAR TEMPO 3
 • EMAR TEMPO PRO

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY SHAMAL

INNOVA S.A.

 • INNOVA DF-1 FV
 • INNOVA PROFIT
 • INNOVA PROFIT EJ
 • INNOVA Market

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONO
 • NOVITUS BONO ONLINE
 • NOVITUS DELIO
 • NOVITUS DELIO PRIME
 • NOVITUS DELIO PRIME E
 • NOVITUS DEON E
 • NOVITUS DEON ONLINE
 • NOVITUS HD E
 • NOVITUS HD ONLINE
 • NOVITUS QUARTO
 • NOVITUS VENTO
 • NOVITUS VENTO LED
 • NOVITUS VEGA MOBIL
 • NOVITUS VIVO
 • OPTIMUS-iC Wiking
 • OPTIMUS-iC Wiking Termik
 • OPTIMUS-iC SPARK 482G
 • OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)

ORHMET

 • ORHMET DF-1
 • ORHMET DF-2
 • ORHMET DF-3D

Posnet Polska S.A.

 • POSNET DF-300
 • POSNET DF-301
 • POSNET DF-302
 • POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
 • POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
 • POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
 • POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
 • POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
 • POSNET THERMAL 5V
 • POSNET TEMO
 • POSNET TEMO HS FV EJ
 • POSNET TEMO ONLINE
 • POSNET COMBO DF
 • POSNET THERMAL HS
 • POSNET THERMAL HS EJ
 • POSNET THERMAL FV LED
 • POSNET THERMAL FV LCD
 • POSNET THERMAL FV VFD
 • POSNET THERMAL FV EJ LED
 • POSNET THERMAL FV EJ LCD
 • POSNET THERMAL HD
 • POSNET THERMAL HD ONLINE
 • POSNET THERMAL XL
 • POSNET THERMAL XL2 ONLINE
 • POSNET TRIO ONLINE

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • TORELL Duo Plus
 • TORELL Duo Pro
 • TORELL ANDROS
 • TORELL EPSON TM-T801FV

UPOS System Sp. z o.o.

 • UPOS FP-T2001FV
 • UPOS FP-T260FVA
 • UPOS FP-T88FVA
 • UPOS FP-TA10FVA
 • UPOS FP-AQUILA FVA
Wagi etykietujące

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Drukarki etykietujące

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Czytniki

Wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu - emulacja klawiatury, RS-232, USB

Wagi

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Sprawdzarki

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Kolektory

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Terminale

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Centrale

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Kasy fiskalne

APOLLO

 • APOLLO HIDA

DATA PROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o.

 • DATAPROCESS DSA-45B (drugiej generacji)
 • DATAPROCESS DSA-100 PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-100 (drugiej generacji)
 • DATAPROCESS DSA-4000 PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-4000S PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-4000S (drugiej generacji)

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

 • DATECS MP55
 • DATECS MP-500T/MP-500TA
 • DATECS MP5000

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS Mega Plus

ELCOM POLSKA Sp. z o.o.

 • ELCOM EURO 2100

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ALFA
 • ELZAB ALFA EXTRA (2047 PLU)
 • ELZAB ALFA EXTRA (4095 PLU)
 • ELZAB ALFA LUX
 • ELZAB ALFA PLUS
 • ELZAB ALFA SUPER
 • ELZAB ALFA SUPER (2047 PLU)
 • ELZAB ALFA SUPER (4095 PLU)
 • ELZAB DELTA
 • ELZAB DELTA (10239 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA (20479 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA LUX (10239 PLU)
 • ELZAB DELTA LUX (10239 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA LUX (20479 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB ECO
 • ELZAB JOTA
 • ELZAB MINI
 • ELZAB MINI Online
 • ELZAB SYSTEM-600
 • ELZAB ZETA
 • ELZAB D10
 • ELZAB Sigma
 • ELZAB K10

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY ER5200
 • FASY Smile

IBM

 • IBM ENTRY 01
 • IBM ENTRY MILLENNIUM

INNOVA S.A.

 • INNOVA HIT
 • INNOVA HIT BELLA
 • INNOVA HIT PLUS

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONITA
 • NOVITUS BRAVO
 • NOVITUS FIESTA
 • NOVITUS FRIGO
 • NOVITUS FRIGO II
 • NOVITUS FRIGO II +
 • NOVITUS MA£E TANGO
 • NOVITUS NANO Online
 • NOVITUS PS3000
 • NOVITUS PS3000 Plus
 • NOVITUS PS3000 Net
 • NOVITUS RUMBA
 • NOVITUS SOLEO
 • NOVITUS SOLEO PLUS
 • NOVITUS TIPO
 • OPTIMUS-iC CR280 PLUS
 • OPTIMUS-iC PS2000
 • OPTIMUS-iC SYSTEM (drugiej generacji)
 • OPTIMUS-iC RUMBA (drugiej generacji)
 • OPTIMUS-iC TANGO
 • FAREX Flex DF-01

Posnet Polska S.A.

 • POSNET BINGO (drugiej generacji)
 • POSNET BINGO PLUS
 • POSNET BINGO HS (STANDARD, PLUS)
 • POSNET COMBO L
 • POSNET COMBO XL
 • POSNET ECR
 • POSNET ECR (drugiej generacji)
 • POSNET MOBILE
 • POSNET NEO STANDARD
 • POSNET NEO PLUS
 • POSNET PERFEKT
 • POSNET Bingo XL
 • POSNET Revo

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • SHARP ER-A227P
 • SHARP ER-A237P
 • SHARP ER-A237PS
 • SHARP ER-A277P
 • SHARP ER-A277PS
 • SHARP ER-A455P
 • SHARP ER-A457P
 • SHARP ER-A495PN (5 oraz 7 stawek VAT)
Drukarki fiskalne

CompArt

 • CompArt TP-LINE
 • CompArt TP-MINI

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS GIGA
 • FAREX Flex DF-01

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB CUBE Online
 • ELZAB D10
 • ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
 • ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
 • ELZAB MERA
 • ELZAB MERA E
 • ELZAB MERA EFV
 • ELZAB MERA+ TE,FE FV
 • ELZAB MERA Online
 • ELZAB ZETA

EMAR - Samoraj i spółka - Sp. J

 • EMAR Duo
 • EMAR Duo Pro
 • EMAR PRINTO 57T
 • EMAR TEMPO 3
 • EMAR TEMPO PRO

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY SHAMAL

INNOVA S.A.

 • INNOVA DF-1 FV
 • INNOVA PROFIT
 • INNOVA PROFIT EJ
 • INNOVA Market

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONO
 • NOVITUS BONO ONLINE
 • NOVITUS DELIO
 • NOVITUS DELIO PRIME
 • NOVITUS DELIO PRIME E
 • NOVITUS DEON E
 • NOVITUS DEON ONLINE
 • NOVITUS HD E
 • NOVITUS HD ONLINE
 • NOVITUS QUARTO
 • NOVITUS VENTO
 • NOVITUS VENTO LED
 • NOVITUS VEGA MOBIL
 • NOVITUS VIVO
 • OPTIMUS-iC Wiking
 • OPTIMUS-iC Wiking Termik
 • OPTIMUS-iC SPARK 482G
 • OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)

ORHMET

 • ORHMET DF-1
 • ORHMET DF-2
 • ORHMET DF-3D

Posnet Polska S.A.

 • POSNET DF-300
 • POSNET DF-301
 • POSNET DF-302
 • POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
 • POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
 • POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
 • POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
 • POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
 • POSNET THERMAL 5V
 • POSNET TEMO
 • POSNET TEMO HS FV EJ
 • POSNET TEMO ONLINE
 • POSNET COMBO DF
 • POSNET THERMAL HS
 • POSNET THERMAL HS EJ
 • POSNET THERMAL FV LED
 • POSNET THERMAL FV LCD
 • POSNET THERMAL FV VFD
 • POSNET THERMAL FV EJ LED
 • POSNET THERMAL FV EJ LCD
 • POSNET THERMAL HD
 • POSNET THERMAL HD ONLINE
 • POSNET THERMAL XL
 • POSNET THERMAL XL2 ONLINE
 • POSNET TRIO ONLINE

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • TORELL Duo Plus
 • TORELL Duo Pro
 • TORELL ANDROS
 • TORELL EPSON TM-T801FV

UPOS System Sp. z o.o.

 • UPOS FP-T2001FV
 • UPOS FP-T260FVA
 • UPOS FP-T88FVA
 • UPOS FP-TA10FVA
 • UPOS FP-AQUILA FVA
Wagi etykietujące

CAS Polska Sp. z o.o.

 • CAS LP-1 (TORELL)
 • CAS LP-1.6
 • CAS CL5000

DATAPROCESS POLSKA PO£UDNIE Sp. z o.o.

 • DATAPROCESS DSP 803

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ETA
 • MEDESA ECO LABEL
 • MEDESA MAXIMA
 • MEDESA PLUS 21, PLUS 31
 • MEDESA PROXIMA

NOVITUS S.A.

 • DIBAL K-235 (OPTIMUS-iC)
 • DIBAL K-255 (OPTIMUS-iC)

YAKUDO PLUS Sp.z o.o.

 • DIGI SM-80SX, SM-90
Drukarki etykietujące

Wszystkie obecnie produkowane drukarki etykietujące posiadające sterowniki pod systemem operacyjnym WINDOWS - Drukarka systemowa;

AVERY DENNISON

 • AVERY DENNISON AP2.4 (język programowania EPL2)

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

 • DATECS LP-50 (język programowania EPL2)
 • DATECS LP1000H (język programowania EPL2)

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ETA

NOVITUS S.A.

 • BIRCH BP-443D
 • BIRCH BP-742
 • CLEVER TTP-242/TDP-242
 • ELTRON ORION (język programowania EPL2)
 • ELTRON TLP2742 (język programowania EPL2)

 

Drukarki współpracujące poprzez zewnętrzny edytor etykiet:

DYMO

 • DYMO LabelWriter 400 Turbo - DYMO LABEL EDITOR
Czytniki

Wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu - emulacja klawiatury, RS-232, USB

Wagi

CAS Polska Sp. z o.o.

 • CAS AP-1

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A.

 • FAWAG miernik ZOT-3 (Lubelska Fabryka Wag)

RADWAG Wagi Elektroniczne

 • RADWAG serii WPT (Radomska Fabryka Wag)
Sprawdzarki

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB RF,RL,RW
 • ELZAB RF+,RL+,RW+
 • ELZAB LF,LFG,LL,LW
Kolektory

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Terminale

ELAVON

 • Ingenico ICT220

FirstData

 • Ingenico ICT220

eService

 • Ingenico ICT220

Polskie e-Płatności

 • Ingenico ICT220

PayTel

 • PayTel Desk 3200
Centrale

SLICAN

 • SLICAN (protokół XML)
Kasy fiskalne

APOLLO

 • APOLLO HIDA

DATA PROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o.

 • DATAPROCESS DSA-45B (drugiej generacji)
 • DATAPROCESS DSA-100 PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-100 (drugiej generacji)
 • DATAPROCESS DSA-4000 PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-4000S PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-4000S (drugiej generacji)

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

 • DATECS MP55
 • DATECS MP-500T/MP-500TA
 • DATECS MP5000

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS Mega Plus

ELCOM POLSKA Sp. z o.o.

 • ELCOM EURO 2100

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ALFA
 • ELZAB ALFA EXTRA (2047 PLU)
 • ELZAB ALFA EXTRA (4095 PLU)
 • ELZAB ALFA LUX
 • ELZAB ALFA PLUS
 • ELZAB ALFA SUPER
 • ELZAB ALFA SUPER (2047 PLU)
 • ELZAB ALFA SUPER (4095 PLU)
 • ELZAB DELTA
 • ELZAB DELTA (10239 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA (20479 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA LUX (10239 PLU)
 • ELZAB DELTA LUX (10239 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA LUX (20479 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB ECO
 • ELZAB JOTA
 • ELZAB MINI
 • ELZAB MINI Online
 • ELZAB SYSTEM-600
 • ELZAB ZETA
 • ELZAB D10
 • ELZAB Sigma
 • ELZAB K10

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY ER5200
 • FASY Smile

IBM

 • IBM ENTRY 01
 • IBM ENTRY MILLENNIUM

INNOVA S.A.

 • INNOVA HIT
 • INNOVA HIT BELLA
 • INNOVA HIT PLUS

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONITA
 • NOVITUS BRAVO
 • NOVITUS FIESTA
 • NOVITUS FRIGO
 • NOVITUS FRIGO II
 • NOVITUS FRIGO II +
 • NOVITUS MA£E TANGO
 • NOVITUS NANO Online
 • NOVITUS PS3000
 • NOVITUS PS3000 Plus
 • NOVITUS PS3000 Net
 • NOVITUS RUMBA
 • NOVITUS SOLEO
 • NOVITUS SOLEO PLUS
 • NOVITUS TIPO
 • OPTIMUS-iC CR280 PLUS
 • OPTIMUS-iC PS2000
 • OPTIMUS-iC SYSTEM (drugiej generacji)
 • OPTIMUS-iC RUMBA (drugiej generacji)
 • OPTIMUS-iC TANGO
 • FAREX Flex DF-01

Posnet Polska S.A.

 • POSNET BINGO (drugiej generacji)
 • POSNET BINGO PLUS
 • POSNET BINGO HS (STANDARD, PLUS)
 • POSNET COMBO L
 • POSNET COMBO XL
 • POSNET ECR
 • POSNET ECR (drugiej generacji)
 • POSNET MOBILE
 • POSNET NEO STANDARD
 • POSNET NEO PLUS
 • POSNET PERFEKT
 • POSNET Bingo XL
 • POSNET Revo

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • SHARP ER-A227P
 • SHARP ER-A237P
 • SHARP ER-A237PS
 • SHARP ER-A277P
 • SHARP ER-A277PS
 • SHARP ER-A455P
 • SHARP ER-A457P
 • SHARP ER-A495PN (5 oraz 7 stawek VAT)
Drukarki fiskalne

CompArt

 • CompArt TP-LINE
 • CompArt TP-MINI

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS GIGA
 • FAREX Flex DF-01

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB CUBE Online
 • ELZAB D10
 • ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
 • ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
 • ELZAB MERA
 • ELZAB MERA E
 • ELZAB MERA EFV
 • ELZAB MERA+ TE,FE FV
 • ELZAB MERA Online
 • ELZAB ZETA

EMAR - Samoraj i spółka - Sp. J

 • EMAR Duo
 • EMAR Duo Pro
 • EMAR PRINTO 57T
 • EMAR TEMPO 3
 • EMAR TEMPO PRO

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY SHAMAL

INNOVA S.A.

 • INNOVA DF-1 FV
 • INNOVA PROFIT
 • INNOVA PROFIT EJ
 • INNOVA Market

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONO
 • NOVITUS BONO ONLINE
 • NOVITUS DELIO
 • NOVITUS DELIO PRIME
 • NOVITUS DELIO PRIME E
 • NOVITUS DEON E
 • NOVITUS DEON ONLINE
 • NOVITUS HD E
 • NOVITUS HD ONLINE
 • NOVITUS QUARTO
 • NOVITUS VENTO
 • NOVITUS VENTO LED
 • NOVITUS VEGA MOBIL
 • NOVITUS VIVO
 • OPTIMUS-iC Wiking
 • OPTIMUS-iC Wiking Termik
 • OPTIMUS-iC SPARK 482G
 • OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)

ORHMET

 • ORHMET DF-1
 • ORHMET DF-2
 • ORHMET DF-3D

Posnet Polska S.A.

 • POSNET DF-300
 • POSNET DF-301
 • POSNET DF-302
 • POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
 • POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
 • POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
 • POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
 • POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
 • POSNET THERMAL 5V
 • POSNET TEMO
 • POSNET TEMO HS FV EJ
 • POSNET TEMO ONLINE
 • POSNET COMBO DF
 • POSNET THERMAL HS
 • POSNET THERMAL HS EJ
 • POSNET THERMAL FV LED
 • POSNET THERMAL FV LCD
 • POSNET THERMAL FV VFD
 • POSNET THERMAL FV EJ LED
 • POSNET THERMAL FV EJ LCD
 • POSNET THERMAL HD
 • POSNET THERMAL HD ONLINE
 • POSNET THERMAL XL
 • POSNET THERMAL XL2 ONLINE
 • POSNET TRIO ONLINE

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • TORELL Duo Plus
 • TORELL Duo Pro
 • TORELL ANDROS
 • TORELL EPSON TM-T801FV

UPOS System Sp. z o.o.

 • UPOS FP-T2001FV
 • UPOS FP-T260FVA
 • UPOS FP-T88FVA
 • UPOS FP-TA10FVA
 • UPOS FP-AQUILA FVA
Wagi etykietujące

CAS Polska Sp. z o.o.

 • CAS LP-1 (TORELL)
 • CAS LP-1.6
 • CAS CL5000

DATAPROCESS POLSKA PO£UDNIE Sp. z o.o.

 • DATAPROCESS DSP 803

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ETA
 • MEDESA ECO LABEL
 • MEDESA MAXIMA
 • MEDESA PLUS 21, PLUS 31
 • MEDESA PROXIMA

NOVITUS S.A.

 • DIBAL K-235 (OPTIMUS-iC)
 • DIBAL K-255 (OPTIMUS-iC)

YAKUDO PLUS Sp.z o.o.

 • DIGI SM-80SX, SM-90
Drukarki etykietujące

Wszystkie obecnie produkowane drukarki etykietujące posiadające sterowniki pod systemem operacyjnym WINDOWS - Drukarka systemowa;

AVERY DENNISON

 • AVERY DENNISON AP2.4 (język programowania EPL2)

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

 • DATECS LP-50 (język programowania EPL2)
 • DATECS LP1000H (język programowania EPL2)

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ETA

NOVITUS S.A.

 • BIRCH BP-443D
 • BIRCH BP-742
 • CLEVER TTP-242/TDP-242
 • ELTRON ORION (język programowania EPL2)
 • ELTRON TLP2742 (język programowania EPL2)

Drukarki współpracujące poprzez zewnętrzny edytor etykiet:

DYMO

 • DYMO LabelWriter 400 Turbo - DYMO LABEL EDITOR
Czytniki

Wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu - emulacja klawiatury, RS-232, USB

Wagi

CAS Polska Sp. z o.o.

 • CAS AP-1

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A.

 • FAWAG miernik ZOT-3 (Lubelska Fabryka Wag)

RADWAG Wagi Elektroniczne

 • RADWAG serii WPT (Radomska Fabryka Wag)
Sprawdzarki

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB RF,RL,RW
 • ELZAB RF+,RL+,RW+
 • ELZAB LF,LFG,LL,LW
Kolektory

ASKA s.c.

 • CASIO DT700 ASKA (prog.REMANENT v1.14)
 • CIPHERLAB CPT-711 ASKA (prog.PZ-WZ)
 • CIPHERLAB CPT-8000 ASKA (prog.PZ-WZ)
 • CIPHERLAB CPT-8300 ASKA (prog.PZ-WZ)

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • CIPHERLAB CPT-711 ELZAB
 • CIPHERLAB CPT-711 ELZAB (prog.PZ-WZ)
 • CIPHERLAB CPT-8000/8001 ELZAB
 • CIPHERLAB CPT-8000/8001 ELZAB (prog.PZ-WZ)

KONCEPT-L S.A.

 • ARGOX PT-20 KONCEPT-L
 • CIPHERLAB CPT-8000 KONCEPT-L
 • METROLOGIC SCANPAL2 KONCEPT-L (v4.03)

METROLOGIC

 • METROLOGIC MSP14B

NOVITUS S.A.

 • CIPHERLAB CPT-711 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v1.66)
 • CIPHERLAB CPT-720 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v1.30)
 • CIPHERLAB CPT-8000 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v1.66)
 • CIPHERLAB CPT-8300 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v1.66)
 • CIPHERLAB CPT-8500 NOVITUS (prog. INWENTARYZATOR PLUS wersja 1.90)
 • PHL2700 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v2.9x)

OPTIDATA Sp. z o.o..

 • OPL9728 OPTIDATA (prog.OPTImob. v2.00)
 • PHL2700 OPTIDATA (prog.OPTImob. v2.00)

SKK- Systemy Kodów Kreskowych S.A.

 • DENSO BHT-300B SKK (prog.Maqazyn v3.0))
 • DENSO BHT-6045 SKK (prog.Data Collect v6.02)

SYMBOL

 • SYMBOL P360/P460 Memory Scaners

TORELL-Danuta Wingert, Stanisław Fiedur-Sp. J.

 • CIPHERLAB CPT-711 TORELL
 • CIPHERLAB CPT-720 TORELL
 • UNITECH P630D TORELL
Terminale

ELAVON

 • Ingenico ICT220

FirstData

 • Ingenico ICT220

eService

 • Ingenico ICT220

Polskie e-Płatności

 • Ingenico ICT220

PayTel

 • PayTel Desk 3200
Centrale

SLICAN

 • SLICAN (protokół XML)

Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!

Poznaj możliwości programu magazynowego WAPRO Mag w praktyce.

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.

W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.