Program magazynowy WAPRO Mag - zakres funkcjonalny

Program magazynowy WAPRO Mag jest dostępny w czterech liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw:

 • START - przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów w małym sklepie czy kiosku,
 • BIZNES - przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej,
 • BIURO - posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla biur rachunkowych, które fakturują klientów w ramach posiadanej własnej licencji w wariancie BIURO,
 • PRESTIŻ - przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju,
 • PRESTIŻ PLUS - posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach i umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.

Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.

Rozwiń wszystkie grupy →

Usługi subskrypcyjne
 STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Obsługa sprawdzenia podatnika w wykazie VAT     
Wysyłka wiadomości SMS z wykorzystaniem integracji z SMSApi (www.smsapi.pl)     
Obsługa paczek kurierskich     
Integracja z płatnościami online Przelewy 24     
WAPRO RODO     

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu. Ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji.

Przykład:
Użytkownik wykupujący aktualizację 01.10.2019 r (wersja 8.5X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2020 r.. W październiku 2020 r. ukaże się wersja 8.6X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.5X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

WAPRO JPK
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Możliwość generowania deklaracji JPK z danych WAPRO Mag poprzez bezpłatny moduł WAPRO JPK     
Integracja z Coface
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pośrednictwem firmy Coface     
Sklep internetowy
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Integracja z platformą e-commerce     
Ilość sklepów1 sklepbez limitubez limitubez limitubez limitu
iBusiness WAPRO
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Integracja z platformą iBusiness WAPRO     
Usługa SMS
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Integracja z SMSAPI     
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów     
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych rozrachunków     
Wysyłanie SMS dla zaznaczonych zamówień     
Automatyczne wysyłanie SMS przy zmianie statusu zamówienia     
Wysyłanie SMS do kontaktów kontrahentów przypisanych do zadania CRM     
Wysyłanie SMS ze śledzeniem adresu URL oraz sprawdzeniem konwersji kliknięć     
e-Poczta
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email za pomocą wbudowanego klienta poczty     
e-Dokumenty
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej we wbudowanym module e-Dokumenty     
Ogólne
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Możliwość pracy w siecitylko na lokalnym serwerze jedna baza danych    
Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online     
Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie     
Możliwość zapisywania filtrów użytkownika     
Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP     
Automatyczne pobieranie kursów walut z ECB     
Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach     
Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania     
Zapisywanie logo do wydruków w bazie programu     
Magazyny
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Liczba magazynów i oddziałów1bez limitubez limitubez limitubez limitu
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie (każda firma musi nabyć odrębną licencję)      
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu      
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty     
Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu      
Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu      
Przesunięcie międzymagazynowe      
Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie      
Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach      
Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach     
Dokumenty handlowe
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)     
Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej     
Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)       
Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów     
Możliwość blokowania dokumentów przed edycją     
Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy       
Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów      
Faktury uproszczone      
Faktury RR     
Faktury zaliczkowe     
Faktura zaliczkowa krajowa w walucie     
Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie       
Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej     
Faktury krajowe w walucie     
Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie     
Faktury marża     
Faktura nieobrotowa     
Faktura ProForma     
Faktury MP – Metoda kasowa     
Faktura - MP     
Obsługa wielu momentów podatkowych VAT     
Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD       
Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat       
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML       
Oferty
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Możliwość dodawania dokumentów ofert dla kontrahentów       
Możliwość tworzenie wielu wersji tej samej oferty z zachowaniem poprzedniej       
Możliwość realizacji wielu ofert na jedno zamówienie       
Możliwość tworzenia grupowo jednego zamówienia do jednej oferty dla zaznaczonych ofert       
Możliwość konfiguracji statusów i numeracji dokumentów dla ofert       
Możliwość automatycznej wysyłki powiadomień       
Dokumenty
 STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych       
Dokumenty dostawy na wyroby węglowe       
Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW       
Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych       
Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych       
Zestawienie zużytych wyrobów węglowych       
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy       
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży       
Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych        
Dokumenty SAD i praca w innych walutach       
Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie       
Dokumenty PZ odłożone w czasie       
Eksport/ import dokumentów między oddziałami   
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
 
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymagazynowych i zamówień)
Definiowalne klasyfikacje dokumentów       
Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE)       
Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów       
Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie       
Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia       
Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie)       
Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku       
Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej       
Powielanie wystawionych dokumentów       
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów       
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania       
Asortyment
 STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych     
Powielanie asortymentu     
Obsługa numerów serii i dat ważności     
Obsługa metod rozchodu FIFO,LIFO,FEFO     
Obsługa metody rozchodu wg nr serii, daty ważności, FIFO oraz wg nr serii, daty ważności, LIFO       
Obsługa kodów egzemplarzowych     
Import artykułów z pliku CSV     
Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT      
Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)     
Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów     
Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów     
Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel     
Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa     
Definiowanie cen promocyjnych     
Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru     
Możliwość blokowania rabatowania pozycji     
Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment     
Eksport do MS Excel     
Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach     
Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat       
Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych     
Protokoły przecen     
Analiza historii przychodów i rozchodów towarów     
Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów     
Analiza płynności towarów     
Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy     
Definiowanie zamienników      
Definiowanie sprzedaży wiązanej     
Obrót opakowań zwrotnych     
Okno szybkiego podglądu szczegółów     
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności     
Personalizacja konfiguracji kolumn     
Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej     
Opcja planowane dostawy i planowane odbiory      
Wydruk etykiet towarowych      
Kontrahenci
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Sprawdzanie zaznaczonych w kartotece kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT     
Automatyczne sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT podczas wystawiania dokumentu handlowego     
Pobieranie danych o kontrahencie z GUS     
Sprawdzanie poprawności nipu UE kontrahenta w systemie EU Vies     
Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje     
Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów       
Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych     
Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów     
Możliwość stosowania cenników indywidualnych     
Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT     
Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów     
Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów     
Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami     
Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów       
Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie     
Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych      
Program lojalnościowy     
Okno szybkiego podglądu szczegółów     
Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów     
Personalizacja konfiguracji kolumn     
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży     
Wydruk etykiet adresowych      
CRM
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
CRM (moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)     
Wykorzystanie wbudowanego programu pocztowego – e-Poczta     
Funkcja kalendarza prezentująca zadania     
Kalendarze zadań w stylu Outlook Office     
Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu     
Powielanie zadań     
Tabele dodatkowe dla zadań CRM         
Pola dodatkowe do zadań CRM       
Moduł Serwisu
 STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Moduł Serwisu pozwalający realizować obsługę serwisową towarów      
Tworzenie grup urządzeń      
Tworzenie urządzeń serwisowanych - mogą one pobierać dane z wybranej kartoteki towarowej lub być wprowadzone ręcznie      
Możliwość definiowania typów zleceń serwisowych      
Dodawanie zleceń serwisowych      
Obsługa pól dodatkowych na zleceniach serwisowych      
Pola dodatkowe Urządzeń serwisowych      
Pola dodatkowe Kosztorysu zlecenia      
Pola dodatkowe zlecenia serwisowego      
Tabele dodatkowe pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego         
Tabele dodatkowe urządzenia serwisowego         
Tabele dodatkowe zlecenia serwisowego         
Obsługę kosztorysu zlecenia      
Możliwość generowania faktur      
Obsługa e-Dokumentów dla zleceń serwisowych      
Generowania zadań CrM dla pracowników realizujących zlecenie wraz z opcją automatycznej synchronizacji stanu realizacji zlecenia      
Automatyczne wysyłanie SMS do klienta po zmianie statusu zlecenia      
Rozrachunki
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza     
Dokumenty finansowe
 STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych     
Definiowanie własnych form płatności     
Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów     
Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu     
Paczki kurierskie
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Integracja z DHL     
Integracja z Pocztą Polską     
Integracja z Paczkomaty Inpost     
Integracja z Paczka w RUCHu     
Integracja z aPaczka.pl     
Integracja z DPD     
Integracja z GLS     
Integracja z FEDEX     
Integracja z UPS     
Nadawanie paczek     
Pobieranie etykiet (pojedyncze/grupowe)     
Anulowanie paczek     
Pobieranie statusu paczki     
Zamawianie kuriera     
Współpraca z innymi programami WAPRO ERP
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Współpraca z systemem WAPRO Aukcje     
Współpraca z systemami finansowo-księgowymiWAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
WAPRO Fakir
WAPRO Kaper
Współpraca z systemem WAPRO Analizy      
Możliwość publikacji analiz jako natywne raporty programów w WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir     
Zamówienia
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Zamówienia     
Możliwość zmiany statusów zamówień     
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania     
Możliwość definiowania własnych statusów zamówień     
Historia zmian statusów zamówienia     
Analiza zamówień i rezerwacji      
Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców      
Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy     
Zamówienia walutowe     
Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy      
Oferta imienna     
Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy     
Grupowe realizowanie zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta.      
Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji      
Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)      
Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty       
Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD       
Eksport/import zamówień do pliku TXT      
Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT      
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów     
Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami     
Schowek pozycji zamówień.     
Kompletacja produktów
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Moduł kompletacji produktów       
Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki       
Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu       
Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie       
Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami       
Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw       
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych       
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników       
Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne)       
Zestawienie występowanie składnika w produktach       
Transport i logistyka
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Trasówki       
Elementy obsługi spedycji       
Intrastat       
Dokumenty cykliczne.       
Raporty i zestawienia
 STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystal Reports       
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Reporting Services         
Kreator zestawień   
(z możliwością zapisu do 3 zestawień)
   
Elastyczne metody filtrowania do generowania zestawień     
Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF     
Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT i wielu innych formatów       
Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników       
Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione     
Dodatkowa konfiguracja raportów wbudowanych     
Możliwość wskazania pliku z logo firmy do umieszczenia na wydrukach     

 

Użytkownicy i uprawnienia
 STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Liczba użytkowników1dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
Możliwość nadawania uprawnień dla grup      
Definiowanie uprawnień warunkowych dla poszczególnych magazynów lub operacji      
Blokowanie oglądania cen zakupu      
Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi      
Analiza aktywności użytkowników      
Urządzenia zewnętrzne
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Współpraca z terminalami płatniczymi     
Współpraca z centralą telefoniczną VOIP SLICAN (protokół XML)     
Współpraca z kolektorami danych       
Współpraca z wagami elektronicznymi      
Współpraca z kasami fiskalnymi      
Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych     
Współpraca z drukarkami etykietującymi      
Dodatkowe rozszerzenia
 STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe)      
Tabele dodatkowe - tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports         
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów         
Gniazda rozszerzeń - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonalności (również wykorzystujących tabele dodatkowe)         
Definiowanie pól dodatkowych (10) w różnych miejscach w programie       
Definiowanie słowników dodatkowych dla pól dodatkowych       
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów         
Inne
STARTBIZNESBIUROPRESTIŻPRESTIŻ PLUS
Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu     
Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym     
Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem     
Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych     

Urządzenia współpracujące z WAPRO Mag

Lista urządzeń współpracujących różni się w zależności od wybranego warianty programu.

Kasy fiskalne

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Drukarki fiskalne

CompArt

 • CompArt TP-LINE
 • CompArt TP-MINI

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS GIGA
 • FAREX Flex DF-01

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB CUBE Online
 • ELZAB D10
 • ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
 • ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
 • ELZAB MERA
 • ELZAB MERA E
 • ELZAB MERA EFV
 • ELZAB MERA+ TE,FE FV
 • ELZAB MERA Online
 • ELZAB ZETA

EMAR - Samoraj i spółka - Sp. J

 • EMAR Duo
 • EMAR Duo Pro
 • EMAR PRINTO 57T
 • EMAR TEMPO 3
 • EMAR TEMPO PRO

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY SHAMAL

INNOVA S.A.

 • INNOVA DF-1 FV
 • INNOVA PROFIT
 • INNOVA PROFIT EJ
 • INNOVA Market

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONO
 • NOVITUS BONO ONLINE
 • NOVITUS DELIO
 • NOVITUS DELIO PRIME
 • NOVITUS DELIO PRIME E
 • NOVITUS DEON E
 • NOVITUS DEON ONLINE
 • NOVITUS HD E
 • NOVITUS HD ONLINE
 • NOVITUS QUARTO
 • NOVITUS VENTO
 • NOVITUS VENTO LED
 • NOVITUS VEGA MOBIL
 • NOVITUS VIVO
 • OPTIMUS-iC Wiking
 • OPTIMUS-iC Wiking Termik
 • OPTIMUS-iC SPARK 482G
 • OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)

ORHMET

 • ORHMET DF-1
 • ORHMET DF-2
 • ORHMET DF-3D

Posnet Polska S.A.

 • POSNET DF-300
 • POSNET DF-301
 • POSNET DF-302
 • POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
 • POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
 • POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
 • POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
 • POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
 • POSNET THERMAL 5V
 • POSNET TEMO
 • POSNET TEMO HS FV EJ
 • POSNET TEMO ONLINE
 • POSNET COMBO DF
 • POSNET THERMAL HS
 • POSNET THERMAL HS EJ
 • POSNET THERMAL FV LED
 • POSNET THERMAL FV LCD
 • POSNET THERMAL FV VFD
 • POSNET THERMAL FV EJ LED
 • POSNET THERMAL FV EJ LCD
 • POSNET THERMAL HD
 • POSNET THERMAL HD ONLINE
 • POSNET THERMAL XL
 • POSNET THERMAL XL2 ONLINE
 • POSNET TRIO ONLINE

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • TORELL Duo Plus
 • TORELL Duo Pro
 • TORELL ANDROS
 • TORELL EPSON TM-T801FV

UPOS System Sp. z o.o.

 • UPOS FP-T2001FV
 • UPOS FP-T260FVA
 • UPOS FP-T88FVA
 • UPOS FP-TA10FVA
 • UPOS FP-AQUILA FVA
Wagi etykietujące

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Drukarki etykietujące

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Czytniki

Wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu - emulacja klawiatury, RS-232, USB

Wagi

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Sprawdzarki

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Kolektory

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Terminale

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Centrale

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Kasy fiskalne

APOLLO

 • APOLLO HIDA

DATA PROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o.

 • DATAPROCESS DSA-45B (drugiej generacji)
 • DATAPROCESS DSA-100 PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-100 (drugiej generacji)
 • DATAPROCESS DSA-4000 PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-4000S PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-4000S (drugiej generacji)

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

 • DATECS MP55
 • DATECS MP-500T/MP-500TA
 • DATECS MP5000

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS Mega Plus

ELCOM POLSKA Sp. z o.o.

 • ELCOM EURO 2100

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ALFA
 • ELZAB ALFA EXTRA (2047 PLU)
 • ELZAB ALFA EXTRA (4095 PLU)
 • ELZAB ALFA LUX
 • ELZAB ALFA PLUS
 • ELZAB ALFA SUPER
 • ELZAB ALFA SUPER (2047 PLU)
 • ELZAB ALFA SUPER (4095 PLU)
 • ELZAB DELTA
 • ELZAB DELTA (10239 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA (20479 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA LUX (10239 PLU)
 • ELZAB DELTA LUX (10239 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA LUX (20479 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB ECO
 • ELZAB JOTA
 • ELZAB MINI
 • ELZAB MINI Online
 • ELZAB SYSTEM-600
 • ELZAB Sigma
 • ELZAB K10

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY ER5200
 • FASY Smile

IBM

 • IBM ENTRY 01
 • IBM ENTRY MILLENNIUM

INNOVA S.A.

 • INNOVA HIT
 • INNOVA HIT BELLA
 • INNOVA HIT PLUS

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONITA
 • NOVITUS BRAVO
 • NOVITUS FIESTA
 • NOVITUS FRIGO
 • NOVITUS FRIGO II
 • NOVITUS FRIGO II +
 • NOVITUS MA£E TANGO
 • NOVITUS NANO Online
 • NOVITUS PS3000
 • NOVITUS PS3000 Plus
 • NOVITUS PS3000 Net
 • NOVITUS RUMBA
 • NOVITUS SOLEO
 • NOVITUS SOLEO PLUS
 • NOVITUS TIPO
 • OPTIMUS-iC CR280 PLUS
 • OPTIMUS-iC PS2000
 • OPTIMUS-iC SYSTEM (drugiej generacji)
 • OPTIMUS-iC RUMBA (drugiej generacji)
 • OPTIMUS-iC TANGO
 • FAREX Flex DF-01

Posnet Polska S.A.

 • POSNET BINGO (drugiej generacji)
 • POSNET BINGO PLUS
 • POSNET BINGO HS (STANDARD, PLUS)
 • POSNET COMBO L
 • POSNET COMBO XL
 • POSNET ECR
 • POSNET ECR (drugiej generacji)
 • POSNET MOBILE
 • POSNET NEO STANDARD
 • POSNET NEO PLUS
 • POSNET PERFEKT
 • POSNET Bingo XL
 • POSNET Revo

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • SHARP ER-A227P
 • SHARP ER-A237P
 • SHARP ER-A237PS
 • SHARP ER-A277P
 • SHARP ER-A277PS
 • SHARP ER-A455P
 • SHARP ER-A457P
 • SHARP ER-A495PN (5 oraz 7 stawek VAT)
Drukarki fiskalne

CompArt

 • CompArt TP-LINE
 • CompArt TP-MINI

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS GIGA
 • FAREX Flex DF-01

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB CUBE Online
 • ELZAB D10
 • ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
 • ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
 • ELZAB MERA
 • ELZAB MERA E
 • ELZAB MERA EFV
 • ELZAB MERA+ TE,FE FV
 • ELZAB MERA Online
 • ELZAB ZETA

EMAR - Samoraj i spółka - Sp. J

 • EMAR Duo
 • EMAR Duo Pro
 • EMAR PRINTO 57T
 • EMAR TEMPO 3
 • EMAR TEMPO PRO

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY SHAMAL

INNOVA S.A.

 • INNOVA DF-1 FV
 • INNOVA PROFIT
 • INNOVA PROFIT EJ
 • INNOVA Market

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONO
 • NOVITUS BONO ONLINE
 • NOVITUS DELIO
 • NOVITUS DELIO PRIME
 • NOVITUS DELIO PRIME E
 • NOVITUS DEON E
 • NOVITUS DEON ONLINE
 • NOVITUS HD E
 • NOVITUS HD ONLINE
 • NOVITUS QUARTO
 • NOVITUS VENTO
 • NOVITUS VENTO LED
 • NOVITUS VEGA MOBIL
 • NOVITUS VIVO
 • OPTIMUS-iC Wiking
 • OPTIMUS-iC Wiking Termik
 • OPTIMUS-iC SPARK 482G
 • OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)

ORHMET

 • ORHMET DF-1
 • ORHMET DF-2
 • ORHMET DF-3D

Posnet Polska S.A.

 • POSNET DF-300
 • POSNET DF-301
 • POSNET DF-302
 • POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
 • POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
 • POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
 • POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
 • POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
 • POSNET THERMAL 5V
 • POSNET TEMO
 • POSNET TEMO HS FV EJ
 • POSNET TEMO ONLINE
 • POSNET COMBO DF
 • POSNET THERMAL HS
 • POSNET THERMAL HS EJ
 • POSNET THERMAL FV LED
 • POSNET THERMAL FV LCD
 • POSNET THERMAL FV VFD
 • POSNET THERMAL FV EJ LED
 • POSNET THERMAL FV EJ LCD
 • POSNET THERMAL HD
 • POSNET THERMAL HD ONLINE
 • POSNET THERMAL XL
 • POSNET THERMAL XL2 ONLINE
 • POSNET TRIO ONLINE

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • TORELL Duo Plus
 • TORELL Duo Pro
 • TORELL ANDROS
 • TORELL EPSON TM-T801FV

UPOS System Sp. z o.o.

 • UPOS FP-T2001FV
 • UPOS FP-T260FVA
 • UPOS FP-T88FVA
 • UPOS FP-TA10FVA
 • UPOS FP-AQUILA FVA
Wagi etykietujące

CAS Polska Sp. z o.o.

 • CAS LP-1 (TORELL)
 • CAS LP-1.6
 • CAS CL5000

DATAPROCESS POLSKA PO£UDNIE Sp. z o.o.

 • DATAPROCESS DSP 803

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ETA
 • MEDESA ECO LABEL
 • MEDESA MAXIMA
 • MEDESA PLUS 21, PLUS 31
 • MEDESA PROXIMA

NOVITUS S.A.

 • DIBAL K-235 (OPTIMUS-iC)
 • DIBAL K-255 (OPTIMUS-iC)

YAKUDO PLUS Sp.z o.o.

 • DIGI SM-80SX, SM-90
Drukarki etykietujące

Wszystkie obecnie produkowane drukarki etykietujące posiadające sterowniki pod systemem operacyjnym WINDOWS - Drukarka systemowa;

AVERY DENNISON

 • AVERY DENNISON AP2.4 (język programowania EPL2)

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

 • DATECS LP-50 (język programowania EPL2)
 • DATECS LP1000H (język programowania EPL2)

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ETA

NOVITUS S.A.

 • BIRCH BP-443D
 • BIRCH BP-742
 • CLEVER TTP-242/TDP-242
 • ELTRON ORION (język programowania EPL2)
 • ELTRON TLP2742 (język programowania EPL2)

 

Drukarki współpracujące poprzez zewnętrzny edytor etykiet:

DYMO

 • DYMO LabelWriter 400 Turbo - DYMO LABEL EDITOR
Czytniki

Wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu - emulacja klawiatury, RS-232, USB

Wagi

CAS Polska Sp. z o.o.

 • CAS AP-1

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A.

 • FAWAG miernik ZOT-3 (Lubelska Fabryka Wag)

RADWAG Wagi Elektroniczne

 • RADWAG serii WPT (Radomska Fabryka Wag)
Sprawdzarki

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB RF,RL,RW
 • ELZAB RF+,RL+,RW+
 • ELZAB LF,LFG,LL,LW
Kolektory

Dostępne tylko w wyższych wariantach programu

Terminale

ELAVON

 • Ingenico ICT220

FirstData

 • Ingenico ICT220

eService

 • Ingenico ICT220

Polskie e-Płatności

 • Ingenico ICT220

PayTel

 • PayTel Desk 3200
Centrale
Kasy fiskalne

APOLLO

 • APOLLO HIDA

DATA PROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o.

 • DATAPROCESS DSA-45B (drugiej generacji)
 • DATAPROCESS DSA-100 PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-100 (drugiej generacji)
 • DATAPROCESS DSA-4000 PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-4000S PROELCO
 • DATAPROCESS DSA-4000S (drugiej generacji)

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

 • DATECS MP55
 • DATECS MP-500T/MP-500TA
 • DATECS MP5000

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS Mega Plus

ELCOM POLSKA Sp. z o.o.

 • ELCOM EURO 2100

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ALFA
 • ELZAB ALFA EXTRA (2047 PLU)
 • ELZAB ALFA EXTRA (4095 PLU)
 • ELZAB ALFA LUX
 • ELZAB ALFA PLUS
 • ELZAB ALFA SUPER
 • ELZAB ALFA SUPER (2047 PLU)
 • ELZAB ALFA SUPER (4095 PLU)
 • ELZAB DELTA
 • ELZAB DELTA (10239 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA (20479 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA LUX (10239 PLU)
 • ELZAB DELTA LUX (10239 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB DELTA LUX (20479 PLU) (drugiej generacji)
 • ELZAB ECO
 • ELZAB JOTA
 • ELZAB MINI
 • ELZAB MINI Online
 • ELZAB SYSTEM-600
 • ELZAB Sigma
 • ELZAB K10

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY ER5200
 • FASY Smile

IBM

 • IBM ENTRY 01
 • IBM ENTRY MILLENNIUM

INNOVA S.A.

 • INNOVA HIT
 • INNOVA HIT BELLA
 • INNOVA HIT PLUS

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONITA
 • NOVITUS BRAVO
 • NOVITUS FIESTA
 • NOVITUS FRIGO
 • NOVITUS FRIGO II
 • NOVITUS FRIGO II +
 • NOVITUS MA£E TANGO
 • NOVITUS NANO Online
 • NOVITUS PS3000
 • NOVITUS PS3000 Plus
 • NOVITUS PS3000 Net
 • NOVITUS RUMBA
 • NOVITUS SOLEO
 • NOVITUS SOLEO PLUS
 • NOVITUS TIPO
 • OPTIMUS-iC CR280 PLUS
 • OPTIMUS-iC PS2000
 • OPTIMUS-iC SYSTEM (drugiej generacji)
 • OPTIMUS-iC RUMBA (drugiej generacji)
 • OPTIMUS-iC TANGO
 • FAREX Flex DF-01

Posnet Polska S.A.

 • POSNET BINGO (drugiej generacji)
 • POSNET BINGO PLUS
 • POSNET BINGO HS (STANDARD, PLUS)
 • POSNET COMBO L
 • POSNET COMBO XL
 • POSNET ECR
 • POSNET ECR (drugiej generacji)
 • POSNET MOBILE
 • POSNET NEO STANDARD
 • POSNET NEO PLUS
 • POSNET PERFEKT
 • POSNET Bingo XL
 • POSNET Revo

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • SHARP ER-A227P
 • SHARP ER-A237P
 • SHARP ER-A237PS
 • SHARP ER-A277P
 • SHARP ER-A277PS
 • SHARP ER-A455P
 • SHARP ER-A457P
 • SHARP ER-A495PN (5 oraz 7 stawek VAT)
Drukarki fiskalne

CompArt

 • CompArt TP-LINE
 • CompArt TP-MINI

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

 • ELEMIS GIGA
 • FAREX Flex DF-01

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB CUBE Online
 • ELZAB D10
 • ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
 • ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
 • ELZAB MERA
 • ELZAB MERA E
 • ELZAB MERA EFV
 • ELZAB MERA+ TE,FE FV
 • ELZAB MERA Online
 • ELZAB ZETA

EMAR - Samoraj i spółka - Sp. J

 • EMAR Duo
 • EMAR Duo Pro
 • EMAR PRINTO 57T
 • EMAR TEMPO 3
 • EMAR TEMPO PRO

FASY POLSKA Sp. z o.o.

 • FASY SHAMAL

INNOVA S.A.

 • INNOVA DF-1 FV
 • INNOVA PROFIT
 • INNOVA PROFIT EJ
 • INNOVA Market

NOVITUS S.A.

 • NOVITUS BONO
 • NOVITUS BONO ONLINE
 • NOVITUS DELIO
 • NOVITUS DELIO PRIME
 • NOVITUS DELIO PRIME E
 • NOVITUS DEON E
 • NOVITUS DEON ONLINE
 • NOVITUS HD E
 • NOVITUS HD ONLINE
 • NOVITUS QUARTO
 • NOVITUS VENTO
 • NOVITUS VENTO LED
 • NOVITUS VEGA MOBIL
 • NOVITUS VIVO
 • OPTIMUS-iC Wiking
 • OPTIMUS-iC Wiking Termik
 • OPTIMUS-iC SPARK 482G
 • OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)

ORHMET

 • ORHMET DF-1
 • ORHMET DF-2
 • ORHMET DF-3D

Posnet Polska S.A.

 • POSNET DF-300
 • POSNET DF-301
 • POSNET DF-302
 • POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
 • POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
 • POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
 • POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
 • POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
 • POSNET THERMAL 5V
 • POSNET TEMO
 • POSNET TEMO HS FV EJ
 • POSNET TEMO ONLINE
 • POSNET COMBO DF
 • POSNET THERMAL HS
 • POSNET THERMAL HS EJ
 • POSNET THERMAL FV LED
 • POSNET THERMAL FV LCD
 • POSNET THERMAL FV VFD
 • POSNET THERMAL FV EJ LED
 • POSNET THERMAL FV EJ LCD
 • POSNET THERMAL HD
 • POSNET THERMAL HD ONLINE
 • POSNET THERMAL XL
 • POSNET THERMAL XL2 ONLINE
 • POSNET TRIO ONLINE

TORELL Danuta Wingert i Wspólnicy Sp. J.

 • TORELL Duo Plus
 • TORELL Duo Pro
 • TORELL ANDROS
 • TORELL EPSON TM-T801FV

UPOS System Sp. z o.o.

 • UPOS FP-T2001FV
 • UPOS FP-T260FVA
 • UPOS FP-T88FVA
 • UPOS FP-TA10FVA
 • UPOS FP-AQUILA FVA
Wagi etykietujące

CAS Polska Sp. z o.o.

 • CAS LP-1 (TORELL)
 • CAS LP-1.6
 • CAS CL5000

DATAPROCESS POLSKA PO£UDNIE Sp. z o.o.

 • DATAPROCESS DSP 803

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ETA
 • MEDESA ECO LABEL
 • MEDESA MAXIMA
 • MEDESA PLUS 21, PLUS 31
 • MEDESA PROXIMA

NOVITUS S.A.

 • DIBAL K-235 (OPTIMUS-iC)
 • DIBAL K-255 (OPTIMUS-iC)

YAKUDO PLUS Sp.z o.o.

 • DIGI SM-80SX, SM-90
Drukarki etykietujące

Wszystkie obecnie produkowane drukarki etykietujące posiadające sterowniki pod systemem operacyjnym WINDOWS - Drukarka systemowa;

AVERY DENNISON

 • AVERY DENNISON AP2.4 (język programowania EPL2)

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

 • DATECS LP-50 (język programowania EPL2)
 • DATECS LP1000H (język programowania EPL2)

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB ETA

NOVITUS S.A.

 • BIRCH BP-443D
 • BIRCH BP-742
 • CLEVER TTP-242/TDP-242
 • ELTRON ORION (język programowania EPL2)
 • ELTRON TLP2742 (język programowania EPL2)

Drukarki współpracujące poprzez zewnętrzny edytor etykiet:

DYMO

 • DYMO LabelWriter 400 Turbo - DYMO LABEL EDITOR
Czytniki

Wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu - emulacja klawiatury, RS-232, USB

Wagi

CAS Polska Sp. z o.o.

 • CAS AP-1

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A.

 • FAWAG miernik ZOT-3 (Lubelska Fabryka Wag)

RADWAG Wagi Elektroniczne

 • RADWAG serii WPT (Radomska Fabryka Wag)
Sprawdzarki

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • ELZAB RF,RL,RW
 • ELZAB RF+,RL+,RW+
 • ELZAB LF,LFG,LL,LW
Kolektory

ASKA s.c.

 • CASIO DT700 ASKA (prog.REMANENT v1.14)
 • CIPHERLAB CPT-711 ASKA (prog.PZ-WZ)
 • CIPHERLAB CPT-8000 ASKA (prog.PZ-WZ)
 • CIPHERLAB CPT-8300 ASKA (prog.PZ-WZ)

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

 • CIPHERLAB CPT-711 ELZAB
 • CIPHERLAB CPT-711 ELZAB (prog.PZ-WZ)
 • CIPHERLAB CPT-8000/8001 ELZAB
 • CIPHERLAB CPT-8000/8001 ELZAB (prog.PZ-WZ)

KONCEPT-L S.A.

 • ARGOX PT-20 KONCEPT-L
 • CIPHERLAB CPT-8000 KONCEPT-L
 • METROLOGIC SCANPAL2 KONCEPT-L (v4.03)

METROLOGIC

 • METROLOGIC MSP14B

NOVITUS S.A.

 • CIPHERLAB CPT-711 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v1.66)
 • CIPHERLAB CPT-720 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v1.30)
 • CIPHERLAB CPT-8000 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v1.66)
 • CIPHERLAB CPT-8300 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v1.66)
 • CIPHERLAB CPT-8500 NOVITUS (prog. INWENTARYZATOR PLUS wersja 1.90)
 • PHL2700 OPTIMUS-iC (prog. INWENTARYZATOR v2.9x)

OPTIDATA Sp. z o.o..

 • OPL9728 OPTIDATA (prog.OPTImob. v2.00)
 • PHL2700 OPTIDATA (prog.OPTImob. v2.00)

SKK- Systemy Kodów Kreskowych S.A.

 • DENSO BHT-300B SKK (prog.Maqazyn v3.0))
 • DENSO BHT-6045 SKK (prog.Data Collect v6.02)

SYMBOL

 • SYMBOL P360/P460 Memory Scaners

TORELL-Danuta Wingert, Stanisław Fiedur-Sp. J.

 • CIPHERLAB CPT-711 TORELL
 • CIPHERLAB CPT-720 TORELL
 • UNITECH P630D TORELL
Terminale

ELAVON

 • Ingenico ICT220

FirstData

 • Ingenico ICT220

eService

 • Ingenico ICT220

Polskie e-Płatności

 • Ingenico ICT220

PayTel

 • PayTel Desk 3200
Centrale

Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!

Poznaj możliwości programu magazynowego WAPRO Mag w praktyce.

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.

  W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.