Historia zmian WAPRO Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mag. Wybierz wariant programu.

Businesslink
 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą.
 • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu.
 • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink.
 • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email.
 • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink.
 • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze.
 • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny umożliwiający użytkownikowi wyłączenie wysyłania pól dodatkowych dla poszczególnych dokumentów.
 • Dodano w definicji pola dodatkowego opcję "Uwzględniaj przy eksporcie do bufora (Businesslink)" - umożliwia włączenie konkretnych pól do eksportów danych przez usługę Businesslink.
 • Dodano kolumnę z nazwą magazynu oraz filtr wg magazynu na oknie bufora.
Ogólne
 • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro.
 • Dodano możliwość wprowadzania trasy o tej samej nazwie dla handlowca jeśli wprowadzona jest do innej firmy.
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
Dokumenty
 • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu.
 • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika.
 • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji.
 • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument.
 • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ.
 • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie.
 • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości).
 • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku.
 • Dodano przenoszenie wartości pól dodatkowych pozycji z pozycji dokumentów zamówień, ofert, dok. mag. , dok. handlowych za pomocą schowka (kopiowane są pola, których nazwa oraz maska pola zgadza się w definicji).
 • Dodano przenoszenie wartość pól dodatkowych z dokumentu handlowego na powiązane z nim dokumenty magazynowe przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego.
 • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym.
 • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta.
 • Dodano możliwość tworzenia cennika indywidualnego kontrahenta dla zaznaczonych pozycji dok. magazynowego / handlowego.
 • Dodano nową zmienną ILOSC_ODLOZONA (ilość na dokumentach przychodu odłożona w czasie) w generatorze zamówień.
Towary
 • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary "niedostępne tylko w B2B" oraz "niedostępne tylko w B2C".
 • Dodano filtr "Podlega rabatowaniu".
 • Dodano obsługę pól dodatkowych artykułu w konfiguracji okna Stany zamówień i rezerwacji.
 • Dodano ostrzeżenie w trakcie kasowania artykułu jeśli kasowany towar występuje w definicji jakiegoś produktu.
 • Dodano opcję uwzględnienia średniego czasu ze wszystkich dostaw zamiast czasu do pierwszej sprzedaży w oknie Analiza płynności.
 • Dodano możliwość sortowania wg nr katalogowy intuicja w oknie wybór na zlecenie produkcyjne.
 • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
 • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
 • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych.
 • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych.
Paczki kurierskie
 • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania.
 • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień.
 • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek.
 • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego.
Wydruki
 • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku.
Uprawnienia
 • Rozszerzono uprawnienie "Blokowanie sprzedaży" o pola "limit kupiecki" oraz "powyżej".
 • Dodano nowe uprawnienie Internetowy System Zgłoszeń do automatycznego logowania z pulpitu informacyjnego w module IHD.
 • Dodano możliwość kopiowania ustawienia dot. przypisania zaawansowanych filtrów F8 dla nowych użytkowników.
Urzadzenia zewnętrzne

 • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny).
 • Businesslink
  • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą.
  • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu.
  • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink.
  • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email.
  • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink.
  • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze.
  • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony.
  • Dodano nowy parametr konfiguracyjny umożliwiający użytkownikowi wyłączenie wysyłania pól dodatkowych dla poszczególnych dokumentów.
  • Dodano w definicji pola dodatkowego opcję "Uwzględniaj przy eksporcie do bufora (Businesslink)" - umożliwia włączenie konkretnych pól do eksportów danych przez usługę Businesslink.
  • Dodano kolumnę z nazwą magazynu oraz filtr wg magazynu na oknie bufora.
  Ogólne
  • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro.
  • Dodano możliwość wprowadzania trasy o tej samej nazwie dla handlowca jeśli wprowadzona jest do innej firmy.
  • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
  Dokumenty
  • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu.
  • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika.
  • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji.
  • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument.
  • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ.
  • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie.
  • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości).
  • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku.
  • Dodano przenoszenie wartości pól dodatkowych pozycji z pozycji dokumentów zamówień, ofert, dok. mag. , dok. handlowych za pomocą schowka (kopiowane są pola, których nazwa oraz maska pola zgadza się w definicji).
  • Dodano przenoszenie wartość pól dodatkowych z dokumentu handlowego na powiązane z nim dokumenty magazynowe przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego.
  • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym.
  • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta.
  • Dodano możliwość tworzenia cennika indywidualnego kontrahenta dla zaznaczonych pozycji dok. magazynowego / handlowego.
  • Dodano nową zmienną ILOSC_ODLOZONA (ilość na dokumentach przychodu odłożona w czasie) w generatorze zamówień.
  Towary
  • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary "niedostępne tylko w B2B" oraz "niedostępne tylko w B2C".
  • Dodano filtr "Podlega rabatowaniu".
  • Dodano obsługę pól dodatkowych artykułu w konfiguracji okna Stany zamówień i rezerwacji.
  • Dodano ostrzeżenie w trakcie kasowania artykułu jeśli kasowany towar występuje w definicji jakiegoś produktu.
  • Dodano opcję uwzględnienia średniego czasu ze wszystkich dostaw zamiast czasu do pierwszej sprzedaży w oknie Analiza płynności.
  • Dodano możliwość sortowania wg nr katalogowy intuicja w oknie wybór na zlecenie produkcyjne.
  • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej.
  Kontrahenci
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych.
  • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych.
  Paczki kurierskie
  • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania.
  • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień.
  • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek.
  • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego.
  Wydruki
  • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku.
  Uprawnienia
  • Rozszerzono uprawnienie "Blokowanie sprzedaży" o pola "limit kupiecki" oraz "powyżej".
  • Dodano nowe uprawnienie Internetowy System Zgłoszeń do automatycznego logowania z pulpitu informacyjnego w module IHD.
  • Dodano możliwość kopiowania ustawienia dot. przypisania zaawansowanych filtrów F8 dla nowych użytkowników.
  Urzadzenia zewnętrzne

 • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny).
 • Businesslink
  • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą.
  • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu.
  • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink.
  • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email.
  • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink.
  • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze.
  • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony.
  • Dodano nowy parametr konfiguracyjny umożliwiający użytkownikowi wyłączenie wysyłania pól dodatkowych dla poszczególnych dokumentów.
  • Dodano w definicji pola dodatkowego opcję "Uwzględniaj przy eksporcie do bufora (Businesslink)" - umożliwia włączenie konkretnych pól do eksportów danych przez usługę Businesslink.
  • Dodano kolumnę z nazwą magazynu oraz filtr wg magazynu na oknie bufora.
  Ogólne
  • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro.
  • Dodano możliwość wprowadzania trasy o tej samej nazwie dla handlowca jeśli wprowadzona jest do innej firmy.
  • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
  Dokumenty
  • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu.
  • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika.
  • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji.
  • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument.
  • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ.
  • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie.
  • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości).
  • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku.
  • Dodano przenoszenie wartości pól dodatkowych pozycji z pozycji dokumentów zamówień, ofert, dok. mag. , dok. handlowych za pomocą schowka (kopiowane są pola, których nazwa oraz maska pola zgadza się w definicji).
  • Dodano przenoszenie wartość pól dodatkowych z dokumentu handlowego na powiązane z nim dokumenty magazynowe przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego.
  • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym.
  • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta.
  • Dodano możliwość tworzenia cennika indywidualnego kontrahenta dla zaznaczonych pozycji dok. magazynowego / handlowego.
  • Dodano nową zmienną ILOSC_ODLOZONA (ilość na dokumentach przychodu odłożona w czasie) w generatorze zamówień.
  Towary
  • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary "niedostępne tylko w B2B" oraz "niedostępne tylko w B2C".
  • Dodano filtr "Podlega rabatowaniu".
  • Dodano obsługę pól dodatkowych artykułu w konfiguracji okna Stany zamówień i rezerwacji.
  • Dodano ostrzeżenie w trakcie kasowania artykułu jeśli kasowany towar występuje w definicji jakiegoś produktu.
  • Dodano opcję uwzględnienia średniego czasu ze wszystkich dostaw zamiast czasu do pierwszej sprzedaży w oknie Analiza płynności.
  • Dodano możliwość sortowania wg nr katalogowy intuicja w oknie wybór na zlecenie produkcyjne.
  • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej.
  Kontrahenci
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych.
  • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych.
  Paczki kurierskie
  • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania.
  • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień.
  • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek.
  • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego.
  Wydruki
  • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku.
  Uprawnienia
  • Rozszerzono uprawnienie "Blokowanie sprzedaży" o pola "limit kupiecki" oraz "powyżej".
  • Dodano nowe uprawnienie Internetowy System Zgłoszeń do automatycznego logowania z pulpitu informacyjnego w module IHD.
  • Dodano możliwość kopiowania ustawienia dot. przypisania zaawansowanych filtrów F8 dla nowych użytkowników.
  Urzadzenia zewnętrzne
  • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny).
  Businesslink
  • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą.
  • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu.
  • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink.
  • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email.
  • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink.
  • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze.
  • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony.
  • Dodano nowy parametr konfiguracyjny umożliwiający użytkownikowi wyłączenie wysyłania pól dodatkowych dla poszczególnych dokumentów.
  • Dodano w definicji pola dodatkowego opcję "Uwzględniaj przy eksporcie do bufora (Businesslink)" - umożliwia włączenie konkretnych pól do eksportów danych przez usługę Businesslink.
  • Dodano kolumnę z nazwą magazynu oraz filtr wg magazynu na oknie bufora.
  Ogólne
  • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro.
  • Dodano możliwość wprowadzania trasy o tej samej nazwie dla handlowca jeśli wprowadzona jest do innej firmy.
  • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
  Dokumenty
  • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu.
  • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika.
  • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji.
  • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument.
  • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ.
  • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie.
  • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości).
  • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku.
  • Dodano przenoszenie wartości pól dodatkowych pozycji z pozycji dokumentów zamówień, ofert, dok. mag. , dok. handlowych za pomocą schowka (kopiowane są pola, których nazwa oraz maska pola zgadza się w definicji).
  • Dodano przenoszenie wartość pól dodatkowych z dokumentu handlowego na powiązane z nim dokumenty magazynowe przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego.
  • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym.
  • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta.
  • Dodano możliwość tworzenia cennika indywidualnego kontrahenta dla zaznaczonych pozycji dok. magazynowego / handlowego.
  • Dodano nową zmienną ILOSC_ODLOZONA (ilość na dokumentach przychodu odłożona w czasie) w generatorze zamówień.
  Towary
  • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary "niedostępne tylko w B2B" oraz "niedostępne tylko w B2C".
  • Dodano filtr "Podlega rabatowaniu".
  • Dodano obsługę pól dodatkowych artykułu w konfiguracji okna Stany zamówień i rezerwacji.
  • Dodano ostrzeżenie w trakcie kasowania artykułu jeśli kasowany towar występuje w definicji jakiegoś produktu.
  • Dodano opcję uwzględnienia średniego czasu ze wszystkich dostaw zamiast czasu do pierwszej sprzedaży w oknie Analiza płynności.
  • Dodano możliwość sortowania wg nr katalogowy intuicja w oknie wybór na zlecenie produkcyjne.
  • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej.
  Kontrahenci
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych.
  • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych.
  Paczki kurierskie
  • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania.
  • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień.
  • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek.
  • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego.
  Wydruki
  • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku.
  Uprawnienia
  • Rozszerzono uprawnienie "Blokowanie sprzedaży" o pola "limit kupiecki" oraz "powyżej".
  • Dodano nowe uprawnienie Internetowy System Zgłoszeń do automatycznego logowania z pulpitu informacyjnego w module IHD.
  • Dodano możliwość kopiowania ustawienia dot. przypisania zaawansowanych filtrów F8 dla nowych użytkowników.
  Urzadzenia zewnętrzne

 • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny).
 • Businesslink
  • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą.
  • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu.
  • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink.
  • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email.
  • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink.
  • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze.
  • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony.
  • Dodano nowy parametr konfiguracyjny umożliwiający użytkownikowi wyłączenie wysyłania pól dodatkowych dla poszczególnych dokumentów.
  • Dodano w definicji pola dodatkowego opcję "Uwzględniaj przy eksporcie do bufora (Businesslink)" - umożliwia włączenie konkretnych pól do eksportów danych przez usługę Businesslink.
  • Dodano kolumnę z nazwą magazynu oraz filtr wg magazynu na oknie bufora.
  Ogólne
  • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro.
  • Dodano możliwość wprowadzania trasy o tej samej nazwie dla handlowca jeśli wprowadzona jest do innej firmy.
  • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
  Dokumenty
  • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu.
  • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika.
  • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji.
  • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument.
  • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ.
  • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie.
  • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości).
  • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku.
  • Dodano przenoszenie wartości pól dodatkowych pozycji z pozycji dokumentów zamówień, ofert, dok. mag. , dok. handlowych za pomocą schowka (kopiowane są pola, których nazwa oraz maska pola zgadza się w definicji).
  • Dodano przenoszenie wartość pól dodatkowych z dokumentu handlowego na powiązane z nim dokumenty magazynowe przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego.
  • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym.
  • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta.
  • Dodano możliwość tworzenia cennika indywidualnego kontrahenta dla zaznaczonych pozycji dok. magazynowego / handlowego.
  • Dodano nową zmienną ILOSC_ODLOZONA (ilość na dokumentach przychodu odłożona w czasie) w generatorze zamówień.
  Towary
  • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary "niedostępne tylko w B2B" oraz "niedostępne tylko w B2C".
  • Dodano filtr "Podlega rabatowaniu".
  • Dodano obsługę pól dodatkowych artykułu w konfiguracji okna Stany zamówień i rezerwacji.
  • Dodano ostrzeżenie w trakcie kasowania artykułu jeśli kasowany towar występuje w definicji jakiegoś produktu.
  • Dodano opcję uwzględnienia średniego czasu ze wszystkich dostaw zamiast czasu do pierwszej sprzedaży w oknie Analiza płynności.
  • Dodano możliwość sortowania wg nr katalogowy intuicja w oknie wybór na zlecenie produkcyjne.
  • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej.
  Kontrahenci
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych.
  • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych.
  Paczki kurierskie
  • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania.
  • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień.
  • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek.
  • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego.
  Wydruki
  • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku.
  Uprawnienia
  • Rozszerzono uprawnienie "Blokowanie sprzedaży" o pola "limit kupiecki" oraz "powyżej".
  • Dodano nowe uprawnienie Internetowy System Zgłoszeń do automatycznego logowania z pulpitu informacyjnego w module IHD.
  • Dodano możliwość kopiowania ustawienia dot. przypisania zaawansowanych filtrów F8 dla nowych użytkowników.
  Urzadzenia zewnętrzne

 • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny).
 • Businesslink
  • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą.
  • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu.
  • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink.
  • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email.
  • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink.
  • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze.
  • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony.
  • Dodano kolumnę z nazwą magazynu oraz filtr wg magazynu na oknie bufora.
  Ogólne
  • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro.
  • Dodano możliwość wprowadzania trasy o tej samej nazwie dla handlowca jeśli wprowadzona jest do innej firmy.
  Dokumenty
  • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu.
  • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika.
  • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji.
  • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument.
  • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ.
  • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie.
  • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości).
  • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku.
  • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym.
  • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta.
  • Dodano możliwość tworzenia cennika indywidualnego kontrahenta dla zaznaczonych pozycji dok. magazynowego / handlowego.
  Towary
  • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary "niedostępne tylko w B2B" oraz "niedostępne tylko w B2C".
  • Dodano filtr "Podlega rabatowaniu".
  • Dodano opcję uwzględnienia średniego czasu ze wszystkich dostaw zamiast czasu do pierwszej sprzedaży w oknie Analiza płynności.
  • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej.
  Kontrahenci
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych.
  • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych.
  Paczki kurierskie
  • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania.
  • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień.
  • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek.
  • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego.
  Wydruki
  • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku.
  Uprawnienia
  • Rozszerzono uprawnienie "Blokowanie sprzedaży" o pola "limit kupiecki" oraz "powyżej".
  • Dodano nowe uprawnienie Internetowy System Zgłoszeń do automatycznego logowania z pulpitu informacyjnego w module IHD.
  Urzadzenia zewnętrzne
  • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny).
  Businesslink
  • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą.
  • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu.
  • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink.
  • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email.
  • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink.
  • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze.
  • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony.
  Ogólne
  • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro.
  Dokumenty
  • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu.
  • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika.
  • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji.
  • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument.
  • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ.
  • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie.
  • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości).
  • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku.
  • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym.
  • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta.
  Towary
  • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary "niedostępne tylko w B2B" oraz "niedostępne tylko w B2C".
  • Dodano filtr "Podlega rabatowaniu".
  • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej.
  Kontrahenci
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego.
  • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych.
  • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych.
  Paczki kurierskie
  • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania.
  • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień.
  • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek.
  • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego.
  Wydruki
  • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku.
  Urzadzenia zewnętrzne
  • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny).