Historia zmian WAPRO Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mag. Wybierz wariant programu.

Zmiany w wersji 8.61.0 w wariancie 365 PRESTIŻ PLUS (01.07.2021)
Ogólne
 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa

  WAPRO Hybrid
  jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z
  możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu
  systemu e-commerce.
Dokumenty
 • Dodano parametr "Obsługa transakcji transgranicznych OSS/IOSS" o stanach [1] Tak , [2] Nie. Parametr określa, czy program ma umożliwiać obsługę transakcji transgranicznych OSS (IOSS). Unijna procedura One Stop Shop (OSS) dotyczy głównie transakcji w sektorze B2C. Obsługa One Stop Shop wymaga rejestracji do procedury unijnej/nieunijnej (OSS), a także dla procedury importu IOSS (podmioty spoza UE prowadzące sprzedaż internetową dla klientów z UE).
 • Dodano możliwość wprowadzenia na pozycjach dokumentów (zakładka Inne): magazynowych, handlowych oraz zamówień informacji pod jaką klasyfikację transakcji transgranicznej podlega dana pozycja ("nie dotyczy", "OSS", "IOSS").
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej.
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany.
Towary
 • Dodano w słowniku Stawki VAT nową zakładkę Kraje UE gdzie dostępne są stawki VAT z krajów UE do obsługi pakietu e-Commerce.
 • Dodano w stawkach w innych krajach operację grupowej aktywacji/deaktywacji stawek.
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)).
Kontrahenci
 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Obroty w miesiącach wg krajów - umożliwia podsumowanie obrotu wg kodu kraju odbiorcy na potrzeby pakietu e-Commerce.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy).
Gniazda rozszerzeń
 • Zmodyfikowano zmienną @WyborIDKontrahenta na tym In/Out w gnieździe Popraw dokument magazynowy lub handlowy - wybór kontrahenta - PO.
Zmiany w wersji 8.60.8 w wariancie PRESTIŻ PLUS (27.05.2021)
Ogólne
 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę
  elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu
  dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem
  pozycji z importowanych dokumentów.
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi Businesslink
  oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi.

  Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.

Dokumenty
 • Dodano obsługę wzoru CUK(2) dla deklaracji podatku cukrowego zgodnie z
  publikacją wzorów przez MF.
 • Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK" o trzech stanach [1] Dolicz i wykazuj , [2] Dolicz i NIE wykazuj, [3] Nie doliczaj Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwzględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywane na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji.
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby
  w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie
  źródłowym.
 • Dodano filtr
  pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP.
 • Poprawiono brak
  wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i
  częściowym rozchodzie dostawy.
Towary
 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN
  dłuższego niż 10 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów
  w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji
  firmy.
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku
  kiedy towar posiada dodatkową jednostkę.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Podsumowanie magazynu w miesiącach (dostępny w
  Stany i obroty magazynowe | wydruki) - raport prezentuje zbiorcze
  podsumowanie magazynu .
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na
  wydruku kompensaty.
 • Dodano obsługę dokumentu zaliczkowego w wydruku CR
  "Faktura VAT WDT - wzór własny polsko angielski".
 • Dodano pobieranie
  danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia.
 • Poprawiono wydruk
  dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST.
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie PRESTIŻ PLUS (29.03.2021)
Ogólne
 • Poprawiono zapamiętanie ostatnio wybranej klasyfikacji kontrahenta w trakcie wyboru na dokument
 • Dodano rejestrowanie informacji w identyfikatorze opisowym numeru zamówienia z bufora oraz numeru zamówienia po przeniesieniu.
Paczki
 • Poprawiono wysyłkę adresu email odbiorcy przy nadawaniu paczek GLS.
 • Dodano obsługę przesyłki UPS Express Saver.
 • Zmodyfikowano działanie integracji z Przelewy24 - po otrzymaniu potwierdzenia z API Przelewy informacji o potwierdzeniu płatności jest ona potwierdzona w portalu klienta.
Dokumenty
 • Dodano eksport kodów CN w faktura XML ECOD w sekcji ReferenceType.
 • Dodano weryfikacje czy kontrahent jest oznaczony jako zagraniczny oraz weryfikacja parametry czy stosować zerową stawkę VAT dla kontrahentów zagranicznych w procesie importu zamówień XML ECOD.
 • Dodano obsługę podatku cukrowego przy eksporcie faktur ECOD XML (InvoiceUnitPriceWithoutCharges).
 • Dodano domyślnie inicjowanie wartości pól dodatkowych zgodnie z definicją przy grupowej realizacji zamówień na FV
 • Dodano możliwość umieszczania na fakturach kodu QR z informacjami do płatności w aplikacjach mobilnych banków wg standardu bankowego.
 • Dodano tworzenie obrazu dokumentu PDF przy wykorzystaniu grupowego wydruku (po włączeniu, że po wydruku na tworzyć obraz dokumentu).
Wydruki
 • Dodano drukowanie form płatności na wydruku FV z drukarek fiskalnych Posnet typu Online.
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku WZ.
 • Dodano drukowanie podsumowania kwoty podatku cukrowego na wydruku FV.
 • Poprawiono drukowanie numerów stron na wydruku Zamówienie ZO wzór własny przy wielostronicowych dokumentach.
 • Zmodyfikowano sortowanie dokumentów w raporcie Towary niechodliwe.
 • Zmodyfikowano działanie aplikacji aby w przypadku drukowania dokumentów w formacie CR oraz systemowych dla dokumentów magazynowych drukowane były wszystkie typy po zapisie. Obecnie drukowany był jeden dok. np. WZ a SU nie.
Tabele dodatkowe
 • Dodano możliwość ustawienia precyzji do 6 miejsc po przecinku w definicji tabeli dodatkowej.
Urządzenia zewnętrzne
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z kasą Novitus Next.
 • Poprawiono odczyt sprzedaży pozycji paragonowych dla kas Noitus One, Nano Online oraz Next.
 • Poprawiono drukowanie nazwy kontrahenta oraz uzupełniono drukowanie pozostałych danych kontrahenta przy wydruku FV na drukarce ELZAB Cube Online.
 • Poprawiono działanie drukarek ELZAB Cube Online przy wykorzystaniu protokołu Ethernet.
 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych dla kasy Novitus Santo Lan E.
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie PRESTIŻ PLUS (17.12.2020)
Ogólne
 • Dodano w konfiguracji użytkownika w sekcji parametry wyświetlania nowy parametr Kolorowanie naprzemienne wierszy (Tak|Nie). Pozwala wyłączyć mechanizm kolorowania na głównych listach programu.
 • Dodano zapisywanie do logu aktywności użytkownika uruchamianie operacji dodatkowych.
 • Dodano filtr umożliwiający ukrycie pracowników oznaczonych jako archiwalnych w module aktywności użytkownika.
 • Zmodyfikowano wygląd okna grupowej zmiany ceny aby był poprawnie wyświetlany w rozdzielczości 1366x758px.
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie zamówień.
Towary
 • Dodano na formularzu dodawania/edycji artykułu w zakładce 7)akcyza, certyfikat nowe pole Podatek cukrowy (w jedn. magazynowania). Użytkownik może wprowadzić tu całkowitą kwotę podatku za daną jednostkę magazynowania. Kwota będzie mnożona przez przelicznik jednostki w zestawieniu podatku za okres.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania kwoty podatku cukrowego dla zaznaczonych pozycji przez operację grupowej zmiany danych handlowych.
Dokumenty
 • Dodano możliwość przypisywania pracownika do zamówienia rejestrowanego w buforze.
 • Dodano integrację pola Data dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole Data realizacji w wapro mag.
 • Dodano integrację pola planowanej daty dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole data realizacji w adresie dostawy dokumentu.
 • Dodano integrację pola numer zamówienia klienta z zamówień B2C\B2B.
 • Zmodyfikowano sposób ustawiania kursora w oknie realizacji pozycji na zamówienie. W przypadku realizacji wielu pozycji po zapisaniu akcji kursor ustawia się na kolejnej pozycji a nie na pierwszej.
 • Wyłączono mechanizm kasowania adresu dostawy z dokumentu w momencie stwierdzenia, że adres pochodzi z innego kontrahenta niż kontrahent z nagłówka dokumentu. Pozwoli to realizować sprzedaż w modelu "drop shipping".
 • Dodano nowy parametr eksportu faktur XML "Skąd pobierane są dane w sekcji Invoicee do faktury" umożliwia wybranie wartości nie używane | z kontrahenta dokumentu | z płatnika dokumentu.
 • Dodano nowe systemowe statusy zamówień wykorzystywane przy współpracy z WAPRO Mobile - "Do weryfikacji" oraz "Zweryfikowane".
Wydruki
 • Dodano raport CR Podsumowanie podatku cukrowego do wyliczenia kwoty podatku cukrowego.
 • Dodano w raporcie historia przychodów i rozchodów towarów prezentowanie pełnej nazwy towaru oraz parametr umożliwiający zastąpienie kod PKWiU kodem CN.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano parametry $DataRW (int OUTPUT) i $DataPW (int OUTPUT) w gniazdach Zlecenia produkcyjne\Okno danych zlecenia produkcyjnego\ [Dodawanie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed, Poprawianie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed, Dodawanie lub poprawianie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed].
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie PRESTIŻ PLUS (19.10.2020)
Ogólne
 • Poprawiono odświeżanie informacji wyświetlanych na dolnym statusie przy zmianie np. zakresu dat czy magazynu
 • Dodano na oknie wyboru rodzaju transakcji handlowej JPK opcję aby podwójne kliknięcie wybierało dany wiersz słownika.
 • Przycisk Usuń przypisane czyści listę wybranych kodów i zamyka okno bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika (jeśli kontekst wyboru na to pozwala).
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN, umożliwia on wyszukiwanie kodu klasyfikacji JPK z innego towaru, na podstawie wybranego kodu CN w nowo dodawanym/edytowanym towarze. Domyślnie parametr jest ustawiony na Tak. Jeśli użytkownik wybrał ręcznie kod a następnie wybrał kod CN to przy włączonym parametrze nadpisuje wybrane ręcznie kody tymi wg kodu, jeśli kody nie zostaną znalezione to wybór ręczny zostanie wyczyszczony.
 • Dodano możliwość oznaczenia w artykule, że nie podlega on klasyfikacji JPK. Ustawienie dostępne jest w słowniku wyboru Rodzaju transakcji handlowej JPK nad listą kodów.
 • Dodano możliwość nadawania domyślnej klasyfikacji JPK dla kategorii asortymentowej.
 • Poprawiono wyświetlanie cen w liście szczegółów w kartotece towarowej w trakcie wyboru na dokument.
 • Dodano możliwość importu towarów z pliku CSV z pozycjami, które mają kod CN nie istniejący w słowniku. Program uzupełnia słownik brakującymi kodami.
 • Przywrócono działanie skrótu Alt + o do otwarcia okna kodów kreskowych.
 • Rozszerzono pole nazwa kodu CN w słowniku do 200 znaków.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano proces dodawania kodu FP aby działał także w sytuacji kiedy fiskalizowana jest faktura a nie odwrotnie czyli wystawiana faktura do paragonu.
 • Poprawiono funkcję zapamiętywania ostatnio wybranej kategorii w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Przeniesiono sekcję pracownik oraz dane przesyłki do zakładki "3) Status zamówienia, inne" na formularzu zamówienia, tak aby wyświetlał się on prawidłowo na rozdzielczościach 1366x768 oraz 1280x1024.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Poprawiono przejście skrótem klawiszowym Alt + 3 przejście do zakładki 3) Uwagi w oknie tworzenia/edycji dokumentu handlowego.
 • Poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji na dokument.
Wydruki *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie FV. *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie WZ. *)
Urządzenia zewnętrzne
 • Usprawniono proces komunikacji z terminalem płatniczym, aby w przypadku pracy wielofirmowej nawiązywał komunikację z terminalem tylko w firmie ze zdefiniowanym urządzeniem.

*) Tylko linia wapro 365

Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS (01.10.2020)
Ogólne
 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji.
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%.
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis.
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie
Dokumenty
 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje.
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru .
 • Dodano możliwość zmiany kolejności pozycji na ofertach poprzez mechanizm przesuwania pozycji.
 • Dodano możliwość sortowania pozycji wg kodu CN w oknie Intrastat.
 • Dodano możliwość pobierania adresu do dokumentu FV ECOD do sekcji delivery z domyślnego adresu dostawy odbiorcy.
 • Dodano obsługę jednostki "Para" w eksporcie dokumentu do formatu ECOD.
 • Dodano obsługę pola o podzielonej płatności w eksporcie dokumentu do formatu ECOD - dane zapisane są w sekcji PaymentInformation.
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu.
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro).
 • Dodano rejestrowanie w aktywności użytkownika zdarzenia przeniesienia rezerwacji pomiędzy zamówieniami.
 • Dodano w kolumnie Opis nazwę zestawu, z którego pochodzą pozycje na importowane zamówienie w przypadku importu pozycji typu Zestaw.
 • Dodano do schowka pozycji kolumnę Producent oraz Preferowany dostawca z opcją sortowania.
 • Dodano obsługę kolektora w wariancie Biznes w dedykowanym trybie do współpracy z WAPRO Mobile w wariancie Biznes, który umożliwia wykonanie remanentu.
Paczki kurierskie
 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update).
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania paczki poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
Towary
 • Dodano wyświetlanie pola nazwa c.d. w buforze kolektora.
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków.
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu.
 • Rozszerzono funkcję przeliczania cen produktów aby działała także w kontekście zestawów.
Zlecenia serwisowe
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie Lista kontaktów kontrahenta przypisywanych do zlecenia serwisowego aby działało jak filtr typu "szukaj gdziekolwiek".
Kontrahenci
 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece.
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT.
Wydruki
 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu.
 • Zmodyfikowano okno wydruku raportu CrystalReports, tak aby po wybraniu opcji wydruku lub wysyłki email nie zamykało się automatycznie i umożliwiało wykonanie 2 czynności za jednorazowym uruchomieniem okna.
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
 • Dodano automatyczne uruchamianie wbudowanego klienta podczas wywołania opcji Pokaż procedurę w operacjach dodatkowych i w gniazdach rozszerzeń.
 • Dodano w zmiennej $NumerDokHan opcji OUTPUT dla dodawania korekt.
 • Dodano nowe zmienne OUTPUT w oknie kontrahenta $FormaPlatnosci, $IdHandlowca, $IdKlasyfikacji, $LimitKupiecki, $TerminNaleznosci, $TerminZobowiazan, $KonBlokowanie.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS (31.03.2020)
Ogólne
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Rozbudowano mechanizm kopiowania ustawień dla użytkownika o opcje wyboru czy kopiowana ma być cała konfiguracja, wartość jednego parametru czy cała sekcja wybrana na drzewie.
 • Dodano obsługę mikrorachunków podatkowych dla firmy i pracownika.
 • Dodano pomijanie zdublowanych separatorów (pustych sekcji) w trakcie generowania Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano nowy edytor SQL w narzędziu Klient SQL, który wpłynie pozytywnie na wygodę pisania zapytań SQL.
Ewidencja JPK
 • Dodano w edycji artykułu w zakładce 6) JPK, sklep internetowy, inne systemy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe). Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych artykułów w zakładce
  3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia .
 • Dodano możliwość filtrowania artykułów względem klasyfikacji JPK przypisanej do artykułu w filtrach artykułów (F8) zakładka 4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d.,JPK, program lojalnościowy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta. Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do kontrahenta w filtrach artykułów
  (F8) zakładka 3) Program lojal., dokumenty.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wprowadzania kodów transakcji handlowej JPK do dokumentu handlowego w nowej zakładce
  3) JPK Klasyfikacja. Kody wpisywane automatycznie (na podstawie algorytmu systemowego) są do dokumentu po jego zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do dokumentu w filtrach dokumentu
  (F8) zakładka 2) Zakresy, inne.
 • Dodano eksport klasyfikacji JPK w pliku WAPRO XML do systemu WAPRO Fakir/WAPRO Kaper kodów JPK przypisanych do transakcji
 • Dodano synchronizację klasyfikacji JPK przypisaną do towaru pomiędzy magazynami przy dokumentach MM oraz włączonej synchronizacji magazynów.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie kwoty VAT dla ręcznych rozrachunków podlegających metodzie podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość rozliczania wielu rozrachunków metodą podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość tworzenia polecenia przelewu z opcją podzielonej płatności na podstawie dokumentu wprowadzonego w systemie WAPRO Fakir.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Pozycje do deklaracji AKC-WW
  (wszystkie | bez zwolnionych). Określa on czy uwzględniać w deklaracji
  wszystkie pozycje i wyliczać różnicę względem zwolnionych czy tylko dodawać
  pomniejszone wartości o pozycje zwolnione.
 • Dodano kontrolę blokującą wystawianie faktury do paragonu jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT a nie ma wprowadzonego numeru NIP.
 • Dodano funkcję podgląd stanów magazynowych w innych magazynach na dokumentach magazynowych i handlowych a także w oknie Stany zamówień i rezerwacji (od biznes).
Paczki kurierskie
 • Dodano dla operatora DHL parametr konfiguracyjny "Powiadomienie przed doręczeniem (PDI)" pozwala włączać lub wyłączać usługę PDI dla tworzonych paczek.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania adresu email do paczki utworzonej z zamówienia Allegro aby brany był adres nie z kontrahenta tylko z tego konkretnego zamówienia (transakcji) .
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia kwotą z pobrania (jeśli jest mniejsza niż zdefiniowana w konfiguracji) dla paczek pobraniowych typu Inpost lub DHL.
 • Dodano nowy parametr użytkownika w sekcji Drukowanie o nazwie Nazwa drukarki termicznej do etykiet.
 • Dodano obsługę wydruku etykiet w formacie ZPL, jeśli zdefiniowano etykiety w tym formacie to po wybraniu opcji Pobierz etykietę następuje automatyczny wydruk na drukarkę termiczną (pojedynczo lub grupowo).
 • Dodano pobieranie protokołu odbioru dla kuriera DHL.
 • Dodano wbudowany raport CR - lista przesyłek kurierskich.
 • Dodano możliwość filtrowania paczek wg użytkownika.
 • Dodano wysyłanie numeru tel. odbiorcy do paczek kurierskich DPD.
 • Zmodyfikowano proces pobierania etykiet, tak aby system nie pytał o folder zapisu tylko uwzględniał folder użytkownika do zapisu PDF z konfiguracji użytkownika.
 • Dodano wysyłanie pola zawartość paczki do pola uwagi na etykiecie Poczty Polskie.
Towary
 • Dodano kolumnę Kraj pochodzenia do listy kolumn.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany pola Kraj pochodzenia.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu - zdjęcia (Tak | Nie).
 • Przeniesiono pole Kod CN do zakładki pierwszej z podstawowymi danymi artykułu.
 • Dodano do synchronizacji magazynów obsługę znacznika "Asortyment objęty mechanizmem PP".
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość definiowania roli oraz przypisywanie ich do urządzenia. W danej roli występuje kontrahent z kartoteki, może być np. użytkownikiem lub dostawcą.
 • Dodano kopiowanie tematu i opisu zadania CRM do tworzonego zlecenia serwisowego z zadania CRM.
 • Dodano słowniki Marka oraz Model w definicji urządzenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość grupowego ustawiania deklaracji stosowania procedury podzielonej płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku w wykazie VAT na wskazany dzień poprzez operację z prawego przycisku myszy na liście szczegółów kontrahenta o nazwie Rachunki bankowe.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika wg nowego API Ministerstwa Finansów.
 • Zmodyfikowano obsługę pobierania adresu email z GUS, system pyta podczas wykrycia innego adresu wpisanego obecnie w kontrahencie i tego, który został pobrany.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika dla zaznaczonych kontrahentów. Program sygnalizuje komunikatem błąd oraz pozostawia zaznaczenia dla tych kontrahentów, gdzie taki błąd się pojawił.
Wydruki
 • Dodano nowy parametr w wydrukach faktur umożliwiający drukowanie kodów CN dla towarów oraz kodów PKWiU dla usług zgodnie z nomenklaturami obowiązującymi od 01.04.2020 r.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kody JPK na wydruku Rejestr dokumenty handlowe CR.
 • Dodano wydruk pola BDO na fakturze RR.
 • Dodano możliwość włączenia w wariancie wydruku zamówienia drukowanie stanu magazynowego.
 • Zmodyfikowano opis w polu Zlecający na Podpis klienta na wydruku
  Zlecenia serwisowego CR.
 • Dodano możliwość sortowania w raporcie Wydruk specyfikacji rozchodu zbiorczego wg lokalizacji towaru.
 • Dodano możliwość zapisywania obrazu faktury z wydruku CR do e-dokumentów po zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość drukowania pracownika wystawiającego na nocie odsetkowej.
 • Dodano obsługę indeksów/nazw indywidualnych dla wydruku CR 'Dokument
  Wydania – wzór własny'.
 • Odblokowano możliwość drukowania podsumowania na wydruku Oferta handlowa przy wyłączonym drukowaniu cen.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji rachunków w wykazie VAT.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji statusu w wykazie VAT.
 • Dodano pole Kod CN do kreatora zestawień.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kod CN na zamówieniu i ofercie.
 • Dodano tłumaczenie na j. angielski na wydruku Faktura VAT - wzór własny
  polsko/ang dla sekcji Data wydruku oraz Data wystawienia/wykonania.
CRM
 • Dodano na oknie Lista zadań na belce filtrów listę wyboru z typem filtra wg data
  wprowadzenia | czas od | czas do.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Cube Online.
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Mera Online.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Nano Online.
 • Dodano możliwość wydrukowania kopii faktury dla drukarkach Posnet Thermal HD Online, Posnet Thermal XL2 Online.
 • Wyłączono drukowanie frazy "Z rabatem" na paragonie dla drukarki Elzab Mera TE TFT jeśli wyłączona jest opcja drukowania rabatu.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra
  dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra
  dodatkowego SQL dodana na oknie listy dokumentów finansowych.
 • Dodano obsługę filtra dodatkowego SQL na oknie zarządzania rezerwacjami
  pozycji zamówienia - gniazdo rozszerzeń XGZROA01 oraz XGZROA02.
 • Dodano zmienne $BlokujNrSeriiNaForm oraz $BlokujDateWaznosciNaForm w gniazdach przed i po otwarciu okna formularza pozycji dokumentu magazynowego/handlowego.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie PRESTIŻ PLUS (28.11.2019)
Ogólne
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika.
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty FV zaliczkowej.
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu.
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) - nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w dokumentach Intrastat możliwość grupowego usuwania pozycji.
 • Dodano nowy parametr użytkownika "Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach" - określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych.
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny "Ilość dostępna w mag." oraz "Stan w mag.".
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0.
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania.
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie.
Towary
 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola.
 • Dodano w kreatorze zestawień w polach Artykułu znacznik czy podlega pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w oknie sprzedaży wiązanej kolejności pozycji.
 • Dodano w konfiguracji pól podlegających synchronizacji znacznik "Asortyment objęty mechanizmem PP".
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT, co pozwala prawidłowo fakturować zlecenia dokumentami walutowymi.
Kontrahenci
 • Dodano weryfikację podczas pobierania danych z GUS w przypadku wykrycia daty wykreślenia z rejestru z opcją przerwania procesu pobierania.
Wydruki
 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP).
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku CR zlecenia serwisowego sekcję Sprzęt odebrano po naprawie.
 • Dodano w kreatorze zestawień w grupie pól dla dokumentu handlowego znacznik informujący czy dokument podlegał pod mechanizm podzielonej płatności czy nie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano w konfiguracji firmy nowy parametr w sekcji zleceń produkcyjnych "Sygnatura typu dokumentu przychodu dla zleceń produkcyjnych". Umożliwia wskazanie innego typu dokumentu dla przychodu ze zleceń niż PW.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie).
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie.
 • Dodano obsługę kasy Elzab Mini Online.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazd rozszerzeń w module dokumentów SAD.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS (01.10.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) - umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień.

  Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.

 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
 • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)
Dokumenty
 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją "Asortyment podlega pod mechanizm PP".
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP).
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych.
 • Dodano możliwość realizacji zamówień na dokumenty SAD.
 • Dodano możliwość przenoszenia kodów egzemplarzowych na pozycje przychodowe SAD z wybranych zamówień.
 • Przeniesiono operację "grupowa zmiana danych intrastat dla pozycji dokumentu handlowego" do sekcji Operacje.
 • Dodano możliwość eksportu elektronicznego polecenia przelewu (epp) walutowego z kodem SWIFT. Aby w epp pojawił się nr swift to numer banku w rachunku bankowym musi być zgodny z numerem banku w kartotece banków, gdzie ten numer swift jest wypełniany.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji" wyświetlanie okna konfiguracji jak cennik ma zostać utworzony.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "realizacja zamówień na wybrany dokument handlowy (CTRL+ALT+R)" opcji czy zamówienia mają być realizowane częściowo czy całościowo.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po realizacji" - pozwala on ustawić własny status zamówienia.
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole "Numer zewnętrzny" na dokumentach handlowych zakupu o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy.
Towary
 • Dodano znacznik "Asortyment podlega pod mechanizm PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano grupową operację "Podlega mechanizmowi PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika "Asortyment podlega pod mechanizm PP" w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat.
 • Dodano możliwość filtrowania wg indeksu handlowego w oknie wyboru towarów do zakładania cen oraz indeksów indywidualnych.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zafakturowania zlecenia serwisowego dokumentem walutowym.
 • Dodano pole Opis c.d. w zleceniu serwisowym wraz z wydrukiem.
 • Dodano kolumnę rabat dla pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość ustawienia w danych kontrahenta wg jakiego trybu sumowania mają być ustawiane dokumenty zakupu po wybraniu kontrahenta.
Wydruki
 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej.
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy.
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru "ukryj dokument tożsamości" .
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta .
Paczki kurierskie
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano oznaczenie statusu zlecenia "C - częściowa realizacja" kolorem fioletowym.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania produktów do wyprodukowania o nowe opcje filtrów.
 • Dodano ustawianie statusu "T - w toku" dla zleceń z przynajmniej jedną pozycją z ilością wyprodukowaną > 0 oraz z ilością do produkcji > 0.
 • Dodano możliwości ustawienia sortowania pozycji w zleceniu produkcyjnym wg kolejności dodawania.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano uprawnienie "Klient SQL" dla uruchamiania modułu z programu (domyślnie odebrane dla użytkowników innych niż admin).
Gniazda rozszerzeń
 • Dodanie zmiennej $NieFiskalizuj w gnieździe przed zatwierdzeniem paragonu na oknie sprzedaży detalicznej.
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie PRESTIŻ PLUS (05.09.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  Aplikacja umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
 • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż. Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.
 • Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
 • Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
 • Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
 • Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
 • Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym "Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym". Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
 • Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
 • Zmodyfikowano działanie schowka pozycji aby podczas pierwszego wejścia w okno system nie kasował pozycji dodanych wdrożeniowo na poziomie kodu SQL.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika "Forma płatności z kontrahenta" o wartość "Pytaj" - wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
 • Przeniesiono operację "Grupowa zmiana danych intrastat" w dokumencie handlowym z menu prawego przycisku myszy do sekcji Operacje dodatkowe.
 • Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
 • Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień - czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
 • Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
 • Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany cen pozycji dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.
Towary
 • Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
 • Dodano możliwość grupowego zarządzania (dodawanie, modyfikowanie, kasowanie) towarami w definiowaniu zamienników, opakowań, sprzedaży wiązanej oraz składników zestawu
 • Rozszerzono pole nazwy do intrastat (opis towaru poz.intrastat) do 250 znaków
 • Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
 • Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru
Zlecenia serwisowe
 • Zmodyfikowano proces podpinania dokumentów do zlecenia serwisowego. Dla dokumentów wycenianych w cenie zakupu system do pozycji ustawi znacznik Podlega fakturowaniu oraz Usługa bazowa, dla dokumentów wycenianych w cenach sprzedaży ustawi tylko Podlega fakturowaniu.
 • Dodano na oknie kalendarza CRM na wybranym zadaniu nową opcję pod prawym przyciskiem myszy Dodaj zlecenie serwisowe.
 • Dodano skrót Ctrl + Shift + O do wywołania opisu pozycji kosztorysu zlecenia oraz przycisk Opis na liście pozycji tak jak w FV.
 • Dodano na oknie wyboru dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego na dole nową opcję Sprawdzaj czy są dokumenty magazynowe po wyborze kontrahenta.
 • Dodano na zleceniu serwisowym komunikat informujący o niewystarczającej ilości na stanie wybranego towaru do kosztorysu.
 • Dodano wyszukiwanie wg nazwa intuicja oraz konfigurację kolumn na oknie wyboru urządzeń serwisowych do zlecenia.
Kontrahenci
 • Zmodyfikowano nazwę oraz logikę zakładki szczegółów Zlecenia serwisowe na Zlecenia serwisowe niezrealizowane.
 • Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
 • Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
 • Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
 • Dodano możliwość obsługi pola SWIFT w konfiguracji Eliksir dla Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano integrację pola numer telefonu do systemu WAPRO B2B.
Wydruki
 • Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
 • Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
 • Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na "Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty".
 • Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
 • Do wydruku Crystal Reports "Specyfikacja zbiorcza zamówień" dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
 • Dodano na oknie wydruków Crystal Reports możliwość tworzenia zadań CRM analogicznie do wydruków systemowych.
 • Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco Print.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Sigma.
 • Zoptymalizowano wysyłkę danych do kasy fiskalnej Novitus Next za pomocą połączenia Ethernet TCP/IP.
Paczki kurierskie
 • Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
 • Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
 • Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy "Wykonane zmiany".
 • Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
 • Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano widoczność kolumny "Nazwa c.d." artykułu w oknie definicji wariantu produktu.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano nowe uprawnienie "Zmiana indeksów katalogowych i handlowych w edycji artykułu.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie PRESTIŻ PLUS (15.05.2019)
Ogólne
 • Zmodyfikowano sposób zapisywania kolejności pozycji podczas wyboru grupowego towarów na dokument. Program pomimo ustawienia sortowania wg kolejności dodawania nie dodawał pozycji wg zaznaczania towarów przed grupowym wprowadzeniem na dokument.
 • Dodano we wszystkich miejscach gdzie są podpięte e-dokumenty nową operację kasowania załączników z e-dokumentów dla zaznaczonych elementów.
 • Zabezpieczono proces eksportu dokumentów do elektronicznego polecenia przelewu aby znak nowej linii w tytule nie powodował przenoszenia części danych do nowej linii.
 • Dodano w edycji danych firmy możliwość wprowadzenia dodatkowych numerów NIP dla krajów UE, w których przekroczono limit sprzedaży internetowej.
  • Podczas wystawiania dokumentu system sprawdza istnienie numeru NIP dla kraju odbiorcy i zakres dat, jeśli zapis istnieje dokument oznaczony jest do kraju docelowego i pomijany jest w wydruku rejestru VAT krajowego oraz JPK_VAT
  • Dodano filtr na oknie dokumentów handlowych umożliwiający filtrowanie dokumentów, handlowych, który powinien być podatkowo rozliczony w innym kraju
  • Dodano drukowanie tych numerów NIP na dokumentach wystawianych do krajów, dla których zostały one zdefiniowane w podanym okresie
Paczki
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim DPD.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim GLS.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano możliwość obsługi wielu adresów nadań i zwrotów w trakcie tworzenia paczek.
Dokumenty
 • Dodano możliwość grupowego realizowania zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta. Celem funkcji jest automatyczne wystawianie faktur do zamówień pochodzących z aukcji lub sklepów internetowych.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD, pola inicjują się wartościami z ostatnio wybranej pozycji do dokumentu.
 • Dodano obsługę operacji dodatkowych i gniazd rozszerzeń do operacji dodatkowych w oknie dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość wprowadzenia grupowego rabatu na pozycje dokumentu SAD. Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie pozycji SAD.
 • Dodano możliwość edycji pola numer własny w dokumencie deklaracji Intrastat. Jeśli użytkownik nie wpisze wartości to podczas generowania pliku Intrastat wygeneruje się numer jak dotychczas.
 • Dodano możliwość kojarzenia dokumentu finansowego, który wystawiony jest na operatora płatności skojarzonego z kontrahentem wybranym do dokumentu handlowego.
 • Dodano sumowanie finansowych dokumentów walutowych.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu Oferty - Utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji.
 • Dodano możliwość obsługi pola Uwagi w dokumentach handlowych, które są zaksięgowane, bez konieczności udzielenia uprawnienia do edycji dokumentu zaksięgowanego.
 • Dodano zmienne dotyczące linków szybkich płatności w module wiadomości SMS uruchamianym w kontekście dokumentu handlowego.
 • Uwzględniono pole nazwa c.d. w oknie pozycji dokumentu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano nowy status dla dokumentu Zlecenia serwisowe o wartości Zamknięte.
 • Dodano ostrzeżenie podczas zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej o zmianie formy płatności i rabatu na skutek zmiany kontrahenta.
 • Dodano w pliku eksportowym ECOD XML sekcję OrderLineNumber, zawiera ona kolejność wprowadzania oryginalnej pozycji na dokument zamówienia. Jeśli przenoszone są wybrane pozycje, sekcja będzie zawierała luki w numeracji.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji użytkownika - Fiskalizacja przy wystawianiu FV - pozwala on pomijać fiskalizację podczas wystawiania FV z okna sprzedaży detalicznej pomimo włączonej fiskalizacji i podłączonej drukarki fiskalnej.
 • Dodano możliwość wyszukiwania pozycji wg kodu kreskowego w oknie korekty analogicznie do innych okien pozycji dokumentów.
 • Dodano możliwość uruchamiania z menu prawego przycisku myszy modułu e-Dokumenty.
 • Dodano możliwość edycji adresu dostawy bez konieczności edycji całego dokumentu.
 • Dodano nową opcję Dla transmisji pozostaw ceny wpisane w kolektorze w oknie bufora kolektora obok opcji Nowa transm.. Opcja umożliwia przeniesienie cen z kolektora do pozycji dokumentu.
 • Dodano komunikat podczas kasowania dokumentu RW/PW wygenerowanego ze zlecenia, że jego skasowanie nie ma wpływu na stan dokumentu zlecenia jakim zostało ono wygenerowane.
 • Przywrócono proponowanie wprowadzania poprzednich wartości VAT w oknie weryfikacji kwot, podczas zapisywania zmodyfikowanego dokumentu zakupu.
 • Zmodyfikowano logikę kopiowania uwag z zamówienia na dok. handlowy w sytuacji kiedy w dok. handlowym wstawione są jakieś uwagi, od teraz dostępne będą następujące opcje:
  • Wybierz i zastąp uwagi dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i nadpisuje uwagi dok. handlowego
  • Wybierz i dołącz do uwag dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i dokleja do uwag dok. handlowego
  • Anuluj - anuluje operacje przenoszenia uwag z zamówienia do dok. handlowego
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy w grupie Artykuły - Synchronizacja definicji produktów (Pozostaw, Rozłącz, Kopiuj), który wpływa na logikę synchronizacji definicji produktów w magazynach o tym samym wyróżniku.
  • Pozostaw, działa jak dotychczas
  • Rozłącz - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będzie pusto
  • Kopiuj - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będą powielone definicje
 • Dodano możliwość importu/eksportu cen artykułów z pliku CSV.
 • Dodano odpinanie/przypinanie rubryk cenowych od kategorii w przypadku włączenia synchronizacji cen z uwzględnieniem wyróżnika synchronizacji.
 • Dodano uprawnienie Oglądanie indeksów i nazw producenta, w przypadku jego odebrania zostaną ukryte indeksy i nazwy w oknie kartoteki artykułów, w oknie pozycji dokumentów, w pliku eksportu CSV/Excel.
 • Dodano nową kolumnę W produkcji na zakładce szczegółów Stany w magazynach, prezentuje ile towarów jest do wyprodukowania wg zleceń produkcyjnych.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy Powielanie artykułu - cenniki. Pozwala on przenosić wszystkie, wybrane lub nie przenosić cenników indywidualnych z powielanego towaru do nowego.
 • Dodano możliwość kopiowania pola Nr artykułu w oknie edycji towaru
 • Uwzględniono powielanie atrybutu dostępności w sklepie B2C/B2B podczas powielania artykułu.
 • Zmodyfikowano proponowanie ilości w procesie generowania zamiennika wzajemnego, do tej pory system proponował zawsze wartość 1 obecnie będzie proponował ilość wynikającą z pierwotnej definicji zamiennika.
 • Dodano kolumnę Kod CN w kartotece artykułów.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania towarów do sprzedaży wiązanej.
Kontrahenci
 • Dodano uprawnienie na operację powielenia kontrahenta.
 • Dodano automatyczne wykrywanie czy w schowku systemowym zawarty jest prawidłowy numer NIP w trakcie pobierania danych z GUS. Jeśli schowek zawiera poprawny numer NIP jest on automatycznie wklejany w pole Numer NIP w oknie pobierania danych z GUS.
 • Dodano możliwość grupowego wycofania zgody RODO.
Wydruki
 • Dodano na wydruku korekty zmieniającej kontrahenta dane przed i po kontrahenta.
 • Dodano w module crystalrap.exe automatyczne logowanie komunikatów do tabeli MAG_CRYSTALREPORT_LOG jeśli moduł wywoływany jest z parametrem wiersza poleceń PDF lub Edokum_PDF. Komunikaty nie będą pojawiać się na ekranie blokując dalsze działanie modułu.
 • Dodano do wydruku systemowego raportu Zlecenie serwisowe sekcję Stan urządzenia.
 • Przywrócono separatory w formie spacji pomiędzy tysięcznymi grupami na wydruku faktury.
 • Dodano nowy parametr wydruku Ukryj termin realizacji na raporcie zamówienia.
 • Dodano tłumaczenie wartości pola Forma płatności na raporcie Faktura VAT - wzór własny - polsko-angielski.
 • Dodano drukowanie pola NIP na wydruku Stan rozrachunków - raport szczegółowy.
 • Dodano sortowanie (wg nazwy, indeksu lub kolejności dodawania pozycji) w raporcie Faktura VAT wzór własny polsko-angielski.
 • Dodano na wydruku dokumentu Faktury WNT możliwość ustalenia czy rabat ma się drukować.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano na wydruku paragonu z drukarki Elzab Mera+, Zeta, D10 opis pozycji.
CRM
 • Dodano wyświetlanie zadań CRM użytkownika po zalogowaniu do aplikacji.
 • Podczas przenoszenia zadań pomiędzy kalendarzami pracowników dodano propozycję zamiany tych pracowników skojarzonych z kalendarzami.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano zmienne do obsługi pól dodatkowych w Dokumenty magazynowe - Okno danych dokumentu magazynowego - Dodawanie lub poprawianie dokumentu magazynowego - Zdarzenia związane z pojedynczą pozycją - Dodawanie lub poprawianie lub usuwanie pozycji - Po (XGMOAYA2) oraz Dokumenty handlowe - Okno danych dokumentu handlowego - Dodawanie lub poprawianie dokumentu handlowego - Zdarzenia związane z pojedynczą pozycją - Dodawanie lub poprawianie lub usuwanie pozycji - Po (XGHOAYA2).
 • Dodano zmienną $DokKrajowy w gniazdach dot. edycji i dodawania faktur.
 • Dodano zmienną $IdArtykulu w gniazdach XGHPDO1 - Dokumenty handloweOkno danych pozycji dokumentu handlowegoDodawanie pozycjiOtwarcie okna danych pozycjiPrzed XGHODYD1 - Dokumenty handloweOkno danych dokumentu handlowegoDodawanie dokumentuZdarzenia związane z pojedynczą pozycjąDodawanie pozycjiPrzed.
 • Zmodyfikowano działanie zmiennych $OpcjaPWzRW oraz $OpcjaTylkoRW do obsługi trybu OUTPUT w oknie zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano zmienną $KontrolujLimitKupiecki w kontekście gniazd rozszerzeń dokumentu magazynowego.
 • Dodano w obsłudze tabel dodatkowych ustawienie domyślnego pola po którym ma być sortowanie tabeli dodatkowej na poziomie konfiguracji tabeli oraz dołożono zapamiętanie sposobu sortowania rosnąco/malejąco.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie PRESTIŻ PLUS(24.01.2019)
Ogólne
 • Dodano integrację z płatnościami online Przelewy 24 (usługa subskrypcyjna)
  • Dodano nowe parametry w konfiguracji firmy w sekcji rachunków bankowych:
   • Login
   • Hasło
   • Numer klienta
  • Dodano możliwość generowania linku do płatności online oraz jego wysyłki emailem i wydruku (także w formie kodu QR) na dokumentach faktur oraz zamówień
  • Dodano listę szczegółów na zamówieniach oraz dokumentach handlowych z informacjami o linku
  • Dodano operację dodatkową dostępną pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów dotyczącej linku pozwalającej sprawdzić czy płatność została wykonana przez klienta oraz ją potwierdzić
  • Dodano możliwość wyboru w danej formie płatności jaki operator szybkiej płatności ma być wykorzystany do wygenerowaniu linku
  • Dodano automatyczne generowanie linku podczas zapisywania dokumentu zamówienia lub faktury z formą, do której przypisano operatora szybkiej płatności
 • Dodano możliwość wprowadzenia historii nazwy banku
 • Dodano możliwość zmiany hasła dla wybranego użytkownika w trybie Popraw z poziomu kartoteki użytkowników.
 • Rozszerzono słownik operacji rodzajów operacji finansowych aby był zależny od firmy.
 • Dodano przenoszenie uwag z dokumentu SAD na dokument powiązany PZ.
 • Dodano na liście dokumentów finansowych oraz magazynowych wyświetlanie informacji o powiązanym pracowniku
 • Dodano kolumnę Opis pozycji w schowku pozycji.
 • Dodano indeks katalogowy i handlowy i katalogowy w liście szczegółów w zakładce Pozycje.
Towary
 • Dodano możliwość przywracania domyślnego układu kolumn w oknie historii przychodu i rozchodu towaru .
 • Poprawiono mechanizm wysyłania ceny do sprawdzarki cen aby uwzględniał ceny promocyjne.
 • Dodano automatyczną zmianę znaku pojedynczego apostrofu w trakcie importu artykułów z CSV na znak tzw. backtick zgodny ze środowiskiem pracy WAPRO Mag
 • Dodano synchronizację wariantów zestawu pomiędzy magazynami.
 • Dodano w oknie Przeceny kolumnę Indeks handlowy
Kontrahenci
 • Dodano możliwość wybrania opcji Pokaż pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów w zakładce dokumenty handlowe .
 • Zmodyfikowano domyślny porządek sortowania na malejący na oknie adresów dostaw kontrahentów tak aby ostatnio dodane były na górze listy.
Zamówienia
 • Dodano na oknie podglądu ceny (ctrl + shift + c) z poziomu pozycji zamówienia informacji o ostatniej dacie sprzedaży danego towaru dla danego kontrahenta
 • Dodano w oknie realizacji pozycji zamówienia wyświetlanie opisu towaru w polu z komunikatami.
Dokumenty handlowe
 • Dodano filtr na oknie weryfikacji kwoty VAT z faktury - "Pokazuj zapisy VAT: wszystkie lub kwota VAT <> 0"
 • Dodano kolumnę kod kreskowy w oknie pozycji korekty.
 • Dodano możliwość wydruku polecenia przelewu z poziomu dokumentów handlowych dla dokumentów ze Split Payment.
Moduł serwisu
 • Dodano automatyczne wywołanie okna w trybie edycji po operacji powielania zlecenia serwisowego oraz urządzenia
CRM
 • Dodano słownik pola Temat zadania
Rozrachunki
 • Dodano sortowanie wg kolumny Pozostało w oknie wyboru rozrachunku do rozliczenia
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano parametr konfiguracji firmy "Minimalizuj odchyłkę pomiędzy PW i RW" - Włączenie parametru spowoduje próbę minimalizacji odchyłki wynikającą z zaokrągleń powstałych przy obliczaniu wartości docelowej PW względem pozycji z dokumentu RW. Opcja może spowodować rozbicie pozycji przychodowej celem modyfikacji ceny zakupu na pozycji PW.
Wydruki
 • Dodano w module crystalrap.exe nowy parametr (jako ostatni) pozwalający przekazać ścieżkę do katalogu gdzie ma być przetwarzany raport jako plik tymczasowy.
 • Dodano wydruk oświadczenia dot. wyrobów węglowych na wydruku faktury wzór własny (CR)
 • Dostosowano wydruk oświadczenia do przepisów ze stycznia 2019
 • Poprawiono na wydruku protokołu odbioru oraz zleceniu serwisowym daty wystawienia
 • Rozszerzono parametr w konfiguracji firmy dotyczący generowania dokumentów akcyzowych podczas wystawiania FV sprzedaży o opcję generowania bez opcji wydruku.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano gniazda rozszerzeń na zdarzenia Otwarcie i Zamknięcie okna dla głównych list dokumentów (dok. magazynowe, dok. ofert, zlecenia serwisowe i zlecenia produkcyjne)
 • Dodano możliwość ustawiania własnego filtra SQL w gniazdach na otwarcie okna (dok. magazynowe, dok. ofert, zlecenia serwisowe i zlecenia produkcyjne)
 • Dodano ustawianie @id_obiektu na liście tabeli dodatkowej po dodaniu wiersza tabeli dodatkowej
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco print
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie PRESTIŻ PLUS (20.11.2018)
Ogólne
 • Dodano w edycji danych firmy pole BDO (pole dotyczące utylizacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych
  • Dodano wydruk pola BDO na dokumencie faktury zwykłej i wzór własny
  • Dodano wydruk pola BDO na paragonach fiskalnych w drukarkach:
   • EPSON Thorell TM - konfiguracja urządzenia zakładka Stopka
   • POSNET Thermal FV EJ LCD - opcja Operacje na drukarce a następnie w sekcji Programowanie wstępne ustawienie Stopka paragonu i opcja Zaprogramuj
   • W wielu drukarkach można zaprogramować to pole jako dodatkowa linijka paragonu przez program serwisowy
  • Dodano eksport pola BDO w pliku faktury w XML ECOD
  • Zoptymalizowano proces zamykania aplikacji poprzez zapis tylko zmienionych ustawień konfiguracyjnych
  • Odblokowano możliwość kopiowania do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w kolumnie pomimo braku uprawnień eksportu do excela.
Paczki
 • Dodano możliwość ukrywania na liście wyboru operatora przesyłki poprzez wyłączenie jego aktywności w konfiguracji firmy w sekcji paczek.
 • Rozszerzono sprawdzanie formy płatności typu Pobranie o różne warianty słowa Pobranie podczas tworzenia paczki z zamówienia, tak aby po utworzeniu paczki oznaczona została ona jako pobraniowa oraz przypisała się kwota pobrania.
 • Dodano wyłączanie listy rozwijalnej "Gabaryt" po wybraniu opcji Odbiera kurier dla paczek Inpost.
Dokumenty handlowe
 • Dodano nowy filtr dostępny pod F8 w zakładce 4) Dokumenty seryjne, wyróżnik, marża o nazwie Dokumenty handlowe z opcjami wyboru:
  • powiązane z zamówieniami z modułu WAPRO Aukcje
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B lub z WAPRO Aukcje
 • Wyłączono proponowanie zmiany ceny na dokumencie po zmianie kontrahenta na paragonie zafiskalizowanym
 • Dodano zapamiętywanie ostatniej ścieżki na oknie eksportu faktury do pliku XML
 • Dodano przenoszenie numerów serii i dat ważności z dokumentu korekty nierejestrowanej
Towary
 • Dodano możliwość oznaczania jednostek miary jako archiwalna aby ukryć ją na liście wyboru.
 • Dodano możliwość konfigurowania kategorii wielopoziomowych przy wywołaniu słownika z poziomu edycji towaru
 • Dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego wg indeksu katalogowego i handlowego
Zamówienia
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Uwzględniaj wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień w limicie kupieckim"
 • Dodano możliwość przypisania rachunku wirtualnego kontrahenta do dokumentu pro forma
Kontrahenci
 • Dodano na oknie krajów kontrahenta możliwość ustawienia opcji kraj UE
 • Usprawniono funkcję zatwierdzania okna pobierania danych kontrahenta z GUS poprzez F10 aby nie wymagała podwójnego kliknięcia F10
 • Zmodyfikowano sposób wyszukiwania kontrahenta wg NIP aby nie uwzględniał wpisywanych myślników w numerze
CRM
 • Rozszerzono parametr firmy dot. CRM - Kontrola przydzielenia w zadaniach CRM o wartość Pracownik i kontakt
Dokumenty finansowe
 • Zmodyfikowano formatowanie kwoty VAT w pliku e-przelewu aby nie zawierał spacji
Dokumenty magazynowe
 • Zmodyfikowano sposób ukrywania nazw kontrahentów/magazynów w przypadku braku uprawnień do oglądania dostawców tak aby ukrywał tylko nazwy kontrahenta a nazwa magazynu była widoczna
 • Ulepszono filtr dokumentów magazynowych do zafakturowania aby uwzględniał tylko te typy dokumentów, które mają ustawioną flagę Podlega fakturowaniu.
Rozrachunki
 • Zmodyfikowano funkcję powielania rozrachunku aby po zapisie jako pracownik tworzący był pracownik, który powielił a nie utworzył pierwotny dokument
Wydruki
 • Dodano pole 22 z numerami NIP na wydruku intrastat
 • Dodano na wydrukach rejestrów zakupu i sprzedaży przed NIPem kontrahenta symbol kraju dla dokumentów UE
 • Zmodyfikowano sposób wydruku grupowego zamówienia od odbiorcy aby cała seria była wg wskazanego wariantu przez użytkownika a nie wg domyślnego
 • Dodano do nazwy pliku nazwy kontrahenta oraz daty i godziny podczas generowania wezwania do zapłaty do PDF
 • Zmodyfikowano wydruk faktury WNT aby koszty dodatkowe ujemne zawierały znak minus
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano możliwość ustawienia zmiennej $IdTypDokFin gniazdach O1 (przed otwarciem okna), O2 (po otwarciu okna) oraz T2 (po wyborze typu) w trybie dodawania dokumentu finansowego
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS(01.10.2018)
Ogólne
 • Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
 • Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
 • Dodano obsługę pola 106 - zwolnienia i obciążenia na deklaracji AKC-WW
 • Dodano możliwość wyłączenia aktywności nieużywanych magazynów tak aby ukrywały się na listach wyboru magazynu
 • Dodano automatyczne zamykanie otwartych okien podczas zmiany firmy
 • Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
 • Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
 • Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
 • Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
Paczki
 • Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
 • Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
  • Dodawanie paczek
  • Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
  • Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
  • Pobieranie etykiet
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
 • Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
 • Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
 • Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
 • Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
 • Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
 • Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
Dokumenty handlowe
 • Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
 • Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
 • Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
 • Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
 • Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
 • Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
 • Dodano prawidłową obsługę odwrotnego obciążenia w podsumowaniu w pliku eksportowym faktury ECOD
Towary
 • Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
 • Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
 • Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
 • Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
Zamówienia
 • Dodano kopiowanie informacji o wariancie produktu podczas tworzenia ZD z dokumentu ZO
 • Zmodyfikowano działanie kontroli ceny pozycji podczas przenoszenia pozycji z oferty na zamówienie tak aby działała przed dodaniem dokumentu zamówienia
 • Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
Kontrahenci
 • Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
 • Rozszerzono filtr kontrahentów bez dokumentów o możliwość sprawdzenia wystawionych zleceń serwisowych
 • Dodano na liście kontrahentów zakładkę szczegółów z listą ofert
Dokumenty finansowe
 • Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
Dokumenty magazynowe
 • Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
 • Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
 • Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
 • Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
Rozrachunki
 • Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
 • Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
 • Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
 • Dodano możliwość powielania rozrachunków
 • Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
 • Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
  • Emar Printo
  • Emar Tempo Pro
  • Posnet Thermal HD
  • Posnet Thermal XL
  • Posnet Thermal FV EJ LED
  • Posnet Thermal FV EJ LCD
  • Posnet Themo HS FV EJ
Wydruki
 • Dodano parametr umożliwiający tworzenie obrazu e-dokumentów w module e-Dokumenty dla zleceń produkcyjnych
Usprawnienia
 • Dodano uprawnienie pozwalające zablokować widok zadań przydzielonych do innych użytkowników
 • Dodano opcję zmiany hasła w edycji użytkownika (np. zmiana hasła przez administratora)
 • Dodano opcję wymuszania zmiany hasła podczas pierwszego logowania podczas tworzenia nowego użytkownika
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano zmienną do odczytu $DniPoTerminie w gniazdach na formularzu kontrahenta
Zmiany w wersji 8.61.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS (01.07.2021)
Ogólne
 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa WAPRO Hybrid jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu systemu e-commerce.
Dokumenty
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej.
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany.
Towary
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)).
Kontrahenci
 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Obroty w miesiącach wg krajów - umożliwia podsumowanie obrotu wg kodu kraju odbiorcy na potrzeby pakietu e-Commerce.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy).
Gniazda rozszerzeń
 • Zmodyfikowano zmienną @WyborIDKontrahenta na tym In/Out w gnieździe Popraw dokument magazynowy lub handlowy - wybór kontrahenta - PO.
Zmiany w wersji 8.60.8 w wariancie PRESTIŻ PLUS (27.05.2021)
Ogólne
 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę
  elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu
  dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem
  pozycji z importowanych dokumentów.
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi Businesslink
  oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi.

  Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.

Dokumenty
 • Dodano obsługę wzoru CUK(2) dla deklaracji podatku cukrowego zgodnie z
  publikacją wzorów przez MF.
 • Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK" o trzech stanach [1] Dolicz i wykazuj , [2] Dolicz i NIE wykazuj, [3] Nie doliczaj Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwzględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywane na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji.
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby
  w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie
  źródłowym.
 • Dodano filtr
  pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP.
 • Poprawiono brak
  wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i
  częściowym rozchodzie dostawy.
Towary
 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN
  dłuższego niż 10 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów
  w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji
  firmy.
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku
  kiedy towar posiada dodatkową jednostkę.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Podsumowanie magazynu w miesiącach (dostępny w
  Stany i obroty magazynowe | wydruki) - raport prezentuje zbiorcze
  podsumowanie magazynu .
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na
  wydruku kompensaty.
 • Dodano obsługę dokumentu zaliczkowego w wydruku CR
  "Faktura VAT WDT - wzór własny polsko angielski".
 • Dodano pobieranie
  danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia.
 • Poprawiono wydruk
  dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST.
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie PRESTIŻ PLUS (29.03.2021)
Ogólne
 • Poprawiono zapamiętanie ostatnio wybranej klasyfikacji kontrahenta w trakcie wyboru na dokument
 • Dodano rejestrowanie informacji w identyfikatorze opisowym numeru zamówienia z bufora oraz numeru zamówienia po przeniesieniu.
Paczki
 • Poprawiono wysyłkę adresu email odbiorcy przy nadawaniu paczek GLS.
 • Dodano obsługę przesyłki UPS Express Saver.
 • Zmodyfikowano działanie integracji z Przelewy24 - po otrzymaniu potwierdzenia z API Przelewy informacji o potwierdzeniu płatności jest ona potwierdzona w portalu klienta.
Dokumenty
 • Dodano eksport kodów CN w faktura XML ECOD w sekcji ReferenceType.
 • Dodano weryfikacje czy kontrahent jest oznaczony jako zagraniczny oraz weryfikacja parametry czy stosować zerową stawkę VAT dla kontrahentów zagranicznych w procesie importu zamówień XML ECOD.
 • Dodano obsługę podatku cukrowego przy eksporcie faktur ECOD XML (InvoiceUnitPriceWithoutCharges).
 • Dodano domyślnie inicjowanie wartości pól dodatkowych zgodnie z definicją przy grupowej realizacji zamówień na FV
 • Dodano możliwość umieszczania na fakturach kodu QR z informacjami do płatności w aplikacjach mobilnych banków wg standardu bankowego.
 • Dodano tworzenie obrazu dokumentu PDF przy wykorzystaniu grupowego wydruku (po włączeniu, że po wydruku na tworzyć obraz dokumentu).
Wydruki
 • Dodano drukowanie form płatności na wydruku FV z drukarek fiskalnych Posnet typu Online.
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku WZ.
 • Dodano drukowanie podsumowania kwoty podatku cukrowego na wydruku FV.
 • Poprawiono drukowanie numerów stron na wydruku Zamówienie ZO wzór własny przy wielostronicowych dokumentach.
 • Zmodyfikowano sortowanie dokumentów w raporcie Towary niechodliwe.
 • Zmodyfikowano działanie aplikacji aby w przypadku drukowania dokumentów w formacie CR oraz systemowych dla dokumentów magazynowych drukowane były wszystkie typy po zapisie. Obecnie drukowany był jeden dok. np. WZ a SU nie.
Tabele dodatkowe
 • Dodano możliwość ustawienia precyzji do 6 miejsc po przecinku w definicji tabeli dodatkowej.
Urządzenia zewnętrzne
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z kasą Novitus Next.
 • Poprawiono odczyt sprzedaży pozycji paragonowych dla kas Noitus One, Nano Online oraz Next.
 • Poprawiono drukowanie nazwy kontrahenta oraz uzupełniono drukowanie pozostałych danych kontrahenta przy wydruku FV na drukarce ELZAB Cube Online.
 • Poprawiono działanie drukarek ELZAB Cube Online przy wykorzystaniu protokołu Ethernet.
 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych dla kasy Novitus Santo Lan E.
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie PRESTIŻ PLUS (17.12.2020)
Ogólne
 • Dodano w konfiguracji użytkownika w sekcji parametry wyświetlania nowy parametr Kolorowanie naprzemienne wierszy (Tak|Nie). Pozwala wyłączyć mechanizm kolorowania na głównych listach programu.
 • Dodano zapisywanie do logu aktywności użytkownika uruchamianie operacji dodatkowych.
 • Dodano filtr umożliwiający ukrycie pracowników oznaczonych jako archiwalnych w module aktywności użytkownika.
 • Zmodyfikowano wygląd okna grupowej zmiany ceny aby był poprawnie wyświetlany w rozdzielczości 1366x758px.
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie zamówień.
Towary
 • Dodano na formularzu dodawania/edycji artykułu w zakładce 7)akcyza, certyfikat nowe pole Podatek cukrowy (w jedn. magazynowania). Użytkownik może wprowadzić tu całkowitą kwotę podatku za daną jednostkę magazynowania. Kwota będzie mnożona przez przelicznik jednostki w zestawieniu podatku za okres.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania kwoty podatku cukrowego dla zaznaczonych pozycji przez operację grupowej zmiany danych handlowych.
Dokumenty
 • Dodano możliwość przypisywania pracownika do zamówienia rejestrowanego w buforze.
 • Dodano integrację pola Data dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole Data realizacji w wapro mag.
 • Dodano integrację pola planowanej daty dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole data realizacji w adresie dostawy dokumentu.
 • Dodano integrację pola numer zamówienia klienta z zamówień B2C\B2B.
 • Zmodyfikowano sposób ustawiania kursora w oknie realizacji pozycji na zamówienie. W przypadku realizacji wielu pozycji po zapisaniu akcji kursor ustawia się na kolejnej pozycji a nie na pierwszej.
 • Wyłączono mechanizm kasowania adresu dostawy z dokumentu w momencie stwierdzenia, że adres pochodzi z innego kontrahenta niż kontrahent z nagłówka dokumentu. Pozwoli to realizować sprzedaż w modelu "drop shipping".
 • Dodano nowy parametr eksportu faktur XML "Skąd pobierane są dane w sekcji Invoicee do faktury" umożliwia wybranie wartości nie używane | z kontrahenta dokumentu | z płatnika dokumentu.
 • Dodano nowe systemowe statusy zamówień wykorzystywane przy współpracy z WAPRO Mobile - "Do weryfikacji" oraz "Zweryfikowane".
Wydruki
 • Dodano raport CR Podsumowanie podatku cukrowego do wyliczenia kwoty podatku cukrowego.
 • Dodano w raporcie historia przychodów i rozchodów towarów prezentowanie pełnej nazwy towaru oraz parametr umożliwiający zastąpienie kod PKWiU kodem CN.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano parametry $DataRW (int OUTPUT) i $DataPW (int OUTPUT) w gniazdach Zlecenia produkcyjne\Okno danych zlecenia produkcyjnego\ [Dodawanie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed, Poprawianie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed, Dodawanie lub poprawianie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed].
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie PRESTIŻ PLUS (19.10.2020)
Ogólne
 • Poprawiono odświeżanie informacji wyświetlanych na dolnym statusie przy zmianie np. zakresu dat czy magazynu
 • Dodano na oknie wyboru rodzaju transakcji handlowej JPK opcję aby podwójne kliknięcie wybierało dany wiersz słownika.
 • Przycisk Usuń przypisane czyści listę wybranych kodów i zamyka okno bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika (jeśli kontekst wyboru na to pozwala).
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN, umożliwia on wyszukiwanie kodu klasyfikacji JPK z innego towaru, na podstawie wybranego kodu CN w nowo dodawanym/edytowanym towarze. Domyślnie parametr jest ustawiony na Tak. Jeśli użytkownik wybrał ręcznie kod a następnie wybrał kod CN to przy włączonym parametrze nadpisuje wybrane ręcznie kody tymi wg kodu, jeśli kody nie zostaną znalezione to wybór ręczny zostanie wyczyszczony.
 • Dodano możliwość oznaczenia w artykule, że nie podlega on klasyfikacji JPK. Ustawienie dostępne jest w słowniku wyboru Rodzaju transakcji handlowej JPK nad listą kodów.
 • Dodano możliwość nadawania domyślnej klasyfikacji JPK dla kategorii asortymentowej.
 • Poprawiono wyświetlanie cen w liście szczegółów w kartotece towarowej w trakcie wyboru na dokument.
 • Dodano możliwość importu towarów z pliku CSV z pozycjami, które mają kod CN nie istniejący w słowniku. Program uzupełnia słownik brakującymi kodami.
 • Przywrócono działanie skrótu Alt + o do otwarcia okna kodów kreskowych.
 • Rozszerzono pole nazwa kodu CN w słowniku do 200 znaków.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano proces dodawania kodu FP aby działał także w sytuacji kiedy fiskalizowana jest faktura a nie odwrotnie czyli wystawiana faktura do paragonu.
 • Poprawiono funkcję zapamiętywania ostatnio wybranej kategorii w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Przeniesiono sekcję pracownik oraz dane przesyłki do zakładki "3) Status zamówienia, inne" na formularzu zamówienia, tak aby wyświetlał się on prawidłowo na rozdzielczościach 1366x768 oraz 1280x1024.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Poprawiono przejście skrótem klawiszowym Alt + 3 przejście do zakładki 3) Uwagi w oknie tworzenia/edycji dokumentu handlowego.
 • Poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji na dokument.
Wydruki *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie FV. *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie WZ. *)
Urządzenia zewnętrzne
 • Usprawniono proces komunikacji z terminalem płatniczym, aby w przypadku pracy wielofirmowej nawiązywał komunikację z terminalem tylko w firmie ze zdefiniowanym urządzeniem.

*) Tylko linia wapro 365

Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS (01.10.2020)
Ogólne
 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji.
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%.
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis.
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie
Dokumenty
 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje.
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru .
 • Dodano możliwość zmiany kolejności pozycji na ofertach poprzez mechanizm przesuwania pozycji.
 • Dodano możliwość sortowania pozycji wg kodu CN w oknie Intrastat.
 • Dodano możliwość pobierania adresu do dokumentu FV ECOD do sekcji delivery z domyślnego adresu dostawy odbiorcy.
 • Dodano obsługę jednostki "Para" w eksporcie dokumentu do formatu ECOD.
 • Dodano obsługę pola o podzielonej płatności w eksporcie dokumentu do formatu ECOD - dane zapisane są w sekcji PaymentInformation.
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu.
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro).
 • Dodano rejestrowanie w aktywności użytkownika zdarzenia przeniesienia rezerwacji pomiędzy zamówieniami.
 • Dodano w kolumnie Opis nazwę zestawu, z którego pochodzą pozycje na importowane zamówienie w przypadku importu pozycji typu Zestaw.
 • Dodano do schowka pozycji kolumnę Producent oraz Preferowany dostawca z opcją sortowania.
 • Dodano obsługę kolektora w wariancie Biznes w dedykowanym trybie do współpracy z WAPRO Mobile w wariancie Biznes, który umożliwia wykonanie remanentu.
Paczki kurierskie
 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update).
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania paczki poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
Towary
 • Dodano wyświetlanie pola nazwa c.d. w buforze kolektora.
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków.
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu.
 • Rozszerzono funkcję przeliczania cen produktów aby działała także w kontekście zestawów.
Zlecenia serwisowe
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie Lista kontaktów kontrahenta przypisywanych do zlecenia serwisowego aby działało jak filtr typu "szukaj gdziekolwiek".
Kontrahenci
 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece.
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT.
Wydruki
 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu.
 • Zmodyfikowano okno wydruku raportu CrystalReports, tak aby po wybraniu opcji wydruku lub wysyłki email nie zamykało się automatycznie i umożliwiało wykonanie 2 czynności za jednorazowym uruchomieniem okna.
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
 • Dodano automatyczne uruchamianie wbudowanego klienta podczas wywołania opcji Pokaż procedurę w operacjach dodatkowych i w gniazdach rozszerzeń.
 • Dodano w zmiennej $NumerDokHan opcji OUTPUT dla dodawania korekt.
 • Dodano nowe zmienne OUTPUT w oknie kontrahenta $FormaPlatnosci, $IdHandlowca, $IdKlasyfikacji, $LimitKupiecki, $TerminNaleznosci, $TerminZobowiazan, $KonBlokowanie.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS (31.03.2020)
Ogólne
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Rozbudowano mechanizm kopiowania ustawień dla użytkownika o opcje wyboru czy kopiowana ma być cała konfiguracja, wartość jednego parametru czy cała sekcja wybrana na drzewie.
 • Dodano obsługę mikrorachunków podatkowych dla firmy i pracownika.
 • Dodano pomijanie zdublowanych separatorów (pustych sekcji) w trakcie generowania Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano nowy edytor SQL w narzędziu Klient SQL, który wpłynie pozytywnie na wygodę pisania zapytań SQL.
Ewidencja JPK
 • Dodano w edycji artykułu w zakładce 6) JPK, sklep internetowy, inne systemy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe). Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych artykułów w zakładce
  3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia .
 • Dodano możliwość filtrowania artykułów względem klasyfikacji JPK przypisanej do artykułu w filtrach artykułów (F8) zakładka 4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d.,JPK, program lojalnościowy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta. Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do kontrahenta w filtrach artykułów
  (F8) zakładka 3) Program lojal., dokumenty.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wprowadzania kodów transakcji handlowej JPK do dokumentu handlowego w nowej zakładce
  3) JPK Klasyfikacja. Kody wpisywane automatycznie (na podstawie algorytmu systemowego) są do dokumentu po jego zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do dokumentu w filtrach dokumentu
  (F8) zakładka 2) Zakresy, inne.
 • Dodano eksport klasyfikacji JPK w pliku WAPRO XML do systemu WAPRO Fakir/WAPRO Kaper kodów JPK przypisanych do transakcji
 • Dodano synchronizację klasyfikacji JPK przypisaną do towaru pomiędzy magazynami przy dokumentach MM oraz włączonej synchronizacji magazynów.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie kwoty VAT dla ręcznych rozrachunków podlegających metodzie podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość rozliczania wielu rozrachunków metodą podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość tworzenia polecenia przelewu z opcją podzielonej płatności na podstawie dokumentu wprowadzonego w systemie WAPRO Fakir.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Pozycje do deklaracji AKC-WW
  (wszystkie | bez zwolnionych). Określa on czy uwzględniać w deklaracji
  wszystkie pozycje i wyliczać różnicę względem zwolnionych czy tylko dodawać
  pomniejszone wartości o pozycje zwolnione.
 • Dodano kontrolę blokującą wystawianie faktury do paragonu jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT a nie ma wprowadzonego numeru NIP.
 • Dodano funkcję podgląd stanów magazynowych w innych magazynach na dokumentach magazynowych i handlowych a także w oknie Stany zamówień i rezerwacji (od biznes).
Paczki kurierskie
 • Dodano dla operatora DHL parametr konfiguracyjny "Powiadomienie przed doręczeniem (PDI)" pozwala włączać lub wyłączać usługę PDI dla tworzonych paczek.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania adresu email do paczki utworzonej z zamówienia Allegro aby brany był adres nie z kontrahenta tylko z tego konkretnego zamówienia (transakcji) .
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia kwotą z pobrania (jeśli jest mniejsza niż zdefiniowana w konfiguracji) dla paczek pobraniowych typu Inpost lub DHL.
 • Dodano nowy parametr użytkownika w sekcji Drukowanie o nazwie Nazwa drukarki termicznej do etykiet.
 • Dodano obsługę wydruku etykiet w formacie ZPL, jeśli zdefiniowano etykiety w tym formacie to po wybraniu opcji Pobierz etykietę następuje automatyczny wydruk na drukarkę termiczną (pojedynczo lub grupowo).
 • Dodano pobieranie protokołu odbioru dla kuriera DHL.
 • Dodano wbudowany raport CR - lista przesyłek kurierskich.
 • Dodano możliwość filtrowania paczek wg użytkownika.
 • Dodano wysyłanie numeru tel. odbiorcy do paczek kurierskich DPD.
 • Zmodyfikowano proces pobierania etykiet, tak aby system nie pytał o folder zapisu tylko uwzględniał folder użytkownika do zapisu PDF z konfiguracji użytkownika.
 • Dodano wysyłanie pola zawartość paczki do pola uwagi na etykiecie Poczty Polskie.
Towary
 • Dodano kolumnę Kraj pochodzenia do listy kolumn.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany pola Kraj pochodzenia.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu - zdjęcia (Tak | Nie).
 • Przeniesiono pole Kod CN do zakładki pierwszej z podstawowymi danymi artykułu.
 • Dodano do synchronizacji magazynów obsługę znacznika "Asortyment objęty mechanizmem PP".
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość definiowania roli oraz przypisywanie ich do urządzenia. W danej roli występuje kontrahent z kartoteki, może być np. użytkownikiem lub dostawcą.
 • Dodano kopiowanie tematu i opisu zadania CRM do tworzonego zlecenia serwisowego z zadania CRM.
 • Dodano słowniki Marka oraz Model w definicji urządzenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość grupowego ustawiania deklaracji stosowania procedury podzielonej płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku w wykazie VAT na wskazany dzień poprzez operację z prawego przycisku myszy na liście szczegółów kontrahenta o nazwie Rachunki bankowe.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika wg nowego API Ministerstwa Finansów.
 • Zmodyfikowano obsługę pobierania adresu email z GUS, system pyta podczas wykrycia innego adresu wpisanego obecnie w kontrahencie i tego, który został pobrany.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika dla zaznaczonych kontrahentów. Program sygnalizuje komunikatem błąd oraz pozostawia zaznaczenia dla tych kontrahentów, gdzie taki błąd się pojawił.
Wydruki
 • Dodano nowy parametr w wydrukach faktur umożliwiający drukowanie kodów CN dla towarów oraz kodów PKWiU dla usług zgodnie z nomenklaturami obowiązującymi od 01.04.2020 r.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kody JPK na wydruku Rejestr dokumenty handlowe CR.
 • Dodano wydruk pola BDO na fakturze RR.
 • Dodano możliwość włączenia w wariancie wydruku zamówienia drukowanie stanu magazynowego.
 • Zmodyfikowano opis w polu Zlecający na Podpis klienta na wydruku
  Zlecenia serwisowego CR.
 • Dodano możliwość sortowania w raporcie Wydruk specyfikacji rozchodu zbiorczego wg lokalizacji towaru.
 • Dodano możliwość zapisywania obrazu faktury z wydruku CR do e-dokumentów po zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość drukowania pracownika wystawiającego na nocie odsetkowej.
 • Dodano obsługę indeksów/nazw indywidualnych dla wydruku CR 'Dokument
  Wydania – wzór własny'.
 • Odblokowano możliwość drukowania podsumowania na wydruku Oferta handlowa przy wyłączonym drukowaniu cen.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji rachunków w wykazie VAT.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji statusu w wykazie VAT.
 • Dodano pole Kod CN do kreatora zestawień.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kod CN na zamówieniu i ofercie.
 • Dodano tłumaczenie na j. angielski na wydruku Faktura VAT - wzór własny
  polsko/ang dla sekcji Data wydruku oraz Data wystawienia/wykonania.
CRM
 • Dodano na oknie Lista zadań na belce filtrów listę wyboru z typem filtra wg data
  wprowadzenia | czas od | czas do.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Cube Online.
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Mera Online.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Nano Online.
 • Dodano możliwość wydrukowania kopii faktury dla drukarkach Posnet Thermal HD Online, Posnet Thermal XL2 Online.
 • Wyłączono drukowanie frazy "Z rabatem" na paragonie dla drukarki Elzab Mera TE TFT jeśli wyłączona jest opcja drukowania rabatu.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra
  dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra
  dodatkowego SQL dodana na oknie listy dokumentów finansowych.
 • Dodano obsługę filtra dodatkowego SQL na oknie zarządzania rezerwacjami
  pozycji zamówienia - gniazdo rozszerzeń XGZROA01 oraz XGZROA02.
 • Dodano zmienne $BlokujNrSeriiNaForm oraz $BlokujDateWaznosciNaForm w gniazdach przed i po otwarciu okna formularza pozycji dokumentu magazynowego/handlowego.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie PRESTIŻ PLUS (28.11.2019)
Ogólne
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika.
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty FV zaliczkowej.
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu.
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) - nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w dokumentach Intrastat możliwość grupowego usuwania pozycji.
 • Dodano nowy parametr użytkownika "Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach" - określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych.
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny "Ilość dostępna w mag." oraz "Stan w mag.".
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0.
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania.
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie.
Towary
 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola.
 • Dodano w kreatorze zestawień w polach Artykułu znacznik czy podlega pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w oknie sprzedaży wiązanej kolejności pozycji.
 • Dodano w konfiguracji pól podlegających synchronizacji znacznik "Asortyment objęty mechanizmem PP".
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT, co pozwala prawidłowo fakturować zlecenia dokumentami walutowymi.
Kontrahenci
 • Dodano weryfikację podczas pobierania danych z GUS w przypadku wykrycia daty wykreślenia z rejestru z opcją przerwania procesu pobierania.
Wydruki
 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP).
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku CR zlecenia serwisowego sekcję Sprzęt odebrano po naprawie.
 • Dodano w kreatorze zestawień w grupie pól dla dokumentu handlowego znacznik informujący czy dokument podlegał pod mechanizm podzielonej płatności czy nie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano w konfiguracji firmy nowy parametr w sekcji zleceń produkcyjnych "Sygnatura typu dokumentu przychodu dla zleceń produkcyjnych". Umożliwia wskazanie innego typu dokumentu dla przychodu ze zleceń niż PW.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie).
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie.
 • Dodano obsługę kasy Elzab Mini Online.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazd rozszerzeń w module dokumentów SAD.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS (01.10.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) - umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień.

  Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.

 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
 • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)
Dokumenty
 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją "Asortyment podlega pod mechanizm PP".
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP).
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych.
 • Dodano możliwość realizacji zamówień na dokumenty SAD.
 • Dodano możliwość przenoszenia kodów egzemplarzowych na pozycje przychodowe SAD z wybranych zamówień.
 • Przeniesiono operację "grupowa zmiana danych intrastat dla pozycji dokumentu handlowego" do sekcji Operacje.
 • Dodano możliwość eksportu elektronicznego polecenia przelewu (epp) walutowego z kodem SWIFT. Aby w epp pojawił się nr swift to numer banku w rachunku bankowym musi być zgodny z numerem banku w kartotece banków, gdzie ten numer swift jest wypełniany.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji" wyświetlanie okna konfiguracji jak cennik ma zostać utworzony.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "realizacja zamówień na wybrany dokument handlowy (CTRL+ALT+R)" opcji czy zamówienia mają być realizowane częściowo czy całościowo.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po realizacji" - pozwala on ustawić własny status zamówienia.
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole "Numer zewnętrzny" na dokumentach handlowych zakupu o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy.
Towary
 • Dodano znacznik "Asortyment podlega pod mechanizm PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano grupową operację "Podlega mechanizmowi PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika "Asortyment podlega pod mechanizm PP" w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat.
 • Dodano możliwość filtrowania wg indeksu handlowego w oknie wyboru towarów do zakładania cen oraz indeksów indywidualnych.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zafakturowania zlecenia serwisowego dokumentem walutowym.
 • Dodano pole Opis c.d. w zleceniu serwisowym wraz z wydrukiem.
 • Dodano kolumnę rabat dla pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość ustawienia w danych kontrahenta wg jakiego trybu sumowania mają być ustawiane dokumenty zakupu po wybraniu kontrahenta.
Wydruki
 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej.
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy.
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru "ukryj dokument tożsamości" .
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta .
Paczki kurierskie
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano oznaczenie statusu zlecenia "C - częściowa realizacja" kolorem fioletowym.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania produktów do wyprodukowania o nowe opcje filtrów.
 • Dodano ustawianie statusu "T - w toku" dla zleceń z przynajmniej jedną pozycją z ilością wyprodukowaną > 0 oraz z ilością do produkcji > 0.
 • Dodano możliwości ustawienia sortowania pozycji w zleceniu produkcyjnym wg kolejności dodawania.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano uprawnienie "Klient SQL" dla uruchamiania modułu z programu (domyślnie odebrane dla użytkowników innych niż admin).
Gniazda rozszerzeń
 • Dodanie zmiennej $NieFiskalizuj w gnieździe przed zatwierdzeniem paragonu na oknie sprzedaży detalicznej.
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie PRESTIŻ PLUS (05.09.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  Aplikacja umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
 • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż. Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.
 • Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
 • Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
 • Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
 • Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
 • Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym "Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym". Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
 • Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
 • Zmodyfikowano działanie schowka pozycji aby podczas pierwszego wejścia w okno system nie kasował pozycji dodanych wdrożeniowo na poziomie kodu SQL.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika "Forma płatności z kontrahenta" o wartość "Pytaj" - wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
 • Przeniesiono operację "Grupowa zmiana danych intrastat" w dokumencie handlowym z menu prawego przycisku myszy do sekcji Operacje dodatkowe.
 • Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
 • Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień - czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
 • Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
 • Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany cen pozycji dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.
Towary
 • Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
 • Dodano możliwość grupowego zarządzania (dodawanie, modyfikowanie, kasowanie) towarami w definiowaniu zamienników, opakowań, sprzedaży wiązanej oraz składników zestawu
 • Rozszerzono pole nazwy do intrastat (opis towaru poz.intrastat) do 250 znaków
 • Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
 • Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru
Zlecenia serwisowe
 • Zmodyfikowano proces podpinania dokumentów do zlecenia serwisowego. Dla dokumentów wycenianych w cenie zakupu system do pozycji ustawi znacznik Podlega fakturowaniu oraz Usługa bazowa, dla dokumentów wycenianych w cenach sprzedaży ustawi tylko Podlega fakturowaniu.
 • Dodano na oknie kalendarza CRM na wybranym zadaniu nową opcję pod prawym przyciskiem myszy Dodaj zlecenie serwisowe.
 • Dodano skrót Ctrl + Shift + O do wywołania opisu pozycji kosztorysu zlecenia oraz przycisk Opis na liście pozycji tak jak w FV.
 • Dodano na oknie wyboru dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego na dole nową opcję Sprawdzaj czy są dokumenty magazynowe po wyborze kontrahenta.
 • Dodano na zleceniu serwisowym komunikat informujący o niewystarczającej ilości na stanie wybranego towaru do kosztorysu.
 • Dodano wyszukiwanie wg nazwa intuicja oraz konfigurację kolumn na oknie wyboru urządzeń serwisowych do zlecenia.
Kontrahenci
 • Zmodyfikowano nazwę oraz logikę zakładki szczegółów Zlecenia serwisowe na Zlecenia serwisowe niezrealizowane.
 • Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
 • Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
 • Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
 • Dodano możliwość obsługi pola SWIFT w konfiguracji Eliksir dla Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano integrację pola numer telefonu do systemu WAPRO B2B.
Wydruki
 • Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
 • Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
 • Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na "Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty".
 • Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
 • Do wydruku Crystal Reports "Specyfikacja zbiorcza zamówień" dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
 • Dodano na oknie wydruków Crystal Reports możliwość tworzenia zadań CRM analogicznie do wydruków systemowych.
 • Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco Print.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Sigma.
 • Zoptymalizowano wysyłkę danych do kasy fiskalnej Novitus Next za pomocą połączenia Ethernet TCP/IP.
Paczki kurierskie
 • Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
 • Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
 • Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy "Wykonane zmiany".
 • Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
 • Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano widoczność kolumny "Nazwa c.d." artykułu w oknie definicji wariantu produktu.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano nowe uprawnienie "Zmiana indeksów katalogowych i handlowych w edycji artykułu.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie PRESTIŻ PLUS (15.05.2019)
Ogólne
 • Zmodyfikowano sposób zapisywania kolejności pozycji podczas wyboru grupowego towarów na dokument. Program pomimo ustawienia sortowania wg kolejności dodawania nie dodawał pozycji wg zaznaczania towarów przed grupowym wprowadzeniem na dokument.
 • Dodano we wszystkich miejscach gdzie są podpięte e-dokumenty nową operację kasowania załączników z e-dokumentów dla zaznaczonych elementów.
 • Zabezpieczono proces eksportu dokumentów do elektronicznego polecenia przelewu aby znak nowej linii w tytule nie powodował przenoszenia części danych do nowej linii.
 • Dodano w edycji danych firmy możliwość wprowadzenia dodatkowych numerów NIP dla krajów UE, w których przekroczono limit sprzedaży internetowej.
  • Podczas wystawiania dokumentu system sprawdza istnienie numeru NIP dla kraju odbiorcy i zakres dat, jeśli zapis istnieje dokument oznaczony jest do kraju docelowego i pomijany jest w wydruku rejestru VAT krajowego oraz JPK_VAT
  • Dodano filtr na oknie dokumentów handlowych umożliwiający filtrowanie dokumentów, handlowych, który powinien być podatkowo rozliczony w innym kraju
  • Dodano drukowanie tych numerów NIP na dokumentach wystawianych do krajów, dla których zostały one zdefiniowane w podanym okresie
Paczki
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim DPD.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim GLS.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano możliwość obsługi wielu adresów nadań i zwrotów w trakcie tworzenia paczek.
Dokumenty
 • Dodano możliwość grupowego realizowania zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta. Celem funkcji jest automatyczne wystawianie faktur do zamówień pochodzących z aukcji lub sklepów internetowych.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD, pola inicjują się wartościami z ostatnio wybranej pozycji do dokumentu.
 • Dodano obsługę operacji dodatkowych i gniazd rozszerzeń do operacji dodatkowych w oknie dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość wprowadzenia grupowego rabatu na pozycje dokumentu SAD. Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie pozycji SAD.
 • Dodano możliwość edycji pola numer własny w dokumencie deklaracji Intrastat. Jeśli użytkownik nie wpisze wartości to podczas generowania pliku Intrastat wygeneruje się numer jak dotychczas.
 • Dodano możliwość kojarzenia dokumentu finansowego, który wystawiony jest na operatora płatności skojarzonego z kontrahentem wybranym do dokumentu handlowego.
 • Dodano sumowanie finansowych dokumentów walutowych.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu Oferty - Utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji.
 • Dodano możliwość obsługi pola Uwagi w dokumentach handlowych, które są zaksięgowane, bez konieczności udzielenia uprawnienia do edycji dokumentu zaksięgowanego.
 • Dodano zmienne dotyczące linków szybkich płatności w module wiadomości SMS uruchamianym w kontekście dokumentu handlowego.
 • Uwzględniono pole nazwa c.d. w oknie pozycji dokumentu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano nowy status dla dokumentu Zlecenia serwisowe o wartości Zamknięte.
 • Dodano ostrzeżenie podczas zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej o zmianie formy płatności i rabatu na skutek zmiany kontrahenta.
 • Dodano w pliku eksportowym ECOD XML sekcję OrderLineNumber, zawiera ona kolejność wprowadzania oryginalnej pozycji na dokument zamówienia. Jeśli przenoszone są wybrane pozycje, sekcja będzie zawierała luki w numeracji.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji użytkownika - Fiskalizacja przy wystawianiu FV - pozwala on pomijać fiskalizację podczas wystawiania FV z okna sprzedaży detalicznej pomimo włączonej fiskalizacji i podłączonej drukarki fiskalnej.
 • Dodano możliwość wyszukiwania pozycji wg kodu kreskowego w oknie korekty analogicznie do innych okien pozycji dokumentów.
 • Dodano możliwość uruchamiania z menu prawego przycisku myszy modułu e-Dokumenty.
 • Dodano możliwość edycji adresu dostawy bez konieczności edycji całego dokumentu.
 • Dodano nową opcję Dla transmisji pozostaw ceny wpisane w kolektorze w oknie bufora kolektora obok opcji Nowa transm.. Opcja umożliwia przeniesienie cen z kolektora do pozycji dokumentu.
 • Dodano komunikat podczas kasowania dokumentu RW/PW wygenerowanego ze zlecenia, że jego skasowanie nie ma wpływu na stan dokumentu zlecenia jakim zostało ono wygenerowane.
 • Przywrócono proponowanie wprowadzania poprzednich wartości VAT w oknie weryfikacji kwot, podczas zapisywania zmodyfikowanego dokumentu zakupu.
 • Zmodyfikowano logikę kopiowania uwag z zamówienia na dok. handlowy w sytuacji kiedy w dok. handlowym wstawione są jakieś uwagi, od teraz dostępne będą następujące opcje:
  • Wybierz i zastąp uwagi dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i nadpisuje uwagi dok. handlowego
  • Wybierz i dołącz do uwag dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i dokleja do uwag dok. handlowego
  • Anuluj - anuluje operacje przenoszenia uwag z zamówienia do dok. handlowego
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy w grupie Artykuły - Synchronizacja definicji produktów (Pozostaw, Rozłącz, Kopiuj), który wpływa na logikę synchronizacji definicji produktów w magazynach o tym samym wyróżniku.
  • Pozostaw, działa jak dotychczas
  • Rozłącz - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będzie pusto
  • Kopiuj - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będą powielone definicje
 • Dodano możliwość importu/eksportu cen artykułów z pliku CSV.
 • Dodano odpinanie/przypinanie rubryk cenowych od kategorii w przypadku włączenia synchronizacji cen z uwzględnieniem wyróżnika synchronizacji.
 • Dodano uprawnienie Oglądanie indeksów i nazw producenta, w przypadku jego odebrania zostaną ukryte indeksy i nazwy w oknie kartoteki artykułów, w oknie pozycji dokumentów, w pliku eksportu CSV/Excel.
 • Dodano nową kolumnę W produkcji na zakładce szczegółów Stany w magazynach, prezentuje ile towarów jest do wyprodukowania wg zleceń produkcyjnych.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy Powielanie artykułu - cenniki. Pozwala on przenosić wszystkie, wybrane lub nie przenosić cenników indywidualnych z powielanego towaru do nowego.
 • Dodano możliwość kopiowania pola Nr artykułu w oknie edycji towaru
 • Uwzględniono powielanie atrybutu dostępności w sklepie B2C/B2B podczas powielania artykułu.
 • Zmodyfikowano proponowanie ilości w procesie generowania zamiennika wzajemnego, do tej pory system proponował zawsze wartość 1 obecnie będzie proponował ilość wynikającą z pierwotnej definicji zamiennika.
 • Dodano kolumnę Kod CN w kartotece artykułów.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania towarów do sprzedaży wiązanej.
Kontrahenci
 • Dodano uprawnienie na operację powielenia kontrahenta.
 • Dodano automatyczne wykrywanie czy w schowku systemowym zawarty jest prawidłowy numer NIP w trakcie pobierania danych z GUS. Jeśli schowek zawiera poprawny numer NIP jest on automatycznie wklejany w pole Numer NIP w oknie pobierania danych z GUS.
 • Dodano możliwość grupowego wycofania zgody RODO.
Wydruki
 • Dodano na wydruku korekty zmieniającej kontrahenta dane przed i po kontrahenta.
 • Dodano w module crystalrap.exe automatyczne logowanie komunikatów do tabeli MAG_CRYSTALREPORT_LOG jeśli moduł wywoływany jest z parametrem wiersza poleceń PDF lub Edokum_PDF. Komunikaty nie będą pojawiać się na ekranie blokując dalsze działanie modułu.
 • Dodano do wydruku systemowego raportu Zlecenie serwisowe sekcję Stan urządzenia.
 • Przywrócono separatory w formie spacji pomiędzy tysięcznymi grupami na wydruku faktury.
 • Dodano nowy parametr wydruku Ukryj termin realizacji na raporcie zamówienia.
 • Dodano tłumaczenie wartości pola Forma płatności na raporcie Faktura VAT - wzór własny - polsko-angielski.
 • Dodano drukowanie pola NIP na wydruku Stan rozrachunków - raport szczegółowy.
 • Dodano sortowanie (wg nazwy, indeksu lub kolejności dodawania pozycji) w raporcie Faktura VAT wzór własny polsko-angielski.
 • Dodano na wydruku dokumentu Faktury WNT możliwość ustalenia czy rabat ma się drukować.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano na wydruku paragonu z drukarki Elzab Mera+, Zeta, D10 opis pozycji.
CRM
 • Dodano wyświetlanie zadań CRM użytkownika po zalogowaniu do aplikacji.
 • Podczas przenoszenia zadań pomiędzy kalendarzami pracowników dodano propozycję zamiany tych pracowników skojarzonych z kalendarzami.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano zmienne do obsługi pól dodatkowych w Dokumenty magazynowe - Okno danych dokumentu magazynowego - Dodawanie lub poprawianie dokumentu magazynowego - Zdarzenia związane z pojedynczą pozycją - Dodawanie lub poprawianie lub usuwanie pozycji - Po (XGMOAYA2) oraz Dokumenty handlowe - Okno danych dokumentu handlowego - Dodawanie lub poprawianie dokumentu handlowego - Zdarzenia związane z pojedynczą pozycją - Dodawanie lub poprawianie lub usuwanie pozycji - Po (XGHOAYA2).
 • Dodano zmienną $DokKrajowy w gniazdach dot. edycji i dodawania faktur.
 • Dodano zmienną $IdArtykulu w gniazdach XGHPDO1 - Dokumenty handloweOkno danych pozycji dokumentu handlowegoDodawanie pozycjiOtwarcie okna danych pozycjiPrzed XGHODYD1 - Dokumenty handloweOkno danych dokumentu handlowegoDodawanie dokumentuZdarzenia związane z pojedynczą pozycjąDodawanie pozycjiPrzed.
 • Zmodyfikowano działanie zmiennych $OpcjaPWzRW oraz $OpcjaTylkoRW do obsługi trybu OUTPUT w oknie zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano zmienną $KontrolujLimitKupiecki w kontekście gniazd rozszerzeń dokumentu magazynowego.
 • Dodano w obsłudze tabel dodatkowych ustawienie domyślnego pola po którym ma być sortowanie tabeli dodatkowej na poziomie konfiguracji tabeli oraz dołożono zapamiętanie sposobu sortowania rosnąco/malejąco.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie PRESTIŻ PLUS(24.01.2019)
Ogólne
 • Dodano integrację z płatnościami online Przelewy 24 (usługa subskrypcyjna)
  • Dodano nowe parametry w konfiguracji firmy w sekcji rachunków bankowych:
   • Login
   • Hasło
   • Numer klienta
  • Dodano możliwość generowania linku do płatności online oraz jego wysyłki emailem i wydruku (także w formie kodu QR) na dokumentach faktur oraz zamówień
  • Dodano listę szczegółów na zamówieniach oraz dokumentach handlowych z informacjami o linku
  • Dodano operację dodatkową dostępną pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów dotyczącej linku pozwalającej sprawdzić czy płatność została wykonana przez klienta oraz ją potwierdzić
  • Dodano możliwość wyboru w danej formie płatności jaki operator szybkiej płatności ma być wykorzystany do wygenerowaniu linku
  • Dodano automatyczne generowanie linku podczas zapisywania dokumentu zamówienia lub faktury z formą, do której przypisano operatora szybkiej płatności
 • Dodano możliwość wprowadzenia historii nazwy banku
 • Dodano możliwość zmiany hasła dla wybranego użytkownika w trybie Popraw z poziomu kartoteki użytkowników.
 • Rozszerzono słownik operacji rodzajów operacji finansowych aby był zależny od firmy.
 • Dodano przenoszenie uwag z dokumentu SAD na dokument powiązany PZ.
 • Dodano na liście dokumentów finansowych oraz magazynowych wyświetlanie informacji o powiązanym pracowniku
 • Dodano kolumnę Opis pozycji w schowku pozycji.
 • Dodano indeks katalogowy i handlowy i katalogowy w liście szczegółów w zakładce Pozycje.
Towary
 • Dodano możliwość przywracania domyślnego układu kolumn w oknie historii przychodu i rozchodu towaru .
 • Poprawiono mechanizm wysyłania ceny do sprawdzarki cen aby uwzględniał ceny promocyjne.
 • Dodano automatyczną zmianę znaku pojedynczego apostrofu w trakcie importu artykułów z CSV na znak tzw. backtick zgodny ze środowiskiem pracy WAPRO Mag
 • Dodano synchronizację wariantów zestawu pomiędzy magazynami.
 • Dodano w oknie Przeceny kolumnę Indeks handlowy
Kontrahenci
 • Dodano możliwość wybrania opcji Pokaż pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów w zakładce dokumenty handlowe .
 • Zmodyfikowano domyślny porządek sortowania na malejący na oknie adresów dostaw kontrahentów tak aby ostatnio dodane były na górze listy.
Zamówienia
 • Dodano na oknie podglądu ceny (ctrl + shift + c) z poziomu pozycji zamówienia informacji o ostatniej dacie sprzedaży danego towaru dla danego kontrahenta
 • Dodano w oknie realizacji pozycji zamówienia wyświetlanie opisu towaru w polu z komunikatami.
Dokumenty handlowe
 • Dodano filtr na oknie weryfikacji kwoty VAT z faktury - "Pokazuj zapisy VAT: wszystkie lub kwota VAT <> 0"
 • Dodano kolumnę kod kreskowy w oknie pozycji korekty.
 • Dodano możliwość wydruku polecenia przelewu z poziomu dokumentów handlowych dla dokumentów ze Split Payment.
Moduł serwisu
 • Dodano automatyczne wywołanie okna w trybie edycji po operacji powielania zlecenia serwisowego oraz urządzenia
CRM
 • Dodano słownik pola Temat zadania
Rozrachunki
 • Dodano sortowanie wg kolumny Pozostało w oknie wyboru rozrachunku do rozliczenia
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano parametr konfiguracji firmy "Minimalizuj odchyłkę pomiędzy PW i RW" - Włączenie parametru spowoduje próbę minimalizacji odchyłki wynikającą z zaokrągleń powstałych przy obliczaniu wartości docelowej PW względem pozycji z dokumentu RW. Opcja może spowodować rozbicie pozycji przychodowej celem modyfikacji ceny zakupu na pozycji PW.
Wydruki
 • Dodano w module crystalrap.exe nowy parametr (jako ostatni) pozwalający przekazać ścieżkę do katalogu gdzie ma być przetwarzany raport jako plik tymczasowy.
 • Dodano wydruk oświadczenia dot. wyrobów węglowych na wydruku faktury wzór własny (CR)
 • Dostosowano wydruk oświadczenia do przepisów ze stycznia 2019
 • Poprawiono na wydruku protokołu odbioru oraz zleceniu serwisowym daty wystawienia
 • Rozszerzono parametr w konfiguracji firmy dotyczący generowania dokumentów akcyzowych podczas wystawiania FV sprzedaży o opcję generowania bez opcji wydruku.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano gniazda rozszerzeń na zdarzenia Otwarcie i Zamknięcie okna dla głównych list dokumentów (dok. magazynowe, dok. ofert, zlecenia serwisowe i zlecenia produkcyjne)
 • Dodano możliwość ustawiania własnego filtra SQL w gniazdach na otwarcie okna (dok. magazynowe, dok. ofert, zlecenia serwisowe i zlecenia produkcyjne)
 • Dodano ustawianie @id_obiektu na liście tabeli dodatkowej po dodaniu wiersza tabeli dodatkowej
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco print
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie PRESTIŻ PLUS (20.11.2018)
Ogólne
 • Dodano w edycji danych firmy pole BDO (pole dotyczące utylizacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych
  • Dodano wydruk pola BDO na dokumencie faktury zwykłej i wzór własny
  • Dodano wydruk pola BDO na paragonach fiskalnych w drukarkach:
   • EPSON Thorell TM - konfiguracja urządzenia zakładka Stopka
   • POSNET Thermal FV EJ LCD - opcja Operacje na drukarce a następnie w sekcji Programowanie wstępne ustawienie Stopka paragonu i opcja Zaprogramuj
   • W wielu drukarkach można zaprogramować to pole jako dodatkowa linijka paragonu przez program serwisowy
  • Dodano eksport pola BDO w pliku faktury w XML ECOD
  • Zoptymalizowano proces zamykania aplikacji poprzez zapis tylko zmienionych ustawień konfiguracyjnych
  • Odblokowano możliwość kopiowania do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w kolumnie pomimo braku uprawnień eksportu do excela.
Paczki
 • Dodano możliwość ukrywania na liście wyboru operatora przesyłki poprzez wyłączenie jego aktywności w konfiguracji firmy w sekcji paczek.
 • Rozszerzono sprawdzanie formy płatności typu Pobranie o różne warianty słowa Pobranie podczas tworzenia paczki z zamówienia, tak aby po utworzeniu paczki oznaczona została ona jako pobraniowa oraz przypisała się kwota pobrania.
 • Dodano wyłączanie listy rozwijalnej "Gabaryt" po wybraniu opcji Odbiera kurier dla paczek Inpost.
Dokumenty handlowe
 • Dodano nowy filtr dostępny pod F8 w zakładce 4) Dokumenty seryjne, wyróżnik, marża o nazwie Dokumenty handlowe z opcjami wyboru:
  • powiązane z zamówieniami z modułu WAPRO Aukcje
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B lub z WAPRO Aukcje
 • Wyłączono proponowanie zmiany ceny na dokumencie po zmianie kontrahenta na paragonie zafiskalizowanym
 • Dodano zapamiętywanie ostatniej ścieżki na oknie eksportu faktury do pliku XML
 • Dodano przenoszenie numerów serii i dat ważności z dokumentu korekty nierejestrowanej
Towary
 • Dodano możliwość oznaczania jednostek miary jako archiwalna aby ukryć ją na liście wyboru.
 • Dodano możliwość konfigurowania kategorii wielopoziomowych przy wywołaniu słownika z poziomu edycji towaru
 • Dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego wg indeksu katalogowego i handlowego
Zamówienia
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Uwzględniaj wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień w limicie kupieckim"
 • Dodano możliwość przypisania rachunku wirtualnego kontrahenta do dokumentu pro forma
Kontrahenci
 • Dodano na oknie krajów kontrahenta możliwość ustawienia opcji kraj UE
 • Usprawniono funkcję zatwierdzania okna pobierania danych kontrahenta z GUS poprzez F10 aby nie wymagała podwójnego kliknięcia F10
 • Zmodyfikowano sposób wyszukiwania kontrahenta wg NIP aby nie uwzględniał wpisywanych myślników w numerze
CRM
 • Rozszerzono parametr firmy dot. CRM - Kontrola przydzielenia w zadaniach CRM o wartość Pracownik i kontakt
Dokumenty finansowe
 • Zmodyfikowano formatowanie kwoty VAT w pliku e-przelewu aby nie zawierał spacji
Dokumenty magazynowe
 • Zmodyfikowano sposób ukrywania nazw kontrahentów/magazynów w przypadku braku uprawnień do oglądania dostawców tak aby ukrywał tylko nazwy kontrahenta a nazwa magazynu była widoczna
 • Ulepszono filtr dokumentów magazynowych do zafakturowania aby uwzględniał tylko te typy dokumentów, które mają ustawioną flagę Podlega fakturowaniu.
Rozrachunki
 • Zmodyfikowano funkcję powielania rozrachunku aby po zapisie jako pracownik tworzący był pracownik, który powielił a nie utworzył pierwotny dokument
Wydruki
 • Dodano pole 22 z numerami NIP na wydruku intrastat
 • Dodano na wydrukach rejestrów zakupu i sprzedaży przed NIPem kontrahenta symbol kraju dla dokumentów UE
 • Zmodyfikowano sposób wydruku grupowego zamówienia od odbiorcy aby cała seria była wg wskazanego wariantu przez użytkownika a nie wg domyślnego
 • Dodano do nazwy pliku nazwy kontrahenta oraz daty i godziny podczas generowania wezwania do zapłaty do PDF
 • Zmodyfikowano wydruk faktury WNT aby koszty dodatkowe ujemne zawierały znak minus
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano możliwość ustawienia zmiennej $IdTypDokFin gniazdach O1 (przed otwarciem okna), O2 (po otwarciu okna) oraz T2 (po wyborze typu) w trybie dodawania dokumentu finansowego
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie PRESTIŻ PLUS(01.10.2018)
Ogólne
 • Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
 • Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
 • Dodano obsługę pola 106 - zwolnienia i obciążenia na deklaracji AKC-WW
 • Dodano możliwość wyłączenia aktywności nieużywanych magazynów tak aby ukrywały się na listach wyboru magazynu
 • Dodano automatyczne zamykanie otwartych okien podczas zmiany firmy
 • Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
 • Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
 • Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
 • Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
Paczki
 • Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
 • Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
  • Dodawanie paczek
  • Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
  • Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
  • Pobieranie etykiet
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
 • Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
 • Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
 • Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
 • Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
 • Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
 • Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
Dokumenty handlowe
 • Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
 • Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
 • Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
 • Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
 • Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
 • Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
 • Dodano prawidłową obsługę odwrotnego obciążenia w podsumowaniu w pliku eksportowym faktury ECOD
Towary
 • Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
 • Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
 • Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
 • Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
Zamówienia
 • Dodano kopiowanie informacji o wariancie produktu podczas tworzenia ZD z dokumentu ZO
 • Zmodyfikowano działanie kontroli ceny pozycji podczas przenoszenia pozycji z oferty na zamówienie tak aby działała przed dodaniem dokumentu zamówienia
 • Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
Kontrahenci
 • Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
 • Rozszerzono filtr kontrahentów bez dokumentów o możliwość sprawdzenia wystawionych zleceń serwisowych
 • Dodano na liście kontrahentów zakładkę szczegółów z listą ofert
Dokumenty finansowe
 • Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
Dokumenty magazynowe
 • Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
 • Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
 • Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
 • Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
Rozrachunki
 • Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
 • Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
 • Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
 • Dodano możliwość powielania rozrachunków
 • Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
 • Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
  • Emar Printo
  • Emar Tempo Pro
  • Posnet Thermal HD
  • Posnet Thermal XL
  • Posnet Thermal FV EJ LED
  • Posnet Thermal FV EJ LCD
  • Posnet Themo HS FV EJ
Wydruki
 • Dodano parametr umożliwiający tworzenie obrazu e-dokumentów w module e-Dokumenty dla zleceń produkcyjnych
Usprawnienia
 • Dodano uprawnienie pozwalające zablokować widok zadań przydzielonych do innych użytkowników
 • Dodano opcję zmiany hasła w edycji użytkownika (np. zmiana hasła przez administratora)
 • Dodano opcję wymuszania zmiany hasła podczas pierwszego logowania podczas tworzenia nowego użytkownika
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano zmienną do odczytu $DniPoTerminie w gniazdach na formularzu kontrahenta
Zmiany w wersji 8.61.0 w wariancie 365 PRESTIŻ (01.07.2021)
Ogólne
 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa

  WAPRO Hybrid
  jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z
  możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu
  systemu e-commerce.
Dokumenty
 • Dodano parametr "Obsługa transakcji transgranicznych OSS/IOSS" o stanach [1] Tak , [2] Nie. Parametr określa, czy program ma umożliwiać obsługę transakcji transgranicznych OSS (IOSS). Unijna procedura One Stop Shop (OSS) dotyczy głównie transakcji w sektorze B2C. Obsługa One Stop Shop wymaga rejestracji do procedury unijnej/nieunijnej (OSS), a także dla procedury importu IOSS (podmioty spoza UE prowadzące sprzedaż internetową dla klientów z UE).
 • Dodano możliwość wprowadzenia na pozycjach dokumentów (zakładka Inne): magazynowych, handlowych oraz zamówień informacji pod jaką klasyfikację transakcji transgranicznej podlega dana pozycja ("nie dotyczy", "OSS", "IOSS").
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej.
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany.
Towary
 • Dodano w słowniku Stawki VAT nową zakładkę Kraje UE gdzie dostępne są stawki VAT z krajów UE do obsługi pakietu e-Commerce.
 • Dodano w stawkach w innych krajach operację grupowej aktywacji/deaktywacji stawek.
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)).
Kontrahenci
 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Obroty w miesiącach wg krajów - umożliwia podsumowanie obrotu wg kodu kraju odbiorcy na potrzeby pakietu e-Commerce.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy).
Gniazda rozszerzeń
 • Zmodyfikowano zmienną @WyborIDKontrahenta na tym In/Out w gnieździe Popraw dokument magazynowy lub handlowy - wybór kontrahenta - PO.
Zmiany w wersji 8.60.8 w wariancie PRESTIŻ (27.05.2021)
Ogólne
 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę
  elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu
  dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem
  pozycji z importowanych dokumentów.
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi Businesslink
  oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi.

  Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.

Dokumenty
 • Dodano obsługę wzoru CUK(2) dla deklaracji podatku cukrowego zgodnie z
  publikacją wzorów przez MF.
 • Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK" o trzech stanach [1] Dolicz i wykazuj , [2] Dolicz i NIE wykazuj, [3] Nie doliczaj Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwzględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywane na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji.
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby
  w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie
  źródłowym.
 • Dodano filtr
  pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP.
 • Poprawiono brak
  wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i
  częściowym rozchodzie dostawy.
Towary
 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN
  dłuższego niż 10 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów
  w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji
  firmy.
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku
  kiedy towar posiada dodatkową jednostkę.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Podsumowanie magazynu w miesiącach (dostępny w
  Stany i obroty magazynowe | wydruki) - raport prezentuje zbiorcze
  podsumowanie magazynu .
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na
  wydruku kompensaty.
 • Dodano obsługę dokumentu zaliczkowego w wydruku CR
  "Faktura VAT WDT - wzór własny polsko angielski".
 • Dodano pobieranie
  danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia.
 • Poprawiono wydruk
  dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST.
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie PRESTIŻ (29.03.2021)
Ogólne
 • Poprawiono zapamiętanie ostatnio wybranej klasyfikacji kontrahenta w trakcie wyboru na dokument
 • Dodano rejestrowanie informacji w identyfikatorze opisowym numeru zamówienia z bufora oraz numeru zamówienia po przeniesieniu.
Paczki
 • Poprawiono wysyłkę adresu email odbiorcy przy nadawaniu paczek GLS.
 • Dodano obsługę przesyłki UPS Express Saver.
 • Zmodyfikowano działanie integracji z Przelewy24 - po otrzymaniu potwierdzenia z API Przelewy informacji o potwierdzeniu płatności jest ona potwierdzona w portalu klienta.
Dokumenty
 • Dodano eksport kodów CN w faktura XML ECOD w sekcji ReferenceType.
 • Dodano weryfikacje czy kontrahent jest oznaczony jako zagraniczny oraz weryfikacja parametry czy stosować zerową stawkę VAT dla kontrahentów zagranicznych w procesie importu zamówień XML ECOD.
 • Dodano obsługę podatku cukrowego przy eksporcie faktur ECOD XML (InvoiceUnitPriceWithoutCharges).
 • Dodano domyślnie inicjowanie wartości pól dodatkowych zgodnie z definicją przy grupowej realizacji zamówień na FV
 • Dodano możliwość umieszczania na fakturach kodu QR z informacjami do płatności w aplikacjach mobilnych banków wg standardu bankowego.
 • Dodano tworzenie obrazu dokumentu PDF przy wykorzystaniu grupowego wydruku (po włączeniu, że po wydruku na tworzyć obraz dokumentu).
Wydruki
 • Dodano drukowanie form płatności na wydruku FV z drukarek fiskalnych Posnet typu Online.
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku WZ.
 • Dodano drukowanie podsumowania kwoty podatku cukrowego na wydruku FV.
 • Poprawiono drukowanie numerów stron na wydruku Zamówienie ZO wzór własny przy wielostronicowych dokumentach.
 • Zmodyfikowano sortowanie dokumentów w raporcie Towary niechodliwe.
 • Zmodyfikowano działanie aplikacji aby w przypadku drukowania dokumentów w formacie CR oraz systemowych dla dokumentów magazynowych drukowane były wszystkie typy po zapisie. Obecnie drukowany był jeden dok. np. WZ a SU nie.
Urządzenia zewnętrzne
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z kasą Novitus Next.
 • Poprawiono odczyt sprzedaży pozycji paragonowych dla kas Noitus One, Nano Online oraz Next.
 • Poprawiono drukowanie nazwy kontrahenta oraz uzupełniono drukowanie pozostałych danych kontrahenta przy wydruku FV na drukarce ELZAB Cube Online.
 • Poprawiono działanie drukarek ELZAB Cube Online przy wykorzystaniu protokołu Ethernet.
 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych dla kasy Novitus Santo Lan E.
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie PRESTIŻ (17.12.2020)
Ogólne
 • Dodano w konfiguracji użytkownika w sekcji parametry wyświetlania nowy parametr Kolorowanie naprzemienne wierszy (Tak|Nie). Pozwala wyłączyć mechanizm kolorowania na głównych listach programu.
 • Dodano zapisywanie do logu aktywności użytkownika uruchamianie operacji dodatkowych.
 • Dodano filtr umożliwiający ukrycie pracowników oznaczonych jako archiwalnych w module aktywności użytkownika.
 • Zmodyfikowano wygląd okna grupowej zmiany ceny aby był poprawnie wyświetlany w rozdzielczości 1366x758px.
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie zamówień.
Towary
 • Dodano na formularzu dodawania/edycji artykułu w zakładce 7)akcyza, certyfikat nowe pole Podatek cukrowy (w jedn. magazynowania). Użytkownik może wprowadzić tu całkowitą kwotę podatku za daną jednostkę magazynowania. Kwota będzie mnożona przez przelicznik jednostki w zestawieniu podatku za okres.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania kwoty podatku cukrowego dla zaznaczonych pozycji przez operację grupowej zmiany danych handlowych.
Dokumenty
 • Dodano możliwość przypisywania pracownika do zamówienia rejestrowanego w buforze.
 • Dodano integrację pola Data dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole Data realizacji w wapro mag.
 • Dodano integrację pola planowanej daty dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole data realizacji w adresie dostawy dokumentu.
 • Dodano integrację pola numer zamówienia klienta z zamówień B2C\B2B.
 • Zmodyfikowano sposób ustawiania kursora w oknie realizacji pozycji na zamówienie. W przypadku realizacji wielu pozycji po zapisaniu akcji kursor ustawia się na kolejnej pozycji a nie na pierwszej.
 • Wyłączono mechanizm kasowania adresu dostawy z dokumentu w momencie stwierdzenia, że adres pochodzi z innego kontrahenta niż kontrahent z nagłówka dokumentu. Pozwoli to realizować sprzedaż w modelu "drop shipping".
 • Dodano nowy parametr eksportu faktur XML "Skąd pobierane są dane w sekcji Invoicee do faktury" umożliwia wybranie wartości nie używane | z kontrahenta dokumentu | z płatnika dokumentu.
 • Dodano nowe systemowe statusy zamówień wykorzystywane przy współpracy z WAPRO Mobile - "Do weryfikacji" oraz "Zweryfikowane".
Wydruki
 • Dodano raport CR Podsumowanie podatku cukrowego do wyliczenia kwoty podatku cukrowego.
 • Dodano w raporcie historia przychodów i rozchodów towarów prezentowanie pełnej nazwy towaru oraz parametr umożliwiający zastąpienie kod PKWiU kodem CN.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie PRESTIŻ (19.10.2020)
Ogólne
 • Poprawiono odświeżanie informacji wyświetlanych na dolnym statusie przy zmianie np. zakresu dat czy magazynu
 • Dodano na oknie wyboru rodzaju transakcji handlowej JPK opcję aby podwójne kliknięcie wybierało dany wiersz słownika.
 • Przycisk Usuń przypisane czyści listę wybranych kodów i zamyka okno bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika (jeśli kontekst wyboru na to pozwala).
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN, umożliwia on wyszukiwanie kodu klasyfikacji JPK z innego towaru, na podstawie wybranego kodu CN w nowo dodawanym/edytowanym towarze. Domyślnie parametr jest ustawiony na Tak. Jeśli użytkownik wybrał ręcznie kod a następnie wybrał kod CN to przy włączonym parametrze nadpisuje wybrane ręcznie kody tymi wg kodu, jeśli kody nie zostaną znalezione to wybór ręczny zostanie wyczyszczony.
 • Dodano możliwość oznaczenia w artykule, że nie podlega on klasyfikacji JPK. Ustawienie dostępne jest w słowniku wyboru Rodzaju transakcji handlowej JPK nad listą kodów.
 • Dodano możliwość nadawania domyślnej klasyfikacji JPK dla kategorii asortymentowej.
 • Poprawiono wyświetlanie cen w liście szczegółów w kartotece towarowej w trakcie wyboru na dokument.
 • Dodano możliwość importu towarów z pliku CSV z pozycjami, które mają kod CN nie istniejący w słowniku. Program uzupełnia słownik brakującymi kodami.
 • Przywrócono działanie skrótu Alt + o do otwarcia okna kodów kreskowych.
 • Rozszerzono pole nazwa kodu CN w słowniku do 200 znaków.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano proces dodawania kodu FP aby działał także w sytuacji kiedy fiskalizowana jest faktura a nie odwrotnie czyli wystawiana faktura do paragonu.
 • Poprawiono funkcję zapamiętywania ostatnio wybranej kategorii w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Przeniesiono sekcję pracownik oraz dane przesyłki do zakładki "3) Status zamówienia, inne" na formularzu zamówienia, tak aby wyświetlał się on prawidłowo na rozdzielczościach 1366x768 oraz 1280x1024.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Poprawiono przejście skrótem klawiszowym Alt + 3 przejście do zakładki 3) Uwagi w oknie tworzenia/edycji dokumentu handlowego.
 • Poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji na dokument.
Wydruki *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie FV. *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie WZ. *)
Urządzenia zewnętrzne
 • Usprawniono proces komunikacji z terminalem płatniczym, aby w przypadku pracy wielofirmowej nawiązywał komunikację z terminalem tylko w firmie ze zdefiniowanym urządzeniem.

*) Tylko linia wapro 365

Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2020)
Ogólne
 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji.
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%.
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis.
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie
Dokumenty
 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje.
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru .
 • Dodano możliwość zmiany kolejności pozycji na ofertach poprzez mechanizm przesuwania pozycji.
 • Dodano możliwość sortowania pozycji wg kodu CN w oknie Intrastat.
 • Dodano możliwość pobierania adresu do dokumentu FV ECOD do sekcji delivery z domyślnego adresu dostawy odbiorcy.
 • Dodano obsługę jednostki "Para" w eksporcie dokumentu do formatu ECOD.
 • Dodano obsługę pola o podzielonej płatności w eksporcie dokumentu do formatu ECOD - dane zapisane są w sekcji PaymentInformation.
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu.
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro).
 • Dodano rejestrowanie w aktywności użytkownika zdarzenia przeniesienia rezerwacji pomiędzy zamówieniami.
 • Dodano w kolumnie Opis nazwę zestawu, z którego pochodzą pozycje na importowane zamówienie w przypadku importu pozycji typu Zestaw.
 • Dodano do schowka pozycji kolumnę Producent oraz Preferowany dostawca z opcją sortowania.
 • Dodano obsługę kolektora w wariancie Biznes w dedykowanym trybie do współpracy z WAPRO Mobile w wariancie Biznes, który umożliwia wykonanie remanentu.
Paczki kurierskie
 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update).
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania paczki poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
Towary
 • Dodano wyświetlanie pola nazwa c.d. w buforze kolektora.
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków.
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu.
 • Rozszerzono funkcję przeliczania cen produktów aby działała także w kontekście zestawów.
Zlecenia serwisowe
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie Lista kontaktów kontrahenta przypisywanych do zlecenia serwisowego aby działało jak filtr typu "szukaj gdziekolwiek".
Kontrahenci
 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece.
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT.
Wydruki
 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu.
 • Zmodyfikowano okno wydruku raportu CrystalReports, tak aby po wybraniu opcji wydruku lub wysyłki email nie zamykało się automatycznie i umożliwiało wykonanie 2 czynności za jednorazowym uruchomieniem okna.
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie PRESTIŻ (31.03.2020)
Ogólne
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Rozbudowano mechanizm kopiowania ustawień dla użytkownika o opcje wyboru czy kopiowana ma być cała konfiguracja, wartość jednego parametru czy cała sekcja wybrana na drzewie.
 • Dodano obsługę mikrorachunków podatkowych dla firmy i pracownika.
 • Dodano pomijanie zdublowanych separatorów (pustych sekcji) w trakcie generowania Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano nowy edytor SQL w narzędziu Klient SQL, który wpłynie pozytywnie na wygodę pisania zapytań SQL.
Ewidencja JPK
 • Dodano w edycji artykułu w zakładce 6) JPK, sklep internetowy, inne systemy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe). Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych artykułów w zakładce
  3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia .
 • Dodano możliwość filtrowania artykułów względem klasyfikacji JPK przypisanej do artykułu w filtrach artykułów (F8) zakładka 4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d.,JPK, program lojalnościowy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta. Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do kontrahenta w filtrach artykułów
  (F8) zakładka 3) Program lojal., dokumenty.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wprowadzania kodów transakcji handlowej JPK do dokumentu handlowego w nowej zakładce
  3) JPK Klasyfikacja. Kody wpisywane automatycznie (na podstawie algorytmu systemowego) są do dokumentu po jego zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do dokumentu w filtrach dokumentu
  (F8) zakładka 2) Zakresy, inne.
 • Dodano eksport klasyfikacji JPK w pliku WAPRO XML do systemu WAPRO Fakir/WAPRO Kaper kodów JPK przypisanych do transakcji
 • Dodano synchronizację klasyfikacji JPK przypisaną do towaru pomiędzy magazynami przy dokumentach MM oraz włączonej synchronizacji magazynów.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie kwoty VAT dla ręcznych rozrachunków podlegających metodzie podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość rozliczania wielu rozrachunków metodą podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość tworzenia polecenia przelewu z opcją podzielonej płatności na podstawie dokumentu wprowadzonego w systemie WAPRO Fakir.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Pozycje do deklaracji AKC-WW
  (wszystkie | bez zwolnionych). Określa on czy uwzględniać w deklaracji
  wszystkie pozycje i wyliczać różnicę względem zwolnionych czy tylko dodawać
  pomniejszone wartości o pozycje zwolnione.
 • Dodano kontrolę blokującą wystawianie faktury do paragonu jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT a nie ma wprowadzonego numeru NIP.
 • Dodano funkcję podgląd stanów magazynowych w innych magazynach na dokumentach magazynowych i handlowych a także w oknie Stany zamówień i rezerwacji (od biznes).
Paczki kurierskie
 • Dodano dla operatora DHL parametr konfiguracyjny "Powiadomienie przed doręczeniem (PDI)" pozwala włączać lub wyłączać usługę PDI dla tworzonych paczek.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania adresu email do paczki utworzonej z zamówienia Allegro aby brany był adres nie z kontrahenta tylko z tego konkretnego zamówienia (transakcji) .
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia kwotą z pobrania (jeśli jest mniejsza niż zdefiniowana w konfiguracji) dla paczek pobraniowych typu Inpost lub DHL.
 • Dodano nowy parametr użytkownika w sekcji Drukowanie o nazwie Nazwa drukarki termicznej do etykiet.
 • Dodano obsługę wydruku etykiet w formacie ZPL, jeśli zdefiniowano etykiety w tym formacie to po wybraniu opcji Pobierz etykietę następuje automatyczny wydruk na drukarkę termiczną (pojedynczo lub grupowo).
 • Dodano pobieranie protokołu odbioru dla kuriera DHL.
 • Dodano wbudowany raport CR - lista przesyłek kurierskich.
 • Dodano możliwość filtrowania paczek wg użytkownika.
 • Dodano wysyłanie numeru tel. odbiorcy do paczek kurierskich DPD.
 • Zmodyfikowano proces pobierania etykiet, tak aby system nie pytał o folder zapisu tylko uwzględniał folder użytkownika do zapisu PDF z konfiguracji użytkownika.
 • Dodano wysyłanie pola zawartość paczki do pola uwagi na etykiecie Poczty Polskie.
Towary
 • Dodano kolumnę Kraj pochodzenia do listy kolumn.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany pola Kraj pochodzenia.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu - zdjęcia (Tak | Nie).
 • Przeniesiono pole Kod CN do zakładki pierwszej z podstawowymi danymi artykułu.
 • Dodano do synchronizacji magazynów obsługę znacznika "Asortyment objęty mechanizmem PP".
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość definiowania roli oraz przypisywanie ich do urządzenia. W danej roli występuje kontrahent z kartoteki, może być np. użytkownikiem lub dostawcą.
 • Dodano kopiowanie tematu i opisu zadania CRM do tworzonego zlecenia serwisowego z zadania CRM.
 • Dodano słowniki Marka oraz Model w definicji urządzenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość grupowego ustawiania deklaracji stosowania procedury podzielonej płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku w wykazie VAT na wskazany dzień poprzez operację z prawego przycisku myszy na liście szczegółów kontrahenta o nazwie Rachunki bankowe.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika wg nowego API Ministerstwa Finansów.
 • Zmodyfikowano obsługę pobierania adresu email z GUS, system pyta podczas wykrycia innego adresu wpisanego obecnie w kontrahencie i tego, który został pobrany.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika dla zaznaczonych kontrahentów. Program sygnalizuje komunikatem błąd oraz pozostawia zaznaczenia dla tych kontrahentów, gdzie taki błąd się pojawił.
Wydruki
 • Dodano nowy parametr w wydrukach faktur umożliwiający drukowanie kodów CN dla towarów oraz kodów PKWiU dla usług zgodnie z nomenklaturami obowiązującymi od 01.04.2020 r.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kody JPK na wydruku Rejestr dokumenty handlowe CR.
 • Dodano wydruk pola BDO na fakturze RR.
 • Dodano możliwość włączenia w wariancie wydruku zamówienia drukowanie stanu magazynowego.
 • Zmodyfikowano opis w polu Zlecający na Podpis klienta na wydruku
  Zlecenia serwisowego CR.
 • Dodano możliwość sortowania w raporcie Wydruk specyfikacji rozchodu zbiorczego wg lokalizacji towaru.
 • Dodano możliwość zapisywania obrazu faktury z wydruku CR do e-dokumentów po zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość drukowania pracownika wystawiającego na nocie odsetkowej.
 • Dodano obsługę indeksów/nazw indywidualnych dla wydruku CR 'Dokument
  Wydania – wzór własny'.
 • Odblokowano możliwość drukowania podsumowania na wydruku Oferta handlowa przy wyłączonym drukowaniu cen.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji rachunków w wykazie VAT.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji statusu w wykazie VAT.
 • Dodano pole Kod CN do kreatora zestawień.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kod CN na zamówieniu i ofercie.
 • Dodano tłumaczenie na j. angielski na wydruku Faktura VAT - wzór własny
  polsko/ang dla sekcji Data wydruku oraz Data wystawienia/wykonania.
CRM
 • Dodano na oknie Lista zadań na belce filtrów listę wyboru z typem filtra wg data
  wprowadzenia | czas od | czas do.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Cube Online.
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Mera Online.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Nano Online.
 • Dodano możliwość wydrukowania kopii faktury dla drukarkach Posnet Thermal HD Online, Posnet Thermal XL2 Online.
 • Wyłączono drukowanie frazy "Z rabatem" na paragonie dla drukarki Elzab Mera TE TFT jeśli wyłączona jest opcja drukowania rabatu.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy dokumentów finansowych.
 • Dodano obsługę filtra dodatkowego SQL na oknie zarządzania rezerwacjami pozycji zamówienia - gniazdo rozszerzeń XGZROA01 oraz XGZROA02.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie PRESTIŻ (28.11.2019)
Ogólne
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika.
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty FV zaliczkowej.
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu.
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) - nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w dokumentach Intrastat możliwość grupowego usuwania pozycji.
 • Dodano nowy parametr użytkownika "Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach" - określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych.
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny "Ilość dostępna w mag." oraz "Stan w mag.".
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0.
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania.
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie.
Towary
 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola.
 • Dodano w kreatorze zestawień w polach Artykułu znacznik czy podlega pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w oknie sprzedaży wiązanej kolejności pozycji.
 • Dodano w konfiguracji pól podlegających synchronizacji znacznik "Asortyment objęty mechanizmem PP".
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT, co pozwala prawidłowo fakturować zlecenia dokumentami walutowymi.
Kontrahenci
 • Dodano weryfikację podczas pobierania danych z GUS w przypadku wykrycia daty wykreślenia z rejestru z opcją przerwania procesu pobierania.
Wydruki
 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP).
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku CR zlecenia serwisowego sekcję Sprzęt odebrano po naprawie.
 • Dodano w kreatorze zestawień w grupie pól dla dokumentu handlowego znacznik informujący czy dokument podlegał pod mechanizm podzielonej płatności czy nie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano w konfiguracji firmy nowy parametr w sekcji zleceń produkcyjnych "Sygnatura typu dokumentu przychodu dla zleceń produkcyjnych". Umożliwia wskazanie innego typu dokumentu dla przychodu ze zleceń niż PW.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie).
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie.
 • Dodano obsługę kasy Elzab Mini Online.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazd rozszerzeń w module dokumentów SAD.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) - umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień.

  Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.

 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
 • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)
Dokumenty
 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją "Asortyment podlega pod mechanizm PP".
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP).
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych.
 • Dodano możliwość realizacji zamówień na dokumenty SAD.
 • Dodano możliwość przenoszenia kodów egzemplarzowych na pozycje przychodowe SAD z wybranych zamówień.
 • Przeniesiono operację "grupowa zmiana danych intrastat dla pozycji dokumentu handlowego" do sekcji Operacje.
 • Dodano możliwość eksportu elektronicznego polecenia przelewu (epp) walutowego z kodem SWIFT. Aby w epp pojawił się nr swift to numer banku w rachunku bankowym musi być zgodny z numerem banku w kartotece banków, gdzie ten numer swift jest wypełniany.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji" wyświetlanie okna konfiguracji jak cennik ma zostać utworzony.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "realizacja zamówień na wybrany dokument handlowy (CTRL+ALT+R)" opcji czy zamówienia mają być realizowane częściowo czy całościowo.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po realizacji" - pozwala on ustawić własny status zamówienia.
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole "Numer zewnętrzny" na dokumentach handlowych zakupu o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy.
Towary
 • Dodano znacznik "Asortyment podlega pod mechanizm PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano grupową operację "Podlega mechanizmowi PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika "Asortyment podlega pod mechanizm PP" w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat.
 • Dodano możliwość filtrowania wg indeksu handlowego w oknie wyboru towarów do zakładania cen oraz indeksów indywidualnych.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zafakturowania zlecenia serwisowego dokumentem walutowym.
 • Dodano pole Opis c.d. w zleceniu serwisowym wraz z wydrukiem.
 • Dodano kolumnę rabat dla pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość ustawienia w danych kontrahenta wg jakiego trybu sumowania mają być ustawiane dokumenty zakupu po wybraniu kontrahenta.
Wydruki
 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej.
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy.
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru "ukryj dokument tożsamości" .
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta .
Paczki kurierskie
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano oznaczenie statusu zlecenia "C - częściowa realizacja" kolorem fioletowym.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania produktów do wyprodukowania o nowe opcje filtrów.
 • Dodano ustawianie statusu "T - w toku" dla zleceń z przynajmniej jedną pozycją z ilością wyprodukowaną > 0 oraz z ilością do produkcji > 0.
 • Dodano możliwości ustawienia sortowania pozycji w zleceniu produkcyjnym wg kolejności dodawania.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano uprawnienie "Klient SQL" dla uruchamiania modułu z programu (domyślnie odebrane dla użytkowników innych niż admin).
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie PRESTIŻ (05.09.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  Aplikacja umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
 • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż. Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.
 • Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
 • Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
 • Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
 • Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
 • Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym "Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym". Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
 • Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
 • Zmodyfikowano działanie schowka pozycji aby podczas pierwszego wejścia w okno system nie kasował pozycji dodanych wdrożeniowo na poziomie kodu SQL.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika "Forma płatności z kontrahenta" o wartość "Pytaj" - wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
 • Przeniesiono operację "Grupowa zmiana danych intrastat" w dokumencie handlowym z menu prawego przycisku myszy do sekcji Operacje dodatkowe.
 • Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
 • Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień - czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
 • Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
 • Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany cen pozycji dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.
Towary
 • Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
 • Dodano możliwość grupowego zarządzania (dodawanie, modyfikowanie, kasowanie) towarami w definiowaniu zamienników, opakowań, sprzedaży wiązanej oraz składników zestawu
 • Rozszerzono pole nazwy do intrastat (opis towaru poz.intrastat) do 250 znaków
 • Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
 • Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru
Zlecenia serwisowe
 • Zmodyfikowano proces podpinania dokumentów do zlecenia serwisowego. Dla dokumentów wycenianych w cenie zakupu system do pozycji ustawi znacznik Podlega fakturowaniu oraz Usługa bazowa, dla dokumentów wycenianych w cenach sprzedaży ustawi tylko Podlega fakturowaniu.
 • Dodano na oknie kalendarza CRM na wybranym zadaniu nową opcję pod prawym przyciskiem myszy Dodaj zlecenie serwisowe.
 • Dodano skrót Ctrl + Shift + O do wywołania opisu pozycji kosztorysu zlecenia oraz przycisk Opis na liście pozycji tak jak w FV.
 • Dodano na oknie wyboru dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego na dole nową opcję Sprawdzaj czy są dokumenty magazynowe po wyborze kontrahenta.
 • Dodano na zleceniu serwisowym komunikat informujący o niewystarczającej ilości na stanie wybranego towaru do kosztorysu.
 • Dodano wyszukiwanie wg nazwa intuicja oraz konfigurację kolumn na oknie wyboru urządzeń serwisowych do zlecenia.
Kontrahenci
 • Zmodyfikowano nazwę oraz logikę zakładki szczegółów Zlecenia serwisowe na Zlecenia serwisowe niezrealizowane.
 • Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
 • Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
 • Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
 • Dodano możliwość obsługi pola SWIFT w konfiguracji Eliksir dla Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano integrację pola numer telefonu do systemu WAPRO B2B.
Wydruki
 • Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
 • Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
 • Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na "Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty".
 • Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
 • Do wydruku Crystal Reports "Specyfikacja zbiorcza zamówień" dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
 • Dodano na oknie wydruków Crystal Reports możliwość tworzenia zadań CRM analogicznie do wydruków systemowych.
 • Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco Print.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Sigma.
 • Zoptymalizowano wysyłkę danych do kasy fiskalnej Novitus Next za pomocą połączenia Ethernet TCP/IP.
Paczki kurierskie
 • Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
 • Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
 • Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy "Wykonane zmiany".
 • Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
 • Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano widoczność kolumny "Nazwa c.d." artykułu w oknie definicji wariantu produktu.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano nowe uprawnienie "Zmiana indeksów katalogowych i handlowych w edycji artykułu.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie PRESTIŻ (15.05.2019)
Ogólne
 • Zmodyfikowano sposób zapisywania kolejności pozycji podczas wyboru grupowego towarów na dokument. Program pomimo ustawienia sortowania wg kolejności dodawania nie dodawał pozycji wg zaznaczania towarów przed grupowym wprowadzeniem na dokument.
 • Dodano we wszystkich miejscach gdzie są podpięte e-dokumenty nową operację kasowania załączników z e-dokumentów dla zaznaczonych elementów.
 • Zabezpieczono proces eksportu dokumentów do elektronicznego polecenia przelewu aby znak nowej linii w tytule nie powodował przenoszenia części danych do nowej linii.
 • Dodano w edycji danych firmy możliwość wprowadzenia dodatkowych numerów NIP dla krajów UE, w których przekroczono limit sprzedaży internetowej.
  • Podczas wystawiania dokumentu system sprawdza istnienie numeru NIP dla kraju odbiorcy i zakres dat, jeśli zapis istnieje dokument oznaczony jest do kraju docelowego i pomijany jest w wydruku rejestru VAT krajowego oraz JPK_VAT
  • Dodano filtr na oknie dokumentów handlowych umożliwiający filtrowanie dokumentów, handlowych, który powinien być podatkowo rozliczony w innym kraju
  • Dodano drukowanie tych numerów NIP na dokumentach wystawianych do krajów, dla których zostały one zdefiniowane w podanym okresie
Paczki
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim DPD.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim GLS.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano możliwość obsługi wielu adresów nadań i zwrotów w trakcie tworzenia paczek.
Dokumenty
 • Dodano możliwość grupowego realizowania zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta. Celem funkcji jest automatyczne wystawianie faktur do zamówień pochodzących z aukcji lub sklepów internetowych.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD, pola inicjują się wartościami z ostatnio wybranej pozycji do dokumentu.
 • Dodano obsługę operacji dodatkowych i gniazd rozszerzeń do operacji dodatkowych w oknie dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość wprowadzenia grupowego rabatu na pozycje dokumentu SAD. Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie pozycji SAD.
 • Dodano możliwość edycji pola numer własny w dokumencie deklaracji Intrastat. Jeśli użytkownik nie wpisze wartości to podczas generowania pliku Intrastat wygeneruje się numer jak dotychczas.
 • Dodano możliwość kojarzenia dokumentu finansowego, który wystawiony jest na operatora płatności skojarzonego z kontrahentem wybranym do dokumentu handlowego.
 • Dodano sumowanie finansowych dokumentów walutowych.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu Oferty - Utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji.
 • Dodano możliwość obsługi pola Uwagi w dokumentach handlowych, które są zaksięgowane, bez konieczności udzielenia uprawnienia do edycji dokumentu zaksięgowanego.
 • Dodano zmienne dotyczące linków szybkich płatności w module wiadomości SMS uruchamianym w kontekście dokumentu handlowego.
 • Uwzględniono pole nazwa c.d. w oknie pozycji dokumentu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano nowy status dla dokumentu Zlecenia serwisowe o wartości Zamknięte.
 • Dodano ostrzeżenie podczas zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej o zmianie formy płatności i rabatu na skutek zmiany kontrahenta.
 • Dodano w pliku eksportowym ECOD XML sekcję OrderLineNumber, zawiera ona kolejność wprowadzania oryginalnej pozycji na dokument zamówienia. Jeśli przenoszone są wybrane pozycje, sekcja będzie zawierała luki w numeracji.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji użytkownika - Fiskalizacja przy wystawianiu FV - pozwala on pomijać fiskalizację podczas wystawiania FV z okna sprzedaży detalicznej pomimo włączonej fiskalizacji i podłączonej drukarki fiskalnej.
 • Dodano możliwość wyszukiwania pozycji wg kodu kreskowego w oknie korekty analogicznie do innych okien pozycji dokumentów.
 • Dodano możliwość uruchamiania z menu prawego przycisku myszy modułu e-Dokumenty.
 • Dodano możliwość edycji adresu dostawy bez konieczności edycji całego dokumentu.
 • Dodano nową opcję Dla transmisji pozostaw ceny wpisane w kolektorze w oknie bufora kolektora obok opcji Nowa transm.. Opcja umożliwia przeniesienie cen z kolektora do pozycji dokumentu.
 • Dodano komunikat podczas kasowania dokumentu RW/PW wygenerowanego ze zlecenia, że jego skasowanie nie ma wpływu na stan dokumentu zlecenia jakim zostało ono wygenerowane.
 • Przywrócono proponowanie wprowadzania poprzednich wartości VAT w oknie weryfikacji kwot, podczas zapisywania zmodyfikowanego dokumentu zakupu.
 • Zmodyfikowano logikę kopiowania uwag z zamówienia na dok. handlowy w sytuacji kiedy w dok. handlowym wstawione są jakieś uwagi, od teraz dostępne będą następujące opcje:
  • Wybierz i zastąp uwagi dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i nadpisuje uwagi dok. handlowego
  • Wybierz i dołącz do uwag dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i dokleja do uwag dok. handlowego
  • Anuluj - anuluje operacje przenoszenia uwag z zamówienia do dok. handlowego
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy w grupie Artykuły - Synchronizacja definicji produktów (Pozostaw, Rozłącz, Kopiuj), który wpływa na logikę synchronizacji definicji produktów w magazynach o tym samym wyróżniku.
  • Pozostaw, działa jak dotychczas
  • Rozłącz - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będzie pusto
  • Kopiuj - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będą powielone definicje
 • Dodano możliwość importu/eksportu cen artykułów z pliku CSV.
 • Dodano odpinanie/przypinanie rubryk cenowych od kategorii w przypadku włączenia synchronizacji cen z uwzględnieniem wyróżnika synchronizacji.
 • Dodano uprawnienie Oglądanie indeksów i nazw producenta, w przypadku jego odebrania zostaną ukryte indeksy i nazwy w oknie kartoteki artykułów, w oknie pozycji dokumentów, w pliku eksportu CSV/Excel.
 • Dodano nową kolumnę W produkcji na zakładce szczegółów Stany w magazynach, prezentuje ile towarów jest do wyprodukowania wg zleceń produkcyjnych.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy Powielanie artykułu - cenniki. Pozwala on przenosić wszystkie, wybrane lub nie przenosić cenników indywidualnych z powielanego towaru do nowego.
 • Dodano możliwość kopiowania pola Nr artykułu w oknie edycji towaru
 • Uwzględniono powielanie atrybutu dostępności w sklepie B2C/B2B podczas powielania artykułu.
 • Zmodyfikowano proponowanie ilości w procesie generowania zamiennika wzajemnego, do tej pory system proponował zawsze wartość 1 obecnie będzie proponował ilość wynikającą z pierwotnej definicji zamiennika.
 • Dodano kolumnę Kod CN w kartotece artykułów.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania towarów do sprzedaży wiązanej.
Kontrahenci
 • Dodano uprawnienie na operację powielenia kontrahenta.
 • Dodano automatyczne wykrywanie czy w schowku systemowym zawarty jest prawidłowy numer NIP w trakcie pobierania danych z GUS. Jeśli schowek zawiera poprawny numer NIP jest on automatycznie wklejany w pole Numer NIP w oknie pobierania danych z GUS.
 • Dodano możliwość grupowego wycofania zgody RODO.
Wydruki
 • Dodano na wydruku korekty zmieniającej kontrahenta dane przed i po kontrahenta.
 • Dodano w module crystalrap.exe automatyczne logowanie komunikatów do tabeli MAG_CRYSTALREPORT_LOG jeśli moduł wywoływany jest z parametrem wiersza poleceń PDF lub Edokum_PDF. Komunikaty nie będą pojawiać się na ekranie blokując dalsze działanie modułu.
 • Dodano do wydruku systemowego raportu Zlecenie serwisowe sekcję Stan urządzenia.
 • Przywrócono separatory w formie spacji pomiędzy tysięcznymi grupami na wydruku faktury.
 • Dodano nowy parametr wydruku Ukryj termin realizacji na raporcie zamówienia.
 • Dodano tłumaczenie wartości pola Forma płatności na raporcie Faktura VAT - wzór własny - polsko-angielski.
 • Dodano drukowanie pola NIP na wydruku Stan rozrachunków - raport szczegółowy.
 • Dodano sortowanie (wg nazwy, indeksu lub kolejności dodawania pozycji) w raporcie Faktura VAT wzór własny polsko-angielski.
 • Dodano na wydruku dokumentu Faktury WNT możliwość ustalenia czy rabat ma się drukować.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano na wydruku paragonu z drukarki Elzab Mera+, Zeta, D10 opis pozycji.
CRM
 • Dodano wyświetlanie zadań CRM użytkownika po zalogowaniu do aplikacji.
 • Podczas przenoszenia zadań pomiędzy kalendarzami pracowników dodano propozycję zamiany tych pracowników skojarzonych z kalendarzami.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie PRESTIŻ (24.01.2019)
Ogólne
 • Dodano integrację z płatnościami online Przelewy 24 (usługa subskrypcyjna)
  • Dodano nowe parametry w konfiguracji firmy w sekcji rachunków bankowych:
   • Login
   • Hasło
   • Numer klienta
  • Dodano możliwość generowania linku do płatności online oraz jego wysyłki emailem i wydruku (także w formie kodu QR) na dokumentach faktur oraz zamówień
  • Dodano listę szczegółów na zamówieniach oraz dokumentach handlowych z informacjami o linku
  • Dodano operację dodatkową dostępną pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów dotyczącej linku pozwalającej sprawdzić czy płatność została wykonana przez klienta oraz ją potwierdzić
  • Dodano możliwość wyboru w danej formie płatności jaki operator szybkiej płatności ma być wykorzystany do wygenerowaniu linku
  • Dodano automatyczne generowanie linku podczas zapisywania dokumentu zamówienia lub faktury z formą, do której przypisano operatora szybkiej płatności
 • Dodano możliwość wprowadzenia historii nazwy banku
 • Dodano możliwość zmiany hasła dla wybranego użytkownika w trybie Popraw z poziomu kartoteki użytkowników.
 • Rozszerzono słownik operacji rodzajów operacji finansowych aby był zależny od firmy.
 • Dodano przenoszenie uwag z dokumentu SAD na dokument powiązany PZ.
 • Dodano na liście dokumentów finansowych oraz magazynowych wyświetlanie informacji o powiązanym pracowniku
 • Dodano kolumnę Opis pozycji w schowku pozycji.
 • Dodano indeks katalogowy i handlowy i katalogowy w liście szczegółów w zakładce Pozycje.
Towary
 • Dodano możliwość przywracania domyślnego układu kolumn w oknie historii przychodu i rozchodu towaru .
 • Poprawiono mechanizm wysyłania ceny do sprawdzarki cen aby uwzględniał ceny promocyjne.
 • Dodano automatyczną zmianę znaku pojedynczego apostrofu w trakcie importu artykułów z CSV na znak tzw. backtick zgodny ze środowiskiem pracy WAPRO Mag
 • Dodano synchronizację wariantów zestawu pomiędzy magazynami.
 • Dodano w oknie Przeceny kolumnę Indeks handlowy
Kontrahenci
 • Dodano możliwość wybrania opcji Pokaż pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów w zakładce dokumenty handlowe .
 • Zmodyfikowano domyślny porządek sortowania na malejący na oknie adresów dostaw kontrahentów tak aby ostatnio dodane były na górze listy.
Zamówienia
 • Dodano na oknie podglądu ceny (ctrl + shift + c) z poziomu pozycji zamówienia informacji o ostatniej dacie sprzedaży danego towaru dla danego kontrahenta
 • Dodano w oknie realizacji pozycji zamówienia wyświetlanie opisu towaru w polu z komunikatami.
Dokumenty handlowe
 • Dodano filtr na oknie weryfikacji kwoty VAT z faktury - "Pokazuj zapisy VAT: wszystkie lub kwota VAT <> 0"
 • Dodano kolumnę kod kreskowy w oknie pozycji korekty.
 • Dodano możliwość wydruku polecenia przelewu z poziomu dokumentów handlowych dla dokumentów ze Split Payment.
Moduł serwisu
 • Dodano automatyczne wywołanie okna w trybie edycji po operacji powielania zlecenia serwisowego oraz urządzenia
CRM
 • Dodano słownik pola Temat zadania
Rozrachunki
 • Dodano sortowanie wg kolumny Pozostało w oknie wyboru rozrachunku do rozliczenia
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano parametr konfiguracji firmy "Minimalizuj odchyłkę pomiędzy PW i RW" - Włączenie parametru spowoduje próbę minimalizacji odchyłki wynikającą z zaokrągleń powstałych przy obliczaniu wartości docelowej PW względem pozycji z dokumentu RW. Opcja może spowodować rozbicie pozycji przychodowej celem modyfikacji ceny zakupu na pozycji PW.
Wydruki
 • Dodano w module crystalrap.exe nowy parametr (jako ostatni) pozwalający przekazać ścieżkę do katalogu gdzie ma być przetwarzany raport jako plik tymczasowy.
 • Dodano wydruk oświadczenia dot. wyrobów węglowych na wydruku faktury wzór własny (CR)
 • Dostosowano wydruk oświadczenia do przepisów ze stycznia 2019
 • Poprawiono na wydruku protokołu odbioru oraz zleceniu serwisowym daty wystawienia
 • Rozszerzono parametr w konfiguracji firmy dotyczący generowania dokumentów akcyzowych podczas wystawiania FV sprzedaży o opcję generowania bez opcji wydruku.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco print
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie PRESTIŻ (20.11.2018)
Ogólne
 • Dodano w edycji danych firmy pole BDO (pole dotyczące utylizacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych
  • Dodano wydruk pola BDO na dokumencie faktury zwykłej i wzór własny
  • Dodano wydruk pola BDO na paragonach fiskalnych w drukarkach:
   • EPSON Thorell TM - konfiguracja urządzenia zakładka Stopka
   • POSNET Thermal FV EJ LCD - opcja Operacje na drukarce a następnie w sekcji Programowanie wstępne ustawienie Stopka paragonu i opcja Zaprogramuj
   • W wielu drukarkach można zaprogramować to pole jako dodatkowa linijka paragonu przez program serwisowy
  • Dodano eksport pola BDO w pliku faktury w XML ECOD
  • Zoptymalizowano proces zamykania aplikacji poprzez zapis tylko zmienionych ustawień konfiguracyjnych
  • Odblokowano możliwość kopiowania do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w kolumnie pomimo braku uprawnień eksportu do excela.
Paczki
 • Dodano możliwość ukrywania na liście wyboru operatora przesyłki poprzez wyłączenie jego aktywności w konfiguracji firmy w sekcji paczek.
 • Rozszerzono sprawdzanie formy płatności typu Pobranie o różne warianty słowa Pobranie podczas tworzenia paczki z zamówienia, tak aby po utworzeniu paczki oznaczona została ona jako pobraniowa oraz przypisała się kwota pobrania.
 • Dodano wyłączanie listy rozwijalnej "Gabaryt" po wybraniu opcji Odbiera kurier dla paczek Inpost.
Dokumenty handlowe
 • Dodano nowy filtr dostępny pod F8 w zakładce 4) Dokumenty seryjne, wyróżnik, marża o nazwie Dokumenty handlowe z opcjami wyboru:
  • powiązane z zamówieniami z modułu WAPRO Aukcje
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B lub z WAPRO Aukcje
 • Wyłączono proponowanie zmiany ceny na dokumencie po zmianie kontrahenta na paragonie zafiskalizowanym
 • Dodano zapamiętywanie ostatniej ścieżki na oknie eksportu faktury do pliku XML
 • Dodano przenoszenie numerów serii i dat ważności z dokumentu korekty nierejestrowanej
Towary
 • Dodano możliwość oznaczania jednostek miary jako archiwalna aby ukryć ją na liście wyboru.
 • Dodano możliwość konfigurowania kategorii wielopoziomowych przy wywołaniu słownika z poziomu edycji towaru
 • Dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego wg indeksu katalogowego i handlowego
Zamówienia
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Uwzględniaj wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień w limicie kupieckim"
 • Dodano możliwość przypisania rachunku wirtualnego kontrahenta do dokumentu pro forma
Kontrahenci
 • Dodano na oknie krajów kontrahenta możliwość ustawienia opcji kraj UE
 • Usprawniono funkcję zatwierdzania okna pobierania danych kontrahenta z GUS poprzez F10 aby nie wymagała podwójnego kliknięcia F10
 • Zmodyfikowano sposób wyszukiwania kontrahenta wg NIP aby nie uwzględniał wpisywanych myślników w numerze
CRM
 • Rozszerzono parametr firmy dot. CRM - Kontrola przydzielenia w zadaniach CRM o wartość Pracownik i kontakt
Dokumenty finansowe
 • Zmodyfikowano formatowanie kwoty VAT w pliku e-przelewu aby nie zawierał spacji
Dokumenty magazynowe
 • Zmodyfikowano sposób ukrywania nazw kontrahentów/magazynów w przypadku braku uprawnień do oglądania dostawców tak aby ukrywał tylko nazwy kontrahenta a nazwa magazynu była widoczna
 • Ulepszono filtr dokumentów magazynowych do zafakturowania aby uwzględniał tylko te typy dokumentów, które mają ustawioną flagę Podlega fakturowaniu.
Rozrachunki
 • Zmodyfikowano funkcję powielania rozrachunku aby po zapisie jako pracownik tworzący był pracownik, który powielił a nie utworzył pierwotny dokument
Wydruki
 • Dodano pole 22 z numerami NIP na wydruku intrastat
 • Dodano na wydrukach rejestrów zakupu i sprzedaży przed NIPem kontrahenta symbol kraju dla dokumentów UE
 • Zmodyfikowano sposób wydruku grupowego zamówienia od odbiorcy aby cała seria była wg wskazanego wariantu przez użytkownika a nie wg domyślnego
 • Dodano do nazwy pliku nazwy kontrahenta oraz daty i godziny podczas generowania wezwania do zapłaty do PDF
 • Zmodyfikowano wydruk faktury WNT aby koszty dodatkowe ujemne zawierały znak minus
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2018)
Ogólne
 • Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
 • Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
 • Dodano obsługę pola 106 - zwolnienia i obciążenia na deklaracji AKC-WW
 • Dodano możliwość wyłączenia aktywności nieużywanych magazynów tak aby ukrywały się na listach wyboru magazynu
 • Dodano automatyczne zamykanie otwartych okien podczas zmiany firmy
 • Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
 • Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
 • Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
 • Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
Paczki
 • Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
 • Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
  • Dodawanie paczek
  • Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
  • Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
  • Pobieranie etykiet
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
 • Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
 • Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
 • Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
 • Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
 • Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
 • Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
Dokumenty handlowe
 • Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
 • Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
 • Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
 • Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
 • Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
 • Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
 • Dodano prawidłową obsługę odwrotnego obciążenia w podsumowaniu w pliku eksportowym faktury ECOD
Towary
 • Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
 • Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
 • Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
 • Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
Zamówienia
 • Dodano kopiowanie informacji o wariancie produktu podczas tworzenia ZD z dokumentu ZO
 • Zmodyfikowano działanie kontroli ceny pozycji podczas przenoszenia pozycji z oferty na zamówienie tak aby działała przed dodaniem dokumentu zamówienia
 • Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
Kontrahenci
 • Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
 • Rozszerzono filtr kontrahentów bez dokumentów o możliwość sprawdzenia wystawionych zleceń serwisowych
 • Dodano na liście kontrahentów zakładkę szczegółów z listą ofert
Dokumenty finansowe
 • Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
Dokumenty magazynowe
 • Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
 • Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
 • Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
 • Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
Rozrachunki
 • Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
 • Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
 • Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
 • Dodano możliwość powielania rozrachunków
 • Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
 • Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
  • Emar Printo
  • Emar Tempo Pro
  • Posnet Thermal HD
  • Posnet Thermal XL
  • Posnet Thermal FV EJ LED
  • Posnet Thermal FV EJ LCD
  • Posnet Themo HS FV EJ
Wydruki
 • Dodano parametr umożliwiający tworzenie obrazu e-dokumentów w module e-Dokumenty dla zleceń produkcyjnych
Usprawnienia
 • Dodano uprawnienie pozwalające zablokować widok zadań przydzielonych do innych użytkowników
 • Dodano opcję zmiany hasła w edycji użytkownika (np. zmiana hasła przez administratora)
 • Dodano opcję wymuszania zmiany hasła podczas pierwszego logowania podczas tworzenia nowego użytkownika
Zmiany w wersji 8.61.0 w wariancie PRESTIŻ (01.07.2021)
Ogólne
 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa WAPRO Hybrid jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu systemu e-commerce.
Dokumenty
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej.
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany.
Towary
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)).
Kontrahenci
 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Obroty w miesiącach wg krajów - umożliwia podsumowanie obrotu wg kodu kraju odbiorcy na potrzeby pakietu e-Commerce.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy).
Gniazda rozszerzeń
 • Zmodyfikowano zmienną @WyborIDKontrahenta na tym In/Out w gnieździe Popraw dokument magazynowy lub handlowy - wybór kontrahenta - PO.
Zmiany w wersji 8.60.8 w wariancie PRESTIŻ (27.05.2021)
Ogólne
 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę
  elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu
  dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem
  pozycji z importowanych dokumentów.
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi Businesslink
  oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi.

  Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.

Dokumenty
 • Dodano obsługę wzoru CUK(2) dla deklaracji podatku cukrowego zgodnie z
  publikacją wzorów przez MF.
 • Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK" o trzech stanach [1] Dolicz i wykazuj , [2] Dolicz i NIE wykazuj, [3] Nie doliczaj Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwzględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywane na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji.
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby
  w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie
  źródłowym.
 • Dodano filtr
  pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP.
 • Poprawiono brak
  wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i
  częściowym rozchodzie dostawy.
Towary
 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN
  dłuższego niż 10 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów
  w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji
  firmy.
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku
  kiedy towar posiada dodatkową jednostkę.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Podsumowanie magazynu w miesiącach (dostępny w
  Stany i obroty magazynowe | wydruki) - raport prezentuje zbiorcze
  podsumowanie magazynu .
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na
  wydruku kompensaty.
 • Dodano obsługę dokumentu zaliczkowego w wydruku CR
  "Faktura VAT WDT - wzór własny polsko angielski".
 • Dodano pobieranie
  danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia.
 • Poprawiono wydruk
  dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST.
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie PRESTIŻ (29.03.2021)
Ogólne
 • Poprawiono zapamiętanie ostatnio wybranej klasyfikacji kontrahenta w trakcie wyboru na dokument
 • Dodano rejestrowanie informacji w identyfikatorze opisowym numeru zamówienia z bufora oraz numeru zamówienia po przeniesieniu.
Paczki
 • Poprawiono wysyłkę adresu email odbiorcy przy nadawaniu paczek GLS.
 • Dodano obsługę przesyłki UPS Express Saver.
 • Zmodyfikowano działanie integracji z Przelewy24 - po otrzymaniu potwierdzenia z API Przelewy informacji o potwierdzeniu płatności jest ona potwierdzona w portalu klienta.
Dokumenty
 • Dodano eksport kodów CN w faktura XML ECOD w sekcji ReferenceType.
 • Dodano weryfikacje czy kontrahent jest oznaczony jako zagraniczny oraz weryfikacja parametry czy stosować zerową stawkę VAT dla kontrahentów zagranicznych w procesie importu zamówień XML ECOD.
 • Dodano obsługę podatku cukrowego przy eksporcie faktur ECOD XML (InvoiceUnitPriceWithoutCharges).
 • Dodano domyślnie inicjowanie wartości pól dodatkowych zgodnie z definicją przy grupowej realizacji zamówień na FV
 • Dodano możliwość umieszczania na fakturach kodu QR z informacjami do płatności w aplikacjach mobilnych banków wg standardu bankowego.
 • Dodano tworzenie obrazu dokumentu PDF przy wykorzystaniu grupowego wydruku (po włączeniu, że po wydruku na tworzyć obraz dokumentu).
Wydruki
 • Dodano drukowanie form płatności na wydruku FV z drukarek fiskalnych Posnet typu Online.
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku WZ.
 • Dodano drukowanie podsumowania kwoty podatku cukrowego na wydruku FV.
 • Poprawiono drukowanie numerów stron na wydruku Zamówienie ZO wzór własny przy wielostronicowych dokumentach.
 • Zmodyfikowano sortowanie dokumentów w raporcie Towary niechodliwe.
 • Zmodyfikowano działanie aplikacji aby w przypadku drukowania dokumentów w formacie CR oraz systemowych dla dokumentów magazynowych drukowane były wszystkie typy po zapisie. Obecnie drukowany był jeden dok. np. WZ a SU nie.
Urządzenia zewnętrzne
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z kasą Novitus Next.
 • Poprawiono odczyt sprzedaży pozycji paragonowych dla kas Noitus One, Nano Online oraz Next.
 • Poprawiono drukowanie nazwy kontrahenta oraz uzupełniono drukowanie pozostałych danych kontrahenta przy wydruku FV na drukarce ELZAB Cube Online.
 • Poprawiono działanie drukarek ELZAB Cube Online przy wykorzystaniu protokołu Ethernet.
 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych dla kasy Novitus Santo Lan E.
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie PRESTIŻ (17.12.2020)
Ogólne
 • Dodano w konfiguracji użytkownika w sekcji parametry wyświetlania nowy parametr Kolorowanie naprzemienne wierszy (Tak|Nie). Pozwala wyłączyć mechanizm kolorowania na głównych listach programu.
 • Dodano zapisywanie do logu aktywności użytkownika uruchamianie operacji dodatkowych.
 • Dodano filtr umożliwiający ukrycie pracowników oznaczonych jako archiwalnych w module aktywności użytkownika.
 • Zmodyfikowano wygląd okna grupowej zmiany ceny aby był poprawnie wyświetlany w rozdzielczości 1366x758px.
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie zamówień.
Towary
 • Dodano na formularzu dodawania/edycji artykułu w zakładce 7)akcyza, certyfikat nowe pole Podatek cukrowy (w jedn. magazynowania). Użytkownik może wprowadzić tu całkowitą kwotę podatku za daną jednostkę magazynowania. Kwota będzie mnożona przez przelicznik jednostki w zestawieniu podatku za okres.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania kwoty podatku cukrowego dla zaznaczonych pozycji przez operację grupowej zmiany danych handlowych.
Dokumenty
 • Dodano możliwość przypisywania pracownika do zamówienia rejestrowanego w buforze.
 • Dodano integrację pola Data dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole Data realizacji w wapro mag.
 • Dodano integrację pola planowanej daty dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole data realizacji w adresie dostawy dokumentu.
 • Dodano integrację pola numer zamówienia klienta z zamówień B2C\B2B.
 • Zmodyfikowano sposób ustawiania kursora w oknie realizacji pozycji na zamówienie. W przypadku realizacji wielu pozycji po zapisaniu akcji kursor ustawia się na kolejnej pozycji a nie na pierwszej.
 • Wyłączono mechanizm kasowania adresu dostawy z dokumentu w momencie stwierdzenia, że adres pochodzi z innego kontrahenta niż kontrahent z nagłówka dokumentu. Pozwoli to realizować sprzedaż w modelu "drop shipping".
 • Dodano nowy parametr eksportu faktur XML "Skąd pobierane są dane w sekcji Invoicee do faktury" umożliwia wybranie wartości nie używane | z kontrahenta dokumentu | z płatnika dokumentu.
 • Dodano nowe systemowe statusy zamówień wykorzystywane przy współpracy z WAPRO Mobile - "Do weryfikacji" oraz "Zweryfikowane".
Wydruki
 • Dodano raport CR Podsumowanie podatku cukrowego do wyliczenia kwoty podatku cukrowego.
 • Dodano w raporcie historia przychodów i rozchodów towarów prezentowanie pełnej nazwy towaru oraz parametr umożliwiający zastąpienie kod PKWiU kodem CN.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie PRESTIŻ (19.10.2020)
Ogólne
 • Poprawiono odświeżanie informacji wyświetlanych na dolnym statusie przy zmianie np. zakresu dat czy magazynu
 • Dodano na oknie wyboru rodzaju transakcji handlowej JPK opcję aby podwójne kliknięcie wybierało dany wiersz słownika.
 • Przycisk Usuń przypisane czyści listę wybranych kodów i zamyka okno bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika (jeśli kontekst wyboru na to pozwala).
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN, umożliwia on wyszukiwanie kodu klasyfikacji JPK z innego towaru, na podstawie wybranego kodu CN w nowo dodawanym/edytowanym towarze. Domyślnie parametr jest ustawiony na Tak. Jeśli użytkownik wybrał ręcznie kod a następnie wybrał kod CN to przy włączonym parametrze nadpisuje wybrane ręcznie kody tymi wg kodu, jeśli kody nie zostaną znalezione to wybór ręczny zostanie wyczyszczony.
 • Dodano możliwość oznaczenia w artykule, że nie podlega on klasyfikacji JPK. Ustawienie dostępne jest w słowniku wyboru Rodzaju transakcji handlowej JPK nad listą kodów.
 • Dodano możliwość nadawania domyślnej klasyfikacji JPK dla kategorii asortymentowej.
 • Poprawiono wyświetlanie cen w liście szczegółów w kartotece towarowej w trakcie wyboru na dokument.
 • Dodano możliwość importu towarów z pliku CSV z pozycjami, które mają kod CN nie istniejący w słowniku. Program uzupełnia słownik brakującymi kodami.
 • Przywrócono działanie skrótu Alt + o do otwarcia okna kodów kreskowych.
 • Rozszerzono pole nazwa kodu CN w słowniku do 200 znaków.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano proces dodawania kodu FP aby działał także w sytuacji kiedy fiskalizowana jest faktura a nie odwrotnie czyli wystawiana faktura do paragonu.
 • Poprawiono funkcję zapamiętywania ostatnio wybranej kategorii w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Przeniesiono sekcję pracownik oraz dane przesyłki do zakładki "3) Status zamówienia, inne" na formularzu zamówienia, tak aby wyświetlał się on prawidłowo na rozdzielczościach 1366x768 oraz 1280x1024.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Poprawiono przejście skrótem klawiszowym Alt + 3 przejście do zakładki 3) Uwagi w oknie tworzenia/edycji dokumentu handlowego.
 • Poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji na dokument.
Wydruki *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie FV. *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie WZ. *)
Urządzenia zewnętrzne
 • Usprawniono proces komunikacji z terminalem płatniczym, aby w przypadku pracy wielofirmowej nawiązywał komunikację z terminalem tylko w firmie ze zdefiniowanym urządzeniem.

*) Tylko linia wapro 365

Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2020)
Ogólne
 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji.
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%.
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis.
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie
Dokumenty
 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje.
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru .
 • Dodano możliwość zmiany kolejności pozycji na ofertach poprzez mechanizm przesuwania pozycji.
 • Dodano możliwość sortowania pozycji wg kodu CN w oknie Intrastat.
 • Dodano możliwość pobierania adresu do dokumentu FV ECOD do sekcji delivery z domyślnego adresu dostawy odbiorcy.
 • Dodano obsługę jednostki "Para" w eksporcie dokumentu do formatu ECOD.
 • Dodano obsługę pola o podzielonej płatności w eksporcie dokumentu do formatu ECOD - dane zapisane są w sekcji PaymentInformation.
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu.
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro).
 • Dodano rejestrowanie w aktywności użytkownika zdarzenia przeniesienia rezerwacji pomiędzy zamówieniami.
 • Dodano w kolumnie Opis nazwę zestawu, z którego pochodzą pozycje na importowane zamówienie w przypadku importu pozycji typu Zestaw.
 • Dodano do schowka pozycji kolumnę Producent oraz Preferowany dostawca z opcją sortowania.
 • Dodano obsługę kolektora w wariancie Biznes w dedykowanym trybie do współpracy z WAPRO Mobile w wariancie Biznes, który umożliwia wykonanie remanentu.
Paczki kurierskie
 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update).
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania paczki poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
Towary
 • Dodano wyświetlanie pola nazwa c.d. w buforze kolektora.
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków.
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu.
 • Rozszerzono funkcję przeliczania cen produktów aby działała także w kontekście zestawów.
Zlecenia serwisowe
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie Lista kontaktów kontrahenta przypisywanych do zlecenia serwisowego aby działało jak filtr typu "szukaj gdziekolwiek".
Kontrahenci
 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece.
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT.
Wydruki
 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu.
 • Zmodyfikowano okno wydruku raportu CrystalReports, tak aby po wybraniu opcji wydruku lub wysyłki email nie zamykało się automatycznie i umożliwiało wykonanie 2 czynności za jednorazowym uruchomieniem okna.
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie PRESTIŻ (31.03.2020)
Ogólne
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Rozbudowano mechanizm kopiowania ustawień dla użytkownika o opcje wyboru czy kopiowana ma być cała konfiguracja, wartość jednego parametru czy cała sekcja wybrana na drzewie.
 • Dodano obsługę mikrorachunków podatkowych dla firmy i pracownika.
 • Dodano pomijanie zdublowanych separatorów (pustych sekcji) w trakcie generowania Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano nowy edytor SQL w narzędziu Klient SQL, który wpłynie pozytywnie na wygodę pisania zapytań SQL.
Ewidencja JPK
 • Dodano w edycji artykułu w zakładce 6) JPK, sklep internetowy, inne systemy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe). Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych artykułów w zakładce
  3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia .
 • Dodano możliwość filtrowania artykułów względem klasyfikacji JPK przypisanej do artykułu w filtrach artykułów (F8) zakładka 4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d.,JPK, program lojalnościowy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta. Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do kontrahenta w filtrach artykułów
  (F8) zakładka 3) Program lojal., dokumenty.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wprowadzania kodów transakcji handlowej JPK do dokumentu handlowego w nowej zakładce
  3) JPK Klasyfikacja. Kody wpisywane automatycznie (na podstawie algorytmu systemowego) są do dokumentu po jego zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do dokumentu w filtrach dokumentu
  (F8) zakładka 2) Zakresy, inne.
 • Dodano eksport klasyfikacji JPK w pliku WAPRO XML do systemu WAPRO Fakir/WAPRO Kaper kodów JPK przypisanych do transakcji
 • Dodano synchronizację klasyfikacji JPK przypisaną do towaru pomiędzy magazynami przy dokumentach MM oraz włączonej synchronizacji magazynów.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie kwoty VAT dla ręcznych rozrachunków podlegających metodzie podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość rozliczania wielu rozrachunków metodą podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość tworzenia polecenia przelewu z opcją podzielonej płatności na podstawie dokumentu wprowadzonego w systemie WAPRO Fakir.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Pozycje do deklaracji AKC-WW
  (wszystkie | bez zwolnionych). Określa on czy uwzględniać w deklaracji
  wszystkie pozycje i wyliczać różnicę względem zwolnionych czy tylko dodawać
  pomniejszone wartości o pozycje zwolnione.
 • Dodano kontrolę blokującą wystawianie faktury do paragonu jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT a nie ma wprowadzonego numeru NIP.
 • Dodano funkcję podgląd stanów magazynowych w innych magazynach na dokumentach magazynowych i handlowych a także w oknie Stany zamówień i rezerwacji (od biznes).
Paczki kurierskie
 • Dodano dla operatora DHL parametr konfiguracyjny "Powiadomienie przed doręczeniem (PDI)" pozwala włączać lub wyłączać usługę PDI dla tworzonych paczek.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania adresu email do paczki utworzonej z zamówienia Allegro aby brany był adres nie z kontrahenta tylko z tego konkretnego zamówienia (transakcji) .
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia kwotą z pobrania (jeśli jest mniejsza niż zdefiniowana w konfiguracji) dla paczek pobraniowych typu Inpost lub DHL.
 • Dodano nowy parametr użytkownika w sekcji Drukowanie o nazwie Nazwa drukarki termicznej do etykiet.
 • Dodano obsługę wydruku etykiet w formacie ZPL, jeśli zdefiniowano etykiety w tym formacie to po wybraniu opcji Pobierz etykietę następuje automatyczny wydruk na drukarkę termiczną (pojedynczo lub grupowo).
 • Dodano pobieranie protokołu odbioru dla kuriera DHL.
 • Dodano wbudowany raport CR - lista przesyłek kurierskich.
 • Dodano możliwość filtrowania paczek wg użytkownika.
 • Dodano wysyłanie numeru tel. odbiorcy do paczek kurierskich DPD.
 • Zmodyfikowano proces pobierania etykiet, tak aby system nie pytał o folder zapisu tylko uwzględniał folder użytkownika do zapisu PDF z konfiguracji użytkownika.
 • Dodano wysyłanie pola zawartość paczki do pola uwagi na etykiecie Poczty Polskie.
Towary
 • Dodano kolumnę Kraj pochodzenia do listy kolumn.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany pola Kraj pochodzenia.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu - zdjęcia (Tak | Nie).
 • Przeniesiono pole Kod CN do zakładki pierwszej z podstawowymi danymi artykułu.
 • Dodano do synchronizacji magazynów obsługę znacznika "Asortyment objęty mechanizmem PP".
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość definiowania roli oraz przypisywanie ich do urządzenia. W danej roli występuje kontrahent z kartoteki, może być np. użytkownikiem lub dostawcą.
 • Dodano kopiowanie tematu i opisu zadania CRM do tworzonego zlecenia serwisowego z zadania CRM.
 • Dodano słowniki Marka oraz Model w definicji urządzenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość grupowego ustawiania deklaracji stosowania procedury podzielonej płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku w wykazie VAT na wskazany dzień poprzez operację z prawego przycisku myszy na liście szczegółów kontrahenta o nazwie Rachunki bankowe.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika wg nowego API Ministerstwa Finansów.
 • Zmodyfikowano obsługę pobierania adresu email z GUS, system pyta podczas wykrycia innego adresu wpisanego obecnie w kontrahencie i tego, który został pobrany.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika dla zaznaczonych kontrahentów. Program sygnalizuje komunikatem błąd oraz pozostawia zaznaczenia dla tych kontrahentów, gdzie taki błąd się pojawił.
Wydruki
 • Dodano nowy parametr w wydrukach faktur umożliwiający drukowanie kodów CN dla towarów oraz kodów PKWiU dla usług zgodnie z nomenklaturami obowiązującymi od 01.04.2020 r.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kody JPK na wydruku Rejestr dokumenty handlowe CR.
 • Dodano wydruk pola BDO na fakturze RR.
 • Dodano możliwość włączenia w wariancie wydruku zamówienia drukowanie stanu magazynowego.
 • Zmodyfikowano opis w polu Zlecający na Podpis klienta na wydruku
  Zlecenia serwisowego CR.
 • Dodano możliwość sortowania w raporcie Wydruk specyfikacji rozchodu zbiorczego wg lokalizacji towaru.
 • Dodano możliwość zapisywania obrazu faktury z wydruku CR do e-dokumentów po zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość drukowania pracownika wystawiającego na nocie odsetkowej.
 • Dodano obsługę indeksów/nazw indywidualnych dla wydruku CR 'Dokument
  Wydania – wzór własny'.
 • Odblokowano możliwość drukowania podsumowania na wydruku Oferta handlowa przy wyłączonym drukowaniu cen.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji rachunków w wykazie VAT.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji statusu w wykazie VAT.
 • Dodano pole Kod CN do kreatora zestawień.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kod CN na zamówieniu i ofercie.
 • Dodano tłumaczenie na j. angielski na wydruku Faktura VAT - wzór własny
  polsko/ang dla sekcji Data wydruku oraz Data wystawienia/wykonania.
CRM
 • Dodano na oknie Lista zadań na belce filtrów listę wyboru z typem filtra wg data
  wprowadzenia | czas od | czas do.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Cube Online.
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Mera Online.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Nano Online.
 • Dodano możliwość wydrukowania kopii faktury dla drukarkach Posnet Thermal HD Online, Posnet Thermal XL2 Online.
 • Wyłączono drukowanie frazy "Z rabatem" na paragonie dla drukarki Elzab Mera TE TFT jeśli wyłączona jest opcja drukowania rabatu.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy dokumentów finansowych.
 • Dodano obsługę filtra dodatkowego SQL na oknie zarządzania rezerwacjami pozycji zamówienia - gniazdo rozszerzeń XGZROA01 oraz XGZROA02.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie PRESTIŻ (28.11.2019)
Ogólne
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika.
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty FV zaliczkowej.
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu.
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) - nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w dokumentach Intrastat możliwość grupowego usuwania pozycji.
 • Dodano nowy parametr użytkownika "Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach" - określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych.
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny "Ilość dostępna w mag." oraz "Stan w mag.".
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0.
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania.
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie.
Towary
 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola.
 • Dodano w kreatorze zestawień w polach Artykułu znacznik czy podlega pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w oknie sprzedaży wiązanej kolejności pozycji.
 • Dodano w konfiguracji pól podlegających synchronizacji znacznik "Asortyment objęty mechanizmem PP".
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT, co pozwala prawidłowo fakturować zlecenia dokumentami walutowymi.
Kontrahenci
 • Dodano weryfikację podczas pobierania danych z GUS w przypadku wykrycia daty wykreślenia z rejestru z opcją przerwania procesu pobierania.
Wydruki
 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP).
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku CR zlecenia serwisowego sekcję Sprzęt odebrano po naprawie.
 • Dodano w kreatorze zestawień w grupie pól dla dokumentu handlowego znacznik informujący czy dokument podlegał pod mechanizm podzielonej płatności czy nie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano w konfiguracji firmy nowy parametr w sekcji zleceń produkcyjnych "Sygnatura typu dokumentu przychodu dla zleceń produkcyjnych". Umożliwia wskazanie innego typu dokumentu dla przychodu ze zleceń niż PW.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie).
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie.
 • Dodano obsługę kasy Elzab Mini Online.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazd rozszerzeń w module dokumentów SAD.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) - umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień.

  Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.

 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
 • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)
Dokumenty
 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją "Asortyment podlega pod mechanizm PP".
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP).
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych.
 • Dodano możliwość realizacji zamówień na dokumenty SAD.
 • Dodano możliwość przenoszenia kodów egzemplarzowych na pozycje przychodowe SAD z wybranych zamówień.
 • Przeniesiono operację "grupowa zmiana danych intrastat dla pozycji dokumentu handlowego" do sekcji Operacje.
 • Dodano możliwość eksportu elektronicznego polecenia przelewu (epp) walutowego z kodem SWIFT. Aby w epp pojawił się nr swift to numer banku w rachunku bankowym musi być zgodny z numerem banku w kartotece banków, gdzie ten numer swift jest wypełniany.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji" wyświetlanie okna konfiguracji jak cennik ma zostać utworzony.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "realizacja zamówień na wybrany dokument handlowy (CTRL+ALT+R)" opcji czy zamówienia mają być realizowane częściowo czy całościowo.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po realizacji" - pozwala on ustawić własny status zamówienia.
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole "Numer zewnętrzny" na dokumentach handlowych zakupu o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy.
Towary
 • Dodano znacznik "Asortyment podlega pod mechanizm PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano grupową operację "Podlega mechanizmowi PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika "Asortyment podlega pod mechanizm PP" w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat.
 • Dodano możliwość filtrowania wg indeksu handlowego w oknie wyboru towarów do zakładania cen oraz indeksów indywidualnych.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zafakturowania zlecenia serwisowego dokumentem walutowym.
 • Dodano pole Opis c.d. w zleceniu serwisowym wraz z wydrukiem.
 • Dodano kolumnę rabat dla pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość ustawienia w danych kontrahenta wg jakiego trybu sumowania mają być ustawiane dokumenty zakupu po wybraniu kontrahenta.
Wydruki
 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej.
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy.
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru "ukryj dokument tożsamości" .
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta .
Paczki kurierskie
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano oznaczenie statusu zlecenia "C - częściowa realizacja" kolorem fioletowym.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania produktów do wyprodukowania o nowe opcje filtrów.
 • Dodano ustawianie statusu "T - w toku" dla zleceń z przynajmniej jedną pozycją z ilością wyprodukowaną > 0 oraz z ilością do produkcji > 0.
 • Dodano możliwości ustawienia sortowania pozycji w zleceniu produkcyjnym wg kolejności dodawania.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano uprawnienie "Klient SQL" dla uruchamiania modułu z programu (domyślnie odebrane dla użytkowników innych niż admin).
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie PRESTIŻ (05.09.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  Aplikacja umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
 • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż. Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.
 • Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
 • Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
 • Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
 • Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
 • Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym "Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym". Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
 • Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
 • Zmodyfikowano działanie schowka pozycji aby podczas pierwszego wejścia w okno system nie kasował pozycji dodanych wdrożeniowo na poziomie kodu SQL.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika "Forma płatności z kontrahenta" o wartość "Pytaj" - wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
 • Przeniesiono operację "Grupowa zmiana danych intrastat" w dokumencie handlowym z menu prawego przycisku myszy do sekcji Operacje dodatkowe.
 • Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
 • Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień - czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
 • Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
 • Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany cen pozycji dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.
Towary
 • Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
 • Dodano możliwość grupowego zarządzania (dodawanie, modyfikowanie, kasowanie) towarami w definiowaniu zamienników, opakowań, sprzedaży wiązanej oraz składników zestawu
 • Rozszerzono pole nazwy do intrastat (opis towaru poz.intrastat) do 250 znaków
 • Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
 • Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru
Zlecenia serwisowe
 • Zmodyfikowano proces podpinania dokumentów do zlecenia serwisowego. Dla dokumentów wycenianych w cenie zakupu system do pozycji ustawi znacznik Podlega fakturowaniu oraz Usługa bazowa, dla dokumentów wycenianych w cenach sprzedaży ustawi tylko Podlega fakturowaniu.
 • Dodano na oknie kalendarza CRM na wybranym zadaniu nową opcję pod prawym przyciskiem myszy Dodaj zlecenie serwisowe.
 • Dodano skrót Ctrl + Shift + O do wywołania opisu pozycji kosztorysu zlecenia oraz przycisk Opis na liście pozycji tak jak w FV.
 • Dodano na oknie wyboru dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego na dole nową opcję Sprawdzaj czy są dokumenty magazynowe po wyborze kontrahenta.
 • Dodano na zleceniu serwisowym komunikat informujący o niewystarczającej ilości na stanie wybranego towaru do kosztorysu.
 • Dodano wyszukiwanie wg nazwa intuicja oraz konfigurację kolumn na oknie wyboru urządzeń serwisowych do zlecenia.
Kontrahenci
 • Zmodyfikowano nazwę oraz logikę zakładki szczegółów Zlecenia serwisowe na Zlecenia serwisowe niezrealizowane.
 • Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
 • Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
 • Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
 • Dodano możliwość obsługi pola SWIFT w konfiguracji Eliksir dla Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano integrację pola numer telefonu do systemu WAPRO B2B.
Wydruki
 • Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
 • Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
 • Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na "Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty".
 • Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
 • Do wydruku Crystal Reports "Specyfikacja zbiorcza zamówień" dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
 • Dodano na oknie wydruków Crystal Reports możliwość tworzenia zadań CRM analogicznie do wydruków systemowych.
 • Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco Print.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Sigma.
 • Zoptymalizowano wysyłkę danych do kasy fiskalnej Novitus Next za pomocą połączenia Ethernet TCP/IP.
Paczki kurierskie
 • Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
 • Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
 • Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy "Wykonane zmiany".
 • Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
 • Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano widoczność kolumny "Nazwa c.d." artykułu w oknie definicji wariantu produktu.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano nowe uprawnienie "Zmiana indeksów katalogowych i handlowych w edycji artykułu.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie PRESTIŻ (15.05.2019)
Ogólne
 • Zmodyfikowano sposób zapisywania kolejności pozycji podczas wyboru grupowego towarów na dokument. Program pomimo ustawienia sortowania wg kolejności dodawania nie dodawał pozycji wg zaznaczania towarów przed grupowym wprowadzeniem na dokument.
 • Dodano we wszystkich miejscach gdzie są podpięte e-dokumenty nową operację kasowania załączników z e-dokumentów dla zaznaczonych elementów.
 • Zabezpieczono proces eksportu dokumentów do elektronicznego polecenia przelewu aby znak nowej linii w tytule nie powodował przenoszenia części danych do nowej linii.
 • Dodano w edycji danych firmy możliwość wprowadzenia dodatkowych numerów NIP dla krajów UE, w których przekroczono limit sprzedaży internetowej.
  • Podczas wystawiania dokumentu system sprawdza istnienie numeru NIP dla kraju odbiorcy i zakres dat, jeśli zapis istnieje dokument oznaczony jest do kraju docelowego i pomijany jest w wydruku rejestru VAT krajowego oraz JPK_VAT
  • Dodano filtr na oknie dokumentów handlowych umożliwiający filtrowanie dokumentów, handlowych, który powinien być podatkowo rozliczony w innym kraju
  • Dodano drukowanie tych numerów NIP na dokumentach wystawianych do krajów, dla których zostały one zdefiniowane w podanym okresie
Paczki
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim DPD.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim GLS.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano możliwość obsługi wielu adresów nadań i zwrotów w trakcie tworzenia paczek.
Dokumenty
 • Dodano możliwość grupowego realizowania zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta. Celem funkcji jest automatyczne wystawianie faktur do zamówień pochodzących z aukcji lub sklepów internetowych.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD, pola inicjują się wartościami z ostatnio wybranej pozycji do dokumentu.
 • Dodano obsługę operacji dodatkowych i gniazd rozszerzeń do operacji dodatkowych w oknie dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość wprowadzenia grupowego rabatu na pozycje dokumentu SAD. Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na oknie pozycji SAD.
 • Dodano możliwość edycji pola numer własny w dokumencie deklaracji Intrastat. Jeśli użytkownik nie wpisze wartości to podczas generowania pliku Intrastat wygeneruje się numer jak dotychczas.
 • Dodano możliwość kojarzenia dokumentu finansowego, który wystawiony jest na operatora płatności skojarzonego z kontrahentem wybranym do dokumentu handlowego.
 • Dodano sumowanie finansowych dokumentów walutowych.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu Oferty - Utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji.
 • Dodano możliwość obsługi pola Uwagi w dokumentach handlowych, które są zaksięgowane, bez konieczności udzielenia uprawnienia do edycji dokumentu zaksięgowanego.
 • Dodano zmienne dotyczące linków szybkich płatności w module wiadomości SMS uruchamianym w kontekście dokumentu handlowego.
 • Uwzględniono pole nazwa c.d. w oknie pozycji dokumentu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano nowy status dla dokumentu Zlecenia serwisowe o wartości Zamknięte.
 • Dodano ostrzeżenie podczas zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej o zmianie formy płatności i rabatu na skutek zmiany kontrahenta.
 • Dodano w pliku eksportowym ECOD XML sekcję OrderLineNumber, zawiera ona kolejność wprowadzania oryginalnej pozycji na dokument zamówienia. Jeśli przenoszone są wybrane pozycje, sekcja będzie zawierała luki w numeracji.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji użytkownika - Fiskalizacja przy wystawianiu FV - pozwala on pomijać fiskalizację podczas wystawiania FV z okna sprzedaży detalicznej pomimo włączonej fiskalizacji i podłączonej drukarki fiskalnej.
 • Dodano możliwość wyszukiwania pozycji wg kodu kreskowego w oknie korekty analogicznie do innych okien pozycji dokumentów.
 • Dodano możliwość uruchamiania z menu prawego przycisku myszy modułu e-Dokumenty.
 • Dodano możliwość edycji adresu dostawy bez konieczności edycji całego dokumentu.
 • Dodano nową opcję Dla transmisji pozostaw ceny wpisane w kolektorze w oknie bufora kolektora obok opcji Nowa transm.. Opcja umożliwia przeniesienie cen z kolektora do pozycji dokumentu.
 • Dodano komunikat podczas kasowania dokumentu RW/PW wygenerowanego ze zlecenia, że jego skasowanie nie ma wpływu na stan dokumentu zlecenia jakim zostało ono wygenerowane.
 • Przywrócono proponowanie wprowadzania poprzednich wartości VAT w oknie weryfikacji kwot, podczas zapisywania zmodyfikowanego dokumentu zakupu.
 • Zmodyfikowano logikę kopiowania uwag z zamówienia na dok. handlowy w sytuacji kiedy w dok. handlowym wstawione są jakieś uwagi, od teraz dostępne będą następujące opcje:
  • Wybierz i zastąp uwagi dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i nadpisuje uwagi dok. handlowego
  • Wybierz i dołącz do uwag dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i dokleja do uwag dok. handlowego
  • Anuluj - anuluje operacje przenoszenia uwag z zamówienia do dok. handlowego
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy w grupie Artykuły - Synchronizacja definicji produktów (Pozostaw, Rozłącz, Kopiuj), który wpływa na logikę synchronizacji definicji produktów w magazynach o tym samym wyróżniku.
  • Pozostaw, działa jak dotychczas
  • Rozłącz - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będzie pusto
  • Kopiuj - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będą powielone definicje
 • Dodano możliwość importu/eksportu cen artykułów z pliku CSV.
 • Dodano odpinanie/przypinanie rubryk cenowych od kategorii w przypadku włączenia synchronizacji cen z uwzględnieniem wyróżnika synchronizacji.
 • Dodano uprawnienie Oglądanie indeksów i nazw producenta, w przypadku jego odebrania zostaną ukryte indeksy i nazwy w oknie kartoteki artykułów, w oknie pozycji dokumentów, w pliku eksportu CSV/Excel.
 • Dodano nową kolumnę W produkcji na zakładce szczegółów Stany w magazynach, prezentuje ile towarów jest do wyprodukowania wg zleceń produkcyjnych.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy Powielanie artykułu - cenniki. Pozwala on przenosić wszystkie, wybrane lub nie przenosić cenników indywidualnych z powielanego towaru do nowego.
 • Dodano możliwość kopiowania pola Nr artykułu w oknie edycji towaru
 • Uwzględniono powielanie atrybutu dostępności w sklepie B2C/B2B podczas powielania artykułu.
 • Zmodyfikowano proponowanie ilości w procesie generowania zamiennika wzajemnego, do tej pory system proponował zawsze wartość 1 obecnie będzie proponował ilość wynikającą z pierwotnej definicji zamiennika.
 • Dodano kolumnę Kod CN w kartotece artykułów.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania towarów do sprzedaży wiązanej.
Kontrahenci
 • Dodano uprawnienie na operację powielenia kontrahenta.
 • Dodano automatyczne wykrywanie czy w schowku systemowym zawarty jest prawidłowy numer NIP w trakcie pobierania danych z GUS. Jeśli schowek zawiera poprawny numer NIP jest on automatycznie wklejany w pole Numer NIP w oknie pobierania danych z GUS.
 • Dodano możliwość grupowego wycofania zgody RODO.
Wydruki
 • Dodano na wydruku korekty zmieniającej kontrahenta dane przed i po kontrahenta.
 • Dodano w module crystalrap.exe automatyczne logowanie komunikatów do tabeli MAG_CRYSTALREPORT_LOG jeśli moduł wywoływany jest z parametrem wiersza poleceń PDF lub Edokum_PDF. Komunikaty nie będą pojawiać się na ekranie blokując dalsze działanie modułu.
 • Dodano do wydruku systemowego raportu Zlecenie serwisowe sekcję Stan urządzenia.
 • Przywrócono separatory w formie spacji pomiędzy tysięcznymi grupami na wydruku faktury.
 • Dodano nowy parametr wydruku Ukryj termin realizacji na raporcie zamówienia.
 • Dodano tłumaczenie wartości pola Forma płatności na raporcie Faktura VAT - wzór własny - polsko-angielski.
 • Dodano drukowanie pola NIP na wydruku Stan rozrachunków - raport szczegółowy.
 • Dodano sortowanie (wg nazwy, indeksu lub kolejności dodawania pozycji) w raporcie Faktura VAT wzór własny polsko-angielski.
 • Dodano na wydruku dokumentu Faktury WNT możliwość ustalenia czy rabat ma się drukować.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano na wydruku paragonu z drukarki Elzab Mera+, Zeta, D10 opis pozycji.
CRM
 • Dodano wyświetlanie zadań CRM użytkownika po zalogowaniu do aplikacji.
 • Podczas przenoszenia zadań pomiędzy kalendarzami pracowników dodano propozycję zamiany tych pracowników skojarzonych z kalendarzami.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie PRESTIŻ (24.01.2019)
Ogólne
 • Dodano integrację z płatnościami online Przelewy 24 (usługa subskrypcyjna)
  • Dodano nowe parametry w konfiguracji firmy w sekcji rachunków bankowych:
   • Login
   • Hasło
   • Numer klienta
  • Dodano możliwość generowania linku do płatności online oraz jego wysyłki emailem i wydruku (także w formie kodu QR) na dokumentach faktur oraz zamówień
  • Dodano listę szczegółów na zamówieniach oraz dokumentach handlowych z informacjami o linku
  • Dodano operację dodatkową dostępną pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów dotyczącej linku pozwalającej sprawdzić czy płatność została wykonana przez klienta oraz ją potwierdzić
  • Dodano możliwość wyboru w danej formie płatności jaki operator szybkiej płatności ma być wykorzystany do wygenerowaniu linku
  • Dodano automatyczne generowanie linku podczas zapisywania dokumentu zamówienia lub faktury z formą, do której przypisano operatora szybkiej płatności
 • Dodano możliwość wprowadzenia historii nazwy banku
 • Dodano możliwość zmiany hasła dla wybranego użytkownika w trybie Popraw z poziomu kartoteki użytkowników.
 • Rozszerzono słownik operacji rodzajów operacji finansowych aby był zależny od firmy.
 • Dodano przenoszenie uwag z dokumentu SAD na dokument powiązany PZ.
 • Dodano na liście dokumentów finansowych oraz magazynowych wyświetlanie informacji o powiązanym pracowniku
 • Dodano kolumnę Opis pozycji w schowku pozycji.
 • Dodano indeks katalogowy i handlowy i katalogowy w liście szczegółów w zakładce Pozycje.
Towary
 • Dodano możliwość przywracania domyślnego układu kolumn w oknie historii przychodu i rozchodu towaru .
 • Poprawiono mechanizm wysyłania ceny do sprawdzarki cen aby uwzględniał ceny promocyjne.
 • Dodano automatyczną zmianę znaku pojedynczego apostrofu w trakcie importu artykułów z CSV na znak tzw. backtick zgodny ze środowiskiem pracy WAPRO Mag
 • Dodano synchronizację wariantów zestawu pomiędzy magazynami.
 • Dodano w oknie Przeceny kolumnę Indeks handlowy
Kontrahenci
 • Dodano możliwość wybrania opcji Pokaż pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów w zakładce dokumenty handlowe .
 • Zmodyfikowano domyślny porządek sortowania na malejący na oknie adresów dostaw kontrahentów tak aby ostatnio dodane były na górze listy.
Zamówienia
 • Dodano na oknie podglądu ceny (ctrl + shift + c) z poziomu pozycji zamówienia informacji o ostatniej dacie sprzedaży danego towaru dla danego kontrahenta
 • Dodano w oknie realizacji pozycji zamówienia wyświetlanie opisu towaru w polu z komunikatami.
Dokumenty handlowe
 • Dodano filtr na oknie weryfikacji kwoty VAT z faktury - "Pokazuj zapisy VAT: wszystkie lub kwota VAT <> 0"
 • Dodano kolumnę kod kreskowy w oknie pozycji korekty.
 • Dodano możliwość wydruku polecenia przelewu z poziomu dokumentów handlowych dla dokumentów ze Split Payment.
Moduł serwisu
 • Dodano automatyczne wywołanie okna w trybie edycji po operacji powielania zlecenia serwisowego oraz urządzenia
CRM
 • Dodano słownik pola Temat zadania
Rozrachunki
 • Dodano sortowanie wg kolumny Pozostało w oknie wyboru rozrachunku do rozliczenia
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano parametr konfiguracji firmy "Minimalizuj odchyłkę pomiędzy PW i RW" - Włączenie parametru spowoduje próbę minimalizacji odchyłki wynikającą z zaokrągleń powstałych przy obliczaniu wartości docelowej PW względem pozycji z dokumentu RW. Opcja może spowodować rozbicie pozycji przychodowej celem modyfikacji ceny zakupu na pozycji PW.
Wydruki
 • Dodano w module crystalrap.exe nowy parametr (jako ostatni) pozwalający przekazać ścieżkę do katalogu gdzie ma być przetwarzany raport jako plik tymczasowy.
 • Dodano wydruk oświadczenia dot. wyrobów węglowych na wydruku faktury wzór własny (CR)
 • Dostosowano wydruk oświadczenia do przepisów ze stycznia 2019
 • Poprawiono na wydruku protokołu odbioru oraz zleceniu serwisowym daty wystawienia
 • Rozszerzono parametr w konfiguracji firmy dotyczący generowania dokumentów akcyzowych podczas wystawiania FV sprzedaży o opcję generowania bez opcji wydruku.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco print
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie PRESTIŻ (20.11.2018)
Ogólne
 • Dodano w edycji danych firmy pole BDO (pole dotyczące utylizacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych
  • Dodano wydruk pola BDO na dokumencie faktury zwykłej i wzór własny
  • Dodano wydruk pola BDO na paragonach fiskalnych w drukarkach:
   • EPSON Thorell TM - konfiguracja urządzenia zakładka Stopka
   • POSNET Thermal FV EJ LCD - opcja Operacje na drukarce a następnie w sekcji Programowanie wstępne ustawienie Stopka paragonu i opcja Zaprogramuj
   • W wielu drukarkach można zaprogramować to pole jako dodatkowa linijka paragonu przez program serwisowy
  • Dodano eksport pola BDO w pliku faktury w XML ECOD
  • Zoptymalizowano proces zamykania aplikacji poprzez zapis tylko zmienionych ustawień konfiguracyjnych
  • Odblokowano możliwość kopiowania do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w kolumnie pomimo braku uprawnień eksportu do excela.
Paczki
 • Dodano możliwość ukrywania na liście wyboru operatora przesyłki poprzez wyłączenie jego aktywności w konfiguracji firmy w sekcji paczek.
 • Rozszerzono sprawdzanie formy płatności typu Pobranie o różne warianty słowa Pobranie podczas tworzenia paczki z zamówienia, tak aby po utworzeniu paczki oznaczona została ona jako pobraniowa oraz przypisała się kwota pobrania.
 • Dodano wyłączanie listy rozwijalnej "Gabaryt" po wybraniu opcji Odbiera kurier dla paczek Inpost.
Dokumenty handlowe
 • Dodano nowy filtr dostępny pod F8 w zakładce 4) Dokumenty seryjne, wyróżnik, marża o nazwie Dokumenty handlowe z opcjami wyboru:
  • powiązane z zamówieniami z modułu WAPRO Aukcje
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B lub z WAPRO Aukcje
 • Wyłączono proponowanie zmiany ceny na dokumencie po zmianie kontrahenta na paragonie zafiskalizowanym
 • Dodano zapamiętywanie ostatniej ścieżki na oknie eksportu faktury do pliku XML
 • Dodano przenoszenie numerów serii i dat ważności z dokumentu korekty nierejestrowanej
Towary
 • Dodano możliwość oznaczania jednostek miary jako archiwalna aby ukryć ją na liście wyboru.
 • Dodano możliwość konfigurowania kategorii wielopoziomowych przy wywołaniu słownika z poziomu edycji towaru
 • Dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego wg indeksu katalogowego i handlowego
Zamówienia
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Uwzględniaj wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień w limicie kupieckim"
 • Dodano możliwość przypisania rachunku wirtualnego kontrahenta do dokumentu pro forma
Kontrahenci
 • Dodano na oknie krajów kontrahenta możliwość ustawienia opcji kraj UE
 • Usprawniono funkcję zatwierdzania okna pobierania danych kontrahenta z GUS poprzez F10 aby nie wymagała podwójnego kliknięcia F10
 • Zmodyfikowano sposób wyszukiwania kontrahenta wg NIP aby nie uwzględniał wpisywanych myślników w numerze
CRM
 • Rozszerzono parametr firmy dot. CRM - Kontrola przydzielenia w zadaniach CRM o wartość Pracownik i kontakt
Dokumenty finansowe
 • Zmodyfikowano formatowanie kwoty VAT w pliku e-przelewu aby nie zawierał spacji
Dokumenty magazynowe
 • Zmodyfikowano sposób ukrywania nazw kontrahentów/magazynów w przypadku braku uprawnień do oglądania dostawców tak aby ukrywał tylko nazwy kontrahenta a nazwa magazynu była widoczna
 • Ulepszono filtr dokumentów magazynowych do zafakturowania aby uwzględniał tylko te typy dokumentów, które mają ustawioną flagę Podlega fakturowaniu.
Rozrachunki
 • Zmodyfikowano funkcję powielania rozrachunku aby po zapisie jako pracownik tworzący był pracownik, który powielił a nie utworzył pierwotny dokument
Wydruki
 • Dodano pole 22 z numerami NIP na wydruku intrastat
 • Dodano na wydrukach rejestrów zakupu i sprzedaży przed NIPem kontrahenta symbol kraju dla dokumentów UE
 • Zmodyfikowano sposób wydruku grupowego zamówienia od odbiorcy aby cała seria była wg wskazanego wariantu przez użytkownika a nie wg domyślnego
 • Dodano do nazwy pliku nazwy kontrahenta oraz daty i godziny podczas generowania wezwania do zapłaty do PDF
 • Zmodyfikowano wydruk faktury WNT aby koszty dodatkowe ujemne zawierały znak minus
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie PRESTIŻ (01.10.2018)
Ogólne
 • Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
 • Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
 • Dodano obsługę pola 106 - zwolnienia i obciążenia na deklaracji AKC-WW
 • Dodano możliwość wyłączenia aktywności nieużywanych magazynów tak aby ukrywały się na listach wyboru magazynu
 • Dodano automatyczne zamykanie otwartych okien podczas zmiany firmy
 • Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
 • Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
 • Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
 • Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
Paczki
 • Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
 • Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
  • Dodawanie paczek
  • Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
  • Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
  • Pobieranie etykiet
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
 • Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
 • Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
 • Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
 • Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
 • Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
 • Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
Dokumenty handlowe
 • Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
 • Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
 • Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
 • Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
 • Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
 • Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
 • Dodano prawidłową obsługę odwrotnego obciążenia w podsumowaniu w pliku eksportowym faktury ECOD
Towary
 • Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
 • Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
 • Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
 • Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
Zamówienia
 • Dodano kopiowanie informacji o wariancie produktu podczas tworzenia ZD z dokumentu ZO
 • Zmodyfikowano działanie kontroli ceny pozycji podczas przenoszenia pozycji z oferty na zamówienie tak aby działała przed dodaniem dokumentu zamówienia
 • Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
Kontrahenci
 • Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
 • Rozszerzono filtr kontrahentów bez dokumentów o możliwość sprawdzenia wystawionych zleceń serwisowych
 • Dodano na liście kontrahentów zakładkę szczegółów z listą ofert
Dokumenty finansowe
 • Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
Dokumenty magazynowe
 • Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
 • Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
 • Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
 • Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
Rozrachunki
 • Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
 • Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
 • Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
 • Dodano możliwość powielania rozrachunków
 • Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
 • Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
  • Emar Printo
  • Emar Tempo Pro
  • Posnet Thermal HD
  • Posnet Thermal XL
  • Posnet Thermal FV EJ LED
  • Posnet Thermal FV EJ LCD
  • Posnet Themo HS FV EJ
Wydruki
 • Dodano parametr umożliwiający tworzenie obrazu e-dokumentów w module e-Dokumenty dla zleceń produkcyjnych
Usprawnienia
 • Dodano uprawnienie pozwalające zablokować widok zadań przydzielonych do innych użytkowników
 • Dodano opcję zmiany hasła w edycji użytkownika (np. zmiana hasła przez administratora)
 • Dodano opcję wymuszania zmiany hasła podczas pierwszego logowania podczas tworzenia nowego użytkownika
Zmiany w wersji 8.61.0 w wariancie BIURO (01.07.2021)
Ogólne
 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa WAPRO Hybrid jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu systemu e-commerce.
Dokumenty
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej.
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany.
Towary
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)).
Kontrahenci
 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Obroty w miesiącach wg krajów - umożliwia podsumowanie obrotu wg kodu kraju odbiorcy na potrzeby pakietu e-Commerce.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy).
Gniazda rozszerzeń
 • Zmodyfikowano zmienną @WyborIDKontrahenta na tym In/Out w gnieździe Popraw dokument magazynowy lub handlowy - wybór kontrahenta - PO.
Zmiany w wersji 8.60.8 w wariancie BIURO (27.05.2021)
Ogólne
 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę
  elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu
  dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem
  pozycji z importowanych dokumentów.
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi Businesslink
  oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi.

  Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.

Dokumenty
 • Dodano obsługę wzoru CUK(2) dla deklaracji podatku cukrowego zgodnie z
  publikacją wzorów przez MF.
 • Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK" o trzech stanach [1] Dolicz i wykazuj , [2] Dolicz i NIE wykazuj, [3] Nie doliczaj Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwzględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywane na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji.
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby
  w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie
  źródłowym.
 • Dodano filtr
  pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP.
 • Poprawiono brak
  wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i
  częściowym rozchodzie dostawy.
Towary
 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN
  dłuższego niż 10 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów
  w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji
  firmy.
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku
  kiedy towar posiada dodatkową jednostkę.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Podsumowanie magazynu w miesiącach (dostępny w
  Stany i obroty magazynowe | wydruki) - raport prezentuje zbiorcze
  podsumowanie magazynu .
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na
  wydruku kompensaty.
 • Dodano obsługę dokumentu zaliczkowego w wydruku CR
  "Faktura VAT WDT - wzór własny polsko angielski".
 • Dodano pobieranie
  danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia.
 • Poprawiono wydruk
  dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST.
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie BIURO (29.03.2021)
Ogólne
 • Poprawiono zapamiętanie ostatnio wybranej klasyfikacji kontrahenta w trakcie wyboru na dokument
 • Dodano rejestrowanie informacji w identyfikatorze opisowym numeru zamówienia z bufora oraz numeru zamówienia po przeniesieniu.
Paczki
 • Poprawiono wysyłkę adresu email odbiorcy przy nadawaniu paczek GLS.
 • Dodano obsługę przesyłki UPS Express Saver.
 • Zmodyfikowano działanie integracji z Przelewy24 - po otrzymaniu potwierdzenia z API Przelewy informacji o potwierdzeniu płatności jest ona potwierdzona w portalu klienta.
Dokumenty
 • Dodano eksport kodów CN w faktura XML ECOD w sekcji ReferenceType.
 • Dodano weryfikacje czy kontrahent jest oznaczony jako zagraniczny oraz weryfikacja parametry czy stosować zerową stawkę VAT dla kontrahentów zagranicznych w procesie importu zamówień XML ECOD.
 • Dodano obsługę podatku cukrowego przy eksporcie faktur ECOD XML (InvoiceUnitPriceWithoutCharges).
 • Dodano domyślnie inicjowanie wartości pól dodatkowych zgodnie z definicją przy grupowej realizacji zamówień na FV
 • Dodano możliwość umieszczania na fakturach kodu QR z informacjami do płatności w aplikacjach mobilnych banków wg standardu bankowego.
 • Dodano tworzenie obrazu dokumentu PDF przy wykorzystaniu grupowego wydruku (po włączeniu, że po wydruku na tworzyć obraz dokumentu).
Wydruki
 • Dodano drukowanie form płatności na wydruku FV z drukarek fiskalnych Posnet typu Online.
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku WZ.
 • Dodano drukowanie podsumowania kwoty podatku cukrowego na wydruku FV.
 • Poprawiono drukowanie numerów stron na wydruku Zamówienie ZO wzór własny przy wielostronicowych dokumentach.
 • Zmodyfikowano sortowanie dokumentów w raporcie Towary niechodliwe.
 • Zmodyfikowano działanie aplikacji aby w przypadku drukowania dokumentów w formacie CR oraz systemowych dla dokumentów magazynowych drukowane były wszystkie typy po zapisie. Obecnie drukowany był jeden dok. np. WZ a SU nie.
Urządzenia zewnętrzne
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z kasą Novitus Next.
 • Poprawiono odczyt sprzedaży pozycji paragonowych dla kas Noitus One, Nano Online oraz Next.
 • Poprawiono drukowanie nazwy kontrahenta oraz uzupełniono drukowanie pozostałych danych kontrahenta przy wydruku FV na drukarce ELZAB Cube Online.
 • Poprawiono działanie drukarek ELZAB Cube Online przy wykorzystaniu protokołu Ethernet.
 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych dla kasy Novitus Santo Lan E.
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie BIURO (17.12.2020)
Ogólne
 • Dodano w konfiguracji użytkownika w sekcji parametry wyświetlania nowy parametr Kolorowanie naprzemienne wierszy (Tak|Nie). Pozwala wyłączyć mechanizm kolorowania na głównych listach programu.
 • Dodano zapisywanie do logu aktywności użytkownika uruchamianie operacji dodatkowych.
 • Dodano filtr umożliwiający ukrycie pracowników oznaczonych jako archiwalnych w module aktywności użytkownika.
 • Zmodyfikowano wygląd okna grupowej zmiany ceny aby był poprawnie wyświetlany w rozdzielczości 1366x758px.
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie zamówień.
Towary
 • Dodano na formularzu dodawania/edycji artykułu w zakładce 7)akcyza, certyfikat nowe pole Podatek cukrowy (w jedn. magazynowania). Użytkownik może wprowadzić tu całkowitą kwotę podatku za daną jednostkę magazynowania. Kwota będzie mnożona przez przelicznik jednostki w zestawieniu podatku za okres.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania kwoty podatku cukrowego dla zaznaczonych pozycji przez operację grupowej zmiany danych handlowych.
Dokumenty
 • Dodano możliwość przypisywania pracownika do zamówienia rejestrowanego w buforze.
 • Dodano integrację pola Data dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole Data realizacji w wapro mag.
 • Dodano integrację pola planowanej daty dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole data realizacji w adresie dostawy dokumentu.
 • Dodano integrację pola numer zamówienia klienta z zamówień B2C\B2B.
 • Zmodyfikowano sposób ustawiania kursora w oknie realizacji pozycji na zamówienie. W przypadku realizacji wielu pozycji po zapisaniu akcji kursor ustawia się na kolejnej pozycji a nie na pierwszej.
 • Wyłączono mechanizm kasowania adresu dostawy z dokumentu w momencie stwierdzenia, że adres pochodzi z innego kontrahenta niż kontrahent z nagłówka dokumentu. Pozwoli to realizować sprzedaż w modelu "drop shipping".
 • Dodano nowy parametr eksportu faktur XML "Skąd pobierane są dane w sekcji Invoicee do faktury" umożliwia wybranie wartości nie używane | z kontrahenta dokumentu | z płatnika dokumentu.
 • Dodano nowe systemowe statusy zamówień wykorzystywane przy współpracy z WAPRO Mobile - "Do weryfikacji" oraz "Zweryfikowane".
Wydruki
 • Dodano raport CR Podsumowanie podatku cukrowego do wyliczenia kwoty podatku cukrowego.
 • Dodano w raporcie historia przychodów i rozchodów towarów prezentowanie pełnej nazwy towaru oraz parametr umożliwiający zastąpienie kod PKWiU kodem CN.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BIURO (19.10.2020)
Ogólne
 • Poprawiono odświeżanie informacji wyświetlanych na dolnym statusie przy zmianie np. zakresu dat czy magazynu
 • Dodano na oknie wyboru rodzaju transakcji handlowej JPK opcję aby podwójne kliknięcie wybierało dany wiersz słownika.
 • Przycisk Usuń przypisane czyści listę wybranych kodów i zamyka okno bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika (jeśli kontekst wyboru na to pozwala).
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN, umożliwia on wyszukiwanie kodu klasyfikacji JPK z innego towaru, na podstawie wybranego kodu CN w nowo dodawanym/edytowanym towarze. Domyślnie parametr jest ustawiony na Tak. Jeśli użytkownik wybrał ręcznie kod a następnie wybrał kod CN to przy włączonym parametrze nadpisuje wybrane ręcznie kody tymi wg kodu, jeśli kody nie zostaną znalezione to wybór ręczny zostanie wyczyszczony.
 • Dodano możliwość oznaczenia w artykule, że nie podlega on klasyfikacji JPK. Ustawienie dostępne jest w słowniku wyboru Rodzaju transakcji handlowej JPK nad listą kodów.
 • Dodano możliwość nadawania domyślnej klasyfikacji JPK dla kategorii asortymentowej.
 • Poprawiono wyświetlanie cen w liście szczegółów w kartotece towarowej w trakcie wyboru na dokument.
 • Dodano możliwość importu towarów z pliku CSV z pozycjami, które mają kod CN nie istniejący w słowniku. Program uzupełnia słownik brakującymi kodami.
 • Przywrócono działanie skrótu Alt + o do otwarcia okna kodów kreskowych.
 • Rozszerzono pole nazwa kodu CN w słowniku do 200 znaków.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano proces dodawania kodu FP aby działał także w sytuacji kiedy fiskalizowana jest faktura a nie odwrotnie czyli wystawiana faktura do paragonu.
 • Poprawiono funkcję zapamiętywania ostatnio wybranej kategorii w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Przeniesiono sekcję pracownik oraz dane przesyłki do zakładki "3) Status zamówienia, inne" na formularzu zamówienia, tak aby wyświetlał się on prawidłowo na rozdzielczościach 1366x768 oraz 1280x1024.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Poprawiono przejście skrótem klawiszowym Alt + 3 przejście do zakładki 3) Uwagi w oknie tworzenia/edycji dokumentu handlowego.
 • Poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji na dokument.
Wydruki *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie FV. *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie WZ. *)
Urządzenia zewnętrzne
 • Usprawniono proces komunikacji z terminalem płatniczym, aby w przypadku pracy wielofirmowej nawiązywał komunikację z terminalem tylko w firmie ze zdefiniowanym urządzeniem.

*) Tylko linia wapro 365

Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BIURO (01.10.2020)
Ogólne
 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji.
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%.
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis.
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie
Dokumenty
 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje.
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru .
 • Dodano możliwość zmiany kolejności pozycji na ofertach poprzez mechanizm przesuwania pozycji.
 • Dodano możliwość sortowania pozycji wg kodu CN w oknie Intrastat.
 • Dodano możliwość pobierania adresu do dokumentu FV ECOD do sekcji delivery z domyślnego adresu dostawy odbiorcy.
 • Dodano obsługę jednostki "Para" w eksporcie dokumentu do formatu ECOD.
 • Dodano obsługę pola o podzielonej płatności w eksporcie dokumentu do formatu ECOD - dane zapisane są w sekcji PaymentInformation.
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu.
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro).
 • Dodano rejestrowanie w aktywności użytkownika zdarzenia przeniesienia rezerwacji pomiędzy zamówieniami.
 • Dodano w kolumnie Opis nazwę zestawu, z którego pochodzą pozycje na importowane zamówienie w przypadku importu pozycji typu Zestaw.
 • Dodano do schowka pozycji kolumnę Producent oraz Preferowany dostawca z opcją sortowania.
 • Dodano obsługę kolektora w wariancie Biznes w dedykowanym trybie do współpracy z WAPRO Mobile w wariancie Biznes, który umożliwia wykonanie remanentu.
Paczki kurierskie
 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update).
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania paczki poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
Towary
 • Dodano wyświetlanie pola nazwa c.d. w buforze kolektora.
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków.
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu.
 • Rozszerzono funkcję przeliczania cen produktów aby działała także w kontekście zestawów.
Zlecenia serwisowe
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie Lista kontaktów kontrahenta przypisywanych do zlecenia serwisowego aby działało jak filtr typu "szukaj gdziekolwiek".
Kontrahenci
 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece.
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT.
Wydruki
 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu.
 • Zmodyfikowano okno wydruku raportu CrystalReports, tak aby po wybraniu opcji wydruku lub wysyłki email nie zamykało się automatycznie i umożliwiało wykonanie 2 czynności za jednorazowym uruchomieniem okna.
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIURO (31.03.2020)
Ogólne
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Rozbudowano mechanizm kopiowania ustawień dla użytkownika o opcje wyboru czy kopiowana ma być cała konfiguracja, wartość jednego parametru czy cała sekcja wybrana na drzewie.
 • Dodano obsługę mikrorachunków podatkowych dla firmy i pracownika.
 • Dodano pomijanie zdublowanych separatorów (pustych sekcji) w trakcie generowania Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano nowy edytor SQL w narzędziu Klient SQL, który wpłynie pozytywnie na wygodę pisania zapytań SQL.
Ewidencja JPK
 • Dodano w edycji artykułu w zakładce 6) JPK, sklep internetowy, inne systemy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe). Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych artykułów w zakładce
  3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia .
 • Dodano możliwość filtrowania artykułów względem klasyfikacji JPK przypisanej do artykułu w filtrach artykułów (F8) zakładka 4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d.,JPK, program lojalnościowy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta. Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do kontrahenta w filtrach artykułów
  (F8) zakładka 3) Program lojal., dokumenty.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wprowadzania kodów transakcji handlowej JPK do dokumentu handlowego w nowej zakładce
  3) JPK Klasyfikacja. Kody wpisywane automatycznie (na podstawie algorytmu systemowego) są do dokumentu po jego zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do dokumentu w filtrach dokumentu
  (F8) zakładka 2) Zakresy, inne.
 • Dodano eksport klasyfikacji JPK w pliku WAPRO XML do systemu WAPRO Fakir/WAPRO Kaper kodów JPK przypisanych do transakcji
 • Dodano synchronizację klasyfikacji JPK przypisaną do towaru pomiędzy magazynami przy dokumentach MM oraz włączonej synchronizacji magazynów.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie kwoty VAT dla ręcznych rozrachunków podlegających metodzie podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość rozliczania wielu rozrachunków metodą podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość tworzenia polecenia przelewu z opcją podzielonej płatności na podstawie dokumentu wprowadzonego w systemie WAPRO Fakir.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Pozycje do deklaracji AKC-WW
  (wszystkie | bez zwolnionych). Określa on czy uwzględniać w deklaracji
  wszystkie pozycje i wyliczać różnicę względem zwolnionych czy tylko dodawać
  pomniejszone wartości o pozycje zwolnione.
 • Dodano kontrolę blokującą wystawianie faktury do paragonu jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT a nie ma wprowadzonego numeru NIP.
 • Dodano funkcję podgląd stanów magazynowych w innych magazynach na dokumentach magazynowych i handlowych a także w oknie Stany zamówień i rezerwacji (od biznes).
Paczki kurierskie
 • Dodano dla operatora DHL parametr konfiguracyjny "Powiadomienie przed doręczeniem (PDI)" pozwala włączać lub wyłączać usługę PDI dla tworzonych paczek.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania adresu email do paczki utworzonej z zamówienia Allegro aby brany był adres nie z kontrahenta tylko z tego konkretnego zamówienia (transakcji) .
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia kwotą z pobrania (jeśli jest mniejsza niż zdefiniowana w konfiguracji) dla paczek pobraniowych typu Inpost lub DHL.
 • Dodano nowy parametr użytkownika w sekcji Drukowanie o nazwie Nazwa drukarki termicznej do etykiet.
 • Dodano obsługę wydruku etykiet w formacie ZPL, jeśli zdefiniowano etykiety w tym formacie to po wybraniu opcji Pobierz etykietę następuje automatyczny wydruk na drukarkę termiczną (pojedynczo lub grupowo).
 • Dodano pobieranie protokołu odbioru dla kuriera DHL.
 • Dodano wbudowany raport CR - lista przesyłek kurierskich.
 • Dodano możliwość filtrowania paczek wg użytkownika.
 • Dodano wysyłanie numeru tel. odbiorcy do paczek kurierskich DPD.
 • Zmodyfikowano proces pobierania etykiet, tak aby system nie pytał o folder zapisu tylko uwzględniał folder użytkownika do zapisu PDF z konfiguracji użytkownika.
 • Dodano wysyłanie pola zawartość paczki do pola uwagi na etykiecie Poczty Polskie.
Towary
 • Dodano kolumnę Kraj pochodzenia do listy kolumn.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany pola Kraj pochodzenia.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu - zdjęcia (Tak | Nie).
 • Przeniesiono pole Kod CN do zakładki pierwszej z podstawowymi danymi artykułu.
 • Dodano do synchronizacji magazynów obsługę znacznika "Asortyment objęty mechanizmem PP".
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość definiowania roli oraz przypisywanie ich do urządzenia. W danej roli występuje kontrahent z kartoteki, może być np. użytkownikiem lub dostawcą.
 • Dodano kopiowanie tematu i opisu zadania CRM do tworzonego zlecenia serwisowego z zadania CRM.
 • Dodano słowniki Marka oraz Model w definicji urządzenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość grupowego ustawiania deklaracji stosowania procedury podzielonej płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku w wykazie VAT na wskazany dzień poprzez operację z prawego przycisku myszy na liście szczegółów kontrahenta o nazwie Rachunki bankowe.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika wg nowego API Ministerstwa Finansów.
 • Zmodyfikowano obsługę pobierania adresu email z GUS, system pyta podczas wykrycia innego adresu wpisanego obecnie w kontrahencie i tego, który został pobrany.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika dla zaznaczonych kontrahentów. Program sygnalizuje komunikatem błąd oraz pozostawia zaznaczenia dla tych kontrahentów, gdzie taki błąd się pojawił.
Wydruki
 • Dodano nowy parametr w wydrukach faktur umożliwiający drukowanie kodów CN dla towarów oraz kodów PKWiU dla usług zgodnie z nomenklaturami obowiązującymi od 01.04.2020 r.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kody JPK na wydruku Rejestr dokumenty handlowe CR.
 • Dodano wydruk pola BDO na fakturze RR.
 • Dodano możliwość włączenia w wariancie wydruku zamówienia drukowanie stanu magazynowego.
 • Zmodyfikowano opis w polu Zlecający na Podpis klienta na wydruku
  Zlecenia serwisowego CR.
 • Dodano możliwość sortowania w raporcie Wydruk specyfikacji rozchodu zbiorczego wg lokalizacji towaru.
 • Dodano możliwość zapisywania obrazu faktury z wydruku CR do e-dokumentów po zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość drukowania pracownika wystawiającego na nocie odsetkowej.
 • Dodano obsługę indeksów/nazw indywidualnych dla wydruku CR 'Dokument
  Wydania – wzór własny'.
 • Odblokowano możliwość drukowania podsumowania na wydruku Oferta handlowa przy wyłączonym drukowaniu cen.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji rachunków w wykazie VAT.
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji statusu w wykazie VAT.
 • Dodano pole Kod CN do kreatora zestawień.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kod CN na zamówieniu i ofercie.
 • Dodano tłumaczenie na j. angielski na wydruku Faktura VAT - wzór własny
  polsko/ang dla sekcji Data wydruku oraz Data wystawienia/wykonania.
CRM
 • Dodano na oknie Lista zadań na belce filtrów listę wyboru z typem filtra wg data
  wprowadzenia | czas od | czas do.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Cube Online.
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Mera Online.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Nano Online.
 • Dodano możliwość wydrukowania kopii faktury dla drukarkach Posnet Thermal HD Online, Posnet Thermal XL2 Online.
 • Wyłączono drukowanie frazy "Z rabatem" na paragonie dla drukarki Elzab Mera TE TFT jeśli wyłączona jest opcja drukowania rabatu.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków.
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy dokumentów finansowych.
 • Dodano obsługę filtra dodatkowego SQL na oknie zarządzania rezerwacjami pozycji zamówienia - gniazdo rozszerzeń XGZROA01 oraz XGZROA02.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BIURO (28.11.2019)
Ogólne
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika.
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty FV zaliczkowej.
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu.
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) - nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w dokumentach Intrastat możliwość grupowego usuwania pozycji.
 • Dodano nowy parametr użytkownika "Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach" - określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych.
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny "Ilość dostępna w mag." oraz "Stan w mag.".
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0.
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania.
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie.
Towary
 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola.
 • Dodano w kreatorze zestawień w polach Artykułu znacznik czy podlega pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w oknie sprzedaży wiązanej kolejności pozycji.
 • Dodano w konfiguracji pól podlegających synchronizacji znacznik "Asortyment objęty mechanizmem PP".
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT, co pozwala prawidłowo fakturować zlecenia dokumentami walutowymi.
Kontrahenci
 • Dodano weryfikację podczas pobierania danych z GUS w przypadku wykrycia daty wykreślenia z rejestru z opcją przerwania procesu pobierania.
Wydruki
 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP).
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku CR zlecenia serwisowego sekcję Sprzęt odebrano po naprawie.
 • Dodano w kreatorze zestawień w grupie pól dla dokumentu handlowego znacznik informujący czy dokument podlegał pod mechanizm podzielonej płatności czy nie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano w konfiguracji firmy nowy parametr w sekcji zleceń produkcyjnych "Sygnatura typu dokumentu przychodu dla zleceń produkcyjnych". Umożliwia wskazanie innego typu dokumentu dla przychodu ze zleceń niż PW.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie).
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie.
 • Dodano obsługę kasy Elzab Mini Online.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano obsługę gniazd rozszerzeń w module dokumentów SAD.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIURO (01.10.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) - umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień.

  Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.

 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
 • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)
Dokumenty
 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją "Asortyment podlega pod mechanizm PP".
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP).
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych.
 • Dodano możliwość realizacji zamówień na dokumenty SAD.
 • Dodano możliwość przenoszenia kodów egzemplarzowych na pozycje przychodowe SAD z wybranych zamówień.
 • Przeniesiono operację "grupowa zmiana danych intrastat dla pozycji dokumentu handlowego" do sekcji Operacje.
 • Dodano możliwość eksportu elektronicznego polecenia przelewu (epp) walutowego z kodem SWIFT. Aby w epp pojawił się nr swift to numer banku w rachunku bankowym musi być zgodny z numerem banku w kartotece banków, gdzie ten numer swift jest wypełniany.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji" wyświetlanie okna konfiguracji jak cennik ma zostać utworzony.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "realizacja zamówień na wybrany dokument handlowy (CTRL+ALT+R)" opcji czy zamówienia mają być realizowane częściowo czy całościowo.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po realizacji" - pozwala on ustawić własny status zamówienia.
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole "Numer zewnętrzny" na dokumentach handlowych zakupu o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy.
Towary
 • Dodano znacznik "Asortyment podlega pod mechanizm PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano grupową operację "Podlega mechanizmowi PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika "Asortyment podlega pod mechanizm PP" w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat.
 • Dodano możliwość filtrowania wg indeksu handlowego w oknie wyboru towarów do zakładania cen oraz indeksów indywidualnych.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zafakturowania zlecenia serwisowego dokumentem walutowym.
 • Dodano pole Opis c.d. w zleceniu serwisowym wraz z wydrukiem.
 • Dodano kolumnę rabat dla pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość ustawienia w danych kontrahenta wg jakiego trybu sumowania mają być ustawiane dokumenty zakupu po wybraniu kontrahenta.
Wydruki
 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej.
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy.
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru "ukryj dokument tożsamości" .
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta .
Paczki kurierskie
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano oznaczenie statusu zlecenia "C - częściowa realizacja" kolorem fioletowym.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania produktów do wyprodukowania o nowe opcje filtrów.
 • Dodano ustawianie statusu "T - w toku" dla zleceń z przynajmniej jedną pozycją z ilością wyprodukowaną > 0 oraz z ilością do produkcji > 0.
 • Dodano możliwości ustawienia sortowania pozycji w zleceniu produkcyjnym wg kolejności dodawania.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano uprawnienie "Klient SQL" dla uruchamiania modułu z programu (domyślnie odebrane dla użytkowników innych niż admin).
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BIURO (05.09.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  Aplikacja umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
 • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż. Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.
 • Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
 • Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
 • Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
 • Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
 • Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym "Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym". Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
 • Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
 • Zmodyfikowano działanie schowka pozycji aby podczas pierwszego wejścia w okno system nie kasował pozycji dodanych wdrożeniowo na poziomie kodu SQL.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika "Forma płatności z kontrahenta" o wartość "Pytaj" - wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
 • Przeniesiono operację "Grupowa zmiana danych intrastat" w dokumencie handlowym z menu prawego przycisku myszy do sekcji Operacje dodatkowe.
 • Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
 • Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień - czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
 • Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
 • Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania pozycji na dokument SAD.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany cen pozycji dokumentu SAD.
 • Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.
Towary
 • Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
 • Dodano możliwość grupowego zarządzania (dodawanie, modyfikowanie, kasowanie) towarami w definiowaniu zamienników, opakowań, sprzedaży wiązanej oraz składników zestawu
 • Rozszerzono pole nazwy do intrastat (opis towaru poz.intrastat) do 250 znaków
 • Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
 • Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru
Zlecenia serwisowe
 • Zmodyfikowano proces podpinania dokumentów do zlecenia serwisowego. Dla dokumentów wycenianych w cenie zakupu system do pozycji ustawi znacznik Podlega fakturowaniu oraz Usługa bazowa, dla dokumentów wycenianych w cenach sprzedaży ustawi tylko Podlega fakturowaniu.
 • Dodano na oknie kalendarza CRM na wybranym zadaniu nową opcję pod prawym przyciskiem myszy Dodaj zlecenie serwisowe.
 • Dodano skrót Ctrl + Shift + O do wywołania opisu pozycji kosztorysu zlecenia oraz przycisk Opis na liście pozycji tak jak w FV.
 • Dodano na oknie wyboru dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego na dole nową opcję Sprawdzaj czy są dokumenty magazynowe po wyborze kontrahenta.
 • Dodano na zleceniu serwisowym komunikat informujący o niewystarczającej ilości na stanie wybranego towaru do kosztorysu.
 • Dodano wyszukiwanie wg nazwa intuicja oraz konfigurację kolumn na oknie wyboru urządzeń serwisowych do zlecenia.
Kontrahenci
 • Zmodyfikowano nazwę oraz logikę zakładki szczegółów Zlecenia serwisowe na Zlecenia serwisowe niezrealizowane.
 • Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
 • Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
 • Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
 • Dodano możliwość obsługi pola SWIFT w konfiguracji Eliksir dla Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano integrację pola numer telefonu do systemu WAPRO B2B.
Wydruki
 • Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
 • Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
 • Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na "Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty".
 • Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
 • Do wydruku Crystal Reports "Specyfikacja zbiorcza zamówień" dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
 • Dodano na oknie wydruków Crystal Reports możliwość tworzenia zadań CRM analogicznie do wydruków systemowych.
 • Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco Print.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Sigma.
 • Zoptymalizowano wysyłkę danych do kasy fiskalnej Novitus Next za pomocą połączenia Ethernet TCP/IP.
Paczki kurierskie
 • Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
 • Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
 • Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy "Wykonane zmiany".
 • Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
 • Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.
Zlecenia produkcyjne
 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku.
 • Dodano widoczność kolumny "Nazwa c.d." artykułu w oknie definicji wariantu produktu.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano nowe uprawnienie "Zmiana indeksów katalogowych i handlowych w edycji artykułu.
Zmiany w wersji 8.61.0 w wariancie BIZNES (01.07.2021)
Ogólne
 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa WAPRO Hybrid jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu systemu e-commerce.
Dokumenty
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej.
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany.
Towary
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)).
Kontrahenci
 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy).
Zmiany w wersji 8.60.8 w wariancie BIZNES (27.05.2021)
Ogólne
 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę
  elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu
  dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem pozycji z importowanych dokumentów.
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi Businesslink oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi.

  Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.

Dokumenty
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby
  w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie
  źródłowym.
 • Dodano filtr pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP.
 • Poprawiono brak wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i częściowym rozchodzie dostawy.
Towary
 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN
  dłuższego niż 10 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji firmy.
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku
  kiedy towar posiada dodatkową jednostkę.
Wydruki
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku kompensaty.
 • Dodano pobieranie danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia.
 • Poprawiono wydruk dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST.
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie BIZNES (29.03.2021)
Ogólne
 • Poprawiono zapamiętanie ostatnio wybranej klasyfikacji kontrahenta w trakcie wyboru na dokument
 • Dodano rejestrowanie informacji w identyfikatorze opisowym numeru zamówienia z bufora oraz numeru zamówienia po przeniesieniu.
Paczki
 • Poprawiono wysyłkę adresu email odbiorcy przy nadawaniu paczek GLS.
 • Dodano obsługę przesyłki UPS Express Saver.
 • Zmodyfikowano działanie integracji z Przelewy24 - po otrzymaniu potwierdzenia z API Przelewy informacji o potwierdzeniu płatności jest ona potwierdzona w portalu klienta.
Dokumenty
 • Dodano możliwość umieszczania na fakturach kodu QR z informacjami do płatności w aplikacjach mobilnych banków wg standardu bankowego.
 • Dodano tworzenie obrazu dokumentu PDF przy wykorzystaniu grupowego wydruku (po włączeniu, że po wydruku na tworzyć obraz dokumentu).
Wydruki
 • Dodano drukowanie form płatności na wydruku FV z drukarek fiskalnych Posnet typu Online.
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku WZ.
 • Dodano drukowanie podsumowania kwoty podatku cukrowego na wydruku FV.
Urządzenia zewnętrzne
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z kasą Novitus Next.
 • Poprawiono odczyt sprzedaży pozycji paragonowych dla kas Noitus One, Nano Online oraz Next.
 • Poprawiono drukowanie nazwy kontrahenta oraz uzupełniono drukowanie pozostałych danych kontrahenta przy wydruku FV na drukarce ELZAB Cube Online.
 • Poprawiono działanie drukarek ELZAB Cube Online przy wykorzystaniu protokołu Ethernet.
 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych dla kasy Novitus Santo Lan E.
Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie BIZNES (17.12.2020)
Ogólne
 • Dodano w konfiguracji użytkownika w sekcji parametry wyświetlania nowy parametr Kolorowanie naprzemienne wierszy (Tak|Nie). Pozwala wyłączyć mechanizm kolorowania na głównych listach programu.
 • Dodano zapisywanie do logu aktywności użytkownika uruchamianie operacji dodatkowych.
 • Dodano filtr umożliwiający ukrycie pracowników oznaczonych jako archiwalnych w module aktywności użytkownika.
 • Zmodyfikowano wygląd okna grupowej zmiany ceny aby był poprawnie wyświetlany w rozdzielczości 1366x758px.
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie zamówień.
Towary
 • Dodano na formularzu dodawania/edycji artykułu w zakładce 7)akcyza, certyfikat nowe pole Podatek cukrowy (w jedn. magazynowania). Użytkownik może wprowadzić tu całkowitą kwotę podatku za daną jednostkę magazynowania. Kwota będzie mnożona przez przelicznik jednostki w zestawieniu podatku za okres.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania kwoty podatku cukrowego dla zaznaczonych pozycji przez operację grupowej zmiany danych handlowych.
Dokumenty
 • Dodano możliwość przypisywania pracownika do zamówienia rejestrowanego w buforze.
 • Dodano integrację pola Data dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole Data realizacji w wapro mag.
 • Dodano integrację pola planowanej daty dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole data realizacji w adresie dostawy dokumentu.
 • Dodano integrację pola numer zamówienia klienta z zamówień B2C\B2B.
 • Zmodyfikowano sposób ustawiania kursora w oknie realizacji pozycji na zamówienie. W przypadku realizacji wielu pozycji po zapisaniu akcji kursor ustawia się na kolejnej pozycji a nie na pierwszej.
 • Wyłączono mechanizm kasowania adresu dostawy z dokumentu w momencie stwierdzenia, że adres pochodzi z innego kontrahenta niż kontrahent z nagłówka dokumentu. Pozwoli to realizować sprzedaż w modelu "drop shipping".
 • Dodano nowe systemowe statusy zamówień wykorzystywane przy współpracy z WAPRO Mobile - "Do weryfikacji" oraz "Zweryfikowane".
Wydruki
 • Dodano w raporcie historia przychodów i rozchodów towarów prezentowanie pełnej nazwy towaru oraz parametr umożliwiający zastąpienie kod PKWiU kodem CN.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BIZNES (19.10.2020)
Ogólne
 • Poprawiono odświeżanie informacji wyświetlanych na dolnym statusie przy zmianie np. zakresu dat czy magazynu
 • Dodano na oknie wyboru rodzaju transakcji handlowej JPK opcję aby podwójne kliknięcie wybierało dany wiersz słownika.
 • Przycisk Usuń przypisane czyści listę wybranych kodów i zamyka okno bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika (jeśli kontekst wyboru na to pozwala).
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN, umożliwia on wyszukiwanie kodu klasyfikacji JPK z innego towaru, na podstawie wybranego kodu CN w nowo dodawanym/edytowanym towarze. Domyślnie parametr jest ustawiony na Tak. Jeśli użytkownik wybrał ręcznie kod a następnie wybrał kod CN to przy włączonym parametrze nadpisuje wybrane ręcznie kody tymi wg kodu, jeśli kody nie zostaną znalezione to wybór ręczny zostanie wyczyszczony.
 • Dodano możliwość oznaczenia w artykule, że nie podlega on klasyfikacji JPK. Ustawienie dostępne jest w słowniku wyboru Rodzaju transakcji handlowej JPK nad listą kodów.
 • Dodano możliwość nadawania domyślnej klasyfikacji JPK dla kategorii asortymentowej.
 • Poprawiono wyświetlanie cen w liście szczegółów w kartotece towarowej w trakcie wyboru na dokument.
 • Dodano możliwość importu towarów z pliku CSV z pozycjami, które mają kod CN nie istniejący w słowniku. Program uzupełnia słownik brakującymi kodami.
 • Przywrócono działanie skrótu Alt + o do otwarcia okna kodów kreskowych.
 • Rozszerzono pole nazwa kodu CN w słowniku do 200 znaków.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano proces dodawania kodu FP aby działał także w sytuacji kiedy fiskalizowana jest faktura a nie odwrotnie czyli wystawiana faktura do paragonu.
 • Poprawiono funkcję zapamiętywania ostatnio wybranej kategorii w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Przeniesiono sekcję pracownik oraz dane przesyłki do zakładki "3) Status zamówienia, inne" na formularzu zamówienia, tak aby wyświetlał się on prawidłowo na rozdzielczościach 1366x768 oraz 1280x1024.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Poprawiono przejście skrótem klawiszowym Alt + 3 przejście do zakładki 3) Uwagi w oknie tworzenia/edycji dokumentu handlowego.
 • Poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji na dokument.
Wydruki *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie FV. *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie WZ. *)
Urządzenia zewnętrzne
 • Usprawniono proces komunikacji z terminalem płatniczym, aby w przypadku pracy wielofirmowej nawiązywał komunikację z terminalem tylko w firmie ze zdefiniowanym urządzeniem.

*) Tylko linia wapro 365

Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BIZNES (01.10.2020)
Ogólne
 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji.
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%.
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis.
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie
Dokumenty
 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje.
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru .
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu.
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro).
 • Dodano rejestrowanie w aktywności użytkownika zdarzenia przeniesienia rezerwacji pomiędzy zamówieniami.
 • Dodano do schowka pozycji kolumnę Producent oraz Preferowany dostawca z opcją sortowania.
 • Dodano obsługę kolektora w wariancie Biznes w dedykowanym trybie do współpracy z WAPRO Mobile w wariancie Biznes, który umożliwia wykonanie remanentu.
Paczki kurierskie
 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update).
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania paczki poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
Towary
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków.
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu.
Zlecenia serwisowe
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie Lista kontaktów kontrahenta przypisywanych do zlecenia serwisowego aby działało jak filtr typu "szukaj gdziekolwiek".
Kontrahenci
 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece.
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT.
Wydruki
 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu.
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIZNES (31.03.2020)
Ogólne
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Rozbudowano mechanizm kopiowania ustawień dla użytkownika o opcje wyboru czy kopiowana ma być cała konfiguracja, wartość jednego parametru czy cała sekcja wybrana na drzewie.
 • Dodano obsługę mikrorachunków podatkowych dla firmy i pracownika.
 • Dodano pomijanie zdublowanych separatorów (pustych sekcji) w trakcie generowania Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano nowy edytor SQL w narzędziu Klient SQL, który wpłynie pozytywnie na wygodę pisania zapytań SQL.
Ewidencja JPK
 • Dodano w edycji artykułu w zakładce 6) JPK, sklep internetowy, inne systemy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe). Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych artykułów w zakładce
  3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia .
 • Dodano możliwość filtrowania artykułów względem klasyfikacji JPK przypisanej do artykułu w filtrach artykułów (F8) zakładka 4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d.,JPK, program lojalnościowy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta. Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do kontrahenta w filtrach artykułów
  (F8) zakładka 3) Program lojal., dokumenty.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wprowadzania kodów transakcji handlowej JPK do dokumentu handlowego w nowej zakładce
  3) JPK Klasyfikacja. Kody wpisywane automatycznie (na podstawie algorytmu systemowego) są do dokumentu po jego zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do dokumentu w filtrach dokumentu
  (F8) zakładka 2) Zakresy, inne.
 • Dodano eksport klasyfikacji JPK w pliku WAPRO XML do systemu WAPRO Fakir/WAPRO Kaper kodów JPK przypisanych do transakcji
 • Dodano synchronizację klasyfikacji JPK przypisaną do towaru pomiędzy magazynami przy dokumentach MM oraz włączonej synchronizacji magazynów.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie kwoty VAT dla ręcznych rozrachunków podlegających metodzie podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość rozliczania wielu rozrachunków metodą podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość tworzenia polecenia przelewu z opcją podzielonej płatności na podstawie dokumentu wprowadzonego w systemie WAPRO Fakir.
 • Dodano kontrolę blokującą wystawianie faktury do paragonu jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT a nie ma wprowadzonego numeru NIP.
 • Dodano funkcję podgląd stanów magazynowych w innych magazynach na dokumentach magazynowych i handlowych a także w oknie Stany zamówień i rezerwacji (od biznes).
Paczki kurierskie
 • Dodano dla operatora DHL parametr konfiguracyjny "Powiadomienie przed doręczeniem (PDI)" pozwala włączać lub wyłączać usługę PDI dla tworzonych paczek.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania adresu email do paczki utworzonej z zamówienia Allegro aby brany był adres nie z kontrahenta tylko z tego konkretnego zamówienia (transakcji) .
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia kwotą z pobrania (jeśli jest mniejsza niż zdefiniowana w konfiguracji) dla paczek pobraniowych typu Inpost lub DHL.
 • Dodano nowy parametr użytkownika w sekcji Drukowanie o nazwie Nazwa drukarki termicznej do etykiet.
 • Dodano obsługę wydruku etykiet w formacie ZPL, jeśli zdefiniowano etykiety w tym formacie to po wybraniu opcji Pobierz etykietę następuje automatyczny wydruk na drukarkę termiczną (pojedynczo lub grupowo).
 • Dodano pobieranie protokołu odbioru dla kuriera DHL.
 • Dodano możliwość filtrowania paczek wg użytkownika.
 • Dodano wysyłanie numeru tel. odbiorcy do paczek kurierskich DPD.
 • Zmodyfikowano proces pobierania etykiet, tak aby system nie pytał o folder zapisu tylko uwzględniał folder użytkownika do zapisu PDF z konfiguracji użytkownika.
 • Dodano wysyłanie pola zawartość paczki do pola uwagi na etykiecie Poczty Polskie.
Towary
 • Dodano kolumnę Kraj pochodzenia do listy kolumn.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany pola Kraj pochodzenia.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu - zdjęcia (Tak | Nie).
 • Przeniesiono pole Kod CN do zakładki pierwszej z podstawowymi danymi artykułu.
 • Dodano do synchronizacji magazynów obsługę znacznika "Asortyment objęty mechanizmem PP".
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość definiowania roli oraz przypisywanie ich do urządzenia. W danej roli występuje kontrahent z kartoteki, może być np. użytkownikiem lub dostawcą.
 • Dodano kopiowanie tematu i opisu zadania CRM do tworzonego zlecenia serwisowego z zadania CRM.
 • Dodano słowniki Marka oraz Model w definicji urządzenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość grupowego ustawiania deklaracji stosowania procedury podzielonej płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku w wykazie VAT na wskazany dzień poprzez operację z prawego przycisku myszy na liście szczegółów kontrahenta o nazwie Rachunki bankowe.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika wg nowego API Ministerstwa Finansów.
 • Zmodyfikowano obsługę pobierania adresu email z GUS, system pyta podczas wykrycia innego adresu wpisanego obecnie w kontrahencie i tego, który został pobrany.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika dla zaznaczonych kontrahentów. Program sygnalizuje komunikatem błąd oraz pozostawia zaznaczenia dla tych kontrahentów, gdzie taki błąd się pojawił.
Wydruki
 • Dodano nowy parametr w wydrukach faktur umożliwiający drukowanie kodów CN dla towarów oraz kodów PKWiU dla usług zgodnie z nomenklaturami obowiązującymi od 01.04.2020 r.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kody JPK na wydruku Rejestr dokumenty handlowe CR.
 • Dodano wydruk pola BDO na fakturze RR.
 • Dodano możliwość włączenia w wariancie wydruku zamówienia drukowanie stanu magazynowego.
 • Dodano możliwość sortowania w raporcie Wydruk specyfikacji rozchodu zbiorczego wg lokalizacji towaru.
 • Dodano możliwość zapisywania obrazu faktury z wydruku CR do e-dokumentów po zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość drukowania pracownika wystawiającego na nocie odsetkowej.
 • Odblokowano możliwość drukowania podsumowania na wydruku Oferta handlowa przy wyłączonym drukowaniu cen.
 • Dodano pole Kod CN do kreatora zestawień.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kod CN na zamówieniu i ofercie.
CRM
 • Dodano na oknie Lista zadań na belce filtrów listę wyboru z typem filtra wg data
  wprowadzenia | czas od | czas do.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Cube Online.
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Mera Online.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Nano Online.
 • Dodano możliwość wydrukowania kopii faktury dla drukarkach Posnet Thermal HD Online, Posnet Thermal XL2 Online.
 • Wyłączono drukowanie frazy "Z rabatem" na paragonie dla drukarki Elzab Mera TE TFT jeśli wyłączona jest opcja drukowania rabatu.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie BIZNES (28.11.2019)
Ogólne
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika.
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty FV zaliczkowej.
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu.
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) - nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano nowy parametr użytkownika "Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach" - określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych.
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny "Ilość dostępna w mag." oraz "Stan w mag.".
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0.
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania.
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie.
Towary
 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola.
 • Dodano w kreatorze zestawień w polach Artykułu znacznik czy podlega pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano w oknie sprzedaży wiązanej kolejności pozycji.
 • Dodano w konfiguracji pól podlegających synchronizacji znacznik "Asortyment objęty mechanizmem PP".
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT, co pozwala prawidłowo fakturować zlecenia dokumentami walutowymi.
Kontrahenci
 • Dodano weryfikację podczas pobierania danych z GUS w przypadku wykrycia daty wykreślenia z rejestru z opcją przerwania procesu pobierania.
Wydruki
 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP).
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano w kreatorze zestawień w grupie pól dla dokumentu handlowego znacznik informujący czy dokument podlegał pod mechanizm podzielonej płatności czy nie.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie).
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie.
 • Dodano obsługę kasy Elzab Mini Online.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) - umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień.

  Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.

 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
 • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)
Dokumenty
 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją "Asortyment podlega pod mechanizm PP".
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP).
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji" wyświetlanie okna konfiguracji jak cennik ma zostać utworzony.
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "realizacja zamówień na wybrany dokument handlowy (CTRL+ALT+R)" opcji czy zamówienia mają być realizowane częściowo czy całościowo.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po realizacji" - pozwala on ustawić własny status zamówienia.
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole "Numer zewnętrzny" na dokumentach handlowych zakupu o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy.
Towary
 • Dodano znacznik "Asortyment podlega pod mechanizm PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano grupową operację "Podlega mechanizmowi PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika "Asortyment podlega pod mechanizm PP" w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat.
 • Dodano możliwość filtrowania wg indeksu handlowego w oknie wyboru towarów do zakładania cen oraz indeksów indywidualnych.
Zlecenia serwisowe
 • Dodano możliwość zafakturowania zlecenia serwisowego dokumentem walutowym.
 • Dodano pole Opis c.d. w zleceniu serwisowym wraz z wydrukiem.
 • Dodano kolumnę rabat dla pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość ustawienia w danych kontrahenta wg jakiego trybu sumowania mają być ustawiane dokumenty zakupu po wybraniu kontrahenta.
Wydruki
 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej.
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy.
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru "ukryj dokument tożsamości" .
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta .
Paczki kurierskie
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano uprawnienie "Klient SQL" dla uruchamiania modułu z programu (domyślnie odebrane dla użytkowników innych niż admin).
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie BIZNES (05.09.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  Aplikacja umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
 • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż. Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.
 • Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
 • Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
 • Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
 • Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
 • Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym "Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym". Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
 • Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
 • Zmodyfikowano działanie schowka pozycji aby podczas pierwszego wejścia w okno system nie kasował pozycji dodanych wdrożeniowo na poziomie kodu SQL.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika "Forma płatności z kontrahenta" o wartość "Pytaj" - wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
 • Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
 • Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień - czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
 • Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
 • Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
 • Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.
Towary
 • Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
 • Dodano możliwość grupowego zarządzania (dodawanie, modyfikowanie, kasowanie) towarami w definiowaniu zamienników, opakowań, sprzedaży wiązanej oraz składników zestawu
 • Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
 • Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru
Zlecenia serwisowe
 • Zmodyfikowano proces podpinania dokumentów do zlecenia serwisowego. Dla dokumentów wycenianych w cenie zakupu system do pozycji ustawi znacznik Podlega fakturowaniu oraz Usługa bazowa, dla dokumentów wycenianych w cenach sprzedaży ustawi tylko Podlega fakturowaniu.
 • Dodano na oknie kalendarza CRM na wybranym zadaniu nową opcję pod prawym przyciskiem myszy Dodaj zlecenie serwisowe.
 • Dodano skrót Ctrl + Shift + O do wywołania opisu pozycji kosztorysu zlecenia oraz przycisk Opis na liście pozycji tak jak w FV.
 • Dodano na oknie wyboru dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego na dole nową opcję Sprawdzaj czy są dokumenty magazynowe po wyborze kontrahenta.
 • Dodano na zleceniu serwisowym komunikat informujący o niewystarczającej ilości na stanie wybranego towaru do kosztorysu.
 • Dodano wyszukiwanie wg nazwa intuicja oraz konfigurację kolumn na oknie wyboru urządzeń serwisowych do zlecenia.
Kontrahenci
 • Zmodyfikowano nazwę oraz logikę zakładki szczegółów Zlecenia serwisowe na Zlecenia serwisowe niezrealizowane.
 • Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
 • Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
 • Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
 • Dodano możliwość obsługi pola SWIFT w konfiguracji Eliksir dla Elektronicznego Polecenia Przelewu.
 • Dodano integrację pola numer telefonu do systemu WAPRO B2B.
Wydruki
 • Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
 • Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
 • Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na "Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty".
 • Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
 • Do wydruku Crystal Reports "Specyfikacja zbiorcza zamówień" dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
 • Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco Print.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej ELZAB Sigma.
 • Zoptymalizowano wysyłkę danych do kasy fiskalnej Novitus Next za pomocą połączenia Ethernet TCP/IP.
Paczki kurierske
 • Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
 • Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
 • Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy "Wykonane zmiany".
 • Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
 • Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.
Uprawnienia
 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie.
 • Dodano nowe uprawnienie "Zmiana indeksów katalogowych i handlowych w edycji artykułu.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie BIZNES (15.05.2019)
Ogólne
 • Zmodyfikowano sposób zapisywania kolejności pozycji podczas wyboru grupowego towarów na dokument. Program pomimo ustawienia sortowania wg kolejności dodawania nie dodawał pozycji wg zaznaczania towarów przed grupowym wprowadzeniem na dokument.
 • Dodano we wszystkich miejscach gdzie są podpięte e-dokumenty nową operację kasowania załączników z e-dokumentów dla zaznaczonych elementów.
 • Zabezpieczono proces eksportu dokumentów do elektronicznego polecenia przelewu aby znak nowej linii w tytule nie powodował przenoszenia części danych do nowej linii.
Paczki
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim DPD.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim GLS.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano możliwość obsługi wielu adresów nadań i zwrotów w trakcie tworzenia paczek.
Dokumenty
 • Dodano możliwość grupowego realizowania zaznaczonych zamówień na dokumenty handlowe w modelu jedno zamówienie = jeden dokument handlowy lub wiele zamówień na jeden dokument handlowy z grupowaniem zamówień względem kontrahenta. Celem funkcji jest automatyczne wystawianie faktur do zamówień pochodzących z aukcji lub sklepów internetowych.
 • Dodano możliwość kojarzenia dokumentu finansowego, który wystawiony jest na operatora płatności skojarzonego z kontrahentem wybranym do dokumentu handlowego.
 • Dodano sumowanie finansowych dokumentów walutowych.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu Oferty - Utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji.
 • Dodano możliwość obsługi pola Uwagi w dokumentach handlowych, które są zaksięgowane, bez konieczności udzielenia uprawnienia do edycji dokumentu zaksięgowanego.
 • Dodano zmienne dotyczące linków szybkich płatności w module wiadomości SMS uruchamianym w kontekście dokumentu handlowego.
 • Dodano ostrzeżenie podczas zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej o zmianie formy płatności i rabatu na skutek zmiany kontrahenta.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji użytkownika - Fiskalizacja przy wystawianiu FV - pozwala on pomijać fiskalizację podczas wystawiania FV z okna sprzedaży detalicznej pomimo włączonej fiskalizacji i podłączonej drukarki fiskalnej.
 • Dodano możliwość wyszukiwania pozycji wg kodu kreskowego w oknie korekty analogicznie do innych okien pozycji dokumentów.
 • Dodano możliwość uruchamiania z menu prawego przycisku myszy modułu e-Dokumenty.
 • Dodano możliwość edycji adresu dostawy bez konieczności edycji całego dokumentu.
 • Przywrócono proponowanie wprowadzania poprzednich wartości VAT w oknie weryfikacji kwot, podczas zapisywania zmodyfikowanego dokumentu zakupu.
 • Zmodyfikowano logikę kopiowania uwag z zamówienia na dok. handlowy w sytuacji kiedy w dok. handlowym wstawione są jakieś uwagi, od teraz dostępne będą następujące opcje:
  • Wybierz i zastąp uwagi dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i nadpisuje uwagi dok. handlowego
  • Wybierz i dołącz do uwag dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i dokleja do uwag dok. handlowego
  • Anuluj - anuluje operacje przenoszenia uwag z zamówienia do dok. handlowego
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy w grupie Artykuły - Synchronizacja definicji produktów (Pozostaw, Rozłącz, Kopiuj), który wpływa na logikę synchronizacji definicji produktów w magazynach o tym samym wyróżniku.
  • Pozostaw, działa jak dotychczas
  • Rozłącz - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będzie pusto
  • Kopiuj - w zakładanych Produktach na innych magazynach w wariantach produktu i składnikach będą powielone definicje
 • Dodano możliwość importu/eksportu cen artykułów z pliku CSV.
 • Dodano odpinanie/przypinanie rubryk cenowych od kategorii w przypadku włączenia synchronizacji cen z uwzględnieniem wyróżnika synchronizacji.
 • Dodano uprawnienie Oglądanie indeksów i nazw producenta, w przypadku jego odebrania zostaną ukryte indeksy i nazwy w oknie kartoteki artykułów, w oknie pozycji dokumentów, w pliku eksportu CSV/Excel.
 • Dodano nową kolumnę W produkcji na zakładce szczegółów Stany w magazynach, prezentuje ile towarów jest do wyprodukowania wg zleceń produkcyjnych.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy Powielanie artykułu - cenniki. Pozwala on przenosić wszystkie, wybrane lub nie przenosić cenników indywidualnych z powielanego towaru do nowego.
 • Dodano możliwość kopiowania pola Nr artykułu w oknie edycji towaru
 • Uwzględniono powielanie atrybutu dostępności w sklepie B2C/B2B podczas powielania artykułu.
 • Zmodyfikowano proponowanie ilości w procesie generowania zamiennika wzajemnego, do tej pory system proponował zawsze wartość 1 obecnie będzie proponował ilość wynikającą z pierwotnej definicji zamiennika.
 • Dodano kolumnę Kod CN w kartotece artykułów.
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania towarów do sprzedaży wiązanej.
Kontrahenci
 • Dodano uprawnienie na operację powielenia kontrahenta.
 • Dodano automatyczne wykrywanie czy w schowku systemowym zawarty jest prawidłowy numer NIP w trakcie pobierania danych z GUS. Jeśli schowek zawiera poprawny numer NIP jest on automatycznie wklejany w pole Numer NIP w oknie pobierania danych z GUS.
 • Dodano możliwość grupowego wycofania zgody RODO.
Wydruki
 • Dodano na wydruku korekty zmieniającej kontrahenta dane przed i po kontrahenta.
 • Dodano do wydruku systemowego raportu Zlecenie serwisowe sekcję Stan urządzenia.
 • Przywrócono separatory w formie spacji pomiędzy tysięcznymi grupami na wydruku faktury.
 • Dodano nowy parametr wydruku Ukryj termin realizacji na raporcie zamówienia.
 • Dodano drukowanie pola NIP na wydruku Stan rozrachunków - raport szczegółowy.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano na wydruku paragonu z drukarki Elzab Mera+, Zeta, D10 opis pozycji.
CRM
 • Dodano wyświetlanie zadań CRM użytkownika po zalogowaniu do aplikacji.
 • Podczas przenoszenia zadań pomiędzy kalendarzami pracowników dodano propozycję zamiany tych pracowników skojarzonych z kalendarzami.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie BIZNES (24.01.2019)
Ogólne
 • Dodano integrację z płatnościami online Przelewy 24 (usługa subskrypcyjna)
  • Dodano nowe parametry w konfiguracji firmy w sekcji rachunków bankowych:
   • Login
   • Hasło
   • Numer klienta
  • Dodano możliwość generowania linku do płatności online oraz jego wysyłki emailem i wydruku (także w formie kodu QR) na dokumentach faktur oraz zamówień
  • Dodano listę szczegółów na zamówieniach oraz dokumentach handlowych z informacjami o linku
  • Dodano operację dodatkową dostępną pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów dotyczącej linku pozwalającej sprawdzić czy płatność została wykonana przez klienta oraz ją potwierdzić
  • Dodano możliwość wyboru w danej formie płatności jaki operator szybkiej płatności ma być wykorzystany do wygenerowaniu linku
  • Dodano automatyczne generowanie linku podczas zapisywania dokumentu zamówienia lub faktury z formą, do której przypisano operatora szybkiej płatności
 • Dodano możliwość wprowadzenia historii nazwy banku
 • Dodano możliwość zmiany hasła dla wybranego użytkownika w trybie Popraw z poziomu kartoteki użytkowników.
 • Rozszerzono słownik operacji rodzajów operacji finansowych aby był zależny od firmy.
 • Dodano na liście dokumentów finansowych oraz magazynowych wyświetlanie informacji o powiązanym pracowniku
 • Dodano kolumnę Opis pozycji w schowku pozycji.
 • Dodano indeks katalogowy i handlowy i katalogowy w liście szczegółów w zakładce Pozycje.
Towary
 • Dodano możliwość przywracania domyślnego układu kolumn w oknie historii przychodu i rozchodu towaru .
 • Poprawiono mechanizm wysyłania ceny do sprawdzarki cen aby uwzględniał ceny promocyjne.
 • Dodano automatyczną zmianę znaku pojedynczego apostrofu w trakcie importu artykułów z CSV na znak tzw. backtick zgodny ze środowiskiem pracy WAPRO Mag
 • Dodano synchronizację wariantów zestawu pomiędzy magazynami.
 • Dodano w oknie Przeceny kolumnę Indeks handlowy
Kontrahenci
 • Dodano możliwość wybrania opcji Pokaż pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów w zakładce dokumenty handlowe .
 • Zmodyfikowano domyślny porządek sortowania na malejący na oknie adresów dostaw kontrahentów tak aby ostatnio dodane były na górze listy.
Zamówienia
 • Dodano na oknie podglądu ceny (ctrl + shift + c) z poziomu pozycji zamówienia informacji o ostatniej dacie sprzedaży danego towaru dla danego kontrahenta
 • Dodano w oknie realizacji pozycji zamówienia wyświetlanie opisu towaru w polu z komunikatami.
Dokumenty handlowe
 • Dodano filtr na oknie weryfikacji kwoty VAT z faktury - "Pokazuj zapisy VAT: wszystkie lub kwota VAT <> 0"
 • Dodano kolumnę kod kreskowy w oknie pozycji korekty.
 • Dodano możliwość wydruku polecenia przelewu z poziomu dokumentów handlowych dla dokumentów ze Split Payment.
Moduł serwisu
 • Dodano automatyczne wywołanie okna w trybie edycji po operacji powielania zlecenia serwisowego oraz urządzenia
CRM
 • Dodano słownik pola Temat zadania
Rozrachunki
 • Dodano sortowanie wg kolumny Pozostało w oknie wyboru rozrachunku do rozliczenia
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę wagi etykietującej ELZAB Eco print
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIZNES (20.11.2018)
Ogólne
 • Dodano w edycji danych firmy pole BDO (pole dotyczące utylizacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych
  • Dodano wydruk pola BDO na dokumencie faktury zwykłej i wzór własny
  • Dodano wydruk pola BDO na paragonach fiskalnych w drukarkach:
   • EPSON Thorell TM - konfiguracja urządzenia zakładka Stopka
   • POSNET Thermal FV EJ LCD - opcja Operacje na drukarce a następnie w sekcji Programowanie wstępne ustawienie Stopka paragonu i opcja Zaprogramuj
   • W wielu drukarkach można zaprogramować to pole jako dodatkowa linijka paragonu przez program serwisowy
  • Zoptymalizowano proces zamykania aplikacji poprzez zapis tylko zmienionych ustawień konfiguracyjnych
  • Odblokowano możliwość kopiowania do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w kolumnie pomimo braku uprawnień eksportu do excela.
Paczki
 • Dodano możliwość ukrywania na liście wyboru operatora przesyłki poprzez wyłączenie jego aktywności w konfiguracji firmy w sekcji paczek.
 • Rozszerzono sprawdzanie formy płatności typu Pobranie o różne warianty słowa Pobranie podczas tworzenia paczki z zamówienia, tak aby po utworzeniu paczki oznaczona została ona jako pobraniowa oraz przypisała się kwota pobrania.
 • Dodano wyłączanie listy rozwijalnej "Gabaryt" po wybraniu opcji Odbiera kurier dla paczek Inpost.
Dokumenty handlowe
 • Dodano nowy filtr dostępny pod F8 w zakładce 4) Dokumenty seryjne, wyróżnik, marża o nazwie Dokumenty handlowe z opcjami wyboru:
  • powiązane z zamówieniami z modułu WAPRO Aukcje
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B lub z WAPRO Aukcje
 • Wyłączono proponowanie zmiany ceny na dokumencie po zmianie kontrahenta na paragonie zafiskalizowanym
 • Dodano przenoszenie numerów serii i dat ważności z dokumentu korekty nierejestrowanej
Towary
 • Dodano możliwość oznaczania jednostek miary jako archiwalna aby ukryć ją na liście wyboru.
 • Dodano możliwość konfigurowania kategorii wielopoziomowych przy wywołaniu słownika z poziomu edycji towaru
 • Dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego wg indeksu katalogowego i handlowego
Zamówienia
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Uwzględniaj wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień w limicie kupieckim"
Kontrahenci
 • Dodano na oknie krajów kontrahenta możliwość ustawienia opcji kraj UE
 • Usprawniono funkcję zatwierdzania okna pobierania danych kontrahenta z GUS poprzez F10 aby nie wymagała podwójnego kliknięcia F10
 • Zmodyfikowano sposób wyszukiwania kontrahenta wg NIP aby nie uwzględniał wpisywanych myślników w numerze
CRM
 • Rozszerzono parametr firmy dot. CRM - Kontrola przydzielenia w zadaniach CRM o wartość Pracownik i kontakt
Dokumenty magazynowe
 • Zmodyfikowano sposób ukrywania nazw kontrahentów/magazynów w przypadku braku uprawnień do oglądania dostawców tak aby ukrywał tylko nazwy kontrahenta a nazwa magazynu była widoczna
 • Ulepszono filtr dokumentów magazynowych do zafakturowania aby uwzględniał tylko te typy dokumentów, które mają ustawioną flagę Podlega fakturowaniu.
Rozrachunki
 • Zmodyfikowano funkcję powielania rozrachunku aby po zapisie jako pracownik tworzący był pracownik, który powielił a nie utworzył pierwotny dokument
Wydruki
 • Zmodyfikowano sposób wydruku grupowego zamówienia od odbiorcy aby cała seria była wg wskazanego wariantu przez użytkownika a nie wg domyślnego
 • Dodano do nazwy pliku nazwy kontrahenta oraz daty i godziny podczas generowania wezwania do zapłaty do PDF
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIZNES (01.10.2018)
Ogólne
 • Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
 • Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
 • Dodano możliwość wyłączenia aktywności nieużywanych magazynów tak aby ukrywały się na listach wyboru magazynu
 • Dodano automatyczne zamykanie otwartych okien podczas zmiany firmy
 • Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
 • Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
 • Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
 • Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
Paczki
 • Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
 • Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
  • Dodawanie paczek
  • Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
  • Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
  • Pobieranie etykiet
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
 • Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
 • Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
 • Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
 • Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
 • Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
 • Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
Dokumenty handlowe
 • Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
 • Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
 • Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
 • Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
 • Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
 • Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
Towary
 • Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
 • Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
 • Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
 • Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
Zamówienia
 • Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
Kontrahenci
 • Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
 • Rozszerzono filtr kontrahentów bez dokumentów o możliwość sprawdzenia wystawionych zleceń serwisowych
Dokumenty finansowe
 • Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
Dokumenty magazynowe
 • Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
 • Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
 • Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
 • Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
Rozrachunki
 • Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
 • Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
 • Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
 • Dodano możliwość powielania rozrachunków
 • Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
 • Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
  • Emar Printo
  • Emar Tempo Pro
  • Posnet Thermal HD
  • Posnet Thermal XL
  • Posnet Thermal FV EJ LED
  • Posnet Thermal FV EJ LCD
  • Posnet Themo HS FV EJ
Usprawnienia
 • Dodano uprawnienie pozwalające zablokować widok zadań przydzielonych do innych użytkowników
 • Dodano opcję zmiany hasła w edycji użytkownika (np. zmiana hasła przez administratora)
 • Dodano opcję wymuszania zmiany hasła podczas pierwszego logowania podczas tworzenia nowego użytkownika
Zmiany w wersji 8.61.0 w wariancie START (01.07.2021)
Ogólne
 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa WAPRO Hybrid jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu systemu e-commerce.
Dokumenty
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej.
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany.
Towary
 • Dodano w stawkach w innych krajach operację grupowej aktywacji/deaktywacji stawek.
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)).
Kontrahenci
 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych.
Wydruki
 • Dodano nowy raport CR - Obroty w miesiącach wg krajów - umożliwia podsumowanie obrotu wg kodu kraju odbiorcy na potrzeby pakietu e-Commerce.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy).
Gniazda rozszerzeń
 • Zmodyfikowano zmienną @WyborIDKontrahenta na tym In/Out w gnieździe Popraw dokument magazynowy lub handlowy - wybór kontrahenta - PO.
Zmiany w wersji 8.60.8 w wariancie START (27.05.2021)
Ogólne
 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę
  elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu
  dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem pozycji z importowanych dokumentów.
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi Businesslink oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi.

  Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.

Dokumenty
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie źródłowym.
 • Dodano filtr pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP.
 • Poprawiono brak wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i częściowym rozchodzie dostawy.
Towary
 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN
  dłuższego niż 10 znaków.
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji firmy.
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku
  kiedy towar posiada dodatkową jednostkę.
Wydruki
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku kompensaty.
 • Dodano pobieranie danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia.
 • Poprawiono wydruk dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST.
Zmiany w wersji 8.60.6 w wariancie START (29.03.2021)
Ogólne
 • Poprawiono zapamiętanie ostatnio wybranej klasyfikacji kontrahenta w trakcie wyboru na dokument
Paczki
 • Poprawiono wysyłkę adresu email odbiorcy przy nadawaniu paczek GLS.
 • Dodano obsługę przesyłki UPS Express Saver.
 • Zmodyfikowano działanie integracji z Przelewy24 - po otrzymaniu potwierdzenia z API Przelewy informacji o potwierdzeniu płatności jest ona potwierdzona w portalu klienta.
Dokumenty
 • Dodano możliwość umieszczania na fakturach kodu QR z informacjami do płatności w aplikacjach mobilnych banków wg standardu bankowego.
 • Dodano tworzenie obrazu dokumentu PDF przy wykorzystaniu grupowego wydruku (po włączeniu, że po wydruku na tworzyć obraz dokumentu).
Wydruki
 • Dodano drukowanie form płatności na wydruku FV z drukarek fiskalnych Posnet typu Online.
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku WZ.
 • Dodano drukowanie podsumowania kwoty podatku cukrowego na wydruku FV.
Urządzenia zewnętrzne
 • Poprawiono drukowanie nazwy kontrahenta oraz uzupełniono drukowanie pozostałych danych kontrahenta przy wydruku FV na drukarce ELZAB Cube Online.
 • Poprawiono działanie drukarek ELZAB Cube Online przy wykorzystaniu protokołu Ethernet.
Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie START (19.10.2020)
Ogólne
 • Poprawiono odświeżanie informacji wyświetlanych na dolnym statusie przy zmianie np. zakresu dat czy magazynu
 • Dodano na oknie wyboru rodzaju transakcji handlowej JPK opcję aby podwójne kliknięcie wybierało dany wiersz słownika.
 • Przycisk Usuń przypisane czyści listę wybranych kodów i zamyka okno bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika (jeśli kontekst wyboru na to pozwala).
Towary
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN, umożliwia on wyszukiwanie kodu klasyfikacji JPK z innego towaru, na podstawie wybranego kodu CN w nowo dodawanym/edytowanym towarze. Domyślnie parametr jest ustawiony na Tak. Jeśli użytkownik wybrał ręcznie kod a następnie wybrał kod CN to przy włączonym parametrze nadpisuje wybrane ręcznie kody tymi wg kodu, jeśli kody nie zostaną znalezione to wybór ręczny zostanie wyczyszczony.
 • Dodano możliwość oznaczenia w artykule, że nie podlega on klasyfikacji JPK. Ustawienie dostępne jest w słowniku wyboru Rodzaju transakcji handlowej JPK nad listą kodów.
 • Dodano możliwość nadawania domyślnej klasyfikacji JPK dla kategorii asortymentowej.
 • Poprawiono wyświetlanie cen w liście szczegółów w kartotece towarowej w trakcie wyboru na dokument.
 • Dodano możliwość importu towarów z pliku CSV z pozycjami, które mają kod CN nie istniejący w słowniku. Program uzupełnia słownik brakującymi kodami.
 • Przywrócono działanie skrótu Alt + o do otwarcia okna kodów kreskowych.
 • Rozszerzono pole nazwa kodu CN w słowniku do 200 znaków.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano proces dodawania kodu FP aby działał także w sytuacji kiedy fiskalizowana jest faktura a nie odwrotnie czyli wystawiana faktura do paragonu.
 • Poprawiono funkcję zapamiętywania ostatnio wybranej kategorii w trakcie tworzenia dokumentu.
 • Przeniesiono sekcję pracownik oraz dane przesyłki do zakładki "3) Status zamówienia, inne" na formularzu zamówienia, tak aby wyświetlał się on prawidłowo na rozdzielczościach 1366x768 oraz 1280x1024.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Poprawiono przejście skrótem klawiszowym Alt + 3 przejście do zakładki 3) Uwagi w oknie tworzenia/edycji dokumentu handlowego.
 • Poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji na dokument.
Wydruki *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie FV. *)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie WZ. *)
Urządzenia zewnętrzne
 • Usprawniono proces komunikacji z terminalem płatniczym, aby w przypadku pracy wielofirmowej nawiązywał komunikację z terminalem tylko w firmie ze zdefiniowanym urządzeniem.

*) Tylko linia wapro 365

Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie START (01.10.2020)
Ogólne
 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji.
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%.
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis.
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie
Dokumenty
 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje.
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży.
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru .
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu.
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro).
Paczki kurierskie
 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update).
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania paczki poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa.
Towary
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków.
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu.
Kontrahenci
 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece.
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT.
Wydruki
 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu.
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece.
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie START (31.03.2020)
Ogólne
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Dodano obsługę mikrorachunków podatkowych dla firmy i pracownika.
 • Dodano nowy edytor SQL w narzędziu Klient SQL, który wpłynie pozytywnie na wygodę pisania zapytań SQL.
Ewidencja JPK
 • Dodano w edycji artykułu w zakładce 6) JPK, sklep internetowy, inne systemy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe). Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych artykułów w zakładce
  3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia .
 • Dodano możliwość filtrowania artykułów względem klasyfikacji JPK przypisanej do artykułu w filtrach artykułów (F8) zakładka 4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d.,JPK, program lojalnościowy pole wyboru ze słownika
  Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta. Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do kontrahenta w filtrach artykułów
  (F8) zakładka 3) Program lojal., dokumenty.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej
  Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wprowadzania kodów transakcji handlowej JPK do dokumentu handlowego w nowej zakładce
  3) JPK Klasyfikacja. Kody wpisywane automatycznie (na podstawie algorytmu systemowego) są do dokumentu po jego zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do dokumentu w filtrach dokumentu
  (F8) zakładka 2) Zakresy, inne.
 • Dodano eksport klasyfikacji JPK w pliku WAPRO XML do systemu WAPRO Fakir/WAPRO Kaper kodów JPK przypisanych do transakcji
Dokumenty
 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie kwoty VAT dla ręcznych rozrachunków podlegających metodzie podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość rozliczania wielu rozrachunków metodą podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość tworzenia polecenia przelewu z opcją podzielonej płatności na podstawie dokumentu wprowadzonego w systemie WAPRO Fakir.
 • Dodano kontrolę blokującą wystawianie faktury do paragonu jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT a nie ma wprowadzonego numeru NIP.
 • Dodano funkcję podgląd stanów magazynowych w innych magazynach na dokumentach magazynowych i handlowych a także w oknie Stany zamówień i rezerwacji (od biznes).
Paczki kurierskie
 • Dodano dla operatora DHL parametr konfiguracyjny "Powiadomienie przed doręczeniem (PDI)" pozwala włączać lub wyłączać usługę PDI dla tworzonych paczek.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania adresu email do paczki utworzonej z zamówienia Allegro aby brany był adres nie z kontrahenta tylko z tego konkretnego zamówienia (transakcji) .
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia kwotą z pobrania (jeśli jest mniejsza niż zdefiniowana w konfiguracji) dla paczek pobraniowych typu Inpost lub DHL.
 • Dodano nowy parametr użytkownika w sekcji Drukowanie o nazwie Nazwa drukarki termicznej do etykiet.
 • Dodano obsługę wydruku etykiet w formacie ZPL, jeśli zdefiniowano etykiety w tym formacie to po wybraniu opcji Pobierz etykietę następuje automatyczny wydruk na drukarkę termiczną (pojedynczo lub grupowo).
 • Dodano pobieranie protokołu odbioru dla kuriera DHL.
 • Dodano możliwość filtrowania paczek wg użytkownika.
 • Dodano wysyłanie numeru tel. odbiorcy do paczek kurierskich DPD.
 • Zmodyfikowano proces pobierania etykiet, tak aby system nie pytał o folder zapisu tylko uwzględniał folder użytkownika do zapisu PDF z konfiguracji użytkownika.
 • Dodano wysyłanie pola zawartość paczki do pola uwagi na etykiecie Poczty Polskie.
Towary
 • Dodano kolumnę Kraj pochodzenia do listy kolumn.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany pola Kraj pochodzenia.
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu - zdjęcia (Tak | Nie).
 • Przeniesiono pole Kod CN do zakładki pierwszej z podstawowymi danymi artykułu.
Kontrahenci
 • Dodano możliwość grupowego ustawiania deklaracji stosowania procedury podzielonej płatności dla zaznaczonych kontrahentów.
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku w wykazie VAT na wskazany dzień poprzez operację z prawego przycisku myszy na liście szczegółów kontrahenta o nazwie Rachunki bankowe.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika wg nowego API Ministerstwa Finansów.
 • Zmodyfikowano obsługę pobierania adresu email z GUS, system pyta podczas wykrycia innego adresu wpisanego obecnie w kontrahencie i tego, który został pobrany.
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika dla zaznaczonych kontrahentów. Program sygnalizuje komunikatem błąd oraz pozostawia zaznaczenia dla tych kontrahentów, gdzie taki błąd się pojawił.
Wydruki
 • Dodano nowy parametr w wydrukach faktur umożliwiający drukowanie kodów CN dla towarów oraz kodów PKWiU dla usług zgodnie z nomenklaturami obowiązującymi od 01.04.2020 r.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kody JPK na wydruku Rejestr dokumenty handlowe CR.
 • Dodano wydruk pola BDO na fakturze RR.
 • Dodano możliwość włączenia w wariancie wydruku zamówienia drukowanie stanu magazynowego.
 • Dodano możliwość sortowania w raporcie Wydruk specyfikacji rozchodu zbiorczego wg lokalizacji towaru.
 • Dodano możliwość zapisywania obrazu faktury z wydruku CR do e-dokumentów po zatwierdzeniu.
 • Dodano możliwość drukowania pracownika wystawiającego na nocie odsetkowej.
 • Odblokowano możliwość drukowania podsumowania na wydruku Oferta handlowa przy wyłączonym drukowaniu cen.
 • Dodano możliwość wydruku pola Kod CN na zamówieniu i ofercie.
CRM
 • Dodano na oknie Lista zadań na belce filtrów listę wyboru z typem filtra wg data
  wprowadzenia | czas od | czas do.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Cube Online.
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Mera Online.
 • Dodano możliwość wydrukowania kopii faktury dla drukarkach Posnet Thermal HD Online, Posnet Thermal XL2 Online.
 • Wyłączono drukowanie frazy "Z rabatem" na paragonie dla drukarki Elzab Mera TE TFT jeśli wyłączona jest opcja drukowania rabatu.
Uprawnienia
 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych.
Zmiany w wersji 8.50.2 w wariancie START (28.11.2019)
Ogólne
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika.
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości.
Dokumenty
 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty FV zaliczkowej.
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu.
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) - nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano nowy parametr użytkownika "Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach" - określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych.
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny "Ilość dostępna w mag." oraz "Stan w mag.".
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0.
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania.
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie.
Towary
 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola.
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY.
Wydruki
 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP).
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny) drukuje się to domyślnie.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie).
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie.
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie START (01.10.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) - umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień.

  Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.

 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
 • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)
Dokumenty
 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją "Asortyment podlega pod mechanizm PP".
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP).
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po realizacji" - pozwala on ustawić własny status zamówienia.
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole "Numer zewnętrzny" na dokumentach handlowych zakupu o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy.
Towary
 • Dodano znacznik "Asortyment podlega pod mechanizm PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano grupową operację "Podlega mechanizmowi PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów.
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika "Asortyment podlega pod mechanizm PP" w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji.
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat.
Wydruki
 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej.
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy.
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru "ukryj dokument tożsamości" .
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta .
Paczki kurierskie
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki.
Zmiany w wersji 8.40.8 w wariancie START (05.09.2019)
Ogólne
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  Aplikacja umożliwia:

  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
 • Dodano nowy wariant programu BIURO, funkcjonalnie odpowiada on wariantowi Prestiż. Wariant Biuro dedykowany jest dla podmiotów, które prowadzą kilka firm w programie i nie nabywają licencji na każdy podmiot niezależnie. Np. biuro rachunkowe, które fakturuje na swojej licencji inne podmioty.
 • Dodano możliwość aktualizowania listy banków z wykazu publikowanego przez NBP (https://ewib.nbp.pl/faces/pages/daneDoPobrania.xhtml).
 • Zmodyfikowano proces integracyjny ze sklepem WAPRO B2C/B2B w zakresie kontroli długości nazwy formy płatności. System odrzuca nazwy dłuższe niż 100 znaków.
 • Dodano w nowych parametrach konfiguracyjnych numer wersji w jakiej parametr został dodany wraz z możliwością filtrowania.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny firmy Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego o wartości do tej pory dostępne tylko indywidualnie dla towaru (data ważności FIFO, data ważności LIFO oraz nr serii, data ważności FIFO, nr serii, data ważności LIFO).
 • Dodano ograniczenie w kontrolce kalendarza na zakres dat do 1900-2100.
Dokumenty
 • Dodano możliwość wskazania mniejszej ilości w procesie przepinania dostawy pomiędzy dostawami.
 • Dodano nową operację dodatkową na dokumencie magazynowym "Rozlicz ilościowo zamówienie z istniejącym dokumentem magazynowym". Dotyczy zarówno WZ jak i PZ. Nie dotyczy MP,MW,BO
 • Dodano możliwość filtrowania rozrachunków po polu OPIS.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny użytkownika "Forma płatności z kontrahenta" o wartość "Pytaj" - wpływa on na proces zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej.
 • Dodano możliwość wydania towaru na podstawie dokumentu PZk w operacji dodatkowej Realizacja PZ/PW na dokument MW lub wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano kontrolę zablokowanego obrotu magazynowego artykułu podczas powielania zamówienia.
 • Poprawiono obsługę tytułu dokumentu w przypadku kiedy składa się z on kilku wierszy, a dokument jest zablokowany lub użytkownik nie posiada uprawnień - czwarta linia nie mieściła się oraz zablokowany był pasek przewijania.
 • Dodano w oknie rozrachunków na drzewie stan dokumentu jako Rozliczone częściowo.
 • Dodano uwzględnianie priorytetu zamówienia zapisanego w danych kontrahenta podczas importu zamówień z WAPRO B2B.
 • Dodano możliwość kopiowania pola NIP w zakładce 4) Podzielona płatność na oknie dokumentu finansowego.
 • Dodano możliwość edytowania uwag dokumentów magazynowych pomimo braku uprawnień edycji dokumentu.
Towary
 • Dodano obsługę Funduszu Promocji Roślin Oleistych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (obowiązuje od 1 sierpnia 2019)
 • Dodano wyświetlanie ceny promocyjnej na liście szczegółów z cenami towarów
 • Dodano powielanie zdjęć podczas powielania towaru
Kontrahenci
 • Dodano prezentowanie na liście kontrahentów oraz w oknie kontrahenta zamiast kodu kraju nazwę kraju.
 • Dodano możliwość przenoszenia do archiwum wybranych adresów dostawy kontrahenta.
 • Dodano automatyczne podpinanie domyślnej formy dostawy w oknie definiowania dostawy na dokumencie.
Wydruki
 • Dodano na wydruku Rejestr dokumentów magazynowych dane adresów dostawy przypisane do dokumentów magazynowych uwzględnionych w rejestrze.
 • Zmodyfikowano działanie parametru Drukuj identyfikator kontrahenta w parametrach wydruku dokumentu magazynowego na opcje Drukuj nazwę, Drukuj nazwę i numer oraz Tylko numer (bez nazwy).
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość ukrycia numeru zamówienia klienta.
 • Dodano na wydruku Wezwanie do zapłaty możliwość zmiany nagłówka wydruku np. na "Ostateczne Przedsądowe wezwanie do zapłaty".
 • Rozszerzono kolumnę nazwa artykułu na wydruku dok. magazynowego w przypadku ukrycia kolumn z cenami artykułów.
 • Do wydruku Crystal Reports "Specyfikacja zbiorcza zamówień" dodano informację na podstawie jakich zamówień raport został utworzony.
 • Dodano na wydruku FV Pro formy dane odbiorcy w przypadku kontrahenta z podpiętą Jednostką Samorządu Terytorialnego.
Paczki kurierske
 • Poprawiono obsługę kwoty pobrania na etykietach dla paczek DPD.
 • Zmodyfikowano tworzenie paczek SHIPX dla paczek kurierskich aby na etykietach drukowana była nazwa firmy a nie jak dotychczas tylko imię i nazwisko.
 • Dodano logowanie zmian wykonanych w paczkach w module aktywności użytkownika oraz dodano operację pod prawy przycisk myszy "Wykonane zmiany".
 • Dodano możliwość oznaczenia domyślnego operatora kurierskiego dla paczek.
 • Dodano możliwość konfiguracji parametrów Odbiera kurier oraz Kwota ubezpieczenia dla poszczególnych kurierów niezależnie.
Zmiany w wersji 8.40.6 w wariancie START (15.05.2019)
Ogólne
 • Zmodyfikowano sposób zapisywania kolejności pozycji podczas wyboru grupowego towarów na dokument. Program pomimo ustawienia sortowania wg kolejności dodawania nie dodawał pozycji wg zaznaczania towarów przed grupowym wprowadzeniem na dokument.
 • Dodano we wszystkich miejscach gdzie są podpięte e-dokumenty nową operację kasowania załączników z e-dokumentów dla zaznaczonych elementów.
 • Zabezpieczono proces eksportu dokumentów do elektronicznego polecenia przelewu aby znak nowej linii w tytule nie powodował przenoszenia części danych do nowej linii.
Paczki
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim DPD.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano integrację z operatorem kurierskim GLS.
  • Nadawanie paczki pojedynczo/grupowo
  • Pobieranie etykiet
  • Generowanie protokołu odbioru
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano możliwość obsługi wielu adresów nadań i zwrotów w trakcie tworzenia paczek.
Dokumenty
 • Dodano możliwość kojarzenia dokumentu finansowego, który wystawiony jest na operatora płatności skojarzonego z kontrahentem wybranym do dokumentu handlowego.
 • Dodano sumowanie finansowych dokumentów walutowych.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu Oferty - Utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji.
 • Dodano możliwość obsługi pola Uwagi w dokumentach handlowych, które są zaksięgowane, bez konieczności udzielenia uprawnienia do edycji dokumentu zaksięgowanego.
 • Dodano zmienne dotyczące linków szybkich płatności w module wiadomości SMS uruchamianym w kontekście dokumentu handlowego.
 • Dodano ostrzeżenie podczas zmiany kontrahenta w oknie sprzedaży detalicznej o zmianie formy płatności i rabatu na skutek zmiany kontrahenta.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji użytkownika - Fiskalizacja przy wystawianiu FV - pozwala on pomijać fiskalizację podczas wystawiania FV z okna sprzedaży detalicznej pomimo włączonej fiskalizacji i podłączonej drukarki fiskalnej.
 • Dodano możliwość wyszukiwania pozycji wg kodu kreskowego w oknie korekty analogicznie do innych okien pozycji dokumentów.
 • Dodano możliwość uruchamiania z menu prawego przycisku myszy modułu e-Dokumenty.
 • Dodano możliwość edycji adresu dostawy bez konieczności edycji całego dokumentu.
 • Przywrócono proponowanie wprowadzania poprzednich wartości VAT w oknie weryfikacji kwot, podczas zapisywania zmodyfikowanego dokumentu zakupu.
 • Zmodyfikowano logikę kopiowania uwag z zamówienia na dok. handlowy w sytuacji kiedy w dok. handlowym wstawione są jakieś uwagi, od teraz dostępne będą następujące opcje:
  • Wybierz i zastąp uwagi dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i nadpisuje uwagi dok. handlowego
  • Wybierz i dołącz do uwag dokumentu - pobiera uwagi z zamówienia i dokleja do uwag dok. handlowego
  • Anuluj - anuluje operacje przenoszenia uwag z zamówienia do dok. handlowego
Towary
 • Dodano możliwość importu/eksportu cen artykułów z pliku CSV.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy Powielanie artykułu - cenniki. Pozwala on przenosić wszystkie, wybrane lub nie przenosić cenników indywidualnych z powielanego towaru do nowego.
 • Dodano możliwość kopiowania pola Nr artykułu w oknie edycji towaru
 • Uwzględniono powielanie atrybutu dostępności w sklepie B2C/B2B podczas powielania artykułu.
 • Dodano kolumnę Kod CN w kartotece artykułów.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczne wykrywanie czy w schowku systemowym zawarty jest prawidłowy numer NIP w trakcie pobierania danych z GUS. Jeśli schowek zawiera poprawny numer NIP jest on automatycznie wklejany w pole Numer NIP w oknie pobierania danych z GUS.
 • Dodano możliwość grupowego wycofania zgody RODO.
Wydruki
 • Dodano na wydruku korekty zmieniającej kontrahenta dane przed i po kontrahenta.
 • Przywrócono separatory w formie spacji pomiędzy tysięcznymi grupami na wydruku faktury.
 • Dodano nowy parametr wydruku Ukryj termin realizacji na raporcie zamówienia.
 • Dodano drukowanie pola NIP na wydruku Stan rozrachunków - raport szczegółowy.
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano na wydruku paragonu z drukarki Elzab Mera+, Zeta, D10 opis pozycji.
CRM
 • Dodano wyświetlanie zadań CRM użytkownika po zalogowaniu do aplikacji.
 • Podczas przenoszenia zadań pomiędzy kalendarzami pracowników dodano propozycję zamiany tych pracowników skojarzonych z kalendarzami.
Zmiany w wersji 8.40.4 w wariancie START (24.01.2019)
Ogólne
 • Dodano integrację z płatnościami online Przelewy 24 (usługa subskrypcyjna)
  • Dodano nowe parametry w konfiguracji firmy w sekcji rachunków bankowych:
   • Login
   • Hasło
   • Numer klienta
  • Dodano możliwość generowania linku do płatności online oraz jego wysyłki emailem i wydruku (także w formie kodu QR) na dokumentach faktur oraz zamówień
  • Dodano listę szczegółów na zamówieniach oraz dokumentach handlowych z informacjami o linku
  • Dodano operację dodatkową dostępną pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów dotyczącej linku pozwalającej sprawdzić czy płatność została wykonana przez klienta oraz ją potwierdzić
  • Dodano możliwość wyboru w danej formie płatności jaki operator szybkiej płatności ma być wykorzystany do wygenerowaniu linku
  • Dodano automatyczne generowanie linku podczas zapisywania dokumentu zamówienia lub faktury z formą, do której przypisano operatora szybkiej płatności
 • Dodano możliwość wprowadzenia historii nazwy banku
 • Dodano możliwość zmiany hasła dla wybranego użytkownika w trybie Popraw z poziomu kartoteki użytkowników.
 • Rozszerzono słownik operacji rodzajów operacji finansowych aby był zależny od firmy.
 • Dodano na liście dokumentów finansowych oraz magazynowych wyświetlanie informacji o powiązanym pracowniku
 • Dodano kolumnę Opis pozycji w schowku pozycji.
 • Dodano indeks katalogowy i handlowy i katalogowy w liście szczegółów w zakładce Pozycje.
Towary
 • Dodano możliwość przywracania domyślnego układu kolumn w oknie historii przychodu i rozchodu towaru .
 • Dodano automatyczną zmianę znaku pojedynczego apostrofu w trakcie importu artykułów z CSV na znak tzw. backtick zgodny ze środowiskiem pracy WAPRO Mag
Kontrahenci
 • Dodano możliwość wybrania opcji Pokaż pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów w zakładce dokumenty handlowe .
 • Zmodyfikowano domyślny porządek sortowania na malejący na oknie adresów dostaw kontrahentów tak aby ostatnio dodane były na górze listy.
Zamówienia
 • Dodano na oknie podglądu ceny (ctrl + shift + c) z poziomu pozycji zamówienia informacji o ostatniej dacie sprzedaży danego towaru dla danego kontrahenta
 • Dodano w oknie realizacji pozycji zamówienia wyświetlanie opisu towaru w polu z komunikatami.
Dokumenty handlowe
 • Dodano filtr na oknie weryfikacji kwoty VAT z faktury - "Pokazuj zapisy VAT: wszystkie lub kwota VAT <> 0"
 • Dodano kolumnę kod kreskowy w oknie pozycji korekty.
 • Dodano możliwość wydruku polecenia przelewu z poziomu dokumentów handlowych dla dokumentów ze Split Payment.
CRM
 • Dodano słownik pola Temat zadania
Rozrachunki
 • Dodano sortowanie wg kolumny Pozostało w oknie wyboru rozrachunku do rozliczenia
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie START (20.11.2018)
Ogólne
 • Dodano w edycji danych firmy pole BDO (pole dotyczące utylizacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych
 • Dodano wydruk pola BDO na dokumencie faktury zwykłej i wzór własny
 • Dodano wydruk pola BDO na paragonach fiskalnych w drukarkach:
  • EPSON Thorell TM - konfiguracja urządzenia zakładka Stopka
  • POSNET Thermal FV EJ LCD - opcja Operacje na drukarce a następnie w sekcji Programowanie wstępne ustawienie Stopka paragonu i opcja Zaprogramuj
  • W wielu drukarkach można zaprogramować to pole jako dodatkowa linijka paragonu przez program serwisowy
 • Zoptymalizowano proces zamykania aplikacji poprzez zapis tylko zmienionych ustawień konfiguracyjnych
Paczki
 • Dodano możliwość ukrywania na liście wyboru operatora przesyłki poprzez wyłączenie jego aktywności w konfiguracji firmy w sekcji paczek.
 • Rozszerzono sprawdzanie formy płatności typu Pobranie o różne warianty słowa Pobranie podczas tworzenia paczki z zamówienia, tak aby po utworzeniu paczki oznaczona została ona jako pobraniowa oraz przypisała się kwota pobrania.
 • Dodano wyłączanie listy rozwijalnej "Gabaryt" po wybraniu opcji Odbiera kurier dla paczek Inpost.
Dokumenty handlowe
 • Dodano nowy filtr dostępny pod F8 w zakładce 4) Dokumenty seryjne, wyróżnik, marża o nazwie Dokumenty handlowe z opcjami wyboru:
  • powiązane z zamówieniami z modułu WAPRO Aukcje
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B
  • powiązane z zamówieniami ze sklepu internetowego WAPRO B2C/B2B lub z WAPRO Aukcje
 • Wyłączono proponowanie zmiany ceny na dokumencie po zmianie kontrahenta na paragonie zafiskalizowanym
 • Dodano przenoszenie numerów serii i dat ważności z dokumentu korekty nierejestrowanej
Towary
 • Dodano możliwość oznaczania jednostek miary jako archiwalna aby ukryć ją na liście wyboru.
 • Dodano możliwość konfigurowania kategorii wielopoziomowych przy wywołaniu słownika z poziomu edycji towaru
 • Dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego wg indeksu katalogowego i handlowego
Kontrahenci
 • Dodano na oknie krajów kontrahenta możliwość ustawienia opcji kraj UE
 • Usprawniono funkcję zatwierdzania okna pobierania danych kontrahenta z GUS poprzez F10 aby nie wymagała podwójnego kliknięcia F10
 • Zmodyfikowano sposób wyszukiwania kontrahenta wg NIP aby nie uwzględniał wpisywanych myślników w numerze
Zamówienia
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Uwzględniaj wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień w limicie kupieckim"
CRM
 • Rozszerzono parametr firmy dot. CRM - Kontrola przydzielenia w zadaniach CRM o wartość Pracownik i kontakt
Dokumenty magazynowe
 • Ulepszono filtr dokumentów magazynowych do zafakturowania aby uwzględniał tylko te typy dokumentów, które mają ustawioną flagę Podlega fakturowaniu.
Rozrachunki
 • Zmodyfikowano funkcję powielania rozrachunku aby po zapisie jako pracownik tworzący był pracownik, który powielił a nie utworzył pierwotny dokument
Wydruki
 • Zmodyfikowano sposób wydruku grupowego zamówienia od odbiorcy aby cała seria była wg wskazanego wariantu przez użytkownika a nie wg domyślnego
 • Dodano do nazwy pliku nazwy kontrahenta oraz daty i godziny podczas generowania wezwania do zapłaty do PDF
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie START (01.10.2018)
Ogólne
 • Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
 • Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
 • Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
 • Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
 • Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
 • Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
Paczki
 • Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
 • Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
  • Dodawanie paczek
  • Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
  • Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
  • Pobieranie etykiet
  • Zamawianie kuriera
  • Sprawdzanie statusu
 • Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
 • Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
 • Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
 • Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
 • Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
 • Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
 • Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
 • Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
Dokumenty handlowe
 • Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
 • Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
 • Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
 • Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
 • Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
 • Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
Towary
 • Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
 • Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
 • Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
 • Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
Zamówienia
 • Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
Kontrahenci
 • Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
Dokumenty finansowe
 • Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
Dokumenty magazynowe
 • Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
 • Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
 • Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
 • Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
Rozrachunki
 • Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
 • Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
 • Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
 • Dodano możliwość powielania rozrachunków
 • Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
Urządzenia zewnętrzne
 • Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
 • Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
  • Emar Printo
  • Emar Tempo Pro
  • Posnet Thermal HD
  • Posnet Thermal XL
  • Posnet Thermal FV EJ LED
  • Posnet Thermal FV EJ LCD
  • Posnet Themo HS FV EJ