Historia zmian WAPRO Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mag. Wybierz wariant programu.

KSEF

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych.
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF.
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink.
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów.
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania.
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów.
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB - zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą . Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF.
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście.
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu. 
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze. 

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość określenia znacznika Przychód odłożony w czasie dla MP w operacji realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument magazynowy oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych.
 • Zmodyfikowano działanie generatora zamówień do dostawców, aby w przypadku ustawienia filtra na towary bez wskazania typu towarów uwzględniał typy z filtra obecnie nie generowały się zamówienia.
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie.
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana.
 • Uwspólniono wyświetlanie wartości walutowych w zleceniach serwisowych w dokumencie, liście szczegółów pozycji i nagłówku dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm konfiguracji kolumn na pozycjach reklamacji.
 • Odblokowano możliwość kasowania dokumentów MP odłożonych w czasie.
 • Dodano automatyczne przenoszenie opisu wariantu produkcyjnego do pola Opis pozycji na dokumencie ZLM.
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe "Proponuj pierwszy dzień roboczy", który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy.
 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych pozycji zlecenia produkcyjnego podczas jego powielania.
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej.
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego.

KONTRAHENCI

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV.
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie.
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki.
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć.
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie.

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost.
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisoweg.

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych "Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych".
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisowego.

WYDRUKI

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT.
 • Dodano nowy raport Sprzedaż w podziale na handlowców wg dokumentów - uwzgędnia handlowca przypisanego do dokumentu a nie do kontrahenta.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie.

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Dodano zmienną $Brutto_Netto w gniazdach otwarcie okna zamówienia oraz Wybór kontrahenta w akcji Dodawanie zamówienia.

KSEF

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych.
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF.
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink.
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów.
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania.
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów.
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB - zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą . Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF.
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście.
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu. 
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze. 

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość określenia znacznika Przychód odłożony w czasie dla MP w operacji realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument magazynowy oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych.
 • Zmodyfikowano działanie generatora zamówień do dostawców, aby w przypadku ustawienia filtra na towary bez wskazania typu towarów uwzględniał typy z filtra obecnie nie generowały się zamówienia.
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie.
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana.
 • Uwspólniono wyświetlanie wartości walutowych w zleceniach serwisowych w dokumencie, liście szczegółów pozycji i nagłówku dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm konfiguracji kolumn na pozycjach reklamacji.
 • Odblokowano możliwość kasowania dokumentów MP odłożonych w czasie.
 • Dodano automatyczne przenoszenie opisu wariantu produkcyjnego do pola Opis pozycji na dokumencie ZLM.
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe "Proponuj pierwszy dzień roboczy", który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy.
 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych pozycji zlecenia produkcyjnego podczas jego powielania.
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej.
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego.

KONTRAHENCI

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV.
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie.
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki.
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć.
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie.

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost.
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisoweg.

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych "Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych".
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisowego.

WYDRUKI

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT.
 • Dodano nowy raport Sprzedaż w podziale na handlowców wg dokumentów - uwzgędnia handlowca przypisanego do dokumentu a nie do kontrahenta.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie.

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Dodano zmienną $Brutto_Netto w gniazdach otwarcie okna zamówienia oraz Wybór kontrahenta w akcji Dodawanie zamówienia.

KSEF

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych.
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF.
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink.
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów.
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania.
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów.
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB - zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą . Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF.
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście.
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu. 
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze. 

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość określenia znacznika Przychód odłożony w czasie dla MP w operacji realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument magazynowy oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych.
 • Zmodyfikowano działanie generatora zamówień do dostawców, aby w przypadku ustawienia filtra na towary bez wskazania typu towarów uwzględniał typy z filtra obecnie nie generowały się zamówienia.
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie.
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana.
 • Uwspólniono wyświetlanie wartości walutowych w zleceniach serwisowych w dokumencie, liście szczegółów pozycji i nagłówku dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm konfiguracji kolumn na pozycjach reklamacji.
 • Odblokowano możliwość kasowania dokumentów MP odłożonych w czasie.
 • Dodano automatyczne przenoszenie opisu wariantu produkcyjnego do pola Opis pozycji na dokumencie ZLM.
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe "Proponuj pierwszy dzień roboczy", który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy.
 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych pozycji zlecenia produkcyjnego podczas jego powielania.
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej.
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego.

KONTRAHENCI

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV.
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie.
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki.
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć.
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie.

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost.
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisoweg.

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych "Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych".
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisowego.

WYDRUKI

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT.
 • Dodano nowy raport Sprzedaż w podziale na handlowców wg dokumentów - uwzgędnia handlowca przypisanego do dokumentu a nie do kontrahenta.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie.

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Dodano zmienną $Brutto_Netto w gniazdach otwarcie okna zamówienia oraz Wybór kontrahenta w akcji Dodawanie zamówienia.

KSEF

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych.
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF.
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink.
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów.
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania.
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów.
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB - zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą . Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF.
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście.
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu. 
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze. 

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość określenia znacznika Przychód odłożony w czasie dla MP w operacji realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument magazynowy oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych.
 • Zmodyfikowano działanie generatora zamówień do dostawców, aby w przypadku ustawienia filtra na towary bez wskazania typu towarów uwzględniał typy z filtra obecnie nie generowały się zamówienia.
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie.
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana.
 • Uwspólniono wyświetlanie wartości walutowych w zleceniach serwisowych w dokumencie, liście szczegółów pozycji i nagłówku dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm konfiguracji kolumn na pozycjach reklamacji.
 • Odblokowano możliwość kasowania dokumentów MP odłożonych w czasie.
 • Dodano automatyczne przenoszenie opisu wariantu produkcyjnego do pola Opis pozycji na dokumencie ZLM.
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe "Proponuj pierwszy dzień roboczy", który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy.
 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych pozycji zlecenia produkcyjnego podczas jego powielania.
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej.
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego.

KONTRAHENCI

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV.
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie.
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki.
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć.
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie.

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost.
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisoweg.

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych "Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych".
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisowego.

WYDRUKI

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT.
 • Dodano nowy raport Sprzedaż w podziale na handlowców wg dokumentów - uwzgędnia handlowca przypisanego do dokumentu a nie do kontrahenta.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie.

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Dodano zmienną $Brutto_Netto w gniazdach otwarcie okna zamówienia oraz Wybór kontrahenta w akcji Dodawanie zamówienia.

KSEF

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych.
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF.
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink.
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów.
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania.
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów.
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB - zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą . Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF.
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście.
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu. 
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze. 

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość określenia znacznika Przychód odłożony w czasie dla MP w operacji realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument magazynowy oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych.
 • Zmodyfikowano działanie generatora zamówień do dostawców, aby w przypadku ustawienia filtra na towary bez wskazania typu towarów uwzględniał typy z filtra obecnie nie generowały się zamówienia.
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie.
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana.
 • Uwspólniono wyświetlanie wartości walutowych w zleceniach serwisowych w dokumencie, liście szczegółów pozycji i nagłówku dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm konfiguracji kolumn na pozycjach reklamacji.
 • Odblokowano możliwość kasowania dokumentów MP odłożonych w czasie.
 • Dodano automatyczne przenoszenie opisu wariantu produkcyjnego do pola Opis pozycji na dokumencie ZLM.
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe "Proponuj pierwszy dzień roboczy", który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy.
 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych pozycji zlecenia produkcyjnego podczas jego powielania.
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej.
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego.

KONTRAHENCI

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV.
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie.
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki.
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć.
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie.

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost.
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisoweg.

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych "Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych".
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisowego.

WYDRUKI

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT.
 • Dodano nowy raport Sprzedaż w podziale na handlowców wg dokumentów - uwzgędnia handlowca przypisanego do dokumentu a nie do kontrahenta.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie.

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

Dodano zmienną $Brutto_Netto w gniazdach otwarcie okna zamówienia oraz Wybór kontrahenta w akcji Dodawanie zamówienia.

KSEF

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych.
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF.
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink.
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów.
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania.
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów.
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB - zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą . Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF.
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście.
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu. 
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze. 

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych.
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie.
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana.
 • Uwspólniono wyświetlanie wartości walutowych w zleceniach serwisowych w dokumencie, liście szczegółów pozycji i nagłówku dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm konfiguracji kolumn na pozycjach reklamacji.
 • Odblokowano możliwość kasowania dokumentów MP odłożonych w czasie.
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe "Proponuj pierwszy dzień roboczy", który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy.
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej.
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego.

KONTRAHENCI

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV.
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie.
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki.
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć.
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie.

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost.
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisoweg.

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych "Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych".
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego.
 • Dodano obsługę adresów dostawy dla zlecenia serwisowego. 

WYDRUKI

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie.

KSEF

 • Odblokowano możliwość ustawiania daty wysyłki dokumentów przez KSeF dla zaznaczonych kontrahentów w zakładce KSeF dla operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych.
 • Dodano prezentowanie daty ustawionej dla kontrahenta jako odbiór dokumentów KSeF w liście szczegółów Weryfikacja/KSeF.
 • Dodano walidację załącznika w formacie KSeF ze schematem XSD przed wysyłką dokumentu do KSeF za pośrednictwem BusinessLink.
 • Dodano szczegółowe statusy wysyłki do usługi BusinessLink oraz KSeF w buforze dokumentów.
 • Zmodyfikowano nazwę operacji dodatkowej Oznacz dokumenty do księgowania na Oznacz dokumenty do wysłania do KSeF oraz do Księgowania.
 • Dodano automatyczną wysyłkę poprzez czynności automatyczne dokumentów oznaczonych do wysyłki do KSeF oraz powiadomienia w przypadku odrzuconych dokumentów.
 • Dodano operację pod prawy przycisk myszy Pokaż w buforze na liście dokumentów handlowych, umożliwia przejście do szczegółów wysyłki tego dokumentu do BusinessLink w buforze.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów po statusach wysyłki do KSeF na oknach bufora oraz dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość podpisania dokumentów wysyłanych do KSeF, których rozmiar przekracza 1MB - zgodnie z wytycznymi działania usługi pliki takie wysyłane są po uprzednim podpisaniu pliku inną metodą . Operacja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w zakładce Szczegóły dokumentu KSeF.
 • Dodano możliwość pobierania potwierdzenia UPO dla wysłanych dokumentów KSeF pod prawym przyciskiem myszy w liście.
 • Dodano możliwość dodania tokenu do komunikacji z KSeF dla konkretnego użytkownika programu. Umożliwia to przypisywanie uprawnień do komunikacji z KSeF dla konkretnych operatorów programu.
 • Poprawiono mechanizm informowania o pojawieniu się nowych dokumentów w buforze.

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument zamówienia oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Dodano możliwość określenia konkretnego typu dokumentu na jaki realizowany ma być dokument magazynowy oraz uwzględnienie tego typu w operacji realizacji.
 • Prezentowanie preferowanego typu dokumentu handlowego w liście szczegółów Zamówienia w oknie dokumentów magazynowych oraz handlowych.
 • Dodano kopiowanie zawartości do schowka w kolumnach numer dokumentu na oknie historia przychodu i rozchodu towaru przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz prezentowanie pola Uwagi w tym oknie.
 • Dodano pod prawym przyciskiem myszy na korekcie zbiorczej opcję Pozycja korygowana, która wyświetla pierwotną pozycję, która jest korygowana.
 • Dodano parametr użytkownika w sekcji parametry handlowe "Proponuj pierwszy dzień roboczy", który określa czy termin płatności, wypadający w dzień wolny przesunąć na pierwszy dzień roboczy.
 • Dodano możliwość podglądu dokumentu handlowego z poziomu listy dokumentów korygowanych w trakcie wystawiania korekty zbiorczej.
 • Dodano możliwość wyświetlenia dokumentu magazynowego oraz wyświetlenia listy korekt dla dokumentu magazynowego z poziomu listy szczegółów na dokumentach handlowych. Opcje dostępne pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano logowanie w aktywności użytkownika informacji o utworzeniu RW/PW podczas tworzenia zlecenia serwisowego.

KONTRAHENCI

 • Dodano uwzględnienie parametru email do raportów dla nowych kontrahentów pobieranych z Wapro e-commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość importu domyślnej ceny sprzedaży w funkcji importu danych o towarach z pliku CSV.
 • Dodano zabezpieczenie przy imporcie plików z CSV, które sprawdza postać pola kodu kreskowego w przypadku wartości skonwertowanej przez MS Excel do notacji naukowej (E+) pole nie nadpisuje zawartości w bazie.
 • Rozszerzono nazwę artykułu w cenniku indywidualnym do 230 znaków analogicznie dla nazwy artykułu z kartoteki.
 • Dodano nową operację Grupowa zmiana w sekcji Zdjęcia pod prawym przyciskiem myszy do grupowego ustawienia dostępności zdjęć.
 • Dodano wyświetlanie nazwy całej w oknie weryfikacji pozycji na dokumencie.

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nową listę szczegółów w zamówieniach, dokumentach magazynowych i handlowych, prezentuje ona informacjeo o paczkach kurierskich, które zostały utworzone do aktualnie podświetlonego dokumentu.
 • Dodano możliwość wskazania domyślnego rozmiaru paczki dla operatora Shipx Inpost.
 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z dokumentu typu zlecenie serwisowe.

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano nową operację dodatkową w zleceniach serwisowych "Zysk zaznaczonych zleceń serwisowych".
 • Dodano możliwość podsumowania pozycji kosztorysu części zlecenia serwisowego.

WYDRUKI

 • Poprawiono drukowanie numeru BDO dla firm w grupie VAT.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie grupowego zatwierdzenia dokumentów odłożonych w czasie.