Historia zmian WAPRO Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mag. Wybierz wariant programu.

Ogólne
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły "Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu" zwartościami "Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj". Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu.
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu.
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole "Data uzgodnienia warunków korekty".
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty.
 • Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów.
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę "Data do" do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD.
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora.
 • Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD.
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
 • Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku.
Towary
 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami.
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument.
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów "Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami".
Paczki kurierskie
 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku.
 • Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma - wzór własny angielski.
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • Dodano możliwość wyboru roku w raporcie "Obrót w miesiącach wg. krajów".
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma "VAT w walucie bazowej".
 • Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat.
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.
 • Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny - polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano gniazdo obsługi dla przycisku "Wybór tytułem" z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwraca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych. - PP
Uprawnienia
 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych.
Urządzenia zewnetrzne
 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P.
Ogólne
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły "Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu" zwartościami "Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj". Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu.
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu.
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole "Data uzgodnienia warunków korekty".
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty.
 • Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów.
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę "Data do" do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD.
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora.
 • Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD.
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
 • Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku.
Towary
 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami.
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument.
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów "Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami".
Paczki kurierskie
 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku.
 • Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma - wzór własny angielski.
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • Dodano możliwość wyboru roku w raporcie "Obrót w miesiącach wg. krajów".
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma "VAT w walucie bazowej".
 • Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat.
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.
 • Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny - polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano gniazdo obsługi dla przycisku "Wybór tytułem" z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwraca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych. - PP
Uprawnienia
 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych.
Urządzenia zewnetrzne
 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P.
Ogólne
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły "Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu" zwartościami "Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj". Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu.
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu.
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole "Data uzgodnienia warunków korekty".
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty.
 • Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów.
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę "Data do" do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD.
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora.
 • Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD.
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
 • Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku.
Towary
 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami.
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument.
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów "Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami".
Paczki kurierskie
 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku.
 • Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma - wzór własny angielski.
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • Dodano możliwość wyboru roku w raporcie "Obrót w miesiącach wg. krajów".
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma "VAT w walucie bazowej".
 • Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat.
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.
 • Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny - polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN.
Uprawnienia
 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych.
Urządzenia zewnetrzne
 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P.
Ogólne
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły "Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu" zwartościami "Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj". Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu.
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu.
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole "Data uzgodnienia warunków korekty".
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty.
 • Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów.
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę "Data do" do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD.
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora.
 • Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD.
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
 • Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku.
Towary
 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami.
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument.
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów "Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami".
Paczki kurierskie
 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku.
 • Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma - wzór własny angielski.
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • Dodano możliwość wyboru roku w raporcie "Obrót w miesiącach wg. krajów".
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma "VAT w walucie bazowej".
 • Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat.
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.
 • Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny - polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN.
Uprawnienia
 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych.
Urządzenia zewnetrzne
 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P.
Ogólne
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły "Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu" zwartościami "Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj". Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu.
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu.
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole "Data uzgodnienia warunków korekty".
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty.
 • Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów.
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę "Data do" do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD.
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora.
 • Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD.
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
 • Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku.
Towary
 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami.
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument.
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów "Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami".
Paczki kurierskie
 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku.
 • Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma - wzór własny angielski.
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • Dodano możliwość wyboru roku w raporcie "Obrót w miesiącach wg. krajów".
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma "VAT w walucie bazowej".
 • Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat.
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.
 • Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny - polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN.
Uprawnienia
 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych.
Urządzenia zewnetrzne
 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P.
Ogólne
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu.
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole "Data uzgodnienia warunków korekty".
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę "Data do" do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
Towary
 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów "Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami".
Paczki kurierskie
 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma "VAT w walucie bazowej".
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.
Uprawnienia
 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych.
Urządzenia zewnetrzne
 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P.
Ogólne
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole "Data uzgodnienia warunków korekty".
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę "Data do" do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
Towary
 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów "Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami".
Paczki kurierskie
 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma "VAT w walucie bazowej".
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.