Historia zmian WAPRO Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mag. Wybierz wariant programu.

OGÓLNE

 • Dodano w module e-Poczta możliwość uwierzytelnienia użytkownika w poczcie Google z wykorzystaniem OAuth.
 • Dostosowano aplikację do obsługi formatu FA(2) dla wymiany danych z Krajowym systemem e-Faktur (KSeF) za pośrednictwem usługi Businesslink.
 • Dodano atrybut magazynu Magazyn kosztowy, umożliwia on przekazywanie importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych do tego magazynu. 
 • Dodano atrybut kontrahenta Kontrahent kosztowy, umożliwia on tworzenie tylko rozrachunków do rozliczenia z kontrahentem dla importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych. 
 • Dodano parametr w sekcji Kontrahenci - Obsługa faktur kosztowych (uwzględnia on znacznik Kontrahent kosztowy w danych kontrahenta) - umożliwia on sterowanie obsługą dokumentów kosztowych przez 3 opcje: Ignoruj dokument, Generuj rozrachunek, Generuj fakturę zakupu. 
 • Dodano możliwość kopiowanie danych z pola dodatkowego oznaczonego jako niepodlegające edycji.
 • Dodano pole Opis dla grupy użytkowników.
 • Wyłączono kolorowanie czcionki w liście rubryk cenowych dla rubryk zależnych od innych.
 • Odblokowano możliwość zmiany pola Operator oraz Kurier dla form dostawy zintegrowanych ze sklepem Wapro e-Commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość kopiowania zaznaczonych pozycji do schowka zarówno w trybie kartoteki jak również wyboru na dokument (w tym z włączoną opcją grupowego wpisywania ilości na dokument).
 • Dodano możliwość edytowania ilości dla pozycji zapisanej w schowku z uwzględnieniem jednostki w jakiej wpisana jest pozycja oraz podzielności jednostki.
 • Dodano parametr użytkownika Rozszerzone szukanie intuicyjne, określa on czy w trakcie szukania wg pola nazwa typu intuicja system ma automatycznie podstawiać pod spację w polu wyszukiwania znak % odpowiadający dowolnej ilości znaków alfanumerycznych jako maskę.
 • Rozszerzono pole opis wariantu produktu do 1000 znaków.
 • Rozszerzono import artykułów z CSV o pola JEDNOSTKA_REF_SKROT (skrót jednostki referencyjnej) oraz ILOSC_REF (ilość jednostki referencyjnej).
 • Dodano możliwość ustawiania, które kolory mają się pojawiać na liście artykułów przy obsłudze stanów min/max, cenach promocyjnych czy obrocie zablokowanym.
 • Dodano kolumnę Narzut na liście artykułów.
 • Rozszerzono funkcję powielenia artykułu o znaczniki dostępności zdjęć.

DOKUMENTY

 • Dodano parametr Rozrachunki dla faktur krajowych w walucie - umożliwia wskazanie czy kwota do rozrachunku to wartość netto czy brutto.
 • Poprawiono obsługę rozrachunków w module dokumentów niezatwierdzonych.
 • Poprawiono proponowanie adresu dostawy po wyborze na dokument.
 • Poprawiono proponowanie numeru bankowego dla operacji dodatkowej Elektroniczne polecenie przelewu na liście rozrachunków.
 • Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych w filtrze dokumentów finansowych | dokumenty bankowe tylko do rachunków aktywnych.
 • Poprawiono import kontrahentów pomiędzy Wapro Mag i Wapro Fakir w sytuacji kiedy nazwa krótka jest różna a nazwa pełna i nip są zgodne.
 • Poprawiono podpowiadanie rachunku bankowego przypisanego do kontrahenta w operacji Fakturowanie RO.
 • Dodano możliwość zmiany danych do Intrastat na zatwierdzonej pozycji dokumentu przez operację dostępną pod prawym przyciskiem myszy Grupowa zmiana Intrastat na pozycji dokumentu.

CRM

 • Dodano podgląd zlecenia serwisowego pod prawy przycisk myszy na zadaniu CRM.

WYDRUKI

 • Dodano parametr Drukuj numer EORI dla faktur walutowych.
 • Dodano parametr Drukuj dane firmy dla wydruku WZ.
 • Dodano możliwość dodania pliku logo graficznego w danych firmy dla stopki oraz parametr Drukuj stopkę firmy dla wydruku FV.
 • Dodano parametr Drukuj tylko pozycje skorygowane dla wydruku PZ po korektach.
 • Dodano parametr Drukuj kod kreskowy na systemowym wydruku paragonu (niefiskalny).
 • Dodano możliwość drukowania opisu na wydrukach zlecenia serwisowego (raporty systemowe oraz CR).
 • Dodano parametr Drukuj nazwy i indeksy indywidualne na systemowym wydruku faktury.
 • Dodano parametr Drukuj VAT w walucie dla dok. walutowych na wydruku korekty dokumentu walutowego.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie Zmiana pracownika - umożliwia sterownia blokadą na poziomie grup uprawnień użytkowników a nie jak dotychczas przez globalny parametr firmy.

OGÓLNE

 • Dodano w module e-Poczta możliwość uwierzytelnienia użytkownika w poczcie Google z wykorzystaniem OAuth.
 • Dostosowano aplikację do obsługi formatu FA(2) dla wymiany danych z Krajowym systemem e-Faktur (KSeF) za pośrednictwem usługi Businesslink.
 • Dodano atrybut magazynu Magazyn kosztowy, umożliwia on przekazywanie importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych do tego magazynu. 
 • Dodano atrybut kontrahenta Kontrahent kosztowy, umożliwia on tworzenie tylko rozrachunków do rozliczenia z kontrahentem dla importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych. 
 • Dodano parametr w sekcji Kontrahenci - Obsługa faktur kosztowych (uwzględnia on znacznik Kontrahent kosztowy w danych kontrahenta) - umożliwia on sterowanie obsługą dokumentów kosztowych przez 3 opcje: Ignoruj dokument, Generuj rozrachunek, Generuj fakturę zakupu. 
 • Dodano możliwość kopiowanie danych z pola dodatkowego oznaczonego jako niepodlegające edycji.
 • Dodano pole Opis dla grupy użytkowników.
 • Wyłączono kolorowanie czcionki w liście rubryk cenowych dla rubryk zależnych od innych.
 • Odblokowano możliwość zmiany pola Operator oraz Kurier dla form dostawy zintegrowanych ze sklepem Wapro e-Commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość kopiowania zaznaczonych pozycji do schowka zarówno w trybie kartoteki jak również wyboru na dokument (w tym z włączoną opcją grupowego wpisywania ilości na dokument).
 • Dodano możliwość edytowania ilości dla pozycji zapisanej w schowku z uwzględnieniem jednostki w jakiej wpisana jest pozycja oraz podzielności jednostki.
 • Dodano parametr użytkownika Rozszerzone szukanie intuicyjne, określa on czy w trakcie szukania wg pola nazwa typu intuicja system ma automatycznie podstawiać pod spację w polu wyszukiwania znak % odpowiadający dowolnej ilości znaków alfanumerycznych jako maskę. 
 • Rozszerzono pole opis wariantu produktu do 1000 znaków.
 • Rozszerzono import artykułów z CSV o pola JEDNOSTKA_REF_SKROT (skrót jednostki referencyjnej) oraz ILOSC_REF (ilość jednostki referencyjnej).
 • Dodano możliwość ustawiania, które kolory mają się pojawiać na liście artykułów przy obsłudze stanów min/max, cenach promocyjnych czy obrocie zablokowanym.
 • Dodano kolumnę Narzut na liście artykułów.
 • Rozszerzono funkcję powielenia artykułu o znaczniki dostępności zdjęć.

DOKUMENTY

 • Dodano parametr Rozrachunki dla faktur krajowych w walucie - umożliwia wskazanie czy kwota do rozrachunku to wartość netto czy brutto.
 • Poprawiono obsługę rozrachunków w module dokumentów niezatwierdzonych.
 • Poprawiono proponowanie adresu dostawy po wyborze na dokument.
 • Poprawiono proponowanie numeru bankowego dla operacji dodatkowej Elektroniczne polecenie przelewu na liście rozrachunków.
 • Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych w filtrze dokumentów finansowych | dokumenty bankowe tylko do rachunków aktywnych.
 • Poprawiono import kontrahentów pomiędzy Wapro Mag i Wapro Fakir w sytuacji kiedy nazwa krótka jest różna a nazwa pełna i nip są zgodne.
 • Poprawiono podpowiadanie rachunku bankowego przypisanego do kontrahenta w operacji Fakturowanie RO.
 • Dodano możliwość zmiany danych do Intrastat na zatwierdzonej pozycji dokumentu przez operację dostępną pod prawym przyciskiem myszy Grupowa zmiana Intrastat na pozycji dokumentu.

CRM

 • Dodano podgląd zlecenia serwisowego pod prawy przycisk myszy na zadaniu CRM.

WYDRUKI

 • Dodano parametr Drukuj numer EORI dla faktur walutowych.
 • Dodano parametr Drukuj dane firmy dla wydruku WZ.
 • Dodano możliwość dodania pliku logo graficznego w danych firmy dla stopki oraz parametr Drukuj stopkę firmy dla wydruku FV.
 • Dodano parametr Drukuj tylko pozycje skorygowane dla wydruku PZ po korektach.
 • Dodano parametr Drukuj kod kreskowy na systemowym wydruku paragonu (niefiskalny).
 • Dodano możliwość drukowania opisu na wydrukach zlecenia serwisowego (raporty systemowe oraz CR).
 • Dodano parametr Drukuj nazwy i indeksy indywidualne na systemowym wydruku faktury.
 • Dodano parametr Drukuj VAT w walucie dla dok. walutowych na wydruku korekty dokumentu walutowego.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie Zmiana pracownika - umożliwia sterownia blokadą na poziomie grup uprawnień użytkowników a nie jak dotychczas przez globalny parametr firmy.

OGÓLNE

 • Dodano w module e-Poczta możliwość uwierzytelnienia użytkownika w poczcie Google z wykorzystaniem OAuth.
 • Dostosowano aplikację do obsługi formatu FA(2) dla wymiany danych z Krajowym systemem e-Faktur (KSeF) za pośrednictwem usługi Businesslink.
 • Dodano atrybut magazynu Magazyn kosztowy, umożliwia on przekazywanie importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych do tego magazynu.
 • Dodano atrybut kontrahenta Kontrahent kosztowy, umożliwia on tworzenie tylko rozrachunków do rozliczenia z kontrahentem dla importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych. 
 • Dodano parametr w sekcji Kontrahenci - Obsługa faktur kosztowych (uwzględnia on znacznik Kontrahent kosztowy w danych kontrahenta) - umożliwia on sterowanie obsługą dokumentów kosztowych przez 3 opcje: Ignoruj dokument, Generuj rozrachunek, Generuj fakturę zakupu. 
 • Dodano możliwość kopiowanie danych z pola dodatkowego oznaczonego jako niepodlegające edycji.
 • Dodano pole Opis dla grupy użytkowników.
 • Wyłączono kolorowanie czcionki w liście rubryk cenowych dla rubryk zależnych od innych.
 • Odblokowano możliwość zmiany pola Operator oraz Kurier dla form dostawy zintegrowanych ze sklepem Wapro e-Commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość kopiowania zaznaczonych pozycji do schowka zarówno w trybie kartoteki jak również wyboru na dokument (w tym z włączoną opcją grupowego wpisywania ilości na dokument). 
 • Dodano możliwość edytowania ilości dla pozycji zapisanej w schowku z uwzględnieniem jednostki w jakiej wpisana jest pozycja oraz podzielności jednostki.
 • Dodano parametr użytkownika Rozszerzone szukanie intuicyjne, określa on czy w trakcie szukania wg pola nazwa typu intuicja system ma automatycznie podstawiać pod spację w polu wyszukiwania znak % odpowiadający dowolnej ilości znaków alfanumerycznych jako maskę. 
 • Rozszerzono pole opis wariantu produktu do 1000 znaków.
 • Rozszerzono import artykułów z CSV o pola JEDNOSTKA_REF_SKROT (skrót jednostki referencyjnej) oraz ILOSC_REF (ilość jednostki referencyjnej).
 • Dodano możliwość ustawiania, które kolory mają się pojawiać na liście artykułów przy obsłudze stanów min/max, cenach promocyjnych czy obrocie zablokowanym.
 • Dodano kolumnę Narzut na liście artykułów.
 • Rozszerzono funkcję powielenia artykułu o znaczniki dostępności zdjęć.

DOKUMENTY

 • Dodano parametr Rozrachunki dla faktur krajowych w walucie - umożliwia wskazanie czy kwota do rozrachunku to wartość netto czy brutto.
 • Poprawiono obsługę rozrachunków w module dokumentów niezatwierdzonych.
 • Poprawiono proponowanie adresu dostawy po wyborze na dokument.
 • Poprawiono proponowanie numeru bankowego dla operacji dodatkowej Elektroniczne polecenie przelewu na liście rozrachunków.
 • Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych w filtrze dokumentów finansowych | dokumenty bankowe tylko do rachunków aktywnych.
 • Poprawiono import kontrahentów pomiędzy Wapro Mag i Wapro Fakir w sytuacji kiedy nazwa krótka jest różna a nazwa pełna i nip są zgodne.
 • Poprawiono podpowiadanie rachunku bankowego przypisanego do kontrahenta w operacji Fakturowanie RO.
 • Dodano możliwość zmiany danych do Intrastat na zatwierdzonej pozycji dokumentu przez operację dostępną pod prawym przyciskiem myszy Grupowa zmiana Intrastat na pozycji dokumentu.

CRM

 • Dodano podgląd zlecenia serwisowego pod prawy przycisk myszy na zadaniu CRM.

WYDRUKI

 • Dodano parametr Drukuj numer EORI dla faktur walutowych.
 • Dodano parametr Drukuj dane firmy dla wydruku WZ.
 • Dodano możliwość dodania pliku logo graficznego w danych firmy dla stopki oraz parametr Drukuj stopkę firmy dla wydruku FV.
 • Dodano parametr Drukuj tylko pozycje skorygowane dla wydruku PZ po korektach.
 • Dodano parametr Drukuj kod kreskowy na systemowym wydruku paragonu (niefiskalny).
 • Dodano możliwość drukowania opisu na wydrukach zlecenia serwisowego (raporty systemowe oraz CR).
 • Dodano parametr Drukuj nazwy i indeksy indywidualne na systemowym wydruku faktury.
 • Dodano parametr Drukuj VAT w walucie dla dok. walutowych na wydruku korekty dokumentu walutowego.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie Zmiana pracownika - umożliwia sterownia blokadą na poziomie grup uprawnień użytkowników a nie jak dotychczas przez globalny parametr firmy.

OGÓLNE

 • Dodano w module e-Poczta możliwość uwierzytelnienia użytkownika w poczcie Google z wykorzystaniem OAuth.
 • Dostosowano aplikację do obsługi formatu FA(2) dla wymiany danych z Krajowym systemem e-Faktur (KSeF) za pośrednictwem usługi Businesslink.
 • Dodano atrybut magazynu Magazyn kosztowy, umożliwia on przekazywanie importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych do tego magazynu. 
 • Dodano atrybut kontrahenta Kontrahent kosztowy, umożliwia on tworzenie tylko rozrachunków do rozliczenia z kontrahentem dla importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych. 
 • Dodano parametr w sekcji Kontrahenci - Obsługa faktur kosztowych (uwzględnia on znacznik Kontrahent kosztowy w danych kontrahenta) - umożliwia on sterowanie obsługą dokumentów kosztowych przez 3 opcje: Ignoruj dokument, Generuj rozrachunek, Generuj fakturę zakupu. 
 • Dodano możliwość kopiowanie danych z pola dodatkowego oznaczonego jako niepodlegające edycji.
 • Dodano pole Opis dla grupy użytkowników.
 • Wyłączono kolorowanie czcionki w liście rubryk cenowych dla rubryk zależnych od innych.
 • Odblokowano możliwość zmiany pola Operator oraz Kurier dla form dostawy zintegrowanych ze sklepem Wapro e-Commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość kopiowania zaznaczonych pozycji do schowka zarówno w trybie kartoteki jak również wyboru na dokument (w tym z włączoną opcją grupowego wpisywania ilości na dokument).
 • Dodano możliwość edytowania ilości dla pozycji zapisanej w schowku z uwzględnieniem jednostki w jakiej wpisana jest pozycja oraz podzielności jednostki.
 • Dodano parametr użytkownika Rozszerzone szukanie intuicyjne, określa on czy w trakcie szukania wg pola nazwa typu intuicja system ma automatycznie podstawiać pod spację w polu wyszukiwania znak % odpowiadający dowolnej ilości znaków alfanumerycznych jako maskę. 
 • Rozszerzono pole opis wariantu produktu do 1000 znaków.
 • Rozszerzono import artykułów z CSV o pola JEDNOSTKA_REF_SKROT (skrót jednostki referencyjnej) oraz ILOSC_REF (ilość jednostki referencyjnej).
 • Dodano możliwość ustawiania, które kolory mają się pojawiać na liście artykułów przy obsłudze stanów min/max, cenach promocyjnych czy obrocie zablokowanym.
 • Dodano kolumnę Narzut na liście artykułów.
 • Rozszerzono funkcję powielenia artykułu o znaczniki dostępności zdjęć.

DOKUMENTY

 • Dodano parametr Rozrachunki dla faktur krajowych w walucie - umożliwia wskazanie czy kwota do rozrachunku to wartość netto czy brutto.
 • Poprawiono obsługę rozrachunków w module dokumentów niezatwierdzonych.
 • Poprawiono proponowanie adresu dostawy po wyborze na dokument.
 • Poprawiono proponowanie numeru bankowego dla operacji dodatkowej Elektroniczne polecenie przelewu na liście rozrachunków.
 • Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych w filtrze dokumentów finansowych | dokumenty bankowe tylko do rachunków aktywnych.
 • Poprawiono import kontrahentów pomiędzy Wapro Mag i Wapro Fakir w sytuacji kiedy nazwa krótka jest różna a nazwa pełna i nip są zgodne.
 • Poprawiono podpowiadanie rachunku bankowego przypisanego do kontrahenta w operacji Fakturowanie RO.
 • Dodano możliwość zmiany danych do Intrastat na zatwierdzonej pozycji dokumentu przez operację dostępną pod prawym przyciskiem myszy Grupowa zmiana Intrastat na pozycji dokumentu.

CRM

 • Dodano podgląd zlecenia serwisowego pod prawy przycisk myszy na zadaniu CRM.

WYDRUKI

 • Dodano parametr Drukuj numer EORI dla faktur walutowych.
 • Dodano parametr Drukuj dane firmy dla wydruku WZ.
 • Dodano możliwość dodania pliku logo graficznego w danych firmy dla stopki oraz parametr Drukuj stopkę firmy dla wydruku FV.
 • Dodano parametr Drukuj tylko pozycje skorygowane dla wydruku PZ po korektach.
 • Dodano parametr Drukuj kod kreskowy na systemowym wydruku paragonu (niefiskalny).
 • Dodano możliwość drukowania opisu na wydrukach zlecenia serwisowego (raporty systemowe oraz CR).
 • Dodano parametr Drukuj nazwy i indeksy indywidualne na systemowym wydruku faktury.
 • Dodano parametr Drukuj VAT w walucie dla dok. walutowych na wydruku korekty dokumentu walutowego.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie Zmiana pracownika - umożliwia sterownia blokadą na poziomie grup uprawnień użytkowników a nie jak dotychczas przez globalny parametr firmy.

OGÓLNE

 • Dodano w module e-Poczta możliwość uwierzytelnienia użytkownika w poczcie Google z wykorzystaniem OAuth.
 • Dodano obsługę wariantu Biuro Wapro Mag oraz Biuro BusinessLink - umożliwia on wystawianie faktur przez podmiot trzeci czyli biuro rachunkowe w imieniu klienta i wysyłkę do KSeF. 
 • Dostosowano aplikację do obsługi formatu FA(2) dla wymiany danych z Krajowym systemem e-Faktur (KSeF) za pośrednictwem usługi Businesslink.
 • Dodano atrybut magazynu Magazyn kosztowy, umożliwia on przekazywanie importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych do tego magazynu. 
 • Dodano atrybut kontrahenta Kontrahent kosztowy, umożliwia on tworzenie tylko rozrachunków do rozliczenia z kontrahentem dla importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych. 
 • Dodano parametr w sekcji Kontrahenci - Obsługa faktur kosztowych (uwzględnia on znacznik Kontrahent kosztowy w danych kontrahenta) - umożliwia on sterowanie obsługą dokumentów kosztowych przez 3 opcje: Ignoruj dokument, Generuj rozrachunek, Generuj fakturę zakupu. 
 • Dodano możliwość kopiowanie danych z pola dodatkowego oznaczonego jako niepodlegające edycji.
 • Dodano pole Opis dla grupy użytkowników.
 • Wyłączono kolorowanie czcionki w liście rubryk cenowych dla rubryk zależnych od innych.
 • Odblokowano możliwość zmiany pola Operator oraz Kurier dla form dostawy zintegrowanych ze sklepem Wapro e-Commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość kopiowania zaznaczonych pozycji do schowka zarówno w trybie kartoteki jak również wyboru na dokument (w tym z włączoną opcją grupowego wpisywania ilości na dokument).
 • Dodano możliwość edytowania ilości dla pozycji zapisanej w schowku z uwzględnieniem jednostki w jakiej wpisana jest pozycja oraz podzielności jednostki.
 • Dodano parametr użytkownika Rozszerzone szukanie intuicyjne, określa on czy w trakcie szukania wg pola nazwa typu intuicja system ma automatycznie podstawiać pod spację w polu wyszukiwania znak % odpowiadający dowolnej ilości znaków alfanumerycznych jako maskę. 
 • Rozszerzono pole opis wariantu produktu do 1000 znaków.
 • Rozszerzono import artykułów z CSV o pola JEDNOSTKA_REF_SKROT (skrót jednostki referencyjnej) oraz ILOSC_REF (ilość jednostki referencyjnej).
 • Dodano możliwość ustawiania, które kolory mają się pojawiać na liście artykułów przy obsłudze stanów min/max, cenach promocyjnych czy obrocie zablokowanym.
 • Dodano kolumnę Narzut na liście artykułów.
 • Rozszerzono funkcję powielenia artykułu o znaczniki dostępności zdjęć.

DOKUMENTY

 • Dodano parametr Rozrachunki dla faktur krajowych w walucie - umożliwia wskazanie czy kwota do rozrachunku to wartość netto czy brutto.
 • Poprawiono obsługę rozrachunków w module dokumentów niezatwierdzonych.
 • Poprawiono proponowanie adresu dostawy po wyborze na dokument.
 • Poprawiono proponowanie numeru bankowego dla operacji dodatkowej Elektroniczne polecenie przelewu na liście rozrachunków.
 • Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych w filtrze dokumentów finansowych | dokumenty bankowe tylko do rachunków aktywnych.
 • Poprawiono import kontrahentów pomiędzy Wapro Mag i Wapro Fakir w sytuacji kiedy nazwa krótka jest różna a nazwa pełna i nip są zgodne.
 • Poprawiono podpowiadanie rachunku bankowego przypisanego do kontrahenta w operacji Fakturowanie RO.
 • Dodano możliwość zmiany danych do Intrastat na zatwierdzonej pozycji dokumentu przez operację dostępną pod prawym przyciskiem myszy Grupowa zmiana Intrastat na pozycji dokumentu.

CRM

 • Dodano podgląd zlecenia serwisowego pod prawy przycisk myszy na zadaniu CRM.

WYDRUKI

 • Dodano parametr Drukuj numer EORI dla faktur walutowych.
 • Dodano parametr Drukuj dane firmy dla wydruku WZ.
 • Dodano możliwość dodania pliku logo graficznego w danych firmy dla stopki oraz parametr Drukuj stopkę firmy dla wydruku FV.
 • Dodano parametr Drukuj tylko pozycje skorygowane dla wydruku PZ po korektach.
 • Dodano parametr Drukuj kod kreskowy na systemowym wydruku paragonu (niefiskalny).
 • Dodano możliwość drukowania opisu na wydrukach zlecenia serwisowego (raporty systemowe oraz CR).
 • Dodano parametr Drukuj nazwy i indeksy indywidualne na systemowym wydruku faktury.
 • Dodano parametr Drukuj VAT w walucie dla dok. walutowych na wydruku korekty dokumentu walutowego.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie Zmiana pracownika - umożliwia sterownia blokadą na poziomie grup uprawnień użytkowników a nie jak dotychczas przez globalny parametr firmy.

OGÓLNE

 • Dodano w module e-Poczta możliwość uwierzytelnienia użytkownika w poczcie Google z wykorzystaniem OAuth.
 • Dostosowano aplikację do obsługi formatu FA(2) dla wymiany danych z Krajowym systemem e-Faktur (KSeF) za pośrednictwem usługi Businesslink.
 • Dodano atrybut magazynu Magazyn kosztowy, umożliwia on przekazywanie importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych do tego magazynu. 
 • Dodano atrybut kontrahenta Kontrahent kosztowy, umożliwia on tworzenie tylko rozrachunków do rozliczenia z kontrahentem dla importowanych dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur kosztowych. 
 • Dodano parametr w sekcji Kontrahenci - Obsługa faktur kosztowych (uwzględnia on znacznik Kontrahent kosztowy w danych kontrahenta) - umożliwia on sterowanie obsługą dokumentów kosztowych przez 3 opcje: Ignoruj dokument, Generuj rozrachunek, Generuj fakturę zakupu. 
 • Dodano pole Opis dla grupy użytkowników.
 • Wyłączono kolorowanie czcionki w liście rubryk cenowych dla rubryk zależnych od innych.
 • Odblokowano możliwość zmiany pola Operator oraz Kurier dla form dostawy zintegrowanych ze sklepem Wapro e-Commerce.

TOWARY

 • Dodano możliwość kopiowania zaznaczonych pozycji do schowka zarówno w trybie kartoteki jak również wyboru na dokument (w tym z włączoną opcją grupowego wpisywania ilości na dokument).
 • Dodano możliwość edytowania ilości dla pozycji zapisanej w schowku z uwzględnieniem jednostki w jakiej wpisana jest pozycja oraz podzielności jednostki.
 • Dodano parametr użytkownika Rozszerzone szukanie intuicyjne, określa on czy w trakcie szukania wg pola nazwa typu intuicja system ma automatycznie podstawiać pod spację w polu wyszukiwania znak % odpowiadający dowolnej ilości znaków alfanumerycznych jako maskę. 
 • Rozszerzono import artykułów z CSV o pola JEDNOSTKA_REF_SKROT (skrót jednostki referencyjnej) oraz ILOSC_REF (ilość jednostki referencyjnej).
 • Dodano możliwość ustawiania, które kolory mają się pojawiać na liście artykułów przy obsłudze stanów min/max, cenach promocyjnych czy obrocie zablokowanym.
 • Dodano kolumnę Narzut na liście artykułów.
 • Rozszerzono funkcję powielenia artykułu o znaczniki dostępności zdjęć.

DOKUMENTY

 • Dodano parametr Rozrachunki dla faktur krajowych w walucie - umożliwia wskazanie czy kwota do rozrachunku to wartość netto czy brutto.
 • Poprawiono obsługę rozrachunków w module dokumentów niezatwierdzonych.
 • Poprawiono proponowanie adresu dostawy po wyborze na dokument.
 • Poprawiono proponowanie numeru bankowego dla operacji dodatkowej Elektroniczne polecenie przelewu na liście rozrachunków.
 • Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych w filtrze dokumentów finansowych | dokumenty bankowe tylko do rachunków aktywnych.
 • Poprawiono import kontrahentów pomiędzy Wapro Mag i Wapro Fakir w sytuacji kiedy nazwa krótka jest różna a nazwa pełna i nip są zgodne.
 • Poprawiono podpowiadanie rachunku bankowego przypisanego do kontrahenta w operacji Fakturowanie RO.

CRM

 • Dodano podgląd zlecenia serwisowego pod prawy przycisk myszy na zadaniu CRM.

WYDRUKI

 • Dodano parametr Drukuj dane firmy dla wydruku WZ.
 • Dodano możliwość dodania pliku logo graficznego w danych firmy dla stopki oraz parametr Drukuj stopkę firmy dla wydruku FV.
 • Dodano parametr Drukuj tylko pozycje skorygowane dla wydruku PZ po korektach.
 • Dodano parametr Drukuj kod kreskowy na systemowym wydruku paragonu (niefiskalny).
 • Dodano możliwość drukowania opisu na wydrukach zlecenia serwisowego (raporty systemowe oraz CR).
 • Dodano parametr Drukuj nazwy i indeksy indywidualne na systemowym wydruku faktury.

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie Zmiana pracownika - umożliwia sterownia blokadą na poziomie grup uprawnień użytkowników a nie jak dotychczas przez globalny parametr firmy.