Historia zmian WAPRO Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mag. Wybierz wariant programu.

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano wizualnie kreator usługi Businesslink.
 • Poprawiono problem z zarejestrowaniem usługi Businesslink, gdy została ona wcześniej zarejestrowana w programie Fakir.
 • Zaktualizowano stawki VAT do obecnie obowiązujących w różnych krajach.
 • Dodano możliwość odnotowania wpisów o skasowaniu dokumentu zlecenia serwisowego w Aktywności użytkownika.
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji do kosztorysu zleceń serwisowych.
 • Dodano w opcji kolorowania etykiet i statusów wbudowaną paletę kolorów jako lista zalecanych dla koloru tła i czcionki z zachowaniem odpowiednich kontrastów.
 • Dodano możliwość kopiowania wyników kontroli i naprawy bazy danych do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę.
 • Dodano w strukturach dokumentów pole przechowujące identyfikator dokumentu, z którego powielono dany dokument.
 • Dodano w module aktywności użytkowników nową kategorię zdarzeń związaną z wymianą danych z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • Zmodyfikowano sposób uruchamiania plików pomocy kontekstowej przez klawisz F1 aby zamiast lokalnego pliku pomocy uruchamiać pomoc Online.

KONTRAHENCI

 • Poprawiono wyświetlanie domyślnego kontaktu kontrahenta w przypadku korzystania z funkcji Kojarzenie zapisów.
 • Dodano kolumnę Domyślny (D) w Kontaktach kontrahenta.
 • Usunięto komunikat o braku poprawności numeru PESEL w trybie edycji kontrahenta.

TOWARY

 • Dodano pole Znajdź produkty/zestawy zawierające składnik, umożliwiające wyszukiwanie produktów po ich składnikach.
 • Dodano kopiowanie statusu domyślności i znaczników zdjęć przy uwspólnianiu zdjęć.
 • Dodano możliwość zmiany rodzaju artykułu z Towar na Materiał i odwrotnie.

DOKUMENTY

 • Dodano w buforze dokumentów możliwość podpinania dokumentów PZ do zaimportowanych faktur zakupu poprzez opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano możliwość pobierania Numeru KSeF w polu Tytułem dodatkowo do numeru dokumentu w Dokumentach finansowych.
 • Dodano funkcję kontroli i naprawy danych, która sprawdza czy pozycje dokumentu magazynowego są oznaczone jako odłożone w czasie, mimo że dokument jest zatwierdzony.
 • Poprawiono dodawanie uwag kontrahenta na dokumenty handlowe i magazynowe oraz przypisanie numeru rachunku podczas grupowej realizacji zamówień na wybrany rodzaj dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość zmiany pracownika przypisanego do zamówienia oraz możliwość odpisania pracownika w oknie grupowej zmiany statusu dla zamówień.
 • Poprawiono podpowiadanie się rabatów z cennika grupowego (z kategorii) na pozycję zamówienia.
 • Dodano nową pozycję w oknie filtrowania pozycji w zamówieniu - Lokalizacja.
 • Dodano operację Grupowej zmiany ceny uruchamianą w kontekście dokumentu przyjęcia. W momencie tworzenia/edytowania FZ/PZ użytkownik ma możliwość zaznaczenia artykułów i ustalenia narzutów/marż na cenach w kartotece.
 • Dodano statusy dokumentów magazynowych :
  • N - Nowy Statusy do współpracy z magazynierem:
  • D - do weryfikacji - inicjuje wysyłkę dokumentu do weryfikacji,
  • W - zweryfikowane - oznacza poprawnie zweryfikowany dokument,
  • B - błąd weryfikacji - oznacza, że podczas weryfikacji wystąpiły błędy (opis błędu trafia do rejestru dokumentu). Statusy związane z buforem Businesslinka:
  • S - Wysłany,
  • V - Zaakceptowany,
  • Z - Zrealizowany,
  • O - Odrzucony.
 • Dodano możliwość przypisywania kolorów do statusów dokumentów.
 • Dodano pole Data od w analizie Genius w generatorze zamówień. W analizie uwzględniane są całe okresy miesięczne, dla których wyznaczany jest stan asortymentu na koniec okresu. Podanie daty nie od pierwszego dnia miesiąca spowoduje, że analiza będzie liczyć dane od 1 dnia danego miesiąca ustawionej daty.
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający przenoszenie dokumentów z bufora do głównego rejestru jako Przychód odłożony w czasie.
 • Dodano nowy znacznik na dokumencie handlowym umożliwiający pomijanie drukowania dokumentów SU po zapisaniu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany kontrahenta dla zaznaczonych dokumentów bufora.
 • Dodano możliwość ustawienia znacznika Inwentaryzacja wykonana poprzez opcję ustawiania grupowej ilości dla zaznaczonych pozycji.
 • Dodano sprawdzanie istnienia dokumentów o statusie Odrzucone w buforze dokumentów podczas zamykania programu.
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentów handlowych poprzez nazwę całej oraz indeksie katalogowym artykułu.
 • Dodano możliwość wydrukowania kodu QR z informacją o płatnościach mobilnych na dokumentach pro forma oraz na zamówieniach.
 • Dodano automatyczne proponowanie magazynu w trakcie dodawania nowego dokumentu w przypadku ustawienia filtra na kontrahenta dla dokumentów MM.

RAPORTY

 • Poprawiono uwzględnianie noty odsetkowej w raporcie Finanse-salda rozliczeń.
 • Dodano nowy raport do rozliczeń Funduszu Ochrony Rolnictwa dostępny w oknie dokumentów handlowych.
 • Dodano zawijanie wierszy na raporcie Rejestr dokumentów handlowych.

WYDRUKI

 • Dodano możliwość eksportu danych kontrahenta bez białych znaków w Kreatorze zestawień.
 • Dodano informację o przydzielonym serwisancie na wydruku zlecenia serwisowego.

PACZKI KURIERSKIE

 • Poprawiono działanie funkcji Powiel w widoku Paczek kurierskich.
 • Zaktualizowano API do integracji z Orlen Paczka oraz dodano funkcję zamawiania kuriera dla tego operatora.

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano wizualnie kreator usługi Businesslink.
 • Poprawiono problem z zarejestrowaniem usługi Businesslink, gdy została ona wcześniej zarejestrowana w programie Fakir.
 • Zaktualizowano stawki VAT do obecnie obowiązujących w różnych krajach.
 • Dodano możliwość odnotowania wpisów o skasowaniu dokumentu zlecenia serwisowego w Aktywności użytkownika.
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji do kosztorysu zleceń serwisowych.
 • Dodano w opcji kolorowania etykiet i statusów wbudowaną paletę kolorów jako lista zalecanych dla koloru tła i czcionki z zachowaniem odpowiednich kontrastów.
 • Dodano możliwość kopiowania wyników kontroli i naprawy bazy danych do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę.
 • Dodano w strukturach dokumentów pole przechowujące identyfikator dokumentu, z którego powielono dany dokument.
 • Dodano w module aktywności użytkowników nową kategorię zdarzeń związaną z wymianą danych z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • Zmodyfikowano sposób uruchamiania plików pomocy kontekstowej przez klawisz F1 aby zamiast lokalnego pliku pomocy uruchamiać pomoc Online.

KONTRAHENCI

 • Poprawiono wyświetlanie domyślnego kontaktu kontrahenta w przypadku korzystania z funkcji Kojarzenie zapisów.
 • Dodano kolumnę Domyślny (D) w Kontaktach kontrahenta.
 • Usunięto komunikat o braku poprawności numeru PESEL w trybie edycji kontrahenta.

TOWARY

 • Dodano pole Znajdź produkty/zestawy zawierające składnik, umożliwiające wyszukiwanie produktów po ich składnikach.
 • Dodano kopiowanie statusu domyślności i znaczników zdjęć przy uwspólnianiu zdjęć.
 • Dodano możliwość zmiany rodzaju artykułu z Towar na Materiał i odwrotnie.

DOKUMENTY

 • Dodano w buforze dokumentów możliwość podpinania dokumentów PZ do zaimportowanych faktur zakupu poprzez opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano możliwość pobierania Numeru KSeF w polu Tytułem dodatkowo do numeru dokumentu w Dokumentach finansowych.
 • Dodano funkcję kontroli i naprawy danych, która sprawdza czy pozycje dokumentu magazynowego są oznaczone jako odłożone w czasie, mimo że dokument jest zatwierdzony.
 • Poprawiono dodawanie uwag kontrahenta na dokumenty handlowe i magazynowe oraz przypisanie numeru rachunku podczas grupowej realizacji zamówień na wybrany rodzaj dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość zmiany pracownika przypisanego do zamówienia oraz możliwość odpisania pracownika w oknie grupowej zmiany statusu dla zamówień.
 • Poprawiono podpowiadanie się rabatów z cennika grupowego (z kategorii) na pozycję zamówienia.
 • Dodano nową pozycję w oknie filtrowania pozycji w zamówieniu - Lokalizacja.
 • Dodano operację Grupowej zmiany ceny uruchamianą w kontekście dokumentu przyjęcia. W momencie tworzenia/edytowania FZ/PZ użytkownik ma możliwość zaznaczenia artykułów i ustalenia narzutów/marż na cenach w kartotece.
 • Dodano statusy dokumentów magazynowych :
  • N - Nowy Statusy do współpracy z magazynierem:
  • D - do weryfikacji - inicjuje wysyłkę dokumentu do weryfikacji,
  • W - zweryfikowane - oznacza poprawnie zweryfikowany dokument,
  • B - błąd weryfikacji - oznacza, że podczas weryfikacji wystąpiły błędy (opis błędu trafia do rejestru dokumentu). Statusy związane z buforem Businesslinka:
  • S - Wysłany,
  • V - Zaakceptowany,
  • Z - Zrealizowany,
  • O - Odrzucony.
 • Dodano możliwość przypisywania kolorów do statusów dokumentów.
 • Dodano pole Data od w analizie Genius w generatorze zamówień. W analizie uwzględniane są całe okresy miesięczne, dla których wyznaczany jest stan asortymentu na koniec okresu. Podanie daty nie od pierwszego dnia miesiąca spowoduje, że analiza będzie liczyć dane od 1 dnia danego miesiąca ustawionej daty.
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający przenoszenie dokumentów z bufora do głównego rejestru jako Przychód odłożony w czasie.
 • Dodano nowy znacznik na dokumencie handlowym umożliwiający pomijanie drukowania dokumentów SU po zapisaniu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany kontrahenta dla zaznaczonych dokumentów bufora.
 • Dodano możliwość ustawienia znacznika Inwentaryzacja wykonana poprzez opcję ustawiania grupowej ilości dla zaznaczonych pozycji.
 • Dodano sprawdzanie istnienia dokumentów o statusie Odrzucone w buforze dokumentów podczas zamykania programu.
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentów handlowych poprzez nazwę całej oraz indeksie katalogowym artykułu.
 • Dodano możliwość wydrukowania kodu QR z informacją o płatnościach mobilnych na dokumentach pro forma oraz na zamówieniach.
 • Dodano automatyczne proponowanie magazynu w trakcie dodawania nowego dokumentu w przypadku ustawienia filtra na kontrahenta dla dokumentów MM.

RAPORTY

 • Poprawiono uwzględnianie noty odsetkowej w raporcie Finanse-salda rozliczeń.
 • Dodano nowy raport do rozliczeń Funduszu Ochrony Rolnictwa dostępny w oknie dokumentów handlowych.
 • Dodano zawijanie wierszy na raporcie Rejestr dokumentów handlowych.

WYDRUKI

 • Dodano możliwość eksportu danych kontrahenta bez białych znaków w Kreatorze zestawień.
 • Dodano informację o przydzielonym serwisancie na wydruku zlecenia serwisowego.

PACZKI KURIERSKIE

 • Poprawiono działanie funkcji Powiel w widoku Paczek kurierskich.
 • Zaktualizowano API do integracji z Orlen Paczka oraz dodano funkcję zamawiania kuriera dla tego operatora.

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano wizualnie kreator usługi Businesslink.
 • Poprawiono problem z zarejestrowaniem usługi Businesslink, gdy została ona wcześniej zarejestrowana w programie Fakir.
 • Zaktualizowano stawki VAT do obecnie obowiązujących w różnych krajach.
 • Dodano możliwość odnotowania wpisów o skasowaniu dokumentu zlecenia serwisowego w Aktywności użytkownika.
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji do kosztorysu zleceń serwisowych.
 • Dodano w opcji kolorowania etykiet i statusów wbudowaną paletę kolorów jako lista zalecanych dla koloru tła i czcionki z zachowaniem odpowiednich kontrastów.
 • Dodano możliwość kopiowania wyników kontroli i naprawy bazy danych do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę.
 • Dodano w strukturach dokumentów pole przechowujące identyfikator dokumentu, z którego powielono dany dokument.
 • Dodano w module aktywności użytkowników nową kategorię zdarzeń związaną z wymianą danych z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • Zmodyfikowano sposób uruchamiania plików pomocy kontekstowej przez klawisz F1 aby zamiast lokalnego pliku pomocy uruchamiać pomoc Online.

KONTRAHENCI

 • Poprawiono wyświetlanie domyślnego kontaktu kontrahenta w przypadku korzystania z funkcji Kojarzenie zapisów.
 • Dodano kolumnę Domyślny (D) w Kontaktach kontrahenta.
 • Usunięto komunikat o braku poprawności numeru PESEL w trybie edycji kontrahenta.

TOWARY

 • Dodano pole Znajdź produkty/zestawy zawierające składnik, umożliwiające wyszukiwanie produktów po ich składnikach.
 • Dodano kopiowanie statusu domyślności i znaczników zdjęć przy uwspólnianiu zdjęć.
 • Dodano możliwość zmiany rodzaju artykułu z Towar na Materiał i odwrotnie.

DOKUMENTY

 • Dodano w buforze dokumentów możliwość podpinania dokumentów PZ do zaimportowanych faktur zakupu poprzez opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano możliwość pobierania Numeru KSeF w polu Tytułem dodatkowo do numeru dokumentu w Dokumentach finansowych.
 • Dodano funkcję kontroli i naprawy danych, która sprawdza czy pozycje dokumentu magazynowego są oznaczone jako odłożone w czasie, mimo że dokument jest zatwierdzony.
 • Poprawiono dodawanie uwag kontrahenta na dokumenty handlowe i magazynowe oraz przypisanie numeru rachunku podczas grupowej realizacji zamówień na wybrany rodzaj dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość zmiany pracownika przypisanego do zamówienia oraz możliwość odpisania pracownika w oknie grupowej zmiany statusu dla zamówień.
 • Poprawiono podpowiadanie się rabatów z cennika grupowego (z kategorii) na pozycję zamówienia.
 • Dodano nową pozycję w oknie filtrowania pozycji w zamówieniu - Lokalizacja.
 • Dodano operację Grupowej zmiany ceny uruchamianą w kontekście dokumentu przyjęcia. W momencie tworzenia/edytowania FZ/PZ użytkownik ma możliwość zaznaczenia artykułów i ustalenia narzutów/marż na cenach w kartotece.
 • Dodano statusy dokumentów magazynowych :
  • N - Nowy Statusy do współpracy z magazynierem:
  • D - do weryfikacji - inicjuje wysyłkę dokumentu do weryfikacji,
  • W - zweryfikowane - oznacza poprawnie zweryfikowany dokument,
  • B - błąd weryfikacji - oznacza, że podczas weryfikacji wystąpiły błędy (opis błędu trafia do rejestru dokumentu). Statusy związane z buforem Businesslinka:
  • S - Wysłany,
  • V - Zaakceptowany,
  • Z - Zrealizowany,
  • O - Odrzucony.
 • Dodano możliwość przypisywania kolorów do statusów dokumentów.
 • Dodano pole Data od w analizie Genius w generatorze zamówień. W analizie uwzględniane są całe okresy miesięczne, dla których wyznaczany jest stan asortymentu na koniec okresu. Podanie daty nie od pierwszego dnia miesiąca spowoduje, że analiza będzie liczyć dane od 1 dnia danego miesiąca ustawionej daty.
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający przenoszenie dokumentów z bufora do głównego rejestru jako Przychód odłożony w czasie.
 • Dodano nowy znacznik na dokumencie handlowym umożliwiający pomijanie drukowania dokumentów SU po zapisaniu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany kontrahenta dla zaznaczonych dokumentów bufora.
 • Dodano możliwość ustawienia znacznika Inwentaryzacja wykonana poprzez opcję ustawiania grupowej ilości dla zaznaczonych pozycji.
 • Dodano sprawdzanie istnienia dokumentów o statusie Odrzucone w buforze dokumentów podczas zamykania programu.
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentów handlowych poprzez nazwę całej oraz indeksie katalogowym artykułu.
 • Dodano możliwość wydrukowania kodu QR z informacją o płatnościach mobilnych na dokumentach pro forma oraz na zamówieniach.
 • Dodano automatyczne proponowanie magazynu w trakcie dodawania nowego dokumentu w przypadku ustawienia filtra na kontrahenta dla dokumentów MM.

RAPORTY

 • Poprawiono uwzględnianie noty odsetkowej w raporcie Finanse-salda rozliczeń.
 • Dodano nowy raport do rozliczeń Funduszu Ochrony Rolnictwa dostępny w oknie dokumentów handlowych.
 • Dodano zawijanie wierszy na raporcie Rejestr dokumentów handlowych.

WYDRUKI

 • Dodano możliwość eksportu danych kontrahenta bez białych znaków w Kreatorze zestawień.
 • Dodano informację o przydzielonym serwisancie na wydruku zlecenia serwisowego.

PACZKI KURIERSKIE

 • Poprawiono działanie funkcji Powiel w widoku Paczek kurierskich.
 • Zaktualizowano API do integracji z Orlen Paczka oraz dodano funkcję zamawiania kuriera dla tego operatora.

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano wizualnie kreator usługi Businesslink.
 • Poprawiono problem z zarejestrowaniem usługi Businesslink, gdy została ona wcześniej zarejestrowana w programie Fakir.
 • Zaktualizowano stawki VAT do obecnie obowiązujących w różnych krajach.
 • Dodano możliwość odnotowania wpisów o skasowaniu dokumentu zlecenia serwisowego w Aktywności użytkownika.
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji do kosztorysu zleceń serwisowych.
 • Dodano w opcji kolorowania etykiet i statusów wbudowaną paletę kolorów jako lista zalecanych dla koloru tła i czcionki z zachowaniem odpowiednich kontrastów.
 • Dodano możliwość kopiowania wyników kontroli i naprawy bazy danych do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę.
 • Dodano w strukturach dokumentów pole przechowujące identyfikator dokumentu, z którego powielono dany dokument.
 • Dodano w module aktywności użytkowników nową kategorię zdarzeń związaną z wymianą danych z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • Zmodyfikowano sposób uruchamiania plików pomocy kontekstowej przez klawisz F1 aby zamiast lokalnego pliku pomocy uruchamiać pomoc Online.

KONTRAHENCI

 • Poprawiono wyświetlanie domyślnego kontaktu kontrahenta w przypadku korzystania z funkcji Kojarzenie zapisów.
 • Dodano kolumnę Domyślny (D) w Kontaktach kontrahenta.
 • Usunięto komunikat o braku poprawności numeru PESEL w trybie edycji kontrahenta.

TOWARY

 • Dodano pole Znajdź produkty/zestawy zawierające składnik, umożliwiające wyszukiwanie produktów po ich składnikach.
 • Dodano kopiowanie statusu domyślności i znaczników zdjęć przy uwspólnianiu zdjęć.
 • Dodano możliwość zmiany rodzaju artykułu z Towar na Materiał i odwrotnie.

DOKUMENTY

 • Dodano w buforze dokumentów możliwość podpinania dokumentów PZ do zaimportowanych faktur zakupu poprzez opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano możliwość pobierania Numeru KSeF w polu Tytułem dodatkowo do numeru dokumentu w Dokumentach finansowych.
 • Dodano funkcję kontroli i naprawy danych, która sprawdza czy pozycje dokumentu magazynowego są oznaczone jako odłożone w czasie, mimo że dokument jest zatwierdzony.
 • Poprawiono dodawanie uwag kontrahenta na dokumenty handlowe i magazynowe oraz przypisanie numeru rachunku podczas grupowej realizacji zamówień na wybrany rodzaj dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość zmiany pracownika przypisanego do zamówienia oraz możliwość odpisania pracownika w oknie grupowej zmiany statusu dla zamówień.
 • Poprawiono podpowiadanie się rabatów z cennika grupowego (z kategorii) na pozycję zamówienia.
 • Dodano nową pozycję w oknie filtrowania pozycji w zamówieniu - Lokalizacja.
 • Dodano operację Grupowej zmiany ceny uruchamianą w kontekście dokumentu przyjęcia. W momencie tworzenia/edytowania FZ/PZ użytkownik ma możliwość zaznaczenia artykułów i ustalenia narzutów/marż na cenach w kartotece.
 • Dodano statusy dokumentów magazynowych :
  • N - Nowy Statusy do współpracy z magazynierem:
  • D - do weryfikacji - inicjuje wysyłkę dokumentu do weryfikacji,
  • W - zweryfikowane - oznacza poprawnie zweryfikowany dokument,
  • B - błąd weryfikacji - oznacza, że podczas weryfikacji wystąpiły błędy (opis błędu trafia do rejestru dokumentu). Statusy związane z buforem Businesslinka:
  • S - Wysłany,
  • V - Zaakceptowany,
  • Z - Zrealizowany,
  • O - Odrzucony.
 • Dodano możliwość przypisywania kolorów do statusów dokumentów.
 • Dodano pole Data od w analizie Genius w generatorze zamówień. W analizie uwzględniane są całe okresy miesięczne, dla których wyznaczany jest stan asortymentu na koniec okresu. Podanie daty nie od pierwszego dnia miesiąca spowoduje, że analiza będzie liczyć dane od 1 dnia danego miesiąca ustawionej daty.
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający przenoszenie dokumentów z bufora do głównego rejestru jako Przychód odłożony w czasie.
 • Dodano nowy znacznik na dokumencie handlowym umożliwiający pomijanie drukowania dokumentów SU po zapisaniu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany kontrahenta dla zaznaczonych dokumentów bufora.
 • Dodano możliwość ustawienia znacznika Inwentaryzacja wykonana poprzez opcję ustawiania grupowej ilości dla zaznaczonych pozycji.
 • Dodano sprawdzanie istnienia dokumentów o statusie Odrzucone w buforze dokumentów podczas zamykania programu.
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentów handlowych poprzez nazwę całej oraz indeksie katalogowym artykułu.
 • Dodano możliwość wydrukowania kodu QR z informacją o płatnościach mobilnych na dokumentach pro forma oraz na zamówieniach.
 • Dodano automatyczne proponowanie magazynu w trakcie dodawania nowego dokumentu w przypadku ustawienia filtra na kontrahenta dla dokumentów MM.

RAPORTY

 • Poprawiono uwzględnianie noty odsetkowej w raporcie Finanse-salda rozliczeń.
 • Dodano nowy raport do rozliczeń Funduszu Ochrony Rolnictwa dostępny w oknie dokumentów handlowych.
 • Dodano zawijanie wierszy na raporcie Rejestr dokumentów handlowych.

WYDRUKI

 • Dodano możliwość eksportu danych kontrahenta bez białych znaków w Kreatorze zestawień.
 • Dodano informację o przydzielonym serwisancie na wydruku zlecenia serwisowego.

PACZKI KURIERSKIE

 • Poprawiono działanie funkcji Powiel w widoku Paczek kurierskich.
 • Zaktualizowano API do integracji z Orlen Paczka oraz dodano funkcję zamawiania kuriera dla tego operatora.

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano wizualnie kreator usługi Businesslink
 • Poprawiono problem z zarejestrowaniem usługi Businesslink, gdy została ona wcześniej zarejestrowana w programie Fakir.
 • Dodano możliwość odnotowania wpisów o skasowaniu dokumentu zlecenia serwisowego w Aktywności użytkownika.
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji do kosztorysu zleceń serwisowych.
 • Dodano w opcji kolorowania etykiet i statusów wbudowaną paletę kolorów jako lista zalecanych dla koloru tła i czcionki z zachowaniem odpowiednich kontrastów.
 • Dodano możliwość kopiowania wyników kontroli i naprawy bazy danych do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę.
 • Dodano w strukturach dokumentów pole przechowujące identyfikator dokumentu, z którego powielono dany dokument.
 • Dodano w module aktywności użytkowników nową kategorię zdarzeń związaną z wymianą danych z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • Zmodyfikowano sposób uruchamiania plików pomocy kontekstowej przez klawisz F1 aby zamiast lokalnego pliku pomocy uruchamiać pomoc Online.

KONTRAHENCI

 • Poprawiono wyświetlanie domyślnego kontaktu kontrahenta w przypadku korzystania z funkcji Kojarzenie zapisów.
 • Dodano kolumnę Domyślny (D) w Kontaktach kontrahenta.
 • Usunięto komunikat o braku poprawności numeru PESEL w trybie edycji kontrahenta.

TOWARY

 • Dodano pole Znajdź produkty/zestawy zawierające składnik, umożliwiające wyszukiwanie produktów po ich składnikach.
 • Dodano kopiowanie statusu domyślności i znaczników zdjęć przy uwspólnianiu zdjęć.
 • Dodano możliwość zmiany rodzaju artykułu z Towar na Materiał i odwrotnie.

DOKUMENTY

 • Dodano w buforze dokumentów możliwość podpinania dokumentów PZ do zaimportowanych faktur zakupu poprzez opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy.
 • Dodano możliwość pobierania Numeru KSeF w polu Tytułem dodatkowo do numeru dokumentu w Dokumentach finansowych.
 • Dodano funkcję kontroli i naprawy danych, która sprawdza czy pozycje dokumentu magazynowego są oznaczone jako odłożone w czasie, mimo że dokument jest zatwierdzony.
 • Poprawiono dodawanie uwag kontrahenta na dokumenty handlowe i magazynowe oraz przypisanie numeru rachunku podczas grupowej realizacji zamówień na wybrany rodzaj dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość zmiany pracownika przypisanego do zamówienia oraz możliwość odpisania pracownika w oknie grupowej zmiany statusu dla zamówień.
 • Poprawiono podpowiadanie się rabatów z cennika grupowego (z kategorii) na pozycję zamówienia.
 • Dodano nową pozycję w oknie filtrowania pozycji w zamówieniu - Lokalizacja.
 • Dodano operację Grupowej zmiany ceny uruchamianą w kontekście dokumentu przyjęcia. W momencie tworzenia/edytowania FZ/PZ użytkownik ma możliwość zaznaczenia artykułów i ustalenia narzutów/marż na cenach w kartotece.
 • Dodano statusy dokumentów magazynowych :
  • N - Nowy Statusy do współpracy z magazynierem:
  • D - do weryfikacji - inicjuje wysyłkę dokumentu do weryfikacji,
  • W - zweryfikowane - oznacza poprawnie zweryfikowany dokument,
  • B - błąd weryfikacji - oznacza, że podczas weryfikacji wystąpiły błędy (opis błędu trafia do rejestru dokumentu). Statusy związane z buforem Businesslinka:
  • S - Wysłany,
  • V - Zaakceptowany,
  • Z - Zrealizowany,
  • O - Odrzucony.
 • Dodano możliwość przypisywania kolorów do statusów dokumentów.
 • Dodano pole Data od w analizie Genius w generatorze zamówień. W analizie uwzględniane są całe okresy miesięczne, dla których wyznaczany jest stan asortymentu na koniec okresu. Podanie daty nie od pierwszego dnia miesiąca spowoduje, że analiza będzie liczyć dane od 1 dnia danego miesiąca ustawionej daty.
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający przenoszenie dokumentów z bufora do głównego rejestru jako Przychód odłożony w czasie.
 • Dodano nowy znacznik na dokumencie handlowym umożliwiający pomijanie drukowania dokumentów SU po zapisaniu dokumentu handlowego.
 • Dodano możliwość grupowej zmiany kontrahenta dla zaznaczonych dokumentów bufora.
 • Dodano możliwość ustawienia znacznika Inwentaryzacja wykonana poprzez opcję ustawiania grupowej ilości dla zaznaczonych pozycji.
 • Dodano sprawdzanie istnienia dokumentów o statusie Odrzucone w buforze dokumentów podczas zamykania programu.
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentów handlowych poprzez nazwę całej oraz indeksie katalogowym artykułu.
 • Dodano możliwość wydrukowania kodu QR z informacją o płatnościach mobilnych na dokumentach pro forma oraz na zamówieniach.
 • Dodano automatyczne proponowanie magazynu w trakcie dodawania nowego dokumentu w przypadku ustawienia filtra na kontrahenta dla dokumentów MM.

RAPORTY

 • Poprawiono uwzględnianie noty odsetkowej w raporcie Finanse-salda rozliczeń.
 • Dodano zawijanie wierszy na raporcie Rejestr dokumentów handlowych.

WYDRUKI

 • Dodano możliwość eksportu danych kontrahenta bez białych znaków w Kreatorze zestawień.
 • Dodano informację o przydzielonym serwisancie na wydruku zlecenia serwisowego.

PACZKI KURIERSKIE

 • Poprawiono działanie funkcji Powiel w widoku Paczek kurierskich.
 • Zaktualizowano API do integracji z Orlen Paczka oraz dodano funkcję zamawiania kuriera dla tego operatora.

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano wizualnie kreator usługi Businesslink
 • Poprawiono problem z zarejestrowaniem usługi Businesslink, gdy została ona wcześniej zarejestrowana w programie Fakir
 • Dodano możliwość odnotowania wpisów o skasowaniu dokumentu zlecenia serwisowego w Aktywności użytkownika
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji do kosztorysu zleceń serwisowych
 • Dodano w opcji kolorowania etykiet i statusów wbudowaną paletę kolorów jako lista zalecanych dla koloru tła i czcionki z zachowaniem odpowiednich kontrastów
 • Dodano możliwość kopiowania wyników kontroli i naprawy bazy danych do schowka poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę
 • Dodano w strukturach dokumentów pole przechowujące indetyfikator dokumentu, z którego powielono dany dokument
 • Dodano w module aktywności użytkowników nową kategorię zdarzeń związaną z wymianą danych z Krajowym Systemem e-Faktur
 • Zmodyfikowano sposób uruchamiania plików pomocy kontekstowej przez klawisz F1 aby zamiast lokalnego pliku pomocy uruchamiać pomoc Online

KONTRAHENCI

 • Poprawiono wyświetlanie domyślnego kontaktu kontrahenta w przypadku korzystania z funkcji Kojarzenie zapisów 
 • Dodano kolumnę Domyślny (D) w Kontaktach kontrahenta
 • Usunięto komunikat o braku poprawności numeru PESEL w trybie edycji kontrahenta

TOWARY

 • Dodano pole Znajdź produkty/zestawy zawierające składnik, umożliwiające wyszukiwanie produktów po ich składnikach
 • Dodano kopiowanie statusu domyślności i znaczników zdjęć przy uwspólnianiu zdjęć 
 • Dodano możliwość zmiany rodzaju artykułu z Towar na Materiał i odwrotnie 

DOKUMENTY

 • Dodano w buforze dokumentów możliwość podpinania dokumentów PZ do zaimportowanych faktur zakupu poprzez opcję dostępną pod prawym przyciskiem myszy
 • Dodano możliwość pobierania Numeru KSeF w polu Tytułem dodatkowo do numeru dokumentu w Dokumentach finansowych 
 • Dodano funkcję kontroli i naprawy danych, która sprawdza czy pozycje dokumentu magazynowego są oznaczone jako odłożone w czasie, mimo że dokument jest zatwierdzony
 • Poprawiono dodawanie uwag kontrahenta na dokumenty handlowe i magazynowe oraz przypisanie numeru rachunku podczas grupowej realizacji zamówień na wybrany rodzaj dokumentu handlowego
 • Dodano możliwość zmiany pracownika przypisanego do zamówienia oraz możliwość odpisania pracownika w oknie grupowej zmiany statusu dla zamówień
 • Poprawiono podpowiadanie się rabatów z cennika grupowego (z kategorii) na pozycję zamówienia
 • Dodano nową pozycję w oknie filtrowania pozycji w zamówieniu - Lokalizacja
 • Dodano operację Grupowej zmiany ceny uruchamianą w kontekście dokumentu przyjęcia. W momencie tworzenia/edytowania FZ/PZ użytkownik ma możliwość zaznaczenia artykułów i ustalenia narzutów/marż na cenach w kartotece
 • Dodano statusy dokumentów magazynowych :
  • N - Nowy Statusy do współpracy z magazynierem:
  • D - do weryfikacji - inicjuje wysyłkę dokumentu do weryfikacji,
  • W - zweryfikowane - oznacza poprawnie zweryfikowany dokument,
  • B - błąd weryfikacji - oznacza, że podczas weryfikacji wystąpiły błędy (opis błędu trafia do rejestru dokumentu). Statusy związane z buforem Businesslinka:
  • S - Wysłany,
  • V - Zaakceptowany,
  • Z - Zrealizowany,
  • O - Odrzucony.
 • Dodano możliwość przypisywania kolorów do statusów dokumentów
 • Dodano pole Data od w analizie Genius w generatorze zamówień. W analizie uwzględniane są całe okresy miesięczne, dla których wyznaczany jest stan asortymentu na koniec okresu. Podanie daty nie od pierwszego dnia miesiąca spowoduje, że analiza będzie liczyć dane od 1 dnia danego miesiąca ustawionej daty
 • Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający przenoszenie dokumentów z bufora do głównego rejestru jako Przychód odłożony w czasie
 • Dodano nowy znacznik na dokumencie handlowym umożliwiający pomijanie drukowania dokumentów SU po zapisaniu dokumentu handlowego
 • Dodano możliwość grupowej zmiany kontrahenta dla zaznaczonych dokumentów bufora
 • Dodano możliwość ustawienia znacznika Inwentaryzacja wykonana poprzez opcję ustawiania grupowej ilości dla zaznaczonych pozycji
 • Dodano sprawdzanie istnienia dokumentów o statusie Odrzucone w buforze dokumentów podczas zamykania programu
 • Dodano możliwość filtrowania pozycji dokumentów handlowych poprzez nazwę całej oraz indeksie katalogowym artykułu
 • Dodano możliwość wydrukowania kodu QR z informacją o płatnościach mobilnych na dokumentach pro forma oraz na zamówieniach
 • Dodano automatyczne proponowanie magazynu w trakcie dodawania nowego dokumentu w przypadku ustawienia filtra na kontrahenta dla dokumentów MM

RAPORTY

 • Poprawiono uwzględnianie noty odsetkowej w raporcie Finanse-salda rozliczeń
 • Dodano zawijanie wierszy na raporcie Rejestr dokumentów handlowych

WYDRUKI

 • Dodano możliwość eksportu danych kontrahenta bez białych znaków w Kreatorze zestawień
 • Dodano informację o przydzielonym serwisancie na wydruku zlecenia serwisowego

PACZKI KURIERSKIE

 • Poprawiono działanie funkcji Powiel w widoku Paczek kurierskich
 • Zaktualizowano API do integracji z Orlen Paczka oraz dodano funkcję zamawiania kuriera dla tego operatora