Prezentacja WAPRO Mag

Filmy instruktażowe WAPRO Mag

OGÓLNE - prezentacja interfejsu programu, zarządzanie firmą

W filmie omówiono podstawowe elementy pulpitu informacyjnego oraz menu programu WAPRO Mag. Zaprezentowano w jaki sposób dodać nową firmę oraz jak nią zarządzać. Film wizualizuje w jaki sposób można sortować, wyszukiwać i filtrować dane w kartotekach.

KARTOTEKI - dodawanie artykułów i kontrahentów

W filmie omówiono podstawowe kartoteki. Pierwsza część przedstawia w jaki sposób dodać nowy towar do kartoteki. W drugiej części opisano kartotekę kontrahentów. Zaprezentowane zostały również funkcjonalności pozostałych ważniejszych kartotek dostępnych w programie WAPRO Mag.

MAGAZYN - dodawanie magazynu, obsługa zamówień i dokumentów magazynowych

W filmie omówiono zarządzanie magazynem i obsługę powiązanych z nim dokumentów.  Zwizualizowano proces dodawania magazynu. Przedstawiono w jaki sposób wystawiać zamówienia oraz dokumenty magazynowe, a następnie realizować je na dokumenty handlowe. W filmie omówione zostały podstawowe wydruki tych dokumentów.

OPERACJE HANDLOWE - obsługa dokumentów handlowych, rozrachunków i dokumentów finansowych

Film prezentuje w jaki sposób wystawić dokument handlowy, korektę i fakturę zaliczkową oraz jak prowadzić sprzedaż detaliczną. Pokazano jak rozliczać rozrachunki (pojedynczo i grupowo) oraz rejestrować zobowiązania i należności. Ponadto przedstawiono sposób generowania not odsetkowych i dokumentów rozliczających, w tym kompensat. Zwizualizowano rejestrację dokumentów finansowych oraz tworzenie raportów kasowych i bankowych. W filmie omówione zostały podstawowe wydruki tych dokumentów.

RAPORTY - omówienie podstawowych raportów

W filmie omówiono najważniejsze raporty, które może wygenerować użytkownik. Pokazano jak można szybko sprawdzić stany i obroty magazynowe oraz stany zamówień i rezerwacji. Dodatkowo w filmie przybliżono informacje o dostępnych zestawieniach.

ADMINISTRATOR - konfiguracja programu

Film prezentuje do czego służy moduł Administrator. Omówione zostały ważniejsze parametry konfiguracji firmy i użytkownika. Przybliżono funkcje służące do śledzenia aktywności użytkowników oraz kontroli i naprawy danych programu. W filmie pokazano w jak sposób można skonfigurować typy i numerację dokumentów.

Dowiedz się więcej