Category Referencje

Partner: Infox
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów

Wdrożenie u klienta:
Biuro Rachunkowe ABAKUS
Typ działalności: usługi
Branża: biuro rachunkowe, prawne

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani wybranym oprogramowaniem Asseco WAPRO. Wsparcie i szkolenie przeprowadzone przez firmę INFOX pozwoliło w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania.

Biuro Rachunkowe ABAKUS

Profil
działalności

Firma ABAKUS to biuro rachunkowe oferujące usługi księgowo – podatkowe w zakresie prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowych, a także obsługę kadrowo – płacową i rozliczenia z ZUS pracowników i przedsiębiorców.

Dlaczego
WAPRO ERP?

Przy wyborze oprogramowania duże znaczenia miała marka produktu, będąca gwarantem wysokiej jakości. Celem ABAKUS było wdrożenie w firmie niezależnego, samodzielnego programu finansowo – księgowego, a także programu który będzie mógł współpracować z innymi aplikacjami. Oprogramowanie pozwoliło usprawnić procesy księgowe w firmie. System bardzo dobrze się sprawdza spełniając oczekiwania firmy i potwierdzając tym samym trafność wyboru oprogramowania.

Opis
wdrożenia

Dzięki elastyczności i jednocześnie dużej łatwości w konfiguracji programu WF-FaKir, wdrożenie aplikacji w biurze rachunkowym ABAKUS przebiegło bardzo sprawnie. Program był gotowy do pracy po kilku godzinach od momentu jego instalacji. Implementacja oprogramowania zapewniła pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowych. Dodatkowym atutem było zapewnienie udostępnienia w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych, które są wymagane w procesach zarządzania firmą. Przydatną funkcją okazały się również moduły dodatkowe, które wpłynęły na usprawnienie pracy, m.in. rozliczanie projektów firmy, analiza wskaźnikowa, tworzenie planów budżetowych, czy możliwość tworzenia własnych zestawień.

Korzyści

Wdrożenie programu WF-FaKir usprawniło czynności wykonywane w dziale księgowym. Zaimplementowane rozwiązanie pozwoliło na zminimalizowanie ryzyka oraz wyeliminowanie błędów w ewidencji. Rozwiązanie wdrożone przez firmę INFOX znacząco przyczyniło się do poprawy bieżącej działalności. Dzięki nowoczesny narzędziom Asseco WAPRO, firma ABAKUS w znaczącym stopniu poprawiła jakość obsługi klientów.

Pobierz
wersję próbną
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online
POZOSTAŁE REFERENCJE: