Partner: HIGHCOM
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin

Wdrożenie u klienta:
Comtex Bernatowicz Sp.J.
Typ działalności: dystrybucja, sieci sklepów, handel detaliczny
Branża: elektroniczna, teleinformatyczna

Przebieg prac, jakość i funkcjonalność dostarczonego oprogramowania oraz zaproponowane przez Highcom rozwiązania sprzętowe i programowe utwierdzają nas w przekonaniu o dokonaniu właściwego wyboru.

Comtex Bernatowicz Sp.J.

Profil
działalności

Comtex Bernatowicz Sp.J. jest autoryzowanym partnerem Plus GSM. Firma posiada kilkadziesiąt punktów handlowych na terenie kraju. Kompleksowo obsługuje abonentów sieci Plus GSM, dostarcza najnowsze rozwiązania teleinformatyczne dostępne u w/w operatora.

Dlaczego
WAPRO ERP?

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta oraz umożliwiać współpracę z systemami firm trzecich np. z systemem doładowań kart prepaid i z systemem informatycznym Plus GSM. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie, również w zakresie hostingu serwerów.

Opis
wdrożenia

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

  • 74 zdalne stanowiska WF-Mag Prestiż
  • 2 zdalne stanowiska WF-Fakir Prestiż
  • 2 zdalne stanowiska WF-Gang Windows

Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Korzyści

Wybór i wdrożenie właśnie oprogramowania Asseco WAPRO okazał się dobra inwestycją i pozwolił na rozwój Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Możliwość rozbudowy oraz dostosowanie do wymagań Muzeum pozwoliło na optymalizację pracy, obniżenie kosztów a przede wszystkim na rozwój całej jednostki.

Pobierz
demo
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online
POZOSTAŁE REFERENCJE: