Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO PPK 365.

Zmiany w wersji 8.50.2 (09.11.2020)
 • W „Kreatorze eksportu” na końcu dodano nowe okno, które wyświetla podsumowanie ilości wyeksportowanych dokumentów do instytucji finansowej.
 • Na oknie importu oraz eksportu zmieniono domyślną podpowiadaną datę pobrania składek. Obecnie podpowiadać się będzie poprzedni miesiąc.
 • Zmodyfikowano import uczestników w zakresie podpowiadania daty obowiązku oraz daty pierwszej składki dla uczestnika, który został zatrudniony po 01.07.2019 i posiada mniej niż 3 miesiące stażu w firmie.
 • Dodano weryfikację przypisanej umowy dla uczestnika, podczas eksportu danych, w przypadku gdy firma ma wprowadzoną więcej niż jedną umowę o zarządzanie.
 • Dodano możliwość usuwania uczestników, którzy nie mają wysłanej rejestracji.
 • Zmieniono sposób filtrowania i wyszukiwania pracowników na bardziej intuicyjny. Obecnie wystarczy wprowadzić część nazwiska lub imienia uczestnika.
 • Dodano możliwość usuwania deklaracji zwolnień.
 • Zmodyfikowano obsługę uczestników, którzy zostali zwolnieni lub zrezygnowali z PPK przed wysłaniem rejestracji do instytucji finansowej.
 • Rozbudowano drzewko statusów uczestników na oknie Uczestnicy. Dodano status
  • Oczekuje na rejestrację – dla pracowników, którzy przystąpią do programu w przyszłości
  • Niezarejestrowani -> Zwolnieni – dla pracowników, którzy zostali zwolnieni, przed wysłaniem rejestracji. Dla takich pracowników, w razie potrzeby będzie możliwość wysłania rejestracji.
Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)
 • Program opublikowany został po raz pierwszy, przeznaczony jest do współpracy z aplikacjami źródłowymi innych producentów. Posiada analogiczną funkcjonalność do znanego modułu WAPRO PPK poza konieczności importu danych z źródłowych aplikacji:
 • Ustandaryzowanymi plikami CSV;
 • Bezpośrednio z bazy danych programu źródłowego procedurami SQL;