Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO PPK 365.

 • Zawężono wybór daty przystąpienia firmy do wynikających z ustawy tj: 01.07.2019 , 01.01.2020 , 01.07.2020, 01.01.2021, na liście uczestników zmieniono nazwę kolumny z „Data przystąpienia” na „Data obowiązku. Na liście firm zamiast „Data przystąpienia” jest „Ustawowa data przystąpienia”
 • Wymieniono ikonę aplikacji i ikony pozostałych aplikacji na pasku menu
 • Dodano możliwość usuwania deklaracji zmiany danych uczestników
 • Dostosowano deklarację zmiany danych dla agenta transferowego Finat
 • Włączono obsługę .xml dla agenta transferowego Finteco
 • Zmieniono sposób filtrowania dokumentów w programie na bardziej szczegółowy. Zamiast roku można filtrować według zakresu dat od do.
 • W oknach „Lista uczestników” dodano możliwość eksportu danych uczestników, a w oknie „Lista składek” ich składek do formatu .xls , .xlsx i .pdf
 • Dodano możliwość rozciągnięcia okna listy uczestników wzdłuż i wszerz
 • Zaktualizowano strukturę pliku deklaracji dla agenta transferowego Finteco
 • Rozwiązano problem importu pliku z numerem ewidencji PPK i rachunkiem PPK uczestników otrzymanym od agenta transferowego Pekao
 • Dodano automatyczną zmianę znacznika „Podlega” dla osób niepodlegających w momencie tworzenia deklaracji rejestracji.