Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO PPK 365.

  • W module PPK wprowadzono zmiany związane z Auto zapisem. Dodano nowe filtry na drzewie uczestników oraz możliwość wydruku „Informacji o auto zapisie do PPK” dla uczestników. Wprowadzono nowy kreator importu pozwalający na przeprowadzenie procedury Auto zapisu dla uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w programie.
  • W module PPK wprowadzono możliwość usunięcia deklaracji wznowienia wynikającej z auto zapisu w przypadku rezygnacji uczestnika przed wysłaniem deklaracji wznowienia do Instytucji Finansowej. Wprowadzono mechanizm wyłączający tworzenie rejestracji dla osób bez kompletu danych. Wyłączono zapamiętywanie filtru w oknie uczestników.
  • W PPK umożliwiono rejestrację uczestnika po 14 dniach od daty zatrudnienia.