Zakres funkcjonalny

WAPRO PPK 365 jest dostarczane jako samodzielny program, który może być użytkowany zgodnie z dołączoną do niego umową licencyjną. Program zarządza danymi uczestników PPK, przygotowuje pliki wymiany danych z instytucją finansową, z niektórymi automatycznie wymienia dane, rejestruje naliczane okresowo składki PPK zarówno finansowane przez pracowników jak i finansowane przez pracodawcę ale sam ich nie nalicza. Dane muszą być naliczone w innym programie, a następnie importowane do WAPRO PPK 365 lub wprowadzone ręcznie.

Rozwiń wszystkie grupy →

Ogólne
  BIURO PRO
Możliwość obsługi wielu firm w programie bez ograniczeń 1
Funkcjonalności
  BIURO PRO
Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową    
Deklarowanie zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy    
Rejestracja uczestników programu    
Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących wysokości składki dobrowolnej    
Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących obniżenia wysokości składki podstawowej    
Rejestracja deklaracji uczestników o rezygnacji z dokonywania wpłat    
Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących wznowienia dokonywania wpłat    
Rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę    
Operacja zmiany daty obowiązku przystąpienia do programu    
Operacja zmiany daty pierwszej składki    
Operacja powiązania uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy    
Operacja zmiany stawki podstawowej i dodatkowej uczestników    
Import danych z programów źródłowych
  BIURO PRO
Import danych pracowników, uczestników PPK    
Import okresowo naliczanych składek PPK uczestników PPK    
Import danych z ustrukturyzowanego pliku wymiany danych w formacie CSV    
Możliwość bezpośredniego importu z bazy danych programu źródłowego procedurą SQL    
Komunikacja z instytucją finansową
BIURO PRO
Przygotowania plików rejestracji uczestników    
Przygotowanie plików deklaracji uczestników    
Przygotowanie plików z kwotami składek na PPK    
Automatyczna wymiana danych z instytucjami finansowymi:
Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.    
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.    
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.    
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

   
Wymiana danych za pomocą plików z instytucjami finansowymi:
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.    
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.    
NN Investment Partners TFI S.A.    
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    
BNP Paribas TFI S.A.    
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.    

Wypróbuj za darmo i odbierz rabat!

Poznaj możliwości programu WAPRO PPK 365

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.

W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.