Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Best. Wybierz wariant programu.

Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIURO (31.03.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIURO (01.10.2019)
 • Inwentaryzacja - okno edycji danych:
  • dodana została możliwość sortowania według numeru inwentarzowego
  • dodana została możliwość wyszukiwania / filtrowania po numerze inwentarzowym
 • Okno kartoteki składnika majątku trwałego:
  • zmodyfikowany został układ zakładek okna
  • zmieniony został układ pól na zakładkach
  • ważne opcje wpływające na konfigurację naliczania amortyzacji:
   • wyświetlone są w postaci grup opcji
   • przyciski opcji wyświetlone są w postaci wyraźnych symboli graficznych
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIURO (02.02.2019)
 • Limit amortyzacji samochodów osobowych - zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podniesiony został limit amortyzacji samochodów osobowych do 150 000 PLN.
 • Kartoteka "Limity amortyzacji podatkowej samochodów osobowych" - w programie dodana została kartoteka limitów amortyzacji podatkowej samochodów osobowych, w której zapisywane są okres oraz kwota powyższego limitu. Program będzie stosował powyższy limit dla środków trwałych oznaczonych parametrem, jako samochód osobowy, jeżeli jego wartość początkowa przekracza w danym okresie powyższy limit.
 • Okno kartoteki składnika majątku:
  • W zakładce Amortyzacja pod. dodana została nowa opcja o nazwie Samochód osobowy.
  • W zakładce Amortyzacja pod., po zaznaczeniu opcji Samochód osobowy, po prawej stronie pola Aktualna kwota nieamortyzowana pojawi się przycisk Kwota nieamortyzowana oznaczony ikonką - . W polu po lewej stronie, po jej naliczeniu, wyświetlana jest aktualna kwota nieamortyzowana (w wybranym roku obrotowym) natomiast po przyciśnięciu opisanego wyżej przycisku, wyświetlona zostanie formatka z historią zmian tej kwoty.
 • Koszty podatkowe sprzedaży samochodu osobowego - dostosowano sposób naliczania kosztów podatkowych sprzedawanego samochodu osobowego do znowelizowanych ustaw podatkowych.
 • Częściowa sprzedaż / likwidacja środka trwałego (bilansowa) - dodana została możliwość naliczenia zmniejszenia wartości początkowej oraz dotychczasowych umorzeń po w/w. operacji, zgodnie z KSR-11.
 • Wzorce księgowania - do definicji kwot dodane zostały trzy nowe pozycje:
  • Planowany odpis bilansowy
  • Planowany odpis podatkowy
  • Nadwyżka - różnica pomiędzy planowanym odpisem bilansowym a podatkowym
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIURO (01.10.2018)
 • Okno przeglądarki środków trwałych - po prawej stronie na dole, pod główną listą, dodano sekcję szczegółów z dwoma zakładkami: Odpisy oraz Operacje.
 • Wzorce księgowania:
  • We wzorcach księgowania dodano domyślny dziennik oraz domyślny kod dokumentu. Obie informacje będą automatycznie przenoszone na dodawany dekret
  • Do operacji kopiowania wzorców z roku poprzedniego dodano kopiowanie dzienników oraz kopiowanie kodu dokumentu
 • Raport Inwentaryzacja SMT wg miejsca - w raporcie, w kolumnie miejsce użytkowania zamiast kodu wyświetlana będzie nazwa miejsca użytkowania
 • Na wydrukach dokumentów zwiększona została długość pól uwag
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIZNES (31.03.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019.
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
 • Inwentaryzacja - okno edycji danych:
  • dodana została możliwość sortowania według numeru inwentarzowego
  • dodana została możliwość wyszukiwania / filtrowania po numerze inwentarzowym
 • Okno kartoteki składnika majątku trwałego:
  • zmodyfikowany został układ zakładek okna
  • zmieniony został układ pól na zakładkach
  • ważne opcje wpływające na konfigurację naliczania amortyzacji:
   • wyświetlone są w postaci grup opcji
   • przyciski opcji wyświetlone są w postaci wyraźnych symboli graficznych
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.40.2 w wariancie BIZNES (02.02.2019)
 • Limit amortyzacji samochodów osobowych - zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podniesiony został limit amortyzacji samochodów osobowych do 150 000 PLN.
 • Kartoteka "Limity amortyzacji podatkowej samochodów osobowych" - w programie dodana została kartoteka limitów amortyzacji podatkowej samochodów osobowych, w której zapisywane są okres oraz kwota powyższego limitu. Program będzie stosował powyższy limit dla środków trwałych oznaczonych parametrem, jako samochód osobowy, jeżeli jego wartość początkowa przekracza w danym okresie powyższy limit.
 • Okno kartoteki składnika majątku:
  • W zakładce Amortyzacja pod. dodana została nowa opcja o nazwie Samochód osobowy.
  • W zakładce Amortyzacja pod., po zaznaczeniu opcji Samochód osobowy, po prawej stronie pola Aktualna kwota nieamortyzowana pojawi się przycisk Kwota nieamortyzowana oznaczony ikonką - . W polu po lewej stronie, po jej naliczeniu, wyświetlana jest aktualna kwota nieamortyzowana (w wybranym roku obrotowym) natomiast po przyciśnięciu opisanego wyżej przycisku, wyświetlona zostanie formatka z historią zmian tej kwoty.
 • Koszty podatkowe sprzedaży samochodu osobowego - dostosowano sposób naliczania kosztów podatkowych sprzedawanego samochodu osobowego do znowelizowanych ustaw podatkowych.
 • Częściowa sprzedaż / likwidacja środka trwałego (bilansowa) - dodana została możliwość naliczenia zmniejszenia wartości początkowej oraz dotychczasowych umorzeń po w/w. operacji, zgodnie z KSR-11.
 • Wzorce księgowania - do definicji kwot dodane zostały trzy nowe pozycje:
  • Planowany odpis bilansowy
  • Planowany odpis podatkowy
  • Nadwyżka - różnica pomiędzy planowanym odpisem bilansowym a podatkowym
Zmiany w wersji 8.40.0 w wariancie BIZNES (01.10.2018)
 • Okno przeglądarki środków trwałych - po prawej stronie na dole, pod główną listą, dodano sekcję szczegółów z dwoma zakładkami: Odpisy oraz Operacje.
 • Wzorce księgowania:
  • We wzorcach księgowania dodano domyślny dziennik oraz domyślny kod dokumentu. Obie informacje będą automatycznie przenoszone na dodawany dekret
  • Do operacji kopiowania wzorców z roku poprzedniego dodano kopiowanie dzienników oraz kopiowanie kodu dokumentu
 • Raport Inwentaryzacja SMT wg miejsca - w raporcie, w kolumnie miejsce użytkowania zamiast kodu wyświetlana będzie nazwa miejsca użytkowania
 • Na wydrukach dokumentów zwiększona została długość pól uwag
 • Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu