Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Best. Wybierz wariant programu.

 • Noty księgowe:
  • w definicjach księgowania metodą metadefinicji dekretów dodana została możliwość definiowania dynamicznie tworzonych opisów na podstawie dostępnych pól oraz własnego tekstu.
   Dodatkowo w definicjach dodane zostały nowe pola:
   • Kod_miejsca_uzytkownia
   • Miejsce_uzytkownia
   • Numer_seryjny
   • Osoba_odpowiedzialna
   • Rok_produkcji

   oraz wydłużona została długość definicji z 250 znaków do 5 000 znaków a w definicjach wzorców księgowania i metajęzyka dodana została opcja Sumuj pozycje wg kont.

 • Eksport dekretów Eliksir - dodano nowy schemat eksportu dekretów Eliksir 2.
 • Eksport raportów - dodano zapamiętywanie lokalizacji zapisywania plików.
 • Podsumowania raportów - w podsumowaniach zwiększono ilość wyświetlanych cyfr.
 • Noty księgowe:
  • w definicjach księgowania metodą metadefinicji dekretów dodana została możliwość definiowania dynamicznie tworzonych opisów na podstawie dostępnych pól oraz własnego tekstu.
   Dodatkowo w definicjach dodane zostały nowe pola:
   • Kod_miejsca_uzytkownia
   • Miejsce_uzytkownia
   • Numer_seryjny
   • Osoba_odpowiedzialna
   • Rok_produkcji

   oraz wydłużona została długość definicji z 250 znaków do 5 000 znaków a w definicjach wzorców księgowania i metajęzyka dodana została opcja Sumuj pozycje wg kont.

 • Eksport dekretów Eliksir - dodano nowy schemat eksportu dekretów Eliksir 2.
 • Eksport raportów - dodano zapamiętywanie lokalizacji zapisywania plików.
 • Podsumowania raportów - w podsumowaniach zwiększono ilość wyświetlanych cyfr.