Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Best. Wybierz wariant programu.

 • Wariant ODCZYT - dodany został nowy wariant programu, który jest dedykowany dla firm, które zamierzają zakończyć produkcyjne użytkowanie programu w ramach posiadanej licencji, natomiast muszą / chcą zachować dostęp do danych wprowadzonych w programie do dnia aktywacji wariantu ODCZYT:
  • Wariant ODCZYT aktywowany jest w wariancie BIURO, w którym zablokowana jest możliwość przetwarzania danych, to jest dodawanie nowych firm oraz import i wprowadzanie danych.
  • Wariant ODCZYT umożliwia wyłącznie przeglądanie oraz eksport danych wprowadzonych do dnia aktywacji.
  • Wariant ODCZYT jest wariantem końcowym dla licencji. Nie ma możliwości zmiany tego wariantu na inny po jego aktywacji.
   Nie można nabyć programu w wariancie ODCZYT nie posiadając wcześniej licencji produkcyjnej;
  • Okres licencji wariantu ODCZYT wynosi 6 lat;
 • Wariant ODCZYT - dodany został nowy wariant programu, który jest dedykowany dla firm, które zamierzają zakończyć produkcyjne użytkowanie programu w ramach posiadanej licencji, natomiast muszą / chcą zachować dostęp do danych wprowadzonych w programie do dnia aktywacji wariantu ODCZYT:
  • Wariant ODCZYT aktywowany jest w wariancie BIURO, w którym zablokowana jest możliwość przetwarzania danych, to jest dodawanie nowych firm oraz import i wprowadzanie danych.
  • Wariant ODCZYT umożliwia wyłącznie przeglądanie oraz eksport danych wprowadzonych do dnia aktywacji.
  • Wariant ODCZYT jest wariantem końcowym dla licencji. Nie ma możliwości zmiany tego wariantu na inny po jego aktywacji.
   Nie można nabyć programu w wariancie ODCZYT nie posiadając wcześniej licencji produkcyjnej;
  • Okres licencji wariantu ODCZYT wynosi 6 lat;