Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Best. Wybierz wariant programu.

 • Dostosowanie zakresu danych ewidencyjnych do wymagań pliku JPK_EWP(3) - od 1 kwietnia 2022 roku wszedł w życie nowy wzór pliku JPK_EWP(3), który w porównaniu z wzorem poprzednim został rozszerzony o węzeł ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  Aby dostosować WAPRO Best do wymagań schematu JPK_EWP(3), rejestrowane dane ewidencyjne programu musiały zostać rozszerzone o dwie pozycje:
  • Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie - informacja, która musi znaleźć się w pozycji KW_4 pliku JPK_EWP(3)
  • Przyczyna likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej - informacja, która musi znaleźć się w pozycji KW_10B pliku JPK_EWP(3)
 • Dostosowanie zakresu danych ewidencyjnych do wymagań pliku JPK_EWP(3) - od 1 kwietnia 2022 roku wszedł w życie nowy wzór pliku JPK_EWP(3), który w porównaniu z wzorem poprzednim został rozszerzony o węzeł ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  Aby dostosować WAPRO Best do wymagań schematu JPK_EWP(3), rejestrowane dane ewidencyjne programu musiały zostać rozszerzone o dwie pozycje:
  • Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie - informacja, która musi znaleźć się w pozycji KW_4 pliku JPK_EWP(3)
  • Przyczyna likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej - informacja, która musi znaleźć się w pozycji KW_10B pliku JPK_EWP(3)