Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Best. Wybierz wariant programu.

W nowej wersji wprowadzono następujące zmiany:

  • Automatyczne naliczanie miesięcznej amortyzacji oraz generowanie not księgowych - w programie dodana została możliwość automatycznego generowania miesięcznej amortyzacji składników majątku trwałego oraz automatycznego generowania not księgowych jako czynność automatyczna wykonywana przez SQL Serwer bez udziału programu. O wykonaniu operacji użytkownicy zostaną poinformowani odpowiednim powiadomieniem;

W nowej wersji wprowadzono następujące zmiany:

  • Automatyczne naliczanie miesięcznej amortyzacji oraz generowanie not księgowych - w programie dodana została możliwość automatycznego generowania miesięcznej amortyzacji składników majątku trwałego oraz automatycznego generowania not księgowych jako czynność automatyczna wykonywana przez SQL Serwer bez udziału programu. O wykonaniu operacji użytkownicy zostaną poinformowani odpowiednim powiadomieniem;