Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Best. Wybierz wariant programu.

  • Wprowadzony został limit amortyzacji podatkowej dla samochodów elektrycznych i zasilanych wodorem. Opcja "samochód osobowy elektryczny lub zasilany wodorem" dostępna jest w zakładce "Amortyzacja podatkowa" okna składnika majątku;
  • Zmiana parametrów amortyzacji - dodana została możliwość zmiany okresów, za które naliczana jest amortyzacja na: odpisy miesięczne, odpisy kwartalne, odpisy roczne;
  • W oknie przeglądarki składników majątku dodane zostały kolumny pól dodatkowych;
  • Dodany został mechanizm uniemożliwiający powielanie, dodawanie wzorców księgowań o tej samej nazwie;
  • Inwentaryzacja przy użyciu czytnika kodów kreskowych - zmieniony został sposób ustawiania się kursora w trybie nadpisywania, po wczytaniu kodu. Obecnie po przejściu do nowej pozycji kursor ustawia się w polu "Po spisie";
  • Wprowadzony został limit amortyzacji podatkowej dla samochodów elektrycznych i zasilanych wodorem. Opcja "samochód osobowy elektryczny lub zasilany wodorem" dostępna jest w zakładce "Amortyzacja podatkowa" okna składnika majątku;
  • Zmiana parametrów amortyzacji - dodana została możliwość zmiany okresów, za które naliczana jest amortyzacja na: odpisy miesięczne, odpisy kwartalne, odpisy roczne;
  • W oknie przeglądarki składników majątku dodane zostały kolumny pól dodatkowych;
  • Dodany został mechanizm uniemożliwiający powielanie, dodawanie wzorców księgowań o tej samej nazwie;
  • Inwentaryzacja przy użyciu czytnika kodów kreskowych - zmieniony został sposób ustawiania się kursora w trybie nadpisywania, po wczytaniu kodu. Obecnie po przejściu do nowej pozycji kursor ustawia się w polu "Po spisie";