Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Hybrid.

Nowy wygląd Panelu Administracyjnego — Kategorie

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii — Kategorie (Sklep → Asortyment). Moduł został gruntownie przebudowany, tak aby udoskonalić proces zarządzania kategoriami produktów.

Filtry w Panelu Administracyjnym — ulubione

W Panelu Administracyjnym umożliwiono zapisywanie własnych konfiguracji filtrów. Opcja ta jest dodana w tych modułach, które są już dostępne w nowej technologii i będzie sukcesywnie wprowadzana wraz z rozwojem kolejnych modułów. Po ustawieniu konfiguracji filtrów, którą chcemy zapisać, należy kliknąć przycisk Zapisz jako, podać nazwę zapisywanej konfiguracji i potwierdzić Zapisz. Konfiguracja ta będzie dostępna na rozwijalnej liście u góry karty filtrów, a po jej wybraniu można od razu zastosować wybrany zestaw filtrów. Edytując jakąś istniejącą konfigurację, (przy nazwie pojawi się symbol '*'), możemy nadpisać ją (Zapisz) lub utworzyć nową (Zapisz jako). Aby edytować nazwę konfiguracji, należy skorzystać z ikony 'długopisu'. Usuwanie dostępne jest pod ikoną 'kosza'.

Panel filtrów w Sklepie — rozbudowa

Rozbudowany został Panel filtrów. Panelem tym można zarządzać w zakładce Konfiguracja paneli (CMS → Konfiguracja wyglądu → Panele). Można tu ustawić Sposób prezentacji atrybutów słownikowych w sekcji/kolumnie (Przyciski lub Lista wyboru) oraz Widoczność panelu (widok mobilny, widok desktopowy, wszystkie widoki). A także określić czy w panelu dostępne ma być filtrowanie po: cenie, etykietach, dostępności oraz filtrowanie pełnotekstowe.

Panel filtrów można umieścić od teraz na dowolnej stronie/stronach Sklepu przeciągając go do wybranej kolumny/sekcji w trybie edycji Układu podstawowego i/lub Układów własnych w zakładce Rozkład paneli (CMS → Konfiguracja wyglądu → Panele).

Dodatkowo udostępniono Wstawkę systemową — Panel filtrów (CMS → Edycja treści), w której można umieścić dowolną treść, która ma być widoczna w panelu (w tym kod HTML).

Panele na stronie Koszyka

Udostępniono możliwość definiowania paneli w widoku strony Koszyka w Sklepie. W zakładce Rozkład paneli w module Panele (CMS → Konfiguracja układu) dodano stronę Koszyk. Można dla niej, podobnie jak dla dotychczas dostępnych zdefiniować Układ własny lub korzystać z Układu podstawowego. Strona Koszyk w przeciwieństwie do pozostałych nie posiada Kolumn.

Oferta dla użytkowników niezalogowanych

W module Magazyny (Sklep → Asortyment) udostępniono możliwość oznaczenia Magazynów jako dostępnych dla Użytkowników niezalogowanych (opcja: Pokaż/Ukryj dla niezalogowanych użytkowników). Oznaczyć w ten sposób można wiele Magazynów, które będą dostępne dla niezalogowanych Użytkowników, (w przypadku Sklepów otwartych - dostępnych dla Użytkowników niezalogowanych).

Udostępniono również możliwość ukrycia widoczności Oferty standardowej (Sklep → Asortyment → Oferty) dla niezalogowanych Użytkowników. Na danym magazynie może być dostępna maksymalnie jedna oferta standardowa dostępna dla Użytkowników niezalogowanych, dlatego oznaczenie innej oferty standardowej z danego magazynu jako Domyślnej dla niezalogowanych usuwa ten znacznik (symbol gwiazdki) z dotychczasowej oferty tego typu. Dostępna jest również opcja Wyłącz jako domyślną dla niezalogowanych, która wyłącza dostępność oferty dla użytkowników niezalogowanych.

Prezentacja zagregowanych stanów magazynowych

Umożliwiono prezentację w sklepie zagregowanych stanów magazynowych, czyli zsumowanej ilości dostępnej produktu w innym magazynie/magazynach, niż ten aktualnie wybrany. Opcja Strategia prezentacji ilości z innych magazynów (podsumowanie) dostępna jest w ustawieniach Prezentacji dostępności (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu). Ilości produktów na innych magazynów można prezentować w sposób Globalny, czyli wszędzie tam, gdzie widoczne są stany magazynowe. W przypadku prezentacji ilości z innych magazynów w postaci Widok tabeli B2B będą one widoczne tylko w widoku Tabela. Domyślnie włączona jest opcja Brak, która nie pokazuje zagregowanych stanów magazynowych.

Atrybut systemowy — Synonim

Udostępniono nowy Atrybut systemowy Synonim (Sklep → Sprzedaż). Jest to atrybut Tekstowy tłumaczony o dowolnych wartościach, który umożliwia przypisanie wielu wartości do jednego produktu. Umożliwia on nadawanie produktom dodatkowych nazw, po których będzie można filtrować lub wyszukać produkt w Sklepie. Podobnie jak pozostałe Atrybuty można go przypisywać do produktów w zakładce Atrybuty na karcie danego produktu (Sklep → Sprzedaż → Produkty) lub przesyłać integracyjnie. W przeciwieństwie do pozostałych Atrybutów można osobno zarządzać Wpływem na wyniki wyszukiwania Synonimu w ustawieniach Wyszukiwarki (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu).

Przyjazne adresy URL dla Atrybutów

Udostępniono obsługę przyjaznych adresów URL dla Atrybutów oraz ich zdefiniowanych wartości. W przypadku Włączonej obsługi przyjaznych adresów URL (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu → SEO) na karcie danego Atrybutu (Sklep → Asortyment) dostępne będzie pole Adres URL, a w przypadku Atrybutów o typach Kolor i Tekstowy tłumaczony o zdefiniowanych wartościach, pole to będzie dostępne również podczas edycji tych wartości. Przyjazne adresy URL można wygenerować automatycznie klikając przycisk Wygeneruj adresy URL w ustawieniach SEO (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu) lub dodawać/edytować indywidualnie dla każdego atrybutu/wartości na karcie danego Atrybutu.

Opisy wartości Atrybutów

Dla Atrybutów (Sklep → Asortyment) o Typie atrybutu — Tekstowy tłumaczony przyjmujących Zdefiniowane wartości umożliwiono dodawanie opisów tych wartości. Opis taki można dodać w Panelu Administracyjnym w polu Długi opis na karcie danego Atrybut podczas edycji wartości lub integracyjnie. Opis ten będzie widoczny w Sklepie na liście produktów o tej samej wartości Atrybutu.

Widok atrybutów na liście produktów

Udostępniono możliwość ustawiania widoczności Atrybutów na listach produktów w Sklepie również na widokach Galeria i Lista. Dotychczasowa widoczność Lista produktów przyjmuje nazwę Lista produktów (widok pełny) i zachowuje ustawioną wcześniej aktywność. Natomiast nowe widoczności: Lista produktów (widok listy) oraz Lista produktów (widok galerii) domyślnie są nieaktywne. Widocznością atrybutów można zarządzać na karcie danego Atrybutu (Sklep → Asortyment) lub zbiorczo w zakładce Widoczność atrybutów.

Konfiguracja SEO wartości atrybutu

Udostępniono Konfigurację SEO wartości atrybutu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu → SEO), która pozwala na definiowanie tagów meta-title i meta-description per wartość atrybutu za pomocą szablonu (analogicznie jak dla strony kategorii, czy produktu). W konfiguracji tej dostępne są zmienne {attribute_name} - Nazwa atrybutu oraz {attribute_value} - Wartość atrybutu.

Open Graph Meta Tags

Wprowadzono zastosowanie tagów Open Graph Protocol i schema.org w Sklepie na stronach: własnych, systemowych, kategorii, etykiet, aktualności (lista aktualności oraz konkretne aktualności) i ofert.

Umożliwiono również wprowadzenie adresu URL domyślnego obrazu dla implementacji Open Graph. Będzie on wykorzystywany w przypadku gdy nie ma możliwości wykorzystania obrazu z podmiotu opisywanego przy pomocy protokołu Open Graph. Zalecany rozmiar dodanego obrazu to: 1200x630px. Konfiguracja Domyślnego obrazu Open Graph znajduje się w module Logo i ikony (CMS → Konfiguracja wyglądu).

Google Tag Manager

Udostępniono natywną integrację Menedżera tagów Google (GTM). Opcja dodawania Identyfikatora kontenera dostępna jest w zakładce Google GTM i Analytics (wcześniej Google Analytics) w module Google (Sklep → Integracje zewnętrzne). Zmiana pozwala zarządzać ładowaniem skryptów GTM bez potrzeby definiowania ich we własnym zakresie we Wstawkach systemowych. Dla kont, w których tagi Google Analytics 4 zarządzane są z poziomu Menedżera tagów Google (na stronie), dodano możliwość wyłączenia ładowania skryptu (gtag.js) na stronie sklepu. Zgodnie z zaleceniami Google, powinno się korzystać tylko z jednego rozwiązania do zarządzania tagami na stronie. Włączenie opcji Tagi Google Analytics 4 są zarządzane przez Menedżera tagów Google (GTM), pozwoli wyeliminować problem duplikacji kontenerów.

W przypadku braku zgody Kupującego na funkcjonalne pliki cookie w przeglądarce użytkownika nie będą zapisywane ciasteczka funkcjonalne, które zapisują:

Rabaty i kupony — darmowa dostawa zależna od kwoty zamówienia

Umożliwiono określanie dla Darmowej dostawy (Sklep → Konfiguracja → Rabaty i kupony) wartości zamówienia, od której rabat ten ma obowiązywać. Opcja Obowiązuje od jest dostępna w nowej zakładce Kryteria wartości zamówienia na karcie danej Darmowej dostawy. Można tam również określić czy podana kwota jest kwotą Netto/Brutto czy też Zgodnie z ceną wiodącą. A także, czy podana kwota jest kwotą Po wszystkich rabatachPrzed rabatami na zamówieniePo wszystkich rabatach. Domyślnie ustawiona jest wartość 0, co oznacza. że Darmowa dostawa dostępna jest dla wszystkich zamówień spełniających pozostałe warunki niezależnie od kwoty zamówienia.

Podsumowanie rabatów na karcie Zamówienia w Panelu Administracyjnym — ulepszenia

Ulepszono prezentację Podsumowania rabatów na karcie danego Zamówienia (Sklep → Sprzedaż → Zamówienia) w Panelu Administracyjnym. Dla zamówień złożonych w walucie innej niż Waluta bazowa ceny prezentowane są dodatkowo w owej walucie obcej. W zakładce Podsumowanie rabatów wyświetlana jest również informacja o Walucie zamówienia oraz kurs, według którego przeliczone zostało zamówienie.

Ponadto w przypadku, gdy Źródłem ceny zakupionego produktu jest Cennik, w tooltipie tego źródła pokazywana będzie informacja o cenie (lub rabacie) wynikającej z cennika, a kliknięcie w źródło Cennik spowoduje przekierowanie do zakładki Produkty (listing produktów) na karcie danego Cennika (Sklep → Asortyment → Cenniki).

Historia cen - kontynuacja (HYBRID i B2C)

W zakładce Historia cen na karcie danego Produktu w Panelu Administracyjnym (Sklep → Asortyment) udostępniono informację o aktywności ceny zgodnie z dyrektywą Omnibus (Cena OMNIBUS aktywna:), Dacie wprowadzenia bieżącej obniżkiDacie 30 dni przed bieżącą obniżką oraz najniższej cenie produktu, która obowiązywała pomiędzy tymi datami (Najniższa cena w okresie).

Domyślny widok prezentujący ofertę na kontach typu HYBRID

Dla kont typu HYBRID udostępniono możliwość definiowania Domyślnego widoku prezentującego ofertę-widok desktopowy oraz Domyślnego widoku prezentującego ofertę-widok mobilny osobno dla klientów B2B i B2C. Opcja ta jest dostępna w ustawieniach Prezentacji oferty (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu). Domyślne wartości parametrów dla Klientów indywidualnych oraz dla Użytkowników firmowych są ustawione na podstawie dotychczasowych wartości parametrów.

Punkty odbioru osobistego — nowe pola

Udostępniono nowe pola umożliwiające opisanie Punktu odbioru osobistego — Kod punktu odbioruE-mailTelefon (dobrowolne) oraz Opis i Godziny otwarcia (obowiązkowe). Danymi tymi można zarządzać w zakładce Punkty odbioru osobistego na karcie danej Metody dostawy (Sklep → Konfiguracja) o Typie dostawy — Odbiór osobisty lub Odbiór w punkcie.

Pokazywanie upustów na cenach z cennika — ulepszenie

Rozszerzono zakres ustawienia Pokazuj upusty na cenach z cennika (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż → Ustawienia Sprzedaży) również na upusty w Cenniku (Sklep → Sprzedaż) podane jako Rabat (%). Jeśli opcja zostanie włączona, ceny z cennika zarówno te zapisane jako rabat, jak i te zapisane jako cena będą wyświetlane w Sklepie jak ceny bazowe (bez przekreślenia i wartości obniżki).

Usuwanie targetów

Umożliwiono usuwanie Targetów kontrahentów (Sklep → Sprzedaż) z istniejącymi realizacjami. Wcześniej można było usunąć tylko taki target, który nie miał realizacji. W przypadku próby usunięcia targetu z realizacjami pojawi się komunikat "Czy na pewno chcesz usunąć wybrany target ze wszystkimi realizacjami?".

Ochrona przed cyberatakami (CSRF)

Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie Kupujących w Sklepie przed cyberatakami, poprzez dodanie tokenu CSRF do wykonywanych żądań z przeglądarki. Mechanizm chroni Kupujących przed wysłaniem przez atakującego spreparowanych żądań do serwera. Taki atak polega na skłonieniu Kupującego do kliknięcia w fałszywy link, który następnie przesyła do serwera odpowiednio spreparowane żądanie, wykorzystując do tego uprawnienia zalogowanego Kupującego. Dzięki dodatkowej weryfikacji tokenu potencjalne próby ataków tego typu będą nieskuteczne.

Linki afiliacyjne

Umożliwiono tworzenie linków afiliacyjnych. Wejście do Sklepu poprzez taki link spowoduje zapisanie na złożonym zamówieniu dodatkowej wartości (Wartość linku afiliacyjnego). Wartość ta podawana jest podczas generowania linku i pozwala identyfikować zamówienia pochodzące z danego linku. Link taki można wygenerować na karcie danej Oferty dedykowanej (Sklep → Asortyment → Sprzedaż) klikając w przycisk Generuj link afiliacyjny w prawym górnym rogu karty danej oferty. Pojawi się okienko, w którym należy wpisać Wartość linku afiliacyjnego, a po kliknięciu przycisku Generuj wyświetlony zostanie link z zaszyfrowaną wartością, który należy skopiować. Link jest generowany zdarzeniowo i nie jest zapisywany. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, który złożył zamówienie po tym, jak przeszedł do Sklepu przez taki link, na karcie danego Zamówienia w Panelu Administracyjnym, w sekcji Dane podstawowe widoczna będzie informacja z odszyfrowaną wartością, jaka była wprowadzona w chwili generowania linku. Informacja ta jest zapisywana na zamówieniu.

Rezerwacja produktów

W Panelu Administracyjnym udostępniono możliwość śledzenia rezerwacji produktów, na niepotwierdzonych zamówieniach. Na karcie produktu (Sklep → Asortyment → Produkty) dodano nową zakładkę Rezerwacje. Będą w niej widoczne wszystkie zamówienia, na których dany produkt jest zarezerwowany. Jeśli produkt nie będzie zarezerwowany, w zakładce pojawi się komunikat, Produkt nie jest zarezerwowany. Do zakładki kieruje również link Pokaż rezerwacje, w zakładce Dane produktu, na karcie danego produktu, o ile jest on zarezerwowany.

Sortowanie wyszukiwanych produktów

Uporządkowano sortowanie wyników wyszukiwania w przypadku, gdy ustawiono, że widoczność stanów magazynowych dostępna jest tylko dla kupujących zalogowanych. Przy wybraniu opcji Tylko dla zalogowanych w ustawieniu Pokaż stany magazynowe (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Prezentacja dostępności → Ustawienia stanów magazynowych) również opcja Produkty dostępne w pierwszej kolejności, (jeśli włączona - Tak), będzie działać tylko dla Kupujących zalogowanych. Dla kupujących niezalogowanych, kolejności wyników wyszukiwania będzie w tym przypadku wynikać z pozostałych kryteriów wyszukiwania bez uwzględnienia dostępności produktów.

Produkty nieskategoryzowane w eksporcie produktów

Umożliwiono uwzględniania w Eksporcie (Sklep → Integracje zewnętrzne) również produktów nieskategoryzowanych. W tym celu podczas dodawania/edytowania należy wybrać opcję Produkty wystawione do usługi pochodzą z: wszystkich kategorii i nieskategoryzowanych. Wówczas wyeksportowane zostaną również produkty bez kategorii (zgodnie z pozostałymi ustawieniami).

Domyślny język dla brakujących tłumaczeń

Umożliwiono wybranie w Panelu Administracyjnym Domyślnego języka dla brakujących tłumaczeń w sytuacji, gdy w Sklepie wykorzystywany jest język inny niż wspierane w standardzie. Jeśli dla niestandardowego języka nie będą zdefiniowane wszystkie tłumaczenia, w ich miejsce automatycznie zostaną podstawione wartości z wybranego języka standardowego (polski, angielski, niemiecki, rumuński, rosyjski). Podstawowym językiem dla brakujących tłumaczeń jest język angielki. Aby pozostałe języki standardowe były dostępne, muszą znajdować się na liście Wspieranych języków i być oznaczone jako widoczne. Zarządzanie językami dostępne jest w sekji Waluta i język w Ustawieniach sklepu (Administracja → Konfiguracja)

Udostępniono nowy moduł Pliki cookie (Sklep → Konfiguracja). W tej wersji moduł służy jedynie do podglądu gromadzonych plików cookie. Nastąpi jego napełnienie danymi wynikającymi z bieżącej pracy Sklepu, tak by w kolejnych wersjach umożliwić, jak najsprawniejsze zarządzanie plikami wykorzystywanymi w Sklepie.