Przejdź do głównej zawartości

Jak założyć magazyn w Wapro Mag?

Aby dodać nowy magazyn w firmie w Wapro Mag, należy przejść do poziomu listy magazynów Magazyn | Magazyny/wybór magazynu, kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins). Na zakładce Dane podstawowe możesz wprowadzić jego podstawowe atrybuty: Nazwę oraz Symbol.

Podpowiedź

Symbol magazynu używany jest w schematach numeracji dokumentów, jeśli użyjesz maski numeru, która ma zawierać w sobie symbol.

Na zakładce Inne, opcjonalnie możesz wprowadzić dodatkowe elementy, np. przypisać miejsce wystawienia, które drukowane będzie na dokumentach. W tym celu zmień parametr Miejsce wystawienia przypisane do magazynu w menu Admin | Konfiguracja firmy.

Warto wiedzieć

Magazyny mogą mieć włączoną synchronizację danych (dane opisowe i/lub ceny).

Dzięki wpisaniu wyróżnika na zakładce Synchronizacja, w polu Wyróżnik synchronizacji magazynów możesz:

  • stworzyć różne podgrupy magazynów, które będą między sobą synchronizowały dane,
  • ustawić dla wszystkich magazynów jeden wyróżnik, aby w całej firmie występowały te same pozycje asortymentowe.

Wpisanie samego wyróżnika synchronizacji nie umożliwi wymiany danych pomiędzy magazynami. Włączenie synchronizacji odbywa się poprzez właściwe ustawienie pparametru Synchronizacja artykułów o tym samym indeksie katalogowym, dostępnego w widoku Admin | Konfiguracja firmy.

Istotnym atrybutem magazynu jest także możliwość zliczania tylko wybranych asortymentów podczas rozpoczęcia remanentu. Można określić, czy towary, które nie zostały dodane do arkuszy spisowych powinny podlegać obrotowi magazynowemu, czy też nie. Aby skonfigurować ten parametr przejdź na zakładkę Remanent, aktywność i zaznacz pozycję Zezwalaj na remanent cząstkowy.