Przejdź do głównej zawartości

Mobilny inwentaryzator środków trwałych

Program Wapro Mobile ST, czyli Mobilny inwentaryzator środków trwałych to aplikacja mobilna optymalizująca przygotowanie inwentaryzacji w systemie centralnym Wapro Best Środki trwałe. System Wapro Mobile ST jest dostępny na urządzeniach przenośnych wyposażonych w system operacyjny Android.

Dzięki osobnej bazie danych działa w trybie offline i nie wymaga stałego dostępu do Internetu. Wyjątek stanowi proces wymiany danych, tzw. replikacja.

Aplikacja mobilna przeznaczona jest do instalacji na urządzeniach typu smartfon lub tablet z systemem Android. Pozwala odbierać dokumenty inwentaryzacyjne czy uzupełniać wartości, a następnie wysyła je do bazy danych Konsoli zarządzającej, skąd automatycznie trafiają do systemu centralnego Wapro Best.

informacja

Aplikacja występuje wyłącznie w wariancie BIZNES 365.

Dlaczego warto wybrać Wapro Mobile ST?

System wyposażony jest w prosty i intuicyjny interfejs. Mechanizmy wyszukiwania oraz filtrowania danych bardzo usprawniają wykonanie inwentaryzacji.

Zastosowanie serwera bazy danych MS SQL w Konsoli zarządzającej oraz SQLite na urządzeniu mobilnym powoduje, że aplikacja może zarządzać nawet dużą ilością danych. Praca z kartoteką środków trwałych liczącą 50 000 pozycji asortymentowych nie powoduje żadnych problemów związanych z wydajnością.

Podstawowe zalety aplikacji mobilnej:

  • dostęp do danych inwentaryzacji na urządzeniu mobilnym,
  • znaczne skrócenie czasu obsługi remanentów,
  • wyeliminowanie błędów,
  • redukcja kosztów,
  • efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy.