Przejdź do głównej zawartości

Czym jest program Wapro Aukcje internetowe?

Wapro Aukcje to integrator Wapro Mag z Allegro oraz BaseLinkerem. Umożliwia dwukierunkowa wymianę danych pomiędzy platformami.

wapro aukcje konfiguracja

Jak przebiega integracja z serwisem Allegro?

Opcja integracji z serwisem Allegro umożliwia zarówno wystawianie aukcji w portalu Allegro, jak również pobieranie informacji o zrealizowanych zakupach przez klientów na Twoich aukcjach.

Po pobraniu transakcji (zamówień z Allegro), w systemie automatycznie powstaną:

 • kontrahenci w kartotece:
  • założą się adresy dostawy;
 • zamówienia w rejestrze:
  • uwzględnione zostaną tryby rezerwacji wg konfiguracji ręcznej bądź automatycznej,
  • uwzględniona zostanie ew. zaliczka do zamówienia (wpłata z Allegro),
  • przypisana zostanie wskazana etykieta do zamówienia,
  • uwzględniona zostanie waluta zamówienia.

Program umożliwia także wykonywanie procesów posprzedażowych, takich jak utworzenie przesyłki kurierskiej i odesłanie informacji o utworzonej przesyłce do portalu Allegro. Dodatkowo odesłać można dane dotyczące wystawionej faktury i przesłanie jej w formie PDF.

Synchronizacja danych odbywa się dwukierunkowo, co oznacza, że program odbiera dane jak opisano powyżej, a także wysyła dane. W zakresie wysyłki danych odbywa się aktualizacja stanów z ilością dostępną w aukcjach, a także aktualizacja cen sprzedaży w portalu Allegro.

Jak przebiega integracja z portalem BaseLinker?

Podobnie jak w przypadku Allegro, program umożliwia pobieranie danych o sprzedaży z uwzględnieniem:

 • zakładania kontrahentów i adresów dostawy,
 • importowania zamówień i ew. zapłat do zamówień,
 • waluty zamówień,
 • synchronizacji stanów i cen.
Warto wiedzieć

Integracja z portalem BaseLinker dostępna jest w wariancie Biznes Wapro Aukcje. Pełna informacja dotycząca możliwości programu znajduje się na stronie produktu. Szczegółowy opis konfiguracji BaseLinkera dostępny jest w sekcji Integracja BaseLinkera