Możliwości programu

Rozwiń wszystkie grupy →

Możliwość bezpłatnego sprawdzenia:
 Usługa COFACE
Dane rejestrowe podmiotu 
Data rejestracji/założenia firmy 
Za jakie lata dostępne są dane finansowe
(np. bilans, rachunek zysków strat)
 
Czy firma COFACE posiada dane negatywne na temat badanego podmiotu? 
Czy wobec kontrahenta prowadzone są postępowania upadłościowe lub złożono wnioski o upadłość? 
Płatne informacje zawierają:
 Usługa COFACE
Ocena zdolności kredytowej
(@rating/Quick Rate/upadłości/kredyt maksymalny/ocena płatnosci/ewentualne doswiadczenia windykacyjne)
 
Dane teleadresowe
(pełna nazwa/adres/telefon/ewentualnie numer VAT)
 
Dane rejestrowe
(rejestracja firmy/rok założenia/kierownictwo/przedmiot działalności)
 
Dane finansowe
(wybrane dane - jeżeli dostępne: obrót, aktywa trwałe, kapitał własny, zobowiązania, zysk lub strata netto, zysk lub strata na działalności operacyjnej/ewentualne wybrane wskaźniki finansowe)
 

Jak skorzystać z raportów COFACE?

Dowiedz się, dlaczego warto sprawdzać wiarygodność kontrahentów
oraz jak skorzystać z raportów COFACE.

Nie wiesz jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze?

Zastanawiasz się nad zakupem i masz pytania dotyczące produktu?
Napisz. Doradzimy.

    W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.