StartStop Internetowy System Rejestracji i Ewidencji Czynności Służbowych Online jest prostym w użyciu ale jednocześnie zaawansowanym funkcjonalnie narzędziem służącym do ewidencjonowania dowolnych czynności wykonywanych przez jego użytkowników w trakcie swojej pracy. StartStop dostępny jest zarówno jako usługa internetowa jak i w wersji do samodzielnego wdrożenia.

System umożliwia błyskawiczne rozpoczęcie rejestracji czasu wykonania każdej nowej czynności umożliwiając m.in.:
 • Rejestrację czasu wykonania wszystkich zrealizowanych usług
 • Rejestrację pozostałych czynności służbowych
 • Wsparcie dla zarządzania działaniami
 • Rozliczanie oraz kontrola czasu pracy pracowników
 • Przydział zadań
 • Rozliczanie usług wykonanych dla klientów
StartStop nie kolejnym programem typu RCP, lecz raczej narzędziem które umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi czynnościami służbowymi mającymi bezpośredni wpływ na dochód firmy.
Spełniono warunek jak najmniejszego obciążenia użytkowników systemu obsługą programu. W uproszczeniu rejestracja zadania sprowadza się do dwóch kliknięć, w przycisk Start i w przycisk Stop, po wykonaniu mierzonej czynności. W efekcie dysponujemy pełną wiedzą o czasach przeznaczonych na obsługę konkretnych kontrahentów. Umożliwia nam to zgodne z rzeczywistością, rzetelne rozliczenia z naszymi klientami, jak i precyzyjne rozliczenia pracowników. Wysoka funkcjonalność, zaawansowany system raportowania i filtrowania gwarantuje kadrze kierowniczej możliwość stworzenia dowolnego dokumentu w oparciu o wprowadzone dane. StartStop – jako usługa internetowa nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną. Wystarczy przeglądarka internetowa w dowolnym systemie operacyjnym i urządzeniu oraz łącze internetowe. Niska cena za licencję, od 15 zł netto, abonamentowa forma opłaty oraz wybór okresów działania usługi, to kolejne zalety tego systemu. W ramach tego kupujący ma zagwarantowane darmowe aktualizacje, bezpłatną opiekę serwisową i dostęp do programu 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca. Dzięki

Podstawowe informacje:

Zobacz stronę www

CRM, zadania, rejestracja czasu pracy, RCP, rozliczanie usług

Słowa kluczowe

Partner wdrażający rozwiązanie:

Współpraca z WAPRO Mag

System umożliwia wykonanie importu bazy kontrahentów WAPRO Mag.

Przykładowy proces rejestracji czynności

Praca z programem jest wyjątkowo łatwa. Pełna rejestracja czynności może być prowadzona zarówno w systemie online jak i po wykonaniu zadania i wymaga jedynie trzech kroków (kliknięć).

 1. Zalogowania
 2. Uruchomienia nowego zadania z pomocą przycisku „Nowe Zadanie”
 3. Zakończenia zadania oraz uzupełnienia wymaganych danych

Główne okno programu, dostępne po zalogowaniu. W tym miejscu rozpoczynamy rejestrację dowolnej czynności. Okno posiada dwie sekcje; górną i dolną.

W części górnej – Zadania w realizacji - rejestrujemy zadania online – wykonywane aktualnie. Zadanie taki może zostać w dowolnym momencie zatrzymane (przycisk Stop), wznawiane (przycisk Start) oraz edytowane (przycisk Edytuj). Po wykonaniu klikamy w Zakończ zadanie. Zadanie zakończone nie może być ponownie aktywowane ani zmieniane. Prawa do edycji posiadają jedynie osoby o uprawnieniach administratora. System sam zlicza i rejestruje czas pracy.

W części dolnej – Zadania do realizacji - rejestrujemy zdania wykonane uprzednio np. na wyjeździe lub przez osoby nie mające stałego dostępu do programu. W tym przypadku należy wpisać godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności. Pojawiają się tu również czynności zlecone do wykonania w grupie użytkowników lub bezpośrednio dla konkretnego pracownika. Prawo do zlecania prac posiadają użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach. Zadania do wykonania widoczne są również w kalendarzu pracownika.

Kalendarz pracownika. Widoczne daty oraz zakładane czasy wykonania czynności.

Uzupełnienie danych zadania przed zakończeniem rejestracji. Uzupełniamy pola

 • Kontrahenci, korzystając z zaimportowanej bazy WAPRO Mag (wyszukiwanie intuicyjne), lub dopisując nowego kontrahenta ręcznie
 • Temat zadania
 • Opis
 • Dane słownikowe, dowolnie zdefiniowane przez użytkownika ( w powyższym przykładzie są to pola wyboru: Rodzaj, Grupa oraz Fakturowanie ). Dane te znacznie ułatwiają późniejsze filtrowanie oraz tworzenie zestawień.

Opcjonalnie możemy uzupełnić, pola:

 • Kontakty – wybierając osobę z bazy lub dopisując ją ręcznie ( np. osoba zamawiająca wykonanie usługi)
 • Pokaż w grupie – dzięki czemu wykonane zadanie będzie widoczne w konkretnej grupie użytkowników (istotne w zadaniach etapowych wykonywanych przez wiele osób).

Osoby o uprawnieniach umożliwiających zlecanie zadań mogą przydzielać zdania do wykonania konkretnym użytkownikom lub/i grupie użytkowników. Rysunek poniżej

Przydzielanie zadań do wykonania użytkownikom systemu lub/i grupie.

Analiza danych, filtrowanie oraz raportowanie.

Raportowanie, analiza danych oraz prosta i intuicyjna procedura rejestracji zadań są największymi zaletami tego systemu. Dzięki możliwości filtrowania praktycznie wszystkich danych przez kolumnę i po rekordzie, można wyświetlić i przygotować dowolny raport (lejki w nagłówkach tabeli uruchamiają kreatora filtru dla konkretnej kolumny).

Przykład: raport w oparciu o następujące filtry:

 • Czynności dla wybranego użytkownika
 • W okresie po lub przed wybraną datą i godziną
 • Wykonane przed, lub po dacie i godzinie
 • Z czasem trwania od - do lub bez kryterium.
 • Dla wybranego klienta.
 • Zlecone przez konkretną osobę z ramienia klienta
 • O wybranym statusie: wykonywane, wstrzymane, cykliczne, zakończone…
 • Zlecone lub widoczne w konkretnej grupie użytkowników
 • O wybranych kryteriach słownikowych możliwych do zdefiniowania samodzielnie np. do fakturowania, serwis informatyczny, do umowy serwisowej

Na podstawie wybranych filtrów można zdefiniować własny raport zarówno w oparciu o system Jasper Reports jaki i w programie Microsoft Excel po wykonaniu eksportu wyników filtrowania do pliku csv. (sparator - przecinek, strona kodowa - UTF-8)

StartStop w standardzie oferuje gotowe raporty, takie jak:

 • Zestawienie prac dla zaznaczonego kontrahenta
 • Zestawienie okresowe wg kontrahentów
 • Zestawienie prac aktywnego użytkownika
 • Zestawienie prac dla zaznaczonego kontrahenta z zaokrągleniem czasu
 • Zestawienie okresowe wg pracowników

Gotowy raport z prac wykonanych dla wybranego kontrahenta w okresie czasu z zaokrągleniem do 10 minut.

W miarę potrzeb i zainteresowań naszych klientów w systemie pojawiać się będą nowe raporty.

Wymagania

Dowolny system operacyjny na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu, przeglądarka internatowa oraz stabilne łącze internetowe.

Licencjonowanie

 1. Do samodzielnego wdrożenia w chmurze prywatnej
 2. Jako usługa internetowa w modelu SaaS