Partner: IMAG
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań

Wdrożenie u klienta:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Typ działalności: usługi, sektor budżetowy i administracja publiczna
Branża: wydawnicza, księgarska

Oprogramowanie Asseco WAPRO skutecznie poprawiło bieżącą działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zapewniło znaczne podniesienie stabilności pracy, a także jej jakości. Szeroki wachlarz możliwości oraz łatwość obsługi pozwala na intuicyjne operowanie systemem, co w krótkim czasie dało pożądane rezultaty.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Profil
działalności

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego specjalizuje się w publikacjach naukowych i dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. Książki naukowe adresowane są przede wszystkim do specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Publikacje dydaktyczne przeznaczone są głównie dla studentów UEP, lecz cieszą się również zainteresowaniem ze strony praktyków życia gospodarczego.

Informacje
o partnerze

Firma IMAG Dariusz Biliński – Dystrybutor oprogramowania Asseco WAPRO dokonała aktualizacji i dostosowania oprogramowania magazynowego w wersji WF-Mag Biznes do wersji 7.60.4 usprawniającego zarządzanie dokumentami. Prace wykonano dla Wydawnictwa działającego w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dlaczego
WAPRO ERP?

Wybór oprogramowania Asseco WAPRO podyktowany był faktem stałego rozwoju i udoskonalania oferty poprzez dostosowywanie jej do potrzeb klienta. Istotnymi czynnikami były także łatwość instalacji, konfiguracji, a ostatecznie obsługi oprogramowania. Znacząca była również gwarancja szybkiego i solidnego wsparcia w razie problemów z obsługą systemu, które zagwarantowała firma IMAG. Skuteczność i pozycja lidera w Wielkopolsce pozwoliła nam zaufać firmie i ostatecznie zadecydowała o wyborze wsparcia w funkcjonowaniu.

Opis
wdrożenia

Usługa wdrożenia wykonana przez firmę IMAG polegała na aktualizacji oprogramowania Asseco WAPRO WF-Mag Biznes dla Windows do wersji 7.62. Dzięki temu poprawiła się jakość pracy, a także jej stabilność. Skuteczne wykonanie usługi poparte zapewnieniem wsparcia i serwisu w razie problemów z obsługą systemu skutkuje pełnym zadowoleniem z usług, jak i oprogramowania.

Korzyści

Wdrożenie aktualizacji zgodnej ze zmieniającymi się przepisami pozwala na płynne i bezkolizyjne zarządzanie dokumentami finansowymi oraz magazynowymi. Program WF-Mag Biznes dla Windows daje możliwość zautomatyzowania wielu czynności magazynowych, m.in. pomaga kierować stanami w magazynie i je kontrolować, co pozytywnie wpływa na jakość pracy w firmie.

Pobierz
wersję próbną
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online
POZOSTAŁE REFERENCJE: