Partner: IMAG
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kiełczynek

Wdrożenie u klienta:
BEMARS Przedsiębiorstwo Recyklingowe
Typ działalności: produkcja, usługi
Branża: inna

Prace wdrożeniowe przebiegły pomyślnie. Aplikacje spełniają wymagania firmy.

BEMARS Przedsiębiorstwo Recyklingowe

Profil
działalności

BEMARS Przedsiębiorstwo Recyklingowe istnieje od 1988r., jest firmą świadczącą usługi w zakresie kasacji, demontażu pojazdów, gospodarki odpadami, skupu złomu, transportu specjalistycznego i wielu innych usług zewnętrznych (np. wszelkie rozbiórki i wyburzenia budynków, roboty ziemne). Firma współpracuje w różnych dziedzinach z wieloma przedsiębiorstwami w kraju. Siedziba firmy mieści się w Kiełczynku nr 31 na terenie gminy Książ Wlkp. - woj. wielkopolskie.

Dlaczego
WAPRO ERP?

Wybór zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem uwarunkowany był głównie szybkim rozwojem firmy i różnorodną specyfiką jej działalności. Wybrany system dzięki współpracującym ze sobą programom okazał się rozwiązaniem elastycznym, bogatym w różnego rodzaju funkcje i ułatwiającym pracę.

Opis
wdrożenia

Wdrożenie obejmowało oprogramowanie WF-Mag dla Windows PRESTIŻ PLUS na dwóch stanowiskach, program WF-KaPeR dla Windows BIZNES na jednym stanowisku, program WF-bEST BIZNES na jednym stanowisku oraz program WF-GANG dla Windows BIZNES także zainstalowany na jednym stanowisku.
Okres wdrożeniowy rozpoczął się w połowie grudnia 2009r., a od 1 stycznia 2010r. rozpoczęto już pracę z podstawowym obiegiem dokumentów i wzorcami wydruków specyficznych dla tej branży. Ze względu na zmieniające się przepisy i szeroki zakres funkcji okres wdrożenia trwał do końca sierpnia 2010r.

Proces demontażu pojazdu

1. Dodatkowe typy dokumentów

a) Zaświadczenie o demontażu pojazdu:
Celem stacji demontażu pojazdów jest odzysk odpadów pochodzących z zezłomowanych starych samochodów i przekazanie ich do firm, które zajmują się ich recyklingiem. Pojazdy przeznaczone do demontażu są dostarczane przez klientów, lub odbierane przez firmę własnym transportem z miejsc dotychczasowego postoju. Stosowne dokumenty potrzebne do wyrejestrowania wydawane są bezpośrednio na miejscu przy odbiorze auta. Na podstawie wystawionego zaświadczenia o demontażu pojazdu właściciel dokonuje wyrejestrowania auta we właściwym wydziale komunikacji.
Cały proces wykonywany jest w kilku etapach, od momentu przyjęcia pojazdu od klienta do momentu zdemontowania, co pozwala na śledzenie stanu pojazdu:
N – odebrany od klienta, Z – przyjęty na stan, Y – zdemontowany

b) Pokwitowanie za przyjęcie pojazdu:
Pokwitowanie posiada dodatkowe dane o pojeździe, osobie przekazującej pojazd i kwocie, jaką otrzymuje klient za złomowanie pojazdu wraz z odpowiednimi oświadczeniami.

c) Dodatkowy typ dokumentu PZS (Przyjęcie Złomu Samochodowego):
Dokument, który pozwala przyjąć złom na stan zakupionych pojazdów.

d) Wzorce produkcji:
Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji pojazd jest demontowany na części, które są określone procentowo wg. wagi pojazdu. Użytkownik programu musiałby ręcznie utworzyć procedurę i kalkulatorem wyliczyć podział wagowy na materiały. W naszym przypadku wyręcza go automat wzorców.
Automat wzorców pozwala automatycznie podzielić wagę pojazdu na składniki wynikające z definicji procentowej (zawartej w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji), co w dalszej części pozwala automatycznie zdemontować pojazd.

e) Produkcja – demontaż:
Automatyczne zdemontowanie pojazdu (przyjętego na stan dokumentem PZS) na elementy składowe. W wyniku demontażu posiadanego stanu ilościowego pojazdu otrzymuje się „x” składników, podzielonych na wartości wagowe materiałów np. guma, metale nieżelazne, żelazne, opony, płyny eksploatacyjne, szkło, tekstylia, tapicerka, tworzywa sztuczne, zużyte akumulatory.

2. Przyjęcie złomu zwykłego i odpadów

a) Pokwitowanie za przyjęcie złomu, umowa zakupu złomu.

b) Oświadczenie o pochodzeniu złomu, na formularzu przyjęcia odpadów metali znajdują się dodatkowe pola np. o źródle pochodzenia odpadów i rodzaju produktu, z którego powstały odpady, jak również pole w których osoba przekazująca odpady oświadcza, że nie pochodzą one z kradzieży.

3. Na potrzeby automatyzacji zostały przygotowane dodatkowe programy i procedury SQL wspierające aplikację Asseco WAPRO.

a) Automat FTP:
Automat backupu bazy i katalogu zdjęć wraz z wysyłaniem kopii na zewnętrzny serwer FTP. Ze względu na specyfikę branży ustawodawca nakłada na stację demontażu obowiązek przechowywania pełnej dokumentacji o złomowanych pojazdach w związku z czym dla bezpieczeństwa przed różnymi zdarzeniami losowymi baza programu wraz z dokumentami wysyłana jest na zewnętrzny serwer.

b) Automat potwierdzeń e-mail i SMS:
Automat wysyła informację z potwierdzeniem o powodzeniu wysyłki kopii bazy i dokumentów na serwer backupu.

c) Automat importu dokumentów i zdjęć z urządzeń mobilnych:
Automat odbierający zdjęcia dokumentów wykonanych telefonem komórkowym przez pracownika stacji demontażu pojazdów bezpośrednio u klienta w miejscu dotychczasowego postoju pojazdu. Po odebraniu zdjęć dokumentów są one automatycznie podpinane do bazy programu Asseco WAPRO jako załącznik. W wyniku wymiany danych z urządzeniami przenośnymi użytkownicy aplikacji Asseco WAPRO mogą szybko sprawdzić, podejrzeć dokumenty bezpośrednio z programu WF-Mag np. w dokumencie FV.

d) Automat eksportu dokumentów demontażu na urządzenia mobilne:
Automatyczna wysyłka na urządzenia mobilne dokumentów potwierdzających zgodę na przyjęcie pojazdu do demontażu wraz z wszystkimi dokumentami potrzebnymi do sprzedaży pojazdu.

Integracja

Program księga podatkowa WF-KaPeR zintegrowany na wspólnej bazie z WF-Mag i WF-GANG pozwala na obsługę tych samych danych o pracownikach i kontrahentach. Bardzo pomocna jest funkcja obliczania tras, wykonanych przez pracowników.
Program kadrowo-płacowy WF-GANG zintegrowany z WF-Mag'iem pozwala na szybkie wyliczenie wynagrodzeń dla pracowników wynikających z wykonanych prac.
Program WF-bEST pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia firmy, trwałą amortyzację i pełną kontrolę nad elementami niematerialnymi prawnymi.

Korzyści

Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem wdrożony w firmie BEMARS Przedsiębiorstwo Recyklingowe stanowi wszechstronne i uniwersalne narzędzie. Jest istotnym wsparciem w funkcjonowaniu firmy.

Pobierz
wersję próbną
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online
POZOSTAŁE REFERENCJE: