Wdrożenia systemu kadrowo-płacowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Branżainna
PartnerKOMPUTERPARTNER
ObszarKadry i płace
Wdrożone produkty: Kadry i płace - wapro gang
Wdrożenia systemu kadrowo-płacowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Polecamy system kadrowo-płacowy Wapro Gang jako atrakcyjne, nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie
Główny księgowy

Dlaczego Wapro ERP?

Przy okazji definiowania założeń funkcjonalnych stanowiących podstawę do opracowania systemu kadrowo-płacowego zgodnego z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej nawiązaliśmy współpracę z firmą Komputerparnter w celu wdrożenia i dostosowania oprogramowania Wapro ERP Wapro Gang.

Opis wdrożenia

Na bazie programu Wapro Gang powstał system kadrowo-płacowy dedykowany jednostkom PSP. Przez kolejne lata był on rozwijany tak, by umożliwiał odpowiednie gromadzenie, przetwarzanie i raportowanie informacji. Pojawiły się procesy obliczeniowe automatyzujące listy wyrównawcze, nagrody roczne, obliczenia równoważników. Moduł kadrowy został rozbudowany o zautomatyzowany mechanizm ewidencji i odbioru nadgodzin, rozliczanie delegacji, urlopu szkolnego czy funkcjonalność wydruków.

Korzyści

  • możliwość dedykowanej dla konkretnych potrzeb konfiguracji
  • prawidłowe gromadzenie i wykorzystywanie danych
  • procesy automatyzujące pracę
  • rozwój aplikacji

Partner wdrażający: KOMPUTERPARTNER