Partner: Infox
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów

Wdrożenie u klienta:
GC Energy sp. z o.o.
Typ działalności: usługi
Branża: elektryczna, budowlana, wyposażenia

Wdrożenie oprogramowania WAPRO poprawiło bezpieczeństwo danych, zwiększyło wydajność wystawianych dokumentów, które są gromadzone na jednej wspólnej bazie.

GC Energy sp. z o.o.

Profil
działalności

GC Energy sp. z o.o. działa głównie w branży elektryki, automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zasilania awaryjnego. Zajmuje się również projektowaniem i instalatorstwem systemów grzewczych, wentylacyjnych, i klimatyzacyjnych. Od początku istnienia opiera swój sukces na zadowoleniu klientów. Udaje się to, ponieważ pracę wykwalifikowanych pracowników, posiadających gruntowną znajomość branży, GC Energy wspiera zastosowaniem nowoczesnych technologii i ciągłym rozwojem. Spółka działa zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Przedstawicielstwa firmy znajdują się m.in. we Włoszech oraz w Niemczech.

Dlaczego
WAPRO ERP?

GC Energy na początku swej działalności korzystała z oprogramowania jednego z wiodących konkurentów Asseco WAPRO. Spółka rozwijała się w bardzo szybkim tempie, z dnia na dzień przybywali nowi pracownicy. Dotychczasowy system nie zdawał egzaminu – nie radził sobie z obsługą 40 pracowników, a firma ciągle zatrudniała nowych. Postanowiono zmienić system na oprogramowanie marki WAPRO. Dzięki elastyczności programu kadrowo-płacowego WF-GANG możliwe stało się naliczanie płac z uwzględnieniem specyfiki wynagrodzeń wypłacanych za granicą (przeliczanie wynagrodzeń na euro, obliczanie podstawy składek zgodnie z odpowiednimi przepisami). Automatycznie naliczane są również wynagrodzenia dla pracowników, którzy są przenoszeni w trakcie miesiąca do innego kraju i otrzymują wynagrodzenie w różnych walutach. Od początku 2009 roku współpracujemy z firmą INFOX, ponieważ jest wieloletnim partnerem Asseco WAPRO i jako jedna z nielicznych w regionie dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, umożliwiającą sprawną realizację zaawansowanego wdrożenia oprogramowania WAPRO z elementami integracji z innymi aplikacjami.

Opis
wdrożenia

W roku 2006 wdrożono oprogramowanie Asseco WAPRO: WF-GANG BIZNES do 50 osób w kartotece, WF-Mag PRESTIŻ oraz WF-FaKir BIZNES dla środowiska Windows. Początkowo wdrożono po jednym stanowisku dla każdego programu. W kolejnych latach system stale rozbudowywano i na obecną chwilę spółka posiada programy: WF-GANG BIZNES z licencją na 4 stanowiska w wersji do 400 osób w kartotece, WF-FaKir BIZNES z licencją na 3 stanowiska oraz WF-Mag PRESTIŻ z licencją na 3 stanowiska. Od chwili wdrożenia firma korzystała z obsługi informatycznej wielu firm, które radziły sobie tylko do pewnego momentu. Spółka GC Energy z firmą INFOX Henryk Kopiec nawiązała współpracę w 2009 roku, której przedstawiła najważniejsze problemy dotyczące naliczania list płac i konfiguracji automatycznego księgowania dokumentów z programu kadrowo-płacowego WF-GANG i programu WF-Mag. System naliczania płac w GC Energy jest niezwykle skomplikowany ze względu na zatrudnianie pracowników w różnych krajach, gdzie obowiązują różne przepisy. Inaczej naliczane są płace, gdy pracownik pracuje za granicą do 6 miesięcy, a inaczej, gdy powyżej 6 miesięcy. Zdarzają się również przypadki, że pracownik zmienia w ciągu miesiąca kraj, w którym wykonuje pracę. Dzięki możliwości modyfikacji kodu źródłowego składników płacowych było możliwe ustawienie poprawnego naliczania list płac nawet w tak skomplikowanych przypadkach. Zastosowanie metajęzyka (Magik II) umożliwiło stworzenie systemu automatycznych księgowań dla bardzo szczegółowo określonych przypadków dokumentów.

Korzyści

 • Ergonomia pracy
  Dzięki dużej elastyczności programu kadrowo-płacowego możliwe było takie jego skonfigurowanie, iż obliczenia wcześniej wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym można było przenieść do programu WF-GANG. Dotyczy to również przypadków, gdy część wynagrodzenia pracownika wypłacana jest w złotówkach, a część np. w euro. Szeroka możliwość konfiguracji wymiany danych między programami powoduje automatyzację pracy przy księgowaniu dokumentów i wykonywaniu przelewów.
 • Koszty prowadzenia działalności
  Program WF-GANG pozwolił zaoszczędzić dużo czasu pracownikom, którzy do tej pory dokonywali obliczeń przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Czas ten mogą przeznaczyć na inne zajęcia. Do zaoszczędzenia czasu przyczyniła się również możliwość robienia bardzo rozbudowanych księgowań, które umożliwia Magik II. Minimalizacja kosztów była także możliwa dzięki lepszemu monitoringowi, który umożliwiają sporządzane raporty.
 • Rozwój firmy
  Firma GC energy rozwija się w bardzo szybkim tempie. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pracowników wzrosła ponad dziesięciokrotnie z 20-stu do 270-ciu. System podołał tak szybkiemu tempu rozwojowi oraz różnorodnym zasadom wynagradzania pracowników.
 • Prestiż firmy
  Dzięki możliwości wykorzystania w programie WF-Mag PRESTIŻ raportów Crystal Reports jest możliwe drukowanie estetycznych faktur, również zagranicznych, ustawionych wg żądań klienta.
 • Monitoring zasobów
  Dzięki temu, iż program pozwala na sporządzanie licznych raportów i zestawień, można prowadzić bardzo dokładne analizy sytuacji firmy. Przyczynia się to do wcześniejszego reagowania na zbliżające się zagrożenia.
 • Bezpieczeństwo
  Wdrożenie oprogramowania WAPRO opartej na MS SQL Server przede wszystkim poprawiło bezpieczeństwo danych, zwiększyło wydajność wystawianych dokumentów, które są gromadzone na jednej wspólnej bazie. Wykorzystanie narzędzi do administracji i archiwizacji bazą danych zaspokoiło potrzebę kierownictwa dotyczącą bezpieczeństwa danych firmowych jak i ograniczyło dostęp dla osób nieupoważnionych.
Pobierz
demo
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online
POZOSTAŁE REFERENCJE: