Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO JPK.

Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIURO (08.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIURO (01.10.2019)
 • Zmodyfikowany został podgląd danych JPK_WB, w przypadku kiedy w jednej pozycji dziennika znajdują się dane z wielu rachunków bankowych
 • Program został przygotowany do importu danych JPK_FA_RR(1) z programu WAPRO MAG i wysyłki tych plików
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.40.4 W WARIANCIE BIURO (06.05.2019)
 • JPK_FA wzór 2 - w programie dodany został nowy schemat JPK_FA(2), który obowiązuje od dnia 1 lipca 2019.
  Do w/w dnia będzie niedostępny, zostanie uaktywniony aktualizacją WAPRO Update w dniu 1 lipca 2019 roku.
 • W kartotece danych firmy dodany został nowy parametr o nazwie Źródło danych jest aktywne. Parametr jest potrzebny w przypadkach, kiedy na przykład jakaś firma w kolejnych latach obrotowych, przy zmieniających się obrotach, zmienia księgę podatkową na księgi handlowe i na odwrót. W takich przypadkach, firma w WAPRO JPK pojawi się dwa razy, raz w bazie danych WAPRO Kaper a drugi raz w WAPRO Fakir. Nowy parametr pozwala wyłączyć pobieranie danych kreatorem z aktualnie nieużywanego źródła - wariant BIURO
Zmiany w wersji 8.40.2 W WARIANCIE BIURO (04.12.2018)
 • Kreator przetwarzania danych JPK:
  • Dodana została opcjonalna możliwość wysyłania przygotowanych plików JPK mailem. Plik JPK wysyłany jest przez program, z którego zostały pobrane dane JPK - wariant BIZNES;
  • Zmieniony został sposób działania kreatora przetwarzania danych JPK – wariant Biznes, Biuro;
 • Parametry użytkownika:
  • Dodano nowy parametr o nazwie Dodaj informacje dodatkowe na wydrukach UPO. Parametr decyduje o tym, czy na odebranym UPO nadrukowane zostaną informacje dodatkowe - wariant Biznes, Biuro;
  • Ze względu na zwiększającą się ilość parametrów użytkownika, formatka Parametry użytkownika została przebudowana;
   • Dodana została nowa zakładka Poczta – wariant Biznes;
   • Zmieniono dotychczasową nazwę trzeciej zakładki ze Schematy JPK na Przetwarzanie danych. Nowa nazwa lepiej opisuje zestaw parametrów znajdujących się na zakładce - wariant Biznes, Biuro;
 • Wydruk UPO - rozszerzono zakres informacji dodatkowych oraz miejsce ich drukowania - wariant Biznes, Biuro.
  Obecnie na wydruku widoczne będą:
  • Nazwa firmy, której dane zostały wysłane w pliku JPK;
  • Rodzaj pliku JPK, który został wysłany;
  • Numer dziennika oraz okres, za jaki wysłane zostały dane
  • Nazwa użytkownika, który wysłał plik JPK
 • Informacje dodatkowe będą drukowane bezpośrednio poniżej formularza UPO.
Zmiany w wersji 8.40.0 W WARIANCIE BIURO (01.10.2018)
 • Seryjne wysyłanie korekt plików JPK_VAT - w programie dodano możliwość seryjnej wysyłki korekt plików JPK_VAT;
 • Aktywna firma - na liście firm dodano możliwość oznaczania firm jako aktywne lub nieaktywne. Nieaktywne firmy, nie będą się pojawiać na innych listach wyboru;
 • Import danych JPK_VAT z bazy danych WAPRO Fakturka - dostosowano współpracy z wersją 8.40.0, która poza dokumentami sprzedaży rejestruje dodatkowo dokumenty zakupu / kosztowe firmy;
 • Ze względu na zmianę nazwy statusu, w programach źródłowych W WAPRO JPK odpowiednio zmieniona została nazwa parametru Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako przygotowane na Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako Gotowe do wysłania
 • Zmodyfikowano nadawanie haseł użytkownikom. Formatka zmiany hasła została ujednolicona we wszystkich programach WAPRO ERP;
Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIZNES (08.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019;
Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
 • Wariant Biznes - zmiana warunków licencji programu. Licencja wariantu Biznes z bezterminowej została zmieniona na czasową, ograniczoną do 1 roku (365 dni);
 • Zmodyfikowany został podgląd danych JPK_WB, w przypadku kiedy w jednej pozycji dziennika znajdują się dane z wielu rachunków bankowych;
 • Program został przygotowany do importu danych JPK_FA_RR(1) z programu WAPRO MAG i wysyłki tych plików;
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.40.4 W WARIANCIE BIZNES (06.05.2019)
 • JPK_FA wzór 2 - w programie dodany został nowy schemat JPK_FA(2), który obowiązuje od dnia 1 lipca 2019.
  Do w/w dnia będzie niedostępny, zostanie uaktywniony aktualizacją WAPRO Update w dniu 1 lipca 2019 roku.
 • W kartotece danych firmy dodany został nowy parametr o nazwie Źródło danych jest aktywne. Parametr jest potrzebny w przypadkach, kiedy na przykład jakaś firma w kolejnych latach obrotowych, przy zmieniających się obrotach, zmienia księgę podatkową na księgi handlowe i na odwrót. W takich przypadkach, firma w WAPRO JPK pojawi się dwa razy, raz w bazie danych WAPRO Kaper a drugi raz w WAPRO Fakir. Nowy parametr pozwala wyłączyć pobieranie danych kreatorem z aktualnie nieużywanego źródła - wariant BIURO
Zmiany w wersji 8.40.2 W WARIANCIE BIZNES (04.12.2018)
 • Kreator przetwarzania danych JPK:
  • Dodana została opcjonalna możliwość wysyłania przygotowanych plików JPK mailem. Plik JPK wysyłany jest przez program, z którego zostały pobrane dane JPK - wariant BIZNES;
  • Zmieniony został sposób działania kreatora przetwarzania danych JPK – wariant Biznes, Biuro;
 • Parametry użytkownika:
  • Dodano nowy parametr o nazwie Dodaj informacje dodatkowe na wydrukach UPO. Parametr decyduje o tym, czy na odebranym UPO nadrukowane zostaną informacje dodatkowe - wariant Biznes, Biuro;
  • Ze względu na zwiększającą się ilość parametrów użytkownika, formatka Parametry użytkownika została przebudowana;
   • Dodana została nowa zakładka Poczta – wariant Biznes;
   • Zmieniono dotychczasową nazwę trzeciej zakładki ze Schematy JPK na Przetwarzanie danych. Nowa nazwa lepiej opisuje zestaw parametrów znajdujących się na zakładce - wariant Biznes, Biuro;
 • Wydruk UPO - rozszerzono zakres informacji dodatkowych oraz miejsce ich drukowania - wariant Biznes, Biuro.
  Obecnie na wydruku widoczne będą:
  • Nazwa firmy, której dane zostały wysłane w pliku JPK;
  • Rodzaj pliku JPK, który został wysłany;
  • Numer dziennika oraz okres, za jaki wysłane zostały dane
  • Nazwa użytkownika, który wysłał plik JPK
 • Informacje dodatkowe będą drukowane bezpośrednio poniżej formularza UPO.
Zmiany w wersji 8.40.0 W WARIANCIE BIZNES (01.10.2018)
 • Import danych JPK_VAT z bazy danych WAPRO Fakturka - dostosowano współpracy z wersją 8.40.0, która poza dokumentami sprzedaży rejestruje dodatkowo dokumenty zakupu / kosztowe firmy;
 • Ze względu na zmianę nazwy statusu, w programach źródłowych W WAPRO JPK odpowiednio zmieniona została nazwa parametru Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako przygotowane na Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako Gotowe do wysłania
 • Zmodyfikowano nadawanie haseł użytkownikom. Formatka zmiany hasła została ujednolicona we wszystkich programach WAPRO ERP;