Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO JPK.

Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BIURO (17.12.2020)
 • Korekta pliku JPK_V7 - w programie dodano możliwość wysyłania częściowych korekt plików JPK_V7 to znaczy tylko sekcji deklaracji VAT-7 lub tylko sekcji ewidencji VAT. Wysyłanie korekt tą metodą jest możliwe podczas wysyłania kreatorem "Pobierz i Wyślij", podczas wysyłania seryjnego w wariancie BIURO metoda ta jest nieobsługiwana. W ciągu kilku dni roboczych od opublikowania wersji 8.60.2 udostępnione zostanie wysyłanie korekt tą metodą seryjnie w wariancie BIURO. Aktualizacja zostanie opublikowana za pośrednictwem WAPRO Update.
  Aby wysłać korektę tą metodą należy w programie źródłowym, w oknie oznaczania okresu rozliczeniowego jako "Gotowy dla JPK" wybrać rodzaj korekty jaka ma być wysłana.
 • Wersja 8.60.2 zawiera wszystkie aktualizacje opublikowane od 01.10.2020 do wersji 8.60.0
Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BIURO (01.10.2020)
 • Plik JPK_VAT z deklaracją - w programie zaimplementowano obsługę plików JPK_VAT z deklaracją
  • Dodano schematy XSD JPK_V7M oraz JPK_V7K - dla okresów rozliczeniowych od października 2020 dostępne są jako JPK_V7
  • Podatek należny - podgląd danych oraz operacja porównywania ewidencji sprzedaży z kwotami podstawy opodatkowania oraz kwotą podatku należnego uwzględnia faktury do paragonów oznaczone kodem FP zgodnie z zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT
  • Porównanie podsumowań ewidencji VAT z deklaracją VAT-7 - dostosowano mechanizm porównywania podsumowań ewidencji VAT z kwotami deklaracji VAT-7 do nowych schematów JPK.
  • Przeglądanie danych - w module przeglądania danych dodana została zakładka Deklaracja widoczna w rozliczeniu:
   • miesięcznym - dla pobranych danych w każdym okresie rozliczeniowym;
   • kwartalnym - w trzecim miesiącu kwartału;
 • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, na ekranie wyświetlona zostanie formatka umożliwiająca każdemu użytkownikowi programu edytowanie swoich podstawowych danych. Formatka składa się z dwóch zakładek:
 • Dane podstawowe - na zakładce można zmienić imię i nazwisko użytkownika oraz zmienić hasło;
 • Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych.

  Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.

 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne.
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu
 • Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIURO (08.04.2020)
  • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019
  Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIURO (01.10.2019)
  • Zmodyfikowany został podgląd danych JPK_WB, w przypadku kiedy w jednej pozycji dziennika znajdują się dane z wielu rachunków bankowych
  • Program został przygotowany do importu danych JPK_FA_RR(1) z programu WAPRO MAG i wysyłki tych plików
  • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
   • Aplikacja umożliwia:
   • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
   • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
   • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
   • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
   • Opłaty licencji przez płatności internetowe
   • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
  Zmiany w wersji 8.40.4 W WARIANCIE BIURO (06.05.2019)
  • JPK_FA wzór 2 - w programie dodany został nowy schemat JPK_FA(2), który obowiązuje od dnia 1 lipca 2019.
   Do w/w dnia będzie niedostępny, zostanie uaktywniony aktualizacją WAPRO Update w dniu 1 lipca 2019 roku.
  • W kartotece danych firmy dodany został nowy parametr o nazwie Źródło danych jest aktywne. Parametr jest potrzebny w przypadkach, kiedy na przykład jakaś firma w kolejnych latach obrotowych, przy zmieniających się obrotach, zmienia księgę podatkową na księgi handlowe i na odwrót. W takich przypadkach, firma w WAPRO JPK pojawi się dwa razy, raz w bazie danych WAPRO Kaper a drugi raz w WAPRO Fakir. Nowy parametr pozwala wyłączyć pobieranie danych kreatorem z aktualnie nieużywanego źródła - wariant BIURO
  Zmiany w wersji 8.40.2 W WARIANCIE BIURO (04.12.2018)
  • Kreator przetwarzania danych JPK:
   • Dodana została opcjonalna możliwość wysyłania przygotowanych plików JPK mailem. Plik JPK wysyłany jest przez program, z którego zostały pobrane dane JPK - wariant BIZNES;
   • Zmieniony został sposób działania kreatora przetwarzania danych JPK – wariant Biznes, Biuro;
  • Parametry użytkownika:
   • Dodano nowy parametr o nazwie Dodaj informacje dodatkowe na wydrukach UPO. Parametr decyduje o tym, czy na odebranym UPO nadrukowane zostaną informacje dodatkowe - wariant Biznes, Biuro;
   • Ze względu na zwiększającą się ilość parametrów użytkownika, formatka Parametry użytkownika została przebudowana;
    • Dodana została nowa zakładka Poczta – wariant Biznes;
    • Zmieniono dotychczasową nazwę trzeciej zakładki ze Schematy JPK na Przetwarzanie danych. Nowa nazwa lepiej opisuje zestaw parametrów znajdujących się na zakładce - wariant Biznes, Biuro;
  • Wydruk UPO - rozszerzono zakres informacji dodatkowych oraz miejsce ich drukowania - wariant Biznes, Biuro.
   Obecnie na wydruku widoczne będą:
   • Nazwa firmy, której dane zostały wysłane w pliku JPK;
   • Rodzaj pliku JPK, który został wysłany;
   • Numer dziennika oraz okres, za jaki wysłane zostały dane
   • Nazwa użytkownika, który wysłał plik JPK
  • Informacje dodatkowe będą drukowane bezpośrednio poniżej formularza UPO.
  Zmiany w wersji 8.40.0 W WARIANCIE BIURO (01.10.2018)
  • Seryjne wysyłanie korekt plików JPK_VAT - w programie dodano możliwość seryjnej wysyłki korekt plików JPK_VAT;
  • Aktywna firma - na liście firm dodano możliwość oznaczania firm jako aktywne lub nieaktywne. Nieaktywne firmy, nie będą się pojawiać na innych listach wyboru;
  • Import danych JPK_VAT z bazy danych WAPRO Fakturka - dostosowano współpracy z wersją 8.40.0, która poza dokumentami sprzedaży rejestruje dodatkowo dokumenty zakupu / kosztowe firmy;
  • Ze względu na zmianę nazwy statusu, w programach źródłowych W WAPRO JPK odpowiednio zmieniona została nazwa parametru Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako przygotowane na Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako Gotowe do wysłania
  • Zmodyfikowano nadawanie haseł użytkownikom. Formatka zmiany hasła została ujednolicona we wszystkich programach WAPRO ERP;
  Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie BIZNES (04.05.2021)
  • Dodany został profil przeznaczony do seryjnego przetwarzania i wysyłania cyklicznych plików JPK dla 5-ciu firm
  Zmiany w wersji 8.60.2 w wariancie BIZNES (17.12.2020)
  • Korekta pliku JPK_V7 - w programie dodano możliwość wysyłania częściowych korekt plików JPK_V7 to znaczy tylko sekcji deklaracji VAT-7 lub tylko sekcji ewidencji VAT. Wysyłanie korekt tą metodą jest możliwe podczas wysyłania kreatorem "Pobierz i Wyślij", podczas wysyłania seryjnego w wariancie BIURO metoda ta jest nieobsługiwana. W ciągu kilku dni roboczych od opublikowania wersji 8.60.2 udostępnione zostanie wysyłanie korekt tą metodą seryjnie w wariancie BIURO. Aktualizacja zostanie opublikowana za pośrednictwem WAPRO Update.
   Aby wysłać korektę tą metodą należy w programie źródłowym, w oknie oznaczania okresu rozliczeniowego jako "Gotowy dla JPK" wybrać rodzaj korekty jaka ma być wysłana.
  • Wersja 8.60.2 zawiera wszystkie aktualizacje opublikowane od 01.10.2020 do wersji 8.60.0
  Zmiany w wersji 8.60.0 w wariancie BIZNES (01.10.2020)
  • Plik JPK_VAT z deklaracją - w programie zaimplementowano obsługę plików JPK_VAT z deklaracją
   • Dodano schematy XSD JPK_V7M oraz JPK_V7K - dla okresów rozliczeniowych od października 2020 dostępne są jako JPK_V7
   • Podatek należny - podgląd danych oraz operacja porównywania ewidencji sprzedaży z kwotami podstawy opodatkowania oraz kwotą podatku należnego uwzględnia faktury do paragonów oznaczone kodem FP zgodnie z zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT
   • Porównanie podsumowań ewidencji VAT z deklaracją VAT-7 - dostosowano mechanizm porównywania podsumowań ewidencji VAT z kwotami deklaracji VAT-7 do nowych schematów JPK.
   • Przeglądanie danych - w module przeglądania danych dodana została zakładka Deklaracja widoczna w rozliczeniu:
    • miesięcznym - dla pobranych danych w każdym okresie rozliczeniowym;
    • kwartalnym - w trzecim miesiącu kwartału;
  • Dane użytkownika - w głównym menu programu: Zakładka: System dodane zostało polecenie Dane użytkownika. Po jego uruchomieniu, na ekranie wyświetlona zostanie formatka umożliwiająca każdemu użytkownikowi programu edytowanie swoich podstawowych danych. Formatka składa się z dwóch zakładek:
 • Dane podstawowe - na zakładce można zmienić imię i nazwisko użytkownika oraz zmienić hasło;
 • Telemetria - na zakładce znajduje się opcja umożliwiająca włączanie lub wyłączanie zgody na zbieranie opcjonalnych danych telemetrycznych.

  Dodatkowo na zakładce znajduje się przycisk Informacja o danych telemetrycznych po przyciśnięciu którego na pulpicie informacyjnym zostanie wyświetlony dokument wyjaśniający co to są dane telemetryczne i w jaki sposób są gromadzone.

 • Zbieranie danych telemetrycznych - w programie dodano moduł zbierający dane telemetryczne.
 • Zmieniona została szata graficzna interfejsu programu
 • Zmiany w wersji 8.51.0 w wariancie BIZNES (08.04.2020)
  • Zmieniono numer wersji aplikacji na 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP, jako zgodne z SQL Server 2019;
  Zmiany w wersji 8.50.0 w wariancie BIZNES (01.10.2019)
  • Wariant Biznes - zmiana warunków licencji programu. Licencja wariantu Biznes z bezterminowej została zmieniona na czasową, ograniczoną do 1 roku (365 dni);
  • Zmodyfikowany został podgląd danych JPK_WB, w przypadku kiedy w jednej pozycji dziennika znajdują się dane z wielu rachunków bankowych;
  • Program został przygotowany do importu danych JPK_FA_RR(1) z programu WAPRO MAG i wysyłki tych plików;
  • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
   • Aplikacja umożliwia:
   • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
   • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
   • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
   • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
   • Opłaty licencji przez płatności internetowe
   • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
  Zmiany w wersji 8.40.4 W WARIANCIE BIZNES (06.05.2019)
  • JPK_FA wzór 2 - w programie dodany został nowy schemat JPK_FA(2), który obowiązuje od dnia 1 lipca 2019.
   Do w/w dnia będzie niedostępny, zostanie uaktywniony aktualizacją WAPRO Update w dniu 1 lipca 2019 roku.
  • W kartotece danych firmy dodany został nowy parametr o nazwie Źródło danych jest aktywne. Parametr jest potrzebny w przypadkach, kiedy na przykład jakaś firma w kolejnych latach obrotowych, przy zmieniających się obrotach, zmienia księgę podatkową na księgi handlowe i na odwrót. W takich przypadkach, firma w WAPRO JPK pojawi się dwa razy, raz w bazie danych WAPRO Kaper a drugi raz w WAPRO Fakir. Nowy parametr pozwala wyłączyć pobieranie danych kreatorem z aktualnie nieużywanego źródła - wariant BIURO
  Zmiany w wersji 8.40.2 W WARIANCIE BIZNES (04.12.2018)
  • Kreator przetwarzania danych JPK:
   • Dodana została opcjonalna możliwość wysyłania przygotowanych plików JPK mailem. Plik JPK wysyłany jest przez program, z którego zostały pobrane dane JPK - wariant BIZNES;
   • Zmieniony został sposób działania kreatora przetwarzania danych JPK – wariant Biznes, Biuro;
  • Parametry użytkownika:
   • Dodano nowy parametr o nazwie Dodaj informacje dodatkowe na wydrukach UPO. Parametr decyduje o tym, czy na odebranym UPO nadrukowane zostaną informacje dodatkowe - wariant Biznes, Biuro;
   • Ze względu na zwiększającą się ilość parametrów użytkownika, formatka Parametry użytkownika została przebudowana;
    • Dodana została nowa zakładka Poczta – wariant Biznes;
    • Zmieniono dotychczasową nazwę trzeciej zakładki ze Schematy JPK na Przetwarzanie danych. Nowa nazwa lepiej opisuje zestaw parametrów znajdujących się na zakładce - wariant Biznes, Biuro;
  • Wydruk UPO - rozszerzono zakres informacji dodatkowych oraz miejsce ich drukowania - wariant Biznes, Biuro.
   Obecnie na wydruku widoczne będą:
   • Nazwa firmy, której dane zostały wysłane w pliku JPK;
   • Rodzaj pliku JPK, który został wysłany;
   • Numer dziennika oraz okres, za jaki wysłane zostały dane
   • Nazwa użytkownika, który wysłał plik JPK
  • Informacje dodatkowe będą drukowane bezpośrednio poniżej formularza UPO.
  Zmiany w wersji 8.40.0 W WARIANCIE BIZNES (01.10.2018)
  • Import danych JPK_VAT z bazy danych WAPRO Fakturka - dostosowano współpracy z wersją 8.40.0, która poza dokumentami sprzedaży rejestruje dodatkowo dokumenty zakupu / kosztowe firmy;
  • Ze względu na zmianę nazwy statusu, w programach źródłowych W WAPRO JPK odpowiednio zmieniona została nazwa parametru Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako przygotowane na Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako Gotowe do wysłania
  • Zmodyfikowano nadawanie haseł użytkownikom. Formatka zmiany hasła została ujednolicona we wszystkich programach WAPRO ERP;
  Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie START (04.05.2021)
  • dodany został nowy wariant o nazwie 365 START. Posiada on funkcjonalność dotychczasowego wariantu 365 BIZNES, przy czym w jednej bazie danych, umożliwia przetwarzanie i wysyłanie plików JPK tylko z numerem NIP właściciela licencji WAPRO JPK;