Historia zmian WAPRO Mobile Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mobile Mag.

Zmiany w wersji 8.60.2.0 w wariancie BIZNES (17.12.2020)
 • Wykonano zmiany wyglądu Konsoli zarządzającej oraz komponentów konfiguracyjnych.
 • Przeprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu, a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności.
 • Wymieniono komponenty graficzne w tym ikony aplikacji oraz logotypy programów.
 • Wykonano optymalizacje w zakresie integracji baz jak i replikacji urządzeń mobilnych.
 • Wykonano modyfikacje uprawnień aplikacji zgodnie z wymogami sklepu google.play.
 • Dodano generowanie parametrów konfiguracyjnych w postaci QR Code w Kreatorze konfiguracji. Konfiguracja w postaci QR Code jest gotowa do dołączenia i rozesłania w formie wiadomości e-mail na adresy użytkowników mobilnych. Odczytanie konfiguracji jest możliwe za pomocą jednego skanu urządzeniem zaraz po aktywacji. W generowanym kodzie hasło jest domyślnie ukryte, do przekazania alternatywną metodą, dla zwiększenia bezpieczeństwa. Istnieje również możliwość zmiany adresu do replikacji na adres zewnętrzny, by rozwiązanie było praktyczne i funkcjonalne w każdym środowisku.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny przypisywania nowych kontrahentów do pracowników - wszyscy do wszystkich
 • Zabezpieczono możliwość powstania problemu z aktywnością nowych dokumentów
Zmiany w wersji 8.60.0.3 w wariancie BIZNES (28.10.2020)
Ogólne
 • Eliminacja możliwych problemów w trakcie wyboru dat
 • Optymalizacja
Zmiany w wersji 8.60.0.2 w wariancie BIZNES (13.10.2020)
Ogólne
 • Rozszerzenie numeracji dokumentów zweryfikowanych znacznikiem „-W”
 • Usprawnienia i poprawki graficzne
Zmiany w wersji 8.60.0.1 w wariancie BIZNES (09.10.2020)
Ogólne
 • Przebudowa projektu produktu w google.play.com ze względu na zmianę formy dystrybucji certyfikatów – wersja będzie dostępna po kolejnej weryfikacji do tygodnia od publikacji
 • Usprawniono proces weryfikacji dokumentów ZO, ZD i OF o dodanie pozycji niezgodnych w uwagach dokumentu powracającego