Historia zmian WAPRO Mobile Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mobile Mag.

OSTRZEŻENIA:
Wersja 8.90.4 WAPRO Mobile oraz WAPRO Mobile Mag wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Mag w wersji 8.90.4 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.
Aplikacje na urządzeniach należy wyreplikować przed aktualizacją by zabezpieczyć dane. Usługi integracyjne należy zatrzymać wybierając opcję "Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji".

 • Dodano wysyłanie dokumentów PZ i WZ w celu weryfikacji.
  Weryfikacja towaru, zarówno w procesie wydawania jak i przyjmowania towaru, jest teraz możliwa na podstawie dokumentów magazynowych. Dzięki temu możemy kompletować towar już po zejściu ze stanu, lub też weryfikować towary wprowadzone do magazynu na podstawie dokumentu PZ. Ponadto weryfikacja przyjęcia jest możliwa w dwóch trybach, dostępnych na magazynie lub odłożonych w czasie. Dokument po przypisaniu pracownika mobilnego w systemie WAPRO Mag oraz ustawieniu statusu do weryfikacji zostanie wysłany do konsoli zarządzającej, a w kolejnej replikacji ukaże się w powiadomieniu urządzenia mobilnego.
 • Dodano pola dodatkowe do nagłówków dokumentów.
  Obsługa tekstowych wartości pól dodatkowych dla nagłówków dokumentów. Włączenie integracji pół dodatkowych odbywa się w parametrach integracji, natomiast konfigurację pól dodatkowych można prześledzić w menu ‘Definicja atrybutów’. Uprawnienia dla każdego z dziesięciu pól podatkowych umożliwiają odczyt, dodawanie, usuwanie oraz edycję.
 • Dodano uprawnienia ukrywające wybrane pola artykułów.
  Na liście uprawnień są możliwe do wyłączenia z widoczności (uprawnienie odczytu) następujące pola asortymentów: nazwa oryginalna, indeks katalogowy, indeks producenta, PKWiU, SWWKU, kod CN, lokalizacja, znacznik zmiany ceny, rabatowanie, kraj, producent, domyślna ilość, opis.
 • Dodano pulpit informacyjny oraz możliwość wyświetlenia dokumentacji online w aplikacji.
 • Dostosowano import artykułów do dyrektywy SUP zgodnie z ustawieniami systemu WAPRO Mag.
 • Dodano osobny zbiór parametrów integracyjnych, działających w kontekście całego systemu.
 • Dodano odrębny spis pracowników niepołączonych z użytkownikiem.
 • Naprawiono zlokalizowane błędy ANR.