Historia zmian WAPRO Mobile Mag

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mobile Mag.


OSTRZEŻENIA:
Wersja 8.70.0 WAPRO Mobile oraz WAPRO Mobile Mag wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Mag w wersji 8.70.0 lub wyższej.

 • Automatyczna replikacja urządzeń
  Automatyczna replikacja to możliwość samodzielnej wymiany danych przez urządzenia mobilne z systemem centralnym.

  Użytkownik nie musi samodzielnie ponawiać replikacji by wysłać, zabezpieczyć lub zaktualizować dane, wykona to za niego automat pracujący w tle aplikacji mobilnej. Komunikat poinformuje również o przebiegu operacji w pasku powiadomień systemu, a w przypadku problemów z dostępnością serwera zasygnalizuje o wystąpieniu błędu w połączeniu.

  Funkcjonalność bazuje na parametrach konfigurujących, tryb automatyczny jest aktywowany parametrem 80 oraz dostosowany częstotliwością parametru 81.

  Zalecane jest wykorzystanie tego mechanizmu wraz z dopasowaniem interwału do ilości urządzeń oraz wydajności serwerów. Zbyt częste wykonywanie replikacji wpływa zarówno na wydajność serwera, jak i większe zużycie baterii na urządzeniu mobilnym.

  Dostępność funkcji dla urządzeń od wersji systemu Android 9.

 • Automatyczna integracja po replikacji

  Funkcjonalność pozwala na wykonanie integracji z systemem centralnym bezpośrednio po przeprowadzonej replikacji. Mechanizm wyzwala przesłanie danych pomiędzy Konsolą zarządzającą a systemem centralnym, przyspieszając obieg informacji. Zastosowanie funkcji to instalacje magazynowe do pięciu stanowisk w równoczesnej pracy. Dla większych instalacji, a szczególnie instalacji kilkudziesięciu stanowisk, zlecany jest tryb skonfigurowany domyślnie oraz zwiększenie interwałów działania synchronizacji.

 • Dodano obsługę dokumentów PZ na urządzeniu mobilnym, wraz z trybem odłożenia dokumentów w czasie. Konfiguracja umożliwia wymuszenie danego trybu wystawiania lub pozostawienia decyzji o odłożeniu w czasie użytkownikowi.
 • Dodano obsługę dokumentów PZ na urządzeniu mobilnym, wraz z trybem odłożenia dokumentów w czasie. Konfiguracja umożliwia wymuszenie danego trybu wystawiania lub pozostawienia decyzji o odłożeniu w czasie użytkownikowi.
 • Dodano możliwość sortowania pozycji dokumentów wg. lokalizacji na magazynie, przyspieszając proces kompletacji towarów.
 • Dodano nowe urządzenia skanujące do pracy w magazynie wraz z ich automatyczną konfiguracją: Zebra TC-21 oraz Zebra TC-51.
 • Dodano nowe urządzenie skanujące do pracy w magazynie Honeywell Scanpal EDA50k.
 • Dodano możliwość realizacji zweryfikowanego zamówienia ZO na dokument WZ.
 • Dodano logowanie informacji o przeprowadzonej replikacji na urządzeniu, z oznaczeniem wykonanych automatycznie oraz ręczne.
 • Wprowadzono usprawnienia w mechanizmie wymiany danych oraz interfejsie programu.

Konsola zarządzająca

 • Dodano generowanie kodów QR Code zawierających konfigurację użytkowników mobilnych w Konsoli. Wygenerowany kod jest dostępny w podglądzie lub w trakcie edycji użytkownika. Kod jest również możliwy do skopiowania i dalszej dystrybucji.
 • Dodano parametry konfiguracyjne automatycznej replikacji oraz okresu powtórzeń.
 • Dodano parametr synchronizacji po replikacji z możliwością oddzielenia synchronizacji zdjęć. Parametr umożliwia również na konfigurację w zakresie wykonywania synchronizacji po wszystkich lub tylko automatycznych replikacjach.
 • Dodano parametr decydujący o synchronizacji atrybutów do współpracy z automatyczną replikacją.
 • Dodano parametryzację w zakresie funkcjonalności realizacji zweryfikowanego zamówienia ZO na dokument wydania WZ.
 • Dodano możliwość usuwania dokumentów przez użytkownika AdminMobile.
 • Rozbudowano parametr określający domyślny sposób sortowania pozycji na dokumencie wg. lokalizacji w magazynie.

Narzędzia integracji:

 Kreator integracji 

 • Usprawniono proces połączenia baz programów.

Komponenty integracji               

 • Zmieniono domyślny sposób tworzenia usług synchronizacji zwiększając niezawodność działania.