Historia zmian WAPRO Mobile ST

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mobile ST.

Zmiany w wersji 8.60.4.4 w wariancie BIZNES (21.06.2021)
 • Dodano obsługę skanerów Newland.
 • Dodano możliwość konfiguracji pozostałych skanerów na podstawie API.
 • Wyodrębniono obsługę skanerów w osobnej zakładce konfiguracyjnej.
 • Rozwiązano problem z certyfikatem SSL powodujący błąd replikacji dla urządzeń z systemem Android 4.4. i starszych.
 • Dodano obsługę skanerów Newland.
 • Dodano możliwość konfiguracji pozostałych skanerów na podstawie API.
 • Wyodrębniono obsługę skanerów w osobnej zakładce konfiguracyjnej.
 • Rozwiązano problem z certyfikatem SSL powodujący błąd replikacji dla urządzeń z systemem Android 4.4. i starszych.
 • Dodano parametr umożliwiający wyszukiwanie intuicyjne po kodzie kreskowym w polu 'Szukaj' na liście produktów oraz pozycjach dokumentów.
 • Usprawniono działanie okienka wyszukiwania z wykorzystaniem filtrów. Wyszukiwana wartość jest kumulowana z dodawanym filtrem i ma wpływ na zawężanie listy wyników filtrowania.
 • Dodano parametr zmieniający sortowanie na edytowanym dokumencie. Dodane pozycje będą wyświetlane w kolejności dodawania na górze listy. Ustawienie na ostatnio dodanym umożliwi na płynną kontynuację pracy. Parametr ma zastosowanie podczas zapisania i szybkiego powrotu do edycji dużych dokumentów.
 • Naprawiono problem z zapisem wydruku dokumentów do pliku dla wersji systemu Android 11.
 • Poprawiono wyświetlanie wykazu błędów, informujących o powielonej numeracji czy braku stanu magazynowego asortymentu. Informacje umożliwiają dalszą edycję dokumentu na urządzeniu mobilnym.
 • Inne drobne usprawnienia.
Zmiany w wersji 8.60.4.2 w wariancie BIZNES (06.05.2021)
 • Zapewniono prawidłową pracę aplikacji podczas wymuszenia ciemnego motywu systemu.
 • Poprawiono problem z kasowaniem wartości cyfrowych, występujący dla klawiatur Samsunga.
 • Poprawki wizualne.

Aktualizacja aplikacji na 4 pozycji numeru wersji [8.60.4.X] , dotyczy wyłącznie aplikacji na urządzenia mobilne i nie wymaga aktualizacji Konsoli zarządzającej.

Zmiany w wersji 8.60.4.1 w wariancie BIZNES (08.04.2021)
 • Zoptymalizowano zasoby oraz zmniejszono rozmiar aplikacji
 • Poprawiono przycisk cofania z kartoteki środków trwałych
 • Wprowadzono usprawnienia komunikatów informacyjnych

Aktualizacja aplikacji na 4 pozycji numeru wersji [8.60.4.X] , dotyczy wyłącznie aplikacji na urządzenia mobilne i nie wymaga aktualizacji Konsoli zarządzającej.

Zmiany w wersji 8.60.4 w wariancie BIZNES (31.03.2021)
 • Rozszerzono obsługę sortowania na listach dokumentów w pozycji wg. daty utworzenia o kolejne kryterium numeru dokumentu, co większa przejrzystość listy dokumentów w danym dniu.
 • Dodano obsługę wbudowanego czytnika kodów kreskowych dla urządzeń Zebra TC70.
  Czytnik jest dostępny do wyboru w parametrach systemowych urządzenia. Działa zarówno w liście pozycji dokumentu, zwiększając ilość +1, jak również w liście produktów wyszukując skanowane kody z wszystkich magazynów.
  Dla precyzyjnej pracy zalecane jest ustawienie parametru czytnika: 'Send ENTER Key'.

 • Dodano dźwiękowe potwierdzenie poprawności odczytu skanu dla wbudowanego skanera.
  Typ wizyty determinuje wyświetlanie oczekiwanego kontaktu. W trakcie kontaktu telefonicznego lub wizyty bezpośredniej będzie to kontakt telefoniczny z możliwością rozwinięcia wszystkich form kontaktów, a w przypadku kontaktów drogą elektroniczną podpowiadane są adresy e-mail z linkiem do wysłania wiadomości.

 • Java wersja open jdk 16 - najnowsza wersja środowiska java dla systemów o architekturze x64, zabezpieczająca luki bezpieczeństwa oraz poprawiająca wydajność pracy.
 • Zmieniono ikony oraz splashe dla programów zgodnie z redesignem aplikacji desktopowych.
 • Poprawki bezpieczeństwa - zabezpieczono ścieżki wywołania usług mobilnych umożliwiające eskalację uprawnień.
 • Zabezpieczenia stabilizacyjne aplikacji mobilnych.
Zmiany w wersji 8.60.2.0 w wariancie BIZNES (17.12.2020)
 • Wykonano zmiany wyglądu Konsoli zarządzającej oraz komponentów konfiguracyjnych.
 • Przeprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu, a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności.
 • Wymieniono komponenty graficzne w tym ikony aplikacji oraz logotypy programów.
 • Wykonano optymalizacje w zakresie integracji baz jak i replikacji urządzeń mobilnych.
 • Wykonano modyfikacje uprawnień aplikacji zgodnie z wymogami sklepu google.play.
 • Dodano generowanie parametrów konfiguracyjnych w postaci QR Code w Kreatorze konfiguracji. Konfiguracja w postaci QR Code jest gotowa do dołączenia i rozesłania w formie wiadomości e-mail na adresy użytkowników mobilnych. Odczytanie konfiguracji jest możliwe za pomocą jednego skanu urządzeniem zaraz po aktywacji. W generowanym kodzie hasło jest domyślnie ukryte, do przekazania alternatywną metodą, dla zwiększenia bezpieczeństwa. Istnieje również możliwość zmiany adresu do replikacji na adres zewnętrzny, by rozwiązanie było praktyczne i funkcjonalne w każdym środowisku.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny przypisywania nowych kontrahentów do pracowników - wszyscy do wszystkich
 • Dodano uwagi dla remanentów oraz pozycji występujących na remanentach, a także ich obustronną integrację z systemem WAPRO Best.
Zmiany w wersji 8.60.0.3 w wariancie BIZNES (28.10.2020)
Ogólne
 • Eliminacja możliwych problemów w trakcie wyboru dat
 • Optymalizacja
Zmiany w wersji 8.60.0.1 w wariancie BIZNES (09.10.2020)
Ogólne
 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia komunikatu systemowego w tle podczas zamykania aplikacji.