Historia zmian WAPRO Mobile ST

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mobile ST.

OSTRZEŻENIA:
Wersja 8.90.4 WAPRO Mobile ST wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Best w wersji 8.90.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.
Aplikacje na urządzeniach należy wyreplikować przed aktualizacją by zabezpieczyć dane. Usługi integracyjne należy zatrzymać wybierając opcję "Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji".

  • Dodano pulpit informacyjny oraz możliwość wyświetlenia dokumentacji online w aplikacji.
  • Dodano osobny zbiór parametrów integracyjnych, działających w kontekście całego systemu.
  • Dodano odrębny spis pracowników niepołączonych z użytkownikiem.
  • Naprawiono zlokalizowane błędy ANR.