Historia zmian WAPRO Mobile ST

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mobile ST.

  • Dodano obsługę urządzeń Gen2Wave.
  • Dodano zamknięcie trybu skanowania aparatem po prawidłowym odczycie kodu oraz zwiększeniu ilości na dokumencie.
  • Dodano indywidualne konfiguracje skanerów Zebra dla każdej wersji aplikacji mobilnej oraz wyeliminowano możliwy problem z działaniem.