Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mobile.

OSTRZEŻENIA:
Wersja 8.90.4 WAPRO Mobile oraz WAPRO Mobile Mag wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Mag w wersji 8.90.4 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.
Aplikacje na urządzeniach należy wyreplikować przed aktualizacją by zabezpieczyć dane. Usługi integracyjne należy zatrzymać wybierając opcję "Zatrzymaj i przygotuj do aktualizacji".

 • Dodano możliwość zmiany formy płatności w zamówieniu ZO.
  Zmieniona forma płatności zastępuje domyślną formę płatności dla kontrahenta. Możliwość zmian wymaga włączenia parametru umożliwiającego zmianę formy płatności. Jest również możliwość konfiguracji możliwości zmiany formy wyłącznie w "dół" z przelewu na gotówkę.
 • Dodano pola dodatkowe do nagłówków dokumentów.
  Obsługa tekstowych wartości pól dodatkowych dla nagłówków dokumentów. Włączenie integracji pół dodatkowych odbywa się w parametrach integracji, natomiast konfigurację pól dodatkowych można prześledzić w menu ‘Definicja atrybutów’. Uprawnienia dla każdego z dziesięciu pól podatkowych umożliwiają odczyt, dodawanie, usuwanie oraz edycję.
 • Dodano uprawnienia ukrywające wybrane pola artykułów.
  Na liście uprawnień są możliwe do wyłączenia z widoczności (uprawnienie odczytu) następujące pola asortymentów: nazwa oryginalna, indeks katalogowy, indeks producenta, PKWiU, SWWKU, kod CN, lokalizacja, znacznik zmiany ceny, rabatowanie, kraj, producent, domyślna ilość, opis.
 • Dodano pulpit informacyjny oraz możliwość wyświetlenia dokumentacji online w aplikacji.
 • Dodano numer telefonu kontrahenta do danych kontrahenta.
 • Dostosowano import artykułów do dyrektywy SUP zgodnie z ustawieniami systemu WAPRO Mag.
 • Dodano osobny zbiór parametrów integracyjnych, działających w kontekście całego systemu.
 • Dodano odrębny spis pracowników niepołączonych z użytkownikiem.
 • Dodano możliwość wyłączenia integracji komunikatów CRM.
 • Naprawiono zlokalizowane błędy ANR.