Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Mobile.

Zmiany w wersji 8.60.4.3 (10.06.2021)
 • Dodano parametr umożliwiający wyszukiwanie intuicyjne po kodzie kreskowym w polu 'Szukaj' na liście produktów oraz pozycjach dokumentów.
 • Usprawniono działanie okienka wyszukiwania z wykorzystaniem filtrów. Wyszukiwana wartość jest kumulowana z dodawanym filtrem i ma wpływ na zawężanie listy wyników filtrowania.
 • Dodano parametr zmieniający sortowanie na edytowanym dokumencie. Dodane pozycje będą wyświetlane w kolejności dodawania na górze listy. Ustawienie na ostatnio dodanym umożliwi na płynną kontynuację pracy. Parametr ma zastosowanie podczas zapisania i szybkiego powrotu do edycji dużych dokumentów.
 • Naprawiono problem z zapisem wydruku dokumentów do pliku dla wersji systemu Android 11.
 • Poprawiono wyświetlanie wykazu błędów, informujących o powielonej numeracji czy braku stanu magazynowego asortymentu. Informacje umożliwiają dalszą edycję dokumentu na urządzeniu mobilnym.
 • Poprawiono możliwość usuwania faktur niewyreplikowanych, zrealizowanych na podstawie wystawionych dokumentów WZ oraz ich ponownej realizacji.
 • Inne drobne usprawnienia.
Zmiany w wersji 8.60.4.2 (06.05.2021)
 • Zapewniono prawidłową pracę aplikacji podczas wymuszenia ciemnego motywu systemu.
 • Poprawiono problem z kasowaniem wartości cyfrowych, występujący dla klawiatur Samsunga.
 • Usprawniono prezentację w szczegółach targetu. W przypadku różnych wartości realizacji i realizacji w czasie, prezentowany wykres jest odrębny dla obu wartości.
 • Zaktualizowano bazę demo - aktualizacja dat, rozszerzono o kody kreskowe przypisane do jednostek zbiorczych.
 • Poprawiono widoczność dokumentów danego typu w ramach kontenera dokumentów magazynowych.
 • Zablokowano możliwość powstania dokumentów WZ z pozycjami bez ilości.
 • Wycofano wymaganie formatowania NIP rozdzielonego myślnikami.
 • Zablokowanie możliwości realizacji faktury podczas wystawiania dokumentu WZ przy braku wymaganych uprawnień.
 • Poprawki wizualne.

Aktualizacja aplikacji na 4 pozycji numeru wersji [8.60.4.X] , dotyczy wyłącznie aplikacji na urządzenia mobilne i nie wymaga aktualizacji Konsoli zarządzającej.

Zmiany w wersji 8.60.4.1 (08.04.2021)
 • Zoptymalizowano zasoby oraz zmniejszono rozmiar aplikacji
 • Poprawiono przycisk cofania z kartoteki produktów
 • Wprowadzono usprawnienia komunikatów informacyjnych

Aktualizacja aplikacji na 4 pozycji numeru wersji [8.60.4.X] , dotyczy wyłącznie aplikacji na urządzenia mobilne i nie wymaga aktualizacji Konsoli zarządzającej.

Zmiany w wersji 8.60.4 (31.03.2021)
 • Dodano parametr na urządzeniu mobilnym: Fiskalizuj paragon automatycznie po zapisie. Parametr jest dostępny po wybraniu w konfiguracji drukarki Posnet.
  Powyższa opcja jak i kolejne usprawnienia, ułatwiają pracę na stanowiskach mobilnych realizujących zadanie szybkiej sprzedaży detalicznej, inaczej POS (point of sale).

 • Dodano parametr na urządzeniu mobilnym: Wyłącz bluetooth po zakończeniu wydruku.
 • Dodano parametr na urządzeniu mobilnym: Nie pytaj przed fiskalizacją paragonu.
 • Dodano możliwość wyszukania kontrahenta po numerze NIP podczas dodawaniu paragonu oraz umieszczenie numeru NIP na paragonie w przypadku braku kontrahenta w bazie. Kontrahent w takim wypadku zostaje zapisany z automatycznie wygenerowanym numerem id. NIP jest drukowany na paragonie z możliwością przyszłej realizacji na fakturę. Funkcjonalność umożliwi również uzupełnienie danych z bazy GUS w kolejnych wersjach systemu.
 • Dodano wydruk formy płatności na fakturze z wykorzystaniem drukarki i protokołu Posnet oraz poprawki rozmieszczenia danych na wydruku.
 • Rozszerzono obsługę sortowania na listach dokumentów w pozycji wg. daty utworzenia o kolejne kryterium numeru dokumentu, co większa przejrzystość listy dokumentów w danym dniu.
 • Dodano obsługę wbudowanego czytnika kodów kreskowych dla urządzeń Zebra TC70.
  Czytnik jest dostępny do wyboru w parametrach systemowych urządzenia. Działa zarówno w liście pozycji dokumentu, zwiększając ilość +1, jak również w liście produktów wyszukując skanowane kody z wszystkich magazynów.
  Dla precyzyjnej pracy zalecane jest ustawienie parametru czytnika: 'Send ENTER Key'.

 • Dodano dźwiękowe potwierdzenie poprawności odczytu skanu dla wbudowanego skanera.
 • Rozbudowano możliwość wskazania oraz edycji osoby kontaktowej podczas planowania wizyty.
  Typ wizyty determinuje wyświetlanie oczekiwanego kontaktu. W trakcie kontaktu telefonicznego lub wizyty bezpośredniej będzie to kontakt telefoniczny z możliwością rozwinięcia wszystkich form kontaktów, a w przypadku kontaktów drogą elektroniczną podpowiadane są adresy e-mail z linkiem do wysłania wiadomości.

 • Java wersja open jdk 16 - najnowsza wersja środowiska java dla systemów o architekturze x64, zabezpieczająca luki bezpieczeństwa oraz poprawiająca wydajność pracy.
 • Zmieniono ikony oraz splashe dla programów zgodnie z redesignem aplikacji desktopowych.
 • Poprawiono zapis zdjęć w ankiecie w przypadku braku zewnętrznej karty, od Androida w wersji 9.
 • Zabezpieczenie możliwego problemu z utworzeniem automatycznej trasówki.
 • Poprawki bezpieczeństwa - zabezpieczono ścieżki wywołania usług mobilnych umożliwiające eskalację uprawnień.
 • Zabezpieczenia stabilizacyjne aplikacji mobilnych.
Zmiany w wersji 8.60.2.2 (01.02.2021)
 • Dodano przesyłanie wartości pól dodatkowych (atrybutów) pozycji dokumentów magazynowych i zamówień, skonfigurowanych jako słowniki w systemie WAPRO Mag.
 • Zabezpieczenie możliwego problemu z utratą połączenia z bazą danych, w przypadku zmiany modelu oszczędzania energii w systemie w wersji systemu Android 9.0.
Zmiany w wersji 8.60.2.0 (17.12.2020)
 • Wykonano zmiany wyglądu Konsoli zarządzającej oraz komponentów konfiguracyjnych.
 • Przeprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu, a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności.
 • Wymieniono komponenty graficzne w tym ikony aplikacji oraz logotypy programów.
 • Wykonano optymalizacje w zakresie integracji baz jak i replikacji urządzeń mobilnych.
 • Wykonano modyfikacje uprawnień aplikacji zgodnie z wymogami sklepu google.play.
 • Dodano generowanie parametrów konfiguracyjnych w postaci QR Code w Kreatorze konfiguracji. Konfiguracja w postaci QR Code jest gotowa do dołączenia i rozesłania w formie wiadomości e-mail na adresy użytkowników mobilnych. Odczytanie konfiguracji jest możliwe za pomocą jednego skanu urządzeniem zaraz po aktywacji. W generowanym kodzie hasło jest domyślnie ukryte, do przekazania alternatywną metodą, dla zwiększenia bezpieczeństwa. Istnieje również możliwość zmiany adresu do replikacji na adres zewnętrzny, by rozwiązanie było praktyczne i funkcjonalne w każdym środowisku.
 • Rozszerzono parametr konfiguracyjny przypisywania nowych kontrahentów do pracowników - wszyscy do wszystkich
Zmiany w wersji 8.60.0.5 (27.11.2020)
 • Dodano automatyczne linkowanie pól dodatkowych kontrahentów
 • Poprawiono obsługę zadań w kalendarzu
Zmiany w wersji 8.60.0.4 (29.10.2020)
 • Poprawiono mechanizm replikacji

Zmiany w wersji 8.60.0.3 (28.10.2020)
 • Eliminacja możliwych problemów w trakcie wyboru dat
 • Optymalizacja
Zmiany w wersji 8.60.0 (01.10.2020)
OSTRZEŻENIE:
Wersja 8.60.0 WAPRO Mobile wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Mag w wersji 8.60.0 lub wyższej.
Kreator integracji
 • Dodano kreator integracji ułatwiający startową konfigurację systemu w zakresie spięcia baz danych z systemem centralnym (WAPRO Mag lub WAPRO Best).
 • Dodano możliwość utworzenia oraz przesłania użytkownika w procesie startowym pomiędzy systemami z nadaniem hasła, wstępną konfiguracją roli oraz uprawnień.
 • Dodano automatyczne utworzenie usługi integracyjnej.
 • Dodano automatyczne utworzenie i sparametryzowanie usługi synchronizacji.
 • Dodano możliwość grupowej dystrybucji parametrów synchronizacji na e-maile użytkowników mobilnych lub zapis ich konfiguracji do pliku.
Komponenty integracji
 • Dodano możliwość zmiany logowania na dowolne konto systemu dla usług synchronizacji oraz integracji.
Konsola zarządzająca
 • Wykonano zmiany wyglądu Konsoli zarządzającej oraz aplikacji mobilnych
  Dopasowanie zmian - redesign aplikacji pierwszy etap, zmiany logotypów, oznaczeń pasków, oznaczeń wariantów 365 Biznes

 • Dopasowanie wariantu konsoli do wybranej aplikacji mobilnej, dopasowanie minimalnego zestawu ikon, funkcji, parametrów oraz uprawnień, w celu szybszej parametryzacji i zwiększenia ergonomii pracy.
Zmiany funkcjonalne aplikacji mobilnej
 • Dodano obsługę pól dodatkowych typu hiperłącza z kartoteki artykułu.
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów po polach dodatkowych (atrybutach) w konsoli.
 • Wykonano optymalizację wydajności całego systemu, zarówno w zakresie komponentów integracyjnych, mechanizmów synchronizacji oraz tworzenia połączeń integracji
 • Dodano funkcjonalność przypisania osoby kontaktowej do wizyty, dzięki temu realizowany plan jest możliwy do wykonania w kontekście konkretnej osoby a nie całej firmy.
 • Dodano możliwość określenia domyślnej ilości dni dla realizacji zamówień.
 • Dodano możliwość decyzji o widoczności rozrachunków płatnika.
 • Automatyczne przypisywanie kontrahentów - rozwój możliwości konfiguracyjnych parametru 32 o automatyczne przypisywanie kontrahentów do nowych użytkowników.
 • Dodano możliwość parametryzacji możliwej zmiany cennika oraz rabatu w szczegółach pozycji.
 • Dodano możliwość ukrycia obecnych stanów magazynu w trakcie wystawiania dokumentu.
 • Dodano mechanizm wyłączający kontrolę otwarcia i zamknięcia bieżącego dnia pracy. W przypadku braku kontroli system przechodzi na działanie z bieżącą datą.
Zmiany w wersji 8.50.0.14 (04.08.2020)
 • Po pobraniu wersji zalecamy wykonanie pełnej replikacji -> replikacja, wyczyszczenie bazy, ponowna replikacja (niezbędny login i hasło użytkownika).
 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia problemu z obsługą zdjęć w kartotece artykułów
Zmiany w wersji 8.50.0.13 (21.07.2020)
 • Po pobraniu wersji zalecamy wykonanie pełnej replikacji -> replikacja, wyczyszczenie bazy, ponowna replikacja (niezbędny login i hasło użytkownika).
 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia problemu podczas zamykania dnia pracy
 • Naprawiono problem wyświetlenia komunikatu błędu w przypadku zmiany daty w dokumencie
Zmiany w wersji 8.50.0.12 (10.07.2020)
 • Po pobraniu wersji zalecamy wykonanie pełnej replikacji -> replikacja, wyczyszczenie bazy, ponowna replikacja (niezbędny login i hasło użytkownika).
 • Wyeliminowano możliwość wystąpienia problemu z wydrukiem do pdf lub wysyłką dokumentów e-mail na urządzeniach z androidem w wersji 10.
 • Zabezpieczono możliwość zawieszenia aplikacji pozostawionej w tle.
 • Poprawiono odświeżanie listy kontrahentów oraz oznaczanie w przypadku usunięcia oraz anonimizacji.
 • Poprawki w działaniu interfejsu graficznego.
Zmiany w wersji 8.50.0.11 (08.06.2020)
 • Po wykonaniu aktualizacji zalecamy wykonanie replikacji, wyczyszczenie bazy oraz ponowną replikację.
 • Dodano numer kontrahenta (wartość ID w liście kontrahentów), możliwość szybkiego wyszukiwania, filtrowania oraz sortowania po tej wartości.
 • Dodano widok uwag do kontaktu bezpośrednio na liście osób kontaktowych kontrahenta.
 • Dodano widoczność wyróżnika w liście kontrahentów.
 • Poprawiono odświeżanie listy kontrahentów oraz możliwość wystąpienia problemu ograniczania wartości podczas dynamicznego przewijania listy.
 • Zabezpieczono możliwość wyświetlenia błędu podczas wejścia w szczegóły artykułu zawierającego pola dodatkowe typu słownikowe.
 • Zabezpieczono problem z opisami trasówek przy dwóch wizytach w tym samym dniu u jednego kontrahenta.
 • Poprawki w interfejsie graficznym.
Zmiany w wersji 8.50.0.10 (01.04.2020)
 • Zoptymalizowano czas wykonywanej replikacji - eliminacja możliwego wstrzymania na ostatnim pakiecie
 • Dodano wyszukiwanie artykułów w kartotece oraz na listach pozycji dokumentów po polu "Nazwa cd"
 • Naprawiono mechanizm grupowego zaznaczania kontrahentów do planowania trasówek
 • Poprawiono filtrowanie kontrahentów wg. miasta w kartotece oraz podczas wyboru kontrahenta na dokument
Zmiany w wersji 8.50.0.9 (10.03.2020)
 • Optymalizacja wydajności wyświetlania list kontrahentów
 • Wyeliminowano możliwość zawieszenia aplikacji pozostawionej w tle w trakcie operacji sortowania
 • Usunięto możliwy problem obliczania minimalnego narzutu pozycji dokumentu
 • Poprawiono wyświetlanie kalendarza w widoku miesięcznym
 • Usprawniono wyświetlanie targetów
Zmiany w wersji 8.50.0.8 (13.02.2020)
 • Zabezpieczenie możliwości zatrzymania aplikacji na urządzeniach z Androidem w wersji 4.2
 • Usprawnienia elementów graficznych
Zmiany w wersji 8.50.0.7 (29.01.2020)
 • Aktualizacja silnika bazy danych SQLite do najnowszej wersji 3.31.1, zwiększenie wydajności aplikacji
 • Usprawnienie działania skanera kodów kreskowych. Dodano zapamiętanie obrazu skanowanego kodu za pomocą aparatu, skanowanie kodów QRCode oraz Code39
 • Zabezpieczenie możliwego problemu podczas próby zapisania parametrów
 • Zabezpieczenie możliwości wprowadzenia spacji w adresie serwera replikacji
Zmiany w wersji 8.50.0.6 (11.12.2019)
 • Dodano wydruk faktur fiskalnych oraz paragonów na drukarce fiskalnej Posnet Temo Online (protokół Posnet)
 • Usprawniono działanie słownika uwag podczas edycji dokumentu
 • Poprawiono działanie filtrów kontrahenta
 • Poprawki interfejsu
Zmiany w wersji 8.50.0.5 (06.11.2019)
 • Eliminacja możliwości wystąpienia błędu podczas duplikacji pozycji
 • Wprowadzono usprawnienia interfejsu w mechanizmie wyszukiwania kontrahentów
 • Poprawiono jakość grafiki w komponentach zmiany wartości +/-
Zmiany w wersji 8.50.0.4 (30.10.2019)
 • Dodano automatyczny podpis pracownika na wydrukach wszystkich dokumentów
 • Przywrócono skalowanie zdjęć produktów
 • Usprawniono wygląd list rozwijalnych w całej aplikacji
 • Poprawiono elementy graficzne zaznaczania w trybie wielu obiektów, wybór cenników oraz kontrahentów w kalendarzu
 • Wyeliminowano możliwość zablokowania wyboru kontrahenta na dokument oferty
 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia błędu podczas edycji karty kontrahenta lub dodawaniu kontrahenta
 • Optymalizacja ekranu wyboru drukarek Bluetooth / WiFi
 • Zwiększono poziom bezpieczeństwa danych aplikacji przez podniesienie api level target 29
Zmiany w wersji 8.50.0.2 (14.10.2019)
 • Usprawniono mechanizm wyszukiwania
 • Naprawiono problem dostępności pierwszej pozycji podczas wywołania okienka szybkiego wyszukiwania
 • Zoptymalizowano moduł ankiet
 • Dodano nowe style dla znaczników
 • Rozbudowano menu szybkich akcji o dodawanie kontrahenta
 • Usprawniono działanie klawiatury
Zmiany w wersji 8.50.0.1 (10.10.2019)
 • Usprawniono ekran pozycji dokumentów
 • Dodano zliczanie ilości wszystkich i wybranych pozycji
 • Usprawniono pozycjonowanie podczas przełączania pozycji klawiaturą
 • Wyeliminowano możliwość wystąpienia błędu wydruku przez interfejs bluetooth
 • Poprawiono przyciski, ich ergonomię tapnięć oraz style pól tekstowych
Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)
OSTRZEŻENIE:
Wersja 8.50.0 WAPRO Mobile wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Mag w wersji 8.50.0 lub wyższej.
Zmiany wyglądu aplikacji mobilnej
 • Wprowadzenie zmian wizualnych całej aplikacji, usprawniających ergonomię pracy na urządzeniu mobilnym, jak również nadają aplikacji nowoczesny wygląd spójny z kolorystyką systemu WAPRO ERP.
 • Została wykonana całkowita przebudowa wyglądu ekranu dodawania pozycji do dokumentów, na którym zmodyfikowano mechanizm przechodzenia pomiędzy pozycjami oraz nagłówkiem i umiejscowienia poszczególnych informacji. W miejsce statycznej klawiatury numerycznej, dostępnej podczas wprowadzania pozycji, dodano klawiaturę wysuwaną, dzięki czemu widoczny jest większy zakres danych, a po wysunięciu klawiatury mamy pod ręką znacznie więcej funkcji szybkiego dostępu, co znacząco wpływa na szybkość dodawania pozycji.
 • Klawiatura została wyposażona w możliwość przechodzenia strzałkami pomiędzy pozycjami. Umożliwia szybsze dotarcie do opcji filtrowania i wyszukiwania jak i zmianę ilości dla aktywnych pozycji.
 • W górnej części ekranu dodano pasek narzędzi, umożliwiający wywołanie funkcji systemu tj. filtrowanie, wyszukiwanie czy sortowanie, jednorodne w każdym miejscu aplikacji.
 • Zmodyfikowano wygląd oraz działanie filtrów aplikacji.
 • Optymalizacja list przewijania za pośrednictwem menu alfabetycznego z prawej strony ekranu na listach kontrahentów oraz listach produktów.
Pola dodatkowe kontrahentów
 • Pola dodatkowe kontrahentów umożliwiają prowadzenie wartości tekstowych, liczbowych oraz dat w polach typu pole wpisywane lub pole oparte na słowniku.
 • Każdy typ pola umożliwia wprowadzenie wartości na urządzeniu mobilnym zgodnie z jego definicją. Umożliwia również wybór ze słownika lub skorzystania z kalendarza i zapisania daty.
 • Uruchomienie oraz definicja pól dodatkowych odbywa się w systemie WAPRO Mag. Wartości ustawione w obu systemach są synchronizowane w obu kierunkach, w trakcie replikacji trafiają na urządzenia umożliwiając ich dalszą edycję.
 • Każde pole dodatkowe posiada indywidualne uprawnienie w konsoli, co daje możliwość elastycznej konfiguracji samego podglądu każdego z pól, włączenia dodawania oraz edycji wszystkich lub wybranych pól na urządzeniu.
 • W przypadku braku zastosowania pól dodatkowych w systemie mobilnym można je dezaktywować uprawnieniami dla wybranych użytkowników lub znacznikiem „Replikowany” eliminując z replikacji pole dla wszystkich użytkowników.
Uprawnienia danych handlowych kontrahenta
 • Dodano możliwość ograniczenia wyświetlania i edycji zaawansowanych danych kontrahenta, ustaleń handlowych oraz rachunków bankowych.
 • Nowe uprawnienie ogranicza rolę handlowca do wprowadzenia danych podstawowych dla nowo pozyskanych kontrahentów jak również ogranicza dostęp do wybranych informacji podczas edycji.
Logowanie domenowe
 • Dodano możliwość zmiany logowania na dowolne konto systemu dla usług synchronizacji oraz integracji.
Zmiany w wersji 8.40.2.0 (11.03.2019)
 • Konfigurator integracji – modyfikacja usprawniająca proces aktualizacji. Konfigurator w momencie zatrzymania usługi zapyta użytkownika o zatrzymanie w celu przeprowadzenia aktualizacji. W takim przypadku zostaną przeprowadzone czynności:
  • zarchiwizowane połączenie wraz z jego parametrami integracyjnymi,
  • wysłane oraz odebrane dane, by uniknąć utraty nieprzesłanych informacji
  • rozłączone bazy w celu przebudowy struktur.

  Po wykonaniu aktualizacji, podczas uruchamiania usługi połączenia oraz ich parametry mogą zostać odtworzone.

 • Dodano wydruki dokumentów PW / RW
 • Dodano obsługę drukarek Extech
 • Dodano integrację znacznika fiskalizacji do systemu centralnego
 • Modyfikacja obliczania targetów, przez eliminację obliczania wizyt o statusach anulowanym lub usuniętym
 • Modyfikacja obliczania targetów w przypadku definicji wspólnego celu dla kilku handlowców, jest on zliczany dla całej grupy
 • Dodano ograniczanie targetów w Konsoli zarządzającej zgodnie z głównym filtrem dat
 • Dodano możliwość wydruku uwag na dokumentach KP
 • Dodano obsługę zmian statusów zadań CRM
 • Dodano ograniczanie zadań CRM w Konsoli zarządzającej zgodnie z głównym filtrem dat
 • Poprawiono wyświetlanie trasówek oraz przypadki powielania w jednym dniu
 • Zablokowano możliwość ograniczania magazynów i kas na użytkowniku centralnym
 • Usprawniono mechanizm zaznaczania i dezaktywacji użytkowników
 • Poprawiono wyświetlanie stanów magazynowych na dokumentach w przypadku występowania innej jednostki sprzedaży
 • Zabezpieczono możliwy problem z prezentacją tras handlowców na mapie
 • Zabezpieczono możliwe problemy podczas importu zdjęć dla formatów nieobsługiwanych przez urządzenia mobilne
 • Zabezpieczono możliwy problem podczas anonimizacji danych kontrahenta za pośrednictwem modułu WAPRO RODO
 • Usprawniono działanie wywoływanego menu na urządzeniu mobilnym
 • Zabezpieczono możliwy problem podczas zmiany maski numeracji ofert oraz kontynuacji
Zmiany w wersji 8.40.0.3 (11.01.2019)
 • Zmiana mechanizmu obsługi uprawnień w aplikacji w systemie Android. Obecnie są one nadawane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.
  Zakres wymaganych uprawnień dotyczy:

  • Aparat – skanowanie kodów kreskowych, zdjęcia w ankiecie
  • Telefon – wywoływanie kontaktów z aplikacji
  • Lokalizacja – zapisywanie pozycji kontrahenta oraz urządzenia
  • Pamięć – wysyłka dokumentów, zapisanie konfiguracji oraz pliku log aplikacji
 • Zmieniono rodzaj menu w listach dokumentów oraz pozycjach dokumentu, umożliwiając prezentację większej ilości opcji
 • Dodano wydruk paragonu do pliku pdf, jak również wydruki graficzny, termiczny i tekstowy na drukarkach niefiskalnych
 • Poprawiono mechanizm wyszukiwania w liście kontrahentów podczas wyboru na dokument oraz w liście artykułów i pozycjach dokumentów
 • Dodano wywołanie nowego menu w raportach, edycji kontaktów i edycji zadań
 • Zaktualizowano bazę demo na rok 2019
Zmiany w wersji 8.40.0.2 (18.12.2018)
 • Zabezpieczono możliwe problemy podczas replikacji
 • Wyeliminowano przyczyny nieaktywnego menu na urządzeniach z Androidem 7.1 oraz 8.0
Zmiany w wersji 8.40.0.1 (12.12.2018)
 • Podniesienie poziomu zabezpieczeń oraz wydajności aplikacji
 • Zmiana wymagań aplikacji mobilnej, najniższa wersja systemu to Android 4.1
 • Aktualizacja i przebudowa komponentów związanych z obsługą bazy SQLite
 • Dodatkowe wywołanie menu
Zmiany w wersji 8.40.0.0 (01.10.2018)

OSTRZEŻENIE:
Wersja 8.40.0 wymaga do poprawnej pracy wersji programu WAPRO Mag (8.40.0 lub wyższej).

Targetowanie - planowanie sprzedaży

Funkcjonalność targetowania umożliwia wprowadzenie planu sprzedażowego, celów do realizacji wizyt lub działań merchandisingowych w dowolnym zakresie czasowym oraz przy wskazaniu oczekiwanych wartości.
W celu umożliwienia skutecznej realizacji targetów sprzedażowych warto, aby pracownicy terenowi rozłożyli główny cel na kilka mniejszych, które będą osiągane w sposób systematyczny. Weryfikacja targetów w niewielkich okresach, pozwala również na interwencję w przypadku znacznych odchyleń od realizacji celu finalnego.

Do właściwego ustalenia targetów niezbędne jest precyzyjne sklasyfikowanie kontrahentów, by przedstawiciele handlowi byli w stanie identyfikować klientów o najwyższym potencjale i mogli kierować do nich odpowiednio zintensyfikowane działania sprzedażowe w odpowiednim momencie. Właściwie dobrany target do potencjału klienta umożliwi na optymalne wykorzystanie możliwości handlowca, a także potencjału sprzedażowego klientóww sposób równomierny w całym okresie targetowania. Pozwali także siłom sprzedaży uniknąć zjawiska realizacji pozostałych celów w ostatnich dniach okresu rozliczeniowego.

Tworzenie definicji targetów jest oparte na 3 krokach, tak by w łatwy sposób możliwe było skopiowanie wybranego elementu i wykorzystanie go do definicji innego działania czy zakresu. Rozbicie na 3 warstwy definicji odciąża również bazę danych w przechowywaniu tych samych elementów i zwiększa jej wydajność.Podczas ustalania typów danych możemy posłużyć się kartoteką kontrahentów, klasyfikacją, wskazanymi produktami, kategorią lub typem dokumentu. Wybrane elementy określą cel działań naszych handlowców.
W kolejnym kroku ustalamy działanie do wybranych typów danych i mogą to być ilości produktów, wartości netto lub brutto, liczba dokumentów, ilość wizyt lub liczba ankiet.
Do tak zdefiniowanych działań dodajemy w kolejnym kroku wartości targetu, zakresy dat w których będzie on aktywny oraz przypisujemy użytkowników.

Targety są dostępne na urządzeniu zaraz po replikacji użytkownika mobilnego pod ikoną ‘Raporty’ w głównym ekranie aplikacji. Każda replikacja wykonuje również przeliczenie zdefiniowanych targetów z uwzględnieniem nowo powstałych danych, dlatego czasy replikacji mogą się wydłużyć podczas definicji większych zakresów danych co należy uwzględnić podczas projektowania targetów.

Przy równomiernym wyznaczaniu targetów handlowcom, system pozwali ocenić ich efektywność na podstawie realizacji celów. Może również stanowić element systemu premiowego, dzięki jasno określonym celom oraz ich realizacji, możemy maksymalnie zmotywować pracowników do zwiększenia zaangażowania i osiągania maksymalnych wyników.