Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Fakturka.

W przypadku zainstalowanych kilku modułów Wapro ERP, zalecamy przeprowadzenie jednorazowej aktualizacji do najnowszej wersji 8.91.0.

 

Wprowadzono zmiany związane ze sposobem uwierzytelniania w aplikacjach Wapro ERP, w silniku baz danych Microsoft SQL Server.

Zmiana polega na zastąpieniu konta waproking (używanego do łączenia programu z bazą danych) kontem waprokingapp oraz dodaniu logiki dynamicznego generowania haseł per środowisko klienta. Docelowo konto waproking zostanie całkowicie wyłączone. W okresie przejściowym jego uprawnienia w SQL zostaną ograniczone do minimum, tak aby zapewnić ciągłość działania aplikacji i usług Wapro ERP.

Aktualizacja wprowadza także zmianę dotyczącą wyłączenia wbudowanej procedury xp_cmdshell, umożliwiającej komunikację z poziomu SQL w systemie Windows.

Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach Wapro ERP. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opisującym w jaki sposób zabezpieczyć poszczególne komponenty i warstwy infrastruktury, w której pracuje Wapro ERPBezpieczeństwo danych i środowiska w Wapro ERP.