Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Fakturka.

Zmiany w wersji 8.60.4 (17.12.2020)
 • Zmodyfikowano wygląd aplikacji zgodnie z nową szatą graficzną stosowaną w produktach Wapro ERP
Zmiany w wersji 8.60.2 (23.11.2020)
 • Dodano możliwość eksportu danych do programu WAPRO JPK w formacie JPK_V7
Zmiany w wersji 8.60.0 (01.10.2020)
 • Dodano możliwość wprowadzania klasyfikacji JPK dla dokumentów handlowych
 • Dodano możliwość wydruku kodu JPK na dokumencie
 • Dodano eksport kodów JPK przypisanych do dokumentu do systemów FK
Zmiany w wersji 8.50.6 (07.07.2020)
 • Dodano nowe pole CN wraz z możliwością wydruku na dokumentach handlowych do obsługi nowej klasyfikacji towarowej.
Zmiany w wersji 8.50.4 (07.01.2020)
 • Dodano możliwość oznaczania dokumentów kosztowych jako podlegające pod mechanizm podzielonej płatności
 • Dodano na wydruku korekty oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" dla korekty faktury o wartości > 15 tys. brutto, które oznaczono jako mpp lub zawierają przynajmniej jedną pozycję oznaczoną jako mpp
 • Dodano na wydruku faktury sekcję prezentującą kwoty wynikające z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • Dodano możliwość ręcznego oznaczenia dokumentu jako podlegający pod mechanizm podzielonej płatności
 • Dodano możliwość oznaczania towaru z poza kartoteki jako podlegający pod mechanizm podzielonej płatności podczas wprowadzania go na dokument
 • Dodano oznaczenie gwiazdką (*) na wydruku Rejestr VAT Sprzedaży przy dokumentach podlegających pod mechanizm podzielonej płatności
 • Dodano parametr konfiguracyjny pozwalający określić czy dokumenty podlegające pod mechanizm podzielonej płatności maja być oznaczane automatycznie (wg kryteriów ustawowych), ręcznie czy zawsze bez względu na to co użytkownik wprowadzi na dokument
 • Dodano eksport znacznika czy dokument podlega pod mechanizm podzielonej płatności do pliku XML dla systemów F-K dla faktur sprzedaży i faktur kosztowych
 • Dodano możliwość eksportu tylko dokumentów kosztowych do pliku XML wymiany danych dla systemów F-K
Zmiany w wersji 8.50.2 (09.12.2019)
 • Dodano obsługę deklaracji JPK_FA(3)
Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)
 • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności:
  • Dodano w edycji towaru znacznik "mechanizm podzielonej płatności"
  • Dodano kolumnę Podlega PP w oknie kartoteki towarów
  • Dodano kolumnę Podlega PP w liście pozycji dokumentu
 • Dodano automatyczny wydruk opisu "mechanizm podzielonej płatności" dla faktur z kwotą > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jedną pozycję z oznaczeniem, że towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego kontrahenta na tzw. Białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów na oknie tworzenia przelewu oraz sprawdzenia własnego rachunku bankowego w oknie rachunków firmy, a także w menu prawego przycisku myszy na liście kontrahentów
 • Dodano usprawnienie w mechanizmie pobierania kontrahenta z GUS, jeśli skopiował do schowka numer nip zostanie on automatycznie wklejony do okna pobierania danych z GUS
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.41.0 (24.06.2019)
 • Zmiany w wersji 8.41.0 (24.06.2019)
 • Dodano obsługę nowych drukarek fiskalnych (uwzględniono obsługę zmiany stawki VAT zwolnionej przypisanej do litery E zgodnie z przepisami obowiązującymi od 05.07.2019 r., a także drukowanie nipu kontrahenta na paragonie):
  • Novitus BONO Online
  • Novitus DEON Online
  • Novitus HD Online
  • ELZAB Mera+ TE FV

  Zmiana stawki VAT zwolnionej nie wymaga rekonfiguracji programu, a jedynie rekonfiguracji stawek na urządzeniu fiskalnym.
  Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.
Zmiany w wersji 8.40.8 (10.05.2019)
 • Poprawiono błąd eksportu danych (plik xml) do systemu księgowego związany z brakiem danych płatnika.
 • Zoptymalizowano działanie programu w czasie dodawania i wybieranie nowego kontrahenta na dokument. Optymalizacja dotycz baz danych zawierających dużą liczbę kontrahentów wymagających zweryfikowania ich statusu czynnego podatnika VAT.
Zmiany w wersji 8.40.6 (28.11.2018)
 • Dodano drukowanie numeru NIP Jednostki Samorządu Terytorialnego na wydruku Rejestru VAT
 • Dodano przesyłanie identyfikatora kontrahenta Jednostki Samorządu Terytorialnego w pliku wymiany XML
 • Poprawiono generowanie rejestru VAT sprzedaży oraz danych do JPK dla metody kasowej
Zmiany w wersji 8.40.4 (07.11.2018)
 • Rozszerzono funkcjonalność sprawdzania statusu czynnego podatnika VAT o:
  • Grupowe sprawdzanie zaznaczonych kontrahentów
  • Automatyczne sprawdzanie podczas wyboru na dokument jeśli upłynęło więcej niż 10 dni od ostatniej weryfikacji
 • Dodano w ustawieniach dla poniżej wymienionych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie:
  • Emar Printo 57T
  • Emar Tempo 3
  • Posnet Thermal HD
  • Posnet Thermal XL
  • Posnet Thermal FV EJ LED
  • Posnet Thermal FV EJ LCD
  • Posnet Themo HS FV EJ
  • TORELL EPSON TM-T801FV
 • Dodano walidację czy użytkownik wybrał jakiś typ dokumentów podczas wyboru eksportu do JPK
 • Dodano przenoszenie kwoty wpłaty podczas realizacji faktury pro forma na fakturę sprzedaży
 • Odblokowano możliwość zmiany kwoty wpłaty
 • Poprawiono eksport dokumentów korekt do WAPRO Kaper, aby prawidłowo dokumenty oznaczane były jako korekty
 • Poprawiono wydruk Rejestru rozrachunków aby uwzględniał sortowanie wg wyboru "Z listy (tabeli)"
 • Poprawiono błąd podczas wydruku rachunku z poziomu podglądu dokumentu
 • Poprawiono anulowanie paragonu podczas dodania pozycji ze stawką "--"
Zmiany w wersji 8.40.2 (09.10.2018)
 • Zmodyfikowano dane eksportowane do pliku JPK, w przypadku podmiotów z przypisanymi jednostkami JST eksportowane są obecnie dane jednostki
 • Poprawiono problem zamykania programu podczas wydruku dokumentu z aktywnymi opcjami Oryginał, Kopia, Duplikat
 • Zmodyfikowano wydruk faktury aby prawidłowo uwzględniał kwotę VAT w podsumowaniu na korekcie fv krajowej w walucie
Zmiany w wersji 8.40.0 (01.10.2018)
 • Dodano możliwość weryfikacji kontrahenta czy jest czynnym podatnikiem VAT
 • Dodano możliwość dodawania dokumentów kosztowych
  • Moduł umożliwia rejestrowanie faktur z przypisaniem podstawy opodatkowania będzie ona wykorzystana podczas księgowania w systemie WAPRO Kaper
  • Dane eksportowane są do pliku JPK_VAT
 • Dodano automatyczne obniżenie całej treści faktury, w przypadku dodania logo w nagłówku, które pokrywa szerokość strony