Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO B2B.

Zmiany w wersji 3.20.0 (15.07.2020)
Zwrot płatności elektronicznej PayU

Dla płatności elektronicznych realizowanych przez operatora PayU dodana została opcja zwrotu płatności (częściowego lub całkowitego). Zwrot jest realizowany na podstawie potwierdzonych płatności z referencją do płatności odebranej przez PayU. Możliwe jest wykonanie kilku zwrotów płatności z referencją do tej samej płatności odebranej, ale całkowita kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty odebranej płatności. Kwota do zwrotu wyliczana jest jako różnica między sumą potwierdzonych płatności oraz wartością Kwoty do zapłaty (patrz punkt 2). Zwrot płatności jest inicjowany przez operatora z poziomu Panelu administracyjnego. Po zainicjowaniu zwrotu do PayU, system czeka na potwierdzenie ze strony operatora płatności o wykonaniu dyspozycji zwrotu. Po otrzymaniu potwierdzenia od PayU, system wysyła do użytkownika email/SMS z informacją o zwrocie płatności (szablon wiadomości: Dyspozycja zwrotu płatności).

Wartość zamówienia a kwota do zapłaty — nowy parametr na zamówieniu

W zamówieniu pojawiła się nowa wartość kwotowa Kwota do zapłaty. Wartość tę można wprowadzić do zamówienia z poziomu Panelu administracyjnego. Wprowadzenie Kwoty do zapłaty zmienia ostateczną wartość zamówienia, która wynikała z zawartości zamówienia. Zmiana ta powoduje również, w przypadku płatności elektronicznych, realizację zwrotu częściowego (PayU) lub dopłaty do zamówienia. Opcja Kwoty do zapłaty może być wykorzystana w przypadkach, gdy między wystawionym paragonem, a złożonym zamówieniem występują różnice w wartościach, które należy wprowadzić do zamówienia, a nie ma możliwości zrobienia tego poprzez zmianę na pozycjach zamówienia.

Program lojalnościowy — odroczenie aktywacji zarobionych punktów

W Konfiguracji ogólnej Programu lojalnościowego dodany został nowy parametr konfiguracyjny: Odroczenie aktywacji zarobionych punktów. Pozwala on na zdefiniowanie liczby dni, po których punkty za zrealizowane zamówienie zostaną naliczone. Konfiguracja ta blokuje możliwość wykorzystania przez użytkownika naliczonych za zamówienie punktów, a następnie dokonanie zwrotu zamówionego towaru, na który przysługuje określony czas.

Nowa metoda płatności — Przedpłata

Dodana została nowa metoda płatności — Przedpłata, płacona w formie przelewu tradycyjnego (Sklep → Konfiguracja → Metody płatności). Nową formę płatności można, tak samo jak pozostałe metody, powiązać z metodami dostawy oraz zdefiniowanymi grupami zakupowymi.

Rabat dla zamówień — nowa strategia obliczania kwoty progowej do aktywowania rabatu

W Panelu administracyjnym (Sklep → Konfiguracja → Rabaty i kupony → Rabaty dla zamówień) w konfiguracji rabatów dla zamówień dodana została Strategia obliczania kwoty progowej do aktywowania rabatu: Wszystkie. Opcja umożliwia skonfigurowanie rabatu w taki sposób, aby go aktywować na podstawie wartości wszystkich produktów w koszyku, natomiast wyliczyć na podstawie produktów, które podlegają rabatowaniu.

Możliwość dodawania pozycji do koszyka z poziomu URL

W sklepie dodana została możliwość importu listy asortymentowej z oferty standardowej do koszyka z wykorzystaniem URL. Mechanizm ten może być wykorzystany do implementacji własnych skryptowych rozwiązań, które skutkować mają dodawaniem określonych produktów do koszyka klienta.

Opcja alertowania w przypadku niepodania numeru NIP w danych do faktury (B2C)

W Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia) dodane zostało ustawienie Wymuszaj potwierdzanie, gdy do faktury nie podano numeru NIP. Włączenie tej opcji w ustawieniach powoduje pojawienie się w sklepie alertu w sytuacji, gdy użytkownik podaje dane do faktury, ale nie wprowadził numeru NIP. Komunikat ostrzegawczy z potwierdzeniem, że użytkownik chce otrzymać fakturę imienną eliminuje sytuacje, w których wprowadzone zostają błędne dane.

Koszyk — wyświetlanie przy pozycji zakupowej nazwy dodatkowej produktu

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia dodana została nowa sekcja Ustawienia wyświetlania pozycji koszyka. W skecji tej dodana została opcja Pokazuj dodatkową nazwę produktu, która domyślnie jest wyłączona. Po włączeniu tej opcji, przy pozycjach koszyka wyświetlana będzie nazwa dodatkowa produktu.

Walidacja polskiego numeru identyfikacji podatkowej NIP

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż → Ustawienia sprzedaży w polu Sposób walidacji numeru NIP dodana została opcja Polski z weryfikacją sumy kontrolnej. Walidacja, oparta o sprawdzanie cyfry kontrolnej, uniemożliwia wprowadzenie błędnego numeru NIP.

Google Shopping — ograniczenie produktów ze względu na dostępność (B2C)

W Sklep → Integracje zewnętrzne → Google → Google Shopping dodany został nowy parametr umożliwiający ograniczenie listy eksportowanych produktów ze względu na ich dostępność (domyślnie bez ograniczeń).

Zaawansowane ustawienia preferencji klientów dotyczących plików cookie

W module Słownik zgód (Sklep → Konfiguracja → Słownik zgód) w oknie edycji zgody, w sekcji Widoczność zgody dodana została kolejna opcja: Ustawienia plików cookie. Zgoda z zaznaczoną widocznością w zakresie plików cookie wyświetli się w oknie Ustawienia plików cookie w sklepie. Użytkownik sklepu będzie miał możliwość zdefiniowania stanu zgody. Stan zgody systemowej Analityka i wydajność został obsłużony w skrypcie odpowiadającym za przekazywanie zdarzeń do Google Analytics. Stan zgody można wykorzystać w skryptach JavaScript, zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w Panelu administracyjnym dotyczącymi konkretnej zgody.

Rozszerzenie raportowania do Google Analytics

Obsługa Google Analytics została rozszerzona o trzy zdarzenia, które będą przekazywane do Google Analytics:
1) wysłanie formularza kontaktowego przez użytkownika sklepu:
ga('send', 'event', 'Contact', 'FormSubmitted')
2) zapisanie do newslettera (zarejestrowanie adresu e-mail):
ga('send', 'event', 'Newsletter', 'NewSubscriberRegistered')
3) poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zapytania o produkt:
ga('send', 'event', 'Product', 'AskAboutProductFormSubmitted')

Zwiększenie liczby znaków w polu Nazwa firmy w adresach do wysyłki i faktury

W danych adresowych oraz danych do faktury została zwiększona liczba znaków w polu Nazwa firmy z 55 do 200, dzięki czemu można wprowadzić pełną, bardziej rozbudowaną nazwę firmy.

Kupony rabatowe — filtrowanie i sortowanie w kolumnach Wykorzystany i Ilość użyć

W Panelu administracyjnym w module Rabaty i kupony w rabatch dla zamówień i dla produktów w zakładce Kupony rabatowe dodane zostało sortowanie i filtrowanie w dwóch kolumnach tabeli: Wykorzystany (domyślna wartość filtra ustawiona na NIE) oraz Ilość użyć.

Prezentacja informacji o przekroczeniu limitu kupieckiego — ulepszenie (B2B)

W Strefie klienta w sekcji Rozrachunki prezentowane są informacje o wykorzystaniu, w tym przekroczeniu, limitu kupieckiego. Dotychczas informacja o tym, czy limit został przekroczony czy nie była związana ze startegią blokowania, tzn. jeśli strategia zakładała brak blokady zamówień pomimo przekroczenia limitu kupieckiego, w Strefie klienta widniała informacja o "nieprzekroczonym" limicie. Obecnie informacja ta jest powiązana nie ze strategią blokowania, a z wartością limitu, tzn. niezależnie od strategii blokowania, jeśli wartość limitu jest przekroczona, taka informacja jest prezentowana w Strefie klienta.

Nowe parametry w Raporcie wykorzystania kodów rabatowych (B2B)

W Raporcie wykorzystania kodów rabatowych dodane zostały dwie nowe kolumny: Wartość rabatu netto i Wartość rabatu brutto. Dodatkowo w nagłówku raportu prezentowana jest informacja o parametrach wprowadzonych w filtrach: dacie oraz nazwie promocji.

Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.
Zmiany w wersji 3.19.0 (27.05.2020)
Zmiana domyślnej szerokości maksymalnej kontenera sklepu (B2C/B2B)

Wraz z nową wersją zmianie uległa domyślna maksymalna szerokość kontenera sklepów z dotychczasowych 1160px do 1350px. Zmiana ta jest podyktowana coraz większym udziałem wyższych rozdzielczości monitorów wśród osób korzystających z Internetu. Dzięki tej zmianie Państwa sklepy zyskają więcej miejsca poziomego na prezentację Państwa oferty i treści.

Nowy proces składania zamówienia (B2C/B2B)

Nowa wersja wnosi istotne zmiany do procesu zakupowego. Celem zmian jest wyjście naprzeciw najnowszym trendom w obszarze e-commerce i procesów zakupowych, które powinny być dla klientów coraz łatwiejsze, przyjemniejsze oraz pozwalały im na szybką i bezproblemową finalizację zakupów. Wprowadzone zmiany, to m.in.:
• Opcja „Lekki” koszyk, która powoduje na stronach procesu zakupowego „odchudzenie” nagłówka i stopki strony
• Możliwość wyłączenia strony z „podsumowaniem zamówienia”
• Zmiana w układzie widoku koszyka – prezentacja podsumowania w pływającej kolumnie po prawej stronie widoku zamówienia
• Dla kont B2C - uproszczenie sposobu wyboru opcji zakupów z kontem lub bez konta
• Dla kont B2B - jedno lub dwukrokowy proces składania zamówienia (konfiguracja)
• Rozdzielone zostały opłaty za dostawę i za płatność
• Uproszczenie podawania adresu do faktury
• Pobieranie tylko koniecznych danych od klientów w przypadku dostaw do punktu.

Zmiany w opcji "Szybki koszyk" (B2C/B2B)

W aplikacji usunięty został moduł "Szybki koszyk". Funkcjonalnosć została przeniesiona na stronę koszyka. Obecnie wyszukiwarka funkcjonuje jako element koszyka umiejscowiony pod listą pozycji zamówienia. Zaznaczenie opcji "Szybki koszyk" w Panelu administracyjnym: Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia → Szybki koszyk włącza wyszukiwarkę, z poziomu której można od razu dodawać produkty do koszyka.

Konfiguracja domyślnej metody dostawy (B2C/B2B)

W Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy w danych podstawowych dodana została opcja zdefiniowania domyślnej metody dostawy. Metoda ta będzie domyślnie skonfigurowana dla obecnych i nowych użytkowników sklepu.

Darmowa dostawa od kwoty zamówienia — konfiguracja zależności z rabatami (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym dodana została możliwość skonfigurowania zależności darmowej dostawy od kwoty zamówienia uzależnionej od rabatów. Dostępne opcje konfiguracji: 1) Po wszystkich rabatach, 2) Przed rabatami na zamówienie, 3) Przed wszystkimi rabatami. Mechanizm sprawdza wartość zamówienia zgodnie z konfiguracją i w sekcji podpowiedzi darmowej dostawy w koszyku na stronie sklepu prezentuje brakującą kwotę zamówienia do skorzystania z darmowej dostawy. W przypadku opcji 2) i 3) dodatkowo zostanie zaprezentowana informacja dot. konfiguracji.

Program lojalnościowy — nowe funkcjonalności (B2C/B2B)

Funkcjonalność Programu lojalnościowego została poszerzona o nowe funkcje:
• reguły zdarzeniowe, które umożliwiają skonfigurowanie zasady otrzymywania punktów jako wynik określonych akcji (np. voucher kodów),
• możliwość odroczenia aktywacji zarobionych punktów, dzięki czemu można "zamrozić" możliwość wykorzystania punktów przez klienta, dopóki np. nie minie termin przewidziany na zwrot towaru,
• dodaliśmy także nowy raport — raport stanu punktów programu lojalnościowego.

Limitowanie ofert dedykowanych (B2C/B2B)

Dodano nową opcję w ofertach dedykowanych: Ilościowy limit zamówień, która umożliwia ograniczenie ilościowe zamówień z danej oferty dla oddziału kontrahenta.

Limitowanie ofert dedykowanych w określonym czasie (B2C/B2B)

Strategia ograniczania ofert dedykowanych została poszerzona o możliwość limitowania w określonym czasie — Liczba wykorzystań w określonym okresie czasu. W konfiguracji limitów można ustalić: 1) limit ilościowy, 2) liczbę dni do odnowienia ograniczenia od ostatniego zamówienia (licznik godzinowy, tzn. 1 dzień = od 12:00 w poniedziałek do 12:00 we wtorek). Wykorzystana oferta nie znika z listy ofert w sklepie. Nie można jej jednak zakupić po raz kolejny w przedziale czasowym, w którym obowiązuje limit. W sklepie został wprowadzony mechanizm walidacyjny, który zweryfikuje użytkownika pod kątem przekroczenia limitu.

Oferty dedykowane — warunek kwotowy na produkty z danej oferty (B2C/B2B)

W ofertach dedykowanych dodana została możliwość ustawienia minimalnej kwoty zamówienia na produkty z danej oferty. Aby spełnić warunek, należy wybrać taką ilość produktów z danej oferty, aby przekroczyć kwotę warunku. Jednocześnie nadal można ustawić warunek kwotowy dla całego zamówienia (wszystkie oferty dedykowane oraz oferta standardowa poza ofertą, w której taki warunek został ustanowiony). Konfiguracja obydwu opcji jest dostępna w karcie oferty dedykowanej w zakładce Warunki ofertowe pod przyciskiem Dodaj warunek kwotowy. Warunek dotyczy: 1) Produktów z danej oferty, 2) Produktów spoza danej oferty.

Oferty dedykowane — prezentacja tagu w formie etykiety na ofercie (B2C/B2B)

W sklepie na liście ofert oraz w szczegółach oferty została dodana prezentacja tagu w formie etykiety obok/pod nazwą oferty. Prezentacja tagów w sklepie jest domyślnie ukryta na poziomie skórki. Element ten można odkryć.

Dodatkowe media w karcie produktu (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym dodana została możliwość zamieszczania w karcie produktu filmów z serwisów You Tube oraz Vimeo, a także plików video z zasobów własnych.

Możliwość zmiany ustawień integracji dla ceny bazowej produktu w operacjach grupowych w Panelu administracyjnym (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Produkty) dodana została możliwość grupowej edycji ustawień integracji dla ceny bazowej produktu. Aby wykonać zmianę, należy zaznaczyć kilka produktów na liście, rozwinąć Operacje i wybrać Zmień ustawienia integracji z systemem ERP, a następnie wybrać preferowaną opcję dla Integracja ceny bazowej.

Możliwość grupowego usuwania: przypisanych produktów podobnych, akcesoriów, etykiet lub zdjęć (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Produkty) dodana została możliwość grupowego usunięcia powiązania wybranych na liście produktów z produktami podobnymi oraz akcesoriami, a także usunięcia zdjęć lub przypisania do etykiety. W tym celu, po zaznaczeniu produktów do edycji, należy rozwinąć Operacje i wybrać z listy odpowiednią akcję.

Rozszerzenie etykiet o funkcję ograniczania sprzedaży (B2C/B2B)

W module Etykiety w Panelu administracyjnym (Sklep → Asortyment → Etykiety) dodana została sekcja Konfiguracja sprzedaży produktów. W miejscu tym można wprowadzić ograniczenia dotyczące sprzedaży produktów z wybranej etykiety: 1) Sprzedaż bez ograniczeń, 2) Sprzedaż ograniczona do wybranych grup oddziałów kontrahentów, 3) Sprzedaż zablokowana. W opcji drugiej należy przypisać grupy oddziałów kontrahentów, które będą mogły kupować produkty z danej etykiety. Dodatkowo w polu Komunikat ograniczenia sprzedaży produktów można wpisać informację dla użytkowników, którzy nie będą mogli zakupić produktów z tej etykiety. Pole komunikatu jest dostępne również w opcji Sprzedaż zablokowana. Ograniczenia sprzedaży działają tylko wtedy, gdy etykieta jest widoczna w sklepie, o czym przypomina specjalny komunikat dla operatorów. Treść komunikatu jest widoczna w sklepie na liście produktów, w karcie produktu, przechowalni w miejscu przycisku dodawania produktu do koszyka. Zastosowanie biznesowe: np. ograniczenia w przypadku sprzedaży produktów koncesjonowanych, blokady w przypadku asortymentu typu: Produkt do nabycia tylko stacjonarnie,
Zapowiedź.

Domyślny adres dostawy dla oddziału na podstawie ostatnio wybranego adresu (B2B)

Wybór w koszyku adresu dostawy dla oddziału przez użytkownika skutkuje zapisaniem tego wyboru w preferencjach użytkownika. Po ponownym wejściu do koszyka lub przy ponownym składaniu zamówienia, adres dostawy będzie domyślnie zaznaczony zgodnie z ostatnim wyborem.

Ograniczenie zakresu wyboru daty dostawy (B2B)

W Panelu administracyjnym w module Kalendarze w zakładce Kalendarze dostaw (Sklep → Konfiguracja → Kalendarze → Kalendarze dostaw) dodane zostało nowe pole Ograniczenie zakresu wyboru daty dostawy w dniach, w którym można wprowadzić wartość liczbową. Aby wprowadzić/zmienić dane, należy przejść w tryb edycji kalendarza dostaw.

Konfiguracja wymagalności numeru telefonu użytkownika (B2B)

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Dostep można obecnie zarządzać wymagalnością numeru telefonu użytkownika na etapie rejestracji oraz podczas edycji danych w Strefie klienta.

Weryfikacja limitu kupieckiego w pierwszym kroku w koszyku (B2B)

Dodana została obsługa weryfikacji limitu kupieckiego podczas każdej zmiany w zawartości koszyka. Blokada zamawiania wynikająca z przekroczenia limitu kupieckiego będzie obecnie widoczna już w pierwszym kroku procesu zakupowego.

Obsługa dynamicznego działania filtrów (B2C/B2B)

W sklepie zmieniona została prezentacja filtrów, które obecnie będą działać jako przyciski a nie checkboxy. Atrybuty dostępne do kontynuacji filtrowania będą dynamicznie przewężane na podstawie uprzednio zaznaczonych wartości. Zaznaczenie wartości atrybutu lub etykiety w panelu filtrów będą w sposób dynamiczny zmieniać prezentację listy produktów spełniających wprowadzone kryteria. Dodatkowo, w panelu filtrów można usunąć zarówno wszystkie filtry, jak i pojedyncze, wybrane filtry na atrybutach. Kolejność prezentacji atrybutów w wyszukiwarce można zdefiniować w Panelu administracyjnym w Sklep → Asortyment → Atrybuty → Grupy atrybutów.

Zmiana w nagłówkach dla strony wyszukiwania w sklepie (B2C/B2B)

Nagłówek dla strony wyszukiwania w sklepie w przypadku zafiltrowania wyników wyłącznie po jednej etykiecie przyjmuje nazwę tej etykiety. Jeśli w filtrze użyto kilku parametrów wyszukiwania, nagłówek przyjmuje nazwę Wyniki wyszukiwania.

Statystyki zamówień — nowy moduł w ustawieniach sklepu (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu) dodany został moduł Statystyki zamówień, w którym można skonfigurować ilość produktów wyświetlanych w sklepie w sekcji Najczęściej zamawiane produkty oraz zakres czasowy, z jakiego będą pobierane dane do tej sekcji.

Zachowanie WAPRO B2C/B2B przy braku połączenia z Internetem (B2C/B2B)

W przypadku, gdy użytkownik straci połączenie z Internetem i wykona akcję na stronie sklepu, zostanie ona zawieszona. Użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie miał możliwość próby ponowienia akcji. Ma to szczególne znaczenie dla klientów korzystających z urządzeń mobilnych.

Komunikat o przestarzałej przeglądarce (Internet Explorer) (B2C/B2B)

Na stronie sklepu dodany został komunikat informujący o korzystaniu z przestarzałej przeglądarki, zachęcający do zmiany na najnowsze wersje najpopularniejszych przeglądarek.

Raport zgód użytkowników (B2C/B2B)

W Panelu administracyjnym dodany został nowy raport — Raport zgód użytkowników. Raport zawiera imię i nazwisko, telefon, e-mail użytkownika, nazwę zgody, jej status oraz datę ostatniej zmiany statusu.

Ulepszenia w zakresie polityki haseł skrzynki pocztowej (B2C/B2B)

Wprowadzona została lepsza polityka haseł dla skrzynki pocztowej założonej w domenie abStore.

Wstawki systemowe — opcja dezaktywacji (B2C/B2B)

We wstawkach systemowych (CMS → Edycja treści → Wstawki systemowe) dodana została możliwość dezaktywacji, co umożliwia wyłączenie prezentacji treści wstawki bez konieczności jej usuwania.

Tłumaczenia interfejsu — ulepszenia (B2C/B2B)

W CMS → Edycja treści → Tłumaczenia interfejsu → Komunikaty dodana została możliwość wyszukiwania oraz wprowadzona została opcja edycji pojedynczych komunikatów, co przyspieszy odnajdywanie oraz zapisywanie wprowadzonych zmian.

Ujednolicenie sposobu przypisywania grup (B2C/B2B)

Ujednolicony został sposób przypisywania grup kontrahentów oraz oddziałów kontrahentów w Panelu administracyjnym.

Nowy parametr konfiguracyjny w szablonach wiadomości (B2B)

W Szablonach wiadomości (CMS → Edycja treści → Szablony wiadomości) dotyczących zamówień został dodany nowy parametr konfiguracyjny ${order_division_phone}. Parametr powoduje dodanie do wysyłanego maila numeru telefonu oddziału, w ramach którego zostało złożone zamówienie.

Import zamówienia z pliku — zamówienie powyżej stanów magazynowych (B2B)

W koszyku na stronie sklepu w sekcji Import/eksport zamówienia w oknie importu dodana została opcja W przypadku braków importuj w maksymalnych dostępnych ilościach. Opcja ta pozwala na import maksymalnych dostępnych ilości produktu w przypadku braku dostępności ilości podanych w importowanym pliku.

Poprawki w widoku Tabela (B2B)

Wprowadzone zostały ulepszenia w zakresie prezentacji danych produktów w widoku Tabeli na liście produktów w sklepie. Nowa wersja umożliwia prezentację większej ilości informacji w widoku tabelarycznym bez konieczności uruchamiania przewijania poziomego. Pasek przewijania poziomego oraz "przyklejenie" kolumny z ilością produktów (Dodawanie do koszyka) wystąpi tylko w skrajnych sytuacjach — w przypadku dużej liczby kolumn z atrybutami oraz wąskiego kontenera (np. włączone obydwa panele boczne lub wąskie urządzenie mobilne). W takiej sytuacji kolumna Dodawanie do koszyka zostanie oddzielona od pozostałych szarym paskiem, aby zasygnalizować, że część danych jest ukrytych i należy przewinąć, aby zobaczyć pozostałe kolumny.

Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.
Zmiany w wersji 3.13.0 (22.05.2019)
Targety okresowe dla klientów (B2B)
 • Nowa wersja wnosi możliwość definiowania kwotowych targetów okresowych (roczne / kwartalne / miesięczne) dla Państwa kontrahentów (na poziomie firm lub oddziałów). Targety mogą być weryfikowane na podstawie zamówień lub faktur. Określone targety mogą być przypisywane do poszczególnych grup kontrahentów. Klienci mogą weryfikować poziom realizacji swoich targetów dzięki nowej sekcji w "Strefie klienta". Targety dla klientów można definiować w module Sklep > Sprzedaż > Targety kontrahentów.
Opiekun klienta spoza listy operatorów (B2B)
 • W Panelu Administracyjnym dodany został moduł Opiekunowie klienta (Administracja > Konfiguracja > Opiekunowie klienta). Rola opiekuna nie jest ściśle powiązana z operatorem Panelu Administracyjnego, ale operator taki również może ją pełnić. Podczas konfiguracji można dodać zdjęcie opiekuna oraz powiązać go z oddziałem kontrahenta. Opiekunowie mogą otrzymywać informacje o zamówieniach i/lub o zapytaniach kontaktowych (np. zapytania o produkt). Informacje o opiekunie/ach klienta znajdują się w sklepie w Strefie klienta (Moje konto) oraz w danych kontaktowych (Kontakt).
Obsługa stron własnych dla niezalogowanych użytkowników przy włączonej kontroli uprawnień (B2B)
 • W sklepach zamkniętych z włączoną kontrolą uprawnień, strony własne były niewidoczne dla niezalogowanych użytkowników. Do konfiguracji stron własnych został dodany checkbox "Widoczna dla niezalogowanych", dzięki któremu operator może sterować zachowaniem wyświetlania stron własnych dla niezalogowanych użytkowników sklepu.
Obsługa kont pocztowych z obsługą StartTLS
 • Nowa wersja wnosi możliwość konfiguracji skrzynki pocztowej do wysyłki maila poprzez protokół StartTLS i port 587 (Administracja > Ustawienia sklepu > Skrzynka pocztowa).
Możliwość określenia warunku oferty promocyjnej na "wartość zamówienia"
 • W ofertach dedykowanych, w warunkach ofertowych został dodany parametr "Warunek kwotowy zamówienia". Określa on dostępność danej oferty promocyjnej po zamówieniu produktów z innych ofert (standardowych, dedykowanych) na kwotę określoną w warunku kwotowym. Kwota spełniająca warunek to kwota po odliczeniu rabatów dla produktów i zamówień.
Wizualizacja "postępu" spełnienia warunku w warunkowych ofertach promocyjnych
 • Przy prezentacji warunku oferty dodaliśmy licznik i "pasek postępu", dzięki któremu użytkownik ma możliwość weryfikacji w jakim stopniu spełnia już warunek ofertowy.
Ustawienie waluty na podstawie domyślnej dla klienta (oddziału) (B2B)
 • W danych oddziału kontrahenta (Sklep > Sprzedaż > Odziały kontrahenta > karta oddziału) można ustawić walutę bazową dla każdego z oddziałów (* najpierw należy wyłączyć integrację danych bazowych). W sklepie, po przełączeniu się między oddziałami z innymi walutami bazowymi, ceny produktów będą prezentowane w walucie bazowej danego oddziału.
Wyświetlanie opisu ceny dla sposobu prezentacji "Tylko BRUTTO" lub "Tylko NETTO"
 • W nowej wersji, dla sklepów, które wyświetlają ceny "tylko brutto" lub "tylko netto", można dodatkowo skonfigurować, czy pokazywać przy cenach w sklepie dopisek o rodzaju ceny (Administracja > Ustawienia sklepu > Sprzedaż > Pokazuj nazwę sposobu wyświetlania cen). Domyślnie opcja jest wyłączona.
Eksport rozrachunków klienta do pliku (XLSX)
 • W nowej wersji klienci mają możliwość eksportu rozrachunków do pliku XLSX. Eksport możliwy jest jako nowy raport, dostępny z modułu "Raporty", a także z poziomu strony z listą rozrachunków klienta. W przypadku generowania zestawienia z poziomu listy rozrachunków, eksportowane są takie wyniki, jakie wynikają z założonych kryteriów filtrowania i sortowania.
Poprawa wydajności w definiowaniu przekierowań 301
 • Nowa wersja Panelu Administracyjnego wprowadza w konfiguracji przekierowań 301 stronicowanie, dzięki czemu konfiguracja dużej liczby takich reguł nie będzie wiązała się z długim oczekiwaniem na wczytanie strony.
Zmiany w wersji 3.12.0 (01.02.2019)
Wyłączenie wsparcia dla skórek starego typu
 • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nowa wersja (3.12) kończy wsparcie dla starych skórek, czyli niedziałających w trybie RWD. W Panelu Administracyjnym można zatem wybierać już tylko skórki typu RWD. Jednocześnie przypominamy o możliwości tworzenia własnych skórek na bazie tych, które są dostępne publicznie. Instrukcja tworzenia własnej skórki dostępna jest pod adresem http://www.wapro.pl/wapro/b2c-wsparcie - sekcja "Konfiguracja wyglądu > Tworzenie własnej skórki RWD".
Wyskakujące okienka (popupy)
 • Nowa wersja wnosi możliwość łatwego tworzenia wyskakujących okienek, tzw. popupów, które mogą być pokazywane klientom, by zakomunikować im ważne informacje, zachęcić do udziału w promocji, zapisu na newsletter, itp. Treści popupów tworzone są na podstawie wstawek własnych, a konfiguracja umożliwia określenie na jakich stronach okienka mają się wyświetlać, ile razy dla danego użytkownika, w jakim zakresie czasowym i dla jakich grup klientów. Wyskakujące okienka można tworzyć w module CMS > Edycja treści > Wyskakujące okienka.
Wyłączenie konieczności potwierdzenia zamówienia dla Klienta niezarejestrowanego (B2C)
 • Dotychczas, w sklepach B2C klienci, którzy składali zamówienie bez zakładania konta, musieli potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie w link zawarty w powiadomieniu mailowym, zanim zamówienie to mogło być wyeksportowane do WAPRO Mag. W nowej wersji dodaliśmy możliwość wyłączenia tego ograniczenia, dzięki czemu zamówienie może od razu trafić do systemu WAPRO Mag. W celu uzyskania takiej konfiguracji, w module Sklep > Konfiguracja > Proces zakupowy, należy aktywować funkcję Ignoruj potwierdzenia zamówień dla anonimowych użytkowników.
Ułatwienie ustawienia kolejności promocji
 • W nowej wersji wprowadzone zostało ulepszone zarządzanie priorytetami rabatów wewnętrznych (bez kuponów). Priorytet rabatu można teraz określać podczas jego tworzenia i edycji (także już po złożeniu zamówienia z wykorzystaniem rabatu) poprzez określenie stopnia: 1. Najwyższy priorytet, 2. Najniższy priorytet, 3. Po konkretnym rabacie - tu wprowadzona została możliwość wyszukiwania rabatów w polu zmiany priorytetu rabatu. Aplikacja podpowiada pasujące rekordy już po jednym znaku wprowadzonym w okno wyszukiwania.
Usuwanie faktur i rozrachunków (B2B)
 • W nowej wersji dodaliśmy możliwość samodzielnego, ręcznego usuwania faktur i rozrachunków. Można tego dokonać w Panelu Administracyjnym z poziomu list zawierających te dokumenty.
Przesuwanie oddziałów pomiędzy grupami (B2B)
 • W module Sklep > Grupy oddziałów kontrahentów dodaliśmy możliwość przenoszenia oddziałów między grupami oddziałów - akcja Przenieś oddziały kontrahentów. Przeniesienie oddziału skutkuje jego usunięciem z grupy oddziałów, do której dotychczas należał. Lista grup została posortowana alfabetycznie.
Numer własny zamówienia klienta (B2B)
 • W nowej wersji sklepów typu B2B, dodaliśmy możliwość włączenia pola, w którym klienci mogą podawać własne numery zamówień, dzięki czemu łatwiej mogą identyfikować je w późniejszej pracy. Pole to pojawia się w drugim kroku zamówienia, nad polem Komentarz. Włączenie tego pola możemy uzyskać przestawiając flagę Umożliwiaj dodawanie numeru klienta w module Administracja > Ustawienia sklepu > Sprzedaż > Proces Składania Zamówienia.
Zmiany w wersji 3.11.0 (30.10.2018)
Uwaga! Zbliża się zakończenie wsparcia dla starych skórek!
 • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotowujemy się do zakończenia wsparcia dla starych skórek, niedziałających w trybie RWD. Stare skórki będziemy wspierać jeszcze tylko do końca roku 2018. Pierwsza nowa wersja platformy WAPRO B2C/B2B uruchomiona w roku 2019 (wersja 3.13) będzie już pozbawiona możliwości wyboru skórki starego typu. Wszystkie sklepy, które w dniu wdrożenia nowej wersji (3.13) nie będą miały włączonej skórki typu RWD, zostaną automatycznie przestawione na skórkę domyślną typu RWD. Tych z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze przełączenia skórki na skórkę RWD, zachęcamy do jak najszybszej migracji.
Zmiany dotyczące ofert i zarządzania polityką cenową
  Nowe możliwości w ofertach w B2C i B2B – sterowanie polityką cenową

 • Wprowadzona została funkcjonalność pozwalająca na sterowanie naliczaniem rabatów wewnętrznych w kontekście ofert, aby uniknąć sytuacji niezamierzonego sumowania wszystkich aktywnych upustów cenowych. W karcie oferty, w Danych podstawowych, dodane zostały parametry konfiguracyjne:
  • Strategia naliczania rabatu dla produktów,
  • Strategia naliczania rabatu dla zamówień.
  • Operator ma możliwość ustawienia trzech rodzajów zależności ofert i rabatów:
  • Ignorowanie rabatów,
  • Rabatowanie wszystkich pozycji,
  • Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych.
Usprawnienie w duplikowaniu ofert dedykowanych
 • W funkcjonalności duplikowania ofert dedykowanych został wprowadzony szereg zmian, dzięki którym tworzenie duplikatów ofert jest sprawniejsze i dogodniejsze dla operatorów.
Dezaktywacja oferty
 • W nowej wersji wprowadzono możliwość sterowania aktywnością ofert promocyjnych.
Dodanie informacji o dacie dodania oferty na liście ofert w Panelu Administracyjnym
  Konfiguracja wyświetlania rabatów procentowych
   Dodano możliwość skonfigurowania wyświetlania zaokrąglenia wartości procentowej rabatu do 2 miejsc po przecinku (domyślenie 0) w sklepie. Miejsce konfiguracji: Cockpit > Ustawienia sklepu > Sprzedaż > Ustawienia sprzedaży.
  Panel Administracyjny - prezentacja rabatów cząstkowych na pozycjach zamówienia
  • W kokpicie, przy karcie zamówienia dodano zakładkę "Podsumowanie rabatów" z prezentacją wartości sumarycznych rabatów dla całego zamówienia oraz prezentację wartości udzielonych rabatów w rozbiciu na poszczególne pozycje zamówienia.
  Inne, nowe funkcjonalności
   Słownik zgód klienta - ulepszenia

  • W module została dodana funkcjonalność ustalania widoczności danej zgody podczas trzech procesów:
   1. Rejestracja nowego konta użytkownika,
   2. Rejestracja nowego zamówienia,
   3. Zapis do biuletynu informacyjnego,
  • Dodatkowo informacja o zgodach udzielonych / wycofanych jest teraz integracyjnie przesyłana do systemu ERP.
  Integracja indeksu producenta
  • Dodano atrybut systemowy Indeks producenta oraz dodano w transformacie dla Ceneo mapowanie nazw atrybutów na nazwy zgodne z instrukcją z Ceneo (Kod EAN na EAN, Indeks producenta na Kod_producenta).
  Atrybut produktu "Kraj pochodzenia"
  • W aplikacji dodany został nowy atrybut produktu – kraj pochodzenia, który może być całkowicie lub częściowo zasilany integracyjnie. Jest to systemowy atrybut tekstowy. Jest on widoczny na liście atrybutów w Sklep > Asortyment > Atrybuty > zakładka Atrybuty. W zakładce Widoczność atrybutów można skonfigurować, w których miejscach w sklepie atrybut będzie widoczny. Można również przypisać go do wybranego produktu w jego karcie (Sklep > Produkty > karta produktu > zakładka Atrybuty > sekcja Wszystkie atrybuty).
  Odłączanie od integracji i możliwość ręcznego ustawienia limitów kredytowych i waluty limitów (B2B)
  • W nowej wersji można korygować ustawienia dotyczące limitów danego klienta z poziomu Panelu Administracyjnego. Dotyczy to zarówno wartości limitów jak i waluty, w jakiej limit jest wyrażony oraz w jakiej ma być prezentowany danemu klientowi.
  Dodanie opcji zmiany języka na stronie logowania / rejestracji użytkownika sklepu
  • Jeśli konto obsługuje więcej niż jeden język, na stronie logowania użytkownik ma możliwość zmiany języka. Dodatkowo, uwzględniany jest język dla maila powitalnego, dzięki czemu użytkownik dostanie maila powitalnego we właściwym dla siebie języku.
  Konfiguracja dostaw wg etykiet produktów
  • Wybrany rodzaj usługi dostawy można obecnie zdefiniować, uwzględniając etykiety produktowe (systemowe i własne).
  Poprawa zachowania w sytuacji włączenia obsługi uprawnień w sklepie
  • Dotychczas, włączenie obsługi uprawnień w sklepie powodowało, że inicjalnie wszyscy użytkownicy sklepu tracili uprawnienia. W nowej wersji w momencie włączenia obsługi uprawnień wszyscy użytkownicy dostają komplet uprawnień, które dopiero następnie mogą być skorygowane (zmniejszone), dzięki czemu ich praca jest niezakłócona.
  Możliwość wyłączenia w konfiguracji widoku dostępności produktu dla niezalogowanych (B2B)
  • W Panelu Administracyjnym wprowadzono możliwość skonfigurowania widoczności dostępności produktów "Dla wszystkich" lub "Tylko dla zalogowanych".
  Widok modułu "Raporty" w sklepie (B2B)
  • Raporty, dotychczas dostępne tylko z poziomu Panelu Administracyjnego, można udostępnić już także klientom. Oczywiście zakres danych w tych raportach odnosi się jedynie do danych danego klienta. Moduł "Raporty" można udostępnić w sklepie jako link, np. w menu głównym, odnośnik w stopce strony, etc. Użytkownicy sklepu otrzymają dostęp do Raportu historii zamówień klienta.
  Konfiguracja menu/stopka - Pełna edycja elementów linków zewnętrznych
  • W nowej wersji dodano możliwość edycji wprowadzonych wcześniej linków zewnętrznych. Dotychczasowa funkcjonalność wymuszała ich ponowne dodawanie w przypadku potrzeby korekty.
  Indeks katalogowy / handlowy na widoku produktów o typie „Lista”
  • W nowej wersji systemu na widoku produktów w trybie "Lista" dodaliśmy informację o indeksie katalogowym i handlowym produktu.
  Dodanie pola z wagą produktu do pliku eksportowego Ceneo
  • W transformacie dla Ceneo dodano opcjonalne pole "weight", jeżeli ustawiona jest wartość atrybutu systemowego "Waga opakowania".
  Przegląd zamówień wszystkich magazynów na liście zamówień w Panelu Administracyjnym
  • W nowej wersji na liście zamówień można przeglądać zamówienia ze wszystkich magazynów, a nie tylko zawężone do wybranego magazynu.
  Dodanie do pliku eksportu XML pola Dodatkowa nazwa
  • Usunięcie dopisku „Oszczędzasz” z szablonów mailowych dotyczących zamówień
  • Wprowadziliśmy także szereg drobniejszych poprawek i usprawnień, zwiększających komfort Państwa i Państwa klientów.