Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Aukcje.

Zmiany w wersji 8.60.4 (07.05.2021)
OGÓLNE
 • Dodano możliwość wznawiania aukcji jeśli stan aukcji będzie > 0.
 • Dodano możliwość kasowania zapisów w module Aktywność użytkownika.
 • Dodano możliwość wystawiania aukcji na towar z poziomu zakładki szczegółów jeśli nie był on wcześniej wystawiany - do tej pory przycisk wystawiania był nieaktywny przy pustej liście.
 • Dodano wyświetlanie stanu magazynowego towaru przypisanego do aukcji na liście aukcji.
 • Dodano komunikat informacyjny podczas przypisywania towaru do aukcji jeśli wykryta zostanie inna aukcja z tym samym towarem.
 • Poprawiono proces autoryzacji aplikacji po zmianach wprowadzonych w portalu Allegro z dodatkowym zabezpieczeniem typu captcha.
 • Poprawiono mechanizm ustawiania szerokości kolumn, który w module aukcje i towary, mógł powodować zwijanie i brak zapamiętania szerokości kolumn.
Zmiany w wersji 8.60.2 (17.12.2020)
OGÓLNE
 • Dodano możliwość importowania danych z Allegro na etapie wystawiania aukcji. Program wyszukuje w publicznym katalogu wystawione aukcje (wg EAN) i pozwala na ich podstawie wystawiać własne.
 • Dodano możliwość wybrania opcji Popraw na aukcji trwającej umożliwiającej edycję większości parametrów aukcji w tym samym formularzu co wystawianie aukcji. Umożliwia to edytowanie niedostępnych dotychczas pól np. tytuł, opis, zdjęcia czy atrybuty aukcji.
 • Dodano możliwość kojarzenia zaimportowanych aukcji (grupowo) wg kodu EAN lub indeksu katalogowego. Wymaga to importu szczegółów aukcji co dla dużej ilości może zająć trochę czasu. Obecnie funkcja aktywna jest dla pozycji mapowanych na typ Towar z jednostką sztuka.
 • Dodano możliwość edytowania parametrów aukcji zakończonych aby można było je wznowić z poprawionymi atrybutami.
 • Dodano możliwość wznawiania aukcji z poziomu listy towarów na panelu dolnym.
 • Poprawiono mechanizm synchronizacji aukcji, które były widoczne jako archiwalne a wznawiane były z poziomu Allegro.
 • Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnie Oferty aby wyświetlała dane zgodnie z logiką w portalu Allegro.
 • Poprawiono mechanizm synchronizacji ilości dostępnej w aukcji przez usługę synchronizacji.
Zmiany w wersji 8.60.0 (01.10.2020)
OGÓLNE
 • Dostosowano program do współpracy z wersjami 8.60.0
 • Zaktualizowano komponenty graficzne i funkcjonalne
 • Zmodyfikowano wygląd graficzny aplikacji
 • Dodano możliwość zakończenia aukcji z poziomu panelu Towary
 • Dodano możliwość kojarzenia aukcji wg indeksu katalogowego do pola Kod produktu, który jest wymagany w wybranych kategoriach (parametr w konfiguracji Aukcje | Kojarzenie indeksu katalogowego)
Zmiany w wersji 8.51.4 (08.09.2020)
OGÓLNE
 • Dostosowano program do zmian Allegro API przewidzianych na 29.09.2020 r. w zakresie dzienników sprzedaży a także zmian przewidzianych na październik 2020 r. Wersja 8.51.4 WAPRO Aukcje została całkowicie przełączona na nowe REST API
 • W wersji zawarto aktualizacje, które były publikowane na WAPRO Update do wersji 8.51.2
 • Poprawiono mechanizm aktualizacji ilości na podstawie jednostki dodatkowej w wystawionej aukcji
Zmiany w wersji 8.51.2 (22.06.2020)
OGÓLNE
 • Dostosowano program do zmian Allegro API przewidzianych na 29.06.2020 r. w zakresie zwrotów prowizji.
 • Dodano nowy parametr "Blokada transakcji w serwisie" pozwalający blokowanie transakcji w Allegro (ew. anulowanie przez klienta) po przeniesieniu transakcji na zamówienie
 • Rozszerzono parametr dotyczący kończenia aukcji o wartość Stan minimum - w przypadku przekroczenia stanu minimum dla towaru zostanie zakończona aukcja.
 • Dodano uwzględnienie wartości domyślnych pól dodatkowych dla zakładanych kontrahentów z importowanych transakcji.
Zmiany w wersji 8.51.0 (24.03.2020)
OGÓLNE
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dostosowano program do zmian w API wchodzących w życie z końcem marca 2020 r.
 • Zabezpieczono proces synchronizacji kategorii przed pobieraniem zdublowanych zapisów z API.

Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online

Zmiany w wersji 8.50.4 (5.02.2020)
OGÓLNE
 • Wyłączono w procesie synchronizacji obsługę dziennika zdarzeń aukcji. Program synchronizuje listę aukcji wg tzw. listingów zwracanych przez REST API Allegro w poszczególnych typach np. trwające, zakończone itp.
 • Dodano w programie nowy parametr (WAPRO Aukcje | Konfiguracja | Synchronizacja | "Pobieraj nieopłacone" [domyślnie wyłączony]) - dotyczy on importu transakcji w statusie FILLED_IN czyli takich, które nie zostały w 100% zatwierdzone przez kupującego. Kupujący może jeszcze dokonać zmiany w zakresie formy dostawy a tym samym jej kosztów.
 • Dodano na liście transakcji nową kolumnę S (status) - prezentującą status w formie graficznej:
  • kolor szary - transakcja w statusie FILLED_IN może zostać zmodyfikowany sposób dostawy i jej koszt
  • kolor zielony - transakcja w statusie READY_FOR_PROCESSING transakcja opłacona i potwierdzona płatność przez Allegro
 • Zoptymalizowano proces synchronizacji list aukcji
 • Usunięto zakładkę Transakcję bez FOD oraz operacje na wstążce do zarządzania nimi ze względu na inny proces obsługi takich transakcji w nowym API.
 • Dodano na liście transakcji kolumnę B (błąd) może w niej pojawić się grafika wykrzyknika jeśli w trakcie synchronizacji pobrano transakcję, której pozycje były pobrane uprzednio w transakcji o statusie FILLED_IN oraz z tej transakcji były przeniesione na zamówienie.
 • Dodano automatyczne oznaczanie zamówień statusem O - oczekuje na płatność, utworzonych z transakcji o statusie FILLED_IN
 • Dodano na liście transakcji nową kolumnę SMART dla transakcji z przesyłką w ramach programu SMART
 • Dodano na liście transakcji nową kolumnę Operator płatności prezentującą jaki operator płatności realizował płatność (PAYU lub Przelewy 24)
 • Zmodyfikowano opis istniejącej kolumny PayU na PayU/P24 dla informacji czy była wpłata online przez kupującego
 • Dodano w panelu szczegóły transakcji (po prawej stronie) informację jaka metoda dostawy została wybrana przez kupującego w danej transakcji
 • Dodano możliwość edytowania uwag do transakcji. Uwagi doklejane są do standardowo kopiowanych uwag zamieszczanych w zamówieniu po realizacji lub nadpisywane w zależności od wyboru użytkownika.
 • Dodano możliwość wznowienia aukcji z ustawieniem ilości dostępnej w aukcji jeśli została ona już zakończona.
 • Dodano logowanie żądań i odpowiedzi z API Rest dot. aukcji i transakcji do modułu debug_log po jego włączeniu
Zmiany w wersji 8.50.2 (07.01.2020)
OGÓLNE
 • Dostosowano program do obsługi REST API w procesie pobierania transakcji (zamówień Allegro). W nowym API numery transakcji zostały zastąpione tzw. GUIDami czyli ciągami losowymi cyfr i liter o długości 50 znaków
 • Dostosowano program do obsługi REST API w procesie dodawania numeru przesyłki do transakcji (zamówień Allegro)
 • Dodano pobieranie zdjęć i zapisywanie w katalogu tymczasowym użytkownika (bez importu do bazy) dla aukcji importowanych do programu (dla tych, które mają w nagłówku adres URL miniaturki) celem wyświetlenia ich w panelu szczegółów aukcji
 • Zoptymalizowano proces synchronizacji nowego konta aby nie pobierane były kategorie jeśli już są pobrane dla innego konta
 • Wyłączono opcje edycyjne dla paczek w liście paczek a także w oknie transakcji pod prawym przyciskiem myszy. Operacje dostępne są w programie WAPRO Mag w module CRM | Paczki Kurierskie
 • Dodano uwzględnienie domyślnej formy płatności w trakcie zakładania nowego klienta wg parametru w konfiguracji firmy programu WAPRO Mag
 • Ukryto na panelu szczegółów transakcji pole Data rozpoczęcia płatności ze względu na brak takiej informacji w nowym API
 • Dodano zabezpieczenie procesu autoryzacji aby w przypadku użycia innych danych do logowania na innym wybranym koncie w programie, pojawiała się stosowna informacja wraz z zablokowaniem takiej komunikacji
Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)
OGÓLNE
 • Dostosowano program do obsługi REST API w wyłączanych metodach WebAPI Allegro zgodnie z harmonogramem (https://developer.allegro.pl/schedule/) - obsługa czarnej listy użytkowników
 • doAddToBlackList
 • doGetBlackListUsers
 • doRemoveFromBlackList
 • Dodano możliwość wznawiania aukcji pod tym samym numerem aukcji
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.40.6 (01.08.2019)
OGÓLNE
 • Dostosowano program do obsługi REST API w wyłączanych metodach WebAPI Allegro zgodnie z harmonogramem (https://allegro.pl/webapi/news.php#news_10066)
  • doSendEmailToUser
  • doGetMyFutureItems
  • doGetMyNotSoldItems
  • doGetMySellItems
  • doGetMySoldItems
  • doMyAccount2
  • doMyAccountItemsCount
 • Funkcja wysyłania wiadomości została przełączona na znalezioną konfigurację e-poczty (konto użytkownika lub konto firmowe)

  Mechanizm synchronizacji list (nagłówków) aukcji (synchronizacja początkowa oraz w trakcie pracy) została przełączona na nowe API. Do synchronizacji wymagana jest aktywna sesja API poprzez autoryzację (zalogowanie) aplikacji.

Zmiany w wersji 8.40.4 (23.07.2019)
OGÓLNE
 • Dostosowano program do obsługi REST API w zakresie wyłączonych metod do pobierania informacji o kategoriach z WebAPI
 • Wyłączono funkcję zmiany zdjęcia w wystawionych aukcjach, w oknie grupowej zmiany danych aukcji
 • Poprawiono funkcję zmiany parametrów dot. polityki zwrotu w oknie grupowej zmiany parametrów
 • Zmodyfikowano okno grupowej zmiany danych aukcji aby nie pobierało w trakcie otwierania szczegółów aukcji wymaganych do konwersji oraz zniesiono limit 100 aukcji, który wynikał ze starego API
 • Poprawiono aktualizowanie kolumn Ilość wystawiona oraz Pozostało w liście aukcji w trakcie synchronizacji nagłówków aukcji
 • Poprawiono proces kończenia aukcji przy braku stanu aby system nie zmieniał statusu lokalnych aukcji jeśli program ma nieaktualnej sesji w API i nie może wykonać zmian w Allegro
Zmiany w wersji 8.40.2 (23.05.2019)
 • Dostosowano program do obsługi REST API w zakresie obsługi procesu wystawiania aukcji. Zgodnie z zapowiedziami Allegro w dniu 03.06.2019 r. nastąpi wyłączenie metod w WebAPI do obsługi tego procesu.
 • Dodano w konfiguracji użytkownika nowe pola Client Id oraz Client Secret, które wymagane są do prawidłowej komunikacji z REST API
 • Dodano możliwość wprowadzenia pola Client Id oraz Client Secret w oknie autoryzacji aplikacji (opcja Pokaż parametry REST API)
 • Dodano opcję odświeżania strony w oknie autoryzacji aplikacji
 • Dodano kreator konwersji (jednorazowej) kont aplikacji po wykonaniu aktualizacji aplikacji do wersji 8.40.2 w związku z obsługą REST API
 • Dodano możliwość pobierania cenników wg nowych wytycznych REST API - od tej wersji cenniki zapisane są w Allegro a program pobiera ich listę i kojarzy wybrane aukcje do danego cennika bez przesyłania pełnej zawartości cennika z każdą wystawianą aukcją tak jak miało to miejsce w WebAPI
 • Zmodyfikowano proces wystawiania aukcji do nowych funkcji REST API
 • Zmodyfikowano proces pobierania i wysyłania informacji o sposobach dostawy do nowych funkcji REST API
 • Zmodyfikowano proces sprawdzania kosztów wystawienia aukcji do nowych funkcji REST API
 • Zmodyfikowano proces wystawiania zdjęć do aukcji do nowych funkcji REST API
 • Dodano automatyczne wylogowanie sesji użytkownika ze strony allegro w oknie autoryzacji aplikacji po jego uruchomieniu. Zabezpiecza to proces autoryzacji aplikacji przed pomyłkowym wygenerowaniem tokenu z innego konta
 • Włączono weryfikację czy aplikacja została zautoryzowana w wielu miejscach w programie, które wymagają komunikacji z REST API
 • Wyłączono w kreatorze dodawania/edycji aukcji możliwość wprowadzania starego opisu
 • Dodano kopiowanie numeru przesyłki do zamówienia jeśli użytkownik nie wprowadził go w zamówieniu a w WAPRO Aukcje uruchomił operację dodania numeru przesyłki do transakcji i został on przyjęty przez API Allegro
 • Uszczelniono proces przenoszenia numeru paczki do transakcji i wysyłki ich do Allegro dla paczek SHIPX gdzie numer pobierany jest z API Paczkomatów dopiero w momencie pobrania etykiety ze względu na asynchroniczne przetwarzanie danych przez API Paczkomatów
 • Dodano w logu aktywności użytkownika proces logowania i wylogowania użytkownika
 • Dodano blokadę tworzenia zamówienia w trakcie synchronizacji na kontrahenta, który zablokowany ma obrót magazynowy
 • Zoptymalizowano wyświetlanie list w programie
 • Rozszerzono rozmiar zmiennej dla przechowywanego adresu email w procesie przenoszenia transakcji na zamówienie
 • Zmodyfikowano skrót klawiszowy na Ctrl + T dla operacji Sprawdź koszty wystawienia ze względu na powielenie z funkcją Pokaż w serwisie
 • Dodano wartość "30 dni" w parametrze czas trwania w trakcie tworzenia nowej aukcji
 • Przestawiono stan parametru dot. pobierania zdjęć z Allegro do bazy WAPRO Aukcje. W nowej odsłonie Allegro zdjęcia modyfikowane są cyfrowo przez co podczas pobierania nie ma możliwości stwierdzenia czy dane zdjęcie jest już bazie programu WAPRO Aukcje. Zdjęcia mają nakładane niewidoczne dla użytkownika szlaczki, które wpływają na postać zdjęcia widoczną przez program, uniemożliwiając tym samym ich porównanie
 • Wyłączono w oknie grupowej zmiany aukcji możliwość wysyłki zdjęć do zaznaczonych aukcji. Opcja dostępna była dla starych opisów, gdzie aukcje wysyłane były wraz ze zdjęciami, obecnie zdjęcia są wysyłane oddzielnie do aukcji.
Zmiany w wersji 8.40.0 (01.10.2018)
OGÓLNE
 • Dodano możliwość określenia w aukcji (pojedynczo oraz grupowo) czy w trakcie synchronizacji ma być synchronizowana ilość w aukcji względem stanu lub ilości dostępnej towaru.
 • Przystosowano program do nowego drzewa kategorii udostępnianego w ramach tzw. REST API Allegro. Nowe drzewo jest zgodne z widokiem kategorii na głównej stronie allegro.pl
 • Dodano możliwość wymuszania pobierania kategorii na oknie dodawania aukcji oraz na oknie mapowania kategorii
 • Dodano automatyczne pobieranie drzewa kategorii w trakcie synchronizacji przez usługę synchronizacyjną
 • Wyłączono w formularzu edycji aukcji, że oferta jest typu Sklep (od 13 czerwca 2018 r. Allegro konwertuje wszystkie oferty typu sklep do zwykłych aukcji Kup Teraz)
 • Włączono obsługę czasu dostawy "Do wyczerpania" oraz "30 dni" niezależnie od tego czy konto jest typu firma czy nie
 • Poprawiono sposób pobierania parametrów kategorii z powodu obcinania listy dostępnych wartości w niektórych kategorii