Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Aukcje.

OGÓLNE
 • Rozdzielono całkowicie procesy synchronizacji z portalami Allegro oraz Baselinker.
 • Rozdzielono parametry konfiguracyjne w sekcji transakcje na zakładki Parametry wspólne, Allegro oraz Baselinker.
 • Dodano parametr w konfiguracji w sekcji Transakcje / Baselinker o nazwie Status pobieranych transakcji - umożliwia wskazanie konkretnego statusu z systemu Baselinker dla z jakim mają być pobierane transakcje (domyślnie pobierane są wszystkie statusy i potwierdzone w Baselinker).
 • Dodano parametr w konfiguracji w sekcji Transakcje / Baselinker o nazwie Synchronizuj statusy zamówień Baselinker - umożliwia wskazanie mapowania statusów systemu Baselinker na statusy Wapro Mag co spowoduje wysyłanie tych statusów do Baselinker w momencie wykrycia zmiany w systemie Wapro Mag.
 • Dodano odsyłanie numerów przesyłek kurierskich (nadanych w module Paczki Wapro Mag) do zamówień Baselinker.
 • Dodano obsługę pobierania zamówień walutowych z pobraniem kwot walutowych z Baselinker.
 • Dodano parametr w sekcji Allegro o nazwie Kasuj szkic aukcji po nieudanym wystawieniu - umożliwia on pozostawienie aukcji w portalu Allegro w momencie kiedy w trakcie wystawiania Allegro odrzuci taką aukcję np. brak produktu lub błędnie przekazane parametry. Umożliwi to użytkownikowi zmianę ustawień od strony Allegro.
 • Dodano możliwość automatycznego synchronizowania stanów magazynowych z Wapro Mag do Baselinker.
 • Dodano możliwość automatycznego synchronizowania cen sprzedaży z Wapro Mag do Baselinker. Synchronizowane są ceny w PLN oraz w walutach obcych, ceny walutowe przeliczane są wg ostatniego dostępnego kursu dla waluty w Wapro Mag.
 • Dodano pobieranie produktów katalogu Baselinker wraz z pobieraniem katalogów produktów Baselinker.
 • Dodano zakładkę Produkt Baselinker jako lista szczegółów, pokazuje dla podświetlonego produktu z jakimi produktami Baselinker jest on powiązany.
 • Dodano możliwość pojedynczego oraz grupowego (przez zaznaczenie) przesyłania produktów z Baselinker do kartoteki towarów Wapro Mag.
 • Dodano możliwość pojedynczego oraz grupowego (przez zaznaczenie) przypisania pojedynczego/wielu produktów Baselinker do wybranego produktu Wapro Mag (przypisanie wiele do jeden umożliwia synchronizację różnych katalogów na różnych magazynach/katalogach Baselinker, z jednego produktu Wapro Mag) .
 • Dodano możliwość przeszukiwania katalogu produktów Allegro po SKU i nazwie.
 • Poprawiono synchronizację danych adresowych kontrahentów z innych krajów niż Polska.
 • Dodano automatyczne kasowanie danych z tabel aktywności użytkowników starszych niż 120 dni.

Zoptymalizowano proces pobierania cen i stanów z Baselinker wg schematu porcjowania danych w synchronizacji.