Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Analizy.

  • Dodano w analizie ofert możliwość ograniczenia zakresu dat przetwarzanych danych
  • Dodano wymiar atrybut Magazyn w wymiarze firma w analizie ofert
  • Dodano wymiar kategoria wielopoziomowa w analizie ofert
  • Dodano w analizie zleceń serwisowych możliwość ograniczenia zakresu dat przetwarzanych danych
  • Dodano w analizach zawierających wymiar kategoria artykułu pola dodatkowe jako atrybuty wymiaru (zmiana powoduje usunięcie atrybutu "Nazwa kategorii" z wymiaru "Artykuł" i dodanie nowego wymiaru "Kategoria asortymentowa")
  • Poprawiono mechanizm sortowania alfabetycznego kontrahentów
  • Poprawiono problem przeliczenia wartości przez przelicznik jednostki
  • Poprawiono działanie analizy z widoku V_ANAL_ZALEGANIE_TOWARU_STAN_AKTUALNY
  • Dodano nowe atrybuty (System oraz Źródło) w Analiza Wapro Aukcje - umożliwia grupowanie transakcji wg systemu (Allegro oraz Baselinker) i źródła sklepu jaki dostarczył analizę do systemu Baselinker