Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Analizy.

Zmiany w wersji 8.51.0 (27.04.2020)
 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
Zmiany w wersji 8.50.0 (01.10.2019)
 • Dodano nowy moduł Moje Konto WAPRO ERP, umożliwiający zarządzanie licencjami WAPRO ERP na produkty i usługi. Opcja będzie sukcesywnie dodawana do wszystkich produktów WAPRO ERP w menu Pomoc oraz w pulpicie informacyjnym.
  • Aplikacja umożliwia:
  • Zamawianie nowych oraz rozbudowę istniejących licencji
  • Podgląd historii danej licencji oraz historii składanych zamówień
  • Pobieranie certyfikatów autentyczności do licencji
  • Sprawdzanie do kiedy ważne są licencje czasowe
  • Opłaty licencji przez płatności internetowe
  • Grupowe zamawianie licencji w jednym miejscu
Zmiany w wersji 8.40.0 (01.10.2018)
 • Dodano nową analizę predefiniowaną Sprzedaż wg terytorium
 • Dodano możliwość filtrowania wg firmy, magazynu i zakresu dat dla analiz zakupu w trakcie ich tworzenia
 • Dodano nowe wymiary dotyczące płatności podzielonej (Split Payment) w analizie rozrachunków WAPRO Mag
 • Dodano nowe wymiary dotyczące płatności podzielonej (Split Payment) w analizie rozrachunków WAPRO Fakir
 • Dodano nowe poziomy wskaźników (6-10) w analizie MPK
 • Dodano nowy poziom wymiaru Kod CN (z pozycji dokumentu) w analizach: Analiza obrotu magazynowego oraz Analiza sprzedaży
 • Dodano nowy poziom wymiaru Artykuł - Waga z kartoteki asortymentowej
 • Dodano nowy poziom wymiaru Terytorium - Powiat z kartoteki kontrahenta