Historia zmian

Zapoznaj się z historią zmian w wersjach programu WAPRO Analizy.

  • Zmieniono źródło dla atrybuty Nazwa artykułu aby korzystał z pola Nazwa cała dla artykułów po zmianie w Wapro Mag
  • Dodano możliwość kopiowania komórek na poziomie nazw wymiarów w tabeli przestawnej
  • Dodano możliwość ustawienia zakresu dat dla analizy zleceń serwisowych
  • Dodano wymiar Firma/Magazyn w analizie zleceń serwisowych
  • Dodano wymiar Firma/Magazyn w analizie ofert
  • Poprawiono problem z kasowaniem pola kalkulowanego w analizie